Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 393 din 18 aprilie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 292 din 30 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 26 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ileana Tureanu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei

    CAP. 1
    Programe de eficienta energetica

    Art. 1
    (1) Politica de utilizare eficienta a energiei este implementata prin programe de eficienta energetica pe ansamblul economiei nationale. Sinteza acestor programe, elaborata in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare, contine programele proprii de eficienta energetica intocmite de catre agentii economici care consuma anual peste 1.000 tone echivalent petrol si de catre autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori, precum si alte programe de utilizare eficienta a energiei.
    (2) Prin alte programe se intelege programele de eficienta energetica vizand integrarea in Uniunea Europeana, programele comunitare si conventiile internationale la care Romania este semnatara, precum si programe de cooperare bilaterala in domeniul eficientei energetice.
    Art. 2
    Ministerul Industriei si Resurselor propune Guvernului spre aprobare sinteza programelor de eficienta energetica, cu mentionarea fondurilor necesare a fi cuprinse in proiectul bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru sustinerea financiara a programelor de eficienta energetica, cu incadrarea in resursele prevazute in Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 3
    Programele proprii de eficienta energetica, elaborate de agentii economici si de autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare, sunt transmise anual la Agentia Romana pentru Conservarea Energiei prin intermediul serviciilor teritoriale, pana la data de 1 mai.
    Art. 4
    Programele vizand integrarea in Uniunea Europeana, programele comunitare si conventiile internationale la care Romania este semnatara, precum si programele de cooperare bilaterala in domeniul eficientei energetice se transmit anual Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei pana la data de 1 mai, pentru a fi introduse in sinteza.
    Art. 5
    Pentru monitorizarea programelor proprii de eficienta energetica serviciile teritoriale ale Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei primesc din partea initiatorilor rapoarte semestriale privind stadiul de implementare a acestora.
    Art. 6
    Programele vizand integrarea in Uniunea Europeana, programele comunitare si conventiile internationale la care Romania este semnatara, precum si programele de cooperare bilaterala in domeniul eficientei energetice, continute in sinteza, sunt monitorizate prin rapoarte semestriale ale initiatorilor catre Agentia Romana pentru Conservarea Energiei.
    Art. 7
    La elaborarea proiectului anual de buget propriu Agentia Romana pentru Conservarea Energiei propune si Lista actiunilor de consultanta gratuita in domeniul cresterii eficientei energetice, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 2
    Societati comerciale de management si servicii energetice

    Art. 8
    (1) Societatile comerciale de management si servicii energetice sunt acele societati comerciale care au ca obiect de activitate managementul si prestarea de servicii energetice, prin care se dezvolta, se creeaza si se asigura finantarea proiectelor destinate sa imbunatateasca eficienta energetica si sa reduca costurile de intretinere si operare.
    (2) Managementul si prestarea de servicii energetice au la baza un contract pe o durata determinata, ce prevede garantarea realizarii unor anumite performante energetice.
    Art. 9
    Prin contract de management si prestari de servicii energetice se intelege un contract de furnizare de servicii si management energetic, prin care plata catre furnizor este conditionata de obtinerea unor performante masurabile, specificate in contract.
    Art. 10
    Societatile comerciale de management si servicii energetice ofera urmatoarele servicii:
    a) proiectarea, dezvoltarea si finantarea proiectelor de eficienta energetica;
    b) instalarea, operarea si intretinerea echipamentelor achizitionate in cadrul proiectelor;
    c) masurarea, monitorizarea si verificarea economiilor de energie;
    d) garantarea prin asumarea raspunderii a indeplinirii obiectivelor stabilite prin contractul de prestari de servicii energetice.
    Art. 11
    (1) Structura minima necesara a societatii comerciale de management si servicii energetice trebuie sa cuprinda compartimente cu personal calificat pentru urmatoarele functii:
    a) operare;
    b) intretinere;
    c) masurare si verificare;
    d) management energetic;
    e) management financiar.
    (2) Serviciile de auditare, proiectare, procurare si instalare de echipamente necesare pentru executarea contractului de prestari de servicii energetice pot fi furnizate de catre societatea comerciala de management si servicii energetice sau de catre subcontractori specializati ai acesteia.

    CAP. 3
    Stimulente fiscale si financiare pentru activitati care duc la cresterea eficientei energetice

    Art. 12
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei evalueaza si avizeaza proiectele de eficienta energetica pentru care se solicita stimulente fiscale si financiare in conditiile Legii nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 13
    Beneficiarii proiectelor pentru care au fost acordate stimulente financiare sau fiscale au obligatia de a urmari pe o perioada determinata evolutia indicatorilor de eficienta energetica realizati in urma implementarii proiectului si de a raporta anual Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei performantele energetice inregistrate.
    Art. 14
    Perioada si modul de raportare a evolutiei indicatorilor de eficienta energetica vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 15
    Acordarea cofinantarii din Fondul special de dezvoltare a sistemului energetic se face in conformitate cu Instructiunile ministrului finantelor si ale ministrului industriei si comertului nr. 91.825/255.479/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 16 iunie 1999, cu modificarile ulterioare, pana la maximum 50% din valoarea proiectului.
    Art. 16
    Conditiile de eligibilitate pentru proiectele de investitii ce solicita stimulente financiare in conditiile Legii nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare, sunt urmatoarele:
    a) existenta studiului de fezabilitate, realizat conform continutului-cadru aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 27 iunie 2001;
    b) existenta avizului Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
    c) conformitatea obiectivelor proiectului cu obiectivele Strategiei energetice nationale;
    d) existenta surselor proprii de finantare ale beneficiarului proiectului de investitii.
    Art. 17
    Conditiile de eligibilitate, conform art. 19 alin. (4) din Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare, pentru societatile comerciale de management si servicii energetice, in vederea acordarii reducerii de 50% a impozitului pe profit pe o perioada de 5 ani, sunt urmatoarele:
    a) societatea comerciala are ca obiect unic de activitate managementul si prestarile de servicii energetice;
    b) existenta contractului de management si prestari de servicii energetice definit la art. 9;
    c) avizul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei.
    Art. 18
    (1) Avizul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei va fi eliberat in urma evaluarii care sa confirme indeplinirea indicatorilor de eficienta energetica ai proiectului, prevazuti in studiul de fezabilitate.
    (2) Evaluarea se va face dupa finalizarea investitiei, pentru o perioada de minimum 6 luni de la data punerii in functiune a investitiei noi.
    (3) Avizul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei va constitui document justificativ pentru beneficiarii acestui stimulent fiscal.
    Art. 19
    Criteriile de eligibilitate a proiectelor pentru a beneficia de scutiri de la plata impozitului pe profit, potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare, sunt urmatoarele:
    a) calitatea de proiect de eficienta energetica, dovedita prin indicatorii tehnico economici rezultati in urma implementarii proiectului, indicatori ce trebuie sa evidentieze atat reducerea consumurilor energetice specifice, cat si utilizarea eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale. In acest scop principalii indicatori calculati conform continutului cadru aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 vor fi completati cu date privind conditiile financiare de realizare a obiectivului de investitii: analiza cash flow, rata interna de rentabilitate, valoarea neta actualizata;
    b) conformitatea proiectului cu obiectivele de eficienta energetica din Strategia energetica nationala.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 393/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 393 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 393/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu