E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 63 din 22 februarie 1994

de aprobare a Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 76 din 24 martie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, prevazut in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    In functie de evolutia preturilor, Ministerul Finantelor va actualiza cuantumurile valorice stabilite prin regulamentul anexat.

                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                       ------------------
                        Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

                   Ministrul lucrarilor publice
                   si amenajarii teritoriului,
                          Marin Cristea

                       Ministrul comertului,
                          Cristian Ionescu

    ANEXA 1

                 REGULAMENT
privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri

    1. Dispozitii generale
    Art. 1.1
    Potrivit prevederilor prezentului regulament, bunurile pentru care se organizeaza licitatii in vederea achizitiilor publice sunt: produsele, echipamentele si orice alte obiecte fizice, de orice fel si cu orice fel de descriere, inclusiv bunurile imobiliare, finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete si din credite externe garantate sau contractate direct de stat.
    Art. 1.2
    Prezentul regulament nu se aplica in cazul:
    a) achizitiilor publice de bunuri care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor si instalatiilor speciale si care datorita caracteristicilor specifice nu pot fi folosite in mod curent in alte sectoare de activitate.
    De asemenea, vor fi excluse de la prevederile prezentului regulament achizitiile de piese, accesorii, ansambluri, subansambluri, agregate sau instalatii care constituie parti componente ale bunurilor prevazute la alineatul precedent sau care sunt folosite exclusiv la repararea ori exploatarea acestora, precum si ambalajele destinate exclusiv conservarii bunurilor de mai sus;
    b) achizitiilor publice de bunuri care fac obiectul unor excluderi in baza unor prevederi legale. Achizitionarea bunurilor destinate pastrarii indelungate in rezervele materiale nationale si vanzarea acestora se vor face in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale nationale si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 372/1992 privind modul de achizitionare si valorificare a produselor din rezervele materiale nationale.
    2.  Organizarea procedurilor de licitatii
    Art. 2.1
    Pentru organizarea licitatiilor privind achizitiile publice de bunuri, astfel cum au fost stabilite la art. 1.1, functia de indrumare metodologica unitara revine Ministerului Finantelor, care va elabora norme si reglementari pentru continutul documentelor licitatiilor, continutul ofertelor, organizarea, desfasurarea licitatiilor si incheierea contractelor.
    Art. 2.2
    In executarea functiei de indrumare metodologica unitara, Ministerul Finantelor are urmatoarele atributii:
    a) controleaza respectarea regulilor de organizare si desfasurare a licitatiilor stabilite prin prezentul regulament;
    b) constata contraventiile si aplica sanctiunile - stabilite la art. 18, respectiv art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 - entitatii achizitoare sau persoanelor vinovate;
    c) avizeaza deciziile luate de entitatile achizitoare ca raspuns la contestatiile ofertantilor;
    d) desemneaza reprezentantii sai in comisiile de licitatie;
    e) organizeaza evidenta activitatilor de licitatii pentru achizitiile publice de bunuri;
    f) indruma activitatea de informare privind pregatirea si organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii referitoare la licitatii.
    Art. 2.3
    Pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de licitatie, entitatea achizitoare numeste prin decizie, pentru fiecare achizitie publica de bunuri, o comisie de licitatie.
    Art. 2.4
    Comisia de licitatie verifica respectarea conditiilor referitoare la publicitatea licitatiei prevazute in prezentul regulament, raspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare si acceptare a ofertelor, precum si de respectarea procedurii de desfasurare a licitatiei.
    Art. 2.5
    Comisia de licitatie este compusa din minimum 5 membri si va cuprinde:
    - presedintele comisiei, care este, de regula, un specialist al entitatii achizitoare;
    - reprezentantul desemnat al Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Comertului sau, dupa caz, reprezentantul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale in cazul achizitiilor publice de bunuri care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, altele decat cele prevazute la art. 1.2 lit. a);
    - reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cazul achizitiilor publice de bunuri imobiliare;
    - alti reprezentanti, ca membri in comisia de licitatie, care vor fi specialisti cu experienta profesionala in domeniul achizitiei publice respective si cu probitate morala.
    Art. 2.6
    Onorariile participantilor in comisia de licitatie, care nu sunt angajati permanenti ai entitatii achizitoare, se suporta de catre entitatea achizitoare, iar cuantumul acestora se va stabili de catre Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in conditiile legii.
    Art. 2.7
    Organizatorul licitatiei este entitatea achizitoare care raspunde de pregatirea si desfasurarea licitatiei.
    Art. 2.8
    Categoriile de bunuri pentru care este obligatorie achizitionarea prin organizarea de licitatii sunt urmatoarele:
    a) bunurile individual determinate, a caror valoare depaseste 5.000.000 lei si pentru care, in limita creditelor bugetare aprobate, este posibila o singura aprovizionare pe intregul an bugetar;
    b) bunurile de gen (de acelasi fel), care pot fi achizitionate la nivelul unui an in limita creditelor bugetare aprobate, in valoare totala de peste 10.000.000 lei; in acest caz, prin contract se va prevedea si esalonarea livrarilor pentru intregul an.
    Pentru achizitionarea de bunuri a caror valoare se situeaza sub limitele specificate la alineatul precedent se vor respecta prevederile art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
    Art. 2.9
    In cazul achizitiei publice de bunuri a caror valoare depaseste 267.000.000 lei, contractantii straini pot participa la procedura de achizitie, daca si contractantii romani se bucura de un tratament similar in cadrul procedurilor de achizitie organizate de entitatile achizitoare din tarile a caror nationalitate o are contractantul (ofertantul) strain.
    Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Comertului, dupa caz, va atesta, la cererea entitatii achizitoare, indeplinirea conditiei de reciprocitate prevazute in alineatul precedent.
    Cuantumul sumei prevazute la alin. 1 se va actualiza periodic de catre Ministerul Finantelor, in functie de evolutia cursului de schimb valutar al D.S.T.-ului.
    Art. 2.10
    Licitatia publica deschisa fara preselectie este licitatia care se organizeaza intr-o singura etapa, pentru achizitii de bunuri la care pot participa, in numar nelimitat, ofertanti interni sau externi care indeplinesc conditiile cuprinse in documentele licitatiei impuse de organizatori.
    Art. 2.11
    Licitatia publica deschisa cu preselectie este licitatia organizata in doua etape distincte: in prima etapa participa toti ofertantii interesati si care raspund anuntului publicitar, iar in a doua etapa participa numai ofertantii selectionati de comisia de licitatie pe baza competitivitatii lor.
    Aceasta procedura se aplica pentru bunurile la care entitatea achizitoare doreste sa selectioneze in prealabil ofertantii competenti si potentiali, scopul primei etape constituindu-l intocmirea listei ofertantilor selectionati.
    Art. 2.12
    Licitatia publica restransa este licitatia in care:
    - bunul, datorita specificului sau, poate fi achizitionat, de regula, de la un numar restrans de ofertanti;
    sau
    - a existat o licitatie publica anterioara, nefinalizata prin incheierea unui contract.
    Anuntarea licitatiei publice restranse se face prin invitatii adresate direct contractantilor care raspund conditiilor prevazute la alineatul precedent.
    Numarul de participanti la licitatia publica restransa trebuie sa fie de minimum 3 (trei).
    3.  Publicitatea
    Art. 3.1
    Organizatorul licitatiei va face anunturi publicitare in presa interna sau, dupa caz, in presa internationala, cu minimum 15 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertei.
    Art. 3.2
    Publicarea anuntului referitor la licitatie se face intr-un cotidian de larga circulatie sau intr-o publicatie de specialitate.
    Art. 3.3
    In situatia in care se urmareste si atragerea ofertantilor straini, licitatia va fi cu participare internationala, caz in care publicarea anuntului publicitar de licitatie se face in cel putin un cotidian de larga circulatie internationala sau, dupa caz, intr-o publicatie internationala de specialitate.
    Art. 3.4
    Continutul minim al anuntului publicitar al licitatiei va fi:
    - denumirea entitatii achizitoare si sediul acesteia;
    - conditiile de participare;
    - locul de unde se pot obtine documentele licitatiei si alte informatii;
    - forma si obiectul licitatiei, precum si descrierea bunurilor ce urmeaza a fi achizitionate; natura, cantitatea si calitatea acestora; termenele, conditiile de livrare si de plata;
    - data si ora limita a depunerii ofertelor, locul de depunere a acestora, precum si data, ora si locul deschiderii ofertelor; limba de circulatie internationala in care se redacteaza oferta (oferta se va redacta inclusiv in limba romana);
    - alte elemente ce se vor stabili prin norme metodologice de catre Ministerul Finantelor, in functie de specificul achizitiei publice de bunuri.
    Dupa caz, anuntul publicitar al licitatiei poate fi completat cu:
    - denumirea ordonatorului de credite sau a finantatorului;
    - forma si volumul garantiilor solicitate;
    - suma si conditiile de plata aferente documentatiei referitoare la licitatie.
    Art. 3.5
    Publicarea anuntului pentru forma de licitatie publica deschisa cu preselectie se face in mod similar cu cel prezentat la art. 3.4, cu precizarea ca se organizeaza preselectia ofertantilor. In vederea preselectiei, organizatorul licitatiei transmite, prin posta sau prin ridicare directa de la sediul sau, informatii tehnice si economice privind licitatia, precum si instructiuni de prezentare a documentelor pentru preselectie.
    De regula, documentele pentru preselectie pe care ofertantul le transmite entitatii achizitoare se refera la: informatii privind caracteristicile tehnico-economice ale productiei, calificarea personalului, documente privind situatia financiara, scrisori de recomandare.
    Dupa primirea documentelor pentru preselectie de la ofertanti, in prima etapa, comisia de licitatie le studiaza, compara performantele acestora si intocmeste lista ofertantilor selectionati. Organizatorul licitatiei are obligatia de a comunica tuturor ofertantilor participanti, in scris, rezultatul preselectiei, pe baza hotararii comisiei de licitatie.
    Numarul de ofertanti selectionati trebuie sa fie de minimum 3 (trei).
    Art. 3.6
    Invitatiile de participare la licitatia publica restransa se transmit numai anumitor ofertanti, selectionati de entitatea achizitoare.
    Ofertantii care primesc invitatia de participare la licitatie, daca doresc sa participe, transmit in scris organizatorului licitatiei cererea de includere pe lista ofertantilor potentiali. Ofertantii care nu primesc invitatii nu pot sa participe la licitatia publica restransa.
    Documentele licitatie se pun la dispozitie, contra cost, numai ofertantilor care au transmis organizatorului licitatiei cererea de includere pe lista ofertantilor potentiali.
    Art. 3.7
    Documentatia referitoare la licitatie, pusa la dispozitia ofertantilor interesati de catre entitatea achizitoare, va cuprinde, in principal:
    a) sediul entitatii achizitoare careia trebuie sa i se transmita oferta;
    b) locul unde se pot solicita informatii suplimentare;
    c) limbile de circulatie internationala in care se poate depune oferta (oferta se va depune obligatoriu in limba romana);
    d) data limita pana la care se poate depune oferta;
    e) conditiile cu caracter economic si tehnic, garantiile financiare, precum si alte informatii si documente solicitate ofertantului de entitatea achizitoare;
    f) specificatia completa a bunurilor supuse achizitiei, inclusiv certificatele de conformitate la care trebuie sa raspunda bunul respectiv;
    g) criteriile de acceptare a ofertei, inclusiv orice elemente, altele decat pretul, care se iau in considerare in evaluarea ofertelor, precum si elementele de calcul care se includ in evaluarea preturilor de oferta, cum ar fi: costul transportului, valoarea asigurarii bunului, iar in cazul bunurilor din import, taxele vamale si alte taxe si impozite la frontiera, precum si moneda de plata;
    h) modalitatea si conditiile de plata;
    i) orice alte termene si/sau conditii.
    Art. 3.8
    Contravaloarea documentelor de licitatie se stabileste de catre entitatea achizitoare, fara sa poata depasi costul multiplicarii acestora.
    4.  Prezentarea, primirea, deschiderea si acceptarea ofertelor
    Art. 4.1
    Prezentarea si primirea ofertelor se vor face in urmatoarele conditii:
    - ofertele se depun sau se transmit prin posta, cu scrisoare recomandata, semnata de persoanele imputernicite de ofertantul interesat;
    - ofertele depuse pana la data si ora precizate pentru depunere se vor pastra de entitatea achizitoare sub cheie, dupa ce persoana imputernicita de aceasta a verificat daca plicurile si sigiliile sunt intacte.
    Art. 4.2
    Deschiderea ofertelor se va face in prezenta membrilor comisiei de licitatie si a reprezentantilor ofertantilor.
    La deschiderea licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va anunta numele sau, dupa caz, denumirea ofertantilor, dupa care va deschide plicurile.
    In continuare, va anunta clar: numele sau, dupa caz, denumirea ofertantilor; valorile ofertelor; propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile si caracteristicile principale ale acestora ; notificarile in scris referitoare la modificarile sau retragerile de oferte, in cazul in care exista; existenta garantiilor de participare solicitate; orice alte detalii pe care comisia de licitatie le considera necesare.
    Art. 4.3
    Dupa deschiderea ofertelor si anuntarea ofertantilor, comisia de licitatie va intocmi, pentru propriile sale evidente, un proces-verbal in care se vor consemna datele mentionate la art. 4.2 alin. 3.
    Procesul-verbal se va citi in prezenta participantilor si va fi semnat de membrii comisiei de licitatie si de catre reprezentantii ofertantilor.
    Art. 4.4
    Ofertele pentru care s-au transmis notificari de retragere sau ofertele intirziate se vor inapoia ofertantilor, fara a fi deschise.
    Art. 4.5
    Dupa deschiderea in public a ofertelor, acestea se vor pastra sub cheie.
    Art. 4.6
    Comisia de licitatie procedeaza, pe loc sau in zilele urmatoare, la verificarea modului in care fiecare oferta raspunde cerintelor prevazute in documentele licitatiei si ulterior trece la examinarea, clarificarea si evaluarea in detaliu a ofertelor.
    Art. 4.7
    In scopul examinarii, evaluarii si compararii obiective a ofertelor, comisia de licitatie poate cere ofertantilor, individual, sa-si clarifice sau sa-si corecteze ofertele.
    Solicitarea de clarificare si raspunsul aferent se vor face in scris, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau a continutului ofertei, exceptand cazurile in care se solicita corectia erorilor aritmetice sau a greselilor materiale descoperite de comisia de licitatie in cursul examinarii ofertelor.
    Art. 4.8
    In situatia in care ofertantul nu poate corecta sau clarifica oferta ulterior, conform art. 4.7, erorile sau omisiunile din oferta, spre a deveni corespunzatoare cu documentele licitatiei, comisia de licitatie va respinge oferta.
    Art. 4.9
    Evaluarea ofertelor se face de catre comisia de licitatie, prin simpla apreciere a calitatilor tehnice si valorice sau prin aprecierea prin punctaj, care reprezinta rezultatul aplicarii unor coeficienti stabiliti in prealabil de catre entitatea achizitoare la elementele principale ale ofertelor.
    Art. 4.10
    Comisia de licitatie intocmeste o hotarare de acceptare a ofertei in 2 (doua) exemplare, din care un exemplar ramane la entitatea achizitoare, iar un exemplar se transmite Ministerului Finantelor.
    Hotararea va cuprinde:
    - numele membrilor comisiei de licitatie;
    - nominalizarea ofertantului a carui oferta a fost acceptata;
    - justificarea criteriilor tehnice si economice pe baza carora a fost acceptata oferta;
    - semnaturile tuturor membrilor comisiei de licitatie;
    - data intocmirii.
    Art. 4.11
    In cazul evaluarii ofertelor pe baza de simpla apreciere, hotararea de acceptare a ofertei se adopta cu votul a 2/3 din membrii comisiei de licitatie.
    In situatia evaluarii ofertelor pe baza de apreciere prin punctaj, hotararea de acceptare a ofertei va consemna rezultatul aplicarii coeficientilor stabiliti de entitatea achizitoare.
    Art. 4.12
    Membrii comisiei de licitatie, care nu sunt de acord cu hotararea de acceptare a ofertei, vor preciza, in scris, anexat la hotarare, motivele de divergenta.
    Art. 4.13
    Hotararea de acceptare a ofertei in favoarea unui ofertant constituie actul in baza caruia entitatea achizitoare va incheia contractul de achizitie publica a bunului.
    Art. 4.14
    Dupa notificarea, printr-o scrisoare de acceptare, a ofertei catre ofertantul castigator se procedeaza la semnarea contractului de achizitie publica inainte de expirarea termenului de valabilitate a ofertei.
    In termen de 10 zile de la data hotararii de acceptare a ofertei, entitatea achizitoare va transmite celorlalti ofertanti scrisori prin care sunt anuntati ca ofertele lor nu au fost acceptate.
    5.  Specificatii tehnice
    Art. 5.1
    La redactarea caietelor de sarcini sau a specificatiilor tehnice pentru bunurile ce urmeaza a fi achizitionate prin licitatii publice, entitatea achizitoare va tine seama de:
    a) necesitatea definirii bunului in functie de parametrii tehnico-calitativi ai acestuia si mai putin in raport cu aspectul sau forma lui;
    b) incadrarea in standarde si norme internationale sau in reglementari si norme nationale recunoscute pe plan international.
    Art. 5.2
    Caietele de sarcini sau specificatiile tehnice nu vor impune o anumita marca de fabrica sau de comert, un model sau un tip de bun si nici nu vor indica o origine a marfii sau un producator determinat.
    Art. 5.3
    In scopul obtinerii de consultatii si date sau informatii, necesare in elaborarea caietului de sarcini sau a specificatiilor tehnice, entitatea achizitoare nu va apela la agenti economici care ar putea avea interese in desfasurarea licitatiei.
    6.  Dispozitii finale
    Art. 6.1SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 63/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 63 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu