Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 379 din 25 aprilie 2007

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 297 din 4 mai 2007Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2006,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă repartizarea sumei de 188.959 mii lei pe proiecte din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, pe anul 2007, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor necesare execuţiei lucrărilor de investiţii prevăzute în cererile de finanţare declarate eligibile, selectate în condiţiile legii, în baza criteriilor stabilite în Ghidul de eligibilitate.

Art. 2.- Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei şi Finanţelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţei,

Laszlo Borbely

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

Etapa II

Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Total general pe judeţe (mii lei) 188959

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

1

ALBA

din care

3.098

1.1

Ciugud

COLECTOR CANALIZARE ŞI STAŢIE EPURARE COMUNA CIUGUD

556

1.2

Cugir

EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN ZONA PERIURBANĂ A ORAŞULUI CUGIR

537

1.3

Daia Română

REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE A APELOR MENAJERE COMUNA DAIA ROMÂNĂ

580

1.4

Garda de Sus

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE GHEŢAR, OCOALE, DEALUL FRUMOS, HĂNĂŞEŞTI, MUNUNA, COMUNA GARDA DE SUS, JUDEŢUL ALBA

573

1.5

Lopadea Nouă

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR LOPADEA NOUĂ ŞI BĂGAU

600

1.6

Vadu Moţilor

POD PE DC 138, KM 0+100 PESTE ARIEŞ, ÎN COMUNA VADU MOŢILOR, JUDEŢUL ALBA

252

2

ARAD

din care

1.648

2.1

Almaş

REŢELE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂŢILE ALMAŞ, CIL, RĂDEŞTI

442

2.2

Archiş

ALIMENTARE CU APĂ SAT VACANŢĂ GROŞENI, COMUNA ARCHIŞ, JUDEŢUL ARAD

82

2.3

Cărând

REABILITARE/ MODERNIZARE REŢELE DE APĂ ÎN COMUNA CĂRÂND

75

2.4

Vladimirescu

EXTINDERE CANALIZARE, COLECTARE APĂ MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA VLADIMIRESCU, JUDEŢUL ARAD

524

2.5

Zădăreni

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ CU STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA ZĂDĂRENI

526

3

ARGEŞ

din care

7.951

3.1

Arefu

ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR CĂPĂŢÂNENI UNGURENI ŞI CĂPĂŢÂNENI PĂMÂNTENI

272

3.2

Bârla

CONSTRUCŢIE POD TABLIER METALIC CU O SINGURĂ BANDĂ DE CIRCULAŢIE PE DC 138 ÎN SATUL MALU

196

3.3

Bascov

EXTINDERE CANALIZARE SATELE BASCOV, SCHEAU, VALEA URSULUI, COMUNA BASCOV, JUDEŢUL ARGEŞ

541

3.4

Budeasa

CANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE, COMUNA BUDEASA, JUDEŢUL ARGEŞ

600

3.5

Bughea de Jos

EXTINDERE REŢEA APĂ POTABILĂ ZONELE CENTRU, HULUBEŞTI, POENANDRE, PLEŞA, COMUNA BUGHEA DE JOS, JUDEŢUL ARGEŞ

123

3.6

Bughea de Sus

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL BUGHEA, PE DC 16; ALBEŞTI (DJ 735) - MĂLIN - BUGHEA DE JOS (DJ 732 C), ÎN COMUNA BUGHEA DE SUS, JUDEŢUL ARGEŞ

162

3.7

Căteasca

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI CĂTEASCA, JUDEŢUL ARGEŞ

533

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

3.8

Cepari

CONSTRUIREA A 3 PODURI PE DRUMUL CEPARI- ŞENDRULEŞTI- CĂRPENIŞ- MORĂŞTI

570

3.9

Coşeşti

CANALIZARE MENAJERĂ Şl STAŢIE DE EPURARE, SATELE COŞEŞTI ŞI PETREŞTI COMUNA COŞEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

500

3.10

Cuca

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI CUCA, JUDEŢUL ARGEŞ

415

3.11

Curtea de Argeş

MODERNIZARE STRĂZI CARTIER MARINA

540

3.12

Dâmbovicioara

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA DÂMBOVICIOARA, SATELE CIOCANU ŞI DÂMBOVICIOARA (CĂTUNELE VALEA URDII, DEALUL SASULUI Şl MUCHEA)

201

3.13

Dobreşti

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA DOBREŞTI

268

3.14

Izvoru

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI IZVORU, JUDEŢUL ARGEŞ

278

3.15

Leordeni

ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR CIULNIŢA, BUDIŞTENI, SCHITU SCOICEŞTI, GLODU, GLÂMBOCATA-DEAL, CIOLCEŞTI, COMUNA LEORDENI, JUDEŢUL ARGEŞ

69

3.16

Lunca Corbului

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SATELE PĂDUREŢI, CATANE, CIEŞTI, MÂRGHIA DE JOS Şl MÂRGHIA DE SUS, COMUNA LUNCA CORBULUI, JUDEŢUL ARGEŞ

380

3.17

Mălureni

ALIMENTARE CU APĂ SATELE  MĂLURENII, MĂLURENI II, BUNEŞTI ŞI ZĂRNEŞTI

273

3.18

Negraşi

ALIMENTAREA CU APĂ A SATELOR NEGRAŞI, BÂRLOGU, BUTA, COMUNA NEGRAŞI, JUDEŢUL ARGEŞ

336

3.19

Priboieni

POD MIXT PESTE PÂRÂUL SAMAILA

119

3.20

Răteşti

ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI RĂTEŞTI

313

3.21

Tigveni

ALIMENTARE CU APĂ A SATULUI BÂRSEŞTII DE JOS, COMUNA TIGVENI, JUDEŢUL ARGEŞ

157

3.22

Valea laşului

CANALIZAREA Şl EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE ÎN SATELE CERBURENI, MUSTĂŢEŞTI, VALEA ULEULUI, VALEA IAŞULUI, COMUNA VALEA IAŞULUI, JUDEŢUL ARGEŞ

538

3.23

Valea Mare-Pravăţ

CANALIZAREA Şl EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE, ÎN COMUNA VALEA MARE PRAVĂŢ, JUDEŢUL ARGEŞ

569

4

BACĂU

din care

993

4.1

Filipeni

RECONSTRUIRE PODURI ŞI PODEŢE, COMUNA FILIPENI, JUDEŢ BACĂU

330

4.2

Horgeşti

CONSTRUIRE POD BETON ARMAT RECEA GALERI, KM 0+248

64

4.3

Ştefan cel Mare

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA ŞTEFAN CEL MARE, JUDEŢUL BACĂU

599

5

BIHOR

din care

12.850

5.1

Abram

REABILITARE, MODERNIZARE ŞI ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR: ABRAM, MARGINE, SATU-BARBĂ, COHANI, ITEU, ITEUL NOU, SUIUG, ŞI DIJIR, COMUNA ABRAM, JUDEŢUL BIHOR

600

5.2

Beiuş

CANALIZARE MENAJERĂ SAT DELANI

506

5.3

Biharia

EXTINDEREA ALIMENTĂRII CU APĂ A LOCALITĂŢII CAUACEU

47

5.4

Budureasa

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR BURDA ŞI SĂLIŞTEA DE BEIUŞ

100

5.5

Cherechiu

CONSTRUCŢIA DE PODEŢE NOI ÎN COMUNA CHERECHIU ŞI LOCALITĂŢILE CHEŞEREU SI TÂRGUŞOR

239

5.6

Chişlaz

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ZONALĂ, COMUNA CHIŞLAZ, LOCALITATEA CHIRALEU, SÂNLAZĂR, CHIŞLAZ, POCLUŞA DE BARCĂU, MIŞCA, SĂRSIG

450

5.7

Ciuhoi

EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CIUHOI ÎN LOCALITĂŢILE SFÂRNAŞ ŞI CENALOŞ

300

5.8

Drăgăneşti

CONSTRUIRE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR BELEJENI, SEBIŞ, ŢIGĂNEŞTII DE BEIUŞ ŞI DRĂGĂNEŞTI, COMUNA DRĂGĂNEŞTI, JUDEŢUL BIHOR

525

5.9

Lugaşu de Jos

CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE LUGAŞU DE JOS Şl URVIND, COMUNA LUGAŞU DE JOS

539

5.10

Lunca

MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA ALIMENTĂRII CU APĂ ÎN COMUNA LUNCA

507

5.11

Mădăraş

REABILITARE Şl EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ MĂDĂRAŞ ŞI IANOŞDA ŞI ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII MARŢIHAZ

566

5.12

Măgeşti

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR: MĂGEŞTI, BUTAN, DOBRICIONEŞTI, JOSANI,ORTITEAG

416

5.13

Nojorid

REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII NOJORID

277

5.14

Olcea

REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA OLCEA - CĂLACEA

590

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

5.15

Oşorhei

ALIMENTARE CU APĂ SATUL FUGHIU, CHERIU, EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ SATUL OŞORHEI ŞI CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PODGORIA APARŢINĂTOARE SATULUI FUGHIU COMUNA OŞORHEI - JUDEŢUL BIHOR

539

5.16

Pomezeu

ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR COMUNEI POMEZEU

530

5.17

Popeşti

STAŢIE DE EPURARE ŞI CANALIZARE ÎN COMUNA POPEŞTI SATELE: POPEŞTI, BUDOI, VOIVOZI, CUZAP, VARVIZ ŞI BISTRA. ETAPA I: POPEŞTI, VOIVOZI Şl BISTRA

558

5.18

Răbăgani

EXTINDEREA ALIMENTĂRII CU APĂ A LOCALITĂŢILOR RĂBĂGANI-BRĂTEŞTI, SĂUCANI, ALBEŞTI-VĂRĂŞENI

413

5.19

Remetea

PODURI NOI ÎN COMUNA REMETEA, LOCALITATEA MEZIAD APARŢINÂND COMUNEI REMETEA

599

5.20

Roşiori

EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI ROŞIORI, SATELE: ROŞIORI, VAIDA Şl MIHAI BRAVU, JUD. BIHOR

536

5.21

Sârbi

CONSTRUIRE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR FEGERNIC ŞI BURZUC ŞI REABILITARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ SÂRBI, COMUNA SÂRBI, JUDEŢUL BIHOR

540

5.22

Sălard

CANALIZARE ZONALĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA SĂLARD, SATELE SĂLARD, SÂNTIMREU, HODOŞ, JUDEŢUL BIHOR

540

5.23

Simian

EXTINDEREA ŞI REABILITAREA REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE A APEI ÎN LOCALITATEA SIMIAN, JUDEŢUL BIHOR

202

5.24

Şoimi

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII DUMBRĂVIŢA DE CODRU - COMUNA ŞOIMI

295

5.25

Tarcea

EXTINDEREA Şl REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI TARCEA, SATELE TARCEA, ADONI, GALOŞPETREU, JUDEŢUL BIHOR

517

5.26

Tăuteu

EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE: TĂUTEU, BOGEI, CHIRIBIS, POIANA

415

5.27

Tileagd

ALIMENTAREA CU APĂ COMUNA TILEAGD, JUDEŢUL BIHOR

540

5.28

Vârciorog

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU LOCALITĂŢILE FÂŞCA, ŞERGHIŞ, VÂRCIOROG APARŢINĂTOARE COMUNEI VÂRCIOROG, JUDEŢUL BIHOR

600

5.29

Vaşcău

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR: CÂMP, CÂMP-MOŢI, COLEŞTI

365

6

BISTRIŢA-NĂSĂUD

din care

1.060

6.1

Bistriţa- Bârgăului

PODURI PESTE RÂUL BISTRIŢA, ÎN COMUNA BISTRIŢA-BÂRGĂULUI, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

234

6.2

Parva

REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA PARVA, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

521

6.3

Tiha Bârgăului

PODURI PESTE RÂUL BÂRGĂU ÎN COMUNA TIHA-BÂRGĂULUI, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

306

7

BOTOŞANI

din care

2.390

7.1

Băluşeni

POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL SITNA, LOCALITATEA BĂLUŞENII NOI-DRAXINI-BĂLUŞENI-DN.28 B, COMUNA BĂLUŞENI

208

7.2

Călăraşi

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU LOCALITĂŢILE CĂLĂRAŞI, LIBERTATEA ŞI PLEŞANI, COMUNA CĂLĂRAŞI, JUDEŢUL BOTOŞANI

375

7.3

Coţuşca

REABILITARE PODEŢE DE PE DRUMURILE LOCALE DIN CADRUL COMUNEI COŢUŞCA

45

7.4

Curteşti

PODEŢE ÎN INTERSECŢII DRUMURILE COMUNALE ŞI SĂTEŞTI COMUNA CURTEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI

45

7.5

Dângeni

REABILITARE PODEŢE PE DC 17 COMUNA DÂNGENI

32

7.6

Dobârceni

PODEŢE TUBULARE CU DIAMETRUL 500 MM SAT DOBÂRCENI, SAT CIŞMĂNEŞTI, SAT BRĂTENI, COMUNA DOBÂRCENI, JUDEŢUL BOTOŞANI

41

7.7

Frumuşica

POD DIN BETON ARMAT L=9 M PESTE GÂRLA SURUGIU ÎN LOCALITATEA VLĂDENI DEAL COMUNA FRUMUŞICA, JUDEŢUL BOTOŞANI

60

7.8

Hlipiceni

AMENAJAREA UNUI NUMĂR DE 35 PODEŢE ÎN COMUNA HLIPICENI

49

7.9

Ibăneşti

PODEŢE DE ŞOSEA TIP DIN PREFABRICATE CU LUNGIME DE 4 M PE DS 49, 361, 977 PESTE PÂRÂUL IBĂNEASA, COMUNA IBĂNEŞTI

92

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

7.10

Leorda

POD PESTE PÂRÂUL SITNA ÎN BELCEA ŞI POD PESTE PÂRÂUL DOLINA ÎN MITOC

236

7.11

Lozna

PODEŢE TUBULARE SAT LOZNA, SAT STRĂTENI, COMUNA LOZNA, JUDEŢUL BOTOŞANI

44

7.12

Mihai Eminescu

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL „SITNA" DE70 „POD NEGRU"

112

7.13

Mitoc

PODEŢE DE ŞOSEA TIP DIN PREFABRICATE CU LUNGIME DE 4 METRI PESTE PÂRÂUL GHIRENI, COMUNA MITOC, JUDEŢUL BOTOŞANI

70

7.14

Răchiţi

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL SITNA PE DC65 A, RĂCHIŢI-CIŞMEA, COMUNA RĂCHIŢI, JUDEŢUL BOTOŞANI

121

7.15

Răuseni

POD BETON ARMAT ÎN LOCALITATEA RĂUSENI, JUDEŢUL BOTOŞANI

117

7.16

Roma

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL MORIŞCA PE DC 66 ROMA COTÂRGACI

100

7.17

Suliţa

PODEŢE TUBULARE DIN TUBURI PREMO, CONSOLIDARE POD LEMN SIMIONEASA, SAT DRACŞANI, PUNTE DIN LEMN-METAL PESTE RÂUL SITNA, ÎN DREPTUL OBORULUI SULIŢA

47

7.18

Şendriceni

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL „ÎNTORS" DC 79 KM 3+200 COMUNA ŞENDRICENI, JUDEŢUL   BOTOŞANI

112

7.19

Ungureni

REABILITARE PODEŢE DE PE DRUMURILE LOCALE DIN CADRUL COMUNEI UNGURENI, JUDEŢUL BOTOŞANI

47

7.20

Unţeni

AMENAJARE PODURI Şl PODEŢE, DIN BETON ARMAT, PE RAZA COMUNEI UNŢENI, JUD. BOTOŞANI

390

7.21

Vârfu Câmpului

PODEŢ DALAT PESTE PÂRÂUL BAHNĂ, SAT LUNCA CU CONSOLIDARE RAMPE DE ACCES PE D.S. 301 ŞI PODEŢE ÎN INTERSECŢII PE DRUMURI SĂTEŞTI COMUNA VÂRFU CÂMPULUI, JUDEŢUL BOTOŞANI

48

8

BRAŞOV

din care

2.776

8.1

Făgăraş

EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN TERITORIUL PERIURBAN AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, JUDEŢUL BRAŞOV - ZONA GALAŢI

600

8.2

Mândra

PODURI PESTE RÂUL SEBEŞ ÎN LOCALITĂŢILE ILENI ŞI RÂUŞOR

117

8.3

Moieciu

PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA MOIECIU, JUDEŢUL BRAŞOV

589

8.4

Părău

REŢELE DE CANALIZARE Şl STAŢIE DE EPURARE COMUNA PĂRĂU, JUDEŢUL BRAŞOV

527

8.5

Predeal

EXTINDERE ŞI REABILITARE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR TIMIŞUL DE SUS, TIMIŞUL DE JOS ŞI DÂMBUL MORII - ORAŞ PREDEAL

369

8.6

Voila

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU SATUL DRIDIF, CANALIZARE PENTRU SATUL VOILA, COMUNA VOILA

573

9

BRĂILA

din care

2.940

9.1

Jirlău

EXTINDERE ŞI MODERNIZARE LUCRĂRI EXISTENTE DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII JIRLĂU, COMUNA JIRLĂU

159

9.2

Mircea-Vodă

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATĂŢILE MIRCEA-VODĂ Şl DEDULEŞTI

600

9.3

Surdila Greci

ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI SURDILA GRECI, SATELE SURDILA GRECI, BRATEŞU VECHI, FĂUREI SAT Şl HORIA

434

9.4

Unirea

ÎNFIINŢARE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA UNIREA Şl SAT VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA

577

9.5

Vişani

POD PESTE RÂUL BUZĂU, COMUNA VIŞANI, JUDEŢUL BRĂILA

585

9.6

Viziru

ÎNFIINŢARE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA VIZIRU ŞI SAT LANURILE, COMUNA VIZIRU

585

10

BUZĂU

din care

4.379

10.1

Chiojdu

SISTEM DE CANALIZARE, COMUNA CHIOJDU, JUDEŢUL BUZĂU

600

10.2

Colţi

REALIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA COLŢI, JUDEŢUL BUZĂU

412

10.3

Cozieni

CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE COZIENI, BĂLĂNEŞTI, TRESTIA ŞI BERCEŞTI, COMUNA COZIENI JUDEŢUL BUZĂU

585

10.4

Nehoiu

SISTEM DE CANALIZARE SEPARATIV ÎN SATELE NEHOIAŞU - LUNCA PRIPOR, ORAŞ NEHOIU, JUDEŢUL BUZĂU

600

10.5

Pătârlagele

CONSOLIDARE POD DC 69 PESTE PÂRÂUL SIBICIU DIN SATUL VALEA SIBICIULUI

120

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

10.6

Siriu

MODERNIZARE Şl EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SIRIU, JUDEŢUL BUZĂU

492

10.7

Vâlcelele

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VÂLCELELE, JUDEŢUL BUZĂU

423

10.8

Verneşti

CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SAT ZOREŞTI, COMUNA VERNEŞTI, JUDEŢUL BUZĂU

562

10.9

Vipereşti

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE VIPEREŞTI ŞI TORNARI, COMUNA VIPEREŞTI, JUDEŢUL BUZĂU

584

11

CARAŞ- SEVERIN

din care

4.607

11.1

Anina

CANALIZARE ŞI EPURARE STEIERDORF ANINA

540

11.2

Berzasca

CANALIZARE ŞI EPURARE BERZASCA - REACTUALIZARE SOLUŢII

540

11.3

Caransebeş

ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE - SAT APARŢINĂTOR JUPA

546

11.4

Iablaniţa

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE IABLANIŢA, PETNIC ŞI GLOBU CRAIOVEI

570

11.5

Luncaviţa

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA LUNCAVIŢA

539

11.6

Moldova Nouă

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ MĂCEŞTI ORAŞ MOLDOVA NOUĂ, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

300

11.7

Sasca Montană

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR SASCA MONTANĂ ŞI SASCA ROMANĂ, COMUNA SASCA MONTANĂ, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

435

11.8

Sicheviţa

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE SICHEVIŢA

596

11.9

Turnu Ruieni

CANALIZARE ŞI EPURARE COMUNA TURNU RUIENI

540

12

CLUJ

din care

11.623

12.1

Aiton

PODEŢE ÎN LOCALITATEA AITON

189

12.2

Aluniş

PODEŢ ÎN LOCALITATEA GHIROLT, COMUNA ALUNIŞ

135

12.3

Apahida

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE DEZMIR, PATA ŞI BODROG, JUDEŢUL CLUJ

516

12.4

Baciu

LUCRĂRI EDILITARE DE INFRASTRUCTURĂ ÎN COMUNA BACIU, JUDEŢUL CLUJ

499

12.5

Bonţida

PASARELĂ PIETONALĂ PESTE SOMEŞ, LOCALITATEA RĂSCRUCI, COMUNA BONŢIDA, JUDEŢUL CLUJ

424

12.6

Buza

CONSTRUIRE ŞI AMENAJARE 60 PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE BUZA ŞI ROTUNDA

406

12.7

Câţcău

PODEŢE ÎN LOCALITATEA CÂŢCĂU

179

12.8

Călăraşi

ALIMENTARE CU APĂ   A LOCALITĂŢILOR CĂLĂRAŞI ŞI CĂLĂRAŞI-GARĂ DIN COMUNA CĂLĂRAŞI JUDEŢUL CLUJ

408

12.9

Căpuşu Mare

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI CĂPUŞU MARE, SATELE CĂPUŞU MARE, CĂPUŞU MIC, DÂNGĂU MARE, DÂNGAU MIC, AGÂRBICIU ŞI BĂLCEŞTI, JUDEŢUL CLUJ

530

12.10

Chinteni

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR CHINTENI, DEUŞU, VECHEA, MĂCICAŞU, SÂNMARTIN, COMUNA CHINTENI, JUDEŢUL CLUJ

600

12.11

Chiuieşti

PASARELĂ DIN BETON SUSPENDATĂ PESTE VALEA SĂLĂTRUCULUI, CHIUIEŞTI-POPENI

119

12.12

Corneşti

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE V. LUJERDIU ŞI P. PUSTII ÎN SATELE STOIANA, CORNEŞTI, MORAU, TIOCUL DE SUS, APARŢINĂTOARE COMUNEI CORNEŞTI JUDEŢUL CLUJ

507

12.13

Feleacu

PODEŢ ÎN LOCALITATEA VÂLCELE

95

12.14

Floreşti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢII TĂUŢI, COMUNA FLOREŞTI, JUDEŢUL CLUJ Şl EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN SATUL LUNA DE SUS, COMUNA FLOREŞTI JUDEŢUL CLUJ

356

12.15

Frata

PODEŢE ÎN COMUNA FRATA

189

12.16

Geaca

ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE VĂILE FIZEŞULUI, LEGII, LACU, PUINILOR ŞI P. SATULUI ÎN SATELE LACU, LEGII, SUCUTARD Şl GEACA, APARŢINĂTOARE COMUNEI GEACA, JUDEŢUL CLUJ

460

12.17

Gilău

CONSTRUIRE POD PESTE SOMEŞU MIC - LOCALITATEA GILĂU, ZONA TÂRG

229

12.18

Iclod

CANALIZAREA LOCALITĂŢILOR   ICLOD, LIVADA Şl FUNDĂTURA, JUDEŢUL CLUJ

553

12.19

Izvoru Crisului

REALIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZAREA APELOR MENAJERE ŞI PLUVIALE CU STAŢIE DE EPURARE, COMUNA IZVORU CRISULUI

539

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

12.20

Jichişu de Jos

ALIMENTARE CU APĂ A SATULUI JICHIŞU DE SUS, APARŢINĂTOR COMUNEI JICHIŞU DE JOS, JUDEŢUL CLUJ

74

12.21

Măguri- Răcătău

LUCRĂRI EDILITARE ÎN COMUNA MĂGURI-RĂCĂTĂU, JUDEŢUL CLUJ -POD PESTE VALEA RĂCĂTĂULUI LA LOCUL NUMIT DOBRUŞ ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN SAT MĂGURI- RĂCĂTĂU, JUDEŢUL CLUJ

514

12.22

Mihai Viteazu

EXTINDERE ŞI REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ. REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂŢILE CHEIA ŞI MIHAI VITEAZU, COMUNA MIHAI VITEAZU

540

12.23

Ploscoş

PODEŢE ÎN COMUNA PLOSCOŞ

216

12.24

Sâncraiu

CONSTRUIRE SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE CENTRALIZAT ÎN COMUNA SÂNCRAIU

464

12.25

Sânpaul

REŢEA DE CANALIZARE Şl STAŢIE DE EPURARE PENTRU SATELE SÂNPAUL Şl SARDU, JUDEŢUL CLUJ

600

12.26

Sănduleşti

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SĂNDULEŞTI

522

12.27

Săvădisla

EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE SĂVĂDISLA, VLAHA, FINIŞEL SI STOLNA, ALIMENTARE CU APĂ PRIN CIŞMELE STRADALE A LOCALITĂŢILOR FINIŞEL ŞI STOLNA

600

12.28

Turda

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, STAŢII DE TRATARE APE UZATE Şl CONSTRUIRE PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE ÎN CĂTUNURILE SF. IOAN ŞI HĂRCANA, STRADA PETRU MAIOR DIN MUNICIPIUL TURDA

540

12.29

Unguraş

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE VĂILE POIANA, MĂGURII ŞI BISERICII, ÎN SATUL BATIN, COMUNA UNGURAŞ, JUDEŢUL CLUJ

139

12.30

Vad

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA VAD

485

13

CONSTANŢA

din care

2.095

13.1

Cumpăna

EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE - REPUNEREA ÎN FUNCŢIE A STAŢIEI DE POMPARE APE UZATE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂŢII CUMPĂNA, JUDEŢUL CONSTANŢA

537

13.2

Deleni

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII DELENI, COMUNA DELENI, JUDEŢUL CONSTANŢA. ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII PETROŞANI, COMUNA DELENI, JUDEŢUL CONSTANŢA

413

13.3

Hârşova

REABILITARE, MODERNIZARE Şl EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SPAŢIUL RURAL APARŢINÂND ORAŞULUI HÂRŞOVA

425

13.4

Istria

CONSTRUIRE POD RUTIER PESTE PÂRÂUL ISTRIA, STRADA SĂLCIEI, LOCALITATEA ISTRIA, JUDEŢUL CONSTANŢA

179

13.5

Valu lui Traian

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA VALU LUI TRAIAN

540

14

COVASNA

din care

3.583

14.1

Băţani

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR AITA SEACĂ ŞI HERCULIAN, COMUNA BĂŢANI, JUDEŢUL COVASNA

554

14.2

Bodoc

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA BODOC, JUDEŢUL COVASNA. CANALIZARE CENTRALIZATĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE BODOC. PODEŢ NOU PESTE PÂRÂUL TÂRGOVEŢ ÎN LOCALITATEA BODOC. PODEŢ NOU PESTE PÂRÂUL TALOMIR ÎN LOCALITATEA BODOC.

482

14.3

Brăduţ

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BRĂDUŢ, SATUL DOBOŞENI, JUDEŢUL COVASNA

250

14.4

Breţcu

REABILITARE STAŢIE DE EPURARE ŞI EXTINDERE CANALIZARE

482

14.5

Mereni

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA MERENI, ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ

539

14.6

Micfalău

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA MICFALĂU. CANALIZARE MENAJERĂ

532

14.7

Ozun

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA OZUN, SAT OZUN, JUDEŢUL COVASNA

586

14.8

Sfântu Gheorghe

ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢII CHILIENI-COŞENI, SATE APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE

158

15

DÂMBOVIŢA

din care

6.980

15.1

Aninoasa

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE A COMUNEI ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

568

15.2

Bărbuleţu

POD PESTE PÂRÂUL BĂRBULEŢU LA GHEMELEU, PUNTE PESTE PÂRÂUL BĂRBULEŢU LA GOGI, PUNTE PESTE PÂRÂUL BĂRBULEŢU LA UDROI

175

15.3

Brăneşti

POD Şl APĂRĂRI DE MAL PE RÂUL IALOMIŢA, ÎN COMUNA BRĂNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

520

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

15.4

Buciumeni

ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI BUCIUMENI ŞI VALEA LEURZII

585

15.5

Corneşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

600

15.6

Costeştii din Vale

POD PESTE PÂRÂUL SABAR, SAT MĂRUNŢIŞU, COMUNA COSTEŞTII DIN VALE

110

15.7

Crângurile

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CRÂNGURILE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

323

15.8

Doiceşti

EXTINDERE REŢELE CANALIZARE, ETAPA a II-a, COMUNA DOICEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

428

15.9

Dragomireşti

MODERNIZARE POD PESTE DÂMBOVIŢA ÎN SATUL UNGURENI

57

15.10

Glodeni

POD PESTE PÂRÂUL SLĂNIC LA FÂNTÂNA RECE, LA CIOCĂNICA, LA MURGA, LA LIVEZI, LA MALUL MIERII, POD PESTE VALEA LĂCULEŢE LA MĂDĂRĂNEŞTI 1, MĂDĂRĂNEŞTI 2

369

15.11

Hulubeşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HULUBEŞTI

588

15.12

Malu cu Flori

POD PESTE RÂUL DÂMBOVIŢA ÎNTRE SATELE CAPU COASTEI - MALU CU FLORI

471

15.13

Răzvad

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ COMUNA RĂZVAD, SAT VALEA VOIEVOZILOR

598

15.14

Şotânga

REŢELE CANALIZARE SAT TEIŞ, COMUNA ŞOTÂNGA

570

15.15

Voineşti

POD MIXT PESTE PÂRÂUL RÂUL ALB PE DC 121 ÎN LOCALITATEA VOINEŞTI

233

15.16

Vulcana-Băi

CONSTRUIREA UNOR PODURI Şl PODEŢE DIN COMUNA VULCANA-BĂI

185

15.17

Vulcana- Pandele

REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE, COMUNA VULCANA-PANDELE

600

16

DOLJ

din care

9.072

16.1

Argetoaia

ALIMENTARE CU APĂ   LOCALITATEA ARGETOAIA, COMUNA ARGETOAIA,

16.2

Bistreţ

JUDEŢUL DOLJ ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI BISTREŢ,

452

16.3

Bulzeşti

JUDEŢUL DOLJ CONSTRUCŢIE PODURI PESTE PÂRÂUL HOREZU, ÎN SATELE ÎNFRĂŢIREA, SĂLIŞTEA ŞI GURA RACULUI, COMUNA BULZEŞTI, JUDEŢUL DOLJ

543 225

16.4

Cârcea

SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA CÂRCEA, JUDEŢUL DOLJ

265

16.5

Celaru

EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE CELARU, GHIZDĂVEŞTI, SORENI, MAROTINU DE JOS ŞI ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL MAROTINU DE SUS, COMUNA CELARU, JUDEŢUL DOLJ

456

16.6

Cetate

REŢEA DE CANALIZARE Şl STAŢIE DE EPURARE APE UZATE ÎN COMUNA CETATE

580

16.7

Dăbuleni

EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN ZONA PERIURBANĂ A ORAŞULUI DĂBULENI

323

16.8

Dobroteşti

ALIMENTARE CU APĂ PRIN REŢEA DE CIŞMELE STRADALE ÎN SATELE DOBROTEŞTI Şl NISIPURI

597

16.9

Gherceşti

ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI GHERCEŞTI, JUDEŢUL DOLJ

444

16.10

Giurgiţa

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA GIURGIŢA, JUDEŢUL DOLJ

511

16.11

Işalniţa

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA IŞALNIŢA, JUDEŢUL DOLJ

539

16.12

Leu

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT AL COMUNEI LEU

311

16.13

Mischii

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA MISCHII, JUDEŢUL DOLJ

551

16.14

Pieleşti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA PIELEŞTI, JUDEŢUL DOLJ

527

16.15

Pleniţa

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA PLENIŢA, JUDEŢUL DOLJ

492

16.16

Podari

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR COMUNEI PODARI, JUDEŢUL DOLJ

559

16.17

Robăneşti

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA ROBĂNEŞTI, JUDEŢUL DOLJ

324

16.18

Sopot

CONSTRUIRE PODURI PESTE PÂRÂUL VÂLCEAUA SORII ŞI PÂRÂUL MEREŢEL

443

16.19

Şimnicu de Sus

CONSTRUCŢIE POD PESTE RÂUL AMARADIA, COMUNA ŞIMNICU DE SUS, JUDEŢUL DOLJ

230

16.20

Urzicuţa

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA URZICUŢA, SATUL URZICUŢA, JUDEŢUL DOLJ

144

16.21

Vârvoru de Jos

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA VÂRVORU DE JOS

555

17

GALAŢI

din care

3.682

17.1

Brăhăşeşti

ALIMENTARE CU APĂ SAT BRĂHĂŞEŞTI, SAT TOFLEA

529

17.2

Gohor

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA GOHOR, JUDEŢUL GALAŢI

520

17.3

Măstăcani

PLATFORMA ECOLOGICĂ PENTRU COLECTAREA ŞI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD Şl A MATERIALELOR REFOLOSIBILE

250

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

17.4

Oancea

CONSTRUIRE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA OANCEA, JUDEŢUL GALAŢI

503

17.5

Priponeşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT COMUNA PRIPONEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI

525

17.6

Schela

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT SAT NEGREA ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT SAT SCHELA, COMUNA SCHELA, JUDEŢUL GALAŢI

323

17.7

Smârdan

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT COMUNA SMÂRDAN - SATELE SMÂRDAN, M. KOGĂLNICEANU, CIŞMELE JUDEŢUL GALAŢI

534

17.8

Târgu Bujor

ALIMENTARE CU APĂ - SAT MOSCU Şl SAT UMBRĂREŞTI - ORAŞ TÎRGU BUJOR, JUDEŢUL GALAŢI

498

18

GIURGIU

din care

2.434

18.1

Bolintin-Deal

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR BOLINTIN-DEAL ŞI MIHAI VODĂ

600

18.2

Bucşani

POD PESTE   RÂUL NEAJLOV, ÎN SATUL VADU-LAT, COMUNA BUCŞANI

257

18.3

Roata de Jos

ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE ŞI A STAŢIEI DE EPURARE A APELOR UZATE, PENTRU ZONA CENTRALĂ A LOCALITĂŢII ROATA DE JOS, JUDEŢUL GIURGIU

457

18.4

Toporu

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR TOPORU ŞI TOMULEŞTI

600

18.5

Vărăşti

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR VĂRĂŞTI ŞI DOBRENI, JUDEŢUL GIURGIU

521

19

GORJ

din care

3.333

19.1

Baia de Fier

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BAIA DE FIER, ZONA TURISTICĂ CORNEUL MARE - RÂNCA ŞI SATUL CERNĂDIA , JUDEŢUL GORJ

599

19.2

Bengeşti- Ciocadia

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BENGEŞTI-CIOCADIA, SATELE BENGEŞTI, BĂLCEŞTI, BIRCII, CIOCADIA

533

19.3

Cruşeţ

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ Şl DE INCENDIU COMUNA CRUŞEŢ, JUDEŢUL GORJ (SATELE VĂLUŢA, BOJINU, MIERE, MĂRINEŞTI, SLĂVUŢA Şl URDA DE JOS)

568

19.4

Licurici

CONSTRUIRE PODURI COMUNA LICURICI, JUDEŢUL GORJ

350

19.5

Polovragi

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ŞI EPURAREA APELOR UZATE DIN LOCALITĂŢILE COMUNEI POLOVRAGI

581

19.6

Târgu-Jiu

EXTINDERE FRONT CAPTARE APĂ ŞI DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ÎN ZONELE PERIURBANE PREAJBA ŞI POLATA

486

19.7

Vladimir

CONSTRUCŢIE PODURI ŞI PODEŢE ÎN PUNCTELE LARGA, LUNCA, LEURDEASA

216

20

HARGHITA

din care

10.249

20.1

Corund

PODURI, PUNŢI PIETONALE Şl PODEŢE ÎN LOCALITATEA CORUND, JUDEŢUL HARGHITA

548

20.2

Cozmeni

CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL TUŞNAD ÎN SATUL LĂZĂREŞTI ŞI A CINCI PODEŢE ÎN SATUL COZMENI, COMUNA COZMENI, JUDEŢUL HARGHITA

76

20.3

Cristuru Secuiesc

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA CRISTURU SECUIESC, ZONA INDUSTRIALĂ EST-BETEŞTI, JUDEŢUL HARGHITA

284

20.4

Dealu

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DEALU, JUDEŢUL HARGHITA

583

20.5

Ditrău

REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ

600

20.6

Feliceni

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA FELICENI, JUDEŢUL HARGHITA

539

20.7

Gălăuţaş

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA GĂLĂUŢAŞ, JUDEŢUL HARGHITA

588

20.8

Mărtiniş

CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA MĂRTINIŞ, JUDEŢUL HARGHITA

593

20.9

Mereşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA MEREŞTI, JUDEŢUL HARGHITA

239

20.10

Miercurea Ciuc

EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN CARTIERUL TOPLIŢA

333

20.11

Mihăileni

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR NĂDEJDEA, MIHĂILENI Şl VĂCĂREŞTI DIN JUDEŢUL HARGHITA

600

20.12

Păuleni-Ciuc

CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂŢILOR COMUNEI PĂULENI-CIUC

600

20.13

Plăieşii de Jos

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA PLĂIEŞII DE JOS, SATELE CAŞINU-NOU ŞI IACOBENI, JUDEŢUL HARGHITA

599

20.14

Porumbeni

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA PORUMBENI, JUDEŢUL HARGHITA

448

20.15

Praid

REABILITARE Şl MODERNIZARE UZINĂ APĂ, REŢEA DE ALIMENTARE ÎN LOCALITATEA PRAID, JUDEŢUL HARGHITA

540

20.16

Remetea

REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ, LOCALITATEA REMETEA, JUDEŢUL HARGHITA

600

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

20.17

Sânmartin

CANALIZAREA MENAJERĂ A LOCALITĂŢILOR COMUNEI SÂNMARTIN, JUDEŢUL HARGHITA

250

20.18

Sântimbru

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA SÂNTIMBRU

579

20.19

Sărmaş

PODEŢ PESTE PÂRÂUL CIUCICULUI SPRE CLOPOTNIŢĂ

28

20.20

Topliţa

EXTINDERE REŢEA DE APĂ Şl CANALIZARE ÎN SPAŢIUL RURAL DIN MUNICIPIUL TOPLIŢA

536

20.21

Tulgheş

EXTINDEREA SISTEMULUI  DE CANALIZARE MENAJERĂ A   COMUNEI TULGHEŞ

432

20.22

Tuşnad

REPARAŢII POD PESTE RÂUL OLT SPRE MITACI ÎN COMUNA TUŞNAD, JUDEŢUL HARGHITA

66

20.23

Vlăhiţa

REALIZAREA CANALIZĂRII MENAJERE ÎN ZONA „NAGYFALU"  ŞI EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE ÎN ZONA DELO

588

21

HUNEDOARA

din care

5.677

21.1

Bretea Română

CONSTRUIRE PODURI Şl PODEŢE DALATE PE CURSUL RÂURILOR VALEA BUNĂ Şl VALEA REA

575

21.2

Buceş

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT AL SATELOR COMUNEI BUCEŞ, JUDEŢUL HUNEDOARA

540

21.3

Bulzeştii de sus

CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA BULZEŞTII DE SUS

114

21.4

Densuş

CANALIZAREA APELOR MENAJERE Şl EPURAREA ACESTORA PENTRU SATELE DENSUŞ, PEŞTEANA, PEŞTENIŢA, HĂŢĂGEL, COMUNA DENSUŞ, JUDEŢUL HUNEDOARA

586

21.5

General Berthelot

ALIMENTAREA CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR GENERAL BERTHELOT, FĂRCĂDIN ŞI TUŞTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT, JUDEŢUL HUNEDOARA

511

21.6

Geoagiu

CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL GELMAR ŞI A SISTEMULUI DE CANALIZARE, STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL AUREL VLAICU, ORAŞ GEOAGIU, JUDEŢUL HUNEDOARA

593

21.7

Ilia

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COLECTAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE, PRECUM Şl PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA ILIA

600

21.8

Orăştioara de Sus

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR ORĂŞTIOARA DE SUS, BUCIUM, LUDEŞTII DE JOS ŞI COSTEŞTI, COMUNA ORĂŞTIOARA DE SUS, JUDEŢUL HUNEDOARA

584

21.9

Ribiţa

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE RÂURILE JUNC, RIBIŢA ŞI UIBĂREŞTI ÎN SATELE CRIŞAN, DUMBRAVA DE JOS, UIBĂREŞTI, RIBIŢA, APARŢINĂTOARE COMUNEI RIBIŢA, JUDEŢUL HUNEDOARA

313

21.10

Şoimuş

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT - COMUNA ŞOIMUŞ, JUDEŢUL HUNEDOARA, SATELE: ŞOIMUŞ, CHIŞCĂDAGA, PĂULIŞ, BALATA, BEJAN ŞI BOHOLT

537

21.11

Teliucu Inferior

EXTINDERE Şl MODERNIZARE REŢEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN LOCALITĂŢILE TELIUCU INFERIOR, CINCIŞ CERNA ŞI TELIUCU SUPERIOR, COMUNA TELIUCU INFERIOR

564

21.12

Topliţa

LUCRĂRI DE RECONSTRUCŢIE PODURI AFECTATE PARŢIAL ŞI TOTAL DE CALAMITĂŢILE NATURALE: DRUM COMUNAL DC 109B DĂBÂCA-HĂŞDĂU ŞI DRUM COMUNAL DC 103A TOPLIŢA-VĂLARI

160

22

IALOMIŢA

din care

3.295

22.1

Axintele

REABILITARE Şl EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA AXINTELE, JUDEŢUL IALOMIŢA

600

22.2

Griviţa

MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA GRIVIŢA CU SATELE COMPONENTE, JUDEŢUL IALOMIŢA

595

22.3

Sălcioara

CONSTRUCŢIE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA SĂLCIOARA, JUDEŢUL IALOMIŢA

588

22.4

Sfântu Gheorghe

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN SATELE SFÂNTU GHEORGHE, BUTOIU ŞI MALU

600

22.5

Sudiţi

MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENATRE CU APĂ, COMUNA SUDIŢI CU SATELE COMPONENTE, JUDEŢUL IALOMIŢA

540

22.6

Valea Ciorii

REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI VALEA CIORII CU SATELE COMPONENTE

372

23

IAŞI

din care

6.121

23.1

Bârnova

POD PE DRUM COMUNAL DIN LOCALITATEA TODIREL, COMUNA BÂRNOVA, JUDEŢUL IAŞI, PESTE RÂUL NICOLINA

88

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

23.2

Brăeşti

ALIMENTARE CU APĂ DIN SURSA R.A.J.A.C. A LOCALITĂŢILOR BRĂEŞTI ŞI CRISTEŞTI, JUDEŢUL IAŞI

272

23.3

Cepleniţa

CONSTRUCŢIE DE PUNŢI PIETONALE Şl PODEŢE ÎN COMUNA CEPLENIŢA ŞI MODERNIZARE SUPRASTRUCTURĂ POD PROVIZORIU ÎN SAT CEPLENIŢA, COMUNA CEPLENIŢA, JUDEŢUL IAŞI

214

23.4

Cotnari

ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU SATELE CÂRJOAIA, HORODIŞTEA ŞI COTNARI DIN COMUNA COTNARI, JUDEŢUL IAŞI

538

23.5

Golăieşti

REABILITARE PODURI Şl PODEŢE PE DC 19 GOLĂIEŞTI - PODU JIJIEI -PETREŞTI ŞI PE DC 15 GOLĂIEŞTI - MEDELENI

583

23.6

Helăşteni

POD DIN BETON ARMAT Şl PODEŢE PREFABRICATE

171

23.7

Holboca

POD PESTE PÂRÂUL ORZENI-HOLBOCA SUD SAT HOLBOCA , COMUNA HOLBOCA, JUDEŢUL IAŞI. POD PESTE PÂRÂUL ORZENI-HOLBOCA NORD SAT HOLBOCA, COMUNA HOLBOCA, JUDEŢUL IAŞI

100

23.8

Ion Neculce

ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE CENTRALIZAT ÎN COMUNA ION NECULCE ÎN SATELE: RĂZBOIENI, PRIGORENI ŞI ION NECULCE

539

23.9

Popricani

AMENAJARE PODURI Şl PODEŢE PE RAZA COMUNEI POPRICANI, JUDEŢUL IAŞI

540

23.10

Ruginoasa

CANALIZARE COMUNA RUGINOASA, JUDEŢUL IAŞI

554

23.11

Scobinţi

CREARE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE SCOBINŢI, FETEŞI, ZAGAVIA, BĂDENI, STICLĂRIA, COMUNA SCOBINŢI, JUDEŢUL IAŞI

592

23.12

Sireţel

POD ŞI PODEŢE PE DRUMURILE COMUNALE DC149 ŞI DS259 ÎN COMUNA SIREŢEL, JUDEŢUL IAŞI

192

23.13

Tomeşti

ÎNFIINŢARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN SATELE COMUNEI TOMEŞTI, JUDEŢUL IAŞI

590

23.14

Ungheni

REFACEREA PODURILOR ŞI PODEŢELOR ÎN SATELE BOSIA, MÂNZĂTEŞTI, UNGHENI ŞI COADA STÂNCII, COMUNA UNGHENI, JUDEŢUL IAŞI

460

23.15

Valea Lupului

ÎNFIINŢAREA REŢELEI DE CANALIZARE A COMUNEI VALEA LUPULUI, JUDEŢUL IAŞI

477

23.16

Victoria

REABILITĂRI TRECERI (PODURI) PESTE RÂUL JIJIA VECHE, COMUNA VICTORIA, JUDEŢUL IAŞI

212

24

ILFOV

din care

2.903

24.1

Chiajna

EXTINDERE REŢEA CANALIZARE ÎN COMUNA CHIAJNA, JUDEŢUL ILFOV

590

24.2

Clinceni

CANALIZAREA ZONEI CENTRALE A COMUNEI CLINCENI

590

24.3

Gruiu

CONSTRUCŢIA DE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA GRUIU, SATELE GRUIU, LIPIA, ŞANŢU FLOREŞTI

600

24.4

Mogoşoaia

EXTINDERE REŢEA CANALIZARE ÎN COMUNA MOGOŞOAIA

540

24.5

Vidra

ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE RÂUL SABAR ŞI A STAŢIEI DE EPURARE APE UZATE ÎN COMUNA VIDRA, JUDEŢUL ILFOV, CU SATELE APARŢINĂTOARE: VIDRA, CREŢEŞTI ŞI SINTEŞTI

582

25

MARAMUREŞ

din care

8.381

25.1

Baia Sprie

REŢEA DE CANALIZARE PENTRU SATELE TĂUŢII DE SUS, CHIUZBAIA, SATU NOU DE SUS, JUDEŢUL MARAMUREŞ

507

25.2

Băiuţ

REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA BĂIUŢ SI STRÂMBU BĂIUŢ, JUDEŢUL MARAMUREŞ

596

25.3

Budeşti

CONSTRUIRE Şl MODERNIZARE PODURI PE RÂUL COSĂU ÎN COMUNA BUDEŞTI, JUDEŢUL MARAMUREŞ

538

25.4

Călineşti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI CĂLINEŞTI, JUDEŢUL MARAMUREŞ

540

25.5

Copalnic Mănăştur

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ   A   LOCALITĂŢILOR: COPALNIC MĂNĂŞTUR, COPALNIC, RUŞOR, VAD, BERINŢA, CĂRPINIŞ, CURTUIUŞU MIC, LĂSCHIA, FĂUREŞTI - ETAPA I ADUCŢIUNE, BAZIN ŞI REŢEA DE DISTRIBUŢIE ÎN LOCALITATEA BERINŢA

599

25.6

Coroieni

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI ÎN SATELE BABA, COROIENI, DEALU MARE, APARŢINĂTOARE COMUNEI COROIENI

341

25.7

Dumbrăviţa

REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE MENAJERE, ÎN COMUNA DUMBRĂVIŢA, JUDEŢUL MARAMUREŞ

600

25.8

Fărcaşa

REDIMENSIONAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA FĂRCAŞA, JUDEŢUL MARAMUREŞ

539

25.9

Gârdani

REABILITARE ŞI EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA GÂRDANI, JUDEŢUL MARAMUREŞ

323

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

25.10

Groşi

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII GROŞI,   JUDEŢUL MARAMUREŞ

475

25.11

Moisei

EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA MOISEI, JUDEŢUL MARAMUREŞ

354

25.12

Ocna Şugatag

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE EPURARE ÎN OCNA SUGATAG

539

25.13

Poienile Izei

ALIMENTARE CU APĂ   A COMUNEI POIENILE IZEI

502

25.14

Repedea

ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI REPEDEA, JUDEŢUL MARAMUREŞ

431

25.15

Rozavlea

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA ROZAVLEA, JUDEŢUL MARAMUREŞ

550

25.16

Satulung

REABILITARE SI EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SATULUNG, JUDEŢUL MARAMUREŞ

195

25.17

Târgu Lăpuş

EXTINDEREA REŢELELOR DE CANALIZARE PLUVIALĂ SI MENAJERĂ SI REALIZAREA UNEI STAŢII DE EPURARE A APELOR UZATE IN SPAŢIUL RURAL AL ORAŞULUI TÂRGU LĂPUŞ, JUDEŢUL MARAMUREŞ

585

25.18

Vima Mică

POD DE BETON' ARMAT PESTE RÂUL LĂPUŞ PE DC 42

166

26

MEHEDINŢI

din care

4.457

26.1

Broşteni

EXECUTARE 15 PODEŢE PE DC60IN LOCALITĂŢILE BROŞTENI, LUPŞA DE SUS SI LUPŞA DE JOS, 1  PODEŢ DALAT PESTE PÂRÂUL PESTEANÂ, 1 PODEŢ TUBULAR CU DIAMETRUL DE 1.000 mm ÎN LOCALITATEA MERIS ADIACENT DN67, DRUM DE ACCES SPRE SCOALĂ

251

26.2

Dumbrava

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA ALBULESTI, COMUNA DUMBRAVA, JUDEŢUL MEHEDINŢI

294

26.3

Husnicioara

ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR PERI SI BOROGEA

542

26.4

Isverna

CONSTRUIREA UNUI NUMĂR DE 3 PODEŢE SITUATE PE DC50 SI DC 33

143

26.5

Jiana

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA JIANA, JUDEŢUL MEHEDINŢI

439

26.6

Padina

PODEŢE PE DC 93, DC 125, DC 126 ÎN COMUNA PADINA

432

26.7

Pătulele

REABILITARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ PĂTULELE SI ALIMENTARE CU APĂ SAT VIASU

470

26.8

Ponoarele

CONSTRUIRE 5 PODEŢE CASETATE SI UN PODEŢ TUBULAR PE DC 57 SI DC 37

188

26.9

Simian

CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE LOCALITATEA SIMIAN, JUDEŢUL MEHEDINŢI

600

26.10

Tâmna

MODERNIZARE PODURI SI PODEŢE PE DRUMURI LOCALE

498

26.11

Voloiac

PODURI ŞI PODEŢE DC 65-STREHAIA, VOLOIAC - RUPTURA

599

27

MUREŞ

din care

5.776

27.1

Acăţari

REABILITAREA UNOR PODURI SI PODEŢE DIN COMUNA ACĂTARI

499

27.2

Aluniş

POD DE TRECERE PESTE RÂUL MUREŞ ÎN COMUNA ALUNIS

473

27.3

Bereni

REABILITAREA UNOR PODURI SI PODEŢE DIN COMUNA BERENI

432

27.4

Bogata

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A SATULUI BOGATA, DIN COMUNA BOGATA, JUDEŢUL   MUREŞ

347

27.5

Brâncoveneşti

ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI BRÂNCOVENEŞTI

600

27.6

Corunca

PODURI DE BETON ARMAT ÎN COMUNA CORUNCA, JUDEŢUL MUREŞ

144

27.7

Daneş

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DANEŞ

428

27.8

Ogra

POD DE BETON ARMAT PESTE RÂUL MUREŞ PE DC 126 BAND-OGRA

600

27.9

Răstoliţa

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEl' RĂSTOLIŢA, JUDEŢUL MUREŞ

570

27.10

Sărmaşu

REŢELE DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE APE UZATE PENTRU ORÂSUL SĂRMASU SI LOCALITĂŢILE COMPONENTE

540

27.11

Sovata

EXTINDEREA REŢELEI DE APĂ CANALIZARE SI MODERNIZAREA PODURILOR SI PODEŢELOR DIN ZONA PERIURBANĂ A ORAŞULUI SOVATA

529

27.12

Şincai

ALIMENTARE CU APA POTABILĂ   A COMUNEI ŞINCAI, JUDEŢUL MUREŞ

465

27.13

Vărgata

CONSTRUIREA UNUI POD SI TREI PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA VĂRGATA, JUDEŢUL MUREŞ

150

28

NEAMŢ

din care

2.245

28.1

Boghicea

PODEŢE DE ACCES LA DJ 207A ÎN COMUNA BOGHICEA JUDEŢUL NEAMŢ

142

28.2

Girov

RETEÂ DE CANALIZARE CU STAŢIE DE EPURARE - SAT GIROV, COMUNA GIROV, JUDEŢUL NEAMŢ

562

28.3

Moldoveni

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ COMUNA MOLDOVENI SAT MOLDOVENI JUDEŢUL NEAMŢ

518

28.4

Păstrăveni

CONSTRUCŢIE POD PÂRÂU RĂDEANCA - PUNCT DOMNICA, COMUNA PĂSTRĂVENI

108

28.5

Răuceşti

CONSTRUIRE DE PODURI SI PODEŢE ÎN COMUNA RAUCESTI, JUDEŢUL NEAMŢ

114

28.6

Săbăoani

INFIINTAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE AL COMUNEI SĂBĂOANI, JUDEŢUL NEAMŢ

521

28.7

Tupilaţi

PODURI PESTE PÂRÂUL VALEA ALBĂ DIN SATELE ARĂMOAIA SI TUPILAŢI COMUNA TUPILAŢI, JUDEŢUL NEAMŢ

281

29

OLT

din care

6.050

29.1

Balş

CONSTRUIRE PODURI ÎN ORAŞUL BALŞ, JUDEŢUL OLT

529

29.2

Bărăşti

CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE Â APELOR UZATE ÎN COMUNA BĂRĂSTI, SATELE BĂRĂŞTIIDE VEDE, POPEŞTI SI CIOCĂNEŞTI, JUDEŢUL OLT

540

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

29.3

Bobiceşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BOBICEŞTI, SATELE BOBICEŞTI, BECHET, BELGUN, COMĂNESTI, CHINTEŞTI, GOVORA, LEOTEŞTI ŞI MIRILA

570

29.4

Călui

REALIZAREA DE PODEŢE ÎN SATELE COMUNEI CĂLUI PENTRU LEGAREA A REŢEAUA DE DRUMURI PUBLICE COMUNALE ŞI JUDEŢENE, JUDEŢUL OLT

496

29.5

Drăghiceni

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE GROZĂVEŞTI, DRĂGHICENI ŞI LIICENI, COMUNA DRĂGHICENI, JUDEŢUL OLT

233

29.6

Leleasca

CONSTRUCŢIE PODURI ÎN SATELE URŞI ŞI ŞTEFĂNEŞTI, COMUNA LELEASCA, JUD. OLT

360

29.7

Oboga

CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE PODURI Şl PODEŢE ÎN COMUNA OBOGA, JUDEŢUL OLT

241

29.8

Osica de Sus

EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA OSICA DE SUS ŞI REABILITAREA SISTEMULUI DE CAPTARE ŞI ADUCŢIUNE

431

29.9

Pârşcoveni

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL BIRLUI, COMUNA PÂRŞCOVENI, JUDEŢUL OLT

49

29.10

Piatra-Olt

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE COMPONENTE ALE ORAŞULUI PIATRA-OLT

580

29.11

Poboru

EXTINDERE Şl MODERNIZARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA POBORU, JUDEŢUL OLT

543

29.12

Scorniceşti

RETEHNOLOGIZAREA STAŢIEI DE EPURARE A LOCALITĂŢII SCORNICEŞTI

225

29.13

Strejeşti

ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI STREJEŞTI, JUDEŢUL OLT

377

29.14

Ştefan cel Mare

CONSTRUCŢIE PODURI, PODEŢE ŞI LUCRĂRI CONEXE DE SCURGERE A APELOR

591

29.15

Vâlcele

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VÂLCELE

284

30

PRAHOVA

din care

4.665

30.1

Aluniş

POD DEFINITIV DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL ALUNIŞ PE DRUMUL DE ACCES SPRE CENTRUL CIVIC FORMAT DIN DJ 214, ÎN COMUNA ALUNIŞ

73

30.2

Apostolache

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA APOSTOLACHE, JUDEŢUL PRAHOVA

150

30.3

Azuga

CONSOLIDARE POD SORICA, ORAŞ AZUGA

293

30.4

Bătrâni

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BĂTRÂNI, POD BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL BĂTRÂNI, PE D.C. 34, ÎN PUNCTUL NEGOIŢĂ, COMUNA BĂTRÂNI, JUDEŢUL PRAHOVA

346

30.5

Berceni

EXTINDERE Şl MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BERCENI

557

30.6

Drajna

EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA DRAJNA Şl MODERNIZARE REŢEA CANALIZARE SANATORIU DRAJNA

554

30.7

Dumbrava

EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA DUMBRAVA, JUDEŢUL PRAHOVA

163

30.8

Gorgota

EXECUŢIE PODURI Şl PODEŢE ÎN COMUNA GORGOTA - CONSTRUCŢIE 31 PODEŢE

91

30.9

Gornet-Cricov

CONSTRUCŢIE PODURI, PODEŢE Şl PUNŢI ÎN COMUNA GORNET - CRICOV, JUDEŢUL PRAHOVA

586

30.10

Podenii Noi

CONSTRUIRE POD BETON ARMAT PESTE RÂUL OGHIZA

116

30.11

Poseşti

POD DE BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL STUPINEANCA

227

30.12

Scorţeni

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA SCORŢENI

450

30.13

Şurani

CONSTRUIRE PODURI Şl RECONSTRUIRE PUNŢI PIETONALE CAROSABILE ÎN COMUNA ŞURANI

435

30.14

Talea

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA TALEA, JUDEŢUL PRAHOVA

313

30.15

Valea Călugărească

REABILITARE ŞI EXTINDERE REŢEA APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

310

31

SATU MARE

din care

2.309

31.1

Acâş

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII ACÂŞ

536

31.2

Agriş

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR AGRIŞ Şl CIUPERCENI

333

31.3

Ardud

EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA ARDUD

300

31.4

Certeze

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA CERTEZE, JUDEŢUL SATU MARE

540

31.5

Viile Satu Mare

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR VIILE SATU MARE, CIONCHEŞTI, TĂTĂREŞTI

600

32

SĂLAJ

din care

6.122

32.1

Agrij

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA UNUI POD PESTE RÂUL AGRIJ ÎN PUNCTUL PODUL ŢIGANILOR

75

32.2

Bălan

PUNERE ÎN SIGURANŢĂ POD RUTIER ÎN LOCALITATEA BĂLAN, JUDEŢUL SĂLAJ

108

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

32.3

Benesat

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR BENESAT, ALUNIŞ ŞI BIUŞA, JUDEŢUL SĂLAJ

594

32.4

Bobota

REFACERE POD PESTE PÂRÂUL ZĂNICEL ÎN LOCALITATEA BOBOTA

63

32.5

Bocşa

POD PESTE VALEA ZALĂULUI ÎN LOCALITATEA BORLA COMUNA BOCŞA

152

32.6

Buciumi

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE VĂILE SÂNGIORGIU, MESEŞ, P. RĂSTOLŢ, ÎN COMUNA BUCIUMI CU SATELE APARŢINĂTOARE BUCIUMI SI RĂSTOLŢ, JUDEŢUL SĂLAJ

168

32.7

Chieşd

CONSTRUIRE DE PODURI/PODEŢE PESTE VALEA SIGHETULUI Şl VALEA CHIESDULUI, ÎN COMUNA CHIESD ÎN SCOPUL ACCESIBILIZĂRII SI MODERNIZĂRII SPAŢIULUI RURAL

90

32.8

Coşeiu

POD PESTE VALEA DIOSODULUI ÎN LOCALITATEA ARCHID

126

32.9

Crasna

CANALIZARE APĂ MENAJERĂ Şl STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA CRASNA, JUDEŢUL SĂLAJ

600

32.10

Creaca

ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA CREACA

599

32.11

Crişeni

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CRISENI

540

32.12

Dragu

PODURI DIN BETON PE ULIŢE Şl STRĂZI IN COMUNA DRAGU

198

32.13

Ileanda

PASARELĂ PIETONALĂ PESTE RÂUL SOMEŞ, LOCALITATEA ROGNA, COMUNA ILEANDA

333

32.14

Jibou

REABILITARE ŞI EXTINDERE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL SOMEŞ

600

32.15

Meseşenii de Jos

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA MESEŞENII DE JOS

404

32.16

Mirşid

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII MIRŞID, COMUNA MIRŞID, JUDEŢUL SĂLAJ

575

32.17

Românaşi

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE RÂUL AGRIJ SI PÂRÂUL CIUMARNII ÎN SATELE PĂUŞA ŞI CIUMĂRNA APARŢINĂTOARE COMUNEI ROMÂNAŞI, JUDEŢUL SĂLAJ

140

32.18

Sâg

SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ Şl STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA SÂG JUDEŢUL SĂLAJ

582

32.19

Sălăţig

POD PESTE VALEA SĂLAJULUI ÎN LOCALITATEA SĂLĂŢIG ÎN SCOPUL ACCESIBILIZĂRII SPAŢIULUI RURAL SI CREŞTERII CALITĂŢII VIEŢII

68

32.20

Someş- Odorhei

PODEŢE ÎN COMUNA SOMEŞ-ODORHEI , JUDEŢUL SĂLAJ ,ÎN SCOPUL ACCESIBILIZĂRII SPAŢIULUI RURAL SI CREŞTERII CALITĂŢII VIEŢII

62

32.21

Treznea

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA UNUI POD PESTE PÂRÂUL TREZNEA ÎN LOCALITATEA TREZNEA PE DC TREZNEA-ROMÂNAŞI, JUDEŢUL SĂLAJ

48

33

SIBIU

din care

3.427

33.1

Arpaşu de Jos

CANALIZAREA LOCALITĂŢILOR ARPAŞU DE JOS SI ARPAŞU DE SUS SI TRATAREA APELOR REZIDUALE

600

33.2

Cârţişoara

CONSTRUIRE REŢELE NOI DE CANALIZARE ÎN COMUNA CÂRŢIŞOARA, JUDEŢUL SIBIU

540

33.3

Gura Râului

CONSTRUIRE REŢELE DE APĂ POTABILĂ SI STAŢIE DE TRATARE ÎN LOCALITATEA GURA RÂULUI, JUDEŢUL SIBIU

600

33.4

Jina

REŢELE DE APĂ POTABILĂ SI STAŢIE DE TRATARE, COMUNA JINA, JUDEŢUL SIBIU

600

33.5

Laslea

refacerea si modernizarea podului peste pârâul laslea în localitatea laslea, construire podeţe peste rigole de scurgere a apelor pluviale

69

33.6

Poplaca

ALIMENTARE CU APĂ ŞI STAŢIE DE TRATARE - COMUNA POPLACA

600

33.7

Sălişte

REŢEA DE CANALIZARE PENTRU SATUL SIBIEL SI STAŢIE EPURARE PENTRU SATELE SĂCEL, SIBIEL, FÂNTÂNELE, MAG

418

34

SUCEAVA

din care

4.168

34.1

Berchişeşti

CANALIZARE Şl STAŢIE EPURARE CORLATA, BERCHIŞEŞTI - COMUNA BERCHIŞEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVA

473

34.2

Boroaia

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI BOROAIA JUDEŢUL SUCEAVA, ETAPA I

598

34.3

Broşteni

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN SATUL COTÂRGAŞI, ORAŞ BROŞTENI

405

34.4

Coşna

ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE. STAŢIE DE EPURARE

534

34.5

Dârmăneşti

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA DÂRMĂNEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA

600

34.6

Dolhasca

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL LUI PULPĂ SAT PROBOTA, ORAŞUL DOLHASCA

277

34.7

Drăguşeni

POD RUTIER DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL MOLDOVA, COMUNA DRĂGUŞENI, JUDEŢUL SUCEAVA

599

34.8

Frumosu

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA FRUMOSU, JUDEŢUL SUCEAVA

527

34.9

Poiana Stampei

ALIMENTARE CU APĂ POIANA STAMPEI

156

35

TELEORMAN

din care

1.701

35.1

Ciolăneşti

ÎNFIINŢARE REŢEA CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA CIOLĂNEŞTI, SATELE CIOLĂNEŞTI DEAL ŞI CIOLĂNEŞTI VALE, JUDEŢUL TELEORMAN

599

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

35.2

Peretu

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA PERETU

568

35.3

Poroschia

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE SAT POROSCHIA, JUDEŢUL TELEORMAN

534

36

TIMIŞ

din care

1.635

36.1

Bârna

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE COMUNA BÂRNA, JUDEŢUL TIMIŞ

571

36.2

Mănăştiur

PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL BEGA, ÎN LOCALITATEA MĂNĂŞTIUR

74

36.3

Niţchidorf

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII NIŢCHIDORF, COMUNA NIŢCHIDORF, JUDEŢUL TIMIŞ

162

36.4

Pietroasa

ALIMENTAREA CU APĂ A SATELOR POIENI, CRIVINA Şl PIETROASA, COMUNA PIETROASA, DIN SURSA COMUNĂ

289

36.5

Recaş

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR IZVIN, BAZOŞU VECHI, PETROVASELO - ORAŞ RECAŞ, JUDEŢUL TIMIŞ

539

37

TULCEA

din care

4.437

37.1

Beştepe

REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BEŞTEPE, JUDEŢ TULCEA

57

37.2

Ceamurlia de Jos

CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ŞI STAŢIE TRATARE APE UZATE ÎN LOCALITATEA CEAMURLIA DE JOS, JUDEŢUL TULCEA

540

37.3

Ciucurova

CONSTRUCŢIE PODEŢ DALAT STRADA PRINCIPALĂ SAT FÂNTÂNA MARE

44

37.4

Crişan

CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ŞI STAŢIE DE TRATARE APE UZATE ÎN LOCALITATEA CRIŞAN, JUDEŢUL TULCEA

540

37.5

Izvoarele

CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ŞI STAŢIE DE TRATARE APE UZATE ÎN LOCALITATEA IZVOARELE

570

37.6

Jurilovca

REABILITARE REŢELE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ LOCALITATEA JURILOVCA, JUDEŢUL TULCEA

540

37.7

Mihail Kogălniceani

EXTINDERE Şl MODERNIZARE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEŢUL TULCEA

540

37.8

Murighiol

CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ŞI STAŢIE TRATARE APE UZATE ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL

540

37.9

Topolog

MODERNIZARE Şl EXTINDERE PUŢURI FORATE, ADUCŢIUNE Şl REŢEA

DISTRIBUŢIE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA TOPOLOG, JUDEŢUL TULCEA

540

37.10

Turcoaia

REŢEA DE CANALIZARE Şl STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA TURCOAIA

527

38

VÂLCEA

din care

7.955

38.1

Bărbăteşti

CANALIZARE Şl EPURARE A APEI MENAJERE COMUNA BĂRBĂTEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA

598

38.2

Brezoi

ACCES LA EDUCAŢIE, SĂNĂTATE Şl SERVICII SOCIAL ECONOMICE PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI PREMIZA CREŞTERII DINAMICII DE DEZVOLTARE UMANĂ ÎN MEDIUL RURAL

199

38.3

Budeşti

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BUDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA

598

38.4

Dăeşti

CANALIZARE ŞI EPURARE APE MENAJERE COMUNA DĂEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA

578

38.5

Fârtăţeşti

CANALIZARE ŞI EPURARE APE MENAJERE COMUNA FÂRTĂŢEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA

596

38.6

Livezi

PODURI, PUNŢI PIETONALE Şl PODEŢE ÎN COMUNA LIVEZI, JUDEŢUL VÂLCEA

68

38.7

Malaia

ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI Şl PODEŢE ÎN COMUNA MALAIA, JUDEŢUL VÂLCEA, CU SATELE APARŢINĂTOARE SĂLIŞTE, MALAIA, CIUNGETU

507

38.8

Nicolae Bălcescu

CANALIZARE Şl EPURARE APE MENAJERE COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, JUDEŢUL VÂLCEA

596

38.9

Orleşti

REŢELE CANALIZARE MENAJERĂ Şl STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA ORLEŞTI - JUDEŢUL VÂLCEA

569

38.10

Prundeni

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA PRUNDENI, JUDEŢUL VÂLCEA

591

38.11

Racoviţă

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA RACOVIŢĂ, JUDEŢUL VÂLCEA

459

38.12

Scundu

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII COMUNEI SCUNDU, PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI, PODEŢE Şl PUNŢI PIETONALE

455

38.13

Ştefăneşti

CANALIZARE ŞI EPURARE APE MENAJERE COMUNA ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA

598

38.14

Şuşani

PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA ŞUŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA

598

38.15

Titeşti

ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA TITEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA

421

38.16

Vlădeşti

CANALIZARE Şl EPURARE APE MENAJERE, COMUNA VLĂDEŞTI

525

39

VASLUI

din care

4.961

39.1

Alexandru Vlahuţă

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL SIMILA, SAT ALEXANDRU VLAHUŢĂ, COMUNA ALEXANDRU VLAHUŢĂ

77

39.2

Arsura

ALIMEMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR ARSURA ŞI PÂHNEŞTI, COMUNA ARSURA, JUDEŢUL VASLUI

541

Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

39.3

Berezeni

PODURI, PUNŢI PIETONALE Şl PODEŢE ÎN COMUNA BEREZENI, JUDEŢUL VASLUI

536

39.4

Blăgeşti

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA BLĂGEŞTI, COMUNA BLĂGEŞTI, JUDEŢUL VASLUI

232

39.5

Bogdăneşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE UNŢEŞTI, ULEA, HUPCA Şl HOROIATA ŞI AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE BOGDĂNEŞTI ŞI VIŞINARI, COMUNA BOGDĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI

569

39.6

Boţeşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA BOŢEŞTI ŞI AMENAJARE PODURI ÎN LOCALITĂŢILE BOŢEŞTI ŞI GUGEŞTI

343

39.7

Costeşti

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA COSTEŞTI

245

39.8

Deleni

ALIMENTARE CU APĂ Şl AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN SATELE DELENI, ZIZINCA ŞI BULBOACA, COMUNA DELENI, JUDEŢUL VASLUI

600

39.9

Deleşti

ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI Şl PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE DELEŞTI, ALBEŞTI, RĂDUIEŞTI, HÂRŞOVA, FUNDĂTURA ŞI MĂNĂSTIREA, COMUNA DELEŞTI, JUDEŢUL VASLUI

600

39.10

Dimitrie Cantemir

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEŢUL VASLUI

358

39.11

Fălciu

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL MARCU ÎN LOCALITATEA ODAIA BOGDANA, COMUNA FĂLCIU, JUDEŢUL VASLUI

58

39.12

Laza

PODEŢ CASETAT PE DC 105A DIN DJ 247 - RÂŞNIŢA - DC 105 ÎN LOCALITATEA LAZA COMUNA LAZA, JUDEŢUL VASLUI

41

39.13

Muntenii de Jos

SISTEM DE CANALIZARE - EPURARE APE UZATE, SAT MUNTENII DE JOS Şl PODURI ŞI PODEŢE COMUNA MUNTENII DE JOS

555

39.14

Poieneşti

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR OPRISIŢA, POIENEŞTI ŞI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII POIENEŞTI

204

40

VRANCEA

din care

4.931

40.1

Andreiaşu de Jos

POD PESTE RÂUL MILCOV, LOCALITATEA ANDREIAŞU DE JOS, JUDEŢUL VRANCEA

240

40.2

Cârligele

REABILITARE PODURI ŞI PODEŢE COMUNA CÂRLIGELE, JUDEŢUL VRANCEA

179

40.3

Gugeşti

ÎNFIINŢARE STAŢIE SORTARE ŞI TRANSFER A DEŞEURILOR ÎN COMUNA

40.4

Homocea

GUGEŞTI, JUDEŢUL VRANCEA REABILITARE ŞI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA HOMOCEA,

JUDEŢUL VRANCEA

600 351

40.5

Movilita

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ - COMUNA MOVILITA, JUDEŢUL VRANCEA

540

40.6

Năruja

POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL ZĂBALA, LEGĂTURA CU D.J.205 -NĂRUJA ŞI D.C.94 - SATUL PODUL   STOICA, COMUNA NĂRUJA, JUDEŢUL VRANCEA

600

40.7

Obrejiţa

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA OBREJIŢA, JUDEŢUL VRANCEA

151

40.8

Slobozia Bradului

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SLOBOZIA BRADULUI, JUDEŢUL VRANCEA

600

40.9

Soveja

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SURSĂ ALIMENTARE CU APĂ, REŢELE APĂ-CANAL

535

40.10

Tâmboeşti

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA TÂMBOEŞTI, JUDEŢUL VRANCEA

292

40.11

Vânători

PUNTE PE CABLURI PESTE RÂUL PUTNA LA JORĂŞTI, LUNGIME 117,0 m, DESCHIDEREA CENTRALĂ   72,0 m, DOUĂ FLUXURI DE CIRCULAŢIE PIETONALĂ, COMUNA VÂNĂTORI, JUDEŢUL VRANCEA

97

40.12

Vintileasca

REABILITARE PODURI Şl PODEŢE ÎN COMUNA VINTILEASCA, JUDEŢUL VRANCEA

247

40.13

Vizantea-Livezi

ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA VIZANTEA - LIVEZI, SATELE VIZANTEA MĂNĂSTIREASCĂ, VIZANTEA RĂZĂŞEASCĂ, LIVEZILE, PISCU RADULUI, JUDEŢUL VRANCEA

500


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 379/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 379 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu