E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 444 din 29 iulie 1994

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, incepand cu luna iulie 1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 204 din  8 august 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ca urmare a cresterii preturilor de consum, se indexeaza cu 6% urmatoarele venituri ale populatiei:
    a) pensiile de asigurari sociale de stat, militare I.O.V.R. si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    b) pensiile agricultorilor;
    c) indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate;
    d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
    e) suma lunara acordata mamelor eroilor martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    f) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile ulterioare;
    g) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
    h) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    i) ajutoarele ocazionale care se acorda potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
    j) alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane;
    k) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1990;
    l) indemnizatiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat;
    m) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993.
    Art. 2
    Pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat si pensiile suplimentare pentru pensionarii militari se indexeaza cu 10%.
    Art. 3
    Alocatia de stat pentru copii in cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993 devine 6.400 lei lunar pentru fiecare copil.
    Art. 4
    Ajutorul care se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurari sociale de stat, militar si I.O.V.R. se stabileste la 53.000 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii, ori a unei persoane dependente social, la 43.800 lei.
    Art. 5
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat se indexeaza tinandu-se seama de cresterea prognozata a preturilor la produsele alimentare pe trimestrul III/1994 si sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange potrivit Hotararii Guvernului nr. 999/1990, republicata, indexate cu coeficientul de crestere prognozata a preturilor la produsele alimentare se stabilesc la 6.150 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 25.450 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.
    Art. 6
    Premiile, primele si alte drepturi de aceasta natura, prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare din activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994, se indexeaza cu 6%.
    Art. 7
    Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum si alte drepturi pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat si al compensatiei acordate pe baza Hotararii Guvernului nr. 177/1993, daca aceasta compensatie nu a fost inclusa in salariul de baza.
    Art. 9
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ incepand cu luna iulie 1994 in drepturile in care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica.
    (3) Sumele reprezentand rezultatele indexarii nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (4) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (5) Costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de productie, pot fi majorate in limita a 6,5%. Cu coeficientul de 6,5% poate fi majorat si costul mesei calde si al indemnizatiei de hrana care se acorda, potrivit legii, salariatilor din unele unitati bugetare.
    Art. 10
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar de privat, precum si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decat cel de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare se aplica incepand cu luna iulie 1994.
    Art. 12
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

               ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
pentru consumul colectiv in unitatile sociale de stat
                                                                  - lei/zi -
    Invatamant
  Copii in gradinite cu program prelungit                            1.150
  Copii in gradinite cu program saptamanal, in case de copii
  prescolari si gradinite speciale                                   1.360
  Elevi si tineri din casele de copii, din unitatile de ocrotire
  si invatamant special pentru deficienti recuperabili si partial
  recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a
  deficientilor si invalizilor                                       1.460
  Elevi din scolile speciale de reeducare                            1.350
  Elevi din invatamantul primar si gimnazial, din scoli
  complementare si de meserii, din scoli profesionale, din
  licee si scoli postliceale                                         1.460
  Studenti                                                           1.690
  Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din scoli speciale         1.910
  Participanti la concursuri profesionale si cultural-artistice
  ale elevilor si studentilor la fazele judetene si finale si la
  olimpiadele internationale                                         1.680
  Copii in tabere, colonii si excursii                               1.460
  Copii in tabere internationale                                     1.680

    Sanatate
  Bolnavi adulti internati in unitatile sanitare                     1.750
  Bolnavi internati in stationare de zi                                910
  Copii nou-nascuti prematur, in maternitati, sectii sau
  compartimente *)                                                     270
  Copii 0-3 ani, internati in unitati sanitare                         840
  Copii 3-16 ani internati in unitati sanitare                       1.520
  Copii in crese cu program zilnic                                     870
  Copii in crese cu program saptamanal                               1.350
  Copii in leagane de copii                                          1.350
  Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                        2.290
  Bolnavi in leprozerii                                              2.940
  Insotitori ai bolnavilor internati in unitatile sanitare           1.680
  Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la bucatariile de lapte     160
  Donatori de sange                                                  3.060
  Bolnavi straini internati la Institutul National de Gerontologie
  si Geriatrie                                                       5.730

    Asistenta sociala
  Camine de batrani si pensionari                                    1.420
  Camine-spital pentru adulti                                        1.650
  Camine pentru copii minori cu deficiente si centre de primire
  minori                                                             1.520
  Cantine de ajutor social                                           1.350
-------------
    *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.

   Activitatea sportiva
       I. Activitatea sportiva de performanta
                                                                - lei/zi -
---------------------------------------------------------------------------
Actiunea                                    Plafoane maxime:
                                          --------------------------------
                                           La cantine      La restaurante
                                         (exclusiv regia)  (inclusiv regia)
---------------------------------------------------------------------------
  a) Competitii sportive interne:
  - etapa pe localitate                   pana la  5.620          -
  - etapa judeteana                       pana la  7.700    pana la  12.940
  - etapa de zona (interjudeteana) si
    divizia B                             pana la  8.870    pana la  14.910
  - etapa finala, cupe, competitii cu
    etape direct finale, divizia A,
    superliga                             pana la  9.970    pana la  17.490

  b) Cantonamente, semicantonamente si
     tabere:
  - organizate de oficiile judetene
    pentru tineret si sport, cluburi
    si asociatii sportive din sectiile
    acestora                              pana la 10.050    pana la  18.150
  - organizate de Departamentul
    Sportului, Comitetul Olimpic Roman,
    Ministerul Invatamantului,
    federatii, alte institutii
    centrale, cu sportivi din
    loturile olimpice si nationale        pana la 11.070    pana la  19.540

  c) Competitii si actiuni sportive
    internationale:
  - organizate de cluburi si asociatii
    sportive                              pana la 12.090    pana la  22.170
  - organizate de Departamentul
    Sportului, Comitetul Olimpic Roman,
    Ministerul Invatamantului,
    federatii, oficiile judetene pentru
    tineret si sport, alte institutii
    centrale                              pana la 13.200    pana la  23.480
---------------------------------------------------------------------------
                                                            Plafoane maxime
                                                                - lei/zi -
                                                         ------------------
   II. Actiuni sportive, altele decat cele de
       performanta:
  - competitii sportive interne                                      2.420
  - cantonamente, semicantonamente si tabere                         2.560
  - competitii sportive internationale                               3.160

    III. Drepturile  stabilite la pct. 19 lit. i), k), l) si m), precum si cele pentru alimentatia de efort prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 280/1994, pot fi indexate de catre Ministerul Tineretului si Sportului cu 6,5% corespunzator cresterii prognozate a preturilor la produsele alimentare pentru trimestrul III/1994, fata de cea realizata in trimestrul II/1994.

       Transporturi
                                                               - lei/zi -
                                                               ----------
  1. Nave maritime de transport marfuri si calatori, nave
     maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport
     fluvial, platforme de foraj si extractie maritima,
     nave fluviale cu propulsie de transport marfuri si
     calatori, tancuri propulsate de bunkeraj, dragi
     fluviale si maritime, salande, macarale autopropulsate
     si nepropulsate, slepuri, ceamuri, remorchere portuare
     si pilotine                                                   2.630
  2. Restul navelor si corpurilor plutitoare nespecificate la
     pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cat sunt in
     conservare, pe timpul iernatului, pe timpul constructiei
     si reconstructiei, in tara                                    2.400
  3. Scafandri                                                     2.860

    NOTA:
    Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse in prezenta anexa poate fi depasit la solicitarea beneficiarilor si cu suportarea de catre acestia.

    ANEXA 2

      BURSE, AJUTOARE SOCIALE SI ALTE DREPTURI PENTRU ELEVI SI STUDENTI
                                                             - lei/luna -
  I. Burse
 1. Bursa pentru elevi                                          17.500
 2. Bursa de merit pentru elevi                                  5.300
 3. Bursa de merit pentru studenti                              61.000
 4. Bursa sociala de studiu pentru studenti                     42.600
 5. Bursa sociala de exceptie pentru studenti                   38.300
 6. Burse pentru tineri romani din Republica Moldova si
    Ucraina primiti la studii in Romania si pentru
    cetatenii straini bursieri ai statului roman:
    - pentru elevi                                              47.300
    - pentru studenti                                           61.000
    - pentru doctoranzi si postuniversitari                     65.900

    II. Ajutoarele sociale si alte drepturi acordate studentilor potrivit Hotararii Guvernului nr. 285/1993, precum si cele cuvenite elevilor drept sprijin financiar pentru procurarea de rechizite conform Hotararii Guvernului nr. 284/1993, in cuantumurile stabilite pentru trimestrul II/1994 prin Hotararea Guvernului nr. 178/1994, se indexeaza cu 6% iar nivelurile absolute vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului.

    ANEXA 3

                 PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                                               - lei -
-----------------------------------------------------------------------
    Plafoanele prevazute                            Plafoanele indexate
in Hotararea Guvernului nr. 360/1991                de la 1 iulie  1994
-----------------------------------------------------------------------
   pana la    12.000                                    pana la 144.000
     12.001   20.000                                    144.001 209.000
      peste   20.000                                      peste 209.000


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 444/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 444 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 444/1994
Legea 61 1993
privind alocatia de stat pentru copii
Legea 51 1993
privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu