E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 444 din 29 iulie 1994

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, incepand cu luna iulie 1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 204 din  8 august 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ca urmare a cresterii preturilor de consum, se indexeaza cu 6% urmatoarele venituri ale populatiei:
    a) pensiile de asigurari sociale de stat, militare I.O.V.R. si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    b) pensiile agricultorilor;
    c) indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate;
    d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
    e) suma lunara acordata mamelor eroilor martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    f) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile ulterioare;
    g) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
    h) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    i) ajutoarele ocazionale care se acorda potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
    j) alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane;
    k) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1990;
    l) indemnizatiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat;
    m) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993.
    Art. 2
    Pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat si pensiile suplimentare pentru pensionarii militari se indexeaza cu 10%.
    Art. 3
    Alocatia de stat pentru copii in cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993 devine 6.400 lei lunar pentru fiecare copil.
    Art. 4
    Ajutorul care se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurari sociale de stat, militar si I.O.V.R. se stabileste la 53.000 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii, ori a unei persoane dependente social, la 43.800 lei.
    Art. 5
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat se indexeaza tinandu-se seama de cresterea prognozata a preturilor la produsele alimentare pe trimestrul III/1994 si sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange potrivit Hotararii Guvernului nr. 999/1990, republicata, indexate cu coeficientul de crestere prognozata a preturilor la produsele alimentare se stabilesc la 6.150 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 25.450 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.
    Art. 6
    Premiile, primele si alte drepturi de aceasta natura, prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare din activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994, se indexeaza cu 6%.
    Art. 7
    Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum si alte drepturi pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat si al compensatiei acordate pe baza Hotararii Guvernului nr. 177/1993, daca aceasta compensatie nu a fost inclusa in salariul de baza.
    Art. 9
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ incepand cu luna iulie 1994 in drepturile in care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica.
    (3) Sumele reprezentand rezultatele indexarii nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (4) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (5) Costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de productie, pot fi majorate in limita a 6,5%. Cu coeficientul de 6,5% poate fi majorat si costul mesei calde si al indemnizatiei de hrana care se acorda, potrivit legii, salariatilor din unele unitati bugetare.
    Art. 10
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar de privat, precum si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decat cel de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare se aplica incepand cu luna iulie 1994.
    Art. 12
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

               ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
pentru consumul colectiv in unitatile sociale de stat
                                                                  - lei/zi -
    Invatamant
  Copii in gradinite cu program prelungit                            1.150
  Copii in gradinite cu program saptamanal, in case de copii
  prescolari si gradinite speciale                                   1.360
  Elevi si tineri din casele de copii, din unitatile de ocrotire
  si invatamant special pentru deficienti recuperabili si partial
  recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a
  deficientilor si invalizilor                                       1.460
  Elevi din scolile speciale de reeducare                            1.350
  Elevi din invatamantul primar si gimnazial, din scoli
  complementare si de meserii, din scoli profesionale, din
  licee si scoli postliceale                                         1.460
  Studenti                                                           1.690
  Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din scoli speciale         1.910
  Participanti la concursuri profesionale si cultural-artistice
  ale elevilor si studentilor la fazele judetene si finale si la
  olimpiadele internationale                                         1.680
  Copii in tabere, colonii si excursii                               1.460
  Copii in tabere internationale                                     1.680

    Sanatate
  Bolnavi adulti internati in unitatile sanitare                     1.750
  Bolnavi internati in stationare de zi                                910
  Copii nou-nascuti prematur, in maternitati, sectii sau
  compartimente *)                                                     270
  Copii 0-3 ani, internati in unitati sanitare                         840
  Copii 3-16 ani internati in unitati sanitare                       1.520
  Copii in crese cu program zilnic                                     870
  Copii in crese cu program saptamanal                               1.350
  Copii in leagane de copii                                          1.350
  Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                        2.290
  Bolnavi in leprozerii                                              2.940
  Insotitori ai bolnavilor internati in unitatile sanitare           1.680
  Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la bucatariile de lapte     160
  Donatori de sange                                                  3.060
  Bolnavi straini internati la Institutul National de Gerontologie
  si Geriatrie                                                       5.730

    Asistenta sociala
  Camine de batrani si pensionari                                    1.420
  Camine-spital pentru adulti                                        1.650
  Camine pentru copii minori cu deficiente si centre de primire
  minori                                                             1.520
  Cantine de ajutor social                                           1.350
-------------
    *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.

   Activitatea sportiva
       I. Activitatea sportiva de performanta
                                                                - lei/zi -
---------------------------------------------------------------------------
Actiunea                                    Plafoane maxime:
                                          --------------------------------
                                           La cantine      La restaurante
                                         (exclusiv regia)  (inclusiv regia)
---------------------------------------------------------------------------
  a) Competitii sportive interne:
  - etapa pe localitate                   pana la  5.620          -
  - etapa judeteana                       pana la  7.700    pana la  12.940
  - etapa de zona (interjudeteana) si
    divizia B                             pana la  8.870    pana la  14.910
  - etapa finala, cupe, competitii cu
    etape direct finale, divizia A,
    superliga                             pana la  9.970    pana la  17.490

  b) Cantonamente, semicantonamente si
     tabere:
  - organizate de oficiile judetene
    pentru tineret si sport, cluburi
    si asociatii sportive din sectiile
    acestora                              pana la 10.050    pana la  18.150
  - organizate de Departamentul
    Sportului, Comitetul Olimpic Roman,
    Ministerul Invatamantului,
    federatii, alte institutii
    centrale, cu sportivi din
    loturile olimpice si nationale        pana la 11.070    pana la  19.540

  c) Competitii si actiuni sportive
    internationale:
  - organizate de cluburi si asociatii
    sportive                              pana la 12.090    pana la  22.170
  - organizate de Departamentul
    Sportului, Comitetul Olimpic Roman,
    Ministerul Invatamantului,
    federatii, oficiile judetene pentru
    tineret si sport, alte institutii
    centrale                              pana la 13.200    pana la  23.480
---------------------------------------------------------------------------
                                                            Plafoane maxime
                                                                - lei/zi -
                                                         ------------------
   II. Actiuni sportive, altele decat cele de
       performanta:
  - competitii sportive interne                                      2.420
  - cantonamente, semicantonamente si tabere                         2.560
  - competitii sportive internationale                               3.160

    III. Drepturile  stabilite la pct. 19 lit. i), k), l) si m), precum si cele pentru alimentatia de efort prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994, pot fi indexate de catre Ministerul Tineretului si Sportului cu 6,5% corespunzator cresterii prognozate a preturilor la produsele alimentare pentru trimestrul III/1994, fata de cea realizata in trimestrul II/1994.

       Transporturi
                                                               - lei/zi -
                                                               ----------
  1. Nave maritime de transport marfuri si calatori, nave
     maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport
     fluvial, platforme de foraj si extractie maritima,
     nave fluviale cu propulsie de transport marfuri si
     calatori, tancuri propulsate de bunkeraj, dragi
     fluviale si maritime, salande, macarale autopropulsate
     si nepropulsate, slepuri, ceamuri, remorchere portuare
     si pilotine                                                   2.630
  2. Restul navelor si corpurilor plutitoare nespecificate la
     pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cat sunt in
     conservare, pe timpul iernatului, pe timpul constructiei
     si reconstructiei, in tara                                    2.400
  3. Scafandri                                                     2.860

    NOTA:
    Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse in prezenta anexa poate fi depasit la solicitarea beneficiarilor si cu suportarea de catre acestia.

    ANEXA 2

      BURSE, AJUTOARE SOCIALE SI ALTE DREPTURI PENTRU ELEVI SI STUDENTI
                                                             - lei/luna -
  I. Burse
 1. Bursa pentru elevi                                          17.500
 2. Bursa de merit pentru elevi                                  5.300
 3. Bursa de merit pentru studenti                              61.000
 4. Bursa sociala de studiu pentru studenti                     42.600
 5. Bursa sociala de exceptie pentru studenti                   38.300
 6. Burse pentru tineri romani din Republica Moldova si
    Ucraina primiti la studii in Romania si pentru
    cetatenii straini bursieri ai statului roman:
    - pentru elevi                                              47.300
    - pentru studenti                                           61.000
    - pentru doctoranzi si postuniversitari                     65.900

    II. Ajutoarele sociale si alte drepturi acordate studentilor potrivit Hotararii Guvernului nr. 285/1993, precum si cele cuvenite elevilor drept sprijin financiar pentru procurarea de rechizite conform Hotararii Guvernului nr. 284/1993, in cuantumurile stabilite pentru trimestrul II/1994 prin Hotararea Guvernului nr. 178/1994, se indexeaza cu 6% iar nivelurile absolute vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului.

    ANEXA 3

                 PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                                               - lei -
-----------------------------------------------------------------------
    Plafoanele prevazute                            Plafoanele indexate
in Hotararea Guvernului nr. 360/1991                de la 1 iulie  1994
-----------------------------------------------------------------------
   pana la    12.000                                    pana la 144.000
     12.001   20.000                                    144.001 209.000
      peste   20.000                                      peste 209.000


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 444/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 444 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 444/1994
Legea 61 1993
privind alocatia de stat pentru copii
Legea 51 1993
privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu