Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 432 din 28 aprilie 2010

privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 303 din 10 mai 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional pentru iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi.

(2) Scopul prezentei hotărâri este valorificarea eficientă a surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, denumite în continuare AAU-uri.

Art. 2. - (1) In sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) investiţii verzi - investiţii prin care se finanţează proiecte care generează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

b) tehnologii curate - tehnologii care conduc la reducerea intensităţii carbonului, exprimată în tone de C02 echivalent pe unitatea de produs.

(2) Definiţiile expresiilor prevăzute la alin. (1) se completează, după caz, cu cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010.

Art. 3. - (1) Schemele de investiţii verzi cuprind două etape:

a)    comercializarea surplusului de AAU-uri, în baza contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri;

b) finanţarea de investiţii verzi, finanţarea timpurie, campanii de informare şi conştientizare, precum şi studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice.

(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în colaborare cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, după caz.

(3) Entităţile prevăzute la alin. (2) acţionează în calitate de autorităţi publice potrivit prevederilor art. 127 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind considerate persoane impozabile pentru comercializarea surplusului de AAU-uri în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010.

Art. 4. - (1) Pentru prima perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto 2008-2012, surplusul de AAU-uri care se comercializează este de maximum 300.000.000 de AAU-uri.

(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face de regulă în tranşe de cel puţin 1.000.000 de AAU-uri.

Art. 5. - Cumpărătorii de AAU-uri pot fi:

a)  statele prevăzute în anexa B la Protocolul de la Kyoto, reprezentate de guvernele acestora;

b)  entităţi autorizate de statele prevăzute în anexa B la Protocolul de la Kyoto.

Art. 6. - (1) Pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, Ministerul Economiei, Comretului şi Mediului de Afaceri împreună cu Ministerul Mediului şi Pădurilor iniţiază un memorandum, care este avizat de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe şi alte autorităţi ale administraţiei publice, după caz, şi care este înaintat spre aprobare Guvernului.

(2) Memorandumul pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri conţine referiri la elementele concrete de mandat ale părţii române şi propuneri privind componenţa delegaţiei de negociatori.

(3) Memorandumul pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri are întotdeauna anexată propunerea de text de la care se va porni în negociere, atât în limba română, cât şi în limba străină în care se încheie contractul.

(4) Propunerea de text a părţii române se redactează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 şi a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. - (1) Negocierile se desfăşoară prin întâlnirea directă a delegaţiilor de negociatori sau prin corespondenţă, cu respectarea strictă a elementelor mandatului.

(2)  In situaţia în care textul rezultat în urma negocierilor corespunde cu elementele mandatului aprobate prin memorandum, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2), se redactează un memorandum pentru aprobarea încheierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, care este iniţiat şi avizat de aceleaşi autorităţi publice implicate în promovarea memorandumului pentru aprobarea negocierii contractului de stat, şi care se înaintează spre aprobare Guvernului.

(3) In situaţia în care textul rezultat în urma negocierilor diferă substanţial de elementele mandatului de la care s-a pornit în negociere, se redactează un nou memorandum, care este iniţiat şi avizat de aceleaşi autorităţi publice implicate în promovarea memorandumului pentru aprobarea negocierii contractului de stat, şi care se înaintează spre aprobare Guvernului.

(4)  Memorandumul prevăzut la alin. (3) cuprinde sintetic relatarea desfăşurării negocierilor cu prezentarea poziţiei partenerului, evaluarea posibilelor evoluţii ale procesului de negocieri, precum şi propuneri vizând, dacă este cazul, modificarea mandatului de negociere sau încetarea negocierilor.

Art. 8. - (1) Administraţia Fondului pentru Mediu deschide un cont analitic la contul în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României, în vederea încasării sumelor în valută rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, scop în care se încheie o convenţie tripartită.

(2)  In termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data creditării contului menţionat la alin. (1) cu sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, Administraţia Fondului pentru Mediu efectuează operaţiunea de schimb valutar şi virează echivalentul în lei al valutei încasate în contul de venituri al Fondului pentru Mediu.

(3) In termenul prevăzut la alin. (2), Administraţia Fondului pentru Mediu virează sumele cuvenite bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010.

(4)   Reflectarea în contabilitatea Administraţiei Fondului pentru Mediu se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri se constituie în sursă de finanţare pentru investiţii verzi, finanţarea timpurie, campanii de informare şi conştientizare, precum şi pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice.

Art. 10. - (1) Sumele prevăzute la art. 9, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010, se utilizează după cum urmează:

a) 98% pentru investiţii verzi;

b)   2% pentru campanii de informare şi conştientizare, precum şi pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru investiţii verzi se utilizează pentru următoarele categorii de proiecte:

a)  tehnologii curate, incluzând gazeificarea cărbunelui şi cogenerare de înaltă eficienţă, fără a se limita la acestea;

b) modernizarea şi reabilitatea grupurilor energetice;

c) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;

d) îmbunătăţirea utilizării eficiente a energiei în clădiri;

e) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură;

f)   reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin stimularea utilizării autovehiculelor hibrid şi a celor electrice;

g)   împădurirea unor suprafeţe de terenuri, inclusiv a terenurilor agricole degradate;

h) managementul deşeurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Art. 11. - Finanţarea proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (2) se face cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat.

Art. 12. - (1) Beneficiarii proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (2) pot fi:

a) operatori economici;

b) autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

(2) Beneficiarii fondurilor pentru campaniile de informare, conştientizare şi studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), pot fi:

a) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;

b) organizaţii neguvernamentale;

c)  unităţi ale sistemului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare.

Art. 13. - Procedura de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru proiectele prevăzute la art. 10 alin. (2), după finalizarea acestora, se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul mediului şi pădurilor,

Borbely Laszlo

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 432/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 432 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 432/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu