Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 460 din 20 august 1997

privind infiintarea de societati comerciale prin reorganizarea unor subunitati din cadrul Regiei Autonome a Lignitului Oltenia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 211 din 27 august 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba infiintarea, prin reorganizarea unor subunitati din cadrul Regiei Autonome a Lignitului Oltenia, a societatilor comerciale pe actiuni, persoane juridice cu capital integral de stat, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social initial prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Societatile comerciale pe actiuni se vor organiza si vor functiona in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutele prevazute in anexele nr. 2.1 - 2.15*) la prezenta hotarare.
    Art. 3
    Capitalurile sociale initiale ale societatilor comerciale nou-infiintate se constituie prin preluarea, prin protocol, a elementelor de bilant contabil la data de 30 aprilie 1997, aferente subunitatilor Regiei Autonome a Lignitului Oltenia, care se reorganizeaza.
    Art. 4
    Regia Autonoma a Lignitului Oltenia isi diminueaza in mod corespunzator patrimoniul cu activele si pasivele preluate de societatile comerciale nou-infiintate.
    Art. 5
    Personalul existent la data incheierii protocolului in cadrul subunitatilor Regiei Autonome a Lignitului Oltenia trece la societatile comerciale prevazute in anexa nr. 1 si se considera transferat.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 si nr. 2.1 - 2.15 fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------------------
    *) Anexele nr. 2.1 - 2.15 se transmit unitatilor interesate. Statutul-cadru al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este cuprins in anexa nr. 2.

                      PRIM-MINISTRU
                      VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul industriei
                           si comertului,
                           Calin Popescu-Tariceanu

                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Mircea Ciumara

    ANEXA 1
    la Hotararea Guvernului nr. 460/1997

                          LISTA
         societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4               5            6
----------------------------------------------------------------------------
1. "Transport Prestari  Societate  Orasul Rovinari,  60.521.200   E.E.T.P.S.
   Servicii cu Utilaje  pe actiuni Str. Principala   impartit in  Rovinari
   Terasiere Rovinari"             nr. 1             2.420.848    din cadrul
   - S.A.                          judetul Gorj      actiuni      Sucursalei
                                                     nominative   Miniere
                                                   - 57.936.106   Rovinari
                                                   - 55.112.390
                                                   - 10.119.887
    Obiectul de activitate:
    1. Transport rutier de marfuri, persoane in trafic intern si international si transporturi speciale.
    2. Revizii si reparatii pentru parcul propriu de autovehicule si utilaje si in sistem service pentru terti.
    3. Executarea de lucrari de constructii civile si industriale.
    4. Exploatarea resurselor minerale utile.
    5. Alte activitati industriale specifice activitatii de transport si executarea de lucrari cu utilaje de constructii.
    6. Prestari de servicii pentru agricultura.
    7. Aprovizionare in domeniu, incarcari-descarcari.
    8. Activitati de comert cu produse din domeniul mijloacelor de transport auto, proprii sau achizitionate, cu produse alimentare, organizarea de expozitii, targuri.
    9. Activitati specifice de instruire si calificare a personalului si de verificare a starii tehnice a mijloacelor auto si a utilajelor pentru constructii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4               5            6
----------------------------------------------------------------------------
 2. "Uzina Reparatii   Societate   Orasul Rovinari, 12.294.875  Uzina de
    Rovinari"- S.A.    pe actiuni  Str. Principala  impartit in Reparatii
                                   nr. 1,           421.795     Rovinari din
                                   judetul Gorj     actiuni     cadrul
                                                    nominative  Sucursalei
                                                  - 10.623.694  Miniere
                                                  - 12.470.847  Rovinari
                                                  - 14.312.843
    Obiectul de activitate:
    1. Lucrari pentru intretinerea, repararea,  confectionarea pieselor de schimb si a utilajelor din cariera si subteran, precum si a utilajelor din constructii.
    2. Constructii montaje miniere in subteran si la suprafata minelor, constructii metalice si parti componente.
    3. Productia de metale feroase si neferoase sub forma primara si semifabricate.
    4. Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la constructii civile si industriale.
    5. Elaborarea de studii, proiecte si documentatii proprii in vederea imbunatatirii activitatii tehnologice.
    6. Actiuni de import-export si de cooperare economica internationala.
    7. Servicii proprii de informatica.
    8. Perfectionarea personalului din activitatea proprie.
    9. Activitati de testari si analize tehnice.
    10. Prestarea altor servicii legate de obiectul de activitate al societatii comerciale, in conditiile legii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4               5            6
----------------------------------------------------------------------------
3. "Cazare-Cantine  Societate  Orasul Rovinari, 4.419.600  U.A.C.C. Rovinari
   Rovinari"- S.A.  pe actiuni Str. Florilor,  impartit    din cadrul
                               bl. B1.         in 176.784  Sucursalei
                               judetul Gorj    actiuni     Miniere Rovinari
                                               nominative
                                             - 3.664.830
                                             - 3.549.461
                                             - 1.258.398

    Obiectul de activitate:
    1. Asigurarea mesei calde si a cazarii personalului din industria miniera.
    2. Activitati mixte (cultura vegetala, cresterea animalelor si pasarilor).
    3. Cultura plantelor alimentare, nealimentare si aromatice.
    4. Cultura florilor si plantelor ornamentale.
    5. Productia, prelucrarea, conservarea si comercializarea carnii si a produselor din carne.
    6. Comert intermediar cu materii prime agricole, animale vii, produse alimentare si nealimentare, bauturi si tutun.
    7. Comert intermediar cu produse diverse.
    8. Comert cu amanuntul al produselor alimentare, produselor cosmetice si de toaleta, al bauturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate.
    9. Activitate de import-export.
    10. Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, activitati de intretinere si curatenie a cladirilor.
    11. Perfectionarea personalului din activitatea proprie.
    12. Prestarea altor servicii legate de obiectul de activitate al societatii comerciale, in conditiile legii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4               5            6
----------------------------------------------------------------------------
 4. "Transport Prestari Societate  Orasul Motru, 42.845.675 E.E.T.P.S. Motru
   Servicii cu Utilaje  pe actiuni Str. Tismanei impartit   din cadrul
   Terasiere Motru"                nr. 8,           in      Sucursalei
   - S.A.                          judetul Gorj  1.713.827  Miniere Motru
                                                 actiuni
                                                 nominative
                                               - 40.870.473
                                               - 34.219.748
                                               -  4.692.975
    Obiectul de activitate:
    1. Transport rutier de marfuri, persoane, trafic intern si international si transporturi speciale.
    2. Revizii si reparatii pentru parcul propriu de autovehicule si utilaje si in sistem service pentru terti.
    3. Executarea de lucrari de constructii civile si industriale.
    4. Exploatarea resurselor minerale utile.
    5. Alte activitati industriale specifice activitatii de transport si executarea de lucrari cu utilaje de constructii.
    6. Prestari de servicii pentru agricultura.
    7. Aprovizionare in domeniu, incarcari-descarcari.
    8. Activitati de comert cu produse din domeniul mijloacelor de transport auto,  proprii sau achizitionate, cu produse alimentare, organizarea de expozitii, targuri.
    9. Activitati specifice de instruire si calificare a personalului si de verificare a starii tehnice a mijloacelor auto si a utilajelor pentru constructii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4               5            6
----------------------------------------------------------------------------
 5. "Uzina Reparatii  Societate  Orasul Motru, 4.682.950  Uzina de Reparatii
    Motru" - S.A.     pe actiuni Calea         impartit   Motru din cadrul
                                 Severinului      in      Sucursalei Miniere
                                 nr. 2,        187.318    Motru
                                 Judetul Gorj  actiuni
                                               nominative
                                              - 2.951.918
                                              - 4.189.389
                                              - 5.361.577
    Obiectul de activitate:
    1. Lucrari pentru intretinerea, repararea, confectionarea pieselor de schimb si a utilajelor din cariera si subteran precum si a utilajelor din constructii.
    2. Constructii montaje miniere in subteran si la suprafata minelor, constructii metalice si parti componente.
    3. Productia de metale feroase si neferoase sub forma primara si semifabricate.
    4. Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la constructii civile si industriale.
    5. Elaborarea de studii, proiecte si documentatii proprii in vederea imbunatatirii activitatii tehnologice.
    6. Actiuni de import-export si de cooperare economica internationala.
    7. Servicii proprii de informatica.
    8. Perfectionarea personalului din activitatea proprie.
    9. Activitati de testari si analize tehnice.
    10. Prestarea altor servicii legate de obiectul de activitate al societatii comerciale, in conditiile legii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4               5            6
----------------------------------------------------------------------------
 6. "Cazare-Cantine  Societate   Orasul Motru,     1.012.075  U.A.C.C. Motru
   Motru" - S.A.     pe actiuni  Str. Tineretului  impartit   din cadrul
                                 nr. 19,           in 40.483  Sucursalei
                                 judetul Gorj      actiuni    Miniere Motru
                                                   nominative
                                                  - 1.674.980
                                                  -   829.419
                                                  - 1.055.939
    Obiectul de activitate:
    1. Asigurarea mesei calde si a cazarii personalului din industria miniera.
    2. Activitati mixte (cultura vegetala, cresterea animalelor si pasarilor).
    3. Cultura plantelor alimentare, nealimentare si aromatice.
    4. Cultura florilor si plantelor ornamentale.
    5. Productia, prelucrarea, conservarea si comercializarea carnii si a produselor din carne.
    6. Comert intermediar cu materii prime  agricole, animale vii, produse alimentare si nealimentare, bauturi si tutun.
    7. Comert intermediar cu produse diverse.
    8. Comert cu amanuntul al produselor alimentare, produselor cosmetice si de toaleta, al bauturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate.
    9. Activitate de import-export.
    10. Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, activitati de intretinere si curatenie a cladirilor.
    11. Perfectionarea personalului din activitatea proprie.
    12. Prestarea altor servicii legate de obiectul de activitate al societatii comerciale, in conditiile legii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4               5            6
----------------------------------------------------------------------------
 7. "Transport Prestari  Societate  Comuna    14.445.600    E.E.T.P.S. Jilt
   Servicii cu Utilaje   pe actiuni Matasari, impartit in   din cadrul
   Terasiere Jilt"                  satul     577.824       Sucursalei
   - S.A.                           Bradet,   actiuni       Miniere Jilt
                                    str.      nominative
                                  Principala -  6.122.563
                                   nr. 1,    - 17.559.690
                                   judetul   -  3.493.986
                                   Gorj

    Obiectul de activitate:
    1. Transport rutier de marfuri, persoane in trafic intern si international si transporturi speciale.
    2. Revizii si reparatii pentru parcul propriu actiuni de autovehicule si utilaje si in sistem nominative service pentru terti.
    3. Executarea de lucrari de constructii civile si industriale.
    4. Exploatarea resurselor minerale utile.
    5. Alte activitati industriale specifice activitatii de transport si executarea de lucrari cu utilaje de constructii.
    6. Prestari de servicii pentru agricultura.
    7. Aprovizionare in domeniu, incarcari-descarcari.
    8. Activitati de comert cu produse din domeniul mijloacelor de transport auto, proprii sau achizitionate, cu produse alimentare, organizarea de expozitii, targuri.
    9. Activitati specifice de instruire si calificare a personalului si de verificare a starii tehnice a mijloacelor auto si a utilajelor pentru constructii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4             5            6
----------------------------------------------------------------------------
 8. "Uzina Reparatii  Societate    Comuna   2.741.650    Uzina de Reparatii
    Jilt - S.A.       pe actiuni  Matasari, impartit in  Jilt din cadrul
                                  judetul   109.666      Sucursalei Miniere
                                  Gorj      actiuni      Jilt
                                            nominative
                                          - 2.659.477
                                          - 4.137.287
                                          - 3.102.205

    Obiectul de activitate:
    1. Lucrari pentru intretinerea, repararea, confectionarea pieselor de schimb si utilajelor din cariera si subteran precum si a utilajelor din constructii.
    2. Constructii montaje miniere in subteran si la suprafata minelor, constructii metalice si parti componente.
    3. Productia de metale feroase si neferoase sub forma primara si semifabricate.
    4. Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la constructii civile si industriale.
    5. Elaborarea de studii, proiecte si documentatii proprii in vederea imbunatatirii activitatii tehnologice.
    6. Actiuni de import-export si de cooperare economica internationala.
    7. Servicii proprii de informatica.
    8. Perfectionarea personalului din activitatea proprie.
    9. Activitati de testari si analize tehnice.
    10. Prestarea altor servicii legate de obiectul de activitate al societatii comerciale, in conditiile legii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4             5            6
----------------------------------------------------------------------------
 9. "Cazare-Cantine  Societate   Localitatea  1.923.025     U.A.C.C. Jilt
    Jilt" - S.A.     pe actiuni  Jilt, comuna impartit in   din cadrul
                                 Matasari     76.921        Sucursalei
                                 judetul      actiuni       Miniere Jilt
                                 Gorj         nominative
                                            - 1.828.972
                                            - 1.830.136
                                            -   568.486

    Obiectul de activitate:
    1. Asigurarea mesei calde si a cazarii personalului din industria miniera.
    2. Activitati mixte (cultura vegetala, cresterea animalelor si pasarilor).
    3. Cultura plantelor alimentare, nealimentare si aromatice.
    4. Cultura florilor si plantelor ornamentale.
    5. Productia, prelucrarea, conservarea si comercializarea carnii si a produselor din carne.
    6. Comert, intermediar cu materii prime agricole, animale vii, produse alimentare si nealimentare, bauturi si tutun.
    7. Comert intermediar cu produse diverse.
    8. Comert cu amanuntul al produselor alimentare, produselor cosmetice si de toaleta, al bauturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate.
    9. Activitate de import-export.
    10. Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, activitati de intretinere si curatenie a cladirilor.
    11. Perfectionarea personalului din activitatea proprie.
    12. Prestarea altor servicii legate de obiectul de activitate al societatii comerciale, in conditiile legii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4             5            6
----------------------------------------------------------------------------
10. "Transport Prestari  Societate  Comuna    15.280.375   E.E.T.P.S.
   Servicii cu Utilaje   pe actiuni Berbesti, impartit in  Berbesti din
   Terasiere Berbesti"              judetul   611.215      cadrul Sucursalei
   - S.A.                           Valcea    actiuni      Miniere Berbesti
                                              nominative
                                            - 9.034.350
                                            -13.570.096
                                            - 2.007.812
    Obiectul de activitate:
    1. Transport rutier de marfuri, persoane in trafic intern si international si transporturi speciale.
    2. Revizii si reparatii pentru parcul propriu de autovehicule si utilaje si in sistem service pentru terti.
    3. Executarea de lucrari de constructii civile si industriale.
    4. Exploatarea resurselor minerale utile.
    5. Alte activitati industriale specifice activitatii de transport si executarea de lucrari cu utilaje de constructii.
    6. Prestari de servicii pentru agricultura.
    7. Aprovizionare in domeniu, incarcari-descarcari.
    8. Activitati de comert cu produse din domeniul mijloacelor de transport auto, proprii sau achizitionate, cu produse alimentare, organizarea de expozitii, targuri.
    9. Activitati specifice de instruire si calificare a personalului si de verificare a starii tehnice a mijloacelor auto si a utilajelor pentru constructii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4             5            6
----------------------------------------------------------------------------
11. "Uzina Reparatii  Societate  Orasul Targu  2.276.150    Uzina Reparatii
    Targu Carbunesti" pe actiuni Carbunesti,   impartit in  Targu Carbunesti
    - S.A.                      Str. Blahnitei  91.046      din cadrul
                                nr. 4,         actiuni      Sucursalei
                                judetul Gorj   nominative   Miniere Berbesti
                                             -   157.573
                                             - 4.708.251
                                             - 2.646.761
    Obiectul de activitate:
    1. Lucrari pentru intretinerea, repararea, confectionarea pieselor de schimb si utilajelor din cariera si subteran, precum si a utilajelor din constructii.
    2. Constructii montaje miniere in subteran si la suprafata minelor, constructii metalice si parti componente.
    3. Productia de metale feroase si neferoase sub forma primara si semifabricate.
    4. Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la constructii civile si industriale.
    5. Elaborarea de studii, proiecte si documentatii proprii in vederea imbunatatirii activitatii tehnologice.
    6. Actiuni de import-export si de cooperare economica internationala.
    7. Servicii proprii de informatica.
    8. Perfectionarea personalului din activitatea proprie.
    9. Activitati de testari si analize tehnice.
    10. Prestarea altor servicii legate de obiectul de activitate al societatii comerciale, in conditiile legii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4             5            6
----------------------------------------------------------------------------
12. "Cazare-Cantine   Societate   Comuna    758.200      U.A.C.C. Berbesti
    Berbesti" - S.A.  pe actiuni  Berbesti, impartit in  din cadrul
                                  judetul   30.328       Sucursalei
                                  Valcea    actiuni      Miniere Berbesti
                                            nominative
                                          - 136.670
                                          - 386.472
                                          - 538.428
    Obiectul de activitate:
    1. Asigurarea mesei calde si a cazarii personalului din industria miniera.
    2. Activitati mixte (cultura vegetala, cresterea animalelor si pasarilor).
    3. Cultura plantelor alimentare, nealimentare si aromatice.
    4. Cultura florilor si plantelor ornamentale.
    5. Productia, prelucrarea, conservarea si comercializarea carnii si a produselor din carne.
    6. Comert, intermediar cu materii prime agricole, animale vii, produse alimentare si nealimentare, bauturi si tutun.
    7. Comert intermediar cu produse diverse.
    8. Comert cu amanuntul al produselor alimentare, produselor cosmetice si de toaleta, al bauturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate.
    9. Activitatea de import-export.
    10. Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, activitati de intretinere si curatenie a cladirilor.
    11. Perfectionarea personalului din activitatea proprie.
    12. Prestarea altor servicii legate de obiectul de activitate al societatii comerciale, in conditiile legii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4             5            6
----------------------------------------------------------------------------
13. "Transport Prestari  Societate  Comuna      8.528.800   S.U.T. Mehedinti
  Servicii cu Utilaje    pe actiuni Husnicioara, impartit   din cadrul
  Terasiere Mehedinti"              judetul     in 341.152  Exploatarii
  - S.A.                            Mehedinti   actiuni     Miniere
                                                nominative  Mehedinti
                                              - 7.907.660
                                              - 3.097.307
                                              - 1.375.036
    Obiectul de activitate:
    1. Transport rutier de marfuri, persoane in trafic intern si international si transporturi speciale.
    2. Revizii si reparatii pentru parcul propriu actiuni de autovehicule si utilaje si in sistem service pentru terti.
    3. Executarea de lucrari de constructii civile si industriale.
    4. Exploatarea resurselor minerale utile.
    5. Alte activitati industriale specifice activitatii de transport si executarea de lucrari cu utilaje de constructii.
    6. Prestari de servicii pentru agricultura.
    7. Aprovizionare in domeniu, incarcari-descarcari.
    8. Activitati de comert cu produse din domeniul mijloacelor de transport auto, proprii sau achizitionate, cu produse alimentare, organizarea de expozitii, targuri.
    9. Activitati specifice de instruire si calificare a personalului si de verificare a starii tehnice a mijloacelor auto si a utilajelor pentru constructii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4             5            6
----------------------------------------------------------------------------
14. "Uzina Reparatii   Societate   Comuna       2.313.000  Brigada
    Mehedinti" - S.A.  pe actiuni  Husnicioara, impartit   Electromecanica
                                   judetul      in 92.520  Banovita din
                                   Mehedinti    actiuni    cadrul
                                               nominative  Exploatarii
                                              - 2.313.018  Miniere Mehedinti
                                              - 2.235.551
                                              -   427.057
    Obiectul de activitate:
    1. Lucrari pentru intretinerea, repararea, confectionarea pieselor de schimb si utilajelor din cariera si subteran, precum si a utilajelor din constructii.
    2. Constructii montaje miniere in subteran si la suprafata minelor, constructii metalice si parti componente.
    3. Productia de metale feroase si neferoase sub forma primara si semifabricate.
    4. Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la constructii civile si industriale.
    5. Elaborarea de studii, proiecte si documentatii proprii in vederea imbunatatirii activitatii tehnologice.
    6. Actiuni de import-export si de cooperare economica internationala.
    7. Servicii proprii de informatica.
    8. Perfectionarea personalului din activitatea proprie.
    9. Activitati de testari si analize tehnice.
    10. Prestarea altor servicii legate de obiectul de activitate al societatii comerciale, in conditiile legii.
----------------------------------------------------------------------------
                                               Capitalul
         Denumirea                             social
Nr.      societatii       Forma      Sediul    - mijloace    Subunitatea
crt.     comerciale       juridica               fixe        care se
                                               - mijloace    reorganizeaza
                                                 circulante
                                                 - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1          2               3          4             5            6
----------------------------------------------------------------------------
15. "Cazare-Cantine"   Societate   Comuna      41.700      Cantina Mehedinti
    Mehedinti" - S.A.  pe actiuni  Husnicioara impartit    din cadrul
                                   judetul     in 1.668    Exploatarii
                                   Mehedinti   actiuni     Miniere Mehedinti
                                               nominative
                                               -    1.440
                                               -   56.233
                                               -  181.042
    Obiectul de activitate:
    1. Asigurarea mesei calde si a cazarii personalului din industria miniera.
    2. Activitati mixte (cultura vegetala, cresterea animalelor si pasarilor).
    3. Cultura plantelor alimentare, nealimentare si aromatice.
    4. Cultura florilor si plantelor ornamentale.
    5. Productia, prelucrarea, conservarea si comercializarea carnii si a produselor din carne.
    6. Comert intermediar cu materii prime agricole, animale vii, produse alimentare si nealimentare, bauturi si tutun.
    7. Comert intermediar cu produse diverse.
    8. Comert cu amanuntul al produselor alimentare, produselor cosmetice si de toaleta, al bauturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate.
    9. Activitatea de import-export.
    10. Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, activitati de intretinere si curatenie a cladirilor.
    11. Perfectionarea personalului din activitatea proprie.
    12. Prestarea altor servicii legate de obiectul de activitate al societatii comerciale, in conditiile legii.

    ANEXA 2

                       STATUTUL-CADRU*)
         al Societatii Comerciale "....................." - S.A.
------------------
    *) Denumirea, sediul, capitalul social, obiectul de activitate pentru fiecare societate comerciala in parte sunt cele prevazute in anexele nr. 1.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala " .................." S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile, alte acte emanand de la societate, denumirea societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea Comerciala " ..................." - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societati
    Sediul societatii comerciale este in Romania, localitatea ............, str. .................. nr. ...... , judetul .................. .  Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii

    Art. 5
    Scopul societatii este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, in conditii de eficienta.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii este: .............................
    ...................................................................... .

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial este fixat la suma de ............... lei, impartit in ...............  actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnaturile a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.
    Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii, ce i se va repartiza acestuia de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) hotarasc asupra constituirii comisiei de selectie in vederea desemnarii managerului;
    d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    e) stabilesc nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, directorului general si membrilor comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legale;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori, aproba repartizarea profitului conform prevederilor legale;
    h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
    i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    j) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    k) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
    l) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
    m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si la dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii comerciale;
    o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si un secretar care sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    Interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Fondul Proprietatii de Stat potrivit art. 39 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie compus din 3 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    j) negociaza si incheie cu managerul, desemnat castigator al concursului de selectie, contractul de management.

    CAP. 6
    Gestiunea societatii

    Art. 20
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.

    CAP. 7
    Activitatea societatii

    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.
    Art. 22
    Personalul societatii
    Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Nu pot fi directori ai societatii persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform legii.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Din profitul societatii, ramas dupa plata impozitului pe profit, se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate, in conditiile legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.
    Art. 26
    Registrele societatii
    Societatea tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 27
    Modificarea formei juridice
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
    Art. 28
    Dizolvarea societatii
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la Oficiul Registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 29
    Lichidarea societatii
    In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
    Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societati comerciale si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Pentru solutionarea litigiilor dintre ele, societatile comerciale pot apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 460/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 460 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 460/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu