E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 54 din 17 ianuarie 2002

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2002, producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 31 ianuarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5, 7 si 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Producatorii agricoli care detin sau administreaza exploatatii agricole, dimensionate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, pot beneficia de sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor. De asemenea, pot beneficia de subventii si producatorii agricoli care se organizeaza in asociatii ale crescatorilor de animale, daca prin asociere indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001.
    Art. 2
    Valoarea subventiei este de 4.000 lei/kg carne in viu pentru tineretul bovin cu o greutate de peste 380 kg, livrat la abatoarele autorizate, pentru cantitatea de 45,6 mii tone in valoare totala de 182,4 miliarde lei.
    Art. 3
    Valoarea subventiei este de 4.000 lei/kg carne in viu pentru porcii in greutate de 90 - 110 kg, livrati la abatoarele autorizate, pentru cantitatea de 160 mii tone in valoare totala de 640,0 miliarde lei.
    Art. 4
    Valoarea subventiei este de 3.000 lei/kg carne in viu - pui broiler, pentru cantitatea de 100 mii tone in valoare totala de 300 miliarde lei.
    Art. 5
    Valoarea totala a subventiilor este de 157,0 miliarde lei pentru juninci la prima fatare, al caror cuantum este diferentiat in functie de valoarea biologica, tipul biotehnologiei de reproductie folosit pentru obtinerea si insamantarea junincii si de zona geografica, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Valoarea totala a subventiilor este de 178,4 miliarde lei pentru viteii obtinuti si mentinuti in exploatare minimum 6 luni de la fatare, al caror cuantum este diferentiat in functie de valoarea biologica, tipul biotehnologiei de reproductie folosit pentru obtinerea produsului si de zona geografica, conform anexei.
    Art. 7
    Valoarea totala a subventiilor este de 252,2 miliarde lei pentru scrofitele de reproductie care sunt la prima fatare si intarca minimum 8 purcei, al caror cuantum este diferentiat in functie de valoarea biologica si de tipul biotehnologiei de reproductie folosit pentru obtinerea gestatiei, conform anexei.
    Art. 8
    Viteii, junincile si scrofitele reprezinta produse care se valorifica drept animale de reproductie si productie de catre producatorii agricoli care desfasoara activitate de crestere si exploatare a animalelor.
    Art. 9
    (1) Valoarea totala a subventiilor este de 60 miliarde lei pentru familiile de albine elita si familiile de albine productie, al caror cuantum este stabilit in anexa.
    (2) Pot beneficia de subventii detinatorii de familii de albine care livreaza minimum 10 kg miere pentru fiecare familie de albine, in baza documentului fiscal de valorificare a marfii la unitatile de procesare autorizate.
    Art. 10
    (1) Subventiile de care pot beneficia producatorii agricoli potrivit prevederilor art. 2 - 4 se acorda in baza documentului fiscal de valorificare a marfii.
    (2) Subventiile de care pot beneficia producatorii agricoli potrivit prevederilor art. 2 - 4 se acorda si producatorilor agricoli care abatorizeaza animale proprii.
    (3) Producatorii agricoli care abatorizeaza animale proprii au obligatia de a prezenta pe langa factura fiscala si evidenta cantitativ-valorica a efectivelor de animale proprii.
    Art. 11
    (1) Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se realizeaza pe baza de cerere scrisa, emisa de detinatorul de animale catre directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Decontarea subventiilor prevazute la art. 2 - 7 si 9 se face de catre directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, prin virament, in contul beneficiarului, deschis la bancile comerciale sau la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.
    Art. 12
    Atestarea faptului ca viteii, gestatia la juninca si scrofita provin din insamantari artificiale sau monta naturala se face pe baza inscrierii in registrele unice de monta si fatari, completate de operatorul insamantator sau de detinatorul legal al reproducatorilor atestati si autorizati sa desfasoare activitatea de reproductie in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 13
    (1) Cererea pentru solicitarea subventiilor se depune la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, care, prin oficiul judetean pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, verifica solicitarile crescatorilor.
    (2) Verificarea cererilor se face de catre seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, care confirma cererile prin semnatura si stampila si le depune la oficiul judetean pentru ameliorare si reproductie in zootehnie. Dupa avizarea de catre directorul oficiului judetean pentru ameliorare si reproductie in zootehnie cererile sunt depuse la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru aprobare.
    (3) Pentru animalele din zona de munte, din localitatile care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, verificarea cererilor se face de catre seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, dupa avizarea de catre seful serviciului zonei montane.
    Art. 14
    (1) Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, dupa verificarea si aprobarea cererilor pentru incasarea subventiilor, intocmesc si transmit, la data de 30 a fiecarei luni, la Directia generala buget, finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor situatia centralizatoare a acestor cereri.
    (2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor transmite la Ministerul Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea situatiei centralizatoare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi insotita de situatia centralizatoare pe judete.
    Art. 15
    (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie, daca nu a fost savarsita astfel incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 100 milioane lei la 300 milioane lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor incasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica si persoanelor juridice.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzii se fac de imputerniciti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si ai Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 16
    In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               CATEGORIILE
de animale si albine subventionate si valoarea subventiilor in anul 2002

  A. Juninci la prima fatare
   1. obtinute din insamantari artificiale si
      provenite din:
      a) vaci - mame de tauri                              2,5 milioane lei/cap
      b) rase pure in controlul oficial al productiei        2 milioane lei/cap
      c) efective necuprinse in controlul oficial al
         productiei                                            1 milion lei/cap
      d) fiice ale taurilor in testare                       4 milioane lei/cap
   2. obtinute din monta naturala (cu tauri autorizati)
      si provenite din:
      a) efective necuprinse in controlul oficial al
         productiei din zona de munte                      1,3 milioane lei/cap

  B. Vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si
     malacii obtinuti din bivolite
   1. insamantate artificial, mentinuti in exploatare
      6 luni, proveniti din:
      a) vaci - mame de tauri                                2 milioane lei/cap
      b) rase pure in controlul oficial al productiei           600.000 lei/cap
      c) efective necuprinse in controlul oficial al
         productiei                                             500.000 lei/cap
   2. montate natural (cu tauri autorizati), mentinuti
      in exploatare 6 luni, proveniti din:
      a) zona de munte, din efective necuprinse in
         controlul oficial al productiei                        500.000 lei/cap
      b) restul zonelor, din efective necuprinse in
         controlul oficial al productiei                        300.000 lei/cap

  C. Scrofite de reproductie la prima fatare:
   1. scrofite rasa pura:
      a) montate natural                                   3,5 milioane lei/cap
      b) insamantate artificial                              5 milioane lei/cap
   2. scrofite simpla hibridare - F1:
      a) montate natural                                     2 milioane lei/cap
      b) insamantate artificial                            2,5 milioane lei/cap
   3. scrofite din ferme comerciale, care provin din
      simpla hibridare                                       2 milioane lei/cap

  D. Albine:
   1. familii de elita si productie                         100.000 lei/familieSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 54/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 54 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 27,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $5,000 to a maximum of $500 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Ryan Grants Loan Home is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (ryangrantsloanhome@gmail.com) Phone: +1 (504) 587-1780 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% RYAN GRANTS LOAN HOME, (ryangrantsloanhome@gmail.com) Phone: +1 (504) 587-1780 aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: * Farm Loans * Truck Loans * Personal Loans * Business Start up loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Hotels Loans * Education Loans * Mortgage * Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (ryangrantsloanhome@gmail.com) Phone: +1 (504) 587-1780 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Ryan Grants +1 (504) 587-1780 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Hotărârea 564 2018
    Getting a legitimate loan have always been a huge problem To clients who have financial problem and need solution to it. The issue of credit and collateral are something that clients are always worried about when seeking a loan from a legitimate lender. But.. we have made that difference in the lending industry. We can arrange for a loan from the range of $5,000.00 USD to $500,000.000.00 USD as low as 3%interest Kindly respond immediately to this email: billjohnson.loanfirm011@gmail.com Our Services Include the Following: Debt Consolidation Second Mortgage Business Loans Personal Loans International Loans Loan for any kinds Family loan we fund small scale loan firm, intermediaries, small scale financial institutions for we have unlimited capital. For further details to go about procuring a loan contact us, Kindly respond immediately to this email: billjohnson.loanfirm011@gmail.com Mr Bill Johnson
ANONIM a comentat Legea 97 2016
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 27,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $5,000 to a maximum of $500 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Ryan Grants Loan Home is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (ryangrantsloanhome@gmail.com) Phone: +1 (504) 587-1780 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% RYAN GRANTS LOAN HOME, (ryangrantsloanhome@gmail.com) Phone: +1 (504) 587-1780 aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: * Farm Loans * Truck Loans * Personal Loans * Business Start up loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Hotels Loans * Education Loans * Mortgage * Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (ryangrantsloanhome@gmail.com) Phone: +1 (504) 587-1780 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Ryan Grants +1 (504) 587-1780 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 27,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $5,000 to a maximum of $500 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Ryan Grants Loan Home is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (ryangrantsloanhome@gmail.com) Phone: +1 (504) 587-1780 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% RYAN GRANTS LOAN HOME, (ryangrantsloanhome@gmail.com) Phone: +1 (504) 587-1780 aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: * Farm Loans * Truck Loans * Personal Loans * Business Start up loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Hotels Loans * Education Loans * Mortgage * Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (ryangrantsloanhome@gmail.com) Phone: +1 (504) 587-1780 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Ryan Grants +1 (504) 587-1780 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 27,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $5,000 to a maximum of $500 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Ryan Grants Loan Home is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (ryangrantsloanhome@gmail.com) Phone: +1 (504) 587-1780 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% RYAN GRANTS LOAN HOME, (ryangrantsloanhome@gmail.com) Phone: +1 (504) 587-1780 aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: * Farm Loans * Truck Loans * Personal Loans * Business Start up loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Hotels Loans * Education Loans * Mortgage * Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (ryangrantsloanhome@gmail.com) Phone: +1 (504) 587-1780 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Ryan Grants +1 (504) 587-1780 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 23 2018
    Aveți nevoie de un împrumut, pentru Xmas sau nevoi personale? Suntem creditori creditori legali și garantați. Suntem o companie cu asistență financiară, ne împrumutăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de ajutor financiar. Aveți un scor de credit rău sau aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? să investească în afaceri? Vreau să utilizez acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă beneficiarului, deoarece vom fi bucuroși să vă oferim un împrumut, contactați-ne prin e-mail: russell.credit40@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 23 2018
    Aveți nevoie de un împrumut, pentru Xmas sau nevoi personale? Suntem creditori creditori legali și garantați. Suntem o companie cu asistență financiară, ne împrumutăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de ajutor financiar. Aveți un scor de credit rău sau aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? să investească în afaceri? Vreau să utilizez acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă beneficiarului, deoarece vom fi bucuroși să vă oferim un împrumut, contactați-ne prin e-mail: russell.credit40@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 23 2018
    Aveți nevoie de un împrumut, pentru Xmas sau nevoi personale? Suntem creditori creditori legali și garantați. Suntem o companie cu asistență financiară, ne împrumutăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de ajutor financiar. Aveți un scor de credit rău sau aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? să investească în afaceri? Vreau să utilizez acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă beneficiarului, deoarece vom fi bucuroși să vă oferim un împrumut, contactați-ne prin e-mail: russell.credit40@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 23 2018
    Aveți nevoie de un împrumut, pentru Xmas sau nevoi personale? Suntem creditori creditori legali și garantați. Suntem o companie cu asistență financiară, ne împrumutăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de ajutor financiar. Aveți un scor de credit rău sau aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? să investească în afaceri? Vreau să utilizez acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă beneficiarului, deoarece vom fi bucuroși să vă oferim un împrumut, contactați-ne prin e-mail: russell.credit40@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 23 2018
    Aveți nevoie de un împrumut, pentru Xmas sau nevoi personale? Suntem creditori creditori legali și garantați. Suntem o companie cu asistență financiară, ne împrumutăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de ajutor financiar. Aveți un scor de credit rău sau aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? să investească în afaceri? Vreau să utilizez acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă beneficiarului, deoarece vom fi bucuroși să vă oferim un împrumut, contactați-ne prin e-mail: russell.credit40@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 54/2002
Hotărârea 1202 2002
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 54/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2002, producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale
Ordin 110 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 54/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2002, producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale
Ordin 102 2002
privind aprobarea listei cuprinzand localitatile din zona montana din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acorda producatorilor de lapte si ai sprijinului ce se acorda producatorilor agricoli pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, pentru anul 2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu