E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Hotărârea 384 2003 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 520 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 384 2003 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 520 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 384 2003 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 520 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 384 2003 modifica articolul 5 din actul Hotărârea 520 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 384 2003 modifica articolul 6 din actul Hotărârea 520 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 384 2003 adauga dupa articolul 6 din actul Hotărârea 520 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 384 2003 modifica articolul 7 din actul Hotărârea 520 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 384 2003 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 520 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 384 2003 completeaza Hotărârea 520 1998
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 384 din  2 aprilie 2003

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 520/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A. Giurgiu

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 254 din 12 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III din Legea nr. 528/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciilor in porturi,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 520/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A. Giurgiu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 4 septembrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul prevazut in anexa nr. 1 la prezenta hotarare si indeplineste functia de autoritate portuara in porturile si punctele de lucru Cernavoda, Calarasi, Oltenita, Giurgiu, Corabia, Bechet, Calafat, Drobeta-Turnu Severin, Orsova, Moldova Veche, Chiciu, Ostrov, Rast, Cetate, Gruia, Tisovita, Dubova, Svinita, Drencova, Bazias aflate in zona de activitate a companiei si ale caror limite sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare."
    2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Actiunile Companiei Nationale <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu sunt detinute initial in totalitate de catre statul roman care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Compania poate fi privatizata in conditiile legii, statul pastrand pachetul de actiuni care ii va asigura o pozitie majoritara."
    3. Alineatul (2) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cadrul activitatilor de interes public national pe care le desfasoara, Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu va centraliza de la toti agentii economici care desfasoara activitati de transport naval in porturi si pe caile navigabile din zona sa de activitate datele referitoare la volumul de marfa operat, portul de incarcare/descarcare a marfurilor, numarul de nave operate si normele de operare din zona sa de activitate, necesare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si va asigura publicarea anuala a acestora."
    4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Agentii economici care desfasoara activitati de transport naval in porturi si pe caile navigabile din zona de activitate a companiei sunt obligati sa puna la dispozitie Companiei Nationale <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu aceste date."
    5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Nationale <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu este proprietate publica a statului si se concesioneaza acesteia, conform prevederilor legale in vigoare."
    6. Dupa alineatul (1) al articolului 5 se introduc doua alineate noi, (1^1) - (1^6), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei stabileste infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei Nationale <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu, care se concesioneaza acesteia pe baza unui contract de concesiune incheiat in conditiile legii.
    (1^2) In cazul infrastructurii de transport naval din zona de activitate a Companiei Nationale <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu concesionate altor persoane juridice, Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu poate fi desemnata de concedent ca reprezentant al sau in raporturile cu concesionarii.
    (1^3) Reprezentarea concedentului de catre Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu in raporturile cu concesionarii se face pe baza de contract.
    (1^4) In calitatea sa de reprezentant al concedentului in raporturile cu concesionarii, Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu are urmatoarele obligatii:
    a) verifica respectarea de catre concesionari a prevederilor contractului de concesiune, cum ar fi: modul de derulare a lucrarilor de investitii prevazute in contractul de concesiune si calitatea acestor lucrari, intretinerea si repararea de catre concesionari a bunurilor concesionate;
    b) avizeaza documentele de plata a redeventei.
    (1^5) Pentru efectuarea activitatilor prevazute la alin. (1^4) Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu are dreptul la plata unei sume in cuantum de 25% din redeventa incasata.
    (1^6) Modul de plata se stabileste prin contractul de reprezentare incheiat intre concedent si Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu."
    7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu va asigura utilizarea de catre terti, in mod liber si nediscriminatoriu, a infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionata de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (2) Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu va exploata infrastructura portuara concesionata conform art. 5, pe baza unor contracte de asociere, inchiriere. Sumele rezultate din exploatarea bunurilor concesionate companiei se constituie ca venituri proprii ale acesteia.
    (3) Pentru punerea la dispozitie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval si pentru serviciile prestate in conformitate cu obiectul de activitate, Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu percepe tarife stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (4) Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu are obligatia sa faca publice tarifele prevazute la alin. (3), precum si facilitatile care se acorda privind plata acestor tarife.
    (5) Facilitatile prevazute la alin. (4) se acorda in mod nediscriminatoriu."
    8. Dupa articolul 6 se introduc doua articole noi, 6^1 si 6^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    (1) Serviciile de siguranta pentru care Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei a instituit obligativitatea prestarii acestora, conform prevederilor legale, sunt servicii publice de interes national, care pot fi concesionate de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii, persoanelor juridice romane care indeplinesc conditiile stabilite prin caietul de sarcini al concesiunii.
    (2) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate desemna Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu ca reprezentant al sau in raporturile cu concesionarii serviciilor de siguranta din zona de activitate a acesteia.
    (3) Reprezentarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei de catre Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu in raporturile cu concesionarii serviciilor de siguranta se face pe baza de contract.
    (4) In calitate de reprezentant al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu are urmatoarele obligatii:
    a) urmareste respectarea de catre concesionari a prevederilor din contractul de concesiune;
    b) urmareste efectuarea serviciilor de siguranta in conditii de continuitate si securitate;
    c) avizeaza documentele de plata a redeventei;
    d) urmareste respectarea tarifelor stabilite prin contract si modul de aplicare a acestora.
    (5) Pentru efectuarea, in numele Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei a activitatilor prevazute la alin. (4), Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu are dreptul la plata unei sume in cuantum de 25% din redeventa incasata.
    (6) In cazul in care intr-un port situat in zona de activitate a Companiei Nationale <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu nu exista persoane juridice autorizate sa efectueze serviciile de siguranta prevazute la alin. (1) sau in situatia imposibilitatii derularii contractelor de concesiune incheiate, furnizarea acestor servicii va fi asigurata de catre Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu.
    (7) In situatiile prevazute la alin. (6) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei concesioneaza temporar Companiei Nationale <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu, prin incredintare directa, serviciile publice respective.
    (8) In zona sa de activitate furnizarea serviciilor de siguranta, altele decat serviciile publice de interes national prevazute la alin. (1), se asigura de catre Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu.
    Art. 6^2
    (1) Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu are obligatia de a tine evidenta muncitorilor portuari care participa la operatiile de incarcare/descarcare a marfurilor si/sau a containerelor in si din nave, de manipulare in si din magaziile portuare sau in si/sau din alte mijloace de transport, de depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare, slinguire, insacuire a marfurilor, precum si la operatiunile de curatare a hambarelor si a magaziilor navelor si altele asemenea.
    (2) Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu elibereaza carnetele de lucru in port pentru fiecare muncitor portuar, pe baza carora ii inregistreaza si ii percepe pentru efectuarea acestei activitati tarife stabilite conform prevederilor legale.
    (3) Preschimbarea carnetelor eliberate de capitaniile de port se va face fara perceperea de tarife."
    9. Alineatul (4) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Bunurile proprietate publica a statului, rezultate in urma finalizarii obiectivelor de investitii aprobate de Guvern pana la data infiintarii Companiei Nationale <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu, precum si alte bunuri de natura proprietatii publice nou-create ori rezultate in urma dezvoltarii sau/si modernizarii celor existente se concesioneaza Companiei Nationale <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    10. Dupa alineatul (6) al articolului 7 se introduc doua alineate noi, (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Prin delegare de competenta Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu poate duce la indeplinire si unele obligatii ce revin statului din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
    (8) Pentru desfasurarea activitatilor avand ca scop aducerea la indeplinire a obligatiilor prevazute la alin. (7), Compania Nationala <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - Giurgiu primeste fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei."
    Art. 2
    Statutul Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A. Giurgiu, prevazut in anexa care devine anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 520/1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Scopul companiei
    (1) Compania indeplineste functia de autoritate portuara in cadrul zonei sale de activitate, in limitele terenurilor portuare, limitele radelor portuare si pentru infrastructura de transport naval, stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii.
    (2) In calitate de autoritate portuara, compania aplica politicile portuare si programele de dezvoltare a infrastructurilor portuare si a cailor navigabile, elaborate de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, asigura functionalitatea porturilor si a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora si urmarirea si/sau furnizarea serviciilor de siguranta in baza contractelor de concesiune si/sau reprezentare incheiate cu Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, desfasurarea activitatilor auxiliare activitatilor de transport naval si a celorlalte activitati prevazute in obiectul de activitate, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (3) Asigura aducerea la indeplinire, in zona sa de activitate, a obligatiilor care revin statului din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte."
    2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Obiectul de activitate
    Obiectul de activitate al companiei este:
    1. Desfasurarea activitatilor auxiliare activitatilor de transport naval, care cuprind:
    a) asigurarea repararii, intretinerii si mentinerii caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de transport naval care i-a fost concesionata;
    b) punerea la dispozitie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval prevazute la lit. a), in mod nediscriminatoriu, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
    c) semnalizarea terestra si plutitoare pentru navigatie;
    d) dragajul de intretinere pentru asigurarea adancimilor in porturi si pe cai navigabile;
    e) asistenta navelor la operarea marfurilor periculoase;
    f) preluarea reziduurilor si a apelor uzate de la nave;
    g) preluarea gunoiului si a resturilor menajere de la nave;
    h) servicii pentru nave de agrement si turism;
    i) refurnizarea de apa, energie electrica si termica;
    j) salvarea si ranfluarea navelor.
    2. Desfasurarea activitatilor conexe activitatilor de transport naval, care cuprind serviciile de siguranta, in conditiile legii.
    3. Desfasurarea activitatilor de control, care cuprind:
    a) stabilirea ordinii de intrare a navelor in port, alocarea danelor in care navele urmeaza sa opereze si eliberarea permisului de acostare la aceste dane pe baza acceptului de intrare in port eliberat de capitaniile de port;
    b) urmarirea traficului de marfuri in port, centralizarea datelor privind volumul de marfa operat, portul de incarcare/descarcare a marfurilor, numarul de nave operate si normele de operare, precum si publicarea anuala a acestor date;
    c) supravegherea agentilor economici care transporta sau opereaza marfuri periculoase in apele nationale navigabile sau in porturile aflate in zona sa de activitate;
    d) tinerea evidentei muncitorilor portuari si eliberarea carnetelor de lucru in port.
    4. asigurarea utilizarii de catre terti a infrastructurii de transport naval prin contracte de inchiriere sau asociere;
    5. asigurarea serviciilor de telecomunicatii radiofonice, telex si transmisiuni de date;
    6. eliberarea avizelor in vederea autorizarii agentilor economici care desfasoara activitati de transport naval in perimetrul porturilor;
    7. aprobarea desfasurarii de activitati in porturile si punctele de lucru aflate in administrarea companiei, altele decat cele supuse autorizarii, eliberand permise de lucru;
    8. avizarea studiilor si proiectelor privind dezvoltarea infrastructurii de transport naval;
    9. elaborarea tarifelor pentru toate facilitatile si serviciile cuprinse in obiectul de activitate;
    10. prestarea de servicii cu masini, utilaje, nave si instalatii proprii;
    11. punerea la dispozitie agentilor economici, pe baza de contract, a constructiilor hidrotehnice pentru acostarea navelor;
    12. elaborarea programelor anuale si de perspectiva pentru lucrari de intretinere, reparare si modernizare a bunurilor proprietate publica a statului si a bunurilor proprietate a companiei;
    13. urmarirea aplicarii normelor tehnice pentru constructia, modernizarea si exploatarea infrastructurii si suprastructurii portuare;
    14. avizarea proiectelor de constructii si instalatii in apropierea zonelor portuare, care ar putea afecta activitatea porturilor;
    15. intocmirea sau avizarea documentatiilor privind realizarea de noi infrastructuri portuare;
    16. contractarea de credite la banci sau la alte institutii financiare pentru realizarea de constructii portuare;
    17. incheierea de contracte de vanzare-cumparare cu agenti economici romani si straini pentru echipamente, instalatii, materiale, piese de schimb, combustibil etc., in vederea desfasurarii activitatii proprii;
    18. promovarea porturilor maritime si fluviale pe plan intern si international, prin actiuni publicitare, studii de piata, editare si tiparire de materiale informative si inregistrari pe suporturi informatice;
    19. participarea la targuri, expozitii si la alte manifestari interne si internationale cu specific portuar;
    20. derularea de activitati directe de comert exterior;
    21. participarea in asociere cu agenti economici, organizatii economice, patronale si profesionale, din tara si din strainatate, la activitati specifice obiectului de activitate al companiei;
    22. realizarea informatizarii porturilor maritime si fluviale si a legaturilor cu alte sisteme informatice, nationale sau internationale, si asigurarea serviciilor informatice legate de activitatea portuara;
    23. coordonarea traficului portuar in perioade aglomerate sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale si, in aceste situatii, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de incarcare-descarcare a marfurilor in/din nave si prioritatile la intrarea navelor la danele de operare;
    24. elaborarea, supunerea spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si urmarirea respectarii regulamentului de exploatare portuara;
    25. reprezentarea concedentului in raporturile cu concesionarii infrastructurii de transport naval si ai serviciilor de siguranta de interes national, in conditiile legii;
    26. desfasurarea activitatilor de transport de marfuri si de persoane cu nave;
    27. prin delegare de competenta asigura aducerea la indeplinire in zona sa de activitate a obligatiilor ce revin statului roman din acordurile si conventiile la care Romania este parte;
    28. orice alte operatiuni in legatura cu realizarea obiectului sau de activitate.
    3. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Domeniul public
    (1) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei stabileste elementele de infrastructura de transport naval ce se concesioneaza companiei pe baza de contract de concesiune incheiat in conditiile legii.
    (2) Contractul de concesiune se incheie pe o perioada de pana la 49 de ani."
    4. Litera b) a alineatului 1 al articolului 20 se abroga.
    5. Litera c) a alineatului 1 al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "c) numeste si revoca directorii executivi ai companiei si le stabileste drepturile salariale;"
    6. Alineatul 1 al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Personalul companiei
    (1) Directorul general se numeste prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei."
    Art. 3
    Limitele porturilor aflate in zona de jurisdictie a Companiei Nationale <<Administratia Porturilor Dunarii Fluviale>> - S.A. Giurgiu sunt prevazute in anexa la prezenta hotarare, care devine anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 520/1998.
    Art. 4
    Contractele de concesiune incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi pastreaza valabilitatea, in conditiile legii.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice alte dispozitii contrare se abroga.
    Art. 6
    Hotararea Guvernului nr. 520/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A. Giurgiu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 4 septembrie 1998, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 520/1998)

                    LIMITELE PORTURILOR SI PUNCTELOR DE LUCRU
aflate in zona de activitate a Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A. Giurgiu km 294 - km 374 pe Dunare - ambele maluri si km 377 - km 1.073 pe Dunare - mal stang, km 91 - km 99 Bratul Borcea mal stang
________________________________________________________________________________
Nr.  Localitatea          Rada portuara          Lungimea    Suprafata incintei
crt.                                             cheurilor   portuare
                                                 pereate si 
                                                 verticale
________________________________________________________________________________
  1. Cernavoda     km 294+500 - km 300+000 -         1.469 m     13,20 ha
                   mal drept
  2. Ostrov        km 365+000 - km 366+500 -           256 m      2,80 ha
                   mal drept
  3. Complex       km 91+000 - km 99+000 -             828 m Calarasi
     Portuar       Bratul Borcea mal stang                   Comercial 8,155 ha;
     Calarasi                                                Calarasi
     (Bratul                                                 Industrial 6,25 ha
     Borcea)
  4. Calarasi      km 370+000 - km 377+000               -            -
     (Dunare)      pe Dunare - mal drept;
  5. Calarasi -    km 374+000 pe Dunare                 57 m      0,58 ha
     Chiciu
  6. Oltenita      km 428+000 - km 431+000             900 m      8,80 ha
  7. Giurgiu       km 489+000 - km 497+000           1.742 m     39,40 ha
  8. Corabia       km 627+000 - km 633+000           1.490 m     22,70 ha
  9. Bechet        km 678+000 - km 681+000             713 m      7,65 ha
 10. Rast          km 737+500 - km 738+500             159 m      0,30 ha
 11. Calafat       km 793+000 - km 796                 700 m      5,48 ha
 12. Cetate        km 810+000 - km 813+000           1.000 m     10,50 ha
 13. Gruia         km 850+000 - km 852+000             135 m      1,00 ha
 14. Drobeta-Turnu km 927+000 - km 933+150           1.920 m     14,11 ha
     Severin
 15. Orsova        km 953+000 - km 957+000           1.060 m      5,04 ha
 16. Dubova        km 960+000 - km 970+000              50 m      0,05 ha
 17. Tisovita      km 981+600 - km 984+000             169 m      0,43 ha
 18. Svinita       km 994+000 - km 996+000             170 m      0,66 ha
 19. Drencova      km 1.015+000 - km 1.017+000         270 m      5,04 ha
 20. Moldova Veche km 1.047+000 - km 1.050+500         720 m      3,22 ha
 21. Bazias        km 1.071+000 - km 1.073+000         880 m      1,94 ha
                                                 mal natural
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 384/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 384 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu