Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.357 din 12.06.2013

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 366 din 19 iunie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1.Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 63685 8.28.01 STAŢIE HIDROMETRICĂ Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Sovata; -; Nr: -; INHGA 34.076,18
2 63737 8.03.01 Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI lung. curs de apă codificate = 1233,09 km, suprafaţa ocupată de luciu de apă = 1201,19 ha, resursa teoretică de apă = 891.19 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Harghita; -;-; Nr: -; DA Mureş 12.230.516,58
3 63788 8.28.01 canton hidrotehnic Clădire sector Radna şi sediu sistem Lipova St = 1892 mp, Sc = 296 mp, Sdesf = 296 mp, tip clădire = P, acoperită cu ţiglă Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; Str. Petru Maior; Nr: 13; DA Mureş 40.420,1
4 63969 8.03.11 foraje 19 buc. Ţara: România; Judeţul: Harghita; -; -; Nr: -; DA Mureş 238.650,54
5 63970 8.03.11 foraje 82 buc. Ţara: România; Judeţul: Mureş; -; -; Nr:-; DA Mureş 1.542.038,83
6 63971 8.03.11 foraje 18 buc. Ţara: România; Judeţul: Sibiu; -; -; Nr: -; DA Mureş 340.044,38
7 63972 8.03.11 foraje 63 buc. Ţara: România; Judeţul: Alba; -; -; Nr: -; DA Mureş 672.985,78
8 63975 8.03.11 foraje 82 buc. Ţara: România; Judeţul: Arad; -; -; Nr: -; DA Mureş 437.568,22
9 63976 8.03.11 foraje 11 buc. Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; DA Mureş 112.950,73
10 64170 8.17.02 acumulare Zetea BH Mureş, curs de apă Târnava Mare, S (nnr) = 137 ha, S (coronam) = 230 ha, lungime 167 m, lăţime 2 m, înălţime 11 m, Vol. tot. = 43 mil. mc, vol apărare = 26,5 mil. mc, baraj materiale locale Ţara: România; Judeţul: Harghita; Com. Zetea; -; Nr: -; Harghita 197.600.436,03
11 64171 8.17.02 acumularea Bezid Sup.(coron) = 285 ha, sup (nnr) = 184 ha, Vtot = 31 mil. mc, vol aten. = 16 mil. mc, baraj din materiale locale, lung. coron = 670 m, lat. coron = 5 m, pe pârâul Cuşmed Ţara: România; Judeţul: Mureş; Sat Bezid; -; Nr: -; Mureş 125.975.276,47
12 64172 8.17.02 Acumularea Ighiş Sup.(coron) = 103 ha, sup (nnr) = 93 ha, Vtot = 11,27 mil. mc, vol aten. = 1,12 mil. mc, baraj din materiale locale, lung. coron = 475 m, lat. coron = 6 m, pe pârâul Ighiş Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Mun. Mediaş; -; Nr: -; BH Mureş 101.931.266,56
13 64173 8.17.03 Acumulare nepermanentă Vânători Vtot = 25 mil. mc, vol aten. = 25 mil. mc, baraj din beton armat, lung. coron = 30 m, lat. coron = 10 m, pe pârâul Târnava Mare, H = 24 m, L. dig contur = 11,65 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Vânători; -; Nr: -; BH Mureş 121.229.264,36
14 64174 8.17.03 acumulare nepermanentă Bălăuşeri Vtot = 24,5 mil. mc, vol. aten. = 24,5 mil. mc, baraj frontal din beton armat, lung. coron = 20,5 m, lat. coron = 5,3 m, pe pârâul Târnava Mică, H = 19m L = 13,8 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Bălăuşeri; -; Nr: -; Mureş 120.839.505,31
15 64175 8.17.03 acumulare nepermanentă Nemşa Vtot = 7,94 mil. mc, vol aten. = 7,94 mil. mc, Sup. coron. = 88 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 486 m, lat. coron = 5 m, pe pârâul Moşna, H = 21,3 m Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Com. Moşna; -; Nr: -; Sibiu 21.523.773,86
16 64176 8.17.03 acumularea nepermanentă Mihoieşti atenuare viituri, asigurarea debitului pentru priza de apă a oraşului Câmpeni, sup. coron. = 130 ha, S(nnr) = 73 ha, Vtot = 9,90 mil. mc, vol aten. = 9,90 mil. mc, baraj din materiale locale, pe pârâul Arieş Ţara: România; Judeţul: Alba; Loc. Mihoeşti; -; Nr: -; DAM 81.715.943,04
17 64177 8.17.02 Acumulare Rediu Vtot = 2,20 mil. mc, vol aten. = 1,98 mil. mc, Sup. coron. = 26,2 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 249 m, lat. coron = 5 m, pe pârâul Mărtineşti, H = 15,5 m Ţara: România; Judeţul: Cluj; Sat Mărtineşti; -; Nr: -; DA Mureş 4.141.770,01
18 64178 8.17.02 acumulare Tureni Vtot = 8,95 mil. mc, vol aten. = 8,77 mil. mc, Sup. coron. = 170,5 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 440 m, lat. coron = 5 m, pe pârâul V. Racilor, H = 17 m Ţara: România; Judeţul: Cluj; Com. Tureni; -; Nr: -; DA Mureş 16.757.033,75
19 64179 8.17.02 Acumulare Fâneaţa Vacilor V tot = 6,87 mil. mc, vol aten. = 6,42 mil. mc, Sup. coron. = 112 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 346 m, lat. coron = 4 m, pe pârâul Fâneaţa Vacilor. Racilor, H = 18,2 m Ţara: România; Judeţul: Cluj; Mun. Turda; -; Nr: -; DA Mureş 3.360.982,53
20 64180 8.17.03 acumulare nepermanentă Tăul Ceanului V tot = 5,4 mil. mc, vol aten. = 5,40 mil. mc, baraj din materiale locale, lung. coron = 440 m, lat. coron = 5 m, pe pârâul Valea Caldă, H = 5,5 m Ţara: România; Judeţul: Cluj; Com. Ceanu Mare; -; Nr: -; Cluj 9.378.188,18
21 64181 8.17.03 acumulare nepermanentă Cladova V tot = V at = 0,8 mil. mc, Sup. coron. = 19,3 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 157 m, lat. coron = 5 m, pe pârâul Cladova, H = 14 m Ţara: România; Judeţul: Arad; Sat Cladova; -; Nr: -; Arad 3.391.196,7
22 64182 8.17.03 acumulare nepermanentă Şiştarovăţ V tot = 1,78 mil. mc, vol aten. = 1,78 mil. mc, Sup. coron. = 56 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 495 m, lat. coron = 4 m, pe pârâul V. Racilor, H = 9 m Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; -; Nr: -; Arad 2.889.419,76
23 64183 8.17.03 acumulare nepermanentă Drauţ V tot = 0,96 mil. mc, vol aten. = 0,96 mil. mc, Sup. coron. = 23 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 270 m, lat. coron = 4 m, pe pârâul Drauţ, H = 10,5 m Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; -; Nr: -; Arad 2.231.575,7
0 1 2 3 4 5 6
24 64351 8.16.07 Îndiguire şi regularizare râu Niraj L_dig = 55 km, H_dig = 1,5m, L_reg = 52 km, L_cons = 7,9 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Ungheni; -; Nr: -; BH Mureş 44.314.697,29
25 64353 8.16.07 Îndiguire şi regularizare râu Târnava Mare L dig = 13,767 km, h = 3,5 m, L reg = 6 km Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Mun. Mediaş; -; Nr: -; BH Mureş 3.396.233,9
26 64354 8.16.07 Îndig. Mureş l = 4,304 km, h = 2,5 m Ţara: România; Judeţul: Alba; Com. Vinţu de Jos; -; Nr: -; DAM 3.695.713,57
27 64355 8.16.07 Supraînălţare dig Arieş capacităţile se găsesc la poziţia 104656 Ţara: România; Judeţul: Cluj; Com. Mihai Viteazu; -; Nr: -; Cluj 3.659.761,6
28 64356 8.16.07 Îndiguire şi apărare mal râu Strei l = 1,1 km, h = 2,5 m Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Covragiu; -; Nr: -; Hunedoara 199.931,32
29 64357 8.16.07 Dig mal stg. Mureş l = 4,15 km, h = 2,15 m, Ţara: România; Judeţul: Arad; Sat Lalaşinţ; -; Nr: -; Arad 1.287.639,41
30 64507 8.03.09 Regularizare BH Mureş Regularizare pr. Cirlete L reg = 4,8 km Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Oraşul Haţeg; -; Nr: -; DAM 1.763.460,86
31 64518 8.03.10 Regularizări BH Mureş Regularizare şi îndiguire canal Vetca (Cinta-Niraj), L_ind = 44,8 km, H_ind = 1 m, L_reg = 22 km, L_ap = 13,5 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Sat Cinta; Nr: -; BH Mureş 7.404.043,34
32 64519 8.03.10 Regularizări BH Mureş Regularizare Canal Morii la Reghin, l = 6,5 km, Canal de aducţiune Reghin l = 0,9 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Reghin; -; Nr: -; DA Mureş 5.419.793,79
33 64520 8.03.10 Regularizare BH Mureş Canal deviere apă Miercurea Sibiului, l = 0,805 km Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Oraşul Miercurea Sibiului; -; Nr: -; Mureş 12.258,09
34 64521 8.16.08 Ax Cadastral DA Mureş nr. borne = 166 buc. Ţara: România; Judeţul: Harghita; -; -; Nr: -; Harghita 17.595,37
35 64522 8.16.08 Ax Cadastral DA Mureş nr. borne = 453 buc. Ţara: România; Judeţul: Mureş; -; -; Nr: -; Mureş 47.715,38
36 64523 8.16.08 Ax Cadastral DA Mureş nr. borne = 475 buc. Ţara: România; Judeţul: Alba; -; -; Nr: -; Alba 55.366,66
37 64524 8.16.08 Ax Cadastral DA Mureş nr. borne = 109 buc. Ţara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; Cluj 12.378,89
38 64526 8.16.08 Ax Cadastral DA Mureş nr. borne = 269 buc. Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; -; -; Nr: -; Hunedoara 28.639,41
39 64527 8.16.08 Ax Cadastral DA Mureş nr. borne = 106 buc. Ţara: România; Judeţul: Arad; -; -; Nr: -; Arad 231.864,64
40 64528 8.16.08 Ax Cadastral DA Mureş nr. borne = 42 buc. Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; Timiş 52.825,60
41 64622 8.03.09 regularizări DA Mureş lungime curs de apă regularizat = 55,49 km Ţara: România; Judeţul: Harghita; -; -; Nr: -; BH Mureş 22.555.456,31
42 64623 8.03.09 regularizări DA Mureş lungime curs de apă regularizat = 628,25 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; -; -; Nr: -; DAM 74.318.158,96
43 64624 8.17.03 Baraj Mogoş Bukk V tot = 0,1 mil. mc, V at = 0,1 mil. mc. Ţara: România; Judeţul: Harghita; Mun. Gheorgheni; -; Nr: -; 96.595,01
44 64625 8.03.09 regularizări DA Mureş lungime curs de apă regularizat = 94,96 km Ţara: România; Judeţul: Sibiu; -; -; Nr: -; DAM 14.495.054,48
45 64626 8.03.09 regularizări DA Mureş Lungime curs de apă regularizat = 186,81 km Ţara: România; Judeţul: Alba; -; -; Nr: -; BH Mureş 49.550.651,24
46 64627 8.03.09 regularizări DA Mureş lungime curs de apă regularizat = 53,31 km Ţara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; Cluj 14.449.235,65
47 64628 8.03.09 regularizări DA Mureş Lungime curs de apă regularizat = 142,91 km Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; -; -; Nr: -; BH Mureş 66.211.306,66
48 64629 8.03.09 regularizări DA Mureş lungime curs de apă regularizat = 80,546 km Ţara: România; Judeţul: Arad; -; -; Nr: -; DAM 39.488.027,16
49 64884 8.28.01 canton hidrotehnic Grup de exploatare Zetea, S tot = 70 mp, Sc = 70 mp, S desf = 140 mp, tip clădire = P+1 Ţara: România; Judeţul: Harghita; Com Subcetate; -; Nr: -; Mureş 280.091,36
50 64885 8.28.01 canton hidrotehnic Grup de exploatare Bezid, St = 112 mp, Sc = 112 mp, S desf = 124 mp, tip clădire = P+1 Ţara: România; Judeţul: Mureş; Sat Bezid; -; Nr: -; 42.692,25
51 64898 8.28.01 canton hidrotehnic Sediul formaţiei Copşa Mică, S tot = 1.728 mp, Sc = 176 mp, S desf = 352 mp, tip clădire = P+1 Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Oraşul Copşa Mică; -; Nr: -; DAM 14.791,54
52 65086 8.28.01 canton Tureni clădire P din zidărie de cărămidă, structura de rezistenţă din beton, S construită = 66 mp, anexe, grajd + coteţe cu supr. constr. = 70 mp, Supr. t = 2.030 mp Ţara: România; Judeţul: Cluj; Com. Tureni; -; Nr: -; Cluj 151.583,8
53 65087 8.28.01 casa barajist Mihoieşti clădire P+1, S construită = 80 mp, anexe atelier post trafo cu S constr. = 140 mp, Supr. t = 4.010 mp Ţara: România; Judeţul: Alba; Loc. Mihoeşti; -; Nr: -; Alba 1.487.793,57
54 65088 8.28.01 canton Cladova clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, anexe-magazie din blocuri de beton cu S constr. = 194 mp, Supr. t = 3.131 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; Sat Cladova; -; Nr: -; Arad 176.064,94
0 1 2 3 4 5 6
55 65089 8.28.01 canton Lipova Băi şi atelier reparaţii Lipova clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 519 mp, Supr. t = 4.912 mp, Atelier reparaţii Lipova, St = 90 mp, Sc = 90 mp, S desf. = 90 mp, tip clădire = P Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; Str. Lugojului; Nr: -; DA Mureş 74.491,84
56 65090 8.28.01 canton Tudor Vladimirescu clădire P din zidărie de cărămidă cu acoperiş tip şarpantă, S construită = 284 mp, anexe-magazie din lemn, padoc porci, puţ forat, grajd, WC. Supr. t = 13.500 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; Com. Vladimirescu; -; Nr: -; Arad 25.611,28
57 65091 8.28.01 canton Micălaca clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 283 mp, anexe-magazie lemne, magazie stoc de apărare, grajd, puţ forat, WC., Supr. t = 3.408 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad 145.763,52
58 65092 8.28.01 canton Sânnicolaul Mic clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 214 mp, anexe-magazie materiale, magazie lemne, grajd, padoc porci, puţ forat, WC. Supr. t = 7.577 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad 34.580,60
59 65093 8.28.01 canton Aradul Nou clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 276 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, padoc porci, magazie lemne. Supr. t = 6.675 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; G Arad; Nr: -; Arad 561.764,69
60 65094 8.28.01 canton Ceala 1 clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 317 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, padoc porci, magazie lemne, grajd. Supr. t = 4.154 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad 230.578,60
61 65095 8.28.01 canton Ceala 2 clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 199 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, padoc porci, magazie lemne. Supr. t = 8.010 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad 52.966,51
62 65096 8.28.01 canton Sântoma clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 335 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, padoc porci, magazie lemne. Supr. t = 3.640 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; -; -; Nr:-; Sintoma 4.482,54
63 65097 8.28.01 canton Şeitin clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 311 mp, anexe-magazie, grajd, fântână, WC. Supr. t = 12.913 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; Com. Şeitin; -; Nr: -; Arad 293.806,80
64 65098 8.28.01 canton Nădlac clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 280 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, padoc porci, magazie lemne. Supr. t = 4.012 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Nădlac; -; Nr: -; Arad 16.136,14
65 65099 8.28.01 canton Sânpetru German (Felnac) clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 331 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, coteţe, magazie lemne. Supr. t = 4.832 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; Satul Sânpetru German; -; Nr: -; Arad 4.582,77
66 65100 8.28.01 canton Munar clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 364 mp, anexe-magazie, grajd, fântână, WC, padoc porci. Supr. t = 9.151 mp Ţara: România; Judeţul: Arad; Satul Munar; -; Nr: -; Arad 5.848,03
67 65101 8.28.01 canton Secusigiu clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 212 mp, anexe-magazie, grajd, fântână, WC, bucătărie de vară din lemn. Supr. t = 6.719 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; Secusigiu 5.409,86
68 65102 8.28.01 canton 7 Periam clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din onduline, S construită = 310 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC. Supr. t = 5.224 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Com. Periam; -; Nr: -; Timiş 13.718,81
69 65103 8.28.01 canton 6 Igriş clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 211 mp, anexe-magazie materiale, coteţ, fântână, WC. Supr. t = 4.341 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Igriş; -; Nr: -; Timiş 12.840,27
70 65104 8.28.01 canton 5 Igriş clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 322 mp, anexe-magazie materiale, grajd, şopron de lemn, fântână, WC, coteţ Supr. t = 3.720 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Igriş; -; Nr: -; Timiş 13.761,91
71 65105 8.28.01 canton 4 Saravale clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 275 mp, anexe-magazie materiale, grajd, fântână, WC, padoc porci, magazie lemne. Supr. t = 4.971 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Satul Saravale; -; Nr: -; Timiş 11.009,38
72 65106 8.28.01 canton 3 Cenad clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 285 mp, anexe-magazie materiale, grajd, şopron, fântână, WC, coteţ. Supr. t = 4.864 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Com. Cenad; -; Nr: -; Timiş 12.903,03
73 65107 8.28.01 canton 2 Cenad clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 318 mp, anexe-magazie materiale, grajd, bucătărie de vară, fântână, WC, coteţ. Supr. t = 4.118 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Com. Cenad; -; Nr: -; Timiş 10.838,12
74 65108 8.28.01 canton 1 Cenad clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, S construită = 345 mp, anexe-magazie materiale, grajd, şopron, fântână, WC, coteţ. Supr. t = 14.623 mp Ţara: România; Judeţul: Timiş; Com. Cenad; -; Nr: -; Timiş 14.562,03
75 65110 8.28.01 staţia hidrologică Târgu Mureş cu toate construcţiile aferente Ţara: România; Judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; -; Nr: -; DAM 300.649,31
76 65111 8.28.01 staţia hidrologică Sighişoara cu toate construcţiile aferente Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Sighişoara; -; Nr: -; DAM 103.333,9
77 65112 8.28.01 staţia hidrologică Alba Iulia cu toate construcţiile aferente Ţara: România; Judeţul: Alba; MRJ Alba Iulia; -; Nr: -; DAM 93.253,95
78 65113 8.28.01 staţia hidrologică Câmpeni cu toate construcţiile aferente Ţara: România; Judeţul: Alba; Oraşul Câmpeni; -; Nr: -; DAM 1.024.719,03
79 65114 8.28.01 staţia hidrologică Deva cu toate construcţiile aferente Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; MRJ Deva; -; Nr: -; Hunedoara 104.517,4
80 65115 8.28.01 staţia hidrologică Arad cu toate construcţiile aferente Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad 204.845,5
81 101346 8.03.01 BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 41 km, sup. luciu de apă = 3,6 ha, res. teoretică de apă = 4,74 mil. mc/an Ţara: România; Judeţul: Braşov; -; -; Nr: -; 36.655,20
82 101350 8.03.01 BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 84 km, sup. luciu de apă = 67,37 ha, resursa teoretică de apă = 7 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -; 685.961,34
0 1 2 3 4 5 6
83 101354 8.03.01 BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 2,727 km, sup. luciu de apă = 3.396,09 mil. mc, resursa teoretică = 1.179,68 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Mureş -; -; Nr: -; 34.578.988,38
84 101357 8.03.01 BH Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 841 km, sup. luciu de apă = 1.294,46 ha, resursa teoretică de apă = 94,67 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Sibiu; -; -; Nr: -; 13.180.191,72
85 101360 8.03.01 BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 546 km, sup. luciu de apă = 889,76 ha, resursa teoretică de apă = 176,72 mil. mc/an Ţara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; 9.059.536,32
86 101362 8.03.01 BH Mureş cu toţi afl. de ord I-VI lung. curs de apă codificat = 2,490 km, sup. luciu de apă = 4.001 ha, resursa teoretică de apă = 1.470,9 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Alba; -; -; Nr: -; 40.738.182
87 101364 8.03.01 BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 2,070 km, sup. luciu de apă = 3.293 ha, res teoretică de apă = 1.609,44 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; -; -; Nr: -; 33.529.326
88 101366 8.03.01 BH Mureş cu toţi afl. de ord I-VI lung. curs de apă codificat = 815 km, sup. luciu de apă = 3.587,67 ha, res. teoretică de apă = 441,81 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Arad; -; -; Nr: -; 36.529.655,94
89 104503 8.16.07 Îndig. şi regulariz. Târnava Mare la Odorhei L dig = 3,4 km, h = 1,5 m, L reg = 0,6 km Ţara: România; Judeţul: Harghita; Mun. Odorheiu Secuiesc; -; Nr: -; 5.673.529,99
90 104506 8.16.07 Reg. şi îndig. Pârâu Belcina L dig = 5,0 km, h = 1,5 m, L reg = 6,9 km Ţara: România; Judeţul: Harghita; Mun. Gheorgheni; -; Nr: -; 1.607.487,65
91 104508 8.16.07 Îndiguire şi regularizare Şaroş L dig = 1,95 km, h = 1,5 m, L reg = 1,7 km, L cons = 1,2 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Târnăveni; -; Nr: -; 1.583.943,65
92 104510 8.16.07 Îndiguire şi regularizare Târnava Mică L dig = 22,835 km, h = 2m, L reg = 26,6 km, L cons = 14,8 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Târnăveni; -; Nr: -; BH Mureş 35.355.661,81
93 104513 8.16.07 Îndig. şi reg. Pârâu de Câmpie L dig = 13,2 km, h = 1,5 m, L reg = 39,2 km, L cons = 0,4 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Luduş; -; Nr: -; 1.814.741,51
94 104515 8.16.07 Îndiguire şi regularizare râu Comlod L dig = 73,85 km, h = 1,5 m, L reg = 48,8 km, L cons = 0,6 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Crăieşti; -; Nr: -; DAM 21.823.450,22
95 104518 8.16.07 Îndiguire şi regularizare pârâu Lut L dig = 16,0 km, h = 2 m, L reg = 8,9 km, L cons = 1,6 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Voivodeni; -; Nr: -; BH Mureş 2.377.732,18
96 104521 8.16.07 Îndig. şi reg. Voiniceni L dig = 4,6 km, h = 1,5 m, L reg = 22 km, L cons = 4,7 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Aţintiş; -; Nr: -; 3.672.415,78
97 104522 8.16.07 Îndig. Târnava Mică L = 1 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Ghindari; -; Nr: -; 169.774,53
98 104524 8.16.07 Îndig. Târnava Mică l = 1,4 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Ghindari; -; Nr: -; 634.226,11
99 104526 8.16.07 Îndig. şi reg. Cund-Idiciu L dig = 3,83 km, h = 1,5 m, L reg = 21,5 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Sat Cund; -; Nr: -; 2.419.475,08
100 104528 8.16.07 Îndig. şi reg. Gurghiu L dig = 5,118 km, h = 2 m, L reg = 3,28 km, L cons = 2,775 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Reghin; -; Nr: -; 8.188.353,1
101 104530 8.16.07 Îndiguire şi regularizare râu Mureş L dig = 15,35 km, h = 2,25 m, L reg = 11 km, L cons = 10,2 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Reghin; -; Nr: -; BH Mureş 24.647.994,44
102 104533 8.16.07 Îndig. şi reg. Criş L dig 0,9 km, h = 1 m, L reg = 2,4 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Daneş; -; Nr: -; 1.991.898,97
103 104536 8.16.07 Îndiguire şi regularizare râu Mureş L_dig = 33,450 km, H_dig = 2,5, L_reg = 22,4 km, L_cons = 25,1 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; -; Nr: -; BH Mureş 105.660.122,09
104 104537 8.16.07 Îndiguire şi regularizare râu Târnava Mare L dig = 16,7 km, h = 2 m, L reg = 30,7 km, L cons = 13 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Mun. Sighişoara; -; Nr: -; BH Mureş 53.282.490,59
105 104539 8.16.07 Îndig. şi reg. Lut amon Agriş L dig = 1,3 km, h = 1,5m, L reg = 1,5 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Fărăgău; -; Nr: -; 642.505,18
106 104542 8.16.07 Îndig. şi reg. Mureş L dig = 7,916 km, h = 2 m, L reg = 7 km, L cons = 1,80 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Luduş; -; Nr: -; 33.795.408,21
107 104544 8.16.07 Îndig. Mureş L = 2,43 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Mureş; Sat Lunca Mureşului; -; Nr: -; 947.954,11
108 104552 8.16.07 Îndiguire şi regularizare râu Târnava Mare la Copşa Mică L dig = 7,96 km, h = 2,5 m, L reg = 8,7 km, L cons = 8,7 km Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Oraşul Copşa Mică; -; Nr: -; BH Mureş 5.553.395,8
109 104554 8.16.07 Îndiguire şi regularizare râu Târnava Mare L dig = 8,541 km, h = 2,25 m, L reg = 16,2 km, L cons = 7,2 km Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Oraşul Dumbrăveni; -; Nr: -; BH Mureş 2.365.784,01
110 104560 8.16.07 Îndiguire Mureş l = 6,136 km, h = 2,5 m Ţara: România; Judeţul: Alba; Com. Şibot; -; Nr: -; DAM 3.381.700,79
111 104598 8.16.07 Îndig. şi consolidare r. Mureş l dig = 1,441 km, h = 3 m, l cons = 0,8 km Ţara: România; Judeţul: Alba; Sat Drâmbar; -; Nr: -; DAM 3.421.063,77
112 104604 8.16.07 Îndiguire şi reg. Târnava Mare la Blaj mal drept l dig = 4,166 km, h = 3 m, l reg = 6,011, l cons = 10,043 km Ţara: România; Judeţul: Alba; Mun. Blaj; -; Nr: -; DAM 14.231.800,46
113 104606 8.16.07 Îndiguire şi regularizare râu Târnava Mare la Blaj - Tiur mal stâng L_dig = 6,991 km, H_dig = 3 m, L_reg = 2,4 km, L_cons = 0,75 km Ţara: România; Judeţul: Alba; Loc Tiur; -; Nr: -; BH Mureş 2.047.804,02
0 1 2 3 4 5 6
114 104609 8.16.07 Îndig. râu Mureş la Vurpar l = 4,9 km, h = 1,5 m Ţara: România; Judeţul: Alba; Sat Vurpăr; -; Nr: -; DAM 1.261.778,77
115 104610 8.16.07 Îndiguire şi regul. râu Mureş l dig = 16,54 km, h = 4 m, l reg = 6,4 km, l cons = 7,07 km Ţara: România; Judeţul: Alba; MRJ Alba Iulia; -; Nr: -; DAM 89.078.790,85
116 104613 8.16.07 Îndig. râu Mureş şi reg. p. Blandiana l dig = 3,747 km, h = 2 m, l reg = 8 km, l cons = 3.25 km Ţara: România; Judeţul: Alba; Com. Blandiana; -; Nr: -; 5.566.823,69
117 104618 8.16.07 Îndig. şi reg. Târnava la Cet Balta Jitvei l = 12,465 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Alba; Mun. Blaj; -; Nr: -; 8.565.012,52
118 104621 8.16.07 Supraînălţare dig Arieş capacităţile se regăsesc la 104656 Ţara: România; Judeţul: Cluj; Com. Mihai Viteazu; -; Nr: -; 2.558.971,79
119 104623 8.16.07 Regulariz. şi îndiguire r. Arieş la Cheia - Viişoara capacităţile se regăsesc la 104656 Ţara: România; Judeţul: Cluj; Sat Cheia; -; Nr: -; 22.471.781,38
120 104648 8.16.07 Îndiguire Arieş tr. II Turda capacităţile se regăsesc la 104656 Ţara: România; Judeţul: Cluj; Mun. Turda; -; Nr: -; 1.106.256,24
121 104650 8.16.07 Îndiguire Arieş tr. III Ceramica capacităţile se regăsesc la 104656 Ţara: România; Judeţul: Cluj; Mun. Turda; -; Nr: -; 1.668.930,74
122 104652 8.16.07 Îndiguire Arieş tr. IV-VI Poiana capacităţile se regăsesc la 104656 Ţara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; Poiana 1.044.010,82
123 104654 8.16.07 Îndiguire Arieş tr. VI Poiana capacităţile se regăsesc la 104656 Ţara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; Poiana 804.261,62
124 104656 8.16.07 Îndiguire şi regularizare Arieş la Cheia - Viişoara l = 21 km, h = 2 m, L reg = 21 km, L cons = 12,46 km Ţara: România; Judeţul: Cluj; Sat Cheia; -; Nr: -; 18.314.007,39
125 104660 8.16.07 Îndiguire Arieş tr. VII Câmpia Turzii capacităţile se regăsesc la 104656 Ţara: România; Judeţul: Cluj; Mun. Câmpia Turzii; -; Nr: -; 640.531,09
126 104663 8.16.07 Îndig. Arieş tr. IV Turda capacităţile se regăsesc la 104656 Ţara: România; Judeţul: Cluj; Mun. Turda; -; Nr: -; 2.341.235,4
127 104664 8.16.07 Îndiguire Arieş la Oprişani capacităţile se regăsesc la 104656 Ţara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; Oprişani 1.058.971,32
128 104666 8.16.07 Îndiguire Arieş tr. VII Viişoara capacităţile se regăsesc la 104656 Ţara: România; Judeţul: Cluj; Com. Viişoara; -; Nr: -; 720.618,34
129 104667 8.16.07 Îndiguire râu Arieş TR. VI Poiana capacităţile se regăsesc la 104656 Ţara: România; Judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; Poiana 807.083,12
130 104669 8.16.07 Îndiguire Arieş la Cheia l = 2,598 km, h = 1,5 m, Ţara: România; Judeţul: Cluj; Sat Cheia; -; Nr: -; 1.062.266,31
131 104670 8.16.07 Amenajare râu Arieş la Lunca Arieşului L = 2 km, h = 2 m, L cons = 1,35 km Ţara: România; Judeţul: Alba; Sat Lunca Arieşului; -; Nr: -; BH Mureş 4.057.349,66
132 104674 8.16.07 Îndig. şi reg. Mureş la Homorod l = 7,9 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Gelmar; -; Nr: -; 6.321.637,77
133 104675 8.16.07 Îndig şi reg. Mureş l = 10,277 km, h = 5 m Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; MRJ Deva; -; Nr: -; 11.801.495,44
134 104677 8.16.07 Îndiguire Strei la Simeria - Batiz l = 7,5 km, h = 2 m Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Oraşul Simeria; -; Nr: -; 845.211,28
135 104678 8.16.07 Îndiguire şi regularizare Mureş l dig = 10,94 km, h = 4 m, l reg = 4,4 km, l cons = 3,7 km Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Com. Ilia; -; Nr: -; 17.199.968,91
136 104680 8.16.07 Îndiguire Mureş l = 4,6 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Stretea; -; Nr: -; 1.963.443,27
137 104681 8.16.07 Îndiguire râu Mureş L_dig = 2,8 km, H_dig = 2 m Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Com. Brănişca; -; Nr: -; BH Mureş 4.080.931,14
138 104684 8.16.07 Îndiguire Mureş l = 1,57 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Lăpuşnic; -; Nr: -; 1.565.063,48
139 104689 8.16.07 Dig mal stg. Mureş l = 3 km, h = 2 m, Ţara: România; Judeţul: Arad; Sat Chelmac; -; Nr: -; 1.102.563,01
140 104691 8.16.07 Dig mal stg. Mureş l = 6 km, h = 2,7 m Ţara: România; Judeţul: Arad; Sat Chelmac; -; Nr: -; DAM 1.018.049,87
141 104692 8.16.07 Dig mal stg. Mureş l = 3,66 km, h = 2,8 m Ţara: România; Judeţul: Arad; Sat Ususău; -; Nr: -; 3.302.077,03
142 104695 8.16.07 Dig mal stg. Mureş l = 4,74 km, h = 3 m Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; -; Nr: -; DAM 6.463.114,82
143 104696 8.16.07 Dig racordare Lipova - Şiştarovăţ l = 2,43 km, h = 2,2 m Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Lipova; -; Nr: -; 195.439,35
144 104697 8.16.07 Dig de apărare IAS Baratca l = 0,85 km, h = 1,4 m Ţara: România; Judeţul: Arad; Com. Păuliş; -; Nr: -; 100.047,37
145 104699 8.16.07 Regularizări râu Mureş Păuliş - Sâmbăteni L = 9,85 km, H = 2,6 m Ţara: România; Judeţul: Arad; Com. Păuliş; -; Nr: -; BH Mureş 4.888.358,44
146 104700 8.16.07 Dig compartimentare mal dr. Cichiş-Arad l = 2,5 km, h = 1,2 m Ţara: România; Judeţul: Arad; Sat Mândruloc; -; Nr: -; 459.805,23
147 104701 8.16.07 Dig mal dr. Mureş Arad + completare r. Mureş Pecica-Vladim. l = 36,993 km, h = 5,2 m Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; 28.901.540,94
148 104704 8.16.07 Dig mal stg. Mureş l = 9,93 km, h = 1,2 m Ţara: România; Judeţul: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; 9.601.659,94
149 104711 8.16.07 Diguri Mureş mal Dr. l = 6,691 km, h = 4 m Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Pecica; -; Nr: -; 5.013.781,08
150 104730 8.16.07 Diguri Mureş mal dr. la Nădlac-Şetin l = 17,4 km, h = 2,5 m Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Nădlac; -; Nr: -; 18.532.656,05
0 1 2 3 4 5 6
151 116476 8.28.01 Canton Pecica + sediu formaţie Pecica St = 4.174 mp, Sc = 722 mp, P, acoperiş ţiglă Ţara: România; Judeţul: Arad; Oraşul Pecica; -; Nr: -; 9095,40
152 116852 8.28.01 Sediu formaţie Cenad clădire P, St = 5.975 mp, Sc = 478 mp, Sd = 478 mp, învelită cu ţiglă Ţara: România; Judeţul: Timiş; Com. Cenad; -; Nr: -; 30.918,95
153 145294 8.03.09 Lucrare de apărare Amenajare râu Arieş zona Baia de Arieş, L dig = 0,170 km, H med = 2,0 m Ţara: România; Judeţul: Alba; Oraşul Baia de Arieş; -; Nr: -; DAM 1.443.506,52
154 145295 8.16.07 Îndiguire râu Mureş la Iernut L_dig = 1.355 km, H med = 3 m Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul Iernut; -; Nr: -; BH Mureş 12.083.607,67
155 145296 8.16.07 Amenajare râu Mureş în zona Folt L ind = 1.836 km, H med = 3 m, L cons = 0,44 km Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Folt; -; Nr: -; DAM 1.777.624,18
156 149920 8.03.01 Ape de suprafaţă şi albiile lor minore lung. curs codificat 342 km, S luciu apă = 357,09 ha Ţara: România; Judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; DAM 3.635.890,38
157 149921 8.17.03 Acumulare nepermanentă Valea V tot = 6 mil. mc Ţara: România; Judeţul: Mureş; Sat Valea; -; Nr: -; DAM 33.623.126,3
158 149923 8.17.02 Acumulare Cinciş V tot = 35,87 mil. mc, V at = 8,66 mc Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Cinciş-Cerna; -; Nr: -; DAM 91.820.934,18
159 149924 8.16.07 Amenajare râu Cerna Îndiguire şi regularizare râu Cerna la Hunedoara L_ind = 1,94 km, L_reg = 8,48 km Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Mun. Hunedoara; -; Nr: -; BH Mureş 30.183.453,94
160 149925 8.16.07 Amenajare râu Târnava Mică la Suplac L îndiguire = 2,489 km, L cons = 0,146 km Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Suplac; -; Nr: -; DAM 2.624.339,13
161 155386 8.03.09 Regularizare pârâu Tăietura la Porumbenii Mari L cons = 0,315 km; L reprofilare = 0,605 km; Nr. MF_teren = 63737 Ţara: România; Judeţul: Harghita; Com. Porumbeni; -; Nr: -; BH Mureş 287.775,29
162 155387 8.03.09 Regularizare pârâu Szelyke în Odorheiu Secuiesc L recalibrare = 0,800 km; L zid parapet din beton = 0,015 km; H = 1,8 m; L ap = 0,195 km (pereu); L deponie sistematizată = 0,225 km; Nr. MF_teren = 63737 Ţara: România; Judeţul: Harghita; Mun. Odorheiu Secuiesc; -; Nr: -; BH Mureş 230.970,93
163 155388 8.03.09 Regularizare pârâu Busniac în Odorheiu Secuiesc L reg = 1 km; L cons = 0,080 km (gabioane); L risbermă = 15 m; Nr. MF_teren = 63737 Ţara: România; Judeţul: Harghita; Mun. Odorheiu Secuiesc; -; Nr: -; BH Mureş 230.970,93
164 155389 8.03.09 Regularizare pârâu Feernic Lupeni-Rugăneşti Lucrări de regularizare pârâu Feernic, loc. Lupeni - refacere 1 buc. prag de beton, L cons Gabioane = 0,112 km; L cons Saltea Gabioane = 0,036 km; L recalibrare = 1,0 km; Loc. Cobăteşti - L_cons Gabioane = 0,065 km; Loc. Rugăneşti - 1 buc. epiu dirijare L = 15 m; L_Cons Gabioane = 0,084 km; L_Ap Mal Saltea Gabioane = 0,06 km; L_Recalibrare = 0,03 km; L_Taiere De Cot = 0,09 km; 2 buc. căderi din beton; Nr. MF_Teren = 63737 Ţara: România; Judeţul: Harghita; -; -; Nr: -; BH Mureş 1.129.702,1
165 155390 8.03.09 Regularizare şi îndiguire mal drept râu Mureş la Suseni L dig Longitudinal de dirijare = 0,315 km; 4 bucăţi epiuri din piatră brută Lung = 0,175 km; Nr. MF_teren = 101354 Ţara: România; Judeţul: Mureş; Com. Suseni; -; Nr: -; BH Mureş 934.013,47
166 155391 8.03.09 Regularizare Valea Milova în satul Milova com. Conop L_Amenajare Albie = 5 km; L Protecţie Mal = 2,1 km; Căderi - 5 bucăţi; Nr_MF_teren = 101366 Ţara: România; Judeţul: Arad; Com. Conop; -; Nr: -; sat Milova - BH Mureş 4.594.709,6
167 155392 8.03.09 Regularizare pârâu Govajdia la Teliucu Superior L Reg = 0,668 km, L reprof = 0,327 km; L Zid De Dirijare = 0,178 km; L Pereu Beton = 0,514 km; Nr. MF_teren = 101364 Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Teliucu Superior; -; Nr: -; BH Mureş 652.152,96
168 155393 8.03.09 Apărare de mal cu epiuri pe râul Mureş în zona Câmpuri, Surduc L Cons = 0,7km (epiuri anrocament); Nr. MF_teren = 101364 Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Sat Câmpuri-Surduc; -; Nr: -; BH Mureş 2.686.823,16
169 155394 8.03.09 Regularizare râu Cerna amonte Cinciş în zona loc. Topliţa L_Reg = 7,4 km; L_ap. Mal = 3,06 km; prag fund 19 buc., Nr. MF_teren = 101364 Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Com. Topliţa; -; Nr: -; BH Mureş 4.255.053,37
170 155395 8.03.09 Regularizare pârâu Laslea şi afluenţi - com. Laslea L_Reprofilare Albie = 3,65 km; L_Protecţie Mal = 3,483 km; Prag de fund = 8 buc., Nr. MF_teren = 101357 Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Com. Laslea; -; Nr: -; BH Mureş 4.806.137,75
171 155396 8.03.09 Amenajare râu Târnava Mare la confluenţa cu pârâul Curciu Lung Amenajare = 0,55 km; L_Protec Mal = 0,47 km; Nr. MF_teren = 101357 Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Com. Dârlos; -; Nr: -; BH Mureş 3.477.219,65
172 155397 8.03.09 Regularizarea Văii Căpâlna la Dumbrăveni L_Amenajare = 2,1 km; L_Consolidare Mal = 1,3 km; 2 buc., baraje corecţie torenţi; Nr. MF_teren = 101357 Ţara: România; Judeţul: Sibiu; Oraşul Dumbrăveni; -; Nr: -; BH Mureş 2.717.682,34
173 155398 8.03.09 Regularizare Valea Bârzava în com. Bârzava L_reg = 5,375 km; L_Ap Mal = 3,7 km; Nr. MF_Teren = 101366 Ţara: România; Judeţul: Arad; Com. Bârzava; -; Nr: -; BH Mureş 7.897.375,21
174 155399 8.03.09 Regularizare Valea Somonita în com. Birchiş L_-Amenaj Albie = 5,185 km; L_Protec Mal = 1,141 km; Nr. MF_Teren = 101366 Ţara: România; Judeţul: Arad; Com. Birchiş; -; Nr: -; BH Mureş 3.779.074,25
175 155400 8.03.09 Regularizare râu Dobra com. Dobra L_-Reg = 4,4 km; L_Ap Mal = 3,262 km; Nr. MF_teren = 101364 Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Com. Dobra; -; Nr: -; BH Mureş 4.857.936,53
176 155401 8.03.09 Regularizare râu Sibişel în loc. Sânpetru, Săcel, Bărăştii Haţegului L_Reg = 9,62 km, L_Ap Mal = 4,635 km, nr. MF_teren = 101364 Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Com. Sântămăria-Orlea; -; Nr: -; BH Mureş 6.983.686,29
177 155402 8.03.09 Consolidare mal stâng râu Mureş la Stâna de Mureş L_Cons = 1,1 km; Nr. MF_teren 101362 Ţara: România; Judeţul: Alba; Sat Stâna de Mureş; -; Nr: -; BH Mureş 1.990.302
178 155403 8.03.09 Amenajare râu Sebeş aval Petreşti L_Ap Mal = 2,114 km; 1 buc. prag deversor, Nr. MF_teren 101362 Ţara: România; Judeţul: Alba; Loc. Oarda; -; Nr: -; Oarda şi Sebeş; BH Mureş 6.758.179,33
179 155404 8.03.09 Regularizare şi apărare mal pe Valea Lucanilor la Boşorod L_Reg = 1,425 km, L -Ap Mal = 2,4 km; Nr. MF_teren 101364 Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Com. Boşorod; -; Nr: -; BH Mureş 4.100.111,39


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 357/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 357 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu