Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.653 din 22.06.2011

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 490 din 11 iulie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 şi 634 bis din 28 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Hunedoara“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, capitolul VI „Completări“, după poziţia nr. 131 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 132-134, conform anexei nr. 1. 2. La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Haţeg“, la secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică următoarele poziţii: la poziţia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă - Câmpu Mare, De 24“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ de la De 65-T1 pădure, L = 0,541 km, l = 4,0 m“;la poziţia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă - Câmpu Mare, De 53“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ de la str. Suseni - De 24, L = 1,373 km, l = 4,0 m“; la poziţia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă - Răstoacă, De 343“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ de la De 338 - De 346, L = 1,374 km, l = 4,0 m“;la poziţia nr. 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă - Răstoacă, De 346“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ din Str. Progresului - De 343, L = 0,680 km, l = 4,0 m“; la poziţia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă - Lunca de Jos, De 410“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ din bd. N. Titulescu - De 436 (PD), L = 1,302 km, l = 4,0 m“; la poziţia nr. 66, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă - Lunca de Jos, De 427“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ din De 410 - De 436, L = 1,332 km, l = 4,0 m“; la poziţia nr. 67, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă - Lunca de Jos, De 442“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ din bd. N. Titulescu - De 427, L = 0,473 km, l = 4,0 m“; la poziţia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie agricolă - Lunca de Jos, De 444“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte pământ din bd. N. Titulescu - Fp 451/7, L = 0,261 km, l = 4,0 m“.3. La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hărău“, la secţiunea I „Bunuri imobile“: a)se abrogă poziţiile nr. 17, 77, 79, 133, 213 şi 214; b)la poziţia nr. 76, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire şcoală generală Bârsău şi teren aferent“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Şcoală generală de 4 clase, construcţie din cărămidă cu şarpantă din lemn şi ţiglă, suprafaţă construită - 200 mp şi teren în suprafaţă de 13.466 mp, identificat în C.F. Bârsău nr. 60.617“; c)după poziţia nr. 394 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 395-404, conform anexei nr. 2.4. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ilia“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 262 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 263-265, conform anexei nr. 3. 5. La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lelese“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 20 se introduc douăzeci şi două de noi poziţii, poziţiile nr. 21-42, conform anexei nr. 4. 6. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pui“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 272 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 273, conform anexei nr. 5. 7. La anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zam“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 146 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 147, conform anexei nr. 6. Articolul II - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXA Nr. 1COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Hunedoara
SECŢIUNEA I
Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
132 1.1.1. Teren extravilan în suprafaţă de 35 ha destinat construirii unui depozit de deşeuri Terenul este situat în extravilanul satului Chitid, comuna Boşorod, zona „Păşunea Chitidului de pe Valea Gridului“. Terenul are suprafaţa de 35 ha, este înscris în titlul de proprietate nr. 20/6172/2009; terenul este destinat construirii unui depozit judeţean de deşeuri prin proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara“ Vecinătăţi: La nord - drumul comunal DC 56: Streisângeorgiu - Grid, la est - pădure având proprietari privaţi, la sud şi la vest - păşune comunală proprietatea comunei Boşorod 2011 - Domeniul public al judeţului Hunedoara Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 74/2011 Teren dobândit de judeţul Hunedoara potrivit Protocolului nr. 536/14.04.2011-2.730/15.04.2011 încheiat de Primăria Comunei Boşorod cu Consiliul Judeţean Hunedoara în baza Hotărârii nr. 14/2011 a Consiliului Local al Comunei Boşorod
0 1 2 3 4 5 6
133 1.3.7. 1.3.7.2. 1.3.7.1. 1.3.7.1. Drum judeţean DJ 700B: Deva (Str. Depozitelor) - Sântuhalm - DJ 700 (Aeroport), din care: km 0+000-1+540 km 1+540-2+166 km 2+166-2+491 km 0+000-2+491, lăţime 6 m, lăţime platformă 8 m, lungime 2,491 km drum pavat, prelungirea Str. Depozitelor - Sântuhalm (pasaj la nivel peste calea ferată) drum de pământ, cuprins între pasajul de la Sântuhalm până la podul peste râul Cerna drum pietruit între podul peste râul Cerna şi DJ 700 (Aeroport) 2011 58.771,24 28.895,58 29.875,66 - Domeniul public al Judeţului Hunedoara Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 74/2011; Protocolul privind transmiterea unor drumuri înregistrat sub nr. 1.534/11.03.2011-2.040/28.03.2011 între Primăria Municipiului Deva şi Consiliul Judeţean Hunedoara; Protocolul privind transmiterea unor drumuri înregistrat sub nr. 3.719/14.04.2011-2.750/15.04.2011 între Primăria Oraşului Simeria şi Consiliul Judeţean Hunedoara
134 1.3.7. 1.3.7.3. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.1. 1.3.7.2. 1.3.7.1. 1.3.17.2 Drum judeţean DJ 700: DJ 700A (Simeria)-Săuleşti- Aeroport-DN7- Sântandrei- Bârcea Mare-UM, din care: km 0+000-1+890 km 1+890-3+227 km 3+227-4+427 km 4+427-5+800 km 5+800-9+580 km 9+580-12+500 Pod Zona de siguranţă km 0+000-12+500, lungime 12,500 km, lăţime carosabil 6 m şi lăţime platformă 8 m între km 0+000-9+580, respectiv carosabil de 4 m şi platformă de 4 m pe porţiunea cuprinsă între km 9+580-12+500 îmbrăcăminte de beton, localitatea Simeria-Săuleşti drum pietruit, localitatea Săuleşti drum de pământ, extravilan localitatea Săuleşti drum pietruit, extravilan localitatea Săuleşti îmbrăcăminte din asfalt CF-localitatea Bârcea Mare drum de pământ, Bârcea Mare-UM pod beton armat, la km 9+900, lungime 12,40 m, lăţime 8,00 m conform art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 2011 1.766.540 472.500 106.960 2.400 109.840 945.000 5.840 124.000 - Domeniul public al Judeţului Hunedoara Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 74/2011; Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 4/2011; Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997; Hotărârea Guvernului nr. 540/2000

ANEXA Nr. 2COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hărău

SECŢIUNEA I
Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
395 1.3.7.1. Drum comunal Cu îmbrăcăminte din pământ, Dc 129/C Chimindia 2011 - Domeniul public al comunei Hărău Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hărău nr. 10/2011
0 1 2 3 4 5 6
396 1.3.7.1. Drum comunal Cu îmbrăcăminte din pământ, Dc 129/D Banpotoc 2011 - Domeniul public al comunei Hărău Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hărău nr. 10/2011
397 - Teren intravilan Bârsău, nr. cadastral 60.618, în suprafaţă de 3.965 mp C.F. 60.618 Bârsău 2010 11.894 Domeniul public al comunei Hărău Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hărău nr. 16/2011 C.F. 60.618 Bârsău
398 - Teren extravilan Hărău, nr. cadastral 60.513, în suprafaţă de 2.919 mp 2011 7.500 Domeniul public al comunei Hărău Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hărău nr. 40/2011
399 - Teren extravilan Hărău, nr. cadastral 60.654, în suprafaţă de 1.163 mp 2011 3.315 Domeniul public al comunei Hărău Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hărău nr. 40/2011
400 - Teren extravilan Hărău, nr. cadastral 60.655, în suprafaţă de 2.800 mp 2011 7.980 Domeniul public al comunei Hărău Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hărău nr. 40/2011
401 - Teren extravilan Hărău, nr. cadastral 60.656, în suprafaţă de 2.800 mp 2011 7.980 Domeniul public al comunei Hărău Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hărău nr. 40/2011
402 - Teren extravilan Hărău, nr. cadastral 60.657, în suprafaţă de 2.800 mp 2011 7.980 Domeniul public al comunei Hărău Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hărău nr. 40/2011
403 - Teren extravilan Hărău, nr. cadastral 60.694, în suprafaţă de 1.594 mp 2011 1.000 Domeniul public al comunei Hărău Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hărău nr. 40/2011
404 - Teren extravilan Hărău, nr. cadastral 60.700, în suprafaţă de 847 mp 2011 1.000 Domeniul public al comunei Hărău Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hărău nr. 40/2011

ANEXA Nr. 3COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ilia

SECŢIUNEA I
Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
263 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 4 Situat în extravilanul comunei Ilia, satul Săcămaş, porneşte de la D.N. 7 (E 68) până la D.N. 68 A, cu lungimea de 1,5 km şi lăţimea de 5 m, drum de pământ, deserveşte suprafeţele agricole situate în locul numit „Ostru“ 2011 - Domeniul public al comunei Ilia Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ilia nr. 23/2011
264 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 5 Situat în extravilanul comunei Ilia, satul Ilia, porneşte de la D.C. 154 (Ilia-Cuieş-Ulieş-D.N. 7) până la D.C. 153 (Ilia-Bacea), cu lungimea de 1,3 km şi lăţimea de 5 m, drum de pământ, deserveşte suprafeţele agricole situate în locurile numite „Cristos, Zabran şi Sabuca“ 2011 - Domeniul public al comunei Ilia Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ilia nr. 23/2011
265 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 6 Situat în extravilanul comunei Ilia, satul Ilia, porneşte de la D.J. 706 A (Ilia-Brănişca-Bejan-Băiţa-Ormindea-Vălişoara) până în intravilanul localităţii Bretea Mureşeană, cu lungimea de 3,3 km şi lăţimea de 5 m, drum de pământ, deserveşte suprafeţele agricole situate în locurile numite „La Vale, Sideaşcă, După Gară, Ogor“ şi obiectivele social-economice Cimitir Bretea Mureşeană şi S.C. Utilaj Rural Serv - S.R.L. 2011 - Domeniul public al comunei Ilia Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ilia nr. 23/2011

ANEXA Nr. 4COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lelese

SECŢIUNEA I
Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
21 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 001 „Dealul Străzii“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 5,3 km, km 0+000-km 5+300 1952 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
22 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 002 „ 1 Mai-Purcăreţ“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 3,400 km, km 0+000-km 3+400 1952 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
23 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 003 „Voineşti“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 2,200 km, km 0+000-km 2+200 1921 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
0 1 2 3 4 5 6
24 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 004 „Ţarină-Bazin“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 0,500 km, km 0+000-km 0+500 1972 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
25 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 005 „Mină-Gruniul Leordei“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 1,700 km, km 0+000-km 1+700 1980 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
26 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 006 „Cariera Veche-Zăpozia- Cariera Nouă“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 1,600 km, km 0+000-km 1+600 1992 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
27 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 007 „Dealul cu Calea“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 5,5 km, km 0+000-km 5+500 1921 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
28 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 008 „După Măciuca“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 0,400 km, km 0+000-km 0+400 1921 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
29 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 009 „Coasta Nădrabului“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 0,5 km, km 0+000-km 0+500 1921 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
30 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 010 „Valea Dobrii“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 0,4 km, km 0+000-km 0+400 1921 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
31 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 011 „Vărful Carpen“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 0,4 km, km 0+000-km 0+400 1921 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
32 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 012 „Runcuri“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 0,9 km, km 0+000-km 0+900 1921 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
33 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 013 „Progadia Veche“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 0,8 km, km 0+000 - km 0+800 1921 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
0 1 2 3 4 5 6
34 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 014 „Leleasa Veche“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 0,5 km, km 0+000 - km 0+500 1921 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
35 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 015 „Leleasa Nou“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 0,3 km, km 0+000 - km 0+300 1972 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
36 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 016 „Macovişte“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 1,5 km, km 0+000 - km 1+500 1921 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
37 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 017 „Vârful Poienii- Răcurele“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 0,85 km, km 0+000 - km 0+850 1921 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
38 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 018 „Valea Spinului“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 0,3 km, km 0+000 - km 0+300 1980 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
39 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 019 „Piatra Galben- Limperţ“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 2,5 km, km 0+000 - km 2+500 1921 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
40 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 020 „Calea Morii“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 1,9 km, km 0+000 - km 1+900 1921 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
41 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 021 „Valea Strajei“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 0,5 km, km 0+000 - km 0+500 1978 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011
42 1.3.7.1. Drum de exploatare, DE 022 „Limperţ- Valea Neagră“ Îmbrăcăminte din pământ şi piatră, lungime 5,5 km, km 0+000 - km 5+500 1978 - Domeniul public al comunei Lelese Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese nr. 10/2011

ANEXA Nr. 5COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pui

SECŢIUNEA I
Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
273 1.6.2. Sală de sport Imobil situat în comuna Pui, Str. Republicii nr. 63, judeţul Hunedoara, compus din: - parter compus din: spaţiu destinat sălii de sport, două săli pentru vestiare, o încăpere cu duşuri şi grup sanitar şi spaţiu destinat arbitrilor, dotat cu grup sanitar - etaj intermediar compus din spaţiu destinat arbitrilor, dotat cu grup sanitar, în suprafaţă construită de 382 mp, şi teren aferent construcţiei în suprafaţă de 388 mp 2007 655,445 Domeniul public al comunei Pui Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pui nr. 20/2011

ANEXA Nr. 6COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zam

SECŢIUNEA I
Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
147 1.6.2. Reţea de alimentare cu apă, în lungime totală de 1,2 km Reţea de alimentare cu apă a imobilelor situate în satul Zam din sursa aflată în proprietatea Spitalului Zam 1990 5.000 Domeniul public al comunei Zam Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zam nr. 12/2011SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 653/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 653 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu