Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.553 din 15.07.2015

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 541 din 21 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Graţiela Leocadia Gavrilescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 63745 8.03.01 B.H. Siret - subbazinul Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lungime cursuri de apă codificate = 1.749 km, suprafaţă luciu de apă = 7.723.19 ha, resursă teoretică de apă = 95,7 mil. mc, din care judeţul Brăila 262 km, vol = 95,7 mil. mc, sup lucii = 1.463.9 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 9.886.854
2 63746 8.03.01 B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lungime cursuri de apă codificate = 121 km, suprafaţa luciu de apă = 277.9 ha Ţara: România; Judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 18.768.745
3 63747 8.03.01 BH Dunăre aferent DA Ialomiţa-Buzău şi Călmăţui cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lungime reţea hidrografică = 341.5 km, suprafaţa luciu de apă = 6.051.97 ha, (Dunăre + Călmăţui), râu Călmăţui 135 km; 237.9 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 16.067.235
4 63756 8.03.02 Fluviul Dunărea, Ostroave, insule Zona km 237 (Giurgeni) - km 169 (Brăila) = 68 km, supraf. lucii = 2.445,45 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 25.916.879
5 63768 8.03.02 Lacul Misalia BH Dunăre, lac natural de luncă supr = 70 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DADL 741.860
6 63794 8.03.02 Lacul Fundu Mare BH Dunăre, Sup = 70 ha, vol = 0.35 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DADL 741.860
7 63799 8.03.01 BH Dunăre (+ Mostiştea) cu afl. de ord. I-IV Lung curs apă = 133.5 km, Sup = 4.628 ha Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr: -; DA I B 312.564.783
8 63800 8.03.02 Lacul Vulpasu BH Dunăre, lac natural de luncă, sup = 107.62 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DADL 1.144.584
0 1 2 3 4 5 6
9 63801 8.03.02 Privalul Cotineasa BH Dunăre, sup = 6.72 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DADL 74.186
10 63802 8.03.03 Malurile şi cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din BH Ialomiţa Supraf. lucii de apă = 4.762 ha, vol. total apă = 327,48 mil. mc, vol NNR = 253,71 mil. mc Ţara: România; Judeţul: -; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 64.322.969
11 63816 8.03.10 Derivaţii şi canale magistrale Lungime = 46.4 km Ţara: România; Judeţul: Prahova; Satul Gherghiţa; -; Nr: -; DAIB 3.496.798
12 63838 8.03.03 Lacul Bataluri BH Ialomiţa, lac natural de luncă, sup = 42 ha, volum = 0,252 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 2.836.586
13 63839 8.03.03 Lacul Perieţi BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, sup = 100 ha, volum = 1,2 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 6.753.777
14 63840 8.03.03 Lacul Amara BH Ialomiţa, lac braţ părăsit, sup = 132 ha, volum = 2,64 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 8.914.985
15 63841 8.03.03 Lacul Iezer BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, sup = 194 ha, volum = 0,97 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 13.102.327
16 63842 8.03.03 Lacul Rodeanu BH Ialomiţa, lac natural de luncă, sup = 34 ha, volum = 0,175 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 2.296.284
17 63846 8.03.03 Lacul Doftana BH Ialomiţa, lac natural de excavaţie pe masiv de sare, sup = 0,95 ha, volum = 0,063 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Prahova; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 64.161
18 63847 8.03.03 Lacul Brebu BH Ialomiţa, lac natural de tasare, sup = 4 ha, volum = 0,02 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Prahova; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 270.151
19 63848 8.03.03 Lacurile de la Slănic BH Ialomiţa, lac natural de excavaţie pe masiv de sare, sup = 0,97 ha, volum = 0,096 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Prahova; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 65.512
20 63849 8.03.03 Lacul Fundata BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, sup = 500 ha, volum = 10 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 33.768.883
21 63857 8.03.03 Lacul Sărat-Câineni BH Siret, lac natural liman fluviatil, sup = 96 ha, volum = 0,48 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; DABI 6.483.626
22 63858 8.03.03 Lacul Vulturilor BH Siret, lac natural nivostructural, sup = 0,68 ha, volum = 0,08 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Siriu; -; Nr: -; DA Siret 9.185
23 63859 8.03.03 Lacul Hânsaru BH Siret, lac natural de baraj natural prin alunecare, sup = 0,5 ha, volum = 0,002 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Gura Teghii; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 6.754
24 63860 8.03.03 Lacul Mociar BH Siret, lac natural de tasare, sup = 5 ha, volum = 0,15 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Lopătari; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 67.538
0 1 2 3 4 5 6
25 63861 8.03.03 Lacul Costei BH Siret, lac natural liman fluviatil, sup = 294 ha, volum = 2,058 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Robeasca; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 19.856.103
26 63862 8.03.03 Lacul Jirlău BH Siret, lac natural liman fluviatil, sup = 890 ha, volum = 5,6 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 60.108.612
27 63863 8.03.03 Lacul Amara BH Siret, lac natural liman fluviatil, sup = 600 ha, volum = 3,6 mil. mc Tara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Balta Albă; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 40.522.660
28 63864 8.03.03 Balta Albă BH Siret, lac natural liman fluviatil, sup = 1012 ha, volum = 5,06 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Balta Albă; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 68.348.220
29 63865 8.03.03 Lacul Ciulniţa BH Siret, lac natural liman fluviatil, sup = 69 ha, volum = 0,345 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Balta Albă; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 4.660.106
30 63884 8.03.03 Balta Begu BH Dunăre, lac natural de luncă, sup = 100 ha, volum = 0,5 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DADL 1.059.800
31 63885 8.03.03 Lacul Melinte BH Dunăre, lac natural de luncă, sup = 35 ha, volum = 0,018 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DADL 370.930
32 63886 8.03.03 Lacul Sbenghiozul BH Dunăre, lac natural de luncă, sup = 75 ha, volum = 0,375 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DADL 794.850
33 63887 8.03.03 Lacul Curcubeu BH Dunăre, lac natural de luncă, sup = 784.22 ha, volum = 0,685 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DADL 8.308.832
34 63890 8.03.03 Lacul Ianca BH Dunăre, lac natural crov, sup = 324.51 ha, volum = 1,610 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 21.916.681
35 63891 8.03.03 Lacul Plopu BH Dunăre, lac natural crov, sup = 243.44 ha, volum = 0,72 mil mc Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 16.441.394
36 63892 8.03.03 Lacul Lutul Alb BH Dunăre, lac natural crov, sup = 354.84 ha, volum = 0,255 mil mc Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 348.672
37 63894 8.03.03 Lacu Sărat BH Dunăre, lac natural de tasare, sup = 70,74 ha, volum = 0,195 mil mc Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 424.944
38 63914 8.03.03 Privalul Baicului S = 12,10 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 127.176
39 63915 8.03.03 Privalul Prinţului S = 1,69 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 21.196
40 63916 8.03.03 Privalul Băjan S = 11,53 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 127.176
0 1 2 3 4 5 6
41 63917 8.03.03 Privalul Chirchinetu S = 2,21 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 21.196
42 63923 8.03.03 Lacul Lupul BH Dunăre, lac natural de luncă, Sup = 75 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 794.850
43 63924 8.03.03 Iezerul Tăbăcari BH Dunăre, lac natural de luncă, s = 40 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 423.920
44 63925 8.03.03 Iezerul Zainea BH Dunăre, lac natural de luncă, S = 30 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 317.940
45 63926 8.03.03 Lacul Cucova de Jos BH Dunăre, lac natural de luncă, supr = 75 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 794.850
46 63927 8.03.03 Lacul Chiciul Popii BH Dunăre, lac natural de luncă, S = 65 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 688.870
47 63929 8.03.03 Dobrele BH Dunăre, lac natural liman fluviatil, sup = 210,23 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 2.225.580
48 63930 8.03.03 Iezerul Gâsca BH Dunăre, lac natural lagună, sup = 202,86 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA DL 2.151.394
49 63931 8.03.03 Balaiele BH Dunăre, lac natural lagună, sup = 133,31 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 1.409.534
50 63940 8.03.03 Privalul Vântoaia BH Dunăre, sup = 6,67 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DADL 74.186
51 63944 8.03.03 Cojoacele Mari S = 27,28 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 286.146
52 63945 8.03.03 Balta Cojoacele Mici S = 26,79 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 286.146
53 63946 8.03.03 Privalul Japa S = 3,54 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 42.392
54 63947 8.03.03 Balta Cacaina S = 24,17 ha Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea 254.352
55 63958 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Brăila Nr. foraje = 81, resursă teoretică de apă = 310.000 mii mc; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF = ; Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 471.800
56 63959 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Buzău Nr. foraje = 162, resursă teoretică de apă = 190.000 mii mc; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF = ; Ţara: România; Judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.957.082
0 1 2 3 4 5 6
57 63960 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Călăraşi Nr. foraje = 68, resursă teoretică de apă = 260.000 mii mc; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF = ; Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 655.026
58 63963 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Ialomiţa Nr. foraje = 110, resursă teoretică de apă = 147.000 mii mc (cu Dunăre); Suprafaţă ocupată de foraje = ; CF = ; Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 889.202
59 63965 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Prahova Nr. foraje = 101, 40 puţuri de exploatare, resursă teoretică de apă = 204.227 mii mc; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF = ; Ţara: România; Judeţul: Prahova; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.641.161
60 63996 8.17.02 Baraj Nedelea Baraj din beton cu 5 deschideri, Stavile segmenţi 16 m,2 deschideri spălare 6 m, Lung = 109.5 m Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Ariceştii Rahtivani; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 5.935.490
61 64005 8.03.10 Derivaţie Ialomiţa-Ilfov l = 6.7 km Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; MRJ Târgovişte; -; Nr: - ; Dâmboviţa 3.505.630
62 64116 8.17.03 Acumulare Pucioasa, baraj, lac, diguri de contur Suprafaţă expropriată = mp; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = 70990, UAT Pucioasa, beton, pământ, descărcător frontal, V = 6,9 mil. mc, St = 1.073.449 mp; Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Oraşul Pucioasa; -; Nr: -; Dâmboviţa 118.827.296
63 64117 8.17.02 Baraj Bolboci, lac, drum auto Plai cu Flori, drum contur lac Bolboci Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 71046, UAT Moroeni, anrocamente, desc. lateral, golire de fund, v = 19,4 mil. mc, St = 987.565 mp; Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Comuna Moroeni; -; Nr: -; Dâmboviţa 320.893.173
64 64118 8.17.02 Baraj Siriu Anrocamente, deschidere laterală, golire de fund, Vol. = 125 mil. mc, Vat = 30 mil mc, H = 122 m Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Siriu; -; Nr: -; Buzău 1.322.550.009
65 64119 8.17.02 Baraj Frăsinet Pământ, golire de fund, vol. = 99 mil. mc, Vat = 31 mil mc Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Frăsinet; -; Nr: -; Călăraşi 123.551.190
66 64120 8.17.03 Baraj Iezer-Dorobanţu Baraj de pământ, sifonare, golire de fund, vol total = 201 mil. mc volum de aten = 41 mil mc Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Dorobanţu; -; Nr: -; DA Buzău-Ialomiţa 471.944.737
67 64121 8.17.03 Baraj Fântâna Doamnei Pământ, golire de fund, vol. = 0,4 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Nicolae Bălcescu; -; Nr: -; Călăraşi 3.308.166
68 64122 8.17.02 Baraj Fundulea Baraj de pământ, golire de fund, vol. = 28 mil. mc Vat = 9 mil mc Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Oraşul Fundulea; -; Nr: -; DA Buzău-Ialomiţa 342.365.986
0 1 2 3 4 5 6
69 64123 8.17.02 Baraj Gurbăneşti Pământ, golire de fund, vol. = 67 mil. mc, Vat = 31 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Gurbăneşti; -; Nr: -; Călăraşi 61.446.271
70 64124 8.17.02 Baraj Măriuţa Pământ, golire de fund, vol. = 16 mil. mc, Vat = 6.2 mil. Mc Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Satul Măriuţa; -; Nr: -; 7.859.261
71 64125 8.17.03 Acumulare Cotorca I Pământ, desc. lateral, vol = 0,75 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Municipiul Urziceni; -; Nr: -; Ialomiţa 1.992.988
72 64126 8.17.03 Acumulare Cotorca II Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol = 2,34 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Municipiul Urziceni; -; Nr: -; Ialomiţa 5.562.961
73 64127 8.17.02 Acum. Dridu + pasarelă pietonală + derivaţie Ialomiţa-Mostiştea Beton + pământ, desc. frontal, vol = 45,58 mil. mc, lung derivaţie-17,8 km Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Comuna Dridu; -; Nr: -; DAIB 733.141.340
74 64128 8.17.02 Baraj Gh. Doja Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol = 19,9 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Comuna Gheorghe Doja; -; Nr: -; Ialomiţa 16.872.625
75 64129 8.17.02 Baraj Strachina Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol = 20,6 mil.mc Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Comuna Valea Ciorii; -; Nr: -; Ialomiţa 11.513.540
76 64130 8.17.03 Baraj Valea Plopi + derivaţie Valea Plopi-Cotorca + pod + derivaţia Cotorca-Sărata Pământ, desc. suprafaţa, vol = 0,72 mil. mc, lung derivaţie VPlopi-Cotorca = 1.7 km, lung deriv Cotorca- Sărata = 1,3 km Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Municipiul Urziceni; -; Nr: -; Ialomiţa 20.481.165
77 64131 8.17.03 Baraj Sărăţuica Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol = 1 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Comuna Munteni-Buzău; -; Nr: -; Ialomiţa 1.998.085
78 64132 8.03.09 Lucrare hidrotehnică lac Amara + împrejmuire lac Pământ, prin pompare, vol = 3,56 mil. mc, lung. împrejmuire = 4 km Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Oraşul Amara; -; Nr: -; Ialomiţa 4.922.200
79 64133 8.17.02 Baraj Paltinu Baraj de beton în arc cu rost perimetral h = 108 m, vol total = 60.64 mil. mc, Vat = 6.77 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Prahova; Satul Seciuri; -; Nr: -; Prahova 305.760.196
80 64134 8.17.02 Baraj Măneciu Baraj de greutate din anrocamente cu nucleu de argilă h = 75 m, vol total 60 mil. mc, Vat = 5 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Măneciu; -; Nr: -; DAIB 484.110.131
81 64340 8.16.07 Dig Maraloiu-Grădiştea-Şuţeşti BH Buzău Ldig = 11km, Hdig = 1.6 m Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Grădiştea; -; Nr: -; Comuna Şuţeşti 4.391.447
0 1 2 3 4 5 6
82 64345 8.16.07 Dig Prahova, apărare mal stâng Prahova-Ariceşti-Rahtivani Dig de pământ, Ldig = 3.7 km, Hdig = 2 m Ţara: România; Judeţul: Prahova;Comuna Ariceştii Rahtivani; -; Nr: -; Prahova 475.469
83 64347 8.03.09 Apărare de mal Bâsca Mare l = 2.7 km Ţara: România; Judeţul: Covasna; Comuna Comandău; -; Nr: -; Covasna 507.657
84 64482 8.16.08 Borne ax cadastral de referinţă DA Ialomiţa Buzău, BH Dunăre + Călmăţui Borne CSA 222 bucăţi, lung. curs apă cu ax cadastral - 321 km Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; Brăila 19.751
85 64508 8.03.10 Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău 177 borne ax cadastral, 18 mire (8 pe râu, 4 lac, 6 evaporimetrice) + puţ limnigraf, 3 portiţe hidrometrice Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr: -; DABI 107.154
86 64511 8.03.10 Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău 212 km curs de apă cu ax cadastral, 152 de borne, 12 mire (10 pe râu, 2 pe canal), 2 punţi,1 limnigraf, 1 miră, 1 portiţă hidrometrică Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; - ; -; Nr: -; DABI 137.186
87 64513 8.03.10 Alte instalaţii DA Buzău-Ialomiţa, bazin Siret, subbazin Buzău + BH Călmăţui Borne CSA - 231 de bucăţi, 212 km curs de apă cu ax cadastral, 17 mire, 2 punţi hidrometrice Ţara: România; Judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; DABI 143.560
88 64612 8.03.09 Regularizări bazin Dunăre DA Ialomiţa-Buzău Lungime curs de apă regularizat = 0,988 km Lapărare mal = 0,165 km; consolidări mal stg. Dunăre + braţ Borcea, dig mal stg. Borcea Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Borcea; -; Nr: -; Călăraşi 13.846.045
89 64613 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa DA Ialomiţa-Buzău Lungime curs de apă regularizat = 6.5 km Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Satul Mărceşti; -; Nr: -; DABI 1.682.044
90 64615 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa-DA Ialomiţa-Buzău Lucrări de regularizare cursuri de apă, lungime = 238,852 km Ţara: România; Judeţul: Prahova; -; - ; Nr: -; DAIB 19.801.218
91 64616 8.03.09 Regularizări BH Dunărea-DA Ialomiţa-Buzău (râu Călmăţui) Lungime curs de apă regularizat = 59.3 km com. Ulmu, Cireţu, Zăvoaia, Bărăganu, com. Stăncuţa, Berteştii de Jos Ţara: România; Judeţul: Brăila; Oraşul Însurăţei; -; Nr: -; Brăila 14.286.342
92 64617 8.03.09 Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău (râu Buzău zona Voineşti) Lungime curs de apă regularizat = 0,505 km Ţara: România; Judeţul: Brăila; Satul Voineşti; -; Nr: -; Braşov 388.292
93 64618 8.03.09 Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău Lungime curs de apă regularizat = 17,385 km, lucr. apar. = 26,894 km Ţara: România; Judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; Buzău 6.227.117
94 64619 8.03.09 Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău Lungime curs de apă regularizat = 19.82 km Ţara: România; Judeţul: Covasna; -; - ; Nr: -; Covasna 32.213.234
0 1 2 3 4 5 6
95 65035 8.28.01 Canton 1 Deduleşti Suprafaţă teren = 2.841 mp; Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 110 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 110 mp; Tip clădire = P; CF = 70033, UAT Mircea Vodă; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; Judeţul: Brăila; Satul Deduleşti; -; Nr: -; Brăila 26.285
96 65036 8.28.01 Canton I Latinu-Vădeni BH Siret St = 6.177 mp, Sconstr_C1 - canton = 64 mp, Sdesf_C1 - canton = 64 mp, Sconstr_C2 - anexă = 53 mp, Sdesf_C2 - anexă = 53 mp, Sconstr_C3 - anexă = 64 mp, Sdesf_C3 - anexă = 64 mp, Sconstr_C4 - anexă = 51 mp, Sdesf_C4 - anexă = 51 mp, clădire tip P, CF nr. 70034, UAT Vădeni Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Vădeni; -; Nr: -; Brăila 29.306
97 65038 8.28.01 Canton 6 - centru gospodărie Gurguieţi BH Buzău St = 5.045 mp, Sconstr_C1 - canton = 98 mp, Sdesf_C1 - canton = 98 mp, Sconstr_C2 - anexă = 68 mp, Sdesf_C2 - anexă = 68 mp, Sconstr_C3 - anexă = 64 mp, Sdesf_C3 - anexă = 64 mp, Sconstr_C4 - anexă = 11 mp, Sdesf_C4 - anexă = 11 mp, clădire tip P, CF nr. 71059, UAT Scorţaru Nou Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Scorţaru Nou; Satul Gurguieţi; -; Nr: 1; Brăila 33.815
98 65040 8.28.01 Canton Budeşti Suprafaţă teren = 3.931 mp; Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 51 mp, S_C2 - anexa = 18 mp, S_C3 - anexa = 13 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 51 mp, S_C2 - anexa = 18 mp, S_C3 - anexa = 13 mp; Tip clădire = P; CF = 20582, UAT Budeşti; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Oraşul Budeşti; Str. Gării; Nr: -; Călăraşi 104.084
99 65041 8.28.01 Canton Dorobanţu Suprafaţă teren = 4.537 mp; Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 122 mp, S_C2 - anexa = 67 mp, S_C3 - anexa = 4 mp, S_C4 - anexa = 7 mp, S_C5 - anexa = 27 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 122 mp, S_C2 - anexa = 67 mp, S_C3 - anexa = 4 mp, S_C4 - anexa = 7 mp, S_C5 - anexa = 27 mp; Tip clădire = P; CF = 20190, UAT Dorobanţu; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Dorobanţu; -; Nr: -; Călăraşi 96.298
100 65042 8.28.01 Canton Fundulea - baraj Stotală = 1.894 mp, Sconstr = 183 mp, Sdesf = 287 mp P+1 Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Oraşul Fundulea; -; Nr: -; Călăraşi 309.956
0 1 2 3 4 5 6
101 65043 8.28.01 Canton Gurbăneşti Suprafaţă teren = 3.192 mp; Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 110 mp, S_C2 - anexa = 155 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 330 mp, S_C2 - anexa = 155 mp; Tip clădire = P+2; CF = 20172, UAT Gurbăneşti; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Gurbăneşti; -; Nr: -; Călăraşi 640.972
102 65044 Baracă tip Bacău 306 Ţăndărei - sediu formaţie Suprafaţă teren = 5.092 mp; Suprafaţă construită = S_C1 - sediu_formaţie = 100 mp, S_C2 - anexa = 295 mp, S_C3 - anexa = 37 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - sediu_formaţie = 100 mp, S_C2 - anexa = 295 mp, S_C3- anexa = 37 mp; Tip clădire = P; CF = 20124, UAT Ţăndărei; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Oraşul Ţăndărei; Str. Silozului; Nr: -; Ialomiţa 49.717
103 65045 8.28.01 Canton exploatare Sărăţuica Stotală = 1.788 mp, Sc = 113 mp, P Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Comuna Munteni-Buzău; -; Nr: -; Ialomiţa 57.066
104 65046 8.28.01 Canton exploatare Urziceni Valea Plopi Suprafaţă teren = 2.552 mp; Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 62 mp, S_C2 - anexa = 43 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 62 mp, S_C2 - anexa = 43 mp; Tip clădire = P; CF = 20097, UAT Urziceni; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr: -; Ialomiţa 113.862
105 65047 8.28.01 Canton Strachina Stotală = 480 mp, Sc = 50 mp, Sd = 100 mp, P + 1 Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Oraşul Ţăndărei; -; Nr: -; Ialomiţa 36.846
106 65048 8.28.01 Casă barajist Ac. Bolboci Stotală = 6.479 mp, Sconstr = 132 mp, Sd = 265 mp, P+1 Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Comuna Moroeni; -; Nr: -; Dâmboviţa 482.325
107 65049 8.28.01 Canton Buzău Călmăţui P, Stotal = 25.000 mp Ţara: România; Judeţul: Buzău;MRJ Buzău; -; Nr: -; Buzău 1.222.503
108 65050 8.28.01 Canton Caragele St = 2.618 mp, Sconstr_C1 - canton = 81 mp, Sdesf_C1 - canton = 162 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - anexă = 75 mp, Sdesf_C2 - anexă = 75 mp, Sconstr_C3 - anexă = 17 mp, Sdesf_C3 - anexă = 17 mp, CF nr. 20338, UAT Luciu Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Luciu; Satul Caragele; Nr: -; 462.071
0 1 2 3 4 5 6
109 65051 8.28.01 Canton Pătârlagele St = 2.844 mp, Sconstr_C1 - canton = 80 mp, Sdesf_C1 - canton = 80 mp, Sconstr_C2 - anexă = 26 mp, Sdesf_C2 - anexă = 26 mp, Sconstr_C3 - bazin_apă = 22 mp, Sdesf_C3-bazin_apă = 22 mp, Sconstr_C4 - anexă = 85 mp, Sdesf_C4 - anexă = 85 mp, clădire tip P, CF nr. 20792, UAT Pătârlagele Ţara: România; Judeţul: Buzău; Oraşul Pătârlagele; -; Nr: -; 84.396
110 65052 8.28.01 Canton Ruşeţu P + 1, Stotală = 2.700 mp, Sc = 158 mp, Sd = 238 mp Ţara: România; Judeţul: Buzău; Satul Ruşeţu; -; Nr: -; Buzău 105.526
111 65053 8.28.01 Canton Smeeni Suprafaţă teren = 1.026 mp; Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 77 mp, S_C2 - anexa = 69 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 154 mp, S_C2 - anexa = 69 mp; Tip clădire = P+1; CF = 20493, UAT Smeeni; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; Judeţul: Buzău; Satul Sălcioara; -; Nr: -; Buzău 80.588
112 65054 8.03.10 Derivaţie Pascov-Ialomiţa L = 2.1 km Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Comuna Bucşani; -; Nr: -; Dâmboviţa 196.585
113 65055 8.28.01 Canton 2 Latinu-Vădeni, BH Siret St = 1.647 mp, Sconstr_C1 - canton = 58 mp, Sdesf_C1 - canton = 58 mp, Sconstr_C2 - anexă = 67 mp, Sdesf_C2 - anexă = 67 mp, Sconstr_C3 - anexă = 20 mp, Sdesf_C3 - anexă = 20 mp, Sconstr_C4 - anexă = 3 mp, Sdesf_C4 - anexă = 3 mp, Sconstr_C5 - anexă = 41 mp, Sdesf_C5 - anexă = 41 mp, clădire tip P, CF nr. 70017, UAT Vădeni Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Vădeni; -; Nr: -; 17.954
114 65056 8.28.01 Canton 3 Latinu-Vădeni BH Siret St = 3.102 mp, Sconstr_C1 - canton = 87 mp, Sdesf_C1 - canton = 87 mp, Sconstr_C2 - anexă = 82 mp, Sdesf_C2 - anexă = 82 mp, Sconstr_C3 - anexă = 97 mp, Sdesf_C3 - anexă = 97 mp, clădire tip P, CF nr. 70014, UAT Siliştea Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Siliştea; -; Nr: -; 30.376
115 65057 8.28.01 Canton 3 Vişani BH Buzău St = 3.338 mp, Sconstr_C1 - canton = 111 mp, Sdesf_C1 - canton = 111 mp, CF nr. 70004, UAT Vişani Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Vişani; -; Nr: -; 23.305
0 1 2 3 4 5 6
116 65059 8.28.01 Canton 4 Latinu-Vădeni BH Siret St = 4814 mp, Sconstr_C1 - canton = 88 mp, Sdesf_C1 - canton = 88 mp, Sconstr_C2 - anexă = 59 mp, Sdesf_C2 - anexă = 59 mp, Sconstr_C3 - anexă = 22 mp, Sdesf_C3 - anexă = 22 mp, Sconstr_C4 - anexă = 37 mp, Sdesf_C4 - anexă = 37 mp, Sconstr_C5 - anexă = 48 mp, Sdesf_C5 - anexă = 48 mp, clădire tip P, CF nr. 70012, UAT Siliştea Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Siliştea; -; Nr: -; 31.319
117 65060 8.28.01 Canton 4 Nămoloasa-Măxineni BH Siret St = 3.639 mp, Sconstr_C1 - canton = 135 mp, Sdesf_C1 - canton = 135 mp, Sconstr_C2 - anexă = 93 mp, Sdesf_C2 - anexă = 93 mp, clădire tip P, CF nr. 71596, UAT Măxineni Ţara: România; udeţul: Brăila; Comuna Măxineni; Sat Corbu Vechi; Nr: -; 39.476
118 65061 8.28.01 Canton 5 Latinu-Vădeni (Voineşti) BH Siret St = 2.120 mp, Sconstr_C1 - canton = 58 mp, Sdesf_C1 - canton = 58 mp, Sconstr_C2 - anexă = 71 mp, Sdesf_C2 - anexă = 71 mp, Sconstr_C3 - anexă = 20 mp, Sdesf_C3 - anexă = 20 mp, Sconstr_C4 - anexă = 3 mp, Sdesf_C4 - anexă = 3 mp, Sconstr_C5 - anexă = 49 mp, Sdesf_C5 - anexă = 49 mp, clădire tip P, CF nr. 70028, UAT Măxineni Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Măxineni; Satul Voineşti; Nr: -; 20.804
119 65062 8.28.01 Canton 5 Nămoloasa-Măxineni BH Siret St = 5.110 mp, Sconstr_C1 - canton = 106 mp, Sdesf_C1 - canton = 106 mp, Sconstr_C2 - anexă = 86 mp, Sdesf_C2 - anexă = 86 mp, Sconstr_C3 - anexă = 37 mp, Sdesf_C3 - anexă = 37 mp, Sconstr_C4 - anexă = 23 mp, Sdesf_C4 - anexă = 23 mp, clădire tip P, CF nr. 70048, UAT Măxineni Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Măxineni; -; Nr: -; 4.758
120 65063 8.28.01 Canton 6 Pitulaţi BH Buzău St = 4.121 mp, Sconstr_C1 - canton = 60 mp, Sdesf_C1 - canton = 60 mp, Sconstr_C2 - anexă = 16 mp, Sdesf_C2 - anexă = 16 mp, Sconstr_C3 - anexă = 4 mp, Sdesf_C3 - anexă = 4 mp, Sconstr_C4 - anexă = 100 mp, Sdesf_C4 - anexă = 100 mp, Sconstr_C5 - anexă = 8 mp, Sdesf_C5 - anexă = 8 mp, Sconstr_C6 - anexă = 9 mp, Sdesf_C6 - anexă = 9 mp, clădire tip P, CF nr. 70007, UAT Scorţaru Nou Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Scorţaru Nou; Satul Pitulaţi; -; Nr: 148; 68.535
0 1 2 3 4 5 6
121 65064 8.28.01 Canton Însurăţei Suprafaţă teren = 2.938 mp; Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 104 mp, S_C2 - anexa = 155 mp, S_C3 - anexa = 39 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 208 mp, S_C2 - anexa = 155 mp, S_C3 - anexa = 39 mp; Tip clădire = P + 1; CF = 70803, UAT Însurăţei; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; Judeţul: Brăila; Oraşul Însurăţei; -; Nr: -; Brăila 206.858
122 65271 8.28.01 Canton Nămoloasa St = 9.990 mp, Sconstr_C1 - canton = 102 mp, Sdesf_C1 - canton = 102 mp, Sconstr_C2 - anexă = 37 mp, Sdesf_C2 - anexă = 37 mp, clădire tip P, CF nr. 102088, UAT Nămoloasa Ţara: România; Judeţul: Galaţi; Comuna Nămoloasa; -; Nr: -; 43.416
123 101419 8.03.01 BH Siret subbazin Buzău cu toţi afl. de ord I-VI Lung. curs de apă codificat = 73 km, supr. lucii de apă = 42.2 ha Ţara: România; Judeţul: Braşov; -; -; Nr: -; 570.289
124 101421 8.03.01 BH Siret subbaz. Buzău cu toţi afl. de ord I-VI Lung curs de apă codificat = 232 km, supr. lucii de apă = 106.4 ha Ţara: România; Judeţul: Covasna; -; -; Nr: -; 1.437.204
125 101425 8.03.01 BH Siret subbazinul Buzău cu toţi afl. de ord I-VI Lung. curs de apă codificat = 1.182 km, supr. lucii de apă = 5.822.84 ha Ţara: România; Judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; DABI 393.723.566
126 101426 8.03.01 BH Ialomiţa cu toţi afl. de ord I-VI Lung. curs de apă codificat = 667 km, supr. lucii de apă = 2.211.37 ha Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; - ; -; Nr: -; 149.350.990
127 101434 8.03.01 BH Ialomiţa cu toţi afl. de ord I-VI Lung. curs de apă codificat = 280.4 km, supr. luciu de apă = 1793.7 ha Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr: -; 121.142.492
128 101435 8.03.01 BH Ialomiţa cu toţi afl. de ord I-VI Lung. curs de apă codificat = 1.786 km, supr. lucii de apă = 6076.96 ha, resursa teoretică = 490.1 mil. mc. Ţara: România; Judeţul: Prahova; -; -; Nr: -; 410.424.305
129 101449 8.03.01 BH Dunăre aferent judeţului Buzău (Călmăţui ) cu toţi afl. de ord I-VI Lung. curs de apă codificat 145 km, supr. luciu de apă = 135.7 ha Ţara: România; Judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; 9.164.875
130 101462 8.03.01 BH Dunăre aferent DABI (Dunăre+Mostiştea ) cu toţi afl. de ord I-VI Lungime curs de apă codificat jud. CL = 510 km, supr. lucii de apă - 6403,83 ha Dunăre + R Mostiştea + R. Argeş (lung = 75 km + 331 km + 42 km), supr. = 3847,65 ha br. Borcea, L = 52 km, S = 2119,7 ha braţ Râul, L = 10 km, S = 436,48 ha Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr: -; DABI 432.500.375
131 104456 8.16.07 Dig Călmăţui ambele maluri b.h. Călmăţui (dig Jugureanu, dig et. II, borne hectometrice, bariere) L = 102.5 km, h = 1.5 m Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Ulmu; -; Nr: -; 30.631.811
0 1 2 3 4 5 6
132 104490 8.16.07 îndig. + regulariz. râu Călmăţui + 10 podeţe L = 92 km, h = 1.5 m, Lreg. = 52.16 km Ţara: România; Judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; 95.495.035
133 104492 8.16.07 îndig. Rm. Sărat L = 12 km, h = 2.5 m Ţara: România; Judeţul: Buzău; Municipiul Râmnicu Sărat; -; Nr: -; 507
134 112292 8.03.03 Esna BH Dunărea, lac natural de Crov, s = 151.44 ha, v = 4.5 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr: -; DADL 10.227.919
135 112302 8.03.03 Lacul Gălăţui S = 712 ha, v = 8.54 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Satul Bogata; -; Nr: -; 48.086.890
136 112307 8.03.02 Insula Grădiştea Mică S = 5.46 ha Ţara: România; Judeţ: Călăraşi; -; -; Nr: -; 368.756
137 112309 8.03.02 Insula Grădiştea Mare S = 20 ha Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr: -; 1.350.755
138 112311 8.03.02 Insula Făureiului S = 20 ha Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr: -; 1.350.755
139 112313 8.03.02 Insula Porcarie S = 7.89 ha Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr: -; 532.873
140 112314 8.03.02 Insula Batalia S = 1.79 ha Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr: -; 120.893
141 112316 8.03.02 Insula Sărătura S = 12.31 ha Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr: -; 831.390
142 112317 8.03.02 Insula Siliştea Beciului S = 24.23 ha Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr: -; 1.636.440
143 116483 8.16.07 Dig elem. tip L Acriş L = 340 m, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Braşov; Comuna Vama Buzăului; -; Nr: -; 175.719
144 116486 8.03.09 Apărare de mal pr. Acriş L = 500 m Ţara: România; Judeţul: Braşov; Comuna Vama Buzăului; -; Nr: -; 527.859
145 116491 8.03.12 Pod judeţean pr. Acriş L = 13 m, l = 6 m, pod beton Ţara: România; Judeţul: Braşov; Comuna Vama Buzăului; -; Nr: -; 503
146 116494 8.03.09 Regularizare pr. Acriş L = 1.1 km Ţara: România; Judeţul: Braşov; Comuna Vama Buzăului; -; Nr: -; 224.510
147 116548 8.03.10 Conductă alimentare cu apă D = 400 mm, L = 350 m Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Siriu; -; Nr: -; 208.741
148 116552 8.03.02 Insulele Gostile S = 27.5 ha Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Satul Gostilele; -; Nr: -; 1.857.289
149 116874 8.28.01 Canton Frăsinet Clădire P + 2, Sd = 534 mp, St = 1.943 mp Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Frăsinet; -; Nr: -; 343.914
150 116882 8.28.01 St. meteo Dâlga Suprafaţă teren = 3.600 mp; Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 114 mp, S_C2 - anexa = 3 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 114 mp, S_C2 - anexa = 3 mp; Tip clădire = P; CF = 20517, UAT Dor Mărunt; Suprafaţă utilă = mp Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Sat Dâlga-Gară; -; Nr: -; 52.864
0 1 2 3 4 5 6
151 121011 8.16.07 Apărare localitate Şirna râu Cricovul Dulce Lung. reg. = 2 km, lung. indig = 1.2 km Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Şirna; -; Nr: -; 504.037
152 121012 8.16.07 Apărare localitatea Târgu Vechi Lung. reg = 1 km, lung. indig. = 1 km, lung. consolid mal = 1.340 m Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Târgşoru Vechi; -; Nr: -; 202.602
153 153351 8.03.09 Combatere inundaţii Aluniş LreprofilareAlbie = 1 km; LconsMal = 0,127 km Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Aluniş; -; Nr: -; 312.247
154 153352 8.03.09 Consolidare mal pârâu Cosmina LapărareMal = 1 km; zid beton Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Cosminele; -; Nr: -; 265.541
155 153353 8.03.09 Regularizare pârâu Telega Llucrare = 0,072 km; apărare de mal, zid de sprijin din gabioane Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Cocorăştii Mislii; -; Nr: -; 212.430
156 153354 8.03.09 Lucrare de amenajare confluenţa pârâu Dâmbu cu râul Teleajen LDig de dirijare = 0,06 km, Lcanal Deviere = 0,2 km Ţara: România; Judeţul: Prahova; Satul Buchilaşi; -; Nr: -; DABI 249.797
157 153355 8.03.10 Nod Hidrotehnic Hagieşti Pile şi planşee de beton, bazin de aspiraţie, sistem de drenaj Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Satul Hagieşti; -; Nr: -; DABI 3.917.666
158 153356 8.03.09 Regularizare râu Buzău la Întorsura Buzăului Ldig = 5,33 km; ambele maluri; LconsolidareMal = 5,447 km, prism pereu Ţara: România; Judeţul: Covasna; Oraşul Întorsura Buzăului; -; Nr: -; DABI 7.256.990
159 153358 8.03.09 Amenajare râu Basca Chiojdului Lamenajare = 0,605 km Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Cătina; -; Nr: -; DDABI 1.128.076
160 153360 8.16.07 Amenajare Nămoloasa Ldig = 19 km, pereu piatră nerostuită, reabilitare şi extindere Ţara: România; Judeţul: Galaţi; Comuna Nămoloasa; -; Nr: -; DABI 7.389.953
161 153362 8.03.09 Consolidare mal dr. şi îndiguire râu Călmăţui la confl. cu flv. Dunărea Lconsolidare = 1.142 m Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Berteştii de Jos; -; Nr: -; DABI 3.609.758
162 153364 8.03.09 Regularizare râu Teleajen în zona confluenţei cu pârâul Recea LcanalPilot = 360 m; LdigÎnchidere = 120 m Ţara: România; Judeţ: Prahova; -; -; Nr: -; DABI 1.699.326
163 153365 8.03.09 Consolidare mal dr. râu Buzău LapărareMal = 67 m în zona sat Palici, punte pietonală, com. Vipereşti Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Vipereşti; -; Nr: -; DABI 1.564.151
164 153367 8.03.09 Apărare mal stâng râu Buzău zona Pitulaţi LconsolidăriMal = 152 m Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Măxineni; -; Nr: -; DABI 721.906


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 553/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 553 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu