E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 547 din 17 mai 2003

privind infiintarea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. prin reorganizarea prin divizare partiala a Companiei Nationale "Romarm" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 355 din 26 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. prin reorganizarea prin divizare partiala a Companiei Nationale "Romarm" - S.A.
    (2) Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este persoana juridica romana care se organizeaza ca societate comerciala pe actiuni si functioneaza potrivit legii si statutului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) Capitalul social al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este de 107.602.238.911 lei, integral subscris si varsat, detinut in intregime de statul roman in calitate de actionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei si Resurselor, impartit in 1.076.022 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei.
    (4) Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. are sediul in orasul Orastie, str. Nicolae Titulescu nr. 60, judetul Hunedoara.
    Art. 2
    Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. are ca obiect principal de activitate fabricarea armamentului si munitiei.
    Art. 3
    (1) Societatea comerciala infiintata potrivit art. 1 va prelua toate drepturile si isi va asuma toate obligatiile corespunzatoare patrimoniului preluat de la Filiala Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. si se substituie in drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale acestei societati comerciale cu tertii, inclusiv in litigiile in curs.
    (2) Predarea-preluarea activului si pasivului aferente capitalului social varsat se face pe baza de protocol de predare-preluare incheiat in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Ministerul Industriei si Resurselor, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, exercita drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului la aceasta societate comerciala.
    Art. 4
    (1) Personalul din cadrul Filialei Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. se preia si se considera transferat la societatea comerciala infiintata potrivit prevederilor art. 1.
    (2) Contractul colectiv de munca incheiat anterior de Filiala Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. ramane in vigoare pana la incheierea noului contract colectiv de munca, potrivit prevederilor legale.
    Art. 5
    (1) Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor, constituita din reprezentantii actionarilor, si este administrata de consiliul de administratie.
    (2) Adunarea generala a actionarilor a Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este formata din 3 membri care sunt numiti prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (3) Consiliul de administratie al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este format din 3 membri numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor in baza mandatului emis de ministrul industriei si resurselor.
    Art. 6
    In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul Industriei si Resurselor, in calitate de institutie publica implicata, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, va initia procedurile legale in vederea privatizarii societatii comerciale infiintate potrivit art. 1.
    Art. 7
    (1) Numarul mediu maxim de personal pentru Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. care beneficiaza in anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, cu modificarile ulterioare si aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2003, este de 200 de salariati, diminuandu-se in mod corespunzator numarul mediu maxim de personal pentru Compania Nationala "Romarm" - S.A., care este de 10.150.
    (2) Anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.598/2002 privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de aparare care beneficiaza in anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 27 ianuarie 2003, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 8
    Prevederile Hotararii Guvernului nr. 979/2000 privind infiintarea Companiei Nationale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societatii Nationale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonoma "Arsenalul Armatei", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 27 octombrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul muncii
                         si solidaritatii sociale,
                         Ion Giurescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este "Uzina Mecanica Orastie" - S.A.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte inscrisuri emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele "societate comerciala" sau de initialele S.C. si urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, sediul, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. are sediul in Romania, orasul Orastie, str. Nicolae Titulescu nr. 60, judetul Hunedoara.
    (2) Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea comerciala poate infiinta, in vederea realizarii obiectului de activitate, si sucursale, filiale, reprezentante sau agentii situate in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. se constituie pe o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la oficiul registrului comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. are ca scop fabricarea armamentului de infanterie si alte produse cu destinatie militara pentru sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala si alti clienti interni si externi, in conditii de competitivitate si profitabilitate.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) Domeniul principal de activitate al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este fabricarea armamentului si munitiei - cod DK 2960.
    (2) Activitatea principala a Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este fabricarea armamentului si munitiei - cod DK 2960.
    (3) Obiectul de activitate al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. include si urmatoarele activitati secundare:
    1. fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului - cod DK 2942;
    2. fabricarea masinilor-unelte portabile, actionate electric - cod DK 2941;
    3. fabricarea altor masini-unelte n.c.a. - cod DK 2943;
    4. fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie - cod KK 2914;
    5. productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule - cod DM 3430;
    6. fabricarea tractoarelor - cod DK 2931;
    7. fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere - cod DK 2932;
    8. fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor - cod DJ 2811;
    9. fabricarea utilajelor pentru metalurgie - cod DK 2951;
    10. fabricarea utilajelor pentru extractii si constructii - cod DK 2952;
    11. fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor - cod DJ 2840;
    12. turnarea metalelor neferoase usoare - cod DJ 2753;
    13. turnarea altor metale neferoase - cod DJ 2754;
    14. productia de tuburi (tevi) din fonta - cod DJ 2721;
    15. productia si distributia energiei termice si a apei calde - cod E 4030;
    16. captarea, tratarea si distribuirea apei - cod EA 4100;
    17. fabricarea ambalajelor din lemn - cod DD 2040;
    18. productia de scaune - cod DN 3611;
    19. fabricarea mobilierului pentru bucatarii - cod DN 3613;
    20. productia altor tipuri de mobilier - cod DN 3614;
    21. tratarea si acoperirea metalelor - cod DJ 2851;
    22. comert cu ridicata al masinilor unelte - cod G 5181;
    23. comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transport - cod G 5187;
    24. comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor si uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor - cod G 5188;
    25. comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare - cod G 5212;
    26. comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine - cod G 5263;
    27. alte mijloace de cazare - cod H 5523;
    28. cantine - cod H 5551;
    29. transporturi rutiere de marfuri - cod I 6024;
    30. inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate - cod K 7020;
    31. inchirierea altor mijloace de transport terestru - cod KA 7121;
    32. inchirierea altor masini si echipamente n.c.a. - cod K 7134;
    33. activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea - cod K 7420;
    34. activitati de testari si analize tehnice - cod KA 7430;
    35. fabricarea uneltelor de mana - cod DJ 2862.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este de 107.602.238.911 lei, integral subscris si varsat, detinut in intregime de statul roman in calitate de actionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei si Resurselor, impartit in 1.076.022 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    (1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    (3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor facultative (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din actualizarea valorii imobilizarilor societatii comerciale) cu emisiunea de actiuni ce vor fi distribuite proportional actionarilor existenti, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse, dupa caz, potrivit legii.
    (4) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    (5) Capitalul social poate fi redus prin:
    a) micsorarea numarului de actiuni;
    b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
    c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
    d) alte procedee prevazute de lege.
    (6) In cazul in care Consiliul de administratie al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. constata pierderea a jumatate din capitalul social, este obligat sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie.
    (2) In cazul in care societatea comerciala nu emite si nu elibereaza actiuni in forma materiala, aceasta, din oficiu sau la cererea actionarilor, va elibera un certificat de actionar, care va cuprinde:
    a) denumirea si durata societatii comerciale;
    b) data actului constitutiv, numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata societatea comerciala si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care s-a facut publicarea;
    c) capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;
    d) numele, prenumele si domiciliul actionarului persoana fizica; denumirea, sediul si numarul de inmatriculare ale actionarului persoana juridica;
    e) numarul, categoria si valoarea nominala a actiunilor, pozitia la care acestea sunt inscrise in registrul actionarilor si numarul de ordine al actiunilor.
    (3) Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    (4) Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
    (5) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni la societatea comerciala, potrivit reglementarilor in vigoare.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 10
    Atributiile adunarii generale a actionarilor
    (1) Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor, constituita din reprezentantii actionarilor, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    (2) Adunarea generala a actionarilor a Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este formata din 3 membri care sunt numiti prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (3) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (4) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A.;
    b) aproba regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie;
    c) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
    d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie si cenzorilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materie;
    e) stabileste nivelul remuneratiei directorului general;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
    g) aproba situatia financiara anuala, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
    h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare, conform legii;
    i) hotaraste, pe baza de mandat special, cu privire la infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare, la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara sau strainatate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii etc.;
    k) se pronunta asupra gestiunii consiliului de administratie si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse unitatii de catre administrator, dupa caz;
    l) hotaraste cu privire la gajarea, ipotecarea, inchirierea sau privatizarea unor active, conform legislatiei in vigoare;
    m) hotaraste cu privire la vanzarea de bunuri si active;
    n) aproba contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a plafonului de creditare pe exercitiul financiar, a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;
    o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie, conform legii;
    p) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
    (5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste cu privire la:
    a) schimbarea formei juridice;
    b) mutarea sediului;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social;
    e) reducerea capitalului social;
    f) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
    g) dizolvarea anticipata;
    h) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, conform legii;
    i) conversia unei categorii de obligatiuni in actiuni;
    j) emisiunea de obligatiuni;
    k) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
    (6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special emis de organul care l-a numit.
    Art. 11
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.
    (3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
    (5) Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste, de regula, la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    (7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor, conform prevederilor legale.
    Art. 12
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul majoritatii absolute a actionarilor prezenti sau reprezentati;
    (2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor detinand trei patrimi din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care detin cel putin jumatate din participarea la capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor detinand jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care detin cel putin o treime din participarea la capitalul social.
    (3) In ziua si ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
    (4) Adunarea generala va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va incheia procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale va fi semnat de reprezentantii statului desemnati in adunarea generala a actionarilor prin ordin al ministrului industriei si resurselor si de secretarul care l-a intocmit.
    (6) Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat si parafat, conform legii.
    (7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
    (8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot, conform legii.
    Art. 13
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    (2) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.
    (3) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    (4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea consiliului de administratie si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea acestora.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 14
    Organizare
    (1) Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este administrata de un consiliu de administratie, compus din 3 membri, numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor in baza mandatului emis de ministrul industriei si resurselor.
    (2) Membrii consiliului de administratie se numesc pe o perioada de cel mult 4 ani si se pot revoca, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si resurselor, la propunerea adunarii generale a actionarilor, fiind remunerati cu o indemnizatie lunara, conform legii, si putand fi realesi.
    (3) In situatia in care apare un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou membru in consiliul de administratie in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul membru al consiliului de administratie pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie dintre functionarii Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A.
    (6) Conducerea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este asigurata de catre un director general numit de consiliul de administratie care este si presedintele consiliului de administratie.
    (7) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (9) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    (10) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
    (11) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale directorului general al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A.
    (12) In relatiile cu tertii Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este reprezentata de directorul general, care semneaza actele de angajare fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie.
    (13) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele referitoare la societatea comerciala.
    (14) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie, conform prevederilor legale.
    (15) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
    (16) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (17) Nu pot fi directori ai Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 15
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale, regulamentele de organizare si functionare;
    b) stabileste strategia globala de dezvoltare, de retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara pe termen scurt, mediu si lung a Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. si o supune aprobarii adunarii generale a actionarilor;
    c) aproba nivelul si modul de constituire a garantiilor pentru administratori si cenzori, in conditiile legii;
    d) avizeaza incheierea de acte juridice pentru dobandirea, instrainarea, inchirierea, schimbarea sau constituirea in garantie de bunuri aflate in patrimoniul Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A., in conditiile legii;
    e) aproba delegarile de competenta pentru directorul general al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A.;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general;
    g) supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia financiara anuala pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget pe anul in curs;
    h) stabileste mandatul de negociere pentru reprezentantii administratiei la negocierea contractului colectiv de munca;
    i) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    j) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    k) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    B. 1. Directorul general reprezinta Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. in raporturile cu tertii.
    2. Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A., stabilite de consiliul de administratie si de adunarea generala a actionarilor;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si ale contractului colectiv de munca;
    c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi;
    d) participa la negocierea si incheierea contractului colectiv de munca, in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    e) negociaza si incheie in conditiile legii contractele individuale de munca;
    f) incheie acte juridice prin care se dobandesc, se instraineaza, se inchiriaza, se schimba sau se constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A., cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    g) incheie alte acte juridice in numele si pe seama Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A., in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie;
    h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale;
    i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    k) indeplineste obiectivele de performanta economica stabilite de consiliul de administratie;
    l) deleaga directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
    m) indeplineste orice alte atributii stabilite de consiliul de administratie.
    C. 1. Directorii executivi sunt numiti de directorul general, sunt subordonati acestuia si raspund pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
    2. Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 16
    Cenzorii
    (1) Gestiunea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este controlata de actionari si de cenzori. Adunarea generala a actionarilor alege un numar de 3 cenzori titulari, dintre care cel putin unul trebuie sa fie expert contabil, si un numar de 3 cenzori supleanti.
    (2) In perioada in care statul este actionar majoritar sau detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, 3 cenzori supleanti sau experti contabili atestati care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) In exercitarea dreptului de control prevazut de lege, cenzorilor li se prezinta, la cerere, orice date cu privire la activitatea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, registrul de casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) controleaza integritatea patrimoniala, verifica situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere in concordanta cu registrele, evaluarea patrimoniului conform reglementarilor legale pentru intocmirea situatiei financiare anuale, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate sau asupra oricarei actiuni legate de desfasurarea activitatii societatii comerciale.
    (6) Cenzorii sunt obligati:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, putand cere inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiilor prevazute de lege;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori sau de lichidatori, dupa caz.
    (7) Cenzorii pot convoca adunarea generala a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A.) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii, privind incalcarea unor dispozitii legale si/sau statutare.
    (8) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    (9) Cenzorilor le este interzis sa comunice tertilor date referitoare la operatiunile Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A., de care au luat cunostinta in exercitarea mandatului lor.
    (10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor, iar daca au fost alese, decad din mandatul lor:
    a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv ori sotii administratorilor;
    b) persoanele care primesc sub orice forma pentru alte functii decat cea de cenzor un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala;
    c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator conform prevederilor art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa depuna in acelasi termen ca si membrii consiliului de administratie o garantie reprezentand a treia parte stabilita din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    (13) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a actionarilor.
    (14) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit de cenzorul supleant cel mai in varsta.
    (15) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    (16) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (17) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 17
    Finantarea activitatii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare atrase.
    Art. 18
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii la Oficiul registrului comertului.
    Art. 19
    Personalul
    (1) Personalul de conducere si de executie din cadrul Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. este numit, angajat, revocat sau concediat, dupa caz, de directorul general al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A.
    (2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    (3) Drepturile si obligatiile personalului Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si regulamentul intern.
    (4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre consiliul de administratie, pentru personalul de conducere, si prin contractul colectiv de munca, pentru personalul de executie.
    (5) Salariatii Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. sunt obligati sa respecte prevederile prezentului statut, ale regulamentului de organizare si functionare si ale regulamentului de ordine interioara. Avand in vedere specificul activitatii, acestia incheie cu directorul general un acord de confidentialitate privind obiectul de activitate al societatii comerciale.
    Art. 20
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de catre consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 21
    Evidenta contabila si situatia financiara anuala
    (1) Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale, va intocmi situatia financiara anuala, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Situatia financiara anuala se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 22
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Art. 23
    Registrele
    Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. va tine, prin grija consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Dispozitii speciale

    Art. 24
    (1) Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. gestioneaza, pastreaza si raspunde de capacitatile de mobilizare sau de rezervele de mobilizare stabilite in conditiile legii, astfel incat sa asigure realizarea sarcinilor rezultate din actiunile de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare.
    (2) Conform specificului activitatii, societatea comerciala are obligatia asigurarii cu prioritate a cererilor fortelor sistemului national de aparare.

    CAP. 9
    Schimbarea formei juridice, asocierea, fuziunea si divizarea, dizolvarea si lichidarea, litigii

    Art. 25
    Schimbarea formei juridice
    (1) Schimbarea formei juridice a Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    (2) In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    (3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintare.
    Art. 26
    Asocierea
    Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane sau straine, alte societati comerciale ori alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 27
    Fuziunea si divizarea
    Fuziunea si divizarea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 28
    Dizolvarea si lichidarea
    (1) Dizolvarea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau limitarea lui la suma ramasa;
    e) falimentul societatii comerciale;
    f) hotararea unei instante judecatoresti;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Hotararea de dizolvare a Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la Oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (3) Dizolvarea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    (4) Lichidarea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. si repartizarea patrimoniului social se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 29
    Litigiile
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele privitoare la legislatia specifica unitatilor care activeaza in domeniul productiei de aparare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 547/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 547 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu