Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 539 din 6 mai 2009

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 370 din 2 iunie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 şi 678 bis din 12 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai judeţului Mehedinţi":

a) după poziţia nr. 190 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 191 şi 192, potrivit anexei nr. 1;

b) se abrogă poziţiile nr. 153, 155, 165 şi 166.

2.   La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Balta":

a) după poziţia nr. 253 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 254-257, conform anexei nr. 2;

b) se modifică următoarele poziţii:

-  la poziţia nr. 92, coloana 4 va avea următorul cuprins: „lungimea 960 m", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „98700 lei";

-  la poziţia nr. 93, coloana 4 va avea următorul cuprins: „lungimea 485 m", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „50925 lei";

-  la poziţia nr. 94, coloana 4 va avea următorul cuprins: „lungimea 336 m", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „35280 lei";

-  la poziţia 98, coloana 4 va avea următorul cuprins: „lungimea 155 m", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „16275 lei";

-  la poziţia nr. 100, coloana 4 va avea următorul cuprins: „lungimea 317 m", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „33285 lei".

3.  La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Bâcleş":

a) se abrogă poziţiile nr. 2, 5, 9, 11, 21 şi 24;

b)  după poziţia nr. 146 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 147-149, potrivit anexei nr. 3.

4.  La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Broşteni":

a)  după poziţia nr. 66 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 67, potrivit anexei nr. 4;

b)  la poziţia nr. 29, coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „tronsonul 1 cu originea în DN 67 şi lungime de 7,391 km din drum pietruit în drum de pământ, tronsonul 2 în continuarea tronsonului 1 şi destinaţia DN 67A cu lungime de 3,090 km din drum pietruit în drum cu îmbrăcăminte din beton asfaltic", iar coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins „1597784,71 lei".

5.  La anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Burila Mare", după poziţia nr. 373 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 374 şi 375, potrivit anexei nr. 5.

6.  La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Căzăneşti", după poziţia nr. 266 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 267 şi 268, potrivit anexei nr. 6.

7.  La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cireşu", după poziţia nr. 123 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 124-129, potrivit anexei nr. 7.

8.  La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dumbrava", după poziţia nr. 200 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 201, potrivit anexei nr. 8.

9.  La anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Greci", după poziţia nr. 211 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 212, potrivit anexei nr. 9.

10.  La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ilovăţ", după poziţia nr. 200 se introduc douăzeci şi unu de noi poziţii, poziţiile nr. 201-221, potrivit anexei nr. 10.

11.  La anexa nr. 40 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jiana", după poziţia nr. 533 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 534-536, potrivit anexei nr. 11.

12.  La anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Obârşia de Câmp":

a) după poziţia nr. 196 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 197, potrivit anexei nr. 12;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 48, coloana 4 va avea următorul cuprins: „100 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „5775 lei";

- la poziţia nr. 50, coloana 4 va avea următorul cuprins: „120 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „6930 lei";

- la poziţia nr. 56, coloana 4 va avea următorul cuprins: „110 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „6352,50 lei";

- la poziţia nr. 60, coloana 4 va avea următorul cuprins: „110 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „6352,50 lei";

- la poziţia nr. 65, coloana 4 va avea următorul cuprins: „210 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12127,50 lei";

- la poziţia nr. 68, coloana 4 va avea următorul cuprins: „300 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „17325,00 lei";

- la poziţia nr. 69, coloana 4 va avea următorul cuprins: „370 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins „25410 lei";

- la poziţia nr. 74, coloana 4 va avea următorul cuprins: „665 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins „38409 lei";

- la poziţia nr. 75, coloana 4 va avea următorul cuprins: „730 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins „37999,50 lei";

- la poziţia nr. 78, coloana 4 va avea următorul cuprins: „117 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins „6762 lei";

- la poziţia nr. 79, coloana 4 va avea următorul cuprins: „117 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins „6762 lei";

- la poziţia nr. 80, coloana 4 va avea următorul cuprins: „110 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins „6352,50 lei";

- la poziţia nr. 82, coloana 4 va avea următorul cuprins: „280 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins „16170 lei";

- la poziţia nr. 84, coloana 4 va avea următorul cuprins: „300 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins „17325 lei";

- la poziţia nr. 89, coloana 4 va avea următorul cuprins: „245 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „14154 lei";

- la poziţia nr. 90, coloana 4 va avea următorul cuprins: „130 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „7507,50 lei";

c) se abrogă poziţiile nr. 178-181.

13.  La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Oprişor", după poziţia nr. 247 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 248-250, potrivit anexei nr. 13.

14.  La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Ponoarele":

a)  după poziţia nr. 104 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 105-107, potrivit anexei nr. 14;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 58"

- la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 59"

- la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 60"

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 61"

- la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 62"

- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 63"

- la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 64".

15.  La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Punghina":

a) se abrogă poziţiile nr. 190, 193 şi 196;

b) după poziţia nr. 202 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 203-209, potrivit anexei nr. 15.

16.  La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Rogova":

a) se abrogă poziţiile nr. 58, 62 şi 68;

b) după poziţia nr. 94 se introduc şaptesprezece noi poziţii, poziţiile nr. 95-111, potrivit anexei nr. 16;

c) se modifică următoarele poziţii:

-  la poziţia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural";

-  la poziţia nr. 61, coloana 4 va avea următorul cuprins: „suprafaţă construită = 196 mp, suprafaţă teren = 374 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „244758 lei";

-  la poziţia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins „Teren".

17.  La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Salcia", după poziţia nr. 166 se introduc douăzeci şi trei de noi poziţii, poziţiile nr. 167-189, potrivit anexei nr. 17.

18.  La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stângăceaua", la poziţia nr. 131, coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Lot 1 - suprafaţă de 1000 mp, situat în satul Târşa, cu vecini: E şi V - teren primărie, S - drum exploatare, N - Cucu C-tin., lot 2 - suprafaţă de 1500 mp în satul Faţa Motrului, cu vecini: E - DC 74, V - râul Motru, S - izlaz, N - Chiriţescu Constantin", iar coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „31500 lei".

19.  La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şviniţa", după poziţia nr. 78 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 79-84, potrivit anexei nr. 18.

20.  La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şişeşti", după poziţia nr. 79 se introduc şaisprezece noi poziţii, poziţiile nr. 80-95, potrivit anexei nr. 19.

21.  La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tâmna", după poziţia nr. 407 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 408 şi 409, potrivit anexei nr. 20.

22.  La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vânători", după poziţia nr. 170 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 171-180, potrivit anexei nr. 21.

23.  La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vânjuleţ", după poziţia nr. 121 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 122 şi 123, potrivit anexei nr. 22.

24.  La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vrata", după poziţia nr. 56 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 57-60, potrivit anexei nr. 23.

Art. II. -Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Mehedinţi

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

Categoria H - Construcţii şi terenuri

191

1.7.1.

Canton Cireşu

Vecini;

SE - râul Bahna

NV-607 C

2007

1067,50

Domeniul public al judeţului Mehedinţi, potrivit H.C.J. nr 124/2007

192

1.7.1.

Canton Vânju Mare

Vecini:

E - proprietate particulară

N - proprietate particulară

S - proprietate particulară

V - Str. Unirii

2007

18625,00

Domeniul public al judeţului Mehedinţi, potrivit H.C.J. nr 146/2007

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balta

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

254

1371

Drum vicinal Costeşti

Lungime 548 m Lăţime 3 m

Origine -Valea Ganţului Destinaţia - pădurice

1904

98640

Domeniul public al comunei Balta, potrivit H.C.L, nr. 66/2008

255

159

Teren captare izvor satul Costeşti

Suprafaţă - 800 mp

N - teren păşune

S - teren păşune

E - teren păşune

V - teren păşune

2008

5600

Domeniul public al comunei Balta, potrivit H.C.L, nr. 66/2008

256

159

Teren satul Costeşti pentru bazin stocare apă

Suprafaţă - 523 mp

N - Brânduşoiu Vasile

S - Danciu Vasile şi Elefteria

E - Danciu Vasile şi Elefteria

V -drum vicinal

2008

3661

Domeniul public al comunei Balta, potrivit H.C.L, nr. 78/2008

257

159

Teren satul Costeşti pentru staţie epurare şi reţea canalizare

Suprafaţă - 480 mp

N - Enasesci Petre si Maria

S-DC49

E -Muică Angelica

V -Enăşescu Petreşi Maria

2008

3360

Domeniul public al comunei Balta, potrivit H.C.L, nr. 78/2008

ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bâcleş

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

Categoria H - Construcţii şi terenuri

147

1.5.9

Teren aferent hidrosferei

0,11 ha

Vecini:

E - Dutescu Marian

V-D.C.

S - DJ

N - Mihălcescu Angela

2006

2000

Domeniul public al comunei Bacles, potrivit H.C.L. nr. 37/2006

148

1.5.9

Teren Smadoviţa aferent staţiei de epurare

S=0,30 ha

Vecini:

E-A 1256

V-Piţigă Gh.

S - drum exploatare

N - izlaz

2008

2000

Domeniul public al comunei Bacles, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

149

1.5.9

Teren pentru foraj şi gospodăria de apă Smadoviţa

S=0,12ha

Vecini:

E - Roşoga Nicolae

V - teren primărie

S - Piţigă Haralambie

N - drum sătesc

2008

2000

Domeniul public al comunei Bacles, potrivit H.C.L. nr. 27/2008

ANEXA Nr. 4

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brosteni

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

67

1.3.7.1

Drum sătesc

DS 1 0-000-782

Lungime=1300m

Lăţime=6 m

Originea - DN 67A

Destinaţia -Cula lui Cutui

2008

819000

Domeniul public al comunei Brosteni, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

ANEXA Nr. 5

COMPLETĂRI

 la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Burila Mare

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

374

1.5.9

Teren

Crivina s=5000 mp

Vecini:

N - D.e.

S - teren proprietate privată

E - teren proprietate privată

V - DJ

2008

35000

Domeniul public al comunei Burila Mare, potrivit H.C.L, nr. 39/2008

375

1.8.1.3

Reţea alimentare cu apă a localităţii Burila Mare

Sursa de apă - două puţuri

Gospodăria de apă cu un teren aferent de 5000 mp, compusă din rezervor de înmagazinare de 300 mc, staţie de pompare, staţie de clorare, staţie de tratare

Reţea de distribuţie 7024 m

2008

2073084,26

Domeniul public al comunei Burila Mare, potrivit H.C.L, nr. 39/2008

ANEXA Nr. 6

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Căzănesti

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

267

1.5.9

Teren

Suprafata de 500 mp teren izlaz situat în satul Ercea, cu vecinii: S - D.e., N, E şi V - rest proprietate privată primărie

2008

200

Domeniul public al comunei Căzănesti, potrivit H.C.L. nr. 14/2008

268

1.5.9

Teren

Suprafaţă de 1000 mp izlaz situat în satul Severineşti (lunca Valea Alunului), cu vecinii: S - D.e. N, E şi V - rest proprietate privată primărie

2008

400

Domeniul public al comunei Căzănesti, potrivit H.C.L. nr. 14/2008

ANEXA Nr. 7

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cireşu

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

Categoria H - Construcţii şi terenuri

124

1.3.7.1

Drum vicinal

L=2500 m; l=7 m

Limite: DJ 607 B - satul Jupâneşti,

comuna Podeni

1996

122000

Domeniul public al comunei Cireşu, potrivit H.C.L, nr. 16/2008

125

1.3.7.1

Drum

L=800 m; l=3 m

Limite: DJ 607 B - intrarea râului Topolniţa

în peşteră, satul Jupâneşti

2007

17000

Domeniul public al comunei Cireşu, potrivit H.C.L, nr. 16/2008

126

1.3.7.1

Alee pietonală

L=400 m; 1=1 m

Limite: drum vicinal Jupâneşti

2007

2800

Domeniul public al comunei Cireşu, potrivit H.C.L, nr. 16/2008

127

1.3.7.1

Alee pietonală

L=2000 m; 1=1 m

Limite: drum vicinal Jupâneşti - peştera Topolniţa,

satul Jupâneşti

2007

14000

Domeniul public al comunei Cireşu, potrivit H.C.L, nr. 16/2008

128

1.3.7.1

Alee pietonală

L=1200m;l=1m

Limite: DJ 607 B - ieşirea apei

din peştera Topolniţa, satul Cireşu

2007

8400

Domeniul public al comunei Cireşu, potrivit H.C.L, nr. 16/2008

129

1.3.7.1

Alee pietonală

L=400 m; 1=1 m

Limite: DJ607 B - intrarea în peştera Topolniţa,

satul Jupâneşti

2007

2800

Domeniul public al comunei Cireşu, potrivit H.C.L, nr. 16/2008

ANEXA Nr. 8

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dumbrava

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

201

1.5.9

Teren

S= 960 mp

Vecini:

E,V -firul văii

N - pârâul Talapanu

S-Dc81

1991

6720

Domeniul public al comunei Dumbrava, potrivit H.C.L. nr. 1/2009

ANEXA Nr. 9

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Greci

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

212

1.5.9

Teren islaz comună

S=11,3873 ha

Vecini:

N, S, E - drumuri de exploatare;

V - proprietăţi

1991

797111

Domeniul public al comunei Greci, potrivit H.C.L, nr. 1/2009

ANEXA Nr. 10

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei

Ilovăţ - bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

201

1.5.9.

Teren sport

S = 3500 mp

N - şoseaua (DJ.671E)

E - rest domeniu public

S - uliţa sătească

V -drum comunal

1980

36 750

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

202

1.8.1.

Bunar Borcăneşti Pod

S=4mpT37;p849

N - Cilica Sorin

E - ogaş Mogosanu Iancu

S -domeniu public

V -domeniu public

2007

5 042

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

203

1.5.9.

Teren magazie primărie

S = 630 mp

N - ogas Valea Bradului

E - DJ 671E

S - Cilibiu Valentin

V -Cilibiu Valentin

1970

6615

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

204

1.3.7.1.

Drum

L = 600 m; I = 4 m

Din DJ 671 A până la locuinţa Cilica Doina

1975

252 000

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

205

1.5.9.

Teren pod Borcăneşti

S = 500 mp T 36 p 847

N - DJ 671 A E - DJ 561 A S -Bumbacel D. şi E. V - râul Cosustea

1980

8 750

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

206

1.5.9.

Teren Poiana Tuman

S=2,34 HA. T- 155,158,159. p-6201, 6203, 6206, 6355, 6366, 6376, 6377 şi 6379 N - râul Cosustea E, Sşi V-DJ671E

1980

40 950

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

207

1.5.9.

Teren neproductiv satul Budăneşti (ogaş biserică)

S = 5 500mpT108;p2742

N - teren forestier privat

E - râul Cosustea

S - teren forestier privat

V - teren forestier privat

1980

96 250

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

208

1.5.9.

Teren păşune satul Firizu

T 152; p 6144

S = 2 400 mp

N - ogas Vartop

E- DJ 671 E

S şi V -pădure privată

1980

5 600

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

209

1.8.1.1.

Reţea aducţiune apă

cu 6 robineţi în satul Racova

L = 1km

Poziţionată pe partea stângă de la fântâna Racova spre punctul Gura Racovei

2008

50 000

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

210

1.6.4.

Clădire administrativă Primăria Ilovăţ, situată în satul Budăneşti

S = 60 mp

N, E, S, V - teren administrativ

biserica Budăneşti

2006

80 000

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

211

1.5.9.

Teren Primăria Ilovăţ

S = 90 mp

N - Cilibiu Valentin

E-DJ 671 E

S -sediu Primărie Ilovăţ

V -Cilibiu Valentin

1965

3150

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

212

1.5.9.

Teren Primăria Ilovăţ

S = 100mp

N - Cilibiu Valentin

E - domeniu public primărie

S - cămin cultural Ilovăţ

V - Roşu Ion

1965

3 500

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

213

1.5.9.

Teren amplasat lângă podul de fier din satul Dilbocita (la troiţă)

S = 300 mp

N - drum comunal

E - teren proprietate privată

S - teren proprietate privată

V - râul Cosustea

2003

3150

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

214

1.5.9.

Teren sport în satul Dilbocita

S = 5 000 mp T 7; P 207

N, E şi

S -pădure

V - râul Cosustea

1980

35 000

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

215

1.5.9.

Ogaş Linisca

L = 800 m

l = 6m

N, E şi S -teren privat

V - râul Cosustea

1980

33 600

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

216

1.8.1.1.

Alimentare cu apă zona Dilbocita, cot cu 6 robineţi -tronson 1

L = 500 m

Amplasată pe artera de circulaţie de la locuinţa

Bizga Gheorghe spre captare ogaş Linisca

2008

50 000

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

217

1.8.1.1.

Alimentare cu apă zona Dilbocita, cot cu 6 robineţi - tronson 2

L = 500 m

Amplasată pe artera de circulaţie de la locuinţa

Napu Costel până la ogaş Linisca

2008

50 000

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

218

1.8.1.

Fântână

punctul coasta fântânii

S = 16mp

N - teren forestier privat

E, S şi V - albie majoră râul Cosustea

1962

2 500

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

219

1.3.7.1.

Teren pod Borcăneşti

T30; P741

S = 1 000 mp

N - pod Borcăneşti

E - râul Cosustea

S - terenuri agricole private

V - uliţa sătească

1980

10 500

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

220

1.3.7.1.

Drum Racoviţa

L = 1 000 mp

l = 4m

De la locuinţa Hirsovescu Dumitru, satul Ilovăţ,

la locuinţa Avram Gheorghe, satul Racova

1960

14 000

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

221

1.3.7.1.

Drum Gruni

L = 2 500 m

l=4m

De la locuinţa Hirsovescu până în punctul Gruni

1960

35 000

Domeniul public al comunei Ilovăţ, potrivit H.C.L, nr. 21/2008

ANEXA Nr. 11

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jiana

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

534

1.3.7.1

Drum comunal Jiana-Cioroboreni

L=4100m L=6m

2007

2583000

Domeniul public al comunei Jiana, potrivit H.C.L, nr. 3/2007

535

1.5.9

Teren

Satul Dănceu

Suprafaţă =2000 mp

Vecini:

E - izlaz comunal

V - D.C. 105 Dănceu-Izvoarele

S - izlaz comunal

N - izlaz comunal

2008

7000

Domeniul public al comunei Jiana, potrivit H.C.L, nr. 37/2008

536

1.8.1.1

Gospodărie de apă Dănceu

Vecini:

E - teren arabil

V - drum sătesc

S - drum sătesc

N - drum arabil

2003

1294304,62

Domeniul public al comunei Jiana, potrivit H.C.L, nr. 57/2008

ANEXA Nr. 12

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Obârşia de Câmp

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

197

1.5.9

Teren

Obârşia de Câmp

S=46800 mp

Vecini:  N - limita intravilan, satul Izimşa

S - moara Tronea  E - DN 56 A

V - râul Drincea

2008

819000

Domeniul public al comunei Obârşia de Câmp, potrivit H.C.L, nr. 35/2008

ANEXA Nr. 13

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Oprişor

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

248

1.5.9

Teren intravilan fost SMA Prisăceaua

Suprafata 2800 mp L=70 m;l=40 m, sola 11/11

Parcelă %

Vecinătăţi:

N - rezerva Primăriei Oprisor

S - drum

E - Goşea Alexandru

V - drum

2008

14000

Domeniul public al comunei Oprisor, potrivit H.C.L. nr. 22/2008

249

1.5.9

Teren intravilan punct Clăi

Suprafaţă 4200 mp

L=70; L=60; sola 302 A, parcela 3

Vecinătăţi:

N-DJ561A

S-Abagiu Constantin

E - domeniul privat al comunei

V - Bătăescu Ştefan

2008

21000

Domeniul public al comunei Oprisor, potrivit H.C.L. nr. 22/2008

250

1.5.9

Teren intravilan

punct zootehnic Valea Drincii

Suprafaţă 2000 mp

L=50 m; l=40 m; sola 1107, parcela 1

Vecinătăţi:

N - teren privat al comunei

S - pârâul Drincea

E - teren privat al comunei

V - teren privat al comunei

2008

10000

Domeniul public al comunei Oprisor, potrivit H.C.L. nr. 22/2008

ANEXA Nr. 14

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ponoarele

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

105

1.3.7.1

DC 65

L=1,300km

DJ 670

Balos-Maguriciu-Ceptureni - nepietruit

2009

2.560.000

Domeniul public al comunei Ponoarele, potrivit H.C.L. nr. 59/2008

106

1.3.7.1

DC 66

L=2,500 km

Gărdăneasa-Martineşti-Gura Văii-Rastavei-

Valea Mare - nepietruit

2009

4.960.000

Domeniul public al comunei Ponoarele, potrivit H.C.L. nr. 59/2008

107

1.3.7.1

DC 67

L=1,000 km DJ 670 Valea Morilor-Tîhoi- DC 57+pietruit

2009

2.320.000

Domeniul public al comunei Ponoarele, potrivit H.C.L. nr. 59/2008

ANEXA Nr. 15

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Punghina

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

203

1.5.2

Fost magazin sătesc

Satul Drincea - St=200 mp

Vecinii:

N - Tîrîsescu Ştefan

E - DC

S - Şcoala generală

V - Şcoala generală

1970

20000

Domeniul public al comunei Punghina, potrivit H.C.L. nr. 4/2008

204

1.5.2

Fost magazin universal

Satul Punghina - St=1500 mp

Vecinii:

N - DJ 563

E - Primăria Punghina

S - Gogoloiu Marioara

V - Gogoloiu Nicolae

19714

104000

Domeniul public al comunei Punghina, potrivit H.C.L. nr. 4/2008

205

1.6.2.

Clădire dispensar uman

Satul Punghina - St=400 mp

N - DJ 563

E - Post poliţie

S - Popa C-tin

V - Popa C-tin

1970

50000

Domeniul public al comunei Punghina, potrivit H.C.L. nr. 4/2008

206

1.3.7.1.

Drum exploatare

Satul Drincea = 3,5 km DJ 653 -hotar Vlădaia

2008

2625

Domeniul public al comunei Punghina, potrivit H.C.L. nr. 4/2008

207

1.3.7.4

Drum exploatare

Satul Punghina =1,3 km Târg local -DN 56 A

2008

655

Domeniul public al comunei Punghina, potrivit H.C.L. nr. 4/2008

208

159

Teren arabil extravilan aferent staţiei de epurare

Satul Punghina, pct. „Podul de Lemn", tarlaua 72,

S=1200mp

N, E, S, V=izlaz comunal

1990

23000000

Domeniul public al comunei Punghina, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

209

159

Teren arabil extravilan aferent gospodăriei de apă

Satul Punghina, pct. „Giuroaica"

S=1200mp

N, E, S,V=izlaz comunal

1990

24000000

Domeniul public al comunei Punghina, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

ANEXA Nr. 16

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rogova

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

95

1.5.9

Teren fost CAP Rogova

S =133020 mp

Vecini:

N - drum exploatare

S - drum exploatare

E - Zmeu Lizica

V - Sâsâu Gheorghe

2008

31925

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 28/2008

96

1.6.2

Şcoala cu cis. I-VIII Rogova

Rogova, Sc=783,50 mp

cărămidă arsă acoperiş ţiglă

Vecini:

N, S, E -teren primărie

V - teren sport

2008

791486

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 28/2008

97

1.5.9

Teren de sport

S=2736 mp

Vecini:

N - drum comunal

S - teren fotbal

E -drum comunal

V-Vlăduţlon

2008

656

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 28/2008

98

1.5.9

Teren Primărie Rogova

Rogova, S=4757 mp

Vecini:

N - Primăria şi parc şcoală

S - teren fotbal

E - Matca

V -drum comunal

2008

1142

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 28/2008

99

1.5.9

Teren Cadalâc

Rogova, S=1800 mp

Vecini:

N - Flopescu Dumiru

S - Râul Blahniţa

E - Matca

V -drum comunal

2008

432

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 28/2008

100

1.5.9

Teren „La Cocoană"

Poroiniţa, S=3900 mp

Vecini:

N, S, E - drum comunal

V - Dragomir Victoria

2008

936

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 28/2008

101

1.5.9

Teren „La Grajduri"

Poroiniţa, S=4500 mp

Vecini:

N - drum exploatare

S - DJ 376

E - Dragomir Victoria

V - Covaci C-tin

2008

1080

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 28/2008

102

1.5.9

Teren „La Usturoi"

Poroiniţa, S=250 mp

Vecini:

N, S, V - drum exploatare

E - Usturoi Costin

2008

60

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 28/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

103

1.5.9

Teren fost magazin mixt

Rogova, S=936 mp

Vecini:

N - Chirită Gheorghe

S - DN 56A

E - Pan Aurica

V-DJ562A

2002

225

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 28/2008

104

1.5.9

Teren la Boceanu

Poroiniţa, S=758 mp

Vecini:

N - Boceanu Constantin şi Ion

S -drum comunal

E -proprietate Ariciu

V - Daia Constantin

2008

182

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 28/2008

105

1.5.9

Teren parc poliţie

Rogova, S=2200 mp

Vecini:

N - Ciobotea N.

S - proprietate Ceadâr

E-DJ 562 A

V - Popi F.

2002

528

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 28/2008

106

1.8.6

Reţea alimentare cu apă Poroiniţa

Poroiniţa, componentă

1. Staţie captare - Sc=12,96 mp

Teren aferent=87,04 mp

Vecini:

N, S - drum comunal

E - proprietate Popescu

V -drum comunal

2. înmagazinare distribuţie SC=77,4 mp, teren aferent=547,6 mp Vecini:

N, S, V - Epure Luca

E -drum comunal

3.  Reţea alimentare apă=2650 m

2004

391224

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 28/2008

107

1.5.9

Teren moară

Rogova, S=4100mp

Vecini:

N - Vonica Ion

S - Chiriţă Gheorghe

E -Busu Ionel

V - Râul Blahniţa

2004

984

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 28/2008

108

1.3.7.1

Drum teren fost CAP Rogova

S=1020mp, cu vecini

N- DN 56A

S-fost CAP

E - proprietate Pervu Florica

V - proprietate Croitoru Gheorghita

2008

245

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 31/2008

109

1.3.7.1

Drum de exploatare T25 Poroiniţa

S=1,84ha  Poroiniţa

Vecini:

N - proprietate particulară

S - proprietate particulară

E - proprietate particulară

V - proprietate particulară

2000

4416

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 31/2008

110

1.4.6

Heleşteul Galdaul lui Baghenciu

Rogova, S=7440 mp cu vecini:

N - izlaz

S-De

E - izlaz

V-izlaz

1999

15000

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 31/2008

111

1.3.7.1

Drum exploatare

Rogova, S=7500 mp

Vecini:

N - proprietăţi particulare

S - teren fost CAP/proprietate particulară

E - proprietate Vamvu Traian

V - proprietate Dima Valeriu

2008

1800

Domeniul public al comunei Rogova, potrivit H.C.L. nr. 31/2008

ANEXA Nr. 17

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Salcia

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

167

1.3.7.1

Uliţa 112

260 m;

Ciurel lulica-Sandu Marin

2008

1841

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

168

1.3.7.1

Uliţa 113

250 m;

Cotoi Emilia-Căluşeru Nic

2008

1770

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

169

1.3.7.1

Uliţa 114

130 m;

Dinte Vasile-Bărăitaru Ion

2008

920

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

170

1.3.7.1

Uliţa 115

130 m;

Biban Op.lon-Cocoană C-tin

2008

920

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

171

1.3.7.1

Uliţa 116

135 m;

Leca C-tin-Raicu Mircea

2008

956

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

172

1.3.7.1

Uliţa 117

900 m;

Căluşeru C-tin-Sfîru Ionel

2008

6372

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

173

1.3.7.1

Uliţa 118

170 m;

Boldea George-Ciobanu Ana

2008

1204

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

174

1.3.7.1

Uliţa 119

380 m;

Bărăitaru Ion-Biban C-tin

2008

2690

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

175

1.3.7.1

Uliţa 120

175 m;

Leca D-tru-Căluşeru Ion

2008

1239

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

176

1.3.7.1

Uliţa 121

100 m;

Vlad George-Cunete Mihai

2008

708

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

177

1.3.7.1

Uliţa 122

175 m;

Pîrvu Elena-Mirea Gheorghe

2008

1239

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

178

1.3.7.1

Uliţa 123

190 m;

Cocoană Ion-Guriţă Ion

2008

1345

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

179

1.3.7.1

Uliţa 124

220 m;

Dinte Ion-Belu Dumitru

2008

1558

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

180

1.3.7.1

Uliţa 125

95 m;

Guriţă Ana-Pantelimon D-tru

2008

672

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

181

1.3.7.1

Uliţa 126

430 m;

Căluşeru C-tin-Caluşeru Ion

2008

3044

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

182

1.3.7.1

Uliţa 127

170 m;

Cunete Tudor-Pupu Nicolae

2008

1204

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

183

1.3.7.1

Uliţa 129

85 m;

Metrescu Marian-Gutulescu Elena

2008

602

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

184

1.3.7.1

Uliţa 130

270 m;

Tunsoiu Eugen-Bulat C-tin

2008

1912

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

185

1.3.7.1

Uliţa 131

350 m;

Tunsoiu Florea-Bulat C-tin

2008

2478

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

186

1.3.7.1

Uliţa 132

130 m;

Pîrvulescu lulica-Boldea D-tru

2008

920

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

187

1.3.7.1

Uliţa 133

120 m;

Puţică Ion-Bucanu Giuliana

2008

850

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

188

1.3.7.1

Uliţa 134

80 m;

Iacob Ion-Teren proprietate Ciocea Florica

2008

566

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

189

1.3.7.1

Uliţa 135

210 m;

Manea C-tin-Cerbu Mircea

2008

1478

Domeniul public al comunei Salcia, potrivit H.C.L, nr. 14/2008

ANEXA Nr. 18

COMPLETĂRI

 la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şviniţa

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

79

1.3.7.1

Strada nr. 6

Lungime totală=160 m, îmbrăcăminte macadam Trotuare=448 mp

2008

268800

Domeniul public al comunei Svinita, potrivit H.C.L nr. 11/2008

80

1.3.7.1

Strada nr. 8

Lungime totală=225 m, îmbrăcăminte macadam Trotuare=630 mp

2008

378000

Domeniul public al comunei Svinita, potrivit H.C.L nr. 11/2008

81

1.3.7.1

Strada nr. 9

Lungime totală=170 m, îmbrăcăminte macadam Trotuare=476 mp

2008

285600

Domeniul public al comunei Svinita, potrivit H.C.L nr. 11/2008

82

1.3.7.1

Strada nr. 11

Lungime totală=245 m, îmbrăcăminte macadam Trotuare=686 mp

2008

411600

Domeniul public al comunei Svinita, potrivit H.C.L nr. 11/2008

83

1.5.9

Staţie pompare nr. 1 pentru canalizare

Suprafaţă 100 mp, situat la intersecţia Străzii nr. 2 cu Strada nr. 10

2008

3500

Domeniul public al comunei Svinita, potrivit H.C.L nr. 31/2008

84

1.5.9

Staţie pompare nr. 2 pentru canalizare

Suprafata 100 mp, situat pe Strada nr. 12 la 70 m faţă de DN 57

2008

3500

Domeniul public al comunei Svinita, potrivit H.C.L nr. 31/2008

ANEXA Nr. 19

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Şişeşti

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

80

1.5.9

Teren şcoală Crăguieşti

Suprafata totală=12529 mp

Vecini:

N-DJ

V-uliţă

S-uliţă şi Avram Iancu

E-Săftoiu Gheorghe

1948

12529

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

81

1.5.9

Teren şcoală Cocorova

Suprafaţa totală=2640 mp

Vecini:

N-DN67

S-teren arabil

V-Vişan Ion

E-magazin şi teren biserică

1948

2640

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

82

1.6.2

Clădire cămin cultural satul Noapteşa

Construcţie cărămidă acoperiş ţiglă; Sc=225 mp

Vecini:

N-drum comunal

E-magazin Noapteşa

V-teren public

S-Ciucă Virgil

2007

10000

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

83

1.6.2

Clădire cabinet medical Noapteşa

Construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă; Sc=21 mp

Vecini:

E-Giura Ion

V-magazin Noapteşa

S-Ciucă Virgil

N-drum comunal

2007

2000

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

84

1.5.9

Teren şcoală Noapteşa

Suprafaţă totală - 2730 mp

Vecini:

E-Ciucă Virgil

V-Procopie D-tru

S-teren biserică

N-drum comunal

1948

2730

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

85

1.6.2

Clădire şcoală Noapteşa

Contructie cărămidă, acoperiş ţiglă; Sc=380 mp

Vecini:

E-Ciucă Virgil

V-Procopie D-tri

S-teren biserică

N-drum comunal

1970

9,999

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

86

1.6.2

Grădiniţă Noapteşa

Construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă; Sc=96 mp

Vecini:

E-Ciucă Virgil

V-Procopie D-tru

S-teren biserică

N-drum comunal

1970

2000

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

87

1.6.2

Clădire şcoală nouă Noapteşa

Construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă; Sc=66 mp

Vecini:

E-Ciucă Virgil

V-Procopie D-tru

S-teren biserică

N-drum comunal

2000

4000

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

88

1.5.9

Teren şcoală la Scoarţa

Suprafaţa totală=3100 mp

Vecini:

N-Ocolul Silvic Corcova

S-Zaharia Ion

E-losu Ana

V-Zaharia Ion

1948

3100

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

89

1.5.9

Teren sport Noapteşa

Suprafaţa totală=1500 mp

Vecini:

N-Tudor C-tin

S-Gingu Gheorghe

1948

1500

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

90

1.5.9

Teren Şişeşti

Suprafaţa totală=485 mp Ciovârnăşani

Vecini:

N-DJ 672

S-Meilă Ilie

E-DN 67

V-Brucă Sever

1948

500

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

91

1.5.9

Teren liceu Şişeşti

Suprafata totală=13262 mp

Vecini:

E-Raducanu Danuţ şi Dinu Titu

V-uliţă comunală

S-D j 671

N-terenuri private

1948

13232

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

92

1.5.9

Teren dispensar Şişeşti

Suprafaţa totală=1122 mp

Vecini:

E-teren primărie

V-postul de politie

N-DJ 671

S-teren grădiniţă

1948

1122

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

93

1.5.9

Teren grădiniţă Şişeşti

Suprafaţa totală=1025 mp

Vecini:

N-dispensar

S-proprietăţi private

V-ogaş

E-teren primărie

1948

1025

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

94

1.5.9

Teren magazin Şişeşti

Suprafaţa totală=1216 mp

Vecini:

N-Ungureanu Titu

1948

1216

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

95

1.5.9

Teren bazin de apă

Suprafaţă totală=400 mp

Vecini:

E-Gionea Ion

V-Rovenţa Aurel

S-Nicolcea Polina

N-teren primărie

1948

400

Domeniul public al comunei Sisesti, potrivit H.C.L. nr. 57/2007

ANEXA Nr. 20

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tâmna

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

408

1.5.9

Teren

Suprafaţă=1000mp

Vecini:

E-drum exploatare

N si V-Vînătoru Mihai

S-DJ 606 A

2009

7000

Domeniul public al comunei Tâmna, potrivit H.C.L. nr. 46/2008

409

1.5.9

Teren

Suprafaţă =980 mp

Vecini:

E-Grecu Maria

V-

S-drum forestier

N-DN 772

2009

6860

Domeniul public al comunei Tâmna, potrivit H.C.L. nr. 46/2008

ANEXA Nr. 21

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vânători

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

171

1.3.7.1

Drum public Vânători

Uliţă paralelă cu DN 56A=2100 m

Delimitare:

Iacob Nicolae-Vlad C-tin

1881

46620

Domeniul public al comunei Vânători, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

172

1.3.7.1

Drum public Vânători

Uliţă paralelă cu DN 56A=2100 m

Delimitare:

Vlad Florea-Căpăţînă D-tru

1881

46620

Domeniul public al comunei Vânători, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

173

1.3.7.1

Drum public Vânători

Uliţă paralelă cu DN 56A=2100 m

Delimitare:

Vancea Petre-Golici C-tin

1881

46620

Domeniul public al comunei Vânători, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

174

1.3.7.1

Drum public Vânători

Uliţă paralelă cu DN 56A=2100 m

Delimitare:

Oţet Gheorghe-Buzatu Petre

1881

46620

Domeniul public al comunei Vânători, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

175

1.3.7.1

Drum public Roşiori

Uliţă paralelă cu DN 56A=2000 m

Delimitare:

Călin Ion-Rădoi Gheorghe

1881

44400

Domeniul public al comunei Vânători, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

176

1.3.7.1

Drum public Roşiori

Uliţă paralelă cu DN 56A=2000 m

Delimitare:

Cafadaru Gh-Fluieru Ana

1881

44400

Domeniul public al comunei Vânători, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

177

1.3.7.1

Drum public Roşiori

Uliţă paralelă cu DN 56A=2000 m

Delimitare:

Mocofan Alexandru-Soava Ion

1881

44400

Domeniul public al comunei Vânători, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

178

1.3.7.1

Drum public Roşiori

Uliţă paralelă cu DN 56A=2000 m

Delimitare:

Marcu Floarea-Moraru Marin

1881

44400

Domeniul public al comunei Vânători, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

179

1.3.7.1

Drum public Roşiori

Uliţă perpendiculară pe DN 56A=398 m

Delimitare:

Burtea Ştefan; Stroescu Marin

1881

8835,6

Domeniul public al comunei Vânători, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

180

1.3.7.2

Pod

Podeţ casetat peste pârâul Corlăţel (Livezi Roşiori): L=2 m

2007

11900

Domeniul public al comunei Vânători, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

ANEXA Nr. 22

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vânjuleţ

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

122

1.3.7.1

Strada nr. 39

L =73 m; l=8 m

de pământ

Roiban C-tin-Stoica Nicolae

26766,95

Domeniul public al comunei Vanjulet, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

123

1.3.7.1

Strada nr. 40

L =450 m; l=6 m

de pământ

Vlădoi Dinei-Staţie epurare penitenciar

123751,94

Domeniul public al comunei Vînjulet, potrivit H.C.L. nr. 17/2008

ANEXA Nr. 23

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vrata

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

57

1.6.2

Sediul administrativ Primărie nr. 1

SC=109 mp, construcţie cărămidă arsă, acoperiş tablă teren, aferent 621 mp

Vecini:

N-Sîrbu Aristică; Şoavă Alexandru

E-Drinceanu Ion

S-DN 56 C

V-stradă

1900

32850

Domeniul public al comunei Vrata, potrivit H.C.L, nr. 10/2008

58

1.6.2

Sediul administrativ Primărie nr. 2

SC=172 mp, construcţie cărămidă arsă, acoperiş tablă teren, aferent 926 mp

Vecini:

N-drum comunal

E-Scoală cu cls. I-VIII

S-DN 56 C

V-Cicic Mărie

1959

49410

Domeniul public al comunei Vrata, potrivit H.C.L, nr. 10/2008

59

1.6.2

Sediul centru social

Construcţie P+1 din cărămidă planşeu din beton

Sc=214mp, S.d=428mp

Teren aferent = 483 mp

Vecini:

N-Tatulea Ion, Mitroi Ana

E-Vîlcu C-tin

S-DN 56 C

V-Şcoalacucls. V-VIII

1972

31365

Domeniul public al comunei Vrata, potrivit H.C.L, nr. 10/2008

60

1.3.7.2

Drum comunal

L =2200 m; l=6 m

Limite de la DN 56C la comuna Cujmir

1964

428000

Domeniul public al comunei Vrata, potrivit H.C.L, nr. 10/2008


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 539/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 539 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu