E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 458 din 29 iulie 1994

privind organizarea si functionarea Ministerului Invatamantului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 226 din 19 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al celorlalte reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Invatamantului este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniul invatamantului si cercetarii stiintifice universitare.
    Art. 2
    (1) Ministerul Invatamantului organizeaza, finanteaza si coordoneaza invatamantul de toate gradele.
    (2) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti sunt organizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, inspectorate scolare, care au in subordine unitatile de invatamant preuniversitar.
    Art. 3
    In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Invatamantului are urmatoarele atributii:
    (1) coordoneaza si controleaza sistemul national de invatamant;
    (2) coordoneaza activitatea de dezvoltare si reforma a invatamantului;
    (3) organizeaza reteaua invatamantului de stat si propune Guvernului cifrele de scolarizare pe baza studiilor de prognoza;
    (4) aproba planurile de invatamant, programele analitice si manualele scolare pentru invatamantul preuniversitar;
    (5) organizeaza concursuri pentru elaborarea de programe si manuale scolare si asigura editarea acestora;
    (6) conlucreaza cu ministerele si alte organe de specialitate din subordinea Guvernului interesate in organizarea activitatilor pentru realizarea pregatirii tehnologice si practice a elevilor din invatamantul preuniversitar;
    (7) organizeaza activitatea de pregatire si perfectionare a personalului didactic din invatamantul de stat de toate gradele, a celorlalte categorii de personal din unitatile subordonate si participa la organizarea si realizarea perfectionarii profesionale a personalului din alte domenii social-economice; organizeaza, potrivit legii, activitatea de doctorat, avizeaza conducatorii de doctorat, atesta doctoratele obtinute in tara; atesta numirea conferentiarilor si a profesorilor din invatamantul superior si gradele didactice din invatamantul preuniversitar;
    (8) asigura, potrivit legii, organizarea efectuarii studiilor, specializarii si doctoratului pentru cetatenii straini;
    (9) asigura, potrivit legii, numirea, transferarea, eliberarea si evidenta personalului didactic, de conducere, de indrumare si control din invatamantul de stat si din celelalte unitati subordonate;
    (10) elaboreaza si aproba metodologiile specifice de normare a personalului didactic de toate gradele, normele si normativele de munca pentru toate categoriile de personal din institutiile de invatamant de stat si din unitatile subordonate, precum si normele financiare si de dotare specifice acestora. Aceste metodologii sunt orientative si facultative pentru sistemul invatamantului particular;
    (11) asigura si controleaza aplicarea unitara a sistemului de salarizare pentru institutiile de invatamant de stat si unitatile subordonate;
    (12) repartizeaza fondurile aprobate prin bugetul de stat inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti pentru unitatile de invatamant preuniversitar din subordinea acestora, institutiilor de invatamant superior de stat si celorlalte unitati bugetare subordonate; intreprinde actiuni de control si alte demersuri specifice pentru utilizarea optima de catre unitatile din subordine a fondurilor alocate prin buget, precum si a bazei materiale a invatamantului;
    (13) elaboreaza normative pentru organizarea si functionarea institutiilor de invatamant de stat si a unitatilor subordonate;
    (14) elaboreaza si coordoneaza programele de intretinere a bazei materiale si de dezvoltare a investitiilor destinate invatamantului (investitii-cladiri, investitii-dotari, etc.); avizeaza documentatiile investitiilor pentru invatamant; elaboreaza norme specifice constructiilor scolare; elaboreaza norme pentru omologarea si distribuirea mijloacelor de invatamant si controleaza aplicarea lor;
    (15) coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica din invatamantul superior de stat si asigura, impreuna cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei si cu Academia Romana, integrarea acesteia in sistemul national de cercetare stiintifica;
    (16) aproba infiintarea liceelor, a scolilor postliceale, a colegiilor si facultatilor de stat;
    (17) elaboreaza, impreuna cu alte institutii abilitate, strategia colaborarii cu alte state in domeniul invatamantului, pentru asezarea si mentinerea continutului si finalitatilor invatamantului romanesc la nivelul standardelor internationale; stabileste, pe baza intelegerilor si conventiilor incheiate cu alte state, modalitatile de recunoastere si echivalare a studiilor si diplomelor;
    (18) organizeaza, indruma si coordoneaza activitatea sistemului informational al invatamantului; coordoneaza activitatea bibliotecilor universitare de stat din subordine;
    (19) elaboreaza documentele de evidenta scolara, certificatele si diplomele, urmareste repartizarea si utilizarea acestora;
    (20) indruma si conduce activitatea de documentare pentru invatamantul de stat de toate gradele;
    (21) evalueaza sistemul national de invatamant; se preocupa de identificarea, pregatirea, afirmarea si integrarea adecvata a talentelor;
    (22) organizeaza manifestari stiintifice, expozitii si alte actiuni de reprezentare in tara si in strainatate;
    (23) elaboreaza studii de diagnoza si de prognoza in domeniul restructurarii si modernizarii invatamantului si contribuie la perfectionarea cadrului legislativ;
    (24) asigura anual elaborarea actelor normative care reglementeaza criteriile de acordare a burselor pentru elevii si studentii din invatamantul de stat, precum si a altor forme de sprijin material; analizeaza modul in care se asigura protectia sociala in invatamant;
    (25) stabileste, pentru invatamantul de stat, structura anului scolar, sesiunile de examene, perioada de desfasurare a concursurilor, precum si vacantele scolare;
    (26) avizeaza, in conditiile legii, organizarea si functionarea institutiilor particulare de invatamant, omologheaza atat planurile si programele de invatamant, cat si diplomele acestora;
    (27) exercita atributiile care ii revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carei autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    (28) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate;
    Art. 4
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Invatamantului pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Invatamantului este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului invatamantului, se pot organiza numai servicii si birouri.
    (3) Ministerul Invatamantului poate constitui structuri organizatorice pentru proiectarea, evaluarea ori coordonarea proceselor specifice invatamantului, pentru coordonarea administrarii bazei materiale apartinand invatamantului de stat, sau organisme consultative in domeniul invatamantului. Componenta nominala a structurilor sau organismelor mentionate anterior si modul de functionare a lor se aproba prin ordin al ministrului invatamantului, iar finantarea se asigura din bugetul alocat Ministerului Invatamantului sau din alte surse.
    (4) Numarul maxim de posturi in structura organizatorica a Ministerului Invatamantului este de 262, exclusiv demnitarii.
    (5) Intreaga activitate a Ministerului Invatamantului este condusa de ministru. Acesta reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (6) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului invatamantului.
    (7) Structura organizatorica pe compartimente, statul de functii, atributiile si sarcinile aparatului propriu al ministerului se aproba prin ordin al ministrului invatamantului.
    Art. 5
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Invatamantului sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Invatamantului se aproba prin ordin al ministrului invatamantului.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului invatamantului.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul invatamantului emite ordine si instructiuni.
    Art. 7
    Ministerul Invatamantului va utiliza un parc propriu de transport, atat pentru aparatul central, cat si pentru unitatile subordonate, potrivit legii.
    Art. 8
    Personalul care trece din unitatile de invatamant in aparatul propriu al Ministerului Invatamantului sau in serviciile publice descentralizate ale acestuia beneficiaza de rezervarea postului didactic la unitatea de unde provine.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    Dupa intrarea in vigoare a Legii invatamantului, Ministerul Invatamantului va inainta Guvernului propuneri privind organizarea si functionarea Ministerului Invatamantului si a unitatilor sale subordonate in conformitate cu prevederile acestei legi.
    Art. 11
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 812/1992, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incadrarea in numarul de posturi aprobate se va incheia in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul invatamantului,
                        Liviu Maior

                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

      Numarul maxim de posturi: 262
      (exclusiv demnitarii)
      MINISTERUL INVATAMANTULUI

 MINISTRU
  - CONSILIERI
  - CONTROLUL MINISTRULUI
  - DIRECTIA CONTROL FINANCIAR PROPRIU
  - CONTENCIOS
  - SECRETAR DE STAT
                  - DIRECTIA GENERALA INVATAMANT SUPERIOR SI CERCETARE
                    STIINTIFICA UNIVERSITARA
                  - DIRECTIA GENERALA RESURSE UMANE SI FINANCIARE
                  - DIRECTIA BAZA MATERIALA A INVATAMANTULUI
  - DIRECTIA GENERALA STRATEGIA SI DEZVOLTAREA INVATAMANTULUI
  - DIRECTIA INVATAMANT PENTRU MINORITATI NATIONALE
  - DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE
  - SECRETAR DE STAT
                   - DIRECTIA GENERALA INVATAMANT PREUNIVERSITAR
                   - DIRECTIA ACTIVITATI EXTRASCOLARE SI FACILITATI PENTRU
                     ELEVI
                   - RELATII CU MASS-MEDIA

    ANEXA 2

                    UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Invatamantului
------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Denumirea unitatii                             Sursa de
crt.                                                          finantare
------------------------------------------------------------------------------
  A. Institutii de invatamant si alte unitati subordonate
  I. Inspectorate scolare, judetene si al municipiului
     Bucuresti - servicii publice descentralizate ale
     Ministerului Invatamantului, in subordinea carora
     functioneaza unitatile de invatamant preuniversitar     Bugetul de stat

 II. Institutiile de invatamant superior de stat:
  1. Universitatea "Politehnica" Bucuresti                   Bugetul de stat
  2. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti          Bugetul de stat
  3. Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucuresti         Bugetul de stat
  4. Universitatea Bucuresti                                 Bugetul de stat
  5. Universitatea de Stiinte Agronomice Bucuresti           Bugetul de stat
  6. Academia de Studii Economice Bucuresti                  Bugetul de stat
  7. Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davilla"
     Bucuresti                                               Bugetul de stat
  8. Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport
     Bucuresti                                               Bugetul de stat
  9. Academia de Muzica Bucuresti                            Bugetul de stat
 10. Academia de Arta Bucuresti                              Bugetul de stat
 11. Academia de Teatru si Film Bucuresti                    Bugetul de stat
 12. Scoala Nationala de Studii Politice si
     Administrative Bucuresti                                Bugetul de stat
 13. Universitatea Tehnica Cluj-Napoca                       Bugetul de stat
 14. Universitatea "Babes-bolyai" Cluj-Napoca                Bugetul de stat
 15. Universitatea de Stiinte Agricole Cluj-Napoca           Bugetul de stat
 16. Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hateganu"
     Cluj-Napoca                                             Bugetul de stat
 17. Academia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu" Cluj-Napoca   Bugetul de stat
 18. Academia de Muzica "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca          Bugetul de stat
 19. Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi            Bugetul de stat
 20. Universitatea Agronomica "Ion Ionescu de la Brad" Iasi  Bugetul de stat
 21. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi                Bugetul de stat
 22. Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa"
     Iasi                                                    Bugetul de stat
 23. Academia de Arte "George Enescu" Iasi                   Bugetul de stat
 24. Universitatea Tehnica Timisoara                         Bugetul de stat
 25. Universitatea de Vest Timisoara                         Bugetul de stat
 26. Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului Timisoara Bugetul de stat
 27. Universitatea de Medicina si Farmacie  Timisoara        Bugetul de stat
 28. Universitatea Tehnica Targu Mures                       Bugetul de stat
 29. Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures       Bugetul de stat
 30. Academia de Arta Teatrala Targu Mures                   Bugetul de stat
 31. Universitatea "1 Decembrie" Alba Iulia                  Bugetul de stat
 32. Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad                       Bugetul de stat
 33. Universitatea Baia Mare                                 Bugetul de stat
 34. Universitatea Bacau                                     Bugetul de stat
 35. Universitatea "Transilvania" Brasov                     Bugetul de stat
 36. Universitatea "Ovidius" Constanta                       Bugetul de stat
 37. Institutul de Marina Civila Constanta                   Bugetul de stat
 38. Universitatea Craiova                                   Bugetul de stat
 39. Universitatea "Dunarea de Jos" Galati                   Bugetul de stat
 40. Universitatea Pitesti                                   Bugetul de stat
 41. Universitatea Oradea                                    Bugetul de stat
 42. Universitatea Tehnica Petrosani                         Bugetul de stat
 43. Universitatea "Petrol-Gaze" Ploiesti                    Bugetul de stat
 44. Universitatea "Eftimie Murgu" Resita                    Bugetul de stat
 45. Universitatea Sibiu                                     Bugetul de stat
 46. Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava                 Bugetul de stat
 47. Universitatea "Valachia" Targoviste                     Bugetul de stat
 48. Universitatea "Constantin Brincusi" Targu Jiu           Bugetul de stat

 III. Institutul de Stiinte ale Educatiei                    Bugetul de stat

 IV. Bibliotecile centrale universitare:                     Bugetul de stat
  1. Biblioteca Centrala Universitara Bucuresti              Bugetul de stat
  2. Biblioteca Centrala Universitara
     "Mihai Eminescu" Iasi                                   Bugetul de stat
  3. Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga"
     Cluj-Napoca                                             Bugetul de stat
  4. Biblioteca Centrala Universitara Timisoara              Bugetul de stat

  V. Biblioteca Centrala Pedagogica "I.C. Petrescu"
     Bucuresti                                               Bugetul de stat

 VI. Palatul Copiilor Bucuresti                              Bugetul de stat

VII. Institutul Roman de Tracologie Bucuresti                Bugetul de stat

VIII. Centrul de Cercetari Biologice Jibou                   Bugetul de stat

 IX. Muzeul de Istorie Naturala "Grigore Antipa"
     Bucuresti                                           Venituri extrabugetare
                                                         si subventie

  X. Corul de Camera "Madrigal"                          Venituri extrabugetare
                                                         si subventie

 XI. Casele de cultura studentesti:                     Venituri extrabugetare
                                                        si subventie
  1. Casa de Cultura Studenteasca Bucuresti              Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  2. Casa de Cultura Studenteasca Cluj-Napoca            Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  3. Casa de Cultura Studenteasca Iasi                   Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  4. Casa de Cultura Studenteasca Timisoara              Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  5. Casa de Cultura Studenteasca Craiova                Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  6. Casa de Cultura Studenteasca Brasov                 Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  7. Casa de Cultura Studenteasca Galati                 Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  8. Casa de Cultura Studenteasca Petrosani              Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  9. Casa de Cultura Studenteasca Tirgu-Mures            Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
 10. Casa de Cultura Studenteasca Ploiesti               Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
 11. Casa de Cultura Studenteasca Pitesti                Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
 12. Casa de Cultura Studenteasca Alba Iulia             Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
 13. Casa de Cultura Studenteasca Sibiu                  Venituri extrabugetare
                                                         si subventie

   XII. Cluburile sportive studentesti:
  1. Clubul "Sportul Studentesc" Bucuresti               Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  2. Clubul Sportiv "Academia Nationala de Educatie      Venituri extrabugetare
 Fizica si Sport" Bucuresti                              si subventie
  3. Clubul Sportiv "Universitatea" Timisoara            Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  4. Clubul Sportiv "Politehnica" Iasi                   Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  5. Clubul Sportiv "Universitatea" Cluj-Napoca          Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  6. Clubul Sportiv "Universitatea" Craiova              Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  7. Clubul Sportiv "Universitatea" Galati               Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  8. Clubul Sportiv "Universitatea" Brasov               Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
  9. Clubul Sportiv "Stiinta" Bacau                      Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
 10. Clubul Sportiv "Stiinta" Petrosani                  Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
 11. Clubul Sportiv "Stiinta" Constanta                  Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
 12. Clubul Sportiv "Stiinta" Baia Mare                  Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
 13. Clubul Sportiv Universitar Sibiu                    Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
 14. Clubul Sportiv Universitar Ploiesti                 Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
 15. Clubul Sportiv Universitar Targu Mures              Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
 16. Clubul Sportiv Universitar Oradea                   Venituri extrabugetare
                                                         si subventie
 17. Clubul Sportiv Universitar Pitesti
 18. Fotbal Club "Sportul Studentesc" Bucuresti           Autofinantare
 19. Fotbal Club "Politehnica" Timisoara                  Autofinantare
 20. Fotbal Club "Politehnica" Iasi                       Autofinantare
 21. Fotbal Club "Universitatea" Cluj-Napoca              Autofinantare
 22. Fotbal Club "Universitatea" Craiova                  Autofinantare

  XIII. Casele universitarilor:
  1. Casa Universitarilor Bucuresti                       Autofinantare
  2. Casa Universitarilor Cluj-Napoca                     Autofinantare
  3. Casa Universitarilor Iasi                            Autofinantare
  4. Casa Universitarilor Timisoara                       Autofinantare
  5. Casa Universitarilor Brasov                          Autofinantare
  6. Casa Universitarilor Craiova                         Autofinantare

 XIV. Complexul Cultural-Sportiv Studentesc "Tei"        Venituri extrabugetare
Bucuresti                                                si subventie

 XV. Regii autonome
  1. Editura Didactica si Pedagogica - R.A.

     B. Alte unitati finantate prin Ministerul Invatamantului
  1. Centrul European UNESCO pentru Invatamantul Superior (CEPES)
  2. Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO
  3. Oficiul Roman TEMPUS

     C. Numar mediu de personal in unitatile bugetare                  428.634
     din care:
     - unitati de invatamant                             427.537
     - unitati de cercetare                                  236
     - unitati de cultura si arta                            861

     D. Numarul mediu de personal in unitatile subventionate               806
     din care:
     - unitati de invatamant                                 435
     - unitati de cultura                                    117
     - unitati de sport                                      254

     E. Numarul mediu de personal la alte unitati finantate
        prin Ministerul Invatamantului                                     44
                                                                             


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 458/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 458 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu