E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 515 din 27 septembrie 1993

privind structura Guvernului Romaniei si a aparatului sau de lucru

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 246 din 15 octombrie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Guvernul Romaniei - organ central al puterii executive - asigura realizarea coerenta a politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice, fiind organizat in conformitate cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 37/1990, precum si cu Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11 din 19 noiembrie 1992.
    (2) Guvernul Romaniei are structura prevazuta in anexele nr. 1 si 1 A.
    Art. 2
    Primul-ministru al Guvernului are un aparat de lucru format din: Grupul de consilieri de stat; Corpul de control al primului-ministru; Departamentul Informatiilor Publice; Departamentul pentru Integrare Europeana; Oficiul pentru Relatii cu Sindicatele si Patronatul; Cabinetul primului-ministru, potrivit anexei nr. 2.
    Art. 3
    Primul-ministru al Guvernului coordoneaza activitatea urmatoarelor organe de specialitate din subordinea Guvernului: Administratia Nationala a Rezervelor Materiale; Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale; Agentia Nationala de Control al Exporturilor; Agentia Nationala pentru Resurse Minerale; Comisia Nationala pentru Statistica.
    Art. 4
    Consiliul pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, condus de un presedinte, are in structura: Colegiul consultativ, Consiliul interministerial, Departamentul pentru reforma economica, potrivit anexei nr. 3.
    Art. 5
    Ministrul de stat, presedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, coordoneaza activitatea urmatoarelor organe de specialitate din subordinea Guvernului: Agentia Nationala pentru Privatizare; Agentia Romana de Dezvoltare; Comisia Nationala de Prognoza; Comisia Nationala de Informatica.
    Art. 6
    Ministrul de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, coordoneaza activitatea urmatoarelor organe de specialitate din subordinea Guvernului: Secretariatul de Stat pentru Culte; Secretariatul de Stat pentru Handicapati; Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revolutiei; Comitetul National pentru Protectia Copilului.
    Art. 7
    Ministrul de stat, ministrul finantelor, coordoneaza activitatea urmatoarelor organe de specialitate din subordinea Guvernului: Institutul Roman de Standardizare; Biroul Roman de Metrologie Legala; Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Art. 8
    Ministrul de stat, ministrul afacerilor externe, coordoneaza activitatea: Comitetului Interministerial pentru Relatiile cu Republica Moldova; Centrului "Euroatlantic" Bucuresti; Institutului de Relatii si Studii Internationale; Fundatiei Europene "Nicolae Titulescu".
    Art. 9
    Ministrii de stat pot avea un aparat de lucru cuprinzand un numar de maximum 10 posturi.
    Art. 10
    Ministrul pentru relatia cu Parlamentul are un aparat de lucru cuprinzand un numar de maximum 15 posturi.
    Art. 11
    (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru.
    (2) In exercitarea atributiilor care ii revin, secretarul general al Guvernului emite ordine.
    (3) Structura Secretariatului General al Guvernului este prevazuta in anexa nr. 4.
    Art. 12
    (1) Secretarul general al Guvernului coordoneaza activitatea urmatoarelor organe de specialitate din subordinea Guvernului: Consiliul pentru Minoritatile Nationale; Oficiul pentru Protectia Consumatorilor.
    (2) Departamentul pentru Administratie Publica Locala este organizat si functioneaza in cadrul structurii Guvernului, conform anexei nr. 1.
    Art. 13
    Principalele atributii ale Secretariatului General al Guvernului sunt prevazute in anexa nr 5.
    Art. 14
    Organele de specialitate din subordinea Guvernului, a caror activitate este coordonata de primul-ministru, de ministrii de stat si de secretarul general al Guvernului, sunt organizate si functioneaza prin hotarare a Guvernului.
    Art. 15
    Compartimentele functionale si atributiile specifice ale structurilor prevazute in anexele nr. 2, 3 si 4 se aproba prin decizie a primului-ministru.
    Art. 16
    Personalul din aparatul Guvernului, exclusiv demnitarii, se incadreaza pe posturi incepand cu data de 15 octombrie 1993.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 18
    Hotararea Guvernului nr. 860 din 31 decembrie 1992 si Hotararea Guvernului    nr. 196 din 29 aprilie 1993 se abroga.

                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Secretarul general al Guvernului,
                       Viorel Hrebenciuc

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                        STRUCTURA GUVERNULUI ROMANIEI

                  ___________________
                 | GUVERNUL ROMANIEI |       _________________
                 |___________________|______| BIROUL EXECUTIV |
                 |   PRIM-MINISTRU   |      |  AL GUVERNULUI  |
                 |___________________|      |_________________|
           ________________|___________________________________
  ________|__________   |            |                |        |
 | MINISTRII DE STAT |  |            |                |        |
 |___________________|  |            |                |        |
                        |            |                |        |
                 _______|________    |                |        |
                | Secretariatul  |   |                |   _____|_____
                | General al     |   |                |  | MINISTRII |
                | Guvernului     |   |                |  |___________|
                |________________|   |                |
                        : |                |
          ______________:________    |    ____________|___________
         | Departamentul pentru  |   |   | Organe de specialitate |
         | Administratie Publica |___|   | din subordinea         |
         | Locala                |       | Guvernului             |
         |_______________________|       |________________________|


    ANEXA 1A

                   COMPONENTA GUVERNULUI ROMANIEI
potrivit Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 11 din 19 noiembrie 1992

    - Prim-ministru al Guvernului
                   *
    - Ministru de stat, presedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica
    - Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale
    - Ministru de stat, ministrul finantelor
    - Ministru de stat, ministrul afacerilor externe
                   *
    - Ministrul justitiei
    - Ministrul apararii nationale
    - Ministru de interne
    - Ministrul industriilor
    - Ministrul agriculturii si alimentatiei
    - Ministrul transporturilor
    - Ministrul comunicatiilor
    - Ministrul comertului
    - Ministrul turismului
    - Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului
    - Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului
    - Ministrul invatamantului
    - Ministrul cercetarii si tehnologiei
    - Ministrul sanatatii
    - Ministrul culturii
    - Ministrul tineretului si sportului
    - Ministrul pentru relatia cu Paramentul.


     ANEXA  2

                                STRUCTURA
                 APARATULUI DE LUCRU AL PRIMULUI-MINISTRU
                             ___________________
                            |                   |
                            |  PRIMUL-MINISTRU  |
                            |   AL GUVERNULUI   |
                            |___________________|
                                      |
       _______________________________|________________________________
      |          |            |              |             |           |
 _____|____  ____|____  ______|______  ______|______  _____|_____  ____|____
|          ||         ||             ||             ||           ||         |
|   Grupul || Grupul  ||Departamentul||Departamentul||  Oficiul  ||Cabinetul|
|    de    ||   de    ||Informtiilor ||   pentru    ||  pentru   ||primului-|
|consilieri|| control ||   Publice   || Integrare   ||Relatii cu ||ministru |
|    de    ||   al    ||_____________|| Europeana   ||Sindicatele||_________|
|   stat   ||primului-|               |_____________||    si     |
|__________||ministru |                              |Patronatul |
            |_________|                              |___________|    ANEXA 3

                                 STRUCTURA
       CONSILIULUI PENTRU COORDONARE, STRATEGIE SI REFORMA ECONOMICA
                             ___________________
                            |    PRESEDINTE     |
             _______________|  Ministru de stat |___________
            |               |___________________|           |
    ________|_______                  |             ________|___________
   |     Colegiul   |                 |            |      Consiliul     |
   |   consultativ  |                 |            |   interministerial |
   |________________|                 |            |____________________|
                              ________|_________
                             |  Depertamentul   |
                             |  pentru reforma  |
                             |    economica     |
                             |__________________|
                             | Secretar de stat |
                             |__________________|
    ANEXA 4

                                    STRUCTURA
                      SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI
                             _______________________
                            |  SECRETAR GENERAL AL  |
                            |     GUVERNUL ROMANIEIUI        |
                            |_______________________|
                                      |
              ........................|________________________
   _________ :___________     ________|_________     __________|_______
  |Departamentul pentru  |   | Secretar general |   | Secretar general |
  |Administratia Publica |   |     adjunct      |   |     adjunct      |
  |        Locala        |   |  (cancelarie)    |   |   (economic)     |
  |----------------------|   |__________________|   |__________________|
  |   Secretar de stat,  |
  |sef al departamentului|
  |______________________|


    ANEXA 5

                      PRINCIPALELE ATRIBUTII
             ale Secretariatului General al Guvernului

    1. Asigura respectarea metodologiei aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 390/1993; examineaza proiectele de acte normative (proiecte de legi, ordonante si hotarari ale Guvernului) inaintate de ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, urmarind prezentarea acestora in vederea promovarii si adoptarii lor in sedintele de Guvern.
    2. Elaboreaza proiecte de acte normative la solicitarea primului-ministru sau a ministrilor de stat; redacteaza si prezinta spre aprobare deciziile primului-ministru potrivit art. 7, 9, 16, 17 si 18 din Legea nr. 37/1990.
    3. Asigura organizarea sedintelor Guvernului si ale biroului sau executiv; convoaca membrii Guvernului la sedintele de Guvern; pregateste si difuzeaza membrilor Guvernului, spre analiza, proiectele de acte normative, potrivit unui program lunar si, respectiv, saptamanal, in corelare cu propunerile ministerelor.
    4. Asigura, impreuna cu initiatorii, definitivarea proiectelor de acte normative in conformitate cu cele stabilite in sedintele de Guvern, potrivit celor consemnate in stenogramele respective.
    5. Actioneaza operativ pentru inaintarea proiectelor de legi la Parlament, precum si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a ordonantelor si hotararilor Guvernului adoptate.
    6. Organizeaza obtinerea contrasemnaturilor ministrilor care raspund de punerea in executare a prevederilor ordonantelor si hotararilor Guvernului, supunandu-le spre aprobare primului-ministru.
    7. Organizeaza evidenta proiectelor de legi transmise spre adoptare Parlamentului, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, precum si a deciziilor    primului-ministru, asigura evidenta si circulatia documentelor cu caracter secret sau secret de serviciu.
    8. Asigura urmarirea indeplinirii de catre ministere si alte autoritati publice a obligatiilor ce decurg din legile tarii, ordonantele si hotararile Guvernului, precum si din deciziile primului-ministru, raportand periodic in sedintele de Guvern si primului-ministru.
    9. Asigura masurile necesare pentru ca Guvernul sa-si poata exercita atributiile legale ce ii revin in raporturile cu Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi si celelalte autoritati publice.
    10. Efectueaza analiza juridica a memoriilor si petitiilor adresate Guvernului sau primului-ministru de catre persoane fizice sau persoane juridice; asigura desfasurarea normala a activitatii privind relatiile cu publicul.
    11. Asigura desfasurarea activitatii de expertizare, documentare si informare juridica, economico-financiara etc.
    12. Acorda asistenta juridica necesara pentru solutionarea problemelor contencioase in care Guvernul sau Secretariatul General este parte.
    13. Organizeaza desfasurarea activitatilor pentru intreg aparatul Guvernului: protocol si relatii externe; personal si salarizare; financiar contabilitate; gestionare si administrare bunuri; transport de bunuri si persoane; registratura generala si informatiile; accesul publicului in incinta Guvernului; paza sediului Guvernului.
    14. Indeplineste, in conditiile reglementarilor legale, atributiile ministerului de resort prevazute de Legea nr. 15/1990 pentru unii agenti economici; raspunde de activitatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 515/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 515 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu