Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 510 din 21 august 1998

privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane in administratia publica centrala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 309 din 26 august 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane in administratia publica centrala, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    In baza metodologiei-cadru prevazute la art. 1, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Departamentul pentru Administratie Publica Locala, precum si ordonatorii principali de credite bugetare vor inainta Guvernului spre aprobare metodologiile prevazute la art. 12 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, dupa consultarea consiliilor judetene si a consiliilor locale, respectiv a sindicatelor sau a reprezentantilor angajatilor.
    Art. 3
    Metodologiile prevazute la art. 2 vor fi inaintate Guvernului spre aprobare de catre ministerele care reprezinta autoritatea de reglementare pentru activitatile (subsistemele) cuprinse in anexa nr. 1 la Legea nr. 154/1998.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

    ANEXA 1

                        METODOLOGIA-CADRU
pentru gestionarea resurselor umane in administratia publica centrala

    Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica prevede, la art. 26, ca Ministerul Muncii si Protectiei Sociale "elaboreaza metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane in administratia publica centrala".
    Conditia esentiala pentru ca metodologia-cadru sa fie aplicata corect si obiectiv este ca la nivelul institutiilor din administratia publica centrala sa se manifeste un management performant.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane in administratia publica centrala, denumita in continuare metodologia-cadru, are in vedere urmatoarele obiective:
    a) sa asigure fundamentarea riguroasa, pe criterii de performanta, a politicilor de gestionare a personalului in sectorul administratiei publice centrale;
    b) sa creeze conditiile pentru monitorizarea aplicarii politicilor de personal;
    c) sa promoveze schimbarea de atitudine a salariatilor din administratia publica centrala, in vederea cresterii profesionalismului acestora si obtinerii de performante superioare.
    Art. 2
    (1) Aplicarea metodologiei-cadru se face in conditiile si in contextul strategiei de perspectiva si ale programelor si proiectelor de dezvoltare a institutiilor administratiei publice centrale.
    (2) In vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 154/1998 sunt necesare actiuni care vizeaza:
    a) perfectionarea structurilor de organizare ale administratiei publice centrale, ca premisa pentru un management performant;
    b) detalierea obiectivelor strategice ale institutiilor administratiei publice centrale si stabilirea calendarului aferent programului de implementare;
    c) revizuirea regulamentelor de organizare si functionare a institutiilor administratiei publice centrale, in vederea crearii cadrului pentru o gestionare eficienta a resurselor umane.
    Art. 3
    Metodologia-cadru se aplica ministerelor, altor organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, precum si personalului din serviciile Presedintiei si din aparatul de lucru al Guvernului.
    Art. 4
    In aplicarea prevederilor metodologiei-cadru vor fi consultate, dupa caz, sindicatele sau reprezentantii angajatilor atat in procesul de elaborare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, cat si pe timpul desfasurarii proceselor de evaluare a performantelor individuale.

    CAP. 2
    Continutul metodologiei-cadru

    Art. 5
    Principalele obiective ale metodologiei-cadru sunt: planificarea resurselor umane, recrutarea si selectia personalului, evaluarea performantei individuale profesionale, motivarea si salarizarea personalului, pregatirea si perfectionarea, comunicarea si relatiile interpersonale.
    Art. 6
    In vederea aplicarii metodologiei-cadru la nivelul institutiilor administratiei publice centrale, se va elabora un program care sa includa urmatoarele etape:
    a) analiza-diagnostic a functiei de gestionare a resurselor umane, in scopul evaluarii politicilor de personal promovate pana in prezent; pentru aceasta se vor evalua rezultatele obtinute cu fiecare din politicile/practicile de gestionare a resurselor umane utilizate;
    b) ajustarea sau, dupa caz, regandirea politicilor/practicilor de gestionare a resurselor umane, pe baza concluziilor desprinse din derularea analizei-diagnostic, astfel incat:
    - sa se asigure cresterea eficientei activitatii institutiei publice;
    - sa se armonizeze cu obiectivele strategice generale ale institutiei administratiei publice centrale;
    - sa fie exprimate clar, cuantificabil obiectivele activitatii de gestionare a resurselor umane;
    - sa fie usor de urmarit si de masurat rezultatele analizei-diagnostic;
    - sa fie coerente intre ele, generand o gestionare moderna, eficienta a resurselor umane;
    - sa fie rezultatul dialogului cu partenerii sociali;
    c) angrenarea politicilor de personal in politica generala a institutiei publice.

    CAP. 3
    Activitati, obiective si etape in gestionarea resurselor umane

    Art. 7
    (1) Planificarea resurselor umane urmareste asigurarea institutiilor administratiei publice centrale cu potentialul uman adecvat obiectivelor strategice generale.
    (2) In vederea planificarii resurselor umane vor fi parcurse urmatoarele etape:
    a) definirea nevoilor actuale si de perspectiva de posturi, care sa tina seama de atribute ca: flexibilitate, creativitate, adaptabilitate la schimbare;
    b) elaborarea planurilor de cariera pentru fiecare angajat si, impreuna cu acesta, in concordanta cu perspectivele de dezvoltare viitoare a institutiei publice, si abilitatile, competentele prezente si potentialul persoanei;
    c) monitorizarea planurilor de cariera si reajustarea lor la schimbarile majore intervenite.
    Art. 8
    (1) Recrutarea si selectia personalului se fac in scopul angajarii de personal adecvat din punct de vedere al competentei si al calitatii umane.
    (2) Principalele etape ale recrutarii si selectiei personalului sunt:
    a) elaborarea de criterii clare, masurabile, concordante cu obiectivele, specificul activitatii si cu profilul postului;
    b) alegerea practicilor si a tehnicilor de recrutare/selectie in conformitate cu legislatia in vigoare;
    c) monitorizarea rezultatelor recrutarii/selectiei si reajustarea criteriilor/practicilor si tehnicilor de recrutare/selectie.
    Art. 9
    (1) Activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale a resurselor umane urmareste fundamentarea riguroasa, continua si dinamica a politicii proprii institutiei publice in domeniul resurselor umane.
    (2) Principalele etape ale activitatii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale resurselor umane sunt:
    a) elaborarea normelor de evaluare a performantei profesionale individuale in functie de cerintele postului;
    b) definirea standardelor de performanta;
    c) alegerea tehnicilor/practicilor de evaluare;
    d) monitorizarea rezultatelor evaluarii si determinarea evolutiei performantei profesionale individuale in timp.
    Art. 10
    (1) Motivarea si salarizarea personalului urmaresc adecvarea performantelor profesionale individuale la resursele financiare disponibile, astfel incat personalul institutiilor administratiei publice sa desfasoare o activitate eficienta.
    (2) Principalele etape in motivarea si salarizarea personalului sunt:
    a) elaborarea principiilor, instrumentelor, strategiilor de motivare si salarizare;
    b) alegerea tehnicilor/practicilor de motivare si salarizare adecvate la obiectivele si specificul activitatii;
    c) monitorizarea rezultatelor motivarii si salarizarii;
    d) raportarea principiilor, tehnicilor, metodelor si a strategiilor utilizate la cele ale altor institutii publice.
    Art. 11
    (1) Pregatirea si perfectionarea personalului urmaresc cresterea abilitatilor, competentelor si cunostintelor personalului pentru a raspunde cat mai eficient la realizarea obiectivelor institutiei publice.
    (2) Etapele principale necesare pregatirii si perfectionarii personalului sunt:
    a) definirea profilului viitor al competentelor si abilitatilor pentru fiecare din posturile organigramei;
    b) adecvarea nevoilor viitoare cu planul de cariera al fiecarei persoane si elaborarea planului de pregatire/perfectionare, in functie de resursele disponibile;
    c) monitorizarea raportului rezultate/cost obtinut in urma activitatii de pregatire/perfectionare;
    d) elaborarea programelor/strategiei de pregatire continua a personalului, prin elaborarea unui plan de pregatire continua pentru fiecare salariat si evaluarea resurselor financiare necesare.
    Art. 12
    (1) Activitatea de comunicare si relatii interpersonale urmareste asigurarea unui climat organizational adecvat desfasurarii activitatii cu maximum de randament si rezultate.
    (2) Principalele etape in activitatea de comunicare si relatii interpersonale sunt:
    a) adecvarea tehnicilor/metodelor de comunicare la specificul institutiei publice;
    b) definirea palierelor de comunicare formala si asigurarea transparentei informationale;
    c) elaborarea mecanismelor de rezolvare a conflictelor.
    Art. 13
    Responsabilitatea gestionarii eficiente a resurselor umane revine atat compartimentelor de gestionare a resurselor umane, cat si conducerii institutiilor din administratia publica centrala.

    CAP. 4
    Competente institutionale

    Art. 14
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 154/1998, se stabilesc urmatoarele competente institutionale:
    a) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in calitate de elaborator al metodologiei-cadru, va actiona pentru:
    - pregatirea personalului din institutiile apartinand administratiei publice centrale, in vederea intelegerii si aplicarii corecte a prevederilor din lege si din metodologia-cadru;
    - monitorizarea desfasurarii procesului de aplicare a prevederilor metodologiei-cadru;
    - consultarea, dupa caz, a sindicatelor sau a reprezentantilor angajatilor in stabilirea programului de implementare a metodologiilor de gestionare a resurselor umane;
    b) ordonatorii principali de credite vor intreprinde masuri de aplicare a prevederilor metodologiei cadru, intocmind planuri de implementare a metodologiilor de gestionare a resurselor umane, potrivit specificului fiecarei activitati (subsistem);
    c) Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale si Institutul Roman de Management pot oferi consultanta si pot participa, in colaborare cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la pregatirea personalului de specialitate din institutiile apartinand administratiei publice centrale, care va aplica in unitatile proprii prevederile metodologiilor de gestionare a resurselor umane.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 510/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 510 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu