Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 350 din 11 aprilie 2007

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 2.075/2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 272 din 24 aprilie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărare.

Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 2.075/2004, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.170 din 10 decembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 26 alineatul (2), după litera a) se introduc două noi litere, literele a1) şi a2), cu următorul cuprins:

,,a1) fişa perimetrului conţine propunerea de delimitare a perimetrului de explorare, în coordonate topogeodezice Stereo 70, avandu-se în vedere următoarele criterii de delimitare:

-   perimetrul propus să nu se suprapună peste alte perimetre concesionate;

-  suprafaţa perimetrului să nu depăşească 1.000 km2;

-  delimitarea perimetrului trebuie coroborată cu programul minim de explorare, astfel încat lucrările propuse să permită evaluarea potenţialului petrolifer al acestuia;

a2) fişa perimetrului conţine propunerea de delimitare a perimetrului de dezvoltare-exploatare sau exploatare, în coordonate topogeodezice Stereo 70, avandu-se în vedere următoarele criterii de delimitare:

-  perimetrul propus să nu depăşească cu mai mult de 10% suprafaţa în care au fost determinate resurse de petrol;

-  intervalul de adancime este determinat astfel încat să cuprindă intervalele în care sunt calculate rezerve şi resurse geologice;".

2.   Alineatul (2) al articolului 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Lista perimetrelor oferite pentru concesiune se publică şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu menţionarea Monitorului Oficial al Romaniei, Partea I, în care sunt publicate criteriile referitoare la evaluarea ofertelor şi a capacităţii tehnice şi financiare a ofertanţilor. Orice schimbare privind criteriile se publică integral în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."

3.   După alineatul (2) al articolului 30 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Orice schimbare a condiţiilor sau cerinţelor privind apelul public de ofertă se aduce la cunoştinţa tuturor participanţilor la apelul public de ofertă aflat în curs de derulare."

4.   La articolul 31, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) termenul limită propus pentru încheierea acordului petrolier;".

5.   După articolul 56 se introduc două noi articole, articolele 561 şi 562, cu următorul cuprins:

„Art. 561. - Autoritatea competentă informează Comisia Europeană cu privire la orice dificultate întampinată, de drept sau de fapt, în contractarea ori executarea de operaţiuni petroliere, adusă la cunoştinţa autorităţii competente cu obligaţia respectării confidenţialităţii comerciale, de entităţi romane care efectuează activităţi de prospectare, explorare şi extracţie de hidrocarburi în terţe state.

Art. 562. - Anual, autoritatea competentă publică pe pagina web proprie şi înaintează Comisiei Europene un raport privind zonele geografice libere pentru concesionarea de operaţiuni petroliere, acordurile petroliere încheiate, autorizaţii emise, titularii acordurilor petroliere şi rezervele estimate la nivel naţional. Această dispoziţie nu implică niciun fel de obligaţie cu privire la publicarea oricăror informaţii comerciale de natură confidenţială."

Prezenta hotărare transpune art. 3 alin. (2) lit. (b) paragraful al doilea, art. 4 lit. (a), art. 5 alin. (1) ultimul paragraf, art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (1), art. 9 şi art. 14 ultimul paragraf din Directiva nr. 94/22/CE privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 164/1994.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plangu

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 350/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 350 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu