Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 414 din 19 mai 2000

privind modificarea si completarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 150/1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 246 din  2 iunie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 150/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Consiliul de administratie sau, dupa caz, organele de conducere similare din fiecare unitate sanitara si de asistenta sociala vor asigura conditiile necesare pentru evaluarea activitatii personalului medico-sanitar si a celui auxiliar sanitar pe baza normelor prevazute la cap. IV. In functie de rezultatul evaluarii si in limita cheltuielilor cu salariile aprobate anual potrivit legii, acestea stabilesc persoanele care pot beneficia de o crestere a salariului de baza."
    2. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    La angajarea intr-o functie de executie salariile de baza individuale se stabilesc intre limitele prevazute de lege pentru functia, gradul profesional sau treapta profesionala respectiva, pe baza criteriilor de selectie si a evaluarii performantelor profesionale individuale ale angajatului, in raport cu cerintele postului, prevazute in anexa nr. 5 si, respectiv, in anexa nr. 6. In cazul in care angajarea se face in aceeasi functie, cu aceeasi grila de salarizare, iar persoana angajata provine dintr-o unitate sanitara care utilizeaza aceleasi functii si grile de salarizare, salariul de baza avut se mentine."
    3. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Dupa primul an de aplicare a legii prevederile alin. (2) nu se aplica in urmatoarele situatii:
    a) persoanelor angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant;
    b) angajatilor al caror contract individual de munca este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activitatii;
    c) angajatilor promovati intr-o alta functie de executie sau intr-o functie de conducere, precum si angajatilor proveniti din afara unitatii, pentru care momentul de evaluare se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica;
    d) angajatilor aflati in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluarii activitatii;
    e) angajatilor care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluarii se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica."
    4. Partea introductiva a alineatului (1) a articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Criteriile pe baza carora se face evaluarea performantei profesionale individuale sunt urmatoarele:"
    5. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta metodologie."
    6. Dupa anexa nr. 4 se introduc anexele nr. 5 si 6 avand, in mod corespunzator, continutul anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 150/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministru de stat,
                       ministrul sanatatii,
                       Irinel Popescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                            CRITERIILE
de selectie la angajare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
___________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea criteriului                    Componentele de baza ale
crt.                                          criteriului de selectie
___________________________________________________________________________
 1.  Pregatirea profesionala impusa           a) pregatirea de baza
     ocupantului postului                     b) pregatirea de specialitate
 2.  Experienta necesara pentru               Experienta in munca sanitara
     ocuparea postului                          Experienta    Calificativul
                                                 (in ani)
                                                     1              1
                                                     3              2
                                                     5              3
                                                     7              4
                                                     9              5
 3.  Cursuri de perfectionare-specializare
     in specialitatea postului
 4.  Valorificarea cunostintelor
     profesionale de la proba scrisa, pe
     baza notelor acordate, astfel:
         Nota       Calificativul
     7    -  7,90         3
     7,91 -  8,90         4
     8,91 - 10            5
 5.  Aprecierea candidatului in urma
     interviului, cu note de la 1 la 5
___________________________________________________________________________

                            CRITERIILE
de selectie la angajare pentru personalul auxiliar sanitar
___________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea criteriului                    Componentele de baza ale
crt.                                          criteriului de selectie
___________________________________________________________________________
 1.  Pregatirea profesionala impusa
     ocupantului postului
 2.  Experienta necesara pentru ocuparea
     postului                                 Experienta in munca
                                                Experienta    Calificativul
                                                 (in ani)
                                                     1              1
                                                     3              2
                                                     5              3
                                                     7              4
                                                     9              5
 3.  Valorificarea cunostintelor
     profesionale de la proba scrisa sau
     de la proba practica, pe baza notelor
     acordate, astfel:
         Nota       Calificativul
     7    -  7,90         3
     7,91 -  8,90         4
     8,91 - 10            5
 4.  Aprecierea candidatului in urma
     interviului, cu note de la 1 la 5
___________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                            FISA DE EVALUARE
pe baza criteriilor de selectie la angajare pentru personalul de specialitate medico-sanitar

    Numele si prenumele .........................
    Rezultatul evaluarii ........................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selectie
    B - Valoarea ponderata a criteriului de selectie
_____________________________________________________________________________
Nr.  Criteriile de selectie      Ponderea  Componentele de baza ale     A   B
crt.                               (%)     criteriului de selectie
_____________________________________________________________________________
 1.  Pregatirea profesionala        30     a) pregatirea de baza
     impusa ocupantului postului           b) pregatirea de
                                              specialitate
_____________________________________________________________________________
     TOTAL:
_____________________________________________________________________________
 2.  Experienta necesara pentru     30     Experienta in munca sanitara
     ocuparea postului                       Experienta  Calificativul
                                              (in ani)
                                                  1            1
                                                  3            2
                                                  5            3
                                                  7            4
                                                  9            5
_____________________________________________________________________________
     TOTAL:
_____________________________________________________________________________
 3.  Cursuri de                     10
     perfectionare-specializare
     in specialitatea postului
_____________________________________________________________________________
     TOTAL:
_____________________________________________________________________________
 4.  Valorificarea cunostintelor    20
     profesionale de la proba
     scrisa, pe baza notelor
     acordate, astfel:
        Nota       Calificativul
     7    -  7,90        3
     7,91 -  8,90        4
     8,91 - 10           5
_____________________________________________________________________________
     TOTAL:
_____________________________________________________________________________
 5.  Aprecierea candidatului in     10
     urma interviului, cu note
     de la 1 la 5
_____________________________________________________________________________
     TOTAL:
_____________________________________________________________________________
     PUNCTAJUL TOTAL:
_____________________________________________________________________________

        Comisia de incadrare si promovare                     Angajat,
             .......................                      ...............
             .......................
             .......................

                            FISA DE EVALUARE
pe baza criteriilor de selectie la angajare pentru personalul auxiliar sanitar

    Numele si prenumele .........................
    Rezultatul evaluarii ........................

____________________________________________________________________________
Nr.  Criteriile de selectie               Ponderea  Punctajul    Valoarea
crt.                                        (%)     acordat      ponderata a
                                                    pentru       criteriului
                                                    fiecare      de selectie
                                                    criteriu
                                                    de selectie
____________________________________________________________________________
 1.  Pregatirea profesionala impusa          30
     ocupantului postului
 2.  Experienta necesara pentru              30
     ocuparea postului
     Experienta in munca
       Experienta    Calificativul
        (in ani)
            1              1
            3              2
            5              3
            7              4
            9              5
 3.  Valorificarea cunostintelor
     profesionale de la proba scrisa
     sau de la proba practica, pe baza
     notelor acordate, astfel:
        Nota       Calificativul
     7    -  7,90        3
     7,91 -  8,90        4
     8,91 - 10           5
 4.  Aprecierea candidatului in              20
     urma interviului, cu note
     de la 1 la 5
____________________________________________________________________________
     PUNCTAJUL TOTAL:
____________________________________________________________________________

        Comisia de incadrare si promovare                     Angajat,
             .......................                      ...............
             .......................
             .......................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 414/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 414 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu