E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 521 din 12 septembrie 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 247 din 22 septembrie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind finantarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, emise in aplicarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din martie 1996.

               PRIM-MINISTRU
               VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      p. Ministrul lucrarilor publice
                      si amenajarii teritoriului,
                      Ioan Lucacel,
                      secretar de stat

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Mircea Ciumara

                      Ministru delegat pe langa
                      primul-ministru pentru
                      coordonarea Secretariatului
                      General al Guvernului si a
                      Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Remus Opris

    ANEXA 1

                        NORME METODOLOGICE
privind finantarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar
si de constituire a bancilor de date urbane

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cadastrul de specialitate in domeniul imobiliar-edilitar este un subsistem de evidenta si de inventariere sistematica a tuturor bunurilor imobile din intravilanul localitatilor, sub aspect tehnic si economic, cu respectarea normelor tehnice si a datelor de baza din cadastrul general, privind suprafata, categoria de folosinta si proprietarul.
    Bancile de date urbane reprezinta sistemul informational care are la baza datele din cadastrul imobiliar-edilitar si din alte sectoare de activitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale localitatilor, in corelare cu programele de dezvoltare ale administratiilor locale, la toate nivelurile.
    Art. 2
    Potrivit art. 4 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in calitate de coordonator al activitatii de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar, are obligatia de a organiza aceasta activitate la nivel national si de a furniza datele specifice pentru asamblarea si integrarea acestora in sistemul cadastrului general.
    Art. 3
    Lucrarile de cadastru imobiliar-edilitar se realizeaza in conformitate cu exigentele tehnice cuprinse in metodologiile privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar in localitati si a cadastrului retelelor edilitare in localitati, aprobate prin Ordinul nr. 90/N/911-CP din 2 iunie 1997, si, respectiv, prin Ordinul nr. 91/N/912-CP din 2 iunie 1997, al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997, si in conditiile prevazute in prezentele norme metodologice.

    CAP. 2
    Organizarea si conducerea activitatii de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane

    Art. 4
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru organizarea si realizarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, la nivelul intravilanelor localitatilor, cu respectarea masurilor si a procedurilor din prezentele norme metodologice.
    Art. 5
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului colaboreaza cu consiliile judetene si cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti si asigura:
    - elaborarea de programe pentru realizarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, stabilirea prioritatilor, in functie de interesul unor localitati, si evaluarea mijloacelor financiare necesare;
    - urmarirea executiei lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, controlul si avizarea acestora, pe faze si categorii de lucrari;
    - popularizarea lucrarilor specifice cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane; accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor, amplasarea pe sol sau pe constructii a semnelor si semnalelor geodezice si asigurarea zonelor de protectie a acestora;
    - afisarea rezultatelor masuratorilor tehnice privind parcela si/sau constructia, spre luare la cunostinta de catre proprietari.
    Art. 6
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului coordoneaza, din punct de vedere tehnic si economic, lucrarile de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, in colaborare cu Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    Controlul, receptia si avizarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane se realizeaza de catre directiile de urbanism si amenajarea teritoriului judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti si de catre oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pe baza metodologiilor prevazute la art. 3 si in conformitate cu anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

    CAP. 3
    Finantarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane

    Art. 7
    In conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 7/1996, finantarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane se asigura prin transferuri de la bugetul de stat, pe baza de programe anuale, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie.
    Consiliile judetene vor deschide la trezoreriile statului, potrivit art. 49 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, contul "Disponibil pentru realizarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, conform Legii nr. 7/1996".
    In municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, se deschide, la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A., contul "Disponibil pentru realizarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, conform Legii nr. 7/1996".
    Aceste conturi se alimenteaza, pe masura necesitatilor, cu sumele prevazute in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, reprezentand transferuri de la bugetul de stat.
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti repartizeaza, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, sumele primite la unitatile administrativ-teritoriale, in vederea efectuarii cheltuielilor aprobate. Unitatile beneficiare deschid acelasi cont de disponibil mentionat la alin. 2.
    Art. 8
    Pentru fundamentarea necesarului de alocatii de la bugetul de stat in vederea realizarii lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, se procedeaza astfel:
    - consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti examineaza si centralizeaza solicitarile primite de la consiliile locale, stabilesc prioritatile si transmit Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pana la data de 1 mai a anului in curs, pentru anul urmator, lista cuprinzand lucrarile de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane pe localitati, suprafetele propuse si valoarea totala a cheltuielilor, potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice;
    - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului examineaza si centralizeaza propunerile consiliilor judetene si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza carora prezinta Ministerului Finantelor estimarile proprii, in scopul includerii in proiectul bugetului de stat, pentru anul urmator, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Art. 9
    In limita alocatiilor aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va repartiza si va comunica consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti plafoanele aprobate pentru realizarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, astfel:
    - alocatii pentru executia lucrarilor de cadastru imobiliar-edilitar;
    - alocatii pentru constituirea bancilor de date urbane.
    Pe baza si in limitele plafoanelor transmise, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in functie de prioritatile stabilite, vor comunica Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului lista lucrarilor, intocmita conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, precum si valoarea acestora, repartizata pe trimestre, in limita prevederilor bugetare comunicate.
    Cheltuielile pentru organizarea licitatiilor, precum si cele pentru verificarea, receptia si avizarea lucrarilor de introducere a cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar in localitati si de constituire a bancilor de date urbane se vor asigura in limita alocatiilor bugetare, aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, potrivit normelor si normativelor in vigoare.
    Art. 10
    In limita plafoanelor aprobate, consiliile locale vor incheia contracte de executie a lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane cu societati comerciale de specialitate, potrivit prevederilor art. 15 si ale anexelor nr. 4, 5 si 5a) la prezentele norme metodologice, si pe baza metodologiilor prevazute la art. 3.
    Art. 11
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti verifica documentatia primita, acorda viza de control financiar propriu si intocmesc decontul justificativ, care, impreuna cu viza oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si, respectiv, al municipiului Bucuresti, se transmite, pana la data de 5 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in doua exemplare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza deconturilor justificative, solicita Ministerului Finantelor deschiderea de credite in limita alocatiilor bugetare aprobate si vireaza sumele consiliilor judetene, cu ordin de plata, la trezorerii, in contul "Disponibil pentru realizarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane conform Legii nr. 7/1996" si, respectiv, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Judetean Ilfov la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A., in contul "Disponibil pentru realizarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane conform Legii nr. 7/1996", cu analitic distinct, la care se va anexa cate un exemplar din deconturile justificative, verificate si avizate de minister.
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor vira sumele consiliilor locale, care, la primirea sumelor in cont, vor efectua, in termen de 3 zile, platile in conturile executantilor lucrarilor, nominalizati in decontul justificativ, verificat si avizat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 12
    Presedintii consiliilor judetene, pentru judete, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale raspund, in conformitate cu prevederile art. 57 si ale art. 36 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, de utilizarea fondurilor primite de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Art. 13
    Trimestrial, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, impreuna cu consiliile judetene si cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor analiza situatia consiliilor locale care nu au incheiat contracte de executie a lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, urmand a se completa listele cu alte prioritati.
    Art. 14
    In limita plafoanelor aprobate si a prioritatilor stabilite, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale sunt raspunzatoare de utilizarea fondurilor repartizate strict pentru destinatia aprobata, conform prevederilor legale, respectiv de executia lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane.

    CAP. 4
    Contractarea lucrarilor de executie a cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane

    Art. 15
    Contractarea lucrarilor de executie a cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane se va face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, precum si ale regulamentelor de aplicare a acesteia.
    Contractele de executie a lucrarilor se incheie, separat, de catre fiecare consiliu local cu ofertantul in favoarea caruia s-a adjudecat licitatia.
    La contractul pentru executia lucrarilor se atasaza "Devizul de cheltuieli", care fundamenteaza valoarea contractului [anexele nr. 5 si nr. 5a)], pe total si pe fiecare element de cheltuiala.
    Devizul de cheltuieli face parte integranta din contract.
    Lucrarile de realizare a cadastrului de specialitate imobiliar edilitar si de constituire a bancilor de date urbane aflate in curs de executie se vor finaliza de catre executantii initiali ai lucrarilor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 16
    Datele obtinute prin executarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane sunt publice si se vor pune la dispozitia institutiilor financiare de sub autoritatea Ministerului Finantelor, cu titlu gratuit, pentru determinarea valorii impozabile a fiecarui bun imobil, valoare ce se inscrie in Cartea funciara.
    Art. 17
    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    CONSILIUL*) .......................

                           LISTA
cuprinzand lucrarile de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, pe anul 199..., cu finantare de la bugetul de stat, conform art. 9 din Legea nr. 7/1996
                                                               - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Consiliul
  local                    Pretul Valoarea Valoarea Valoarea Din care, Termenul
........    U.M. Cantitatea ....  totala   ramasa    199...  in trim.:   de
Denumirea                   U.M.             de           I II III IV finalizare
lucrarii                                   executat
--------------------------------------------------------------------------------
   0         1      2        3       4        5        6  7  8  9  10     11
--------------------------------------------------------------------------------
 Total,
din care:
A. Lucrari
in continuare
-------------------------------------------------------------------------------- 1. Consiliul
   Local .................
--------------------------------------------------------------------------------
a) Cadastrul
imobiliar-
 edilitar
--------------------------------------------------------------------------------
- lucrari
topografice  ha
--------------------------------------------------------------------------------
- lucrari de
cadastru
imobiliar    ha
--------------------------------------------------------------------------------
- lucrari de
 cadastru
 edilitar    ha
--------------------------------------------------------------------------------
b) Banca de
date urbane
--------------------------------------------------------------------------------
- incarcare
 date
cadastrale   ha
- intretinerea
   si
actualizarea
bancii de
date urbane  ha
- instruire-
- formare
utilizatori  pers.
--------------------------------------------------------------------------------
2. Consiliul
   Local ..................
--------------------------------------------------------------------------------
 a) .......................
--------------------------------------------------------------------------------
 b) .......................
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL A:
--------------------------------------------------------------------------------
B. Lucrari
  noi
-------------------------------------------------------------------------------- 1. Consiliul
   Local .................
--------------------------------------------------------------------------------
a) Cadastrul
imobiliar-
-edilitar
--------------------------------------------------------------------------------
- lucrari
topografice  ha
--------------------------------------------------------------------------------
- lucrari de
cadastru
imobiliar    ha
--------------------------------------------------------------------------------
- lucrari de
 cadastru
 edilitar    ha
--------------------------------------------------------------------------------
b) Banca de
date urbane
--------------------------------------------------------------------------------
- incarcare
 date
cadastrale   ha
- intretinerea
   si
actualizarea
bancii de
date urbane  ha
- instruire-
-formare
utilizatori  pers.
--------------------------------------------------------------------------------
2. Consiliul
   Local ..................
--------------------------------------------------------------------------------
 a) .......................
--------------------------------------------------------------------------------
 b) .......................
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL B:
--------------------------------------------------------------------------------

     Presedinte,           Intocmit,                         Vizat,
                           ---------                      --------------
                 Serviciul (biroul) de cadastru,   Oficiul de cadastru, geodezie
                                                         si cartografie
                                                       ....................
                                                             Director,

----------------
    *) Se completeaza, dupa caz: JUDETEAN sau GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
    SI AMENAJARII TERITORIULUI

                                                        Aprobat
                                                      ------------
                                          Coordonatorul principal de credite

                            LISTA
cuprinzand lucrarile de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, pe anul 199.., cu finantare de la bugetul de stat, conform art. 9 din Legea nr. 7/1996

                                                                - mii lei-
--------------------------------------------------------------------------------
     Consiliul judetean (Consiliul
 Nr.    General al Municipiului      Cantitatea Valoarea  Din care,  Termenul
crt.          Bucuresti)                 (ha)     199..    in trim.:   de
     .............................                        I II III IV finalizare
       Denumirea lucrarii
--------------------------------------------------------------------------------
 0              1                        2          3     4  5  6   7      8
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL,
    din care:
 A. Lucrari in continuare
 1. Judetul ............
    - Cadastrul imobiliar-edilitar si
      constituirea bancii de date
      urbane in comuna, orasul,
      municipiul .................
    - Cadastrul  .................
 2. Judetul ......................
  . - Cadastrul imobiliar ........
42. Municipiul Bucuresti
    - Cadastrul imobiliar-edilitar
    si constituirea bancii de date
    urbane in sectorul ......
 B. Lucrari noi
 1. Judetul ................
     - Cadastrul imobiliar-edilitar
    si constituirea bancii de date
    urbane in comuna, orasul,
    municipiul ............
 .  ..............................
 .  ..............................
 .  ..............................
42. Municipiul Bucuresti
    - Cadastrul imobiliar-edilitar
    si constituirea bancii de
    date urbane in sectorul ........
--------------------------------------------------------------------------------
    Directia generala economica          Directia cadastru imobiliar-edilitar
       Director general,                      si gestiunea localitatilor
                                                       Director,
    ANEXA 3
    la normele metodologice

    CONSILIUL*) ....................

                          DECONT JUSTIFICATIV

privind fundamentarea necesarului de alocatii bugetare pe trimestrul ...../199..
in aplicarea prevederilor Legii nr. 7/1996

                                                                 - mii lei
--------------------------------------------------------------------------------
     Beneficiarul  Nr. si data  Nr. si data  Numarul      Valoarea  Disponibilul
 Nr. ...........   depunerii    contractului contului     lucrarilor  la finele
crt. Denumirea     documentelor              si banca     executate trimestrului
     lucrarii     la consiliul*)            beneficiarului            precedent
--------------------------------------------------------------------------------
 0       1             2            3           4              5          6
--------------------------------------------------------------------------------
1. Consiliul
   Local .........
a) Cadastru
imobiliar-edilitar
b) Banca de
 date urbane
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL Consiliul
Local............
--------------------------------------------------------------------------------
2. Consiliul
 Local............
  a).............
  b).............
-------------------------------------------------------------------------------- TOTAL Consiliul
Local ..........
TOTAL
Consiliul*) .....
--------------------------------------------------------------------------------
    Presedinte,              Control financiar propriu            Vizat,
                                    Director,               Oficiul de cadastru,
                                                         geodezie si cartografie
                                                           ..................
                                                                 Director,
-----------------
    *) Se completeaza, dupa caz: JUDETEAN sau GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    EXECUTANT ..............

                           SITUATIE DE LUCRARI
        Lucrarea: "Cadastrul de specialitate imobiliar-edilitar si
     constituirea bancii de date urbane" pe trimestrul ..../199.... in
    localitatea (comuna, orasul, municipiul), cu finantare de la bugetul
            de stat conform art. 4 si art. 9 din Legea nr. 7/1996
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.          Categoria             U.M. Cantitatea  Pretul  Valoarea  Valoarea
crt.          de lucrari                             ......  (mii lei) cu T.V.A.
                                                       U.M.            (mii lei)
--------------------------------------------------------------------------------
 I. Cadastrul imobiliar-edilitar
 1. Lucrari geotopografice          ha
 2. Lucrari de cadastru imobiliar   ha
 3. Lucrari de cadastru edilitar    ha
    TOTAL I:
II. Banca de date urbane
 4. Incarcare date cadastrale       ha
 5. Intretinere si actualizare
    banca de date urbane            ha
 6. Instruire-formare utilizatori  pers.
    TOTAL II:
    TOTAL SITUATIE DE LUCRARI:
--------------------------------------------------------------------------------
         Beneficiar,                                Executant,
    Consiliul Local .........                 Societatea Comerciala ...........
         Primar,                                    Director,

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    EXECUTANT ..................
    Contract nr. ....../199.....

                       DEVIZ DE CHELTUIELI
privind executia lucrarii: "Cadastrul de specialitate imobiliar-edilitar si constituirea bancii de date urbane" pe trimestrul ....../199.... in localitatea (comuna, orasul, municipiul), cu finantare de la bugetul de stat conform art. 4 si art. 9 din Legea nr. 7/1996
                                                                - lei -
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                  %
 Nr.        Articolele de calculatie si     Valoarea          fata de totalul
crt.        elementele de cheltuieli                          pretului de cost
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Materiale*)
 2. Manopera*)
 3. TOTAL 1 ö 2:
 4. Cheltuieli generale ale societatii
    comerciale*)
 5. Cheltuieli de deplasare*)
 6.    TOTAL PRET:
 7. Profit
 8. TOTAL PRET DE COST:
 9. T.V.A. (18% x rd. 8)
10. TOTAL VALOARE DE DEVIZ:
--------------------------------------------------------------------------------
        Beneficiar,                                 Executant,
     Consiliul Local ..........               Societatea Comerciala .........
        Primar,                                      Director,

-------
    *) Cuprinde costul materialelor utilizate in activitatea de culegere a datelor din teren (semnale geodezice, borne, repere, picheti etc.), cat si in activitatea de birou (calc, suport plastic transparent nedeformabil, hartie xerox si scris, tonner, truse de capete Rotring pentru desen etc.).
    *) Se calculeaza dupa modelul cuprins in anexa nr. 5a) si se vor acorda majorarile prevazute de actele normative referitoare la indexarea salariilor.
    *) Cuprinde: amortismente utilaje si echipamente, taxe si impozite, energie electrica, termica, gaze, apa, canalizare, telefon, fax, salarii ale conducerii societatii comerciale.
    *) Se vor deconta pe baza documentelor justificative, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 543/1995, republicata.

    ANEXA 5a)
    la normele metodologice

    EXECUTANT ..................

                      CALCULUL MANOPEREI

                                                              - lei -
 ---------------------------------------------------------------------------
| Nr. |Numele si|Salariul |                   Alte venituri*)      | Total  |
|crt. |prenumele|tarifar*)|----------------------------------------|venituri|
|     |         |         |Spor de    Indemnizatii de     Alte     | brute  |
|     |         |         |vechime      conducere         sporuri  |        |
|-----|---------|---------|----------------------------------------|--------|
| 1.  |         |         |                                        |        |
|-----|---------|---------|----------------------------------------|--------|
| 2.  |         |         |                                        |        |
|-----|---------|---------|----------------------------------------|--------|
| 3.  |         |         |                                        |        |
|-----|---------|---------|----------------------------------------|--------|
| 4.  |         |         |                                        |        |
|-----|---------|---------|----------------------------------------|--------|
|  .  |         |         |                                        |        |
|-----|-------------------|----------------------------------------|--------|
|     |TOTAL MANOPERA     |                                        |        |
|     | DIRECTA:          |                                        |        |
 ---------------------------------------------------------------------------

Impozite si taxe aferente salariilor platite de agentul economic conform legii
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|
| 1.  |  C.A.S.                                                   |        |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|
| 2.  |  Ajutor de somaj                                          |        |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|
|  .  |                                                           |        |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|
|     |TOTAL MANOPERA DIRECTA:                                    |        |
 ---------------------------------------------------------------------------
         Beneficiar,                                    Executant,
         -----------                                    ----------
    Consiliul Local .............             Societatea Comerciala ...........
          Primar,                                         Director,

-----------
    *) Conform ultimelor trei state de salarii si numai pentru personalul utilizat in executia lucrarilor care fac obiectul contractului.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    EXECUTANT .....................

                  PROCES-VERBAL DE RECEPTIE-AVIZARE
                    din ....../199...

    I. Denumirea lucrarii .....................................................
    ...........................................................................
    1. Beneficiar: Consiliul Local ..........................
    2. Etapa: trim. ..........................................
    3. Valoarea devizului de cheltuieli .......................
    4. Responsabilul lucrarii ..................................
    5. Calificativul ...........................................

    II. Etapele anterioare ale activitatii de receptie si avizare
  ------------------------------------------------
 | Etapa si continutul | Valoarea devizului| Data |
 |---------------------|-------------------|------|
 |---------------------|-------------------|------|
 |---------------------|-------------------|------|
 |---------------------|-------------------|------|

    III. Comisia de receptie-avizare*)
          - Presedinte: ..................
          - Membri:
              1) .................................
              2) .................................
              3) .................................
              4) .................................
              5) .................................
         - Invitati:
              1) .................................
              2) .................................
              3) .................................
    IV. Constatari: ..............................
    V. Observatii si recomandari: ................

          Beneficiar,               Executant,                 Vizat,
       Consiliul Local .......   Societatea Comerciala ....    Oficiul de
           Primar,                     Director,               cadastru,
                                                               geodezie si
                                                               cartografie ....
                                                                 Director,

          
    *) Din comisia pentru receptie avizare trebuie sa faca parte, in mod obligatoriu, reprezentantul Consiliului judetean sau, dupa caz, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si reprezentantul Oficiului de cadastru, geodezie si cartografie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 521/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 521 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu