Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.440 din 10.06.2015

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Dolj, Vaslui, Sălaj, Timiş, Tulcea, Constanţa şi Argeş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 19 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenuri prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6 Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.__*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează:p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Ilie Botoş,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1 DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1 Oraşul Bucov, judeţul Prahova C.F. nr. 24144 Bucov, nr. cadastral 722 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 492 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103708 - parţial Construcţii: Pavilionul J5 - construcţia C1: - suprafaţa construită = 84,00 mp; - valoarea contabilă = 15.051,30 lei. Pavilionul J6 - construcţia C38: - suprafaţa construită = 155,00 mp; - valoarea contabilă = 3.625,07 lei. Total valoare contabilă Imobil 492 - parţial = 18.676,37 lei
2 Oraşul Craiova, judeţul Dolj C.F. nr. 217398 Craiova, nr. cadastral 23961 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 431 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103859 - parţial Construcţii: Pavilionul V: - suprafaţa construită = 83,00 mp; - valoarea contabilă = 20.608,94 lei. Pavilionul V1: - suprafaţa construită = 65,00 mp; - valoarea contabilă = 16.488,17 lei. Total valoare contabilă Imobil 431 - parţial = 37.097,11 lei
3 Municipiul Craiova, strada Potelu nr. 188, judeţul Dolj C.F. nr. 204383 Craiova, nr. cadastral 204383; C.F. nr. 32140 Malu Mare, nr. cadastral 32140; C.F. nr. 212606 Craiova, nr. cadastral 212606 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3264 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103878 - parţial Construcţii: Pavilionul A12: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 1.555,70 lei. Pavilionul A13: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 1.555,70 lei. Pavilionul G: - suprafaţa construită = 32,00 mp; - valoarea contabilă = 169,20 lei. Total valoare contabilă Imobil 3264 - parţial = 3.280,60 lei
4 Oraşul Huşi, judeţul Vaslui C.F. nr. 74307 Huşi, nr. cadastral 2626 C.F. nr. 74311 Huşi, nr. cadastral 2625 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 460 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. =106894– parţial Construcţii: Pavilionul K: - suprafaţa construită = 267,00 mp; - valoarea contabilă = 12,86 lei. Total valoare contabilă Imobil 460 - parţial = 12,86 lei
5 Oraşul Zalău, strada Simion Bărnuţiu nr. 91, judeţul Sălaj C.F. nr. 58267 Zalău, nr. cadastral 58267 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 370 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106790 - parţial Construcţii: Pavilionul C3: - suprafaţa construită = 165,00 mp; - valoarea contabilă = 21.146,24 lei. Pavilionul C4: - suprafaţa construită = 135,00 mp; - valoarea contabilă = 3.599,36 lei. Pavilionul C5: - suprafaţa construită = 43,00 mp;
0 1 2 3
- valoarea contabilă = 2.249,60 lei. Pavilionul C6: - suprafaţa construită = 117,00 mp; - valoarea contabilă = 6.748,80 lei. Pavilionul C7: - suprafaţa construită = 117,00 mp; - valoarea contabilă = 13.497,60 lei. Pavilionul C9: - suprafaţa construită = 84,00 mp; - valoarea contabilă = 14.708,83 lei. Pavilionul C10: - suprafaţa construită = 45,00 mp; - valoarea contabilă = 3.677,21 lei. Reţea termoficare: - suprafaţa construită = 502,00 ml; - valoarea contabilă = 63,05 lei. Total valoare contabilă Imobil 370 - parţial = 65.690,69 lei
6 Comuna Păuleşti, judeţul Prahova C.F. nr. 25692 Păuleşti, nr. cadastral 1214 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 420 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103761 - parţial Construcţii: Reţea electrică aeriană: - suprafaţa construită = 3.330,00 ml; - valoarea contabilă = 740,00 lei Total valoare contabilă Imobil 420 - parţial = 740,00 lei
7 Oraşul Giroc, judeţul Timiş C.F. nr. 410944 Giroc, nr. cadastral 410944 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1366 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106613 - parţial Construcţii: Pavilionul CP: - suprafaţa construită = 48,65 mp; - valoarea contabilă = 4.004,29 lei. Pavilionul O1: - suprafaţa construită = 230,00 mp; - valoarea contabilă = 8,36 lei. Pavilionul S: - suprafaţa construită = 265,60 mp; - valoarea contabilă = 22,10 lei. Pavilionul T: - suprafaţa construită = 100,90 mp; - valoarea contabilă = 2,83 lei. Pavilionul U: - suprafaţa construită = 15,40 mp; - valoarea contabilă = 1,38 lei. Pavilionul O: - suprafaţa construită = 288,00 mp; - valoarea contabilă = 8,30 lei. Total valoare contabilă Imobil 1366 - parţial = 4.047,26 lei
8 Comuna Ştiuca, judeţul Timiş C.F. nr. 401383 Ştiuca, Nr. cadastral 401383 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2485 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103532 - parţial Construcţii: Pavilionul A9: - suprafaţa construită = 220,00 mp; - valoarea contabilă = 37.790,90 lei. Pavilionul A10: - suprafaţa construită = 319,00 mp; - valoarea contabilă = 53.090,56 lei. Total valoare contabilă Imobil 2485 - parţial = 90.881,46 lei
9 Oraşul Sulina, judeţul Tulcea C.F. nr. 30721 Sulina, nr. cadastral 432 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1298 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107196 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 122,00 mp; - valoarea contabilă = 4.954,80 lei.
0 1 2 3
Pavilionul A1: - suprafaţa construită = 122,00 mp; - valoarea contabilă = 4.954,80 lei Total valoare contabilă Imobil 1298 - parţial = 9.909,60 lei
10 Municipiul Constanţa, strada Gheorghe Marinescu nr. 2, judeţul Constanţa C.F. nr. 228873 Constanţa, nr. cadastral 228873 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1204 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107072 - parţial Construcţii: Pavilionul Z7: - suprafaţa construită = 200,00 mp; - valoarea contabilă = 91.539,00 lei. Pavilionul Z6: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 11.442,53 lei. Pavilionul Z5: - suprafaţa construită = 200,00 mp; - valoarea contabilă = 53.229,10 lei. Pavilionul Z4: - suprafaţa construită = 335,00 mp; - valoarea contabilă = 53.397,89 lei. Pavilionul Z3: - suprafaţa construită = 30,00 mp; - valoarea contabilă = 45.769,76 lei. Pavilionul Z1: - suprafaţa construită = 29,00 mp; - valoarea contabilă = 1.921,30 lei. Pavilionul V: - suprafaţa construită = 311,00 mp; - valoarea contabilă = 61.965,11 lei. Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 66,00 mp; - valoarea contabilă = 1.067,60 lei. Pavilionul J3: - suprafaţa construită = 17,00 mp; - valoarea contabilă = 1.304,80 lei. Pavilionul J15: - suprafaţa construită = 86,00 mp; - valoarea contabilă = 4.704,44 lei. Pavilionul J10: - suprafaţa construită = 66,00 mp; - valoarea contabilă = 7.511,60 lei. Pavilionul J11: - suprafaţa construită = 129,00 mp; - valoarea contabilă = 12.180,90 lei. Total valoare contabilă Imobil 1204 - parţial = 346.034,03 lei
11 Municipiul Constanţa, strada Badea Cârţan nr. 27, judeţul Constanţa C.F. nr. 226323 Constanţa, nr. cadastral 226323 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3060 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107084 - parţial Construcţii: Pavilionul M1: - suprafaţa construită = 61,00 mp; - valoarea contabilă = 12.380,32 lei. Pavilionul M2: - suprafaţa construită = 40,00 mp; - valoarea contabilă = 10.667,44 lei. Pavilionul M3: - suprafaţa construită = 122,00 mp; - valoarea contabilă = 32.729,98 lei. Pavilionul M4: - suprafaţa construită = 75,00 mp; - valoarea contabilă = 20.122,82 lei. Pavilionul M5: - suprafaţa construită = 86,00 mp; - valoarea contabilă = 23.032,20 lei.
0 1 2 3
Pavilionul M6: - suprafaţa construită = 243,00 mp; - valoarea contabilă = 64.975,14 lei. Pavilionul M8: - suprafaţa construită = 126,00 mp; - valoarea contabilă = 33.699,62 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită = 20,70 mp; - valoarea contabilă = 5.237,58 lei. Total valoare contabilă Imobil 3060 - parţial = 202.845,10 lei
12 Oraşul Câmpulung, strada Matei Basarab nr. 58, judeţul Argeş CF nr. 84186 Câmpulung, nr. cadastral 4345 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 535 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103718 - parţial Împrejmuire metalică: - suprafaţa construită = 162,00 ml; - valoarea contabilă = 661,20 lei. Total valoare contabilă Imobil 535 - parţial = 661,20 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunuri imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1 103708 8.19.01 imobil 492 Oraşul Bucov, judeţul Prahova C.F. nr. 24144 Bucov, nr. cadastral 722
2 103859 8.19.01 imobil 431 Oraşul Craiova, judeţul Dolj C.F. nr. 217398 Craiova, nr. cadastral 23961
3 103878 8.19.01 imobil 3264 Municipiul Craiova, strada Potelu nr. 188, judeţul Dolj C.F. nr. 204383 Craiova, nr. cadastral 204383; C.F. nr. 32140 Malu Mare, nr. cadastral 32140; C.F. nr. 212606 Craiova, nr. cadastral 212606.
4 106894 8.19.01 imobil 460 Oraşul Huşi, judeţul Vaslui C.F. nr. 74307 Huşi, nr. cadastral 2626; C.F. nr. 74311 Huşi, nr. cadastral 2625.
5 106790 8.19.01 imobil 370 Oraşul Zalău, strada Simion Bărnuţiu nr. 91, judeţul Sălaj C.F. nr. 58267 Zalău, nr. cadastral 58267
6 103761 8.19.01 imobil 420 Comuna Păuleşti, judeţul Prahova C.F. nr. 25692 Păuleşti, nr. cadastral 1214
7 106613 8.19.01 imobil 1366 Oraşul Giroc, judeţul Timiş C.F. nr. 410944 Giroc, nr. cadastral 410944
8 103532 8.19.01 imobil 2485 Comuna Ştiuca, judeţul Timiş C.F. nr. 401383 Ştiuca, nr. cadastral 401383
9 107196 8.19.01 imobil 1298 Oraşul Sulina, judeţul Tulcea C.F. nr. 30721 Sulina, nr. cadastral 432
10 107072 8.19.01 imobil 1204 Municipiul Constanţa, strada Gheorghe Marinescu nr. 2, judeţul Constanţa C.F. nr. 228873 Constanţa, nr. cadastral 228873
11 107084 8.19.01 imobil 3060 Municipiul Constanţa, strada Badea Cârţan nr. 27, judeţul Constanţa C.F. nr. 226323 Constanţa, nr. cadastral 226323
12 103718 8.19.01 imobil 535 Oraşul Câmpulung, strada Matei Basarab nr. 58, judeţul Argeş C.F. nr. 84186 Câmpulung, nr. cadastral 4345


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 440/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 440 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu