Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 393 din 18 aprilie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 292 din 30 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 26 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ileana Tureanu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei

    CAP. 1
    Programe de eficienta energetica

    Art. 1
    (1) Politica de utilizare eficienta a energiei este implementata prin programe de eficienta energetica pe ansamblul economiei nationale. Sinteza acestor programe, elaborata in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare, contine programele proprii de eficienta energetica intocmite de catre agentii economici care consuma anual peste 1.000 tone echivalent petrol si de catre autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori, precum si alte programe de utilizare eficienta a energiei.
    (2) Prin alte programe se intelege programele de eficienta energetica vizand integrarea in Uniunea Europeana, programele comunitare si conventiile internationale la care Romania este semnatara, precum si programe de cooperare bilaterala in domeniul eficientei energetice.
    Art. 2
    Ministerul Industriei si Resurselor propune Guvernului spre aprobare sinteza programelor de eficienta energetica, cu mentionarea fondurilor necesare a fi cuprinse in proiectul bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru sustinerea financiara a programelor de eficienta energetica, cu incadrarea in resursele prevazute in Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 3
    Programele proprii de eficienta energetica, elaborate de agentii economici si de autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare, sunt transmise anual la Agentia Romana pentru Conservarea Energiei prin intermediul serviciilor teritoriale, pana la data de 1 mai.
    Art. 4
    Programele vizand integrarea in Uniunea Europeana, programele comunitare si conventiile internationale la care Romania este semnatara, precum si programele de cooperare bilaterala in domeniul eficientei energetice se transmit anual Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei pana la data de 1 mai, pentru a fi introduse in sinteza.
    Art. 5
    Pentru monitorizarea programelor proprii de eficienta energetica serviciile teritoriale ale Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei primesc din partea initiatorilor rapoarte semestriale privind stadiul de implementare a acestora.
    Art. 6
    Programele vizand integrarea in Uniunea Europeana, programele comunitare si conventiile internationale la care Romania este semnatara, precum si programele de cooperare bilaterala in domeniul eficientei energetice, continute in sinteza, sunt monitorizate prin rapoarte semestriale ale initiatorilor catre Agentia Romana pentru Conservarea Energiei.
    Art. 7
    La elaborarea proiectului anual de buget propriu Agentia Romana pentru Conservarea Energiei propune si Lista actiunilor de consultanta gratuita in domeniul cresterii eficientei energetice, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 2
    Societati comerciale de management si servicii energetice

    Art. 8
    (1) Societatile comerciale de management si servicii energetice sunt acele societati comerciale care au ca obiect de activitate managementul si prestarea de servicii energetice, prin care se dezvolta, se creeaza si se asigura finantarea proiectelor destinate sa imbunatateasca eficienta energetica si sa reduca costurile de intretinere si operare.
    (2) Managementul si prestarea de servicii energetice au la baza un contract pe o durata determinata, ce prevede garantarea realizarii unor anumite performante energetice.
    Art. 9
    Prin contract de management si prestari de servicii energetice se intelege un contract de furnizare de servicii si management energetic, prin care plata catre furnizor este conditionata de obtinerea unor performante masurabile, specificate in contract.
    Art. 10
    Societatile comerciale de management si servicii energetice ofera urmatoarele servicii:
    a) proiectarea, dezvoltarea si finantarea proiectelor de eficienta energetica;
    b) instalarea, operarea si intretinerea echipamentelor achizitionate in cadrul proiectelor;
    c) masurarea, monitorizarea si verificarea economiilor de energie;
    d) garantarea prin asumarea raspunderii a indeplinirii obiectivelor stabilite prin contractul de prestari de servicii energetice.
    Art. 11
    (1) Structura minima necesara a societatii comerciale de management si servicii energetice trebuie sa cuprinda compartimente cu personal calificat pentru urmatoarele functii:
    a) operare;
    b) intretinere;
    c) masurare si verificare;
    d) management energetic;
    e) management financiar.
    (2) Serviciile de auditare, proiectare, procurare si instalare de echipamente necesare pentru executarea contractului de prestari de servicii energetice pot fi furnizate de catre societatea comerciala de management si servicii energetice sau de catre subcontractori specializati ai acesteia.

    CAP. 3
    Stimulente fiscale si financiare pentru activitati care duc la cresterea eficientei energetice

    Art. 12
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei evalueaza si avizeaza proiectele de eficienta energetica pentru care se solicita stimulente fiscale si financiare in conditiile Legii nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 13
    Beneficiarii proiectelor pentru care au fost acordate stimulente financiare sau fiscale au obligatia de a urmari pe o perioada determinata evolutia indicatorilor de eficienta energetica realizati in urma implementarii proiectului si de a raporta anual Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei performantele energetice inregistrate.
    Art. 14
    Perioada si modul de raportare a evolutiei indicatorilor de eficienta energetica vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 15
    Acordarea cofinantarii din Fondul special de dezvoltare a sistemului energetic se face in conformitate cu Instructiunile ministrului finantelor si ale ministrului industriei si comertului nr. 91.825/255.479/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 16 iunie 1999, cu modificarile ulterioare, pana la maximum 50% din valoarea proiectului.
    Art. 16
    Conditiile de eligibilitate pentru proiectele de investitii ce solicita stimulente financiare in conditiile Legii nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare, sunt urmatoarele:
    a) existenta studiului de fezabilitate, realizat conform continutului-cadru aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 27 iunie 2001;
    b) existenta avizului Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
    c) conformitatea obiectivelor proiectului cu obiectivele Strategiei energetice nationale;
    d) existenta surselor proprii de finantare ale beneficiarului proiectului de investitii.
    Art. 17
    Conditiile de eligibilitate, conform art. 19 alin. (4) din Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare, pentru societatile comerciale de management si servicii energetice, in vederea acordarii reducerii de 50% a impozitului pe profit pe o perioada de 5 ani, sunt urmatoarele:
    a) societatea comerciala are ca obiect unic de activitate managementul si prestarile de servicii energetice;
    b) existenta contractului de management si prestari de servicii energetice definit la art. 9;
    c) avizul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei.
    Art. 18
    (1) Avizul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei va fi eliberat in urma evaluarii care sa confirme indeplinirea indicatorilor de eficienta energetica ai proiectului, prevazuti in studiul de fezabilitate.
    (2) Evaluarea se va face dupa finalizarea investitiei, pentru o perioada de minimum 6 luni de la data punerii in functiune a investitiei noi.
    (3) Avizul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei va constitui document justificativ pentru beneficiarii acestui stimulent fiscal.
    Art. 19
    Criteriile de eligibilitate a proiectelor pentru a beneficia de scutiri de la plata impozitului pe profit, potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare, sunt urmatoarele:
    a) calitatea de proiect de eficienta energetica, dovedita prin indicatorii tehnico economici rezultati in urma implementarii proiectului, indicatori ce trebuie sa evidentieze atat reducerea consumurilor energetice specifice, cat si utilizarea eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale. In acest scop principalii indicatori calculati conform continutului cadru aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 vor fi completati cu date privind conditiile financiare de realizare a obiectivului de investitii: analiza cash flow, rata interna de rentabilitate, valoarea neta actualizata;
    b) conformitatea proiectului cu obiectivele de eficienta energetica din Strategia energetica nationala.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 393/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 393 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 393/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu