Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.440 din 10.06.2015

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Dolj, Vaslui, Sălaj, Timiş, Tulcea, Constanţa şi Argeş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 19 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenuri prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6 Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.__*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează:p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Ilie Botoş,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1 DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1 Oraşul Bucov, judeţul Prahova C.F. nr. 24144 Bucov, nr. cadastral 722 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 492 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103708 - parţial Construcţii: Pavilionul J5 - construcţia C1: - suprafaţa construită = 84,00 mp; - valoarea contabilă = 15.051,30 lei. Pavilionul J6 - construcţia C38: - suprafaţa construită = 155,00 mp; - valoarea contabilă = 3.625,07 lei. Total valoare contabilă Imobil 492 - parţial = 18.676,37 lei
2 Oraşul Craiova, judeţul Dolj C.F. nr. 217398 Craiova, nr. cadastral 23961 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 431 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103859 - parţial Construcţii: Pavilionul V: - suprafaţa construită = 83,00 mp; - valoarea contabilă = 20.608,94 lei. Pavilionul V1: - suprafaţa construită = 65,00 mp; - valoarea contabilă = 16.488,17 lei. Total valoare contabilă Imobil 431 - parţial = 37.097,11 lei
3 Municipiul Craiova, strada Potelu nr. 188, judeţul Dolj C.F. nr. 204383 Craiova, nr. cadastral 204383; C.F. nr. 32140 Malu Mare, nr. cadastral 32140; C.F. nr. 212606 Craiova, nr. cadastral 212606 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3264 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103878 - parţial Construcţii: Pavilionul A12: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 1.555,70 lei. Pavilionul A13: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 1.555,70 lei. Pavilionul G: - suprafaţa construită = 32,00 mp; - valoarea contabilă = 169,20 lei. Total valoare contabilă Imobil 3264 - parţial = 3.280,60 lei
4 Oraşul Huşi, judeţul Vaslui C.F. nr. 74307 Huşi, nr. cadastral 2626 C.F. nr. 74311 Huşi, nr. cadastral 2625 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 460 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. =106894– parţial Construcţii: Pavilionul K: - suprafaţa construită = 267,00 mp; - valoarea contabilă = 12,86 lei. Total valoare contabilă Imobil 460 - parţial = 12,86 lei
5 Oraşul Zalău, strada Simion Bărnuţiu nr. 91, judeţul Sălaj C.F. nr. 58267 Zalău, nr. cadastral 58267 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 370 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106790 - parţial Construcţii: Pavilionul C3: - suprafaţa construită = 165,00 mp; - valoarea contabilă = 21.146,24 lei. Pavilionul C4: - suprafaţa construită = 135,00 mp; - valoarea contabilă = 3.599,36 lei. Pavilionul C5: - suprafaţa construită = 43,00 mp;
0 1 2 3
- valoarea contabilă = 2.249,60 lei. Pavilionul C6: - suprafaţa construită = 117,00 mp; - valoarea contabilă = 6.748,80 lei. Pavilionul C7: - suprafaţa construită = 117,00 mp; - valoarea contabilă = 13.497,60 lei. Pavilionul C9: - suprafaţa construită = 84,00 mp; - valoarea contabilă = 14.708,83 lei. Pavilionul C10: - suprafaţa construită = 45,00 mp; - valoarea contabilă = 3.677,21 lei. Reţea termoficare: - suprafaţa construită = 502,00 ml; - valoarea contabilă = 63,05 lei. Total valoare contabilă Imobil 370 - parţial = 65.690,69 lei
6 Comuna Păuleşti, judeţul Prahova C.F. nr. 25692 Păuleşti, nr. cadastral 1214 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 420 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103761 - parţial Construcţii: Reţea electrică aeriană: - suprafaţa construită = 3.330,00 ml; - valoarea contabilă = 740,00 lei Total valoare contabilă Imobil 420 - parţial = 740,00 lei
7 Oraşul Giroc, judeţul Timiş C.F. nr. 410944 Giroc, nr. cadastral 410944 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1366 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106613 - parţial Construcţii: Pavilionul CP: - suprafaţa construită = 48,65 mp; - valoarea contabilă = 4.004,29 lei. Pavilionul O1: - suprafaţa construită = 230,00 mp; - valoarea contabilă = 8,36 lei. Pavilionul S: - suprafaţa construită = 265,60 mp; - valoarea contabilă = 22,10 lei. Pavilionul T: - suprafaţa construită = 100,90 mp; - valoarea contabilă = 2,83 lei. Pavilionul U: - suprafaţa construită = 15,40 mp; - valoarea contabilă = 1,38 lei. Pavilionul O: - suprafaţa construită = 288,00 mp; - valoarea contabilă = 8,30 lei. Total valoare contabilă Imobil 1366 - parţial = 4.047,26 lei
8 Comuna Ştiuca, judeţul Timiş C.F. nr. 401383 Ştiuca, Nr. cadastral 401383 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2485 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103532 - parţial Construcţii: Pavilionul A9: - suprafaţa construită = 220,00 mp; - valoarea contabilă = 37.790,90 lei. Pavilionul A10: - suprafaţa construită = 319,00 mp; - valoarea contabilă = 53.090,56 lei. Total valoare contabilă Imobil 2485 - parţial = 90.881,46 lei
9 Oraşul Sulina, judeţul Tulcea C.F. nr. 30721 Sulina, nr. cadastral 432 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1298 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107196 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 122,00 mp; - valoarea contabilă = 4.954,80 lei.
0 1 2 3
Pavilionul A1: - suprafaţa construită = 122,00 mp; - valoarea contabilă = 4.954,80 lei Total valoare contabilă Imobil 1298 - parţial = 9.909,60 lei
10 Municipiul Constanţa, strada Gheorghe Marinescu nr. 2, judeţul Constanţa C.F. nr. 228873 Constanţa, nr. cadastral 228873 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1204 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107072 - parţial Construcţii: Pavilionul Z7: - suprafaţa construită = 200,00 mp; - valoarea contabilă = 91.539,00 lei. Pavilionul Z6: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 11.442,53 lei. Pavilionul Z5: - suprafaţa construită = 200,00 mp; - valoarea contabilă = 53.229,10 lei. Pavilionul Z4: - suprafaţa construită = 335,00 mp; - valoarea contabilă = 53.397,89 lei. Pavilionul Z3: - suprafaţa construită = 30,00 mp; - valoarea contabilă = 45.769,76 lei. Pavilionul Z1: - suprafaţa construită = 29,00 mp; - valoarea contabilă = 1.921,30 lei. Pavilionul V: - suprafaţa construită = 311,00 mp; - valoarea contabilă = 61.965,11 lei. Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 66,00 mp; - valoarea contabilă = 1.067,60 lei. Pavilionul J3: - suprafaţa construită = 17,00 mp; - valoarea contabilă = 1.304,80 lei. Pavilionul J15: - suprafaţa construită = 86,00 mp; - valoarea contabilă = 4.704,44 lei. Pavilionul J10: - suprafaţa construită = 66,00 mp; - valoarea contabilă = 7.511,60 lei. Pavilionul J11: - suprafaţa construită = 129,00 mp; - valoarea contabilă = 12.180,90 lei. Total valoare contabilă Imobil 1204 - parţial = 346.034,03 lei
11 Municipiul Constanţa, strada Badea Cârţan nr. 27, judeţul Constanţa C.F. nr. 226323 Constanţa, nr. cadastral 226323 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3060 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107084 - parţial Construcţii: Pavilionul M1: - suprafaţa construită = 61,00 mp; - valoarea contabilă = 12.380,32 lei. Pavilionul M2: - suprafaţa construită = 40,00 mp; - valoarea contabilă = 10.667,44 lei. Pavilionul M3: - suprafaţa construită = 122,00 mp; - valoarea contabilă = 32.729,98 lei. Pavilionul M4: - suprafaţa construită = 75,00 mp; - valoarea contabilă = 20.122,82 lei. Pavilionul M5: - suprafaţa construită = 86,00 mp; - valoarea contabilă = 23.032,20 lei.
0 1 2 3
Pavilionul M6: - suprafaţa construită = 243,00 mp; - valoarea contabilă = 64.975,14 lei. Pavilionul M8: - suprafaţa construită = 126,00 mp; - valoarea contabilă = 33.699,62 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită = 20,70 mp; - valoarea contabilă = 5.237,58 lei. Total valoare contabilă Imobil 3060 - parţial = 202.845,10 lei
12 Oraşul Câmpulung, strada Matei Basarab nr. 58, judeţul Argeş CF nr. 84186 Câmpulung, nr. cadastral 4345 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 535 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103718 - parţial Împrejmuire metalică: - suprafaţa construită = 162,00 ml; - valoarea contabilă = 661,20 lei. Total valoare contabilă Imobil 535 - parţial = 661,20 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunuri imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1 103708 8.19.01 imobil 492 Oraşul Bucov, judeţul Prahova C.F. nr. 24144 Bucov, nr. cadastral 722
2 103859 8.19.01 imobil 431 Oraşul Craiova, judeţul Dolj C.F. nr. 217398 Craiova, nr. cadastral 23961
3 103878 8.19.01 imobil 3264 Municipiul Craiova, strada Potelu nr. 188, judeţul Dolj C.F. nr. 204383 Craiova, nr. cadastral 204383; C.F. nr. 32140 Malu Mare, nr. cadastral 32140; C.F. nr. 212606 Craiova, nr. cadastral 212606.
4 106894 8.19.01 imobil 460 Oraşul Huşi, judeţul Vaslui C.F. nr. 74307 Huşi, nr. cadastral 2626; C.F. nr. 74311 Huşi, nr. cadastral 2625.
5 106790 8.19.01 imobil 370 Oraşul Zalău, strada Simion Bărnuţiu nr. 91, judeţul Sălaj C.F. nr. 58267 Zalău, nr. cadastral 58267
6 103761 8.19.01 imobil 420 Comuna Păuleşti, judeţul Prahova C.F. nr. 25692 Păuleşti, nr. cadastral 1214
7 106613 8.19.01 imobil 1366 Oraşul Giroc, judeţul Timiş C.F. nr. 410944 Giroc, nr. cadastral 410944
8 103532 8.19.01 imobil 2485 Comuna Ştiuca, judeţul Timiş C.F. nr. 401383 Ştiuca, nr. cadastral 401383
9 107196 8.19.01 imobil 1298 Oraşul Sulina, judeţul Tulcea C.F. nr. 30721 Sulina, nr. cadastral 432
10 107072 8.19.01 imobil 1204 Municipiul Constanţa, strada Gheorghe Marinescu nr. 2, judeţul Constanţa C.F. nr. 228873 Constanţa, nr. cadastral 228873
11 107084 8.19.01 imobil 3060 Municipiul Constanţa, strada Badea Cârţan nr. 27, judeţul Constanţa C.F. nr. 226323 Constanţa, nr. cadastral 226323
12 103718 8.19.01 imobil 535 Oraşul Câmpulung, strada Matei Basarab nr. 58, judeţul Argeş C.F. nr. 84186 Câmpulung, nr. cadastral 4345


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 440/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 440 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu