Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.467 din 24.06.2015

pentru modificarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 30 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul INormele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 2, punctul „1. Cerinţe generale“, subpunctul „1.2. Vederea“, a şaptea liniuţă va avea următorul cuprins:

vederea cu ambii ochi: existentă; 2. Anexa nr. 4 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 3. La anexa nr. 6, punctul „8. Testele lingvistice“ va avea următorul cuprins: 8. Testele lingvistice Mecanicii care trebuie să comunice cu administratorul de infrastructură cu privire la probleme esenţiale de siguranţă trebuie să aibă cunoştinţe lingvistice în limba stabilită de administratorul de infrastructură respectiv. Cunoştinţele lingvistice trebuie să le permită acestora să comunice activ şi eficient în situaţii normale, dificile şi de urgenţă. Aceştia trebuie să fie capabili să utilizeze mesajele şi metoda de comunicare precizate în STI «Exploatare şi managementul traficului». Mecanicii trebuie să fie capabili să înţeleagă (atât la nivel de ascultare, cât şi de citit) şi să comunice (atât verbal, cât şi în scris) conform nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi (CEFR) stabilit de Consiliul Europei. Articolul IIMecanicii de locomotivă care şi-au obţinut sau îşi vor obţine permisul în România, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, sau în alte state membre ale UE, în conformitate cu Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar comunitar, înainte de 1 ianuarie 2016, se consideră că îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2016. Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2014/82/UE a Comisiei din 24 iunie 2014 de modificare a Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cunoştinţele profesionale generale şi cerinţele medicale şi cele referitoare la permis, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 184 din 25 iunie 2014. PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor, Virgil Dragoş Titea, secretar de stat Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu
ANEXĂ(Anexa nr. 4 la norme) CUNOŞTINŢE PROFESIONALE GENERALE ŞI CERINŢELE PRIVIND PERMISUL Obiectivul „formării generale“ este de a oferi competenţe „generale“ cu privire la toate aspectele relevante pentru profesia de mecanic de locomotivă. În acest sens, formarea generală se va concentra pe cunoştinţele de bază şi principiile care se aplică independent de tipul şi de natura materialului rulant sau a infrastructurii. Aceasta poate să nu cuprindă exerciţii practice. Competenţele cu privire la anumite tipuri de material rulant sau cu privire la siguranţa şi normele de exploatare şi tehnicile pentru o anumită infrastructură nu fac parte din competenţele „generale“. Formarea legată de competenţele specifice unui material rulant sau unei infrastructuri se referă la certificatul de mecanic de locomotivă şi este specificată în anexele nr. 5 şi 6 la norme. Formarea generală cuprinde temele 1-7 enumerate mai jos. Ordinea în care sunt enumerate nu reprezintă o ordine de prioritate. Infinitivele lungi utilizate în listă indică natura competenţei pe care cursantul trebuie să o dobândească. Sensul acestora este descris în tabelul următor:

Natura competenţei Descriere
cunoaştere, descriere descrie dobândirea de cunoştinţe (date, fapte) care sunt necesare pentru a înţelege relaţiile
înţelegere, identificare descrie identificarea şi memorarea contextului, a îndeplinirii sarcinilor şi a rezolvării problemelor într-un cadru definit

1. Sarcinile unui mecanic de locomotivă, mediul de lucru, rolul său şi responsabilitatea sa în activităţile feroviare, exigenţele sarcinilor mecanicului din punct de vedere profesional şi personal: a)cunoaşterea în linii generale a legislaţiei şi a regulilor aplicabile în materie de exploatare şi siguranţă feroviară (cerinţe şi proceduri privind certificarea mecanicilor de locomotivă, mărfurile periculoase, protecţia mediului, protecţia împotriva incendiilor etc.); b)înţelegerea cerinţelor specifice şi a exigenţelor profesionale şi personale (munca în mare parte pe cont propriu, lucrul în ture pe un ciclu de 24 de ore, protecţie şi securitate individuală, citirea şi actualizarea documentelor etc.); c)înţelegerea comportamentelor care sunt compatibile cu responsabilităţi esenţiale pentru siguranţă (medicamente, alcool, droguri şi alte substanţe psihoactive, boală, stres, oboseală etc.); d)identificarea documentelor de referinţă şi de exploatare (de exemplu, manualul de proceduri, manualul de parcurs, manualul mecanicului etc.); e)identificarea responsabilităţilor şi a funcţiilor persoanelor implicate; f)înţelegerea importanţei de a fi precis în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor şi metodele de lucru; g)înţelegerea sănătăţii şi a siguranţei la locul de muncă (de exemplu, codul de conduită pe căile ferate şi în apropierea acestora, codul de conduită la urcarea şi coborârea în siguranţă de pe unitatea de tracţiune, ergonomie, reguli de siguranţă a personalului, echipamente de protecţie individuală etc.); h)cunoaşterea aptitudinilor şi a principiilor în materie de comportament (managementul stresului, situaţii extreme etc.); i)cunoaşterea principiilor de protecţie a mediului (conducere durabilă etc.).2. Tehnologii feroviare, inclusiv principiile de siguranţă care stau la baza regulilor de exploatare: a)cunoaşterea principiilor, a regulamentelor şi a dispoziţiilor privind siguranţa activităţilor feroviare; b)identificarea responsabilităţilor şi a funcţiilor persoanelor implicate.3. Principii de bază ale infrastructurii feroviare: a)cunoaşterea principiilor şi a parametrilor sistemici şi structurali; b)cunoaşterea caracteristicilor generale ale căilor ferate, ale staţiilor şi ale staţiilor de triaj; c)cunoaşterea structurilor feroviare (poduri, tuneluri, puncte etc.); d)cunoaşterea modurilor de exploatare (cale ferată simplă, cale ferată dublă etc.); e)cunoaşterea sistemelor de semnalizare şi de control ale trenurilor; f)cunoaşterea instalaţiilor de siguranţă (detectoare de osii supraîncălzite, detectoare de fum în tuneluri etc.); g)cunoaşterea alimentării cu energie de tracţiune (catenară, a treia şină etc.).4. Principii de bază ale comunicării operaţionale: a)cunoaşterea importanţei comunicării şi a mijloacelor şi procedurilor de comunicare; b)identificarea persoanelor pe care mecanicul trebuie să le contacteze, precum şi a rolului şi responsabilităţii acestora (personalul administratorului de infrastructură, sarcinile personalului altor trenuri etc.); c)identificarea situaţiilor/cauzelor care impun iniţierea comunicării; d)înţelegerea metodelor de comunicare.5. Trenurile, elementele lor constitutive şi cerinţele tehnice pentru unităţile de tracţiune, vagoanele de marfă şi de pasageri şi alte tipuri de material rulant: a)cunoaşterea tipurilor generice de tracţiune (electrică, diesel, aburi etc.); b)descrierea caracteristicilor unui vehicul (boghiuri, organe, cabină de conducere, sisteme de protecţie etc.); c)cunoaşterea conţinutului şi a sistemelor de etichetare; d)cunoaşterea documentaţiei privind compunerea trenului; e)înţelegerea sistemelor de frânare şi a calculării performanţelor; f)identificarea vitezei trenului; g)identificarea sarcinii maxime şi a forţelor exercitate asupra cuplei; h)cunoaşterea funcţionării şi a scopului sistemului de management al trenului.6. Riscuri legate de activităţile feroviare în general: a)înţelegerea principiilor care guvernează siguranţa traficului; b)cunoaşterea riscurilor legate de activităţile feroviare şi a diverselor mijloace care trebuie folosite pentru reducerea acestora; c)cunoaşterea incidentelor de siguranţă şi înţelegerea comportamentului necesar/reacţiei necesare; d)cunoaşterea procedurilor aplicabile accidentelor în care sunt implicate persoane (de exemplu, evacuarea).7. Principii de bază ale fizicii: a)înţelegerea forţelor la nivelul roţii; b)identificarea factorilor care influenţează performanţa la accelerare şi la frânare (condiţii meteorologice, echipamente de frânare, aderenţă redusă, sablare etc.); c)înţelegerea principiilor energiei electrice (circuite, tensiune de măsură etc.).


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 467/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 467 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu