E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 54 din 17 ianuarie 2002

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2002, producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 31 ianuarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5, 7 si 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Producatorii agricoli care detin sau administreaza exploatatii agricole, dimensionate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, pot beneficia de sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor. De asemenea, pot beneficia de subventii si producatorii agricoli care se organizeaza in asociatii ale crescatorilor de animale, daca prin asociere indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001.
    Art. 2
    Valoarea subventiei este de 4.000 lei/kg carne in viu pentru tineretul bovin cu o greutate de peste 380 kg, livrat la abatoarele autorizate, pentru cantitatea de 45,6 mii tone in valoare totala de 182,4 miliarde lei.
    Art. 3
    Valoarea subventiei este de 4.000 lei/kg carne in viu pentru porcii in greutate de 90 - 110 kg, livrati la abatoarele autorizate, pentru cantitatea de 160 mii tone in valoare totala de 640,0 miliarde lei.
    Art. 4
    Valoarea subventiei este de 3.000 lei/kg carne in viu - pui broiler, pentru cantitatea de 100 mii tone in valoare totala de 300 miliarde lei.
    Art. 5
    Valoarea totala a subventiilor este de 157,0 miliarde lei pentru juninci la prima fatare, al caror cuantum este diferentiat in functie de valoarea biologica, tipul biotehnologiei de reproductie folosit pentru obtinerea si insamantarea junincii si de zona geografica, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Valoarea totala a subventiilor este de 178,4 miliarde lei pentru viteii obtinuti si mentinuti in exploatare minimum 6 luni de la fatare, al caror cuantum este diferentiat in functie de valoarea biologica, tipul biotehnologiei de reproductie folosit pentru obtinerea produsului si de zona geografica, conform anexei.
    Art. 7
    Valoarea totala a subventiilor este de 252,2 miliarde lei pentru scrofitele de reproductie care sunt la prima fatare si intarca minimum 8 purcei, al caror cuantum este diferentiat in functie de valoarea biologica si de tipul biotehnologiei de reproductie folosit pentru obtinerea gestatiei, conform anexei.
    Art. 8
    Viteii, junincile si scrofitele reprezinta produse care se valorifica drept animale de reproductie si productie de catre producatorii agricoli care desfasoara activitate de crestere si exploatare a animalelor.
    Art. 9
    (1) Valoarea totala a subventiilor este de 60 miliarde lei pentru familiile de albine elita si familiile de albine productie, al caror cuantum este stabilit in anexa.
    (2) Pot beneficia de subventii detinatorii de familii de albine care livreaza minimum 10 kg miere pentru fiecare familie de albine, in baza documentului fiscal de valorificare a marfii la unitatile de procesare autorizate.
    Art. 10
    (1) Subventiile de care pot beneficia producatorii agricoli potrivit prevederilor art. 2 - 4 se acorda in baza documentului fiscal de valorificare a marfii.
    (2) Subventiile de care pot beneficia producatorii agricoli potrivit prevederilor art. 2 - 4 se acorda si producatorilor agricoli care abatorizeaza animale proprii.
    (3) Producatorii agricoli care abatorizeaza animale proprii au obligatia de a prezenta pe langa factura fiscala si evidenta cantitativ-valorica a efectivelor de animale proprii.
    Art. 11
    (1) Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se realizeaza pe baza de cerere scrisa, emisa de detinatorul de animale catre directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Decontarea subventiilor prevazute la art. 2 - 7 si 9 se face de catre directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, prin virament, in contul beneficiarului, deschis la bancile comerciale sau la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.
    Art. 12
    Atestarea faptului ca viteii, gestatia la juninca si scrofita provin din insamantari artificiale sau monta naturala se face pe baza inscrierii in registrele unice de monta si fatari, completate de operatorul insamantator sau de detinatorul legal al reproducatorilor atestati si autorizati sa desfasoare activitatea de reproductie in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 13
    (1) Cererea pentru solicitarea subventiilor se depune la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, care, prin oficiul judetean pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, verifica solicitarile crescatorilor.
    (2) Verificarea cererilor se face de catre seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, care confirma cererile prin semnatura si stampila si le depune la oficiul judetean pentru ameliorare si reproductie in zootehnie. Dupa avizarea de catre directorul oficiului judetean pentru ameliorare si reproductie in zootehnie cererile sunt depuse la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru aprobare.
    (3) Pentru animalele din zona de munte, din localitatile care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, verificarea cererilor se face de catre seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, dupa avizarea de catre seful serviciului zonei montane.
    Art. 14
    (1) Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, dupa verificarea si aprobarea cererilor pentru incasarea subventiilor, intocmesc si transmit, la data de 30 a fiecarei luni, la Directia generala buget, finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor situatia centralizatoare a acestor cereri.
    (2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor transmite la Ministerul Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea situatiei centralizatoare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi insotita de situatia centralizatoare pe judete.
    Art. 15
    (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie, daca nu a fost savarsita astfel incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 100 milioane lei la 300 milioane lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor incasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica si persoanelor juridice.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzii se fac de imputerniciti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si ai Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 16
    In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               CATEGORIILE
de animale si albine subventionate si valoarea subventiilor in anul 2002

  A. Juninci la prima fatare
   1. obtinute din insamantari artificiale si
      provenite din:
      a) vaci - mame de tauri                              2,5 milioane lei/cap
      b) rase pure in controlul oficial al productiei        2 milioane lei/cap
      c) efective necuprinse in controlul oficial al
         productiei                                            1 milion lei/cap
      d) fiice ale taurilor in testare                       4 milioane lei/cap
   2. obtinute din monta naturala (cu tauri autorizati)
      si provenite din:
      a) efective necuprinse in controlul oficial al
         productiei din zona de munte                      1,3 milioane lei/cap

  B. Vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si
     malacii obtinuti din bivolite
   1. insamantate artificial, mentinuti in exploatare
      6 luni, proveniti din:
      a) vaci - mame de tauri                                2 milioane lei/cap
      b) rase pure in controlul oficial al productiei           600.000 lei/cap
      c) efective necuprinse in controlul oficial al
         productiei                                             500.000 lei/cap
   2. montate natural (cu tauri autorizati), mentinuti
      in exploatare 6 luni, proveniti din:
      a) zona de munte, din efective necuprinse in
         controlul oficial al productiei                        500.000 lei/cap
      b) restul zonelor, din efective necuprinse in
         controlul oficial al productiei                        300.000 lei/cap

  C. Scrofite de reproductie la prima fatare:
   1. scrofite rasa pura:
      a) montate natural                                   3,5 milioane lei/cap
      b) insamantate artificial                              5 milioane lei/cap
   2. scrofite simpla hibridare - F1:
      a) montate natural                                     2 milioane lei/cap
      b) insamantate artificial                            2,5 milioane lei/cap
   3. scrofite din ferme comerciale, care provin din
      simpla hibridare                                       2 milioane lei/cap

  D. Albine:
   1. familii de elita si productie                         100.000 lei/familieSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 54/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 54 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 647 2012
    BEST AVAILABLE WAY TO FINANCEIAL FREEDOM {upstoxfunding@yahoo.com} Are you looking for financial freedom? Are you in debt, you need a loan to start a new business? Or you collapse financially, do you need a loan to buy a car or a house? Have you ever been rejected by your bank in ever finance? You want to improve your financial? You need a loan to pay off your bills pay off? No more looking, we welcome you for an opportunity to get all types of loans at a very affordable 3% interest rate for others. For information, contact us now by email at: {upstoxfunding@yahoo.com} Do you have a bad credit? Do you need money to pay bills? Is it necessary to start a new business? Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? And you do not know what to do. We offer the following loans;both Personal loans [secure and unsecured], Business loans [secure and unsecured] ,combination loans ,Student loans,Consolidation loans and so many others. Company name: UPSTOX FUNDING Company Email: upstoxfunding@yahoo.com Text/Call :(302) 273-5794
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    I'M NOW FULFILL FINANCIALLY BECAUSE OF THE LOAN I GOT FROM UPSTOXFUNDING INC.{ upstoxfunding@yahoo.com } I would like to bring this to the notice of the public about how i came in contact with Upstoxfunding INC after i lost my job and being denied loan by my bank and other financial institution due to my credit score. I could not pay my children's fees. I was behind on bills, about to be thrown out of the house due to my inability to pay my rent, It was during this period my kids were taken from me by foster care. Then i set out to seek for funds online where i lost $3,670 that i borrowed from friends which i was rip off by two online loan companies. Until i read about: ( upstoxfunding@yahoo.com ) somewhere on the internet, Still wasn't convince because of what i have been through until a relative of mine who is a clergy also told me about the ongoing loan scheme of Upstox funding at a very low interest rate of 2% and lovely repayment terms without penalty for default of payment. I have no choice than to also contact them which i did through text (302) 273-5794.That day was theI'M best and greatest day of my life which can never be forgotten when i receive a credit alert of $124,000Usd loan amount i applied for. I utilized the loan effectively to pay up my debts and to start up a business and today i and my kids are so happy and fulfill. You can as well contact them through email: upstoxfunding@yahoo.com OR call or text their helpline: (302) 273-5794. Why am i doing this? I am doing this to save as many that are in need of a loan not to be victim of scams on the internet. Thanks and God bless you all, I'm Wendy Ryan from Arizona, United States...//
ANONIM a comentat Decretul 326 1949
    I'M NOW FULFILL FINANCIALLY BECAUSE OF THE LOAN I GOT FROM UPSTOXFUNDING INC.{ upstoxfunding@yahoo.com } I would like to bring this to the notice of the public about how i came in contact with Upstoxfunding INC after i lost my job and being denied loan by my bank and other financial institution due to my credit score. I could not pay my children's fees. I was behind on bills, about to be thrown out of the house due to my inability to pay my rent, It was during this period my kids were taken from me by foster care. Then i set out to seek for funds online where i lost $3,670 that i borrowed from friends which i was rip off by two online loan companies. Until i read about: ( upstoxfunding@yahoo.com ) somewhere on the internet, Still wasn't convince because of what i have been through until a relative of mine who is a clergy also told me about the ongoing loan scheme of Upstox funding at a very low interest rate of 2% and lovely repayment terms without penalty for default of payment. I have no choice than to also contact them which i did through text (302) 273-5794.That day was theI'M best and greatest day of my life which can never be forgotten when i receive a credit alert of $124,000Usd loan amount i applied for. I utilized the loan effectively to pay up my debts and to start up a business and today i and my kids are so happy and fulfill. You can as well contact them through email: upstoxfunding@yahoo.com OR call or text their helpline: (302) 273-5794. Why am i doing this? I am doing this to save as many that are in need of a loan not to be victim of scams on the internet. Thanks and God bless you all, I'm Wendy Ryan from Arizona, United States.
ANONIM a comentat Legea 216 2017
    I'M NOW FULFILL FINANCIALLY BECAUSE OF THE LOAN I GOT FROM UPSTOXFUNDING INC.{ upstoxfunding@yahoo.com } I would like to bring this to the notice of the public about how i came in contact with Upstoxfunding INC after i lost my job and being denied loan by my bank and other financial institution due to my credit score. I could not pay my children's fees. I was behind on bills, about to be thrown out of the house due to my inability to pay my rent, It was during this period my kids were taken from me by foster care. Then i set out to seek for funds online where i lost $3,670 that i borrowed from friends which i was rip off by two online loan companies. Until i read about: ( upstoxfunding@yahoo.com ) somewhere on the internet, Still wasn't convince because of what i have been through until a relative of mine who is a clergy also told me about the ongoing loan scheme of Upstox funding at a very low interest rate of 2% and lovely repayment terms without penalty for default of payment. I have no choice than to also contact them which i did through text (302) 273-5794.That day was theI'M best and greatest day of my life which can never be forgotten when i receive a credit alert of $124,000Usd loan amount i applied for. I utilized the loan effectively to pay up my debts and to start up a business and today i and my kids are so happy and fulfill. You can as well contact them through email: upstoxfunding@yahoo.com OR call or text their helpline: (302) 273-5794. Why am i doing this? I am doing this to save as many that are in need of a loan not to be victim of scams on the internet. Thanks and God bless you all, I'm Wendy Ryan from Arizona, United States...
ANONIM a comentat Legea 216 2017
    I'M NOW FULFILL FINANCIALLY BECAUSE OF THE LOAN I GOT FROM UPSTOXFUNDING INC.{ upstoxfunding@yahoo.com } I would like to bring this to the notice of the public about how i came in contact with Upstoxfunding INC after i lost my job and being denied loan by my bank and other financial institution due to my credit score. I could not pay my children's fees. I was behind on bills, about to be thrown out of the house due to my inability to pay my rent, It was during this period my kids were taken from me by foster care. Then i set out to seek for funds online where i lost $3,670 that i borrowed from friends which i was rip off by two online loan companies. Until i read about: ( upstoxfunding@yahoo.com ) somewhere on the internet, Still wasn't convince because of what i have been through until a relative of mine who is a clergy also told me about the ongoing loan scheme of Upstox funding at a very low interest rate of 2% and lovely repayment terms without penalty for default of payment. I have no choice than to also contact them which i did through text (302) 273-5794.That day was theI'M best and greatest day of my life which can never be forgotten when i receive a credit alert of $124,000Usd loan amount i applied for. I utilized the loan effectively to pay up my debts and to start up a business and today i and my kids are so happy and fulfill. You can as well contact them through email: upstoxfunding@yahoo.com OR call or text their helpline: (302) 273-5794. Why am i doing this? I am doing this to save as many that are in need of a loan not to be victim of scams on the internet. Thanks and God bless you all, I'm Wendy Ryan from Arizona, United States.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Sunteți într-o criză financiară? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă refinanța casa sau pentru a vă extinde afacerea? Aveți nevoie de un împrumut pentru a rezolva datoriile urgente și de a rămâne cu un creditor? Ai nevoie de un împrumut pentru a-ți plăti facturile? etc. Obțineți împrumutul dvs. de la 2.000 $ la 150.000.000,00 USD / EURO / POUNDS, la o rată de 3%. Banii transferați în contul dvs. în termen de 3 ore de la aprobare. Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, nu ezitați să ne trimiteți cererea dvs. prin e-mail la creditfunnelfinance@gmail.com sau conta.ctați-ne la cevaapp la +1 (623) 469-1282.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Sunteți într-o criză financiară? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă refinanța casa sau pentru a vă extinde afacerea? Aveți nevoie de un împrumut pentru a rezolva datoriile urgente și de a rămâne cu un creditor? Ai nevoie de un împrumut pentru a-ți plăti facturile? etc. Obțineți împrumutul dvs. de la 2.000 $ la 150.000.000,00 USD / EURO / POUNDS, la o rată de 3%. Banii transferați în contul dvs. în termen de 3 ore de la aprobare. Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, nu ezitați să ne trimiteți cererea dvs. prin e-mail la creditfunnelfinance@gmail.com sau contactați-ne la cevaapp la +1 (623) 469-1282.
ANONIM a comentat Hotărârea 49 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 54/2002
Hotărârea 1202 2002
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 54/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2002, producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale
Ordin 110 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 54/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2002, producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale
Ordin 102 2002
privind aprobarea listei cuprinzand localitatile din zona montana din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acorda producatorilor de lapte si ai sprijinului ce se acorda producatorilor agricoli pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, pentru anul 2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu