Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.572 din 08.08.2019

pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 23 august 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.523/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 6 octombrie 2004.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 8 august 2019.Nr. 572.ANEXĂ REGULAMENT privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Personalul vamal, aşa cum acesta este definit prin art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare, are îndatorirea de a purta uniforma de serviciu, cu însemnele şi accesoriile specifice, numai în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.
(2) Este interzis portul uniformei, cu însemnele şi accesoriile specifice, în locuri şi în condiţii care ar putea afecta prestigiul funcţiei şi interesele autorităţii vamale.
(3) Personalul vamal care desfăşoară activităţi de control poartă în mod obligatoriu, în timpul programului de lucru, uniforma de reprezentare, de control sau echipamentul specific, conform misiunilor şi activităţilor desfăşurate la birou sau în teren.
(4) Se interzice portul altor articole de echipament nespecifice sau combinate, cu excepţia celor descrise şi asigurate conform reglementărilor în vigoare, precum şi folosirea articolelor de echipament pentru acţiuni şi misiuni specifice în afara locurilor de desfăşurare a activităţilor pentru care au fost acordate.
(5) Se interzice efectuarea de modificări care contravin dispoziţiilor prezentului regulament la articolele de echipament.
(6) Personalul vamal care după încetarea raporturilor de serviciu are aprobarea să poarte uniforma de serviciu este obligat să respecte prevederile prezentului regulament şi o poate folosi în următoarele situaţii:a)cu ocazia zilei naţionale a ţării, zilei internaţionale a vămii sau a structurii din care a făcut parte; b)la festivităţi, adunări, ceremonialuri şi activităţi protocolare sau comemorative la care este invitat oficial; c)la alte activităţi la care este invitat, cu precizarea necesităţii prezenţei în uniformă.
(7) Se interzice purtarea, în orice situaţie, de către persoane neautorizate a uniformei de serviciu pentru personalul vamal sau a unor articole din compunerea acesteia.
(8) Nerespectarea regulilor referitoare la ţinută şi portul uniformei de serviciu atrage răspunderea administrativă sau penală, după caz, a personalului vamal, în condiţiile legii.
Articolul 2Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), reprezentanţi ai personalului vamal pot primi aprobarea să poarte uniforma de serviciu, cu însemnele şi accesoriile specifice, în situaţii speciale, stabilite prin decizia conducătorului Direcţiei Generale a Vămilor. Articolul 3Uniforma, însemnele şi accesoriile specifice se acordă gratuit. Articolul 4Fişa de evidenţă a fiecărui funcţionar public din cadrul personalului vamal, care beneficiază de uniformă de serviciu, în care sunt consemnate data acordării, durata normată de folosinţă, caracteristicile funcţionale şi mărimea, precum şi orice alte date utile, este ţinută la nivel central sau, după caz, la nivel regional. Articolul 5
(1) Personalul vamal este obligat să păstreze uniforma de serviciu în stare normală de utilizare, curată şi îngrijită, şi să respecte cu stricteţe reglementările stabilite privind portul acesteia.
(2) Personalul vamal care exercită funcţii de conducere are îndatorirea să verifice permanent modul în care personalul din subordine răspunde cerinţelor prevăzute la alin. (1) şi să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea respectării acestora.
Articolul 6
(1) În cazul deteriorării sau distrugerii, parţiale ori totale, în timpul şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a uniformei de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice, datorită unor cauze imprevizibile şi imposibil de înlăturat, asimilate forţei majore sau cazului fortuit, personalul vamal aflat în această situaţie primeşte o nouă uniformă sau, după caz, însemne ori accesorii specifice, fără suportarea contravalorii acestora.
(2) Deteriorarea sau distrugerea, parţială ori totală, a uniformei de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice, din motive imputabile personalului vamal, atrage răspunderea patrimonială a acestuia, proporţional cu durata normată de folosinţă neîndeplinită. În acest caz obţinerea unei noi uniforme de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice se face cu plata contravalorii acestora.
Articolul 7
(1) Personalul vamal ale cărui raporturi de serviciu au încetat din motive imputabile acestuia, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, este obligat să restituie contravaloarea uniformei de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice, proporţional cu durata normată de folosinţă neîndeplinită.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică personalului vamal ale cărui raporturi de serviciu au încetat din motive neimputabile lui.
Articolul 8În perioada suspendării din funcţie uniforma, însemnele şi accesoriile specifice nu se acordă, iar perioada suspendării nu se include în calculul duratei normate de folosinţă a acestora. Articolul 9Este interzisă purtarea unor articole vestimentare diferite de cele care fac parte din uniforma de serviciu. Articolul 10Lista cuprinzând articolele componente ale uniformei de serviciu şi numărul acestora, însemnele şi accesoriile specifice, precum şi durata normată de folosinţă sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la regulament. Articolul 11Asigurarea uniformei pentru personalul vamal se va face treptat, în limita fondurilor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru această natură de cheltuieli şi cu respectarea duratei de utilizare a fiecărui articol de echipament. Articolul 12Structura articolelor din care este compusă uniforma de serviciu se poate modifica prin ordin al ordonatorului secundar de credite. Valoarea articolelor introduse nu va depăşi valoarea articolelor scoase. Articolul 13Articolele din compunerea uniformei de serviciu pentru personalul vamal şi echipamentul specific se achiziţionează conform legislaţiei privind achiziţiile de bunuri şi servicii. Articolul 14Producerea şi comercializarea unor articole din compunerea uniformei de serviciu pentru personalul vamal, de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achiziţie, sunt interzise.
Capitolul IIDescrierea uniformei de serviciu şi a însemnelor distinctive Secţiunea 1Uniforma de serviciu Articolul 15Uniforma de serviciu se compune din următoarele articole: uniformă de ceremonie, uniformă de reprezentare, uniformă de control, cămaşă, cămaşă-bluză cu mânecă lungă, cămaşă-bluză cu mânecă scurtă, tricou mânecă scurtă, tricou mânecă lungă, jachetă pentru primăvară-vară, scurtă pentru toamnă-iarnă, impermeabil, pulover, vestă/ham reflectorizant, cravată, coifură, şapcă activităţi control, fular, mănuşi, curea, centură, pantofi, ghete şi bocanci. Articolul 16În funcţie de situaţia în care se află personalul vamal, uniforma de serviciu se poate constitui în uniformă de ceremonie, uniformă de reprezentare, uniformă de control, iar în funcţie de sezon se poate constitui în: a)uniforma de vară - perioada sezonului cald: de la 1 mai până la 31 octombrie; b)uniforma de iarnă - perioada sezonului rece: de la 1 noiembrie până la 30 aprilie.Schimbarea uniformelor de sezon - vară sau iarnă - şi portul unor articole de echipament din compunerea unei uniforme se fac în funcţie de condiţiile climaterice şi de zona geografică, prin dispoziţii ale conducătorilor direcţiilor regionale vamale. Articolul 17
(1) Uniforma de ceremonie se acordă personalului vamal care ocupă funcţii de conducere.
(2) Uniforma de ceremonie pentru bărbaţi este compusă din coifură, veston şi doi pantaloni, iar pentru femei este compusă din coifură, veston, pantalon şi fustă.
(3) Uniforma de ceremonie se confecţionează din stofă de vară/iarnă de culoare neagră. Vestonul are croiala dreaptă uşor cambrat în talie, se încheie la un rând, cu trei nasturi metalici aurii, având ambutisat pe aceştia semnul „MERCUR", iar în spate este prevăzut cu şliţ. Vestonul este prevăzut cu petliţe la reverul gulerului, epoleţi aplicaţi în cusătura umărului, iar pe mâneca stângă este aplicat ecuson vamă. Pantalonul se confecţionează din aceeaşi stofă ca şi vestonul, este prevăzut cu două buzunare laterale oblice şi cu un buzunar la spate. Fusta se confecţionează din aceeaşi stofă ca şi vestonul, are croiala dreaptă şi este prevăzută cu şliţ la spate.
(4) Uniforma de ceremonie se poartă la decizia conducerii Direcţiei Generale a Vămilor sau, după caz, a conducerii direcţiilor regionale vamale ori facultativ, în diferite ocazii: în zilele de sărbători legale, la spectacole, la reuniuni oficiale şi ceremonii.
(5) Eghiletul cu accesorii se poartă numai la decizia conducerii Direcţiei Generale a Vămilor sau, după caz, a conducerii direcţiilor regionale vamale.
(6) La ţinuta de ceremonie, pe timpul sezonului rece - iarna, se poartă scurta, iar pe timp ploios, impermeabilul.
(7) Personalul vamal care nu are dreptul la portul uniformei de ceremonie poate purta, în ocaziile menţionate mai sus, uniforma de reprezentare cu cămaşă albă şi eghilet/şnur pentru ceremonie.
Articolul 18
(1) Uniforma de reprezentare se acordă personalului vamal care ocupă atât funcţii de conducere, cât şi de execuţie.
(2) Uniforma de reprezentare pentru bărbaţi este compusă din coifură, veston şi doi pantaloni, iar pentru femei este compusă din coifură, veston, pantalon şi fustă.
(3) Uniforma de reprezentare se confecţionează din stofă de vară/iarnă de culoare bleumarin. Vestonul are croiala dreaptă uşor cambrat în talie, se încheie la un rând, cu trei nasturi metalici aurii, având ambutisat pe aceştia semnul „MERCUR", iar în spate este prevăzut cu şliţ. Vestonul este prevăzut cu petliţe la reverul gulerului, epoleţi aplicaţi în cusătura umărului, iar pe mâneca stângă este aplicat ecuson vamă. Pantalonul se confecţionează din aceeaşi stofă ca şi vestonul, este prevăzut cu două buzunare laterale oblice şi cu un buzunar la spate. Fusta se confecţionează din aceeaşi stofă ca şi vestonul, are croiala dreaptă şi este prevăzută cu şliţ la spate.
(4) Uniforma de reprezentare se poartă în timpul activităţilor de serviciu, care nu implică controlul fizic, al deplasărilor de la domiciliu la locul de muncă, la unele întâlniri sau la ordinul conducătorului ierarhic, precum şi în locul uniformei de ceremonie de către personalul vamal care nu are dreptul la această uniformă.
(5) La ţinuta de reprezentare, pe timpul sezonului rece - iarna, se poartă scurta cu mesadă detaşabilă, iar pe timp ploios, impermeabilul.
Articolul 19Uniforma de control se acordă personalului vamal care ocupă atât funcţii de execuţie, cât şi de conducere, până la funcţia şef serviciu/şef birou vamal, în două variante: a)uniforma de control de vară - se confecţionează atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei şi este compusă din bluzon şi doi pantaloni. Bluzonul se confecţionează din ţesătură de culoare bleumarin cu proprietăţi hidrofobe, cu o foarte bună rezistenţă la uzură, murdărire şi protecţie la căldura soarelui şi la vânt. Bluzonul este prevăzut cu epoleţi, iar în partea inferioară a mânecilor sunt aplicate două benzi reflectorizante. Terminaţia piepţilor şi a spatelui este dreaptă, iar pe mâneca stângă este aplicat ecuson vamă. Bluzonul este inscripţionat pe spate şi pe piept cu sintagma VAMA-CUSTOMS-DOUANE. Pantalonul se confecţionează din aceeaşi ţesătură şi culoare ca şi bluzonul. Pantalonul este drept, prevăzut cu două buzunare oblice pe faţă şi cu două buzunare cu burduf şi capac aplicate lateral, iar în partea inferioară sunt aplicate două benzi reflectorizante.Uniforma de control vară utilizată de personalul vamal încadrat în structurile de echipe canine şi de control nedistructiv se confecţionează atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Aceasta este compusă din bluzon şi doi pantaloni. Bluzonul se confecţionează din ţesătură imprimată camuflaj urban digital, gama de culori gri-verzui, cu proprietăţi hidrofobe, cu o foarte bună rezistenţă la uzură, murdărire şi protecţie la căldura soarelui şi la vânt. Bluzonul este prevăzut cu epoleţi. Terminaţia piepţilor şi a spatelui este dreaptă, pe mâneca stângă este aplicat ecuson vamă, iar pe mâneca dreaptă este aplicat ecuson echipe canine, respectiv control nedistructiv. Bluzonul este inscripţionat pe spate cu sintagma VAMA-CUSTOMS-DOUANE, iar pe piepţi, în partea stângă cu VAMA şi în partea dreaptă cu ECHIPE CANINE, respectiv CONTROL NEDISTRUCTIV. Pantalonul se confecţionează din aceeaşi ţesătură şi culoare ca şi bluzonul. Pantalonul este drept, prevăzut cu două buzunare oblice pe faţă şi cu două buzunare cu burduf şi capac aplicate lateral; b)uniforma de control de iarnă - se confecţionează atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei şi este compusă din scurtă şi doi pantaloni. Scurta se confecţionează din ţesătură de culoare bleumarin matlasată, cu o foarte bună rezistenţă la uzură, murdărire şi protecţie la frig şi intemperii. Scurta este prevăzută cu epoleţi, iar în partea inferioară a mânecilor sunt aplicate două benzi reflectorizante. Terminaţia piepţilor şi a spatelui este dreaptă, iar pe mâneca stângă este aplicat ecuson vamă. Scurta este inscripţionată pe spate şi pe piept cu sintagma VAMA-CUSTOMS-DOUANE. Pantalonul se confecţionează din ţesătură de culoare bleumarin matlasată, ca şi scurta. Pantalonul este drept, prevăzut cu două buzunare oblice pe faţă şi cu două buzunare cu burduf şi capac aplicate lateral, iar în partea inferioară sunt aplicate două benzi reflectorizante.Uniforma de control iarnă utilizată de personalul vamal încadrat în structurile de echipe canine şi de control nedistructiv se confecţionează atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Aceasta este compusă din scurtă, vestă şi doi pantaloni. Scurta se confecţionează din ţesătură matlasată, imprimată camuflaj urban digital, gama de culori gri-verzui, cu o foarte bună rezistenţă la uzură, murdărire, protecţie la frig şi intemperii. Scurta este prevăzută cu epoleţi. Terminaţia piepţilor şi a spatelui este dreaptă, pe mâneca stângă este aplicat ecuson vamă, iar pe mâneca dreaptă este aplicat ecuson echipe canine, respectiv ecuson control nedistructiv. Bluzonul este inscripţionat pe spate cu sintagma VAMA-CUSTOMS-DOUANE, iar pe piepţi, în partea stângă, cu VAMA şi în partea dreaptă cu ECHIPE CANINE, respectiv CONTROL NEDISTRUCTIV. Vesta se confecţionează din ţesătură matlasată, imprimată camuflaj urban digital, gama de culori gri-verzui, cu o foarte bună rezistenţă la uzură, murdărire şi protecţie la frig şi intemperii. Vesta este prevăzută cu epoleţi, terminaţia piepţilor şi a spatelui este dreaptă, este inscripţionată pe spate cu sintagma VAMA-CUSTOMS-DOUANE, iar pe piepţi, în partea stângă, cu VAMA şi în partea dreaptă cu ECHIPE CANINE, respectiv CONTROL NEDISTRUCTIV. Pantalonul se confecţionează din aceeaşi ţesătură ca şi scurta. Pantalonul este drept, prevăzut cu două buzunare oblice pe faţă şi cu două buzunare cu burduf şi capac aplicate lateral. Articolul 20
(1) Cămaşa de culoare albă se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din tercot şi se poartă atât la uniforma de ceremonie, cât şi la uniforma de reprezentare, atunci când se dispune purtarea eghileţilor.
(2) Cămaşa de culoare bleu se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din tercot şi se poartă la uniforma reprezentare.
Articolul 21
(1) Cămaşa-bluză cu mânecă lungă se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din tercot de culoare bleu.
(2) Cămaşa-bluză cu mânecă lungă se confecţionează cu buzunare cu clape pe piepţi, uşor cambrată pe talie, se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colţ, iar pe umăr este prevăzută cu epoleţi. Pe mâneca stângă este aplicat ecuson vamă. Personalul vamal din cadrul structurilor de echipe canine şi control nedistructiv va avea aplicate pe mâneca dreaptă ecusoane specifice specializării.
(3) Cămaşa-bluză cu mânecă lungă se poartă în timpul activităţilor de serviciu, al deplasărilor de la domiciliu la serviciu şi la unele întâlniri sau la ordinul conducătorului ierarhic.
(4) Cămaşa-bluză cu mânecă lungă se poate purta deschisă, fără cravată, sau închisă cu cravată şi poate fi combinată cu pantalonii prevăzuţi atât la uniforma de reprezentare, cât şi la uniforma de control.
Articolul 22
(1) Cămaşa-bluză cu mânecă scurtă se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din tercot de culoare bleu.
(2) Cămaşa-bluză cu mânecă scurtă se confecţionează cu buzunare cu clape pe piepţi, uşor cambrată pe talie, se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colţ, iar pe umăr este prevăzută cu epoleţi. Pe mâneca stângă este aplicat ecuson vamă. Lucrătorii vamali din cadrul structurilor de echipe canine şi control nedistructiv vor avea aplicate pe mâneca dreaptă ecusoane specifice specializării.
(3) Cămaşa-bluză cu mânecă scurtă se poartă în timpul activităţilor de serviciu, al deplasărilor de la domiciliu la serviciu şi la unele întâlniri sau la ordinul conducătorului ierarhic.
(4) Cămaşa-bluză cu mânecă scurtă se poate purta deschisă, fără cravată, sau închisă, cu cravată, şi poate fi combinată cu pantalonii prevăzuţi atât la uniforma de reprezentare, cât şi la uniforma de control.
Articolul 23
(1) Tricoul cu mânecă scurtă se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din ţesătură bumbac, de culoare bleumarin. Acesta este prevăzut cu guler, epoleţi şi este inscripţionat pe spate şi pe piept cu sintagma VAMA-CUSTOMS-DOUANE.
(2) Tricoul cu mânecă scurtă utilizat de către personalul vamal din structurile de echipe canine şi control nedistructiv se confecţionează din ţesătură bumbac, de culoare neagră. Acesta este prevăzut cu guler, epoleţi şi este inscripţionat pe spate şi pe piept cu sintagma VAMA-CUSTOMS-DOUANE.
(3) Tricoul cu mânecă scurtă se poartă la uniforma de control.
Articolul 24
(1) Tricoul cu mânecă lungă se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din ţesătură bumbac, de culoare bleumarin. Acesta este prevăzut cu guler, epoleţi şi este inscripţionat pe spate şi pe piept cu sintagma VAMA-CUSTOMS-DOUANE.
(2) Tricoul cu mânecă lungă utilizat de către personalul vamal din structurile de echipe canine şi control nedistructiv se confecţionează din ţesătură bumbac, de culoare neagră. Acesta este prevăzut cu guler, epoleţi şi este inscripţionat pe spate şi pe piept cu sintagma VAMA-CUSTOMS-DOUANE.
(3) Tricoul cu mânecă lungă se poartă la uniforma de control.
Articolul 25
(1) Jacheta pentru primăvară-toamnă se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din ţesătură imperrespirantă de culoare bleumarin.
(2) Jacheta pentru primăvară-toamnă este prevăzută cu cordon în terminaţie, cu două buzunare oblice, în partea inferioară a piepţilor, pe umăr cu epoleţi, iar pe mâneca stângă este aplicat ecuson vamă.
(3) Jacheta pentru primăvară-toamnă se poartă în combinaţie cu pantalonii prevăzuţi la uniforma de reprezentare.
Articolul 26
(1) Scurta pentru toamnă-iarnă este confecţionată din ţesătură supusă tratamentelor de hidrofobizare, antimurdărire şi antistatic permanent, de culoare bleumarin, croită drept, lungime ¾, cu mesadă şi guler detaşabile din blană nutriet, pe piepţi cu două buzunare oblice în partea inferioară şi două buzunare drepte cu clapetă în partea superioară, se închide la un singur rând de nasturi ascunşi, cu cordon de ajustare în talie, pe umăr cu epoleţi, iar pe mâneca stângă este aplicat ecuson vamă.
(2) Scurta pentru toamnă-iarnă se poartă la uniforma de reprezentare.
Articolul 27Scurta pentru uniforma de ceremonie se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din stofă de culoare neagră. Are croiala dreaptă, lungime ¾, se încheie la un rând cu patru nasturi metalici aurii, având ambutisat pe aceştia semnul „MERCUR". Pe piepţi, în partea inferioară, sunt realizate două buzunare oblice cu laist, pe umăr sunt aplicaţi epoleţi, iar pe mâneca stângă este aplicat ecuson vamă. Spatele prezintă şliţ la terminaţie. Articolul 28
(1) Impermeabilul se confecţionează din ţesătură impermeabilă şi imperrespirantă, de culoare bleumarin pentru uniforma de reprezentare, iar pentru uniforma de ceremonie de culoare neagră. Are croială raglan, este căptuşit în întregime, se încheie cu un rând de nasturi ascunşi şi este prevăzut în talie cu cordon şi cataramă pentru ajustare. Spatele este croit din două bucăţi, unite pe mijloc, cu şliţ la terminaţie. Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare aşezate oblic, lateral, sub talie. Mâneca este croită raglan, dreaptă la terminaţie şi prevăzută cu o bridă. La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică emblema vamă. Impermeabilul este prevăzut cu guler înalt şi glugă detaşabilă. Pe umeri se fixează epoleţii, pe care se montează suportul cu grad profesional/funcţia.
(2) Impermeabilul se poartă atât la uniforma de ceremonie, cât şi la uniforma de reprezentare.
Articolul 29
(1) Puloverul se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din lână sau fire de tip lână, de culoare bleumarin, cu anchior, pe umeri este prevăzut cu platcă şi epoleţi, iar pe mâneca stângă este aplicat ecuson vamă. Umerii, epoleţii şi coatele sunt dublate din material textil de culoare bleumarin.
(2) Puloverul pentru personalul vamal din cadrul structurilor de echipe canine şi control nedistructiv se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din lână sau fire de tip lână, de culoare neagră, cu anchior, pe umeri este prevăzut cu platcă şi epoleţi, pe mâneca stângă este aplicat ecuson vamă, iar pe mâneca dreaptă vor avea aplicate ecusoane specifice specializării. Umerii, epoleţii şi coatele sunt dublate din material textil de culoare neagră.
(3) Puloverul se poartă în combinaţie cu pantalonii prevăzuţi atât la uniforma de reprezentare, cât şi la uniforma de control.
Articolul 30
(1) Vesta/Hamul de protecţie fluorescent reflectorizant se utilizează de către personalul vamal cu atribuţii de control.
(2) Vesta se confecţionează din ţesătură de culoare verde fluorescent şi este prevăzută cu material retroreflectant. Este inscripţionată atât pe spate, cât şi pe piept, în partea stângă, cu înscrisul VAMA-CUSTOMS-DOUANE.
(3) Hamul se confecţionează din ţesătură de culoare verde fluorescent. Centura şi bretelele sunt dublate cu material retroreflectant. În faţă, bretelele conţin înscrisul VAMA, iar pe spate, între bretele, este prevăzută o placă pe care apare înscrisul VAMA-CUSTOMS-DOUANE.
Articolul 31
(1) Pentru uniforma de ceremonie cravata se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din material textil, de culoare neagră cu dungi aurii, dispuse în diagonală la intervale succesive, având în partea inferioară ţesut cu fir auriu însemnul „MERCUR".
(2) Pentru uniforma de reprezentare cravata se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din material textil, de culoare bleumarin cu dungi bleu, dispuse în diagonală la intervale succesive, având în partea inferioară ţesut cu fir auriu însemnul „MERCUR".
Articolul 32
(1) Coifura se confecţionează din stofă de culoarea vestonului, are calota de formă ovală, menţinută în interior cu un arc de oţel, pentru evitarea deformării, acoperit cu o bandă de susţinere. La partea exterioară, corespunzător benzii de susţinere, este aplicată o bandă specială de şepci, de culoare neagră. Cozorocul, tot de culoare neagră, de formă ovală, se fixează de şapcă şi este prevăzut, pentru funcţiile de conducere, cu unul sau două rânduri de frunze de stejar, confecţionate din metal de culoare aurie. Lateral, în stânga şi în dreapta şepcii, pe banda de susţinere exterioară, la îmbinarea acesteia cu cozorocul, se fixează 2 nasturi din metal galben, uşor bombaţi, care sunt legaţi peste partea superioară de îmbinare a benzii de susţinere cu cozorocul printr-un şnur împletit dublu, de culoare galbenă. Frontal se aplică emblema cu lauri brodaţi şi acvila metalică.
(2) Coifura se utilizează la uniformele de ceremonie şi reprezentare.
(3) Coifura se aşază pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunţii, la 1-2 cm deasupra sprâncenelor, iar emblema să fie pe mijloc.
(4) Modelele de coifură sunt prezentate în anexa nr. 4 la regulament.
Articolul 33
(1) Şapca se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din ţesătură de culoare bleumarin, identică cu ţesătura uniformei de control vară/iarnă, şi este formată din cozoroc, îmbrăcat în ţesătură, prevăzut, pentru funcţiile de conducere, cu un rând de frunze de stejar, brodat cu fir metalic auriu, clini laterali şi calotă. Şapca de iarnă este matlasată şi prevăzută cu apărătoare pentru urechi şi ceafă.
(2) Şapca pentru personalul vamal din cadrul structurilor de echipe canine şi control nedistructiv se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din ţesătură imprimată camuflaj urban digital, gama de culori gri-verzui, identică cu ţesătura uniformei de control vară/iarnă, şi este formată din cozoroc, îmbrăcat în ţesătură, prevăzut, pentru funcţiile de conducere, cu un rând de frunze de stejar, brodat cu fir metalic auriu, clini laterali şi calotă. Şapca de iarnă este matlasată şi prevăzută cu apărătoare pentru urechi şi ceafă.
(3) Şapca se poartă la uniforma de control.
(4) Modelele de şapcă sunt prezentate în anexa nr. 4 la regulament.
Articolul 34
(1) Căciula se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din blană naturală astrahan/caracul, de culoare gri, pentru personalul vamal aflat în funcţii de conducere, şi din blană naturală nutriet, de culoare gri, pentru personalul vamal aflat în funcţii de execuţie.
(2) Căciula se poartă la uniforma de reprezentare, de control şi, opţional, la uniforma de ceremonie. Se poartă pe timp friguros. În raport cu condiţiile climaterice şi cu zona geografică, personalul vamal poate trece la portul căciulii în mod facultativ. Pe timp geros, căciula se poate purta cu clapele lăsate.
(3) Căciula pentru bărbaţi are calota din postav bleumarin pentru uniforma de reprezentare şi negru pentru uniforma de ceremonie, cu bordură, clape laterale şi clapă frontală din blană naturală. Bordura pe interior este dublată cu postav. În faţă, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.
(4) Căciula pentru femei are formă ovală cu calotă din postav bleumarin pentru uniforma de reprezentare şi negru pentru uniforma de ceremonie, cu bordură de blană naturală. În faţă, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.
Articolul 35Fularul se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din lână sau fire de tip lână de culoare bleumarin pentru uniforma de reprezentare, iar pentru cea de ceremonie de culoare neagră. Articolul 36Mănuşile se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din piele de culoare neagră, căptuşite cu tricot. Articolul 37
(1) Cureaua se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din piele de culoare neagră.
(2) Cureaua se poartă la uniforma de ceremonie şi uniforma de reprezentare.
Articolul 38
(1) Centura se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din material textil de culoare neagră, tip chingă, cu cataramă din plastic prevăzută cu sistem de autoblocare.
(2) Centura pentru personalul vamal din cadrul structurilor de echipe canine şi control nedistructiv poate fi confecţionată, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din material textil imprimat camuflaj urban digital, gama de culori gri-verzui, tip chingă, cu cataramă din plastic prevăzută cu sistem de autoblocare.
(3) Centura se poartă la uniforma de control.
Articolul 39
(1) Pantofii de vară se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din piele box de culoare neagră cu perforaţii, iar cei pentru femei pot avea decupaje, căptuşiţi cu inserţie imperrespirantă, cu talpă având proprietăţi ridicate de preluare a şocului mecanic în timpul mersului.
(2) Pantofii de vară se poartă la uniforma de ceremonie şi uniforma de reprezentare.
Articolul 40
(1) Pantofii de iarnă se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din piele box hidrofobizată de culoare neagră, căptuşiţi cu inserţie imperrespirantă, cu talpă având proprietăţi ridicate de preluare a şocului mecanic în timpul mersului.
(2) Pantofii de iarnă se poartă la uniforma de ceremonie şi uniforma de reprezentare.
Articolul 41
(1) Ghetele se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din piele şi ţesătură de culoare neagră, cu talpă având proprietăţi ridicate de preluare a şocului mecanic în timpul mersului. În interior sunt căptuşite cu blană sintetică sau căptuşeală cu inserţie termoizolantă care să asigure o rezistenţă termică ridicată.
(2) Ghetele se poartă la uniforma de ceremonie şi uniforma de reprezentare.
Articolul 42
(1) Bocancii de vară se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din piele hidrofobizată, microfibră şi ţesătură de culoare neagră, cu talpă având proprietăţi ridicate de preluare a şocului mecanic în timpul mersului, şi sunt prevăzuţi cu bombeu întărit pentru protecţia mecanică. În interior sunt căptuşiţi cu plasă din poliester care să asigure ventilarea piciorului.
(2) Bocancii de vară pentru personalul vamal din cadrul structurilor de echipe canine şi control nedistructiv pot fi confecţionaţi, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din piele de tip velur şi ţesătură de culoare crem.
(3) Bocancii de vară se poartă la uniforma de control.
Articolul 43
(1) Bocancii de iarnă se confecţionează, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, din piele şi ţesătură de culoare neagră, cu talpă având proprietăţi ridicate de preluare a şocului mecanic în timpul mersului, şi sunt prevăzuţi cu bombeu întărit pentru protecţia mecanică. În interior sunt căptuşiţi cu blană sintetică sau căptuşeală cu inserţie termoizolantă care să asigure o rezistenţă termică ridicată.
(2) Bocancii de iarnă se poartă la uniforma de control.
Secţiunea a 2-aÎnsemnele distinctive Articolul 44
(1) Emblema vamă pentru mânecă reproduce modelul şi caracteristicile siglei autorităţii vamale, are dimensiunile 105 mm/90 mm şi este confecţionată pe suport textil, prin brodare. Marginea galbenă are lăţimea de 4 mm.
(2) Emblema se aplică pe axul mânecii stângi a articolelor componente ale uniformei de serviciu.
(3) Emblema este prezentată în anexa nr. 2 la regulament.
Articolul 45
(1) Emblema specifică personalului vamal din structura de echipe canine este în formă de cerc cu diametrul de 80 mm, având la bază drapelul tricolor. Pe centrul drapelului, pe culoarea galbenă, este brodat cu negru, cu litere mari de 8 mm, ROMANIA, iar pe centrul emblemei, pe fond alb (un cerc cu diametrul de 50 mm), este brodat un cap de câine stilizat, de culoare gri, conturat cu negru. Dedesubt, centrat, se brodează cu negru K-9 TEAM. Cercul de culoare albă este înconjurat pe exterior de un cerc de culoare albastră, care are brodat cu galben, începând din partea stângă, CUSTOMS-VAMA-DOUANE.
(2) Emblema se utilizează la uniforma de control şi se aplică pe axul mânecii drepte.
(3) Emblema este prezentată în anexa nr. 2 la regulament.
Articolul 46
(1) Emblema specifică personalului vamal care desfăşoară activităţi de control nedistructiv este în formă de cerc cu diametrul de 98 mm. Pe centrul emblemei, pe fond galben (un cerc cu diametrul de 70 mm), este brodat cu negru semnul de securitate radiologică, conturat cu negru. Cercul de culoare galbenă este înconjurat pe exterior de un cerc de culoare albă, care are brodat cu negru UNITATEA NUCLEARĂ-VAMA, conturat cu negru.
(2) Emblema se utilizează la uniforma de control şi se aplică pe axul mânecii drepte.
(3) Emblema este prezentată în anexa nr. 2 la regulament.
Articolul 47
(1) Însemnul cu număr unic de identificare, în formă de scut, are dimensiunile de 60 mm/80 mm, fondul albastru şi o margine galbenă de 4 mm. În partea superioară este înscris cuvântul „ROMÂNIA", în culoare albă, iar în cea inferioară cuvântul „VAMA", tot în culoare albă. În centrul însemnului este inscripţionată stema României în culorile oficiale. Este confecţionat din metal inoxidabil, emailat, prevăzut cu sistem de prindere clemă, ac şi/sau lănţişor, care se poartă de fiecare funcţionar public din cadrul autorităţii vamale.
(2) Însemnul se utilizează la uniforma de serviciu pentru personalul vamal şi se poartă la loc vizibil, după cum urmează:a)la uniforma de ceremonie, în piept, pe partea stângă; b)la uniforma de reprezentare, în piept, pe partea stângă; c)la uniforma de control, în piept, pe partea stângă, ori agăţat la gât cu lănţişor sau la centură.
(3) Însemnul poate fi utilizat şi la ţinuta civilă în cadrul misiunilor operative al căror caracter impune o astfel de ţinută.
(4) Însemnul este prezentat în anexa nr. 2 la regulament.
Articolul 48
(1) Însemnul cu element de identificare nominal are dimensiunile 100 mm/15 mm, este confecţionat din metal inoxidabil, emailat, cu fondul argintiu şi cu sistem de prindere ac. În partea stângă a însemnului este drapelul României, iar în centrul acestuia este înscris numele funcţionarului, acestea fiind încadrate de două benzi de culoare albastră, poziţionate deasupra şi dedesubt.
(2) Însemnul se poartă la uniforma de ceremonie şi uniforma de reprezentare, în piept, pe partea dreaptă, deasupra buzunarului.
(3) Însemnul este prezentat în anexa nr. 2 la regulament.
Articolul 49
(1) Emblema pentru coifură este stema României, în culorile oficiale, încadrată de ramuri cu frunze de stejar, brodate cu fir metalic auriu pe suport textil de culoare neagră:a)patru rânduri de lauri pentru conducătorul Direcţiei Generale a Vămilor şi adjuncţii acestuia; b)trei rânduri de lauri pentru celelalte funcţii de conducere; c)două rânduri de lauri pentru funcţii de execuţie.
(2) Emblema pentru coifură se aplică, cu respectarea simetriei, astfel:a)la coifură: în faţă, la centru, pe bandă; b)la căciulă: în faţă, la centru; c)la şapcă: în faţă, la centru.
(3) Emblema este prezentată în anexa nr. 2 la regulament.
Articolul 50
(1) Petliţele se confecţionează din ţesătură tercot termocolant, de culoare bleumarin pentru uniforma de reprezentare şi negru pentru uniforma de ceremonie, având în partea interioară ţesut cu fir metalic auriu ramuri cu frunze de stejar:a)patru rânduri de ramuri cu frunze de stejar pentru conducătorul Direcţiei Generale a Vămilor şi adjuncţii acestuia; b)trei rânduri de ramuri cu frunze de stejar pentru celelalte funcţii de conducere; c)două rânduri de ramuri cu frunze de stejar pentru funcţii de execuţie.
(2) Petliţele sunt prezentate în anexa nr. 2 la regulament.
Articolul 51
(1) Eghileţii pentru funcţiile de conducere se confecţionează din şnur împletit de culoare galbenă şi se compun din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de şnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un şnur prevăzut cu nod dublu. La terminaţie, fiecare şnur are un cui din metal de culoare galbenă. Fixarea se face cu ajutorul a 3 nasturi: un nasture care se prinde sub epoletul drept pe cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii, şi 2 nasturi care se prind, primul, sub reverul drept, la 1 cm de limita de răsfrângere a acestuia şi o distanţă de 7 cm, măsurată de la cusătura de îmbinare a gulerului cu reverul/cazură în jos, iar al doilea, la o distanţă corespunzătoare astfel încât vârful cuiului să fie la limita ultimului nasture cu care se încheie sacoul. Eghiletul se prinde cu partea din mijloc - care uneşte cele două ramuri împletite - de nasturele de sub epolet, ramura lungă cade prin spate, înconjoară umărul, trece pe sub braţ şi se prinde în faţă de nasturele cel mai de sus de sub rever. Ramura scurtă cade în faţă formând un arc peste ramura lungă şi se prinde de nasturele de jos de sub rever. Capetele ramurilor de care sunt fixate cuiele cad libere.
(2) Eghileţii pentru funcţiile de execuţie se confecţionează din şnur împletit de culoare galbenă şi se compun dintr-o singură ramură împletită, ce se continuă cu un şnur prevăzut cu un nod dublu, la terminaţia căruia se fixează un cui din metal de culoare galbenă.
(3) Eghileţii sunt prezentaţi în anexa nr. 2 la regulament.
Articolul 52
(1) Însemnele de grad (trese şi stele care indică gradul profesional/funcţia) se ataşează la articolele de echipament prevăzute cu epoleţi. Tresele şi stelele indică gradul profesional/funcţia, sunt de culoare aurie şi sunt aplicate pe suport textil de aceeaşi culoare cu uniforma.
(2) Însemnele de grad sunt prezentate în anexa nr. 3 la regulament.
Articolul 53Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1la regulament Articolele componente ale uniformei de serviciu şi durata normată de folosinţă (ani)

Nr. crt. Denumirea articolului U.M. Prevederi cantitative Durata normată de folosinţă (ani)
1. Uniformă de ceremonie bărbaţi: - veston buc. 1 5
- pantalon buc. 2 5
Uniformă de ceremonie femei: - veston buc. 1 5
- pantalon buc. 1 5
- fustă buc. 1 5
2. Uniformă de reprezentare bărbaţi: - veston buc. 1 3
- pantalon buc. 1 3
Uniformă de reprezentare femei: - veston buc. 1 3
- pantalon buc. 1 3
- fustă buc. 1 3
3. Uniformă de control vară: - bluzon buc. 1 2
- pantalon buc. 2 2
4. Uniformă de control iarnă: - scurtă buc. 1 2
- vestă* buc. 1 2
- pantalon buc. 2 2
5. Cămaşă pentru uniforma de ceremonie buc. 2 5
Cămaşă pentru uniforma de reprezentare buc. 4 1
6. Cămaşă-bluză cu mânecă lungă buc. 4 1
7. Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă buc. 4 1
8. Tricou mânecă lungă buc. 4 1
9. Tricou mânecă scurtă buc. 4 1
10. Jachetă primăvară-toamnă buc. 1 3
11. Scurtă toamnă-iarnă buc. 1 3
12. Scurtă pentru uniforma de ceremonie buc. 1 5
13. Impermeabil pentru uniforma de ceremonie buc. 1 5
Impermeabil pentru uniforma de reprezentare buc. 1 3
14. Pulover buc. 2 2
15. Cravată pentru uniforma de ceremonie buc. 1 5
Cravată pentru uniforma de reprezentare buc. 1 3
16. Coifură pentru uniforma de ceremonie buc. 1 5
Coifură pentru uniforma de reprezentare buc. 1 3
17. Şapcă pentru uniforma de control vară buc. 1 2
Şapcă pentru uniforma de control iarnă buc. 1 2
18. Căciulă buc. 1 5
19. Vestă/Ham de protecţie fluorescent buc. 1 3
20. Fular buc. 1 5
21. Mănuşi buc. 1 3
22. Curea buc. 1 5
23. Centură buc. 1 5
24. Pantofi vară perechi 1 2
Pantofi iarnă perechi 1 3
25. Ghete perechi 1 3
26. Bocanci vară perechi 1 2
Bocanci iarnă perechi 1 2

* Se confecţionează pentru personalul vamal din structurile de echipe canine şi control nedistructiv. ANEXA Nr. 2la regulament Însemne distinctive*)*) Însemnele distinctive sunt reproduse în facsimil.

Nr. crt. Denumirea însemnelor U.M. Prevederi cantitative Durata normată de folosinţă (ani)
1. Emblemă vamă pentru mânecă buc. 3 5
2. Emblemă echipe canine pentru mânecă buc. 3 5
3. Emblemă control nedistructiv pentru mânecă buc. 3 5
4. Însemnul cu număr unic de identificare buc. 1 10
5. Însemnul cu element de identificare nominal buc. 1 10
6. Emblemă coifură buc. 1/articol conform duratei de folosire a articolului la care se ataşează
7. Petliţe set 1/articol conform duratei de folosire a articolului la care se ataşează
8. Eghileţi buc. 1 10
9. Însemne de grad set 6 5

Emblemă vamă pentru mânecă Emblemă echipe canine pentru mânecă Emblemă control nedistructiv pentru mânecă Însemn cu număr unic de identificare Însemn cu element de identificare nominal Emblemă coifură pentru director general/director general adjunct Emblemă coifură/şapcă pentru funcţii de conducere Emblemă coifură/şapcă pentru funcţii de execuţie Petliţe pentru director general/director general adjunct Petliţe pentru funcţii de conducere Petliţe pentru funcţii de execuţie Eghileţi pentru funcţii de conducere Eghileţi pentru funcţii de execuţie ANEXA Nr. 3la regulament Însemne de grad*) (trese şi stele care indică gradul profesional/funcţia)*) Însemnele de grad sunt reproduse în facsimil. Director general Director general adjunct Director/director executiv Director adjunct/director executiv adjunct Şef serviciu/şef birou vamal Şef birou/şef adjunct birou vamal Inspector vamal - superior Inspector vamal - principal Inspector vamal - asistent Inspector vamal - debutant Controlor/referent vamal - superior Controlor/referent vamal - principal Controlor/referent vamal - asistent Controlor/referent vamal - debutant ANEXA Nr. 4la regulament Modele de coifuri*) *) Modelele de coifuri sunt reproduse în facsimil.Model de coifură pentru director general/director general adjunct - bărbaţi Model de coifură pentru director general/director general adjunct - femei Model de coifură pentru funcţii de conducere - bărbaţi Model de coifură pentru funcţii de conducere - femei Model de şapcă pentru funcţii de conducere - femei şi bărbaţi Model de coifură pentru funcţii de execuţie - bărbaţi Model de coifură pentru funcţii de execuţie - femei Model de şapcă pentru funcţii de execuţie - femei şi bărbaţiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 572/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 572 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu