Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 407 din  2 aprilie 2003

privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a aparatelor de climatizare de uz casnic

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 17 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata,
    in aplicarea prevederilor art. 69, 70 si 79 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare stabileste cerintele referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a aparatelor de climatizare de uz casnic, denumite in continuare aparate.
    (2) Sunt supuse prevederilor prezentei hotarari aparatele alimentate de la reteaua electrica, asa cum sunt definite in standardele romane care adopta standardele europene EN 255-1, EN 814-1 si standardele europene armonizate, adoptate de Comitetul European de Standardizare (CEN), ale caror numere de referinta se publica in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.
    (3) Prezenta hotarare se aplica si aparatelor care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta incheiat in conditiile legii, adica acelora care sunt oferite la vanzare, inchiriere sau vanzare in rate printr-o comunicare scrisa, prin corespondenta, prin oferte scrise, prin anunturi publicitare pe Internet sau prin alte mijloace pe suport electronic. Oferta de vanzare a unor astfel de aparate trebuie sa contina informatiile cuprinse in fisa prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:
    a) aparatelor care pot folosi alte surse de energie;
    b) aparatelor tip aer-apa si apa-apa;
    c) unitatilor cu puterea frigorifica mai mare de 12 kW.
    Art. 3
    In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) furnizor - producatorul, reprezentantul sau autorizat stabilit pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabila cu introducerea pe piata a aparatului;
    b) distribuitor - agentul economic care vinde en detail, inclusiv in rate, inchiriaza sau expune aparate utilizatorilor finali, in vederea comercializarii;
    c) fisa - un tabel standard cu informatii tehnice privind aparatul.
    Art. 4
    (1) Se admite introducerea pe piata numai a aparatelor care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au aplicata, intr-un loc vizibil, in exterior, pe partea frontala sau de sus a aparatului, o eticheta indicand consumul de energie, clasa de eficienta energetica si alte caracteristici, dupa caz, conform precizarilor prevazute in anexa nr. 1;
    b) sunt insotite de o fisa al carei continut este prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Informatiile incluse in eticheta si in fisa sunt stabilite in conformitate cu procedurile de incercare prevazute in standardele romane care adopta standardele europene armonizate mentionate la art. 1 alin. (2).
    (3) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Industriei si Resurselor si Asociatia de Standardizare din Romania vor asigura adoptarea standardelor prevazute la art. 1 alin. (2) ca standarde nationale de eficienta energetica.
    (4) Clasa de eficienta energetica a unui aparat, specificata in eticheta si in fisa, este prevazuta in anexa nr. 3.
    (5) Termenii utilizati in eticheta si in fisa sunt prevazuti in anexa nr. 4.
    Art. 5
    (1) Furnizorul raspunde pentru corectitudinea informatiilor inscrise in eticheta si in fisa.
    (2) Consimtamantul furnizorului pentru publicarea informatiilor inscrise in eticheta sau in fisa este prezumat.
    (3) Obligatia de aplicare a etichetei revine distribuitorului. Furnizorul are obligatia sa transmita gratuit distribuitorului etichetele necesare. In acest sens alegerea sistemului de livrare a etichetelor ramane la latitudinea furnizorului. Totusi, atunci cand un distribuitor solicita transmiterea etichetelor, furnizorii trebuie sa asigure livrarea prompta a acestora.
    (4) Informatiile incluse in eticheta si in fisa se redacteaza in limba romana, fara a se exclude posibilitatea furnizarii informatiei si in alte limbi.
    (5) Se interzice aplicarea de alte etichete, marci, simboluri, inscriptii referitoare la consumul electric de energie, care nu corespund cerintelor prezentei hotarari, cu exceptia etichetelor ecologice.
    Art. 6
    (1) Producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si detine, timp de 5 ani de la data fabricarii ultimului aparat din seria respectiva de fabricatie, documentatia care atesta conformitatea acestuia cu cerintele prezentei hotarari.
    (2) Documentatia va fi prezentata spre examinare, la cerere, autoritatilor cu atributii de control in domeniu si va contine:
    a) denumirea si sediul furnizorului;
    b) descrierea generala a modelului de aparat, pentru a permite identificarea acestuia;
    c) informatii, incluzand eventual si desene relevante, privind principalele caracteristici tehnice ale modelului de fabricatie, in special cele care afecteaza in mod esential consumul de energie;
    d) rapoarte de incercari si masuratori privind consumul electric al cuptorului, efectuate in conditiile prevazute la art. 4 alin. (2);
    e) instructiuni de utilizare.
    (3) Atunci cand informatiile se refera la o combinatie specifica de modele, bazata pe calcule de proiectare si/sau o extrapolare de combinatii, documentatia trebuie sa contina detalii ale acestor calcule si/sau extrapolari si privind incercarile efectuate pentru verificarea acuratetei calculelor efectuate, detalii ale modelului matematic pentru calculul performantei sistemelor split si masuratorile efectuate pentru verificarea modelului.
    Art. 7
    In cazul in care producatorul sau reprezentantul sau autorizat nu are sediul in Romania, obligatia de a detine documentatia prevazuta la art. 6 alin. (2) si de a o prezenta spre examinare, la cerere, autoritatilor cu atributii de control in domeniu revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a aparatului.
    Art. 8
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 5 alin. (5), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata a aparatelor neconforme;
    b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), ale art. 6 si 7, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, interzicerea comercializarii pana la o data stabilita de organul de control al autoritatii competente pentru eliminarea neconformitatilor.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei.
    (3) Prevederile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 9
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei va promova masuri pentru informarea si educarea consumatorului, in scopul utilizarii eficiente a energiei.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                         PRECIZARI PRIVIND ETICHETA

    Definirea informatiilor ce trebuie incluse in eticheta:
    1. Denumirea furnizorului sau marca de fabricatie
    2. Elementele de identificare a modelului de aparat stabilit de furnizor
    Pentru sistemele split si multisplit, identificarea elementelor interioare si exterioare ale combinatiei de modele la care corespund cifrele indicate alaturat
    3. Clasa de eficienta energetica a modelului sau a combinatiei de modele, determinata in conformitate cu prevederile anexei nr. 3
    Varful sagetii continand litera indicatoare a clasei de eficienta energetica reala a aparatului trebuie plasat la acelasi nivel cu varful sagetii de eficienta energetica corespondente.
    Inaltimea sagetii continand litera indicatoare trebuie sa fie mai mare decat inaltimea sagetilor in dreptul carora este plasata, dar nu mai mare decat dublul inaltimii acestora.
    4. Fara a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru aparatul la care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei conform Hotararii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic.
    5. Consumul anual de energie, estimat, calculat cu puterea totala definita de standardele prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare, multiplicata cu o medie de 500 ore/an in regim de racire la sarcina maxima, determinata in conformitate cu procedurile de incercare din standardele prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare (conditii T1 "moderate")
    6. Puterea frigorifica definita drept capacitate frigorifica, in kW, a aparatului in regim de racire, la sarcina maxima, determinata in conformitate cu procedurile de incercare din standardele prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare (conditii T1 "moderate")
    7. Eficienta frigorifica a aparatului (EER) in regim de racire, la sarcina maxima, determinata in conformitate cu procedurile de incercare din standardele prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare (conditii T1 "moderate")
    8. Tipul aparatului: numai racire, incalzire si racire
    Sageata indicatoare trebuie sa fie plasata la acelasi nivel cu tipul aparatului corespondent.
    9. Modul de racire: racire cu aer, racire cu apa
    Sageata indicatoare trebuie sa fie plasata la acelasi nivel cu tipul aparatului corespondent.
    10. Numai pentru aparate cu posibilitate de incalzire (eticheta 2), puterea calorica definita drept capacitate de incalzire, in kW, a aparatului in regim de incalzire la sarcina maxima, determinata in conformitate cu procedurile de incercare din standardele prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare (conditii T1 + 7 grade C)
    11. Numai pentru aparate cu posibilitate de incalzire (eticheta 2), clasa de eficienta conform anexei nr. 3, exprimata pe o scara de la A (eficient) la G (putin eficient), determinata in conformitate cu procedurile de incercare din standardele prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare (conditii T1 + 7 grade C). In cazul in care caldura este produsa de o rezistenta electrica, COP (coeficient de performanta) trebuie sa aiba valoarea 1.
    12. Atunci cand este aplicabil, nivelul de zgomot masurat in timpul functionarii in conditiile standard pentru determinarea eficientei energetice este determinat conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 672/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice in functie de nivelul zgomotului transmis prin aer.
    Explicatia inscriptionarilor ce figureaza pe eticheta:
    Culori utilizate: CMGN - cian, magenta, galben, negru
    De exemplu: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru
    Sageti:
    A: X0X0
    B: 70X0
    C: 30X0
    D: 00X0
    E: 03X0
    F: 07X0
    G: 0XX0
    Culoarea conturului: X070
    Textul se tipareste integral in negru pe fond alb. Culoarea de fond a sagetii care indica clasa de eficienta energetica este neagra.

    ANEXA 2

                                  FISA

    Fisa trebuie sa contina informatiile prevazute mai jos, care pot fi prezentate:
    1. sub forma unui tabel regrupand diferite aparate furnizate de acelasi furnizor;
    2. alaturi/impreuna cu instructiunile de utilizare.
    Daca se opteaza pentru modul de prezentare prevazut la pct. 1, informatiile se prezinta in ordinea urmatoare:
    1. Denumirea furnizorului sau marca de fabricatie
    2. Elemente de identificare a modelului de aparat stabilit de furnizor
    Pentru sistemele split si multisplit, identificarea elementelor interioare si exterioare ale combinatiei de modele la care corespund cifrele indicate alaturat
    3. Clasa de eficienta energetica a modelului, determinata conform prevederilor anexei nr. 3 si exprimata astfel "Clasa de eficienta energetica pe scara de la A (eficient) la G (putin eficient)". Daca aceasta informatie este specificata intr-un tabel, poate sa fie exprimata in alta forma, cu conditia sa apara clar clasamentul de la A (eficient) la G (putin eficient).
    4. Daca informatia este specificata intr-un tabel si unele dintre aparatele mentionate in tabel au primit eticheta ecologica conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice, aceasta informatie poate fi inclusa in tabel. In acest caz antetul tabelului va include mentiunea "Eticheta ecologica europeana", iar coloana corespunzatoare va contine o copie a ecoetichetei. Aceasta prevedere nu prejudiciaza nici o cerinta a sistemului privind etichetarea ecologica.
    5. Consumul anual de energie estimat, calculat pe baza unui consum mediu de 500 ore/an si determinat in conformitate cu procedurile de incercare din standardele prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare (conditii T1 "moderate"). Consumul este definit conform anexei nr. 1, pct. 5.
    6. Puterea frigorifica definita drept capacitate frigorifica, in kW, a aparatului in regim de racire, la sarcina maxima, determinata in conformitate cu procedurile de incercare din standardele prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare (conditii T1 "moderate"), definita conform anexei nr. 1.
    7. Eficienta frigorifica a aparatului (EER) in regim de racire, la sarcina maxima, determinata in conformitate cu procedurile de incercare din standardele prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare (conditii T1 "moderate").
    8. Tipul aparatului: numai racire, incalzire si racire
    9. Modul de racire: racire cu aer, racire cu apa
    10. Numai pentru aparate cu posibilitate de incalzire (eticheta 2), puterea calorica definita drept capacitate de incalzire, in kW, a aparatului in regim de incalzire la sarcina maxima, determinata in conformitate cu procedurile de incercare din standardele prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare (conditii T1 + 7 grade C) si conform anexei nr. 1, pct. 10
    11. Numai pentru aparate cu posibilitate de incalzire (eticheta 2), clasa de eficienta conform anexei nr. 3, exprimata pe o scara de la A (eficient) la G (putin eficient), determinata in conformitate cu procedurile de incercare din standardele prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare (conditii T1 + 7 grade C) si conform anexei nr. 1, pct. 11. In cazul in care caldura este produsa de o rezistenta electrica, coeficientul de performanta (COP) trebuie sa aiba valoarea 1.
    12. Atunci cand este aplicabil, nivelul de zgomot masurat in timpul functionarii in conditiile standard pentru determinarea eficientei energetice este determinat conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 672/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice in functie de nivelul zgomotului transmis prin aer.
    13. Furnizorii pot include informatii suplimentare la pct. 5 si 8 daca au efectuat incercari pentru alte conditii determinate in conformitate cu procedurile de incercare din standardele prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare.

    ANEXA 3

                    CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA A APARATELOR

    1. Clasa de eficienta energetica se determina astfel:

    Tabelul 1 - Aparate racite cu aer

    Tabelul 1.1

 __________________________________________
| Clasa de eficienta | Aparate split si    |
| energetica         | multisplit          |
|____________________|_____________________|
|          A         | 3,20 < EER          |
|____________________|_____________________|
|          B         | 3,20 >/= EER > 3,00 |
|____________________|_____________________|
|          C         | 3,00 >/= EER > 2,80 |
|____________________|_____________________|
|          D         | 2,80 >/= EER > 2,60 |
|____________________|_____________________|
|          E         | 2,60 >/= EER > 2,40 |
|____________________|_____________________|
|          F         | 2,40 >/= EER > 2,20 |
|____________________|_____________________|
|          G         | 2,20 >/= EER        |
|____________________|_____________________|

    Tabelul 1.2

 __________________________________________
| Clasa de eficienta | Aparate monobloc*1) |
| energetica         |                     |
|____________________|_____________________|
|          A         | 3,00 < EER          |
|____________________|_____________________|
|          B         | 3,00 >/= EER > 2,80 |
|____________________|_____________________|
|          C         | 2,80 >/= EER > 2,60 |
|____________________|_____________________|
|          D         | 2,60 >/= EER > 2,40 |
|____________________|_____________________|
|          E         | 2,40 >/= EER > 2,20 |
|____________________|_____________________|
|          F         | 2,20 >/= EER > 2,00 |
|____________________|_____________________|
|          G         | 2,00 >/= EER        |
|____________________|_____________________|
    *1) Aparatele monobloc cu doua conducte, definite ca aparate situate complet in spatiul de climatizat si ale caror prize de admisie si evacuare a aerului din condensator sunt legate la exterior prin doua conducte, se clasifica conform tabelului 1.2 si li se aplica un factor de corectie de - 0,4.

    Tabelul 1.3

 __________________________________________
| Clasa de eficienta | Aparate cu o        |
| energetica         | singura conducta    |
|____________________|_____________________|
|          A         | 2,60 < EER          |
|____________________|_____________________|
|          B         | 2,60 >/= EER > 2,40 |
|____________________|_____________________|
|          C         | 2,40 >/= EER > 2,20 |
|____________________|_____________________|
|          D         | 2,20 >/= EER > 2,00 |
|____________________|_____________________|
|          E         | 2,00 >/= EER > 1,80 |
|____________________|_____________________|
|          F         | 1,80 >/= EER > 1,60 |
|____________________|_____________________|
|          G         | 1,60 >/= EER        |
|____________________|_____________________|

    Tabelul 2 - Aparate racite cu apa

    Tabelul 2.1

 __________________________________________
| Clasa de eficienta | Aparate split si    |
| energetica         | multisplit          |
|____________________|_____________________|
|          A         | 3,60 < EER          |
|____________________|_____________________|
|          B         | 3,60 >/= EER > 3,30 |
|____________________|_____________________|
|          C         | 3,30 >/= EER > 3,10 |
|____________________|_____________________|
|          D         | 3,10 >/= EER > 2,80 |
|____________________|_____________________|
|          E         | 2,80 >/= EER > 2,50 |
|____________________|_____________________|
|          F         | 2,50 >/= EER > 2,20 |
|____________________|_____________________|
|          G         | 2,20 >/= EER        |
|____________________|_____________________|

    Tabelul 2.2

 __________________________________________
| Clasa de eficienta | Aparate monobloc    |
| energetica         |                     |
|____________________|_____________________|
|          A         | 4,40 < EER          |
|____________________|_____________________|
|          B         | 4,40 >/= EER > 4,10 |
|____________________|_____________________|
|          C         | 4,10 >/= EER > 3,80 |
|____________________|_____________________|
|          D         | 3,80 >/= EER > 3,50 |
|____________________|_____________________|
|          E         | 3,50 >/= EER > 3,20 |
|____________________|_____________________|
|          F         | 3,20 >/= EER > 2,90 |
|____________________|_____________________|
|          G         | 2,90 >/= EER        |
|____________________|_____________________|

    2. Atunci cand coeficientul de performanta este determinat in conformitate cu procedurile de incercare din standardele prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare, la conditii T1 + 7 grade C, clasa de eficienta energetica este determinata conform urmatoarelor tabele:

    Tabelul 3 - Aparate in regim de incalzire, racite cu aer

    Tabelul 3.1

 __________________________________________
| Clasa de eficienta | Aparate split si    |
| energetica         | multisplit          |
|____________________|_____________________|
|          A         | 3,60 < COP          |
|____________________|_____________________|
|          B         | 3,60 >/= COP > 3,40 |
|____________________|_____________________|
|          C         | 3,40 >/= COP > 3,20 |
|____________________|_____________________|
|          D         | 3,20 >/= COP > 2,80 |
|____________________|_____________________|
|          E         | 2,80 >/= COP > 2,60 |
|____________________|_____________________|
|          F         | 2,60 >/= COP > 2,40 |
|____________________|_____________________|
|          G         | 2,40 >/= COP        |
|____________________|_____________________|

    Tabelul 3.2

 __________________________________________
| Clasa de eficienta | Aparate monobloc*1) |
| energetica         |                     |
|____________________|_____________________|
|          A         | 3,40 < COP          |
|____________________|_____________________|
|          B         | 3,40 >/= COP > 3,20 |
|____________________|_____________________|
|          C         | 3,20 >/= COP > 3,00 |
|____________________|_____________________|
|          D         | 3,00 >/= COP > 2,60 |
|____________________|_____________________|
|          E         | 2,60 >/= COP > 2,40 |
|____________________|_____________________|
|          F         | 2,40 >/= COP > 2,20 |
|____________________|_____________________|
|          G         | 2,20 >/= COP        |
|____________________|_____________________|
    *1) Aparatele monobloc cu doua conducte se clasifica conform tabelului 3.2 si li se aplica un factor de corectie de - 0,4.

    Tabelul 3.3

 __________________________________________
| Clasa de eficienta | Aparate cu o        |
| energetica         | singura conducta    |
|____________________|_____________________|
|          A         | 3,00 < COP          |
|____________________|_____________________|
|          B         | 3,00 >/= COP > 2,80 |
|____________________|_____________________|
|          C         | 2,80 >/= COP > 2,60 |
|____________________|_____________________|
|          D         | 2,60 >/= COP > 2,40 |
|____________________|_____________________|
|          E         | 2,40 >/= COP > 2,10 |
|____________________|_____________________|
|          F         | 2,10 >/= COP > 1,80 |
|____________________|_____________________|
|          G         | 1,80 >/= COP        |
|____________________|_____________________|

    Tabelul 4 - Aparate in regim de incalzire, racite cu apa

    Tabelul 4.1

 __________________________________________
| Clasa de eficienta | Aparate split si    |
| energetica         | multisplit          |
|____________________|_____________________|
|          A         | 4,00 < COP          |
|____________________|_____________________|
|          B         | 4,00 >/= COP > 3,70 |
|____________________|_____________________|
|          C         | 3,70 >/= COP > 3,40 |
|____________________|_____________________|
|          D         | 3,40 >/= COP > 3,10 |
|____________________|_____________________|
|          E         | 3,10 >/= COP > 2,80 |
|____________________|_____________________|
|          F         | 2,80 >/= COP > 2,50 |
|____________________|_____________________|
|          G         | 2,50 >/= COP        |
|____________________|_____________________|

    Tabelul 4.2

 __________________________________________
| Clasa de eficienta | Aparate monobloc    |
| energetica         |                     |
|____________________|_____________________|
|          A         | 4,70 < COP          |
|____________________|_____________________|
|          B         | 4,70 >/= COP > 4,40 |
|____________________|_____________________|
|          C         | 4,40 >/= COP > 4,10 |
|____________________|_____________________|
|          D         | 4,10 >/= COP > 3,80 |
|____________________|_____________________|
|          E         | 3,80 >/= COP > 3,50 |
|____________________|_____________________|
|          F         | 3,50 >/= COP > 3,20 |
|____________________|_____________________|
|          G         | 3,20 >/= COP        |
|____________________|_____________________|

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                                 TERMENII
utilizati in eticheta si in fisa, exprimand echivalentul in limbile comunitare pentru termenii din limba romana

    Echivalentul in limbile comunitare pentru termenii in limba romana prezentati mai sus sunt:
 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |              |                   |                       |
| Anexa   | Anexa   |              |                   |                       |
| nr. 1   | nr. 2   |     RO       |        ES         |          DA           |
|         | Comanda |              |                   |                       |
|         | prin    |              |                   |                       |
|         | posta   |              |                   |                       |
|         | Anexa   |              |                   |                       |
|         | nr. 3   |              |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|  _____  |         | Energie      | Energia           | Energi                |
| |  x  | |         |              |                   |                       |
| |_____| |         |              |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|    I    |    1    | Producator   | Fabricante        | Maerke                |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|   II    |    2    | Model        | Modelo            | Model                 |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|   II    |    2    | Unitate      | Unidad exterior   | Udendors enhed        |
|         |         | exterioara   |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|   II    |    2    | Unitate      | Unidad interior   | Indendors enhed       |
|         |         | interioara   |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|  _____  |         | Eficient     | Mas eficiente     | Lavt forbrug          |
| |  x  | |         |              |                   |                       |
| |_____| |         |              |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|  _____  |         | Putin        | Menos eficiente   | Hojt forbrug          |
| |  x  | |         | eficient     |                   |                       |
| |_____| |         |              |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|         |    3    | Clasa de     | Clase de          | Relativt              |
|         |         | eficienta    | eficiencia        | energiforbrug ... pa  |
|         |         | energetica pe| energetica ... en | skalaen A (lavt       |
|         |         | o scara de la| una escala que    | forbrug) til G        |
|         |         | A (eficient) | abarca de A (mas  | (hojt forbrug)        |
|         |         | la G (putin  | eficiente) a G    |                       |
|         |         | eficient)    | (menos eficiente) |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|    V    |    5    | Consum anual | Consumo de energia| Energiforbrug/ar kWh  |
|         |         | de energie,  | anual kWh en modo | ved koling            |
|         |         | in kW, in    | refrigeraci on    |                       |
|         |         | regim de     |                   |                       |
|         |         | racire       |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |                          |        |                      |
| Anexa   | Anexa   |                          |        |                      |
| nr. 1   | nr. 2   |            DE            |   EL   |           EN         |
|         | Comanda |                          |        |                      |
|         | prin    |                          |        |                      |
|         | posta   |                          |        |                      |
|         | Anexa   |                          |        |                      |
|         | nr. 3   |                          |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|  _____  |         | Energie                  |        | Energy               |
| |  x  | |         |                          |        |                      |
| |_____| |         |                          |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|    I    |    1    | Hersteller               |        | Manufacturer         |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|   II    |    2    | Modell                   |        | Model                |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|   II    |    2    | AuBengerat               |        | Outside unit         |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|   II    |    2    | Innengerat               |        | Inside unit          |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|  _____  |         | Niedriger Verbrauch      |        | More efficient       |
| |  x  | |         |                          |        |                      |
| |_____| |         |                          |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|  _____  |         | Hoher Verbrauch          |        | Less efficient       |
| |  x  | |         |                          |        |                      |
| |_____| |         |                          |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|         |    3    | Energieeffizienzklasse   |        | Energy efficiency    |
|         |         | ... auf einer Skala von A|        | class ... o a scale  |
|         |         | (niedriger Verbrauch) bis|        | of A (more efficient)|
|         |         | G (hoher Verbrauch)      |        | to G (less efficient)|
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|    V    |    5    | Jahrlicher               |        | Annual energy        |
|         |         | Energieverbrauch kWh im  |        | consumption kWh in   |
|         |         | Kuhlbetrieb              |        | cooling mode         |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
    Denumirile scrise cu caractere grecesti nu pot fi reproduse pe ecran.

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |                 |                   |                    |
| Anexa   | Anexa   |                 |                   |                    |
| nr. 1   | nr. 2   |        FR       |        IT         |         NL         |
|         | Comanda |                 |                   |                    |
|         | prin    |                 |                   |                    |
|         | posta   |                 |                   |                    |
|         | Anexa   |                 |                   |                    |
|         | nr. 3   |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Energie         | Energia           | Energie            |
| |  x  | |         |                 |                   |                    |
| |_____| |         |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|    I    |    1    | Fabricant       | Construttore      | Fabrikant          |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   II    |    2    | Modele          | Modello           | Model              |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   II    |    2    | Unite exterieure| Unita esterna     | Buitenappar aat    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   II    |    2    | Unite interieure| Unita interna     | Binnen-apparaat    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Econome         | Bassi consumi     | Efficient          |
| |  x  | |         |                 |                   |                    |
| |_____| |         |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Peu econome     | Alti consumi      | Inefficient        |
| |  x  | |         |                 |                   |                    |
| |_____| |         |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|         |    3    | Classement selon| Classe di         | Energie-           |
|         |         | son efficacite  | efficienza        | efficientieklasse  |
|         |         | energetique ... | energetica ... su | ... opee schaal    |
|         |         | sur une echelle | una scala da A    | van A (efficient)  |
|         |         | allant de A     | (bassi consumi) a | tot G (inefficient)|
|         |         | (econome) a G   | G (alti consumi)  |                    |
|         |         | (peu econome)   |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|    V    |    5    | Consommation    | Consumo annuo di  | Jaarl.ks           |
|         |         | annuelle        | energia kWh in    | energieverbruik    |
|         |         | d'energie kWh en| modalita          | kWh in koelstand   |
|         |         | mode            | raffreddamento    |                    |
|         |         | refroidissement |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |                 |                   |                    |
| Anexa   | Anexa   |                 |                   |                    |
| nr. 1   | nr. 2   |        PT       |        FI         |         SV         |
|         | Comanda |                 |                   |                    |
|         | prin    |                 |                   |                    |
|         | posta   |                 |                   |                    |
|         | Anexa   |                 |                   |                    |
|         | nr. 3   |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Energia         | Energi            | Energia            |
| |  x  | |         |                 |                   |                    |
| |_____| |         |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|    I    |    1    | Fabricante      | Tavarantoimittaja | Leverantor         |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   II    |    2    | Modelo          | Malli             | Modell             |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   II    |    2    | Unidade exterior| Ulkoyksik ko      | Utomhusenhet       |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   II    |    2    | Unidade interior| Sisayksik ko      | Inomhusenhet       |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Mais eficiente  | Vahan kuluttava   | Lag                |
| |  x  | |         |                 |                   |                    |
| |_____| |         |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Menos eficiente | Paljon kuluttava  | Hog                |
| |  x  | |         |                 |                   |                    |
| |_____| |         |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|         |    3    | Classe de       | Energiate         | Energieffekti-     |
|         |         | eficiencia      | hokkuusluokka     | vitetsklass pa en  |
|         |         | energetica ...  | asteikolla A: sta | skala fran A (lag) |
|         |         | numa escala de A| (vahan kuluttava) | till G (hog)       |
|         |         | (eficiente) a G | G: hen (paljon    |                    |
|         |         | (ineficiente)   | kuluttava)        |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|    V    |    5    | Consomo anual   | Vuotuinen         | Arlig              |
|         |         | de energia kWh  | energianku-lutus  | energiforbrukning  |
|         |         | no modo de      | kWh               | i kyllage kWh      |
|         |         | arrefecimento   | jaahdytystoiminn  |                    |
|         |         | refroidissement | olla              |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|

 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |              |                   |                       |
| Anexa   | Anexa   |              |                   |                       |
| nr. 1   | nr. 2   |     RO       |        ES         |          DA           |
|         | Comanda |              |                   |                       |
|         | prin    |              |                   |                       |
|         | posta   |              |                   |                       |
|         | Anexa   |              |                   |                       |
|         | nr. 3   |              |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|    V    |    5    | Consum real  | El consumo        | Det faktiske          |
|         |         | depinde de   | efectivo depender | energiforbrug vil     |
|         |         | modul de     | a del clima y del | bero pa brugen af     |
|         |         | utilizare si | uso del aparato   | analaeggetog          |
|         |         | de climat    |                   | vejrforhold           |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|    VI   |    6    | Puterea      | Potencia de       | Koleeffekt            |
|         |         | frigorifica  | refrigeracion     |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|   VII   |    7    | Eficienta    | Indice de         | Energieffekt          |
|         |         | frigorifica  | eficiencia        | ivitetskvotient ved   |
|         |         | la sarcina   | energetica con    | fuld belastning       |
|         |         | maxima       | carga completa    |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|   VII   |    7    | Cel mai      | Cuanto mayor,     | Hoj vaerdi betyder    |
|         |         | ridicat      | mejor             | bedre effektivitet    |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|   VIII  |    8    | Tip          | Tipo              | Type                  |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|   VIII  |    8    | Numai racire | Solo refrigeracion| Koling                |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|   VIII  |    8    | Racire/      | Refrigeracion/    | Koling/               |
|         |         | incalzire    | calefaccion       | opvarmning            |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|    IX   |    9    | Racire cu aer| Refrigerado por   | Luftkolet             |
|         |         |              | aire              |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|   IX    |    9    | Racire cu apa| Refrigerado por   | Vandkolet             |
|         |         |              | agua              |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |                          |        |                      |
| Anexa   | Anexa   |                          |        |                      |
| nr. 1   | nr. 2   |            DE            |   EL   |           EN         |
|         | Comanda |                          |        |                      |
|         | prin    |                          |        |                      |
|         | posta   |                          |        |                      |
|         | Anexa   |                          |        |                      |
|         | nr. 3   |                          |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|    V    |    5    | Der tatsachliche         |        | Actual consumption   |
|         |         | Energieverbrauch hangt   |        | will dependon how    |
|         |         | von der Verwendung       |        | the appliace is      |
|         |         | des Gerats sowie von den |        | used and climate     |
|         |         | Klimabedingungen ab      |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|    VI   |    6    | Kuhlleistung             |        | Cooling output       |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|   VII   |    7    | EnergieeffizienzgroBe bei|        | Energy efficiency    |
|         |         | Volllast                 |        | ratio                |
|         |         |                          |        | (EER) at full load   |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|   VII   |    7    | Je hoher, desto besser   |        | The higher the better|
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|   VIII  |    8    | Typ                      |        | Size                 |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|   VIII  |    8    | Nur Kuhlfunktion         |        | Cooling only         |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|   VIII  |    8    | Kuhlfunktion/            |        | Cooling/heating      |
|         |         | Heizfunktion             |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|   IX    |    9    | Luftkuhlung              |        | Air cooled           |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|   IX    |    9    | Wasserkuhlung            |        | Water cooled         |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
    Denumirile scrise cu caractere grecesti nu pot fi reproduse pe ecran.

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |                 |                   |                    |
| Anexa   | Anexa   |                 |                   |                    |
| nr. 1   | nr. 2   |        FR       |        IT         |         NL         |
|         | Comanda |                 |                   |                    |
|         | prin    |                 |                   |                    |
|         | posta   |                 |                   |                    |
|         | Anexa   |                 |                   |                    |
|         | nr. 3   |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|    V    |    5    | La consommation | Il consumo        | Feitel.k verbruik  |
|         |         | reelle depend de| effettivo dipende | afhankel.k         |
|         |         | la maniere dont | dal clima e dalle | van de w.ze        |
|         |         | l'appareil est  | modalita d'uso    | van gebruik van het|
|         |         | utilise et du   | dell'apparecchio  | apparaat en het    |
|         |         | climat          |                   | klimaat            |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|    VI   |    6    | Puissance       | Potenza           | Koelvermogen       |
|         |         | frigorifique    | refrigerante      |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   VII   |    7    | Niveau de       | Indice di         | Energie-           |
|         |         | rendement       | efficienza        | efficientie-       |
|         |         | energetiquea    | elettrica a pieno | verhouding volle   |
|         |         | pleine charge   | regime            | belasting          |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   VII   |    7    | Doit etre le    | La piu elevata    | Hoe hoger hoe      |
|         |         | plus eleve      | possible          | beter              |
|         |         | possible        |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   VIII  |    8    | Type            | Tipo              | Type               |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   VIII  |    8    | Refroidissement | Solo              | Alleen koeling     |
|         |         | seulement       | reffredamento     |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   VIII  |    8    | Refroidissement/| Reffreddamento/   | Koeling/           |
|         |         | chauffage       | riscaldamento     | verwarming         |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   IX    |    9    | Refroidissement | Raffreddamento ad | Luchtgekoeld       |
|         |         | par air         | aira              |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   IX    |    9    | Refroidissement | Raffreddamento ad | Watergekoeld       |
|         |         | par eau         | acqua             |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |                 |                   |                    |
| Anexa   | Anexa   |                 |                   |                    |
| nr. 1   | nr. 2   |        PT       |        FI         |         SV         |
|         | Comanda |                 |                   |                    |
|         | prin    |                 |                   |                    |
|         | posta   |                 |                   |                    |
|         | Anexa   |                 |                   |                    |
|         | nr. 3   |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|    V    |    5    | O consumo real  | Todellinen kulutus| Den faktiska       |
|         |         | de energia      | riippuu laitteen  | forbruknin gen beor|
|         |         | dependera das   | kayttotavoista ja | pa hur maskinen    |
|         |         | condicoes de    | ilmastosta        | anvands och pa     |
|         |         | utilizacao do   |                   | klimatet           |
|         |         | aparelho e do   |                   |                    |
|         |         | clima           |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|    VI   |    6    | Potencia de     | Jaahdytysteho     | Kyleffekt          |
|         |         | arrefecimento   |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   VII   |    7    | Indice de       | Energiatehok      | Energieffe         |
|         |         | eficiencia      | kuuskerroin       | ktivitetskvot pa   |
|         |         | energetica (EER)| taydella          | hogsta kyllage     |
|         |         | a plena carga   | kourmituksella    |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   VII   |    8    | Tipo            | Tyyppi            | Typ                |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   VIII  |    8    | So arrefecimento| Pelkka            | Endast             |
|         |         |                 | jaahdytys         | kylning            |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   VIII  |    8    | Koeling/        | Jaahdytys/        | Kylning och        |
|         |         | verwarming      | lammitys          | uppvarmning        |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|    IX   |    9    | Arrefecimento   | Ilmajaahdytteinen | Ilmajaahdytteinen  |
|         |         | a ar            |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|    IX   |    9    | Arrefecimento   | Vesijaahdytteinen | Vattenkyld         |
|         |         | a agua          |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|

 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |              |                   |                       |
| Anexa   | Anexa   |              |                   |                       |
| nr. 1   | nr. 2   |     RO       |        ES         |          DA           |
|         | Comanda |              |                   |                       |
|         | prin    |              |                   |                       |
|         | posta   |              |                   |                       |
|         | Anexa   |              |                   |                       |
|         | nr. 3   |              |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|    X    |   10    | Puterea      | Potencia termica  | Opvarmnings effekt    |
|         |         | calorica     |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|    XI   |   11    | Clasa de     | Clase de          | Clase de eficiencia   |
|         |         | eficienta    | eficiencia        | energetica en modo    |
|         |         | energetica la| energetica en     | calefaccion:          |
|         |         | incalzire    | modo calefaccion: | A (mas eficiente)     |
|         |         | A (eficient) | A (mas eficiente) | G (menos eficiente)   |
|         |         | G (putin     | G (menos          |                       |
|         |         | eficient)    | eficiente)        |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|   XII   |   12    | Nivel de     | Ruido [dB(A) re   | Lydeffekt-niveau      |
|         |         | zgomot       | 1 pW]             | dB(A) (Stoj)          |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|  _____  |         | Fisa de      | Ficha de          | Brochurerne om        |
| |  x  | |         | informatii   | informacion       | produkter indeholder  |
| |_____| |         | continuta in | detallada en los  | yderligere            |
|         |         | brosura de   | folletos del      | oplysninger           |
|         |         | produs       | producto          |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |                          |        |                      |
| Anexa   | Anexa   |                          |        |                      |
| nr. 1   | nr. 2   |            DE            |   EL   |           EN         |
|         | Comanda |                          |        |                      |
|         | prin    |                          |        |                      |
|         | posta   |                          |        |                      |
|         | Anexa   |                          |        |                      |
|         | nr. 3   |                          |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|    X    |   10    | Heizleistung             |        | Heat output          |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|    XI   |   11    | Energieeffizienzklasse   |        | Heating performance: |
|         |         | der Heizfunktion:        |        | A (more efficient)   |
|         |         | A (niedriger Verbrauch)  |        | G (less efficient)   |
|         |         | G (hoher Verbrauch)      |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|   XII   |   12    | Gerausch (dB(A) re 1 pW) |        | Noise (dB(A) re 1 pW)|
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|  _____  |         | Ein Datenblatt mit       |        | Further information  |
| |  x  | |         | weiteren Gerateangaben   |        | is contained in      |
| |_____| |         | ist in den Prospekten    |        | product brochures    |
|         |         | enthalten                |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
    Denumirile scrise cu caractere grecesti nu pot fi reproduse pe ecran.

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |                 |                   |                    |
| Anexa   | Anexa   |                 |                   |                    |
| nr. 1   | nr. 2   |        FR       |        IT         |         NL         |
|         | Comanda |                 |                   |                    |
|         | prin    |                 |                   |                    |
|         | posta   |                 |                   |                    |
|         | Anexa   |                 |                   |                    |
|         | nr. 3   |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|    X    |   10    | Puissance de    | Potenza di        | Verwarmings-       |
|         |         | chauffage       | riscaldamento     | vermogen           |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   XI    |   11    | Performance     | Efficienza        | Energie-           |
|         |         | energetique en  | energetica in     | efficientieklasse  |
|         |         | mode de         | modalita          | in de verwarming   |
|         |         | chauffage:      | riscaldamento:    | sstand:            |
|         |         | A (econome)     | A (bassi consumi) | A (efficient)      |
|         |         | G (peu econome) | G (alti consumi)  | G (inefficient)    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   XII   |   12    | Bruit           | Bruit             | Geluidsnive au     |
|         |         | [dB(A) re 1 pW] | [dB(A) re 1 pW]   | dB(A) re 1 pW      |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Une fiche       | Gli opuscoli      | Een kaart met      |
| |  x  | |         | d'information   | illustrativi      | nadere gegevens is |
| |_____| |         | detaillee figure| contengono una    | opgenomen in de    |
|         |         | dans la brochure| scheda            | brochures over     |
|         |         |                 | particolareggiata | het apparaat       |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |                 |                   |                    |
| Anexa   | Anexa   |                 |                   |                    |
| nr. 1   | nr. 2   |       PT        |         FI        |          SV        |
|         | Comanda |                 |                   |                    |
|         | prin    |                 |                   |                    |
|         | posta   |                 |                   |                    |
|         | Anexa   |                 |                   |                    |
|         | nr. 3   |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|    X    |   10    | Verwarmings-    | Lammitysteho      | Varmeeffekt        |
|         |         | vermogen        |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   XI    |   11    | Eficiencia      | Energiatehok-     | Energieffektivi-   |
|         |         | energetica no   | kuusluokka        | tetsklass for      |
|         |         | modo de         | asteikolla:       | uppvarmings        |
|         |         | aquecimento:    | A (vahan          | laget:             |
|         |         | A (mais         | kuluttava)        | A (lag)            |
|         |         | eficiente)      | G (paljon         | G (hog)            |
|         |         | G (menos        | kuluttava)        |                    |
|         |         | eficiente)      |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|   XII   |   12    | Nivel de ruido  | Aani (dB(A) re    | Buller dB(A)       |
|         |         | dB(A) re 1 pW   | 1 pW)             |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Ficha           | Tuote-esit-teissa | Produktbro-        |
| |  x  | |         | pormenorizada no| on lisa-tietoja   | schyrerna          |
| |_____| |         | folheto do      |                   | innehaller         |
|         |         | produto         |                   | ytterligare        |
|         |         |                 |                   | information        |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|

 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |              |                   |                       |
| Anexa   | Anexa   |              |                   |                       |
| nr. 1   | nr. 2   |     RO       |        ES         |          DA           |
|         | Comanda |              |                   |                       |
|         | prin    |              |                   |                       |
|         | posta   |              |                   |                       |
|         | Anexa   |              |                   |                       |
|         | nr. 3   |              |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|  _____  |         | Standard     | Norma EN 814      | Standard: EN 814      |
| |  x  | |         | SREN 814     |                   |                       |
| |_____| |         |              |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|  _____  |         | Aparat de    | Acondicionador de | Koleanlaeg            |
| |  x  | |         | climatizare  | aire              |                       |
| |_____| |         |              |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|  _____  |         | Directiva    | Directiva         | Direktiv 2002/31/EF om|
| |  x  | |         | 31/2002/CE   | 2002/31/CE sobre  | energimaerkning       |
| |_____| |         | Etichetarea  | etiquetado        |                       |
|         |         | energetica a | energetico        |                       |
|         |         | aparatelor de|                   |                       |
|         |         | climatizare  |                   |                       |
|         |         | de uz casnic |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|
|         |   11    | Clasa de     | Clase de          | Relativt energiforbrug|
|         |         | eficienta    | eficiencia        | til opvarmning        |
|         |         | energetica in| energetica modo   |                       |
|         |         | regim de     | calefaccion       |                       |
|         |         | incalzire    |                   |                       |
|_________|_________|______________|___________________|_______________________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |                          |        |                      |
| Anexa   | Anexa   |                          |        |                      |
| nr. 1   | nr. 2   |            DE            |   EL   |           EN         |
|         | Comanda |                          |        |                      |
|         | prin    |                          |        |                      |
|         | posta   |                          |        |                      |
|         | Anexa   |                          |        |                      |
|         | nr. 3   |                          |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|  _____  |         | Norm EN 814              |        | Norm EN 814          |
| |  x  | |         |                          |        |                      |
| |_____| |         |                          |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|  _____  |         | Raumklimagerat           |        | Air-conditioner      |
| |  x  | |         |                          |        |                      |
| |_____| |         |                          |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|  _____  |         | Richtlinie               |        | Energy label         |
| |  x  | |         | Energietikettierung      |        | Directive 2002/31/EC |
| |_____| |         | 2002/31/EG               |        |                      |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
|         |   11    | Energieeffizienklasse    |        | Heating mode energy  |
|         |         | der Heizfunktion         |        | efficiency class     |
|_________|_________|__________________________|________|______________________|
    Denumirile scrise cu caractere grecesti nu pot fi reproduse pe ecran.

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |                 |                   |                    |
| Anexa   | Anexa   |                 |                   |                    |
| nr. 1   | nr. 2   |        FR       |        IT         |         NL         |
|         | Comanda |                 |                   |                    |
|         | prin    |                 |                   |                    |
|         | posta   |                 |                   |                    |
|         | Anexa   |                 |                   |                    |
|         | nr. 3   |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Norme EN 814    | Norma EN 814      | Norm EN 814        |
| |  x  | |         |                 |                   |                    |
| |_____| |         |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Climatiseur     | Condizionatore    | Airconditioner     |
| |  x  | |         |                 | d'aria            |                    |
| |_____| |         |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Directive       | Direttiva         | Richtljn           |
| |  x  | |         | relative a      | 2002/31/CE        | 2002/31/EG         |
| |_____| |         | l'etiquetage    | Etichettatura     | (Energie-          |
|         |         | energetique     | energetica        | etikettering)      |
|         |         | 2002/31/CE      |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|         |   11    | Classe          | Classe di         | Verwarming         |
|         |         | d'efficacite    | efficienza        | sstand energie-    |
|         |         | energetique en  | energetica in     | efficientieklasse  |
|         |         | mode chauffage  | modalita          |                    |
|         |         |                 | riscaldamento     |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Eticheta| Fisa    |                 |                   |                    |
| Anexa   | Anexa   |                 |                   |                    |
| nr. 1   | nr. 2   |       PT        |         FI        |          SV        |
|         | Comanda |                 |                   |                    |
|         | prin    |                 |                   |                    |
|         | posta   |                 |                   |                    |
|         | Anexa   |                 |                   |                    |
|         | nr. 3   |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Norma EN 814    | Standardi EN 814  | Standard 814       |
| |  x  | |         |                 |                   |                    |
| |_____| |         |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Aparelho de ar  | Ilmastointilaite  | Ilmastointilaite   |
| |  x  | |         | condicionado    |                   |                    |
| |_____| |         |                 |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|  _____  |         | Directiva       | Energiamer-       | Direktiv           |
| |  x  | |         | 2002/31/CE      | kintadirektiivi   | 2002/31/EG om      |
| |_____| |         | relativa a      | 2002/31/EY        | energimar kning    |
|         |         | etiquetagem     |                   |                    |
|         |         | energetica      |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|
|         |   11    | Classe de       | Lammitystoiminnon | Energieffektivi-   |
|         |         | eficiencia      | energiatehok-     | tetsklass for      |
|         |         | energetica no   | kuusluokka        | uppvarmnings-      |
|         |         | modo de         |                   | laget              |
|         |         | aquecimento     |                   |                    |
|_________|_________|_________________|___________________|____________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 407/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 407 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 407/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu