E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 237 din  8 februarie 2001

pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 92 din 22 februarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Agentii economici care detin sau administreaza structuri de primire turistice - hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanta, bungalouri, pensiuni turistice si agroturistice si alte unitati cu functie de cazare turistica - au obligatia sa respecte si sa aplice integral prevederile prezentei hotarari.
    Art. 3
    (1) Savarsirea urmatoarelor fapte constituie contraventii, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) refuzul cazarii turistilor in cazul in care exista locuri de cazare disponibile;
    b) neasigurarea ordinii, linistii publice si a bunelor moravuri in structurile de primire turistice;
    c) neasigurarea securitatii turistilor si a bunurilor acestora in structurile de primire turistice;
    d) nerespectarea obligatiei privind intocmirea fisei de anuntare a sosirii si plecarii si completarea cartii de imobil, dupa caz;
    e) transmiterea de catre personalul structurilor de primire turistice a unor informatii cu privire la sejurul turistilor, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt solicitate de ofiterii sau subofiterii Ministerului de Interne;
    f) cazarea minorilor sub 14 ani care sunt neinsotiti de parinti sau de reprezentantii legali, cu exceptia celor aflati in drumetie, tabere, excursii, concursuri sau in alte actiuni similare, insotiti de cadre didactice, antrenori si ghizi;
    g) permiterea de catre personalul structurilor de primire turistice a vizitarii unui turist fara a avea acordul acestuia;
    h) permiterea de catre personalul structurilor de primire turistice a ramanerii peste noapte a unui vizitator al turistului fara ca pentru acesta sa fie intocmita fisa de anuntare a sosirii si plecarii sau fara a se completa cartea de imobil, dupa caz;
    i) neinformarea de catre personalul structurilor de primire turistice a organelor de politie cu privire la aparitia unor persoane care au savarsit infractiuni si care au fost date in urmarire, precum si a altor persoane cunoscute ca traficanti, turbulenti, prostituate, proxeneti etc.;
    j) efectuarea unor controale in spatiile de cazare a turistilor in alte conditii decat cele prevazute de lege;
    k) angajarea de catre detinatorii sau administratorii spatiilor de cazare a unor persoane neinstruite.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei, faptele prevazute la alin. (1) lit. d), e), g) si h);
    b) cu amenda de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, faptele prevazute la alin. (1) lit. a), b), c), f), i), j) si k).
    Art. 4
    (1) Contraventiile se constata si amenzile se aplica de reprezentantii imputerniciti de Ministerul Turismului, precum si de ofiterii si subofiterii de politie.
    (2) In cazul repetarii contraventiilor sus-mentionate, imputernicitii Ministerului Turismului pot retrage brevetul de turism al directorului si/sau certificatul de clasificare a structurii de primire turistice respective.
    Art. 5
    Contraventiilor prevazute la art. 3 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 41/1996 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta si asigurarea securitatii turistilor in structurile de primire turistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 30 din 13 februarie 1996, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul turismului,
                         Matei-Agathon Dan

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

    ANEXA 1

                              NORME
cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistice

    Art. 1
    (1) Cazarea turistilor se face la orice ora din zi si din noapte, in ordinea sosirii si in limita locurilor disponibile, tinandu-se seama cu prioritate de obligatiile asumate anterior pe baza de contracte si rezervari confirmate, cu informarea anticipata asupra tarifului pentru o zi aferent spatiului inchiriat.
    (2) Cazarea se face fara nici o discriminare cu privire la cetatenie, nationalitate, domiciliu, convingeri politice sau religioase.
    (3) Administratiile structurilor de primire turistice: hoteluri, moteluri, cabane, sate de vacanta, bungalouri, pensiuni turistice si agroturistice si alte unitati cu functie de cazare turistica au obligatia sa asigure in incinta unitatilor ordinea, linistea publica si bunele moravuri, precum si securitatea turistilor si a bunurilor ce le apartin.
    Art. 2
    (1) Administratorii structurilor de primire turistice sunt obligati sa asigure inscrierea tuturor turistilor in evidentele operative, la sosirea acestora, si completarea formularului "Fisa de anuntare a sosirii si plecarii".
    (2) Pensiunile turistice si agroturistice sunt exceptate de la completarea acestui formular, urmand sa se utilizeze cartile de imobil.
    (3) Fisele de anuntare a sosirii si plecarii sunt formulare inseriate si inlocuiesc cartile de imobil. Datele pe care le contine fiecare fisa sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme.
    (4) Completarea fiselor se face de catre fiecare turist in momentul sosirii, pe baza actelor de identitate, care pentru cetatenii romani sunt: buletinul/cartea de identitate si pasaportul, carnetul de marinar sau licenta de zbor; pentru cetatenii straini sunt: pasaportul, carnetul de identitate, legitimatia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenta de zbor, iar pentru militarii in termen si elevii institutiilor militare de invatamant sunt: buletinul/cartea de identitate sau, dupa caz, documentele de identitate militare (carnetul de serviciu sau legitimatia).
    (5) Este interzisa cazarea oricarei persoane care nu poseda act de identitate.
    (6) Fisele de anuntare a sosirii si plecarii, completate si semnate de turistii cazati, se preiau, impreuna cu actele de identitate, de catre receptioneri, care sunt obligati sa confrunte datele din fise cu cele din actul de identitate, sa semneze fisele pentru confirmarea completarii corecte a acestora si sa restituie imediat actele de identitate turistilor.
    (7) Raspunderea pentru completarea corecta a fiselor de anuntare a sosirii si plecarii revine receptionerilor.
    (8) Fisele de anuntare a sosirii si plecarii se intocmesc in doua exemplare, iar pentru evitarea utilizarii indigoului, acestea sunt realizate din hartie chimizata.
    (9) Originalele fiselor de anuntare a sosirii si plecarii, grupate in ordine alfabetica, se pun zilnic la dispozitie organelor de politie.
    (10) Copiile de pe fisele de anuntare a sosirii si plecarii, grupate in acelasi mod ca si originalele, raman la structurile de primire turistice, cu termen de arhivare 5 ani.
    (11) Obligatia de a procura aceste formulare revine detinatorilor si administratorilor structurilor de primire turistice.
    (12) Tiparirea se face contra cost, prin Regia Autonoma "Monitorul Oficial", la tarife diferentiate in functie de categoria de clasificare a structurii de primire turistice.
    Art. 3
    Modalitatile de predare-preluare a fiselor de anuntare a sosirii si plecarii vor fi stabilite de comun acord de unitatile de politie teritoriale si de structurile de primire turistice.
    Art. 4
    (1) Cazarea minorilor in varsta de pana la 14 ani este permisa numai in cazurile in care acestia sunt insotiti de parinti sau de reprezentantii legali.
    (2) Se excepteaza de la aceasta regula minorii aflati in drumetie, tabere, excursii, concursuri sau in alte actiuni similare, insotiti de cadre didactice, antrenori si ghizi din partea organizatorilor actiunilor respective.
    Art. 5
    (1) In scopul asigurarii protectiei turistilor personalului structurilor de primire turistice ii este interzis sa dea relatii si informatii cu privire la sejurul turistilor in aceste unitati, fara acordul acestora, cu exceptia datelor referitoare la legalitatea sederii acestora, solicitate de ofiterii si subofiterii Ministerului de Interne cu atributii in acest scop.
    (2) Vizitarea turistilor in structurile de primire turistice este admisa cu conditia ca vizitatorul sa anunte receptia. Lucratorii de la receptie au obligatia sa permita vizita numai dupa obtinerea acordului turistului care urmeaza sa fie vizitat.
    (3) Vizitatorul poate ramane peste noapte in camera turistului vizitat numai dupa anuntarea receptiei, completarea fisei turistilor si inregistrarea in celelalte documente de evidenta operativa, in vederea achitarii contravalorii serviciilor prestate de structurile de primire turistice.
    Art. 6
    (1) Administratiile structurilor de primire turistice raspund de paza, siguranta si integritatea bunurilor turistilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, asigurand masurile si dotarile necesare in acest scop.
    (2) De asemenea, amenajeaza spatii corespunzatoare pentru asigurarea valorilor predate de turisti spre pastrare la receptie, luand totodata si masuri de afisare a unor anunturi in acest sens.
    Art. 7
    (1) Personalul structurilor de primire turistice este obligat, in cadrul atributiilor de serviciu, sa ia masuri de prevenire a infractiunilor si a altor fapte antisociale in incinta acestora.
    (2) Administratiile si personalul de la receptia structurilor de primire turistice de toate tipurile au obligatia sa informeze organele de politie despre aparitia persoanelor care au savarsit infractiuni si care au fost date in urmarire, precum si a altor persoane cunoscute ca traficanti, turbulenti, prostituate, proxeneti etc.
    Art. 8
    (1) In conformitate cu prevederile legale, spatiul de cazare constituie resedinta temporara a turistului si in consecinta acest spatiu este inviolabil, cu exceptia situatiilor care pun in pericol viata, integritatea si bunurile turistilor, precum si baza materiala a structurilor de primire turistice.
    (2) Controlul in spatiul de cazare ocupat de turist este permis numai in conditiile prevazute de lege.
    Art. 9
    Instruirea personalului structurilor de primire turistice in legatura cu cunoasterea si aplicarea acestor reguli se realizeaza de catre detinatorii sau administratorii unitatilor respective.

    ANEXA 1
    la norme

    HOTEL ..........
    ROOM No. ........

                       Fisa de anuntare a sosirii si plecarii

    REGISTRATION FORM - ANMELDUNG - FORMULAIRE
    TO BE COMPLETED ON ARRIVAL
    AUSZUFULLEN BEI DER ANKUNFT
    POUR COMPLETER A L'ARRIVEE
    ----------------------------------------------------
    NUMELE SI PRENUMELE
    SURNAME AND CHRISTIAN NAME
    NAME UND VORNAME
    NOME ET PRENOME
    ----------------------------------------------------
    DATA NASTERII           LOCUL NASTERII          CETATENIA
    DATE OF BIRTH           PLACE OF BIRTH          NATIONALITY
    GEBURTSDATUM            GEBURTSORT              STAATSANGEHORIGKEIT
    DATE DE NAISSANCE       LIEU DE NAISSANCE       NATIONALITE

    DOMICILIUL: LOCALITATEA   STRADA            Nr.    TARA
    RESIDENCE:  LOCALITY      STREET            No.    COUNTRY
    WOHNSITZ:   ORT           STRASSE           Nr.    LAND
    DOMICILE:   LOCALITE      RUE               No.    PAYS

    DATA SOSIRII      DATA PLECARII       SCOPUL CALATORIEI IN ROMANIA
    DATE OF ARRIVAL   DATE OF DEPARTURE   PURPOSE OF TRAVELLING TO ROMANIA
    ANKUNFTSDATUM     ABREISEDATUM        ZWECK DER REISE NACH RUMANIEN
    DATE D'ARRIVE     DATE DE DEPART      MOTIVE DE VOTRE VOYAGE EN ROUMANIE

    ACT DE IDENTITATE:  SERIA      Nr.
    IDENTITY CARD:      SERIES     No.
    PERSONALAUSWEIS:    SERIE      Nr.
    PAPIERS D'IDENTITE: SERIE      No.

    SEMNATURA TURISTULUI         SEMNATURA RECEPTIONERULUI
    TOURIST'S SIGNATURE          RECEPTIONIST'S SIGNATURE
    UNTERSCHRIFT DES TOURISTEN   UNTERSCHRIFT DES EMPFANGSCHEFS
    SIGNATURE DU TOURISTE        SIGNATURE DU RECEPTIONNAIRESmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 237/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 237 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu