Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 41 din 30 ianuarie 1996

pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta si asigurarea securitatii turistilor in structurile de primire turistice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 30 din 13 februarie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la accesul, evidenta si asigurarea securitatii turistilor in structurile de primire turistice, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Agentii economici care detin sau administreaza structuri de primire turistice - hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanta, bungalouri, pensiuni turistice, ferme agroturistice si alte unitati cu functie de cazare turistica, indiferent de forma de proprietate - au obligatia de a respecta si de a aplica integral prevederile prezentei hotarari.
    Art. 3
    Nerespectarea regulilor prevazute la pct. 1-5 si 7-9 din Normele cu privire la accesul, evidenta si asigurarea securitatii turistilor in structurile de primire turistice constituie contraventii, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea regulilor stabilite la pct. 7, cu amenda de la 200.000 lei la 400.000 lei;
    b) nerespectarea regulilor prevazute la pct. 2, 3 si 5, cu amenda de la 400.000 lei la 600.000 lei;
    c) nerespectarea regulilor stabilite la pct. 1, 4, 8 si 9, cu amenda de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 4
    Contraventiile se constata si amenzile se aplica de catre reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Turismului si de catre organele de specialitate ale Politiei Romane.
    In cazul repetarii contraventiilor sus-mentionate, imputernicitii Ministerului Turismului pot retrage brevetul de turism al directorului structurii de primire turistice respective.
    Art. 5
    Dispozitiile prezentei hotarari se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    Prezenta hotarare intra in vigoare dupa 15 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

                     PRIM-MINISTRU
                   NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministrul turismului,
                           Dan Matei Agathon

                           Ministru de interne,
                           Doru Ioan Taracila


    ANEXA 1

                      NORME
cu privire la accesul, evidenta si asigurarea securitatii turistilor in structurile de primire turistice

    1. Cazarea turistilor se face la orice ora din zi si din noapte, in ordinea sosirii si in limita locurilor disponibile, tinandu-se seama, cu prioritate, de obligatiile asumate anterior (contracte si rezervari confirmate), cu informarea anticipata asupra tarifului pentru o zi, aferent spatiului inchiriat.
    Cazarea se face fara nici o discriminare cu privire la cetatenie, nationalitate, domiciliu, convingeri politice sau religioase.
    Administratiile structurilor de primire turistice (hoteluri, moteluri, cabane, sate de vacanta, bungalouri, pensiuni, ferme agroturistice si alte unitati cu functie de cazare turistica) au obligatia sa asigure ordinea, linistea publica si bunele moravuri, precum si securitatea turistilor si a bunurilor ce le apartin, in incinta unitatilor.
    2. Lucratorii de la receptiile structurilor de primire turistice sunt obligati sa inscrie pe toti turistii in evidentele operative, la sosirea acestora, si sa asigure completarea formularului Fisa de anuntare a sosirii si plecarii turistilor pentru fiecare turist.
    Fisele de anuntare a sosirii si plecarii turistilor sunt formulare inseriate, cu regim special, care inlocuiesc cartile de imobil. Datele pe care le contine fiecare fisa sunt cele prevazute in anexa care face parte din prezentele norme.
    Completarea fiselor se face in momentul sosirii, de catre fiecare turist, pe baza actelor de identitate, care pentru cetatenii romani sunt: buletinul de identitate, pasaportul, carnetul de marinar sau licenta de zbor, pentru cetatenii straini sunt: pasaportul, carnetul de identitate, legitimatia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenta de zbor, iar pentru militarii in termen si elevii institutiilor militare de invatamant sunt: buletinul de identitate sau, dupa caz, documentele de identitate militare (carnetul de serviciu sau legitimatia).
    Este interzisa cazarea oricarei persoane care nu poseda act legal de identitate.
    Fisele de anuntare a sosirii si plecarii turistilor, completate si semnate de turistii cazati, se preiau, impreuna cu actele de identitate, de catre receptioneri, care sunt obligati sa confrunte datele din fise cu cele din actul de identitate, sa semneze fisele pentru confirmarea completarii corecte a acestora si sa restituie actele de identitate titularilor.
    Raspunderea pentru completarea corecta a fiselor de anuntare a sosirii si plecarii turistilor revine receptionerilor.
    Fisele de anuntare a sosirii si plecarii turistilor se intocmesc in doua exemplare, iar pentru evitarea utilizarii indigoului, acestea sunt realizate din hartie chimizata.
    Originalele fiselor de anuntare a sosirii si plecarii turistilor, grupate in ordine alfabetica, pentru romani si, respectiv, pentru straini, se pun zilnic la dispozitia organelor de politie.
    Copiile fiselor de anuntare a sosirii si plecarii turistilor, grupate in acelasi mod ca si originalele, raman la structurile de primire turistice.
    Fisele de anuntare a sosirii si plecarii turistilor se arhiveaza, cu termen de pastrare 5 ani, astfel: originalele, la organele de politie, si copiile, la structurile de primire turistice.
    Fiind formulare inseriate si avand regim special, fisele de anuntare a sosirii si plecarii turistilor se tiparesc centralizat in unitati tipografice abilitate de Ministerul Turismului, unitatile respective asigurand evidenta si distribuirea acestora contra cost.
    Obligatia procurarii acestor formulare revine detinatorilor si administratorilor structurilor de primire turistice.
    3. Modalitatile de predare-preluare a fiselor de anuntare a sosirii si plecarii turistilor vor fi stabilite de comun acord de catre unitatile de politie teritoriale si de catre structurile de primire turistice.
    Copiile fiselor de anuntare a sosirii si plecarii turistilor, aflate la receptia structurilor de primire turistice, precum si celelalte documente de evidenta si gestiune vor fi puse la dispozitie, pentru verificari, la cererea lucratorilor de politie, in cazuri justificate.
    4. Cazarea minorilor sub 14 ani este permisa numai in cazurile in care acestia sunt insotiti de parinti sau de reprezentanti legali.
    Se excepteaza de la aceasta regula minorii aflati in drumetie, tabere, excursii, concursuri sau in alte actiuni similare, insotiti de cadre didactice, antrenori si ghizi din partea organizatorilor actiunilor respective.
    5. In scopul asigurarii protectiei turistilor, personalului structurilor de primire turistice ii este interzis sa dea relatii si informatii cu privire la sejurul turistilor in aceste unitati, fara acordul acestora.
    Vizitarea turistilor in structurile de primire turistice este admisa, cu conditia ca vizitatorul sa anunte receptia. Lucratorii de la receptie au obligatia sa permita vizita numai dupa obtinerea acordului turistului care urmeaza sa fie vizitat.
    Vizitatorul poate ramane peste noapte in camera turistului vizitat numai dupa anuntarea receptiei, completarea fisei de anuntare a sosirii si plecarii turistilor si inregistrarea in celelalte documente de evidenta operativa, in vederea achitarii contravalorii serviciilor prestate de catre structurile de primire turistice.
    6. Structurile de primire turistice care au inchiriat camere ce sunt folosite ca sedii de firme vor asigura, in limita posibilitatilor, acces separat pentru personalul si vizitatorii acestora.
    7. In hotelurile cu o capacitate mai mare de 100 de locuri se introduce obligatoriu tichetul - legitimatie, pentru identificarea persoanelor cazate, inclusiv pentru personalul firmelor.
    Atunci cand clientii nu sunt cunoscuti, personalul de la receptia hotelului le va solicita tichetul - legitimatie la inmanarea cheii camerei in care sunt cazati.
    8. Administratiile structurilor de primire turistice raspund de paza, securitatea si integritatea bunurilor turistilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, asigurand masurile si dotarile necesare in acest scop.
    De asemenea, asigura amenajari corespunzatoare pentru asigurarea valorilor predate de turisti spre pastrare la receptie, luand, totodata, si masuri de afisare a unor anunturi in acest sens.
    9. Personalul structurilor de primire turistice este obligat, in cadrul atributiilor de serviciu, sa ia masuri de prevenire a infractiunilor si a altor fapte antisociale in incinta acestora. In cazul savarsirii unor asemenea fapte, al detinerii de date referitoare la comportarea suspecta a unor turisti sau al sesizarii pregatirii unor acte infractionale, se vor comunica de urgenta, prin receptionerul de serviciu sau prin administratorul structurii de primire turistice, organelor de politie, cele constatate sau observate.
    Personalul structurilor de primire turistice va contribui la solutionarea situatiilor care dau nastere la tulburarea linistii si odihnei turistilor in incinta structurilor de primire turistice, pana la sosirea organelor de politie, atunci cand este necesara interventia acestora.
    Administratiile si personalul de la receptia structurilor de primire turistice de toate tipurile au obligatia de a informa organele de politie despre aparitia persoanelor care au savarsit infractiuni si care au fost date in urmarire, precum si a altor persoane cunoscute ca: traficanti, turbulenti, prostituate, proxeneti etc. In acest sens, intregul personal al structurilor de primire turistice trebuie sa cunoasca modul si posibilitatile de anuntare cat mai urgenta a organelor de politie.
    10. In conformitate cu dispozitiile legale, spatiul de cazare constituie resedinta temporara a turistului si, in consecinta, acest spatiu este inviolabil, cu exceptia situatiilor care pun in pericol viata, integritatea si bunurile turistilor, precum si baza materiala a structurilor de primire turistice.
    Controlul in spatiul de cazare ocupat de turist este permis numai in conditiile prevazute de lege.
    11. Instruirea personalului structurilor de primire turistice in legatura cu cunoasterea si aplicarea acestor reguli se realizeaza de catre detinatorii sau administratorii unitatilor respective, cu asistenta organelor de politie, conform competentei teritoriale.


    ANEXA 1
    la norme

    HOTEL...............
    ROOM No ............

                    FISA Nr. .................................
     REGISTRATION FORM - ANMELDUNG - FORMULAIRE - KAPT0YKA
     DE ANUNTAREA SOSIRII SI PLECARII
     TO BE COMPLETED ON ARRIVAL AND DEPARTURE
     AUSZUFULLEN BEI DER ANKUNFT UND ADRESE
     POUR COMPLETER A L'ARRIVEE ET AU DEPART
--------------------------------------------------------------------------------
   NUMELE SI PRENUMELE
   SURNAME AND CHRISTIAN NAME
   NAME UND VORNAME
   NOME ET PRENOME
--------------------------------------------------------------------------------
    DATA NASTERII           LOCUL NASTERII               CETATENIA
    DATE OF BIRTH           PLACE OF BIRTH               NATIONALITY
    GEBURTSDATUM            GEBURTSORT                   STAATSANGEHORIGKE
    DATE DE NAISSANCE       LIEU DE NAISSANCE            NATIONALITE

    DOMICILIUL: LOCALITATEA STRADA          Nr.          TARA
    RESIDENCE: LOCALITY     STREET          No.          COUNTRY
    WOHNSITZ: ORT           STRASSE         Nr.          LAND
    DOMICILE: LOCALITE      RUE             No.          PAYS

    DATA SOSIRII            DATA PLECARII        DESTINATIA URMATOARE
    DATE OF ARRIVAL         DATE OF DEPARTURE    NEXT DESTINATION
    ANKUNFTSDATUM           ABREISEDATUM         WEITERREISE NACH
    DATE D'ARRIVE           DATE DE DEPART       DESTINATION SUIVANTE

    SCOPUL CALATORIEI IN ROMANIA
    PURPOSE OF TRAVELLING TO ROMANIA
    ZWECK DER REISE NACH RUMANIEN
    MOTIVE DE VOTRE VOYAGE EN ROUMANIE

    ACT DE IDENTITATE:          SERIA                 Nr.
    IDENTITY CARD:              SERIES                No.
    PERSONALAUSWEIS: SERIE                 Nr.
    PAPIERS D'IDENTITE:         SERIE                 No.

    SEMNATURA TURISTULUI            SEMNATURA RECEPTIONERULUI
    TOURIST'S SIGNATURE             RECEPTIONIST'S SIGNATURE
    UNTERSCHRIFT DES TOURISTEN      UNTERSCHRIFT DES EMPFANGSCHESS
    SIGNATURE DU TOURISTE           SIGNATURE DU RECEPTIONNAIRE
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 41/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 41 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu