Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 348 din 14 aprilie 2010

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 326 din 18 mai 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 şi 620 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă poziţiile nr. 3, 4, 7, 21, 22, 233, 287, 290, 291 şi 294-301;

b) următoarele poziţii se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: str. Calea Dunării nr. 1

- suprafaţa totală construită = 1.705 mp

- suprafaţa totală = 422,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 844,0 mp

- regim de înălţime: subsol + parter

Elemente constructive:

- zidărie de cărămidă

- învelitoare din tablă pe şarpantă din lemn Imprejmuire şi vecinătăţi:

Nord: Str. Republicii, lungime = 65,0 m, gard viu

Sud: Str. Victoriei, lungime = 38 m,

gard din metal şi plasă de sârmă, piaţa Modern, lungime = 13,0 m, gard din plăci din beton armat şi restaurantul Modern, lungime = 9,0 m, gard din beton

Est: piaţa Modern, lungime = 24,0 m, gard din beton restaurant Modern, lungime = 66 m, gard din beton

Vest: str. Calea Dunării, gard viu";

- la poziţia nr. 15, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Str. Libertăţii nr. 104

a) Suprafeţe:

- suprafaţă totală incintă = 686 mp

b) Corp clădire 2 - grădiniţa nr. 2:

- suprafaţă construcţii = 199,50 mp

- suprafaţă desfăşurată = 199,50 mp

- regim de înălţime: parter

Alte elemente caracteristice:

- număr săli de clasă = 3

c) Corp clădire 3 - grădiniţa nr. 2:

- suprafaţă construită = 92,75 mp

- suprafaţa desfăşurată = 92,75 mp

- regim de înălţime: parter

Alte elemente caracteristice

- număr săli de clasă = 2

Vecinătăţi şi împrejmuire:

Nord: Str. Libertăţii, lungime = 23,5 m, gard din beton, metal şi plasă sârmă

Vest: proprietăţi particulare, lungime = 25,0 m, gard din beton

Est: dispensar uman

Sud: proprietăţi particulare, lungime = 21,28 m, gard din plasă de sârmă şi scândură lemn";

- la poziţia nr. 19, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Adresa: Str. Oltului nr. 156

- suprafeţe: suprafaţa totală incintă = 1.404 mp

Corp clădire 1 - local grădiniţă:

- suprafaţa construită = 261,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 261,0 mp

- regim de înălţime: parter

- număr săli clasă = 4

Corp clădire 3 - grup sanitar:

- suprafaţa construită = 24,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 24,0 mp

- regim de înălţime: parter Corp clădire 4 - grup sanitar:

- suprafaţa construită = 6,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 6,0 mp

- regim de înălţime: parter Corp clădire 5 - anexa:

- suprafaţa construită = 34,50 mp

- suprafaţa desfăşurată = 34,50 mp

- regim de înălţime: parter

Vecinătăţi şi împrejmuire: Nord: dispensar uman

Vest: Str. Oltului, lungime = 15,34 m, gard din beton şi plasă sârmă

Est: str. Călugăreni, lungime = 30,0 m, gard din beton Sud: proprietăţi particulare, lungime = 62,0 m, gard din beton";

- la poziţia nr. 23, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Str. Castanilor nr. 42

Suprafaţă incintă = 21.157,00 mp

- Spital nou (corp A):

- suprafaţa construită = 1.645 mp

- suprafaţa desfăşurată = 8.070 mp

- regim înălţime: subsol + demisol + parter + 3 etaje

- pereţi din beton armat glisat

- acoperiş terasă

- Spital vechi (corp B, C, D, E, F) Corp B:

- suprafaţa construită = 695 mp; suprafaţa desfăşurată = 1.390 mp

- regim înălţime: subsol + parter

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş tablă

- clădire nefolosită Corp C:

- suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată = 497,5 mp

- regim înălţime: parter

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş tablă

- clădire nefolosită Corp D:

- suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată = 822,6 mp

- regim înălţime: parter

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş tablă

- clădire parţial folosită ca atelier şi magazie Corp E (bloc alimentar):

- suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată = 670 mp

- regim înălţime: parter

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş tablă

Fostă spălătorie (corp 1):

- suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată = 321 mp

- regim înălţime: parter

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş terasă

- clădire nefolosită

Secţie boli contagioase (corp 2):

- suprafaţa construită = 302 mp;

- suprafaţa desfăşurată = 604 mp

- regim înălţime: parter + un etaj

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş ţiglă

Morga (corp 3):

- suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată = 355 mp

- regim înălţime: parter

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş tablă

Staţie oxigen (corp 10):

- suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată = 76 mp

- regim înălţime: parter

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş terasă

Staţie decantare apă (corp 11):

- suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată = 16,5 mp

- regim înălţime: parter

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş terasă

Spălătorie spital (corp 12):

- suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată = 40 mp

- regim înălţime: parter

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş tablă

Gheţărie (corp 13):

- suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată = 50 mp

- regim înălţime: subsol

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş terasă

- clădire nefolosită

Magazie alimente (corp 14):

- suprafaţa construită = 88,5 mp;

- suprafaţa desfăşurată = 177 mp

- regim înălţime: subsol + parter

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş P.O.A.

Magazie carburant (corp 15):

- suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată = 55,5 mp

- regim înălţime: parter (fostă morgă)

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş tablă

Rezervor apă potabilă (corp 16):

- suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată = 151 mp

- regim înălţime: terestru

- pereţi zidărie cărămidă şi beton

- acoperiş terasă

Staţie salvare (corp 17):

- suprafaţa construită = 348 mp

- suprafaţa desfăşurată = 696 mp

- regim înălţime: parter + un etaj

- structură rezistenţă cadre beton armat

- pereţi zidărie blocuri B.C.A. şi cărămidă

- învelitoare tablă

Centrală termică (corp 18):

- suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată = 386 mp

- regim înălţime: parter

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş terasă.

Cabină poartă (corp 19):

- suprafaţa construită = suprafaţa desfăşurată = 24 mp

- regim înălţime: parter

- pereţi zidărie cărămidă

- acoperiş tablă Imprejmuire şi vecinătăţi:

Nord: Str. Castanilor; lungime = 162,5 m; fier forjat

Est: str. Calea Dunării; lungime = 216 m; fier forjat

Sud: domeniul privat al municipiului Turnu Măgurele; proprietăţi particulare

Vest: proprietăţi particulare; lungime = 148,5 m plăci beton armat";

- la poziţia nr. 24, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: str. Alexandru Vlahuţă nr. 17

- suprafeţe: suprafaţa totală incintă = 4.690 mp

- suprafaţa construită = 669,50 mp

- suprafaţa desfăşurată = 1.139 mp

- regim de înălţime: parter + un etaj

Alte elemente caracteristice:

- număr săli de clasă = 8

- laboratoare = 1

- ateliere = 1

- construcţie din cărămidă pe cadru din beton armat

Magazie şi WC

- suprafaţa construită = 60 mp

- suprafaţa desfăşurată = 60 mp

- regim înălţime: parter

- construcţii din cărămidă Imprejmuire şi vecinătăţi:

Nord: proprietăţi particulare, lungime = 84 m

Est: proprietăţi particulare, lungime = 69,5 m

Sud: str. Alexandru Vlahuţă, lungime = 62,50 m şi proprietăţi particulare, lungime = 20 m

Vest: proprietăţi particulare; lungime = 67 m Imprejmuire din lemn şi plasă de sârmă

Adresa: Str. Libertăţii nr. 137

- suprafeţe: suprafaţa totală incintă: 4.371 mp

a) Corp clădire 2:

- suprafaţa construită = 342 mp

- suprafaţa desfăşurată = 342 mp

- regim de înălţime: parter

Alte elemente caracteristice:

- număr săli de clasă = 3

- construcţie din cărămidă

b) Corp clădire 3:

- suprafaţa construită = 73,50 mp

- suprafaţa desfăşurată = 73,50 mp

- regim de înălţime: parter

Alte elemente caracteristice:

- număr săli de clasă = 1

- construcţie din cărămidă

c) Corp clădire 4:

- suprafaţa construită = 526,75 mp

- suprafaţa desfăşurată = 526,75 mp

- regim de înălţime: parter

Alte elemente caracteristice:

- număr săli clasă = 5

- construcţie din cărămidă

d) Corp clădire 5 (grup sanitar):

- suprafaţa construită = 64,75 mp

- suprafaţa desfăşurată = 64,75 mp

- regim de înălţime: parter

- construcţie din cărămidă

Imprejmuire şi vecinătăţi:

Nord - str. General Magheru lungime = 47,5 m şi proprietăţi particulare, lungime = 31 m, gard din beton

Est -Str. Şcolii

Vest - alee domeniu public şi proprietăţi particulare

Sud - Str. Libertăţii, lungime = 75 m, gard cu stâlpi din beton şi panouri din metal şi plasă de sârmă";

- la poziţia nr. 25, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Str. Avântului, nr. 1

- suprafeţe: suprafaţa totală incintă = 10.215 mp

a) Corp clădire 1 - local şcoală:

- suprafaţa construită = 807,00 mp

- suprafaţa desfăşurată = 2.421,00 mp

- regim de înălţime: parter + două etaje

Alte elemente caracteristice:

- număr săli de clasă = 20

- număr laboratoare = 2

- număr ateliere = 2

- construcţie de cărămidă pe cadru din beton armat

b) Corp clădire 2 - sală sport:

- suprafaţa construită = 248,00 mp

- suprafaţa desfăşurată = 496,00 mp

- construcţie de cărămidă pe cadru din beton armat

c) Corp clădire 3 - cabină poartă:

- suprafaţa construită = 86,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 86,0 mp

- regim de înălţime: parter

- construcţie din cărămidă

d) Extindere corp clădire 1 local şcoală:

- suprafaţa construită = 127 mp

- suprafaţa desfăşurată = 381 mp

- regim de înălţime: parter + două etaje

- construcţie de cărămidă pe cadru de beton armat

- număr săli clasă = 6

- an construire = 2004

- valoare inventar = 319.780 lei

Imprejmuire şi vecinătăţi:

Nord - strada Fraţii Goleşti, lungime = 34 m şi Grădiniţa nr. 1, lungime = 49 m, gard beton

Sud - str. Căpitan Stănculescu, lungime = 67,5 m, gard beton, metal şi plasă sârmă

Est - Str. Avântului, lungime = 155 m, gard beton, metal şi plasă sârmă

Vest - Str. Oborului, lungime = 89 m şi Grădiniţa nr. 1, lungime = 68 m, gard beton

Adresa: str. Traian nr. 3

Suprafeţe: suprafaţa totală incintă = 1.853 mp

Imprejmuire şi vecinătăţi:

Nord - str. Traian, lungime = 38,0 m, gard beton

Sud - Biserica Sfânta Paraschieva, lungime = 25 m şi proprietăţi particulare, lungime = 9 m, gard beton

Est - proprietăţi particulare, lungime = 46,0 m, gard plasă sârmă şi lemn

Vest - Grădiniţa nr. 4, lungime = 50,0 m, gard beton";

- la poziţia nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: strada Oituz nr. 11

- suprafeţe: suprafaţa totală incintă = 8.150,0 mp

a) Corp clădire 1 -şcoală:

- suprafaţa construită =1.408,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 2.816,0 mp

- regim de înălţime: parter + etaj

- construcţie din cărămidă

Alte elemente caracteristice:

- număr săli de clasă = 20

b) Corp clădire 2 - atelier:

- suprafaţa construită = 572,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 1.144,0 mp

- regim de înălţime: parter + un etaj

- construcţie din cărămidă cu cadre din beton armat

Alte elemente caracteristice:

- număr săli de clasă = 7

- număr ateliere = 2

c) Corp clădire 3 - cabină poartă:

- suprafaţa construită = 7,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 7,0 mp

- regim de înălţime: parter

- construcţie din cărămidă

d) Corp clădire 4 - sală gimnastică:

- suprafaţa construită = 197,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 394,0 mp

- regim de înălţime: parter înalt

- construcţie din cărămidă cu cadre din beton armat

e) Corp clădire 5 - internat:

- suprafaţa construită = 651,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 2.604,0 mp

- regim de înălţime: parter + 3 etaje

- construcţie din panouri prefabricate din beton armat

Alte elemente caracteristice:

- 11 dormitoare pe etaj - capacitate 264 paturi

f) Corp clădire 6 - magazie:

- suprafaţa construită = 75,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 75,0 mp

- regim de înălţime: parter

- construcţie din cărămidă

g) Corp clădire 7 - garaje:

- suprafaţa construită = 188,5 mp

- suprafaţa desfăşurată = 188,5 mp

- regim de înălţime: parter

- construcţie din cărămidă

Imprejmuire şi vecinătăţi:

Nord - str. Nicolae Iorga, lungime = 72,0 m şi proprietăţi particulare, lungime = 95 m, gard beton

Sud - str. Oituz, lungime = 134,0 m, gard beton, metal şi plasă de sârmă

Est - str. Vlad Ţepeş, lungime = 41,0 m şi proprietăţi particulare, lungime = 56 m, gard beton

Vest - alee, lungime = 37,0 m şi proprietăţi particulare, lungime = 57 m, gard beton

Adresa: str. Nicolae Iorga nr. 15

Suprafeţe:

Suprafaţa totală incintă = 924,0 mp

Imprejmuire şi vecinătăţi:

Nord - proprietăţi particulare

Sud - str. Nicolae Iorga

Est - proprietăţi particulare

Vest - proprietăţi particulare";

- la poziţia nr. 29, se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Liceul «Marin Preda» (corpuri clădire 4)", iar coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Adresa: str. Cetatea Turnu nr. 9 A

Suprafeţe: suprafaţa totală incintă = 5.605,0 mp

a) Corp clădire 1 -şcoală:

- suprafaţa construită = 1.132,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 3.396,0 mp

- regim de înălţime: parter + două etaje

- construcţie din panouri prefabricate din beton armat

Alte elemente caracteristice:

- număr săli de clasă = 16

- număr laboratoare = 3

b) Corp clădire 2 - garaj:

- suprafaţa construită = 42,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 42,0 mp

- regim de înălţime: parter

c) Corp clădire 3 - cabină poartă:

- suprafaţa construită = 8,75 mp

- suprafaţa desfăşurată = 8,75 mp

- regim de înălţime: parter

d) Corp clădire sală de sport nouă (an construire 2004):

- valoare de inventar = 1.490.146,40 lei

- suprafaţa construită = 1.050 mp

- suprafaţa utilă = 1.011,14 mp

- regim de înălţime: parter înalt

- construcţie din cărămidă Imprejmuire şi vecinătăţi:

Nord - str. Elena Cuza Vodă, lungime = 63,0 m, gard beton

Sud - str. Cetatea Turnu, lungime = 40,0 m şi proprietăţi particulare, lungime = 28 m, gard beton

Est - proprietăţi particulare, lungime = 58,0 m, gard beton

Vest - Grădiniţa nr. 5, lungime = 98,5 m, gard beton şi plasă sârmă";

- la poziţia nr. 30, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Colegiul Naţional «Unirea»", iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Str. Castanilor nr. 25

Suprafeţe: suprafaţa totală incintă = 11.698,16 mp

a) Corp clădire 1 - clădire veche liceu:

- suprafaţa construită = 1.922,85 mp

- suprafaţa desfăşurată = 3.845,70 mp

- regim de înălţime: parter + un etaj

- construcţie din cărămidă

Alte elemente caracteristice:

- număr săli de clasă = 13

- număr laboratoare = 3

b) Corp clădire 2 - clădire nouă liceu:

- suprafaţa construită = 579,83 mp

- suprafaţa desfăşurată = 1.739,49 mp

- regim de înălţime: parter + două etaje

- construcţie din cărămidă cu cadre din beton armat

Alte elemente caracteristice:

- număr săli de clasă = 14

- număr laboratoare = 2

c) Corp clădire 3 - seră:

- suprafaţa construită = 39,82 mp

- suprafaţa desfăşurată = 39,82 mp

- regim de înălţime: parter

d) Corp clădire 4 - cabină poartă + birou administrativ:

- suprafaţa construită = 28,42 mp

- suprafaţa desfăşurată = 28,42 mp

- regim de înălţime: parter

- construcţie din cărămidă

e) Corp clădire 5 - sală sport:

- suprafaţa construită = 245,99 mp

- suprafaţa desfăşurată = 491,98 mp

- regim de înălţime: parter înalt echivalent parter + un etaj

- construcţie din cărămidă pe cadre din beton armat

f) Corp clădire 6 - arhivă:

- suprafaţa construită = 71,38 mp

- suprafaţa desfăşurată = 71,38 mp

- regim de înălţime: parter

g) Corp clădire 7 - clădire internat:

- suprafaţa construită = 292,65 mp

- suprafaţa desfăşurată = 1.170,60 mp

- regim de înălţime: parter + 3 etaje

- construcţie din cărămidă pe cadre din beton armat

h) Corp clădire 8 - magazie lemn:

- suprafaţa construită = 21,0 mp

- suprafaţa desfăşurată = 21,0 mp

- regim de înălţime: parter

i) Corp clădire sală de sport nouă (an construire 2004):

- valoare de inventar = 1.490.146,40 lei

- suprafaţa construită = 1.102,63 mp

- suprafaţa utilă = 1.011,14 mp

- regim de înălţime: parter înalt Imprejmuire şi vecinătăţi:

Nord - bloc M3, lungime = 17,0 m, bloc M2, M4, lungime = 68,10 m, Str. Pompierilor, lungime = 38,45 m şi zonă verde, lungime = 72,45 m, gard din beton

Sud - Str. Castanilor, lungime = 196,0 m, gard beton

Est - bloc M1, lungime = 61,0 m, gard din beton

Vest - str. Calea Dunării, lungime = 35,0 m şi bloc M3, lungime = 26 m, gard beton";

- la poziţia nr. 43, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 755 m, lăţime = 7 m, asfaltată între str. General David Praporgescu şi str. Dobrogeanu Gherea, lungime = 174 m, lăţime = 7 m, asfaltată între str. Dobrogeanu Gherea şi Str. Abatorului", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „923.313,61";

- la poziţia nr. 44, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 700 m, lăţime = 7 m, asfaltată între Str. Abatorului şi Str. Oborului", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „954.644,99";

- la poziţia nr. 45, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 175,1 m, lăţime = 10 m, asfaltată între str. Costache Negri şi str. General David Praporgescu; lungime = 449,9 m, lăţime = 7 m, asfaltată între str. General David Praporgescu şi Str. Taberei", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „781.068,12";

- la poziţia nr. 46, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 300 m, lăţime = 7 m, asfaltată între str. Mihail Kogălniceanu şi Str. Taberei", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „311.899,50";

- la poziţia nr. 55, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 350 m, lăţime = 7 m, asfaltată între str. Oituz şi str. Ştefan cel Mare", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „349.482,21";

- la poziţia nr. 68, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 200 m, lăţime = 7 m, asfaltată între str. Căpitan Stănculescu şi str. Fraţii Goleşti", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „242.045,09";

- la poziţia nr. 69, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 200 m, lăţime = 7 m, asfaltată între str. Panduri şi str. Căpitan Stănculescu";

- la poziţia nr. 82, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 1.260 m, lăţime = 10 m, asfaltată, situată între Bd. Independenţei şi drum naţional 52";

- la poziţia nr. 104, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 200 m, lăţime = 9 m, asfaltată, situată între Str. Oltului şi drum centură";

- la poziţia nr. 105, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 300 m, lăţime = 9 m, asfaltată, situată între Str. Chimiei şi Str. Oltului";

- la poziţia nr. 181, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Şos. Alexandriei

Suprafaţa totală = 250 mp

Vecinătăţi:

Sud: parcul gării

Vest: fosta U.M. 0750

Est: staţie C.F.R. Nord: Autogara";

- la poziţia nr. 185, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa totală = 554 mp

Vecinătăţi:

Nord: proprietate particulară

Vest: staţie benzină proprietate particulară

Sud: drum centură - Str. Stadionului

Est: teren domeniul public (incintă serviciul transport public local)";

- la poziţia nr. 247, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala termică nr. 1", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.512.602,93";

- la poziţia nr. 248, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala termică nr. 2", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.245.181,93";

- la poziţia nr. 249, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „266.615,79";

- la poziţia nr. 250, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „211.486,73";

- la poziţia nr. 251, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „712.224,07";

- la poziţia nr. 253, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala termică nr. 7", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.167.519,67";

- la poziţia nr. 254, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „258.851,03";

- la poziţia nr. 293, cod de clasificare 1.6.4. „Cămin tineret 1+2":

• coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin tineret nr. 1 şi Cămin tineret nr. 2";

• coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Cămin tineret nr. 1:

- adresă: str. General David Praporgescu

- suprafaţa construită = 814 mp

- suprafaţă teren = 2.170 mp

- regim de înălţime: parter + două etaje Vecinătăţi:

Nord - Colegiul Tehnic General David Praporgescu

Sud - Colegiul Tehnic General David Praporgescu

Est - Colegiul Tehnic General David Praporgescu

Vest - str. General David Praporgescu;

Cămin tineret nr. 2:

- adresă: str. Mihai Eminescu

- suprafaţa construită = 860 mp

- suprafaţă teren = 2.877 mp

- regim de înălţime: parter + 3 etaje

Vecinătăţi:

Nord - teren domeniu public

Sud - teren domeniu public

Vest - teren domeniu public

Est - str. Costache Negri";

•  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „Cămin tineret nr. 1, valoare inventar = 34.503 lei, Cămin tineret nr. 2, valoare inventar = 45.744,3 lei";

c) după poziţia nr. 302 se introduc trei sute treisprezece noi poziţii, poziţiile nr. 303, 3031-30369, 304, 3041-3044, 305- 309, 310, 3101-310118, 311-427, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balaci", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) următoarele poziţii se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 7, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua 25, parcela 586, cu vecinii: nord - teren Şcoala nr. 1 Tecuci, la sud - DJ nr. 703, la est - Şcoala nr. 1 Tecuci, la vest - drum stradal. Teren 1.505 mp, suprafaţă construită 388 mp. Are parter, fundaţie ciment, pereţi cărămidă, are lumină electrică, acoperiş şarpantă tablă.", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2009";

- la poziţia nr. 63, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua 49, parcela 1075, de la pod moară la Păduraru Nicula. Lăţime 16,00 m, lungime 925,00 m", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2009";

- la poziţia nr. 148, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua 33, parcela 799, de la Dina Alexandru la Ciobanu Tudor. Lăţime 12,00 m, lungime 340,00 m", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2009";

- la poziţia nr. 164, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua 49, parcela 1196, de la Tălpuş Marieta la Ciobanu Tudor. Lăţime 16,00 m, lungime 580,00 m", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2009";

b) după poziţia nr. 336 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 337-339, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Blejeşti":

- la poziţia nr. 301, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Tarla 17. Intravilan Blejeşti", iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „T 17 parcela 967/1, suprafaţă teren = 1.334,00 mp, lungime = 55,73 m pe latura de vest şi o lungime de 55,23 m pe latura de est; lăţime = 24,62 m pe latura de sud şi o lăţime de 23,27 m pe latura de nord; N - Stoica Simona; E - Consiliul Local Blejeşti (domeniu privat); S - Drum judeţean 601 B; V - Drum sătesc 968 şi Stoica Simona".

4. La anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Botoroaga":

a) următoarele poziţii se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc 45", iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Micu Ion-Becheru Mihai-Nidelcu Radu 333 x 6 m = 1.998 mp pământ";

- la poziţia nr. 3, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc 53/1", iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Canton CFR-Bratu Radu 235 x 20 m = 4.700 mp pământ";

- la poziţia nr. 36, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Curelea Gheorghe-Terpezan Stelea 501 x 12 m = 6.012 mp pământ";

- la poziţia nr. 38, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bâscoveanu Tudor-Culea Vasile 440 x 11 m = 4.840 mp pământ";

- la poziţia nr. 46, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Catană Stancu-Culea Vasile 776 x 9 m = 6.984 mp pământ";

- la poziţia nr. 184, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Scutelnicu Marin-şcoală-DS 368 99 x 12 m = 1.188 mp pământ";

- la poziţia nr. 188, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Ionescu Gheorghe-Popa Radu 101 x 12 m = 1.212 mp pământ";

- la poziţia nr. 190, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bud Alexandru-Badea Marin 101 x 12 m = 1.212 mp pământ";

- la poziţia nr. 194, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Buliga Ion-Odoroagă Ion 102 x 12 m = 1.224 mp pământ";

- la poziţia nr. 196, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Serban Dumitra-Dragomir Marin 100 x 12 m = 1.200 mp pământ";

- la poziţia nr. 200, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Sorica Stanciu-Zavera B. Ioana 236 x 12 m = 2.832 mp pământ";

b) după poziţia nr. 327 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 328 şi 329, conform anexei nr. 3.

5. Anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brânceni" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 67, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Este situată în comuna Brânceni. Suprafaţa construită = 201 mp. Teren aferent în suprafaţă de 1.846 mp. Fundaţie din beton. Pereţi cărămidă. Acoperită cu tablă. Dotări: parchet, gresie, uşi de termopan. Nord - Iris Georgeta, sud - clădire administrativă, est - Drum naţional nr. 51, vest - Comanescu Ştefana. Valoare = 290.007,50 lei. Magazie + remiză PSI, suprafaţa construită = 152 mp. Teren aferent în suprafaţă de 644 mp. Pereţi din scândură. Valoare = 3,94 lei";

b) după poziţia nr. 76 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 77-82, conform anexei nr. 4.

6. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Călinesti":

a) se abrogă poziţiile nr. 14, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 35, 38, 40, 43, 45-51, 53, 55, 57-61, 63, 65, 74, 79, 80, 82, 84-88, 90,92-100, 102, 103 şi 107;

b) următoarele poziţii se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Sediu Primărie Călinesti", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călinesti, satul Călinesti, suprafaţă totală - 567 mp, suprafaţă construită - 298 mp, vecini: N - Dincă Mihăiţă, S - Banu Mihail, E - DJ 612, V - DJ 703", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Cămin Cultural Călinesti", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călinesti, satul Călinesti, suprafaţă totală - 2.057 mp, suprafaţă construită - 581 mp, vecini: N - Haită Constantin, S - Dragne Nicolaie, E - Baboi Ilie, V - DJ 703", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Monument istoric 1944-1945 Călinesti", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călinesti, satul Călinesti, suprafaţă - 20 mp, vecini: N - Călin Vasile, S - DJ 612, E - DJ 703, V - Călin Vasile, fundaţie beton placată cu marmură inscripţionată", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Clădire (fosta primărie) Licuriciu", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călinesti, satul Licuriciu, suprafaţă totală - 946 mp, suprafaţă construită - 105 mp, vecini: N - Biserica Sfânta Paraschiva, S - Str. Bisericii, E - Str. Bisericii, V - Str. Bisericii", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 5, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Cămin Cultural Licuriciu", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călinesti, satul Licuriciu, suprafaţă totală - 856 mp, suprafaţă construită - 225 mp, vecini: N - Radu Zaharia, S - Str. Căminului, E - Ştefan Mihail, V - Drum judeţean 612", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 6, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Monument istoric 1914-1916 Licuriciu", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călinesti, satul Licuriciu, suprafaţă totală - 50 mp, vecini: N -Str. Bisericii, S - Pană Ion, E - Pană Ion, V - DJ 612", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 7, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Monument istoric Antonesti", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călinesti, satul Antonesti, suprafaţă totală - 20 mp, vecini: N - Şcoala Antonesti, S - Balaşa Petre, E - Şcoala Antonesti, V - DJ 612", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 8, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Teren şi clădire Primăria Călinesti - sat Copăceanca", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călinesti, satul Copăceanca, suprafaţă totală - 1.200 mp, suprafaţă construită - 244 mp, Vecini: N -Popescu Gheorghe, S- Str. Grădiniţei, E - Stoian Marin, V - DJ 703", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 9, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Cămin Cultural Copăceanca", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Copăceanca, suprafaţă totală - 2.612 mp, suprafaţă construită - 250 mp, vecini: N - Dumitraşcu Ioana, S - Str. Căminului, E - Feraru Ion, V - DJ 703", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 10, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Şcoala Calinesti", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Calinesti, suprafaţă teren aferent şcoală - 9.556 mp, suprafaţă construită - 739 mp, vecini: N - Grădiniţa Calinesti, S - Iordache Anghe, Haită Ecaterina, E - Str. Lacului, V - teren intravilan Primăria Calinesti, Goleanu Floarea, Goleanu Ştefan, Goleanu Ioana, Obretin Stana, Haită Ecaterina, suprafaţă teren intravilan Primăria Calinesti - 1.458 mp, N - Str. Şcolii, S - Şcoala Calinesti, E - Şopârlă Adriana, Şopârlă Mariana, V - Grădiniţa Calinesti, Şcoala Calinesti", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 11, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Şcoala şi Grădiniţa Licuriciu", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Licuriciu, suprafaţă totală - 4.390 mp, Suprafaţă construită - 763 mp, vecini: N - teren primărie, S - Str. Bisericii, E - teren primărie, V - Str. Şcolii", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 12, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Şcoala şi Grădiniţa Antoneşti", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Antoneşti, suprafaţă totală - 1.688 mp, suprafaţă construită - 236 mp, vecini: N - Nedea Zenobia, S - Balaşa Petre, E - Ciobanu Rada, V - DJ 612", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 13, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Şcoala Copăceanca", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Copăceanca, suprafaţă totală - 9.200 mp, suprafaţă construită - 579 mp, vecini: N - Popescu Decebal, S - Ilie Marin, Oprea Anghel, E - DJ 703, V - drum exploatare", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 15, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa Calinesti", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Calinesti, suprafaţă totală - 1.247 mp, suprafaţă construită - 272 mp, vecini: N - Str. Şcolii, S - Şcoala Calinesti, E - Str. Lacului, V - teren Primăria Calinesti", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 16, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Teren şi clădire Primăria Calinesti (fosta Şcoală Mariţa)", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Mariţa, suprafaţă totală - 3.924 mp, suprafaţă construită - 160 mp, Vecini: N -Str. Florilor, S -teren Primăria Calinesti, E - Str. Florilor, V - Str. Florilor", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 17, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Melcilor", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Calinesti, de la Pătraşcu Ion şi DJ 703 până la Crîngaşu Constantin şi DJ 612, lungime - 258 m, lăţime -12 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 18, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Băzgărăi", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Calinesti, de la Cotulbea Dumitra şi DJ 612 până la Lupoaica Gheorghe, lungime - 842 m, lăţime - 12 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 19, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Viitorului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Calinesti, de la Haită Ion şi DJ 612 până la Udrea Dumitra; şi până la Stoean Claudiu şi DJ 703, lungime - 840 m, lăţime - 12 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 21, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Albinei", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Calinesti, de la Vişan Dumitru şi Haită Ion până la Udrea Dumitru şi DJ 612, lungime - 572 m, lăţime - 13 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 23, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Bocănari", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Calinesti, de la Haită Alexandru şi DJ 612 până la Matei Oprea şi DJ 703 şi până la Tănase Ion şi Obretin Tudor, lungime - 1.499 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 27, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Peco", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Calinesti, de la Răduţ Artur şi DJ 703 până la Nucă Victor şi izlaz, lungime - 458 m, lăţime - 14 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Pădurii", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Calinesti, de la Ştefan Marin şi DJ 703 până la Fieraru Marian - Pădure şi până la Răduţ Dumitru, lungime - 428 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 30, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Dealului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Calinesti, de la Marin Ilie şi Rizea Ilie până la Nae Ion, lungime - 538 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 31, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Bisericii", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Calinesti, de la Rabagiu Ion şi DJ 703 până la Dan Alexandru şi drum înfundat şi până la Stănculeţ Alexandru; până la Marin Ilie şi Biserica Sf. Nicolae, lungime - 868 m, lăţime - 12 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 34, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Olele", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Calinesti, satul Calinesti, de la Haită Cornel şi DJ 703 până la Baboi Ion şi izlaz, lungime - 359 m, lăţime - 11 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 36, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Lacului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Călineşti, de la Micu Anghelina şi Şcoala Călineşti până la Olaru Gherghina, lungime - 326 m, lăţime - 14 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 37, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Şcolii", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Călineşti, de la DJ 703 şi Hoţu până la Dimancea Dumitru - cazan; la SC Alex 2000 - S.R.L, şi până la Bolentin Gica, lungime - 1.054 m, lăţime - 13 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 39, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Şcolii", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Licuriciu, de la Bivolaru Nastasia şi DJ 612 până la Ştefan Ion şi izlaz şi până la Păun Traian şi Şcoala Licuriciu, lungime - 553 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 41, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Bisericii", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Licuriciu, de la monument şi DJ 612 până la Dan Tudor şi Cernea Ion şi până la Trifu Ştefan şi cimitir, lungime - 827 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 42, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Căminului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Licuriciu, de la Bivolaru Nastasia şi DJ 612 la Alexandru Marin şi Donescu Florea, lungime - 667 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 44, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Fermierului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Licuriciu, de la Stancu Ganea şi DJ 612 până la fost SMA Licuriciu, până la Tudorache Ion şi Lozan Mihai, până la Neciu Gheorghe, până la Micu Petre şi până la Neciu Constantin şi DJ 612, lungime - 1.679 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 52, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Spirului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Licuriciu, de la Petrescu Maria şi DJ 612 până la Şopolan Gheorghe şi Dumitru Ana şi până la Gheorghe Gelu şi Mitu Ion, lungime - 461 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 54, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Bulgarului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Licuriciu, de la DJ 612 până la Horlea Viorel; până la Burcică Procopie; şi până la ieşire spre lac, lungime - 1.679 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 56, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Bisericii", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Antoneşti, de la Biserică şi DJ 612 până la Caloteasa Nelu, până la Neacşu Marin şi Petre Ion, până la Voicu Ioana şi Vlad Oprea, până la Bălaşa Tudor şi DJ 612 şi până la Surugiu Dumitru şi DJ 612, lungime - 1.006 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 62, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Transformatorului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Antoneşti, de la dispensarul uman şi DJ 612 până la Preda Ilie şi Ionicei Marin şi până la Nedea Zenobia şi DJ 612, lungime - 471 m, lăţime - 8 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 64, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Coreea", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Antoneşti, de la Oprea Dragne şi DJ 612 până la Iordan Daniil; şi până la Mantu Tănase şi Nedelescu Stan, lungime - 602 m, lăţime - 8 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 66, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Agricultorului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Antoneşti, de la Badea Gheorghe şi DJ 612 până la Caloteasa Anghel şi Voinea Dumitru, lungime - 265 m, lăţime - 8 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 67, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Fântânii", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Antoneşti, de la Miu Ion şi DJ 612 până la Voicu Stan şi Vlad Floarea, lungime - 127 m, lăţime - 8 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 68, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Potcoavei", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Antoneşti, de la Caloteasa Florea şi DJ 612 până la Zamfir Ilie şi până la Radu Ilie şi DJ 612, lungime - 208 m, lăţime - 8 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 70, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Fântânii", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Mariţa, de la Oprea Maria la Stroe Dumitru şi Ionicei Florea, lungime - 787 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 71, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Florilor", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Mariţa, de la Ion Gheorghe şi Izmana Gheorghe la Ghiocel Victor şi Diţă Ion, lungime - 677 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 72, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Agronomului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copăceanca, de la Ghiocel Ion şi DJ 703 până la Ilie Florea, lungime - 307 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 73, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Comăneştilor", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copăceanca, de la Baias Florea şi DJ 703 până la Păun N. Alexandru şi până la Neagu Petre, lungime - 475 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 75, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Islazului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copăceanca, de la Păun Oprişan şi DJ 703 până la Ştefan Ştefan şi izlaz şi până la Tufă Constantin şi DJ 703, lungime - 947 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 76, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Căminului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copaceanca, de la cămin cultural şi DJ 703 la Fieraru Ion - drum înfundat, lungime - 113 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 77, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Stadionului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copaceanca, de la Străuleascu Ion şi DJ 703 până la Teacă Aurelia şi izlaz, lungime - 291 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 78, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Morii", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copaceanca, de la Ştefan Nicolae şi DJ 703 până la Dumitru Anghel şi până la Baban Constantin, lungime - 292 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 81, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Grădiniţei", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copaceanca, de la Grădiniţa Copaceanca şi DJ 703 până la Ivan Florea şi până la Fota Daniel, lungime - 362 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 83, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Lacul Vacilor", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copaceanca, de la Iancu Constantin şi DJ 703 până la Dicilea Elena, până la Marin Ion, până la Tone Constantina, până la Voicu Anghel, până la Crăciun Anişor, şi până la Dumitraşcu Nicolae şi DJ 703, lungime - 1.211 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 89, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Măgurenii", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copaceanca, de la Iliescu Dan şi DJ 703 până la Vlad Floarea şi DC 54, lungime - 327 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 91, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Bisericii", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copaceanca, de la Dorobanţu Viorel şi DC 54 până la Diţă Petra, până la Dincă Dumitru şi DJ 703, până la Biserica Copaceanca, până la Badea Dumitru, până la Radu Anghelina şi DJ 703 şi până la Ivan Emilia şi DJ 703, lungime - 1.309 m, lăţime - 10 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 101, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Dovleacului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copaceanca, de la Oprea Anghel - Armăsaru Ion şi DJ 703 până la izlaz, lungime -110 m, lăţime - 8 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 104, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Teren sport Călineşti", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Călineşti, suprafaţă totală - 15.000 mp, vecini: N - drum exploatare, S - izlaz, E - DJ 703, V - izlaz", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 105, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan Licuriciu", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Licuriciu, Suprafaţă totală - 15.000 mp, Vecini: N - izlaz, S - Str. Şcolii, E - teren Primăria Călineşti, V - Şcoala Licuriciu", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 106, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Teren sport Copaceanca", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copaceanca, suprafaţă totală - 15.000 mp, vecini: N - drum exploatare, S - izlaz, E - Str. Stadionului, V - izlaz", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 107, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan Călineşti", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Călineşti, suprafaţă totală - 6.440 mp, vecini: N - drum exploatare, S - drum exploatare, E - izlaz, V - izlaz", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 110, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Drumul Cetăţii - DC 54", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copaceanca, km 3+500 km 8+600, limită comună Orbească-Copaceanca - limită comună Rădoieşti, lungime - 1.930 m, lăţime - 5,50 m, ampriză + zonă siguranţă 13 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 120, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Castelului", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Călineşti, de la Drăghici Mihail şi DJ 703 (Peco) la Pârâul Câinelui şi până la Ştefan Ion, lungime - 873 m, lăţime - 12 m", coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009";

- la poziţia nr. 121, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan Copaceanca", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Comuna Călineşti, satul Copaceanca, Suprafaţă totală - 400 mp, vecini: N - izlaz, S - izlaz, E - drum exploatare, V- drum exploatare", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009".

7. Anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciolăneşti" se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa de 12.000 mp, vecini: E - Georgescu Dragoş; S- Georgescu Dragoş, N - şoseaua judeţeană 703, V - platformă gunoi satul Ciolăneştii din Deal", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Se află în satul Ciolăneştii din Deal, punctul lacul tuiului, suprafaţa: 1,66 ha, vecini: S - Iancu Stanca; V - Coman Ion; E - viile cetăţenilor; N - locuri virane", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 8, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Se află în punctul podul măgura, satul Ciolăneştii din Vale, suprafaţa: 2.176 mp, vecini: E - Pârâul Câinelui, V - şoseaua judeţeană 701, S - drum stradal, N - Măican Paraschiva", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 10, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Se află în punctul Gurlui Vasile, satul Ciolăneştii din Deal, suprafaţa: 336 mp, vecini: N - Gurlui Vasile, V - drum stradal, E - Gurlui Ion, S -Anghel Vărzaru", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 11, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Se află în punctul Ţigănilă Ion, satul Ciolanestii din Deal, suprafaţa - 2.772 mp, vecini: N - drum stradal, V - Olteanu Florian, S - cimitir parohie nr. 1", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 12, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Se află în punctul podul de fier, satul Ciolanestii din Deal, suprafaţa - 2.000 mp, vecini: N - pârâul Câinelui, S - drum stradal, V - Soare Georgeta, E - pârâul Câinelui", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 13, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Se află în punctul Coman Ion, satul Ciolanestii din Deal, suprafaţa - 450 mp, vecini: S - drum stradal, V - drum stradal, N - Coman Ion, E - Iancu Elena", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 14, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Se află în punctul Enache Elisabeta, satul Ciolanestii din Deal, suprafaţa - 376 mp, vecini: E - Enache Elisabeta, S - Stancu Petrică, N - drum stradal, V - Negulescu Gheorghe", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 15, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Se află în punctul Căpraru Mihai, satul Ciolanestii din Deal, suprafaţa - 437 mp., vecini: S - drum stradal, E - Căpraru Mihai, V - lacul tuiului, N - lacul tuiului", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 18, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Se află în satul Ciolanestii din Deal, suprafaţa construită - 800 mp, suprafaţa desfăşurată - 1.200 mp, suprafaţa de teren aferentă 2.694 mp. Fundaţia din beton armat, pereţi cărămidă, învelit cu plăci azbociment, planşee beton armat, vecini: E - şoseaua judeţeană 703, V - teren viran, N - şcoala generală nr. 1, S - drum stradal", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 19, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Se află în satul Ciolanestii din Vale, suprafaţa construită - 250 mp, suprafaţa de teren aferentă - 350 mp. Fundaţia din beton armat, pereţi cărămidă, şarpantă lemn, învelit cu tablă şi plăci azbociment, vecini: S - magazin cooperaţie consum, N - leremia Dumitru, E şi V - drum stradal", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 20, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Se află în satul Ciolanestii din Deal, suprafaţa de teren aferentă - 1.352 mp, vecini: E şi N - Goleşteanu Iulian, V - şoseaua judeţeană 703, S - drum stradal", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 39, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Fântâna publică din punctul Nicula Marian, satul Ciolanestii din Vale", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 40, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Fântâna publică din punctul Muşat Ion, satul Ciolanestii din Deal", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 56, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Fântâna publică din punctul Rădoi, satul Ciolanestii din Deal", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 74, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Fântâna publică din punctul Câlţosu Marin, satul Ciolanestii din Vale", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 231, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Se află în punctul Ion Nae, satul Ciolanestii din Vale. Are o lungime de 50 m şi lăţime de 40 m, vecini: S - drum stradal, E - drum exploatare, V - terenuri proprietate cetăţeni, N - teren proprietate cetăţeni", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 234, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Obiectiv alimentare cu apă în satul Ciolanestii din Deal", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/29.05.2009";

- la poziţia nr. 235, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Obiectiv alimentare cu apă în satul Ciolanestii din Vale", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Comuna Ciolăneşti nr. 18/2009".

8. Anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciuperceni" se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Suprafaţa construită:

- atelier şcoală - 101,62 mp

- grup sanitar - 31 mp

- magazie lemne - 33 mp

- Structura de rezistenţă: fundaţie beton", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2009".

9. Anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dideşti" se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie - sediu primărie şi consiliu local - 135 mp, fundaţie-piloţi P, pereţi-paiantă P, acoperiş-tablă TB. Construcţie - arhivă - 35 mp, fundaţie - beton B, pereţi- zidărie portantă ZP, acoperiş-tablă TB, construcţie - garaj - 39 mp, fundaţie-piloţi P, pereţi-cadre beton armat CB, acoperiş-plăci azbociment AZ, construcţie - centrală încălzire -11 mp, fundaţie-beton B, pereţi-zidărie portantă ZP, acoperiş-tablă TB, construcţie - magazie - 48 mp, fundaţie - piloţi P, pereţi - cadre beton armat CB, acoperiş-plăci azbociment AZ, construcţie - grup sanitar - 3 mp, fundaţie - beton B, pereţi-zidărie portantă ZP, acoperiş-plăci azbociment, teren aferent - 1.747 mp, cu următorii vecini: E - drum, V - sediu poliţie, N - drum, S - DC 45, teren rezultat în urma măsurătorii TOPO.", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „48.981,00 lei".

10. La anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăcşenei", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 465 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 466-476, conform anexei nr. 5.

11. Anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgăneşti de Vede" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 17, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „L = 862 m, l = 12 m, cu intrare la poziţia Biserica «Sfântul Dimitrie» Drăgăneşti de Vede şi Iorga Ion, ieşire la poziţia Bălţăţeanu Rada şi Răducu Oprea";

- la poziţia nr. 78, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Situată în tarlaua 1, parcelele 86, 87, 88, 89, 90, 91, cu suprafaţa construită la sol de 729 mp C1 şi 50 mp C2, 8 săli de clasă şi 4 săli didactice, pereţi din cărămidă, acoperită cu plăci de azbociment, construcţie P+1, vecini: N - Popescu Maria şi Cristea Ionel, S - Mironescu Nicolae, E - drum judeţean 504 B şi V - consiliul local (păşune), suprafaţa aferentă = 8.300 mp";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia 111 se introduc 7 noi poziţii, poziţiile nr. 112-118, conform anexei nr. 6.

12. Anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gratia" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 46, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Parcela 484, parcela 493, tarlaua 9, suprafaţă teren aferent - 1.250 mp, suprafaţa construită - 254 mp. Vecinătăţi: nord - drum stradal, sud - teren consiliul local, est - teren consiliul local, vest - teren consiliul local. Regim înălţime - parter. Fundaţie - beton. Pereţi cărămidă, acoperiş - şarpantă cu tablă. Utilităţi - energie electrică", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „56.687,92", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 47, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Local Şcoala nr. 1 satul Ciurari Deal", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Parcela 24,25, tarlaua 2, suprafaţă teren aferent - 8.604 mp, suprafaţa construită - 832,66 mp. Vecinătăţi: nord - drum stradal, sud - DJ701, est - Ponciu Aurica, vest - drum stradal. Regim înălţime - parter. Fundaţie - beton, pereţi cărămidă, acoperiş-şarpantă cu tablă. Utilităţi - energie electrică, telefon. Anexe: magazie lemne, suprafaţă construită - 68,57 mp. Magazie materiale didactice, suprafaţă construită - 33,6 mp. Grup sanitar, suprafaţă construită - 42,52 mp. Cişmea apă potabilă", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „519.232,23", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 50, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Parcela nr. 869 şi tarlaua nr. 12, suprafaţă teren aferent - 1.744 mp, suprafaţa construită - 254 mp. Vecinătăţi: nord - Grădiniţa Drăghineşti, sud - Miulescu Ion, est - Miulescu Ion, Dilea Maria, vest - drum stradal. Regim înălţime - parter, fundaţie - beton, pereţi cărămidă, acoperiş - şarpantă cu tablă. Utilităţi - energie electrică", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „122.390", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2009";

- la poziţia nr. 51, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Parcela nr. 869 şi tarlaua nr. 12, suprafaţă teren aferent - 1.265 mp, suprafaţa construită - 139 mp. Vecinătăţi: nord - Biserica, sud-Şcoala Drăghineşti, est - Pasăre Dumitra, vest - drum stradal. Anexe - magazie lemne, suprafaţă construită de 18 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „97.886,13", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2009";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia 56 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 57 şi 58, conform anexei nr. 7.

13. Anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lunca" se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 140, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă, are 6 încăperi, în suprafaţă de 299,82 mp. Are teren aferent construcţiei în suprafaţă de 1.598 mp, se învecinează la N cu Ivan Nicolae, la S cu Biserica, la E cu Ivan Nicolae şi la V cu DJ 546", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2009";

- la poziţia nr. 142, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „After school Lunca", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Clădire construită din cărămidă, acoperită cu plăci de azbociment cu suprafaţa de 330 mp, având destinaţia grădiniţă, iar terenul în suprafaţă de 1.826 mp se alocă în vederea construcţiei unui centru de asistenţă după programul şcolar tip „After school". Vecini: la N - Catană Petra, S - piaţa comunală, E - Creţu Corneliu şi V - DJ 546", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2009".

14. Anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măldăeni" se modifică după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 2;

b) la poziţia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „parter + etaj, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş şarpantă lemn, învelitoare tablă, suprafaţa construită - 678 mp, suprafaţa desfăşurată - 1.356 mp, anexă parter, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş şarpantă lemn, învelitoare tablă, suprafaţă construită - 28 mp, suprafaţa terenului - 3.027,20 mp, vecini: S - drum comunal 42, N - uliţă, E - clădire primărie, V - dispensar uman", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1965", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.630.822 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2009".

15. Anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nanov" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 65, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Situat în partea sudică a localităţii, începând de la hotarul cu comuna Buzescu până la hotarul cu comuna Poroschia, cu traversarea drumului naţional 52 Alexandria-Turnu Măgurele, având suprafaţa totală de 115,88 ha, compus din 5 parcele distincte fiecare cu suprafeţele şi vecinătăţile de mai jos:

1. tarlaua 37, parcela Hb 359, în suprafaţă de 56,85 hectare, cu vecinătăţile: nord - proprietăţi private, sud - proprietăţi private, est - dig separaţie, vest - limită Buzescu

2. tarlaua 35/2, parcela Hb 362, în suprafaţă de 16,86 ha, cu vecinătăţile: nord - proprietăţi private, sud - proprietăţi private, est - dig separaţie, vest - dig separaţie

3. tarlaua 35/3, parcela Hb 363, în suprafaţă de 7,00 ha, cu vecinătăţile: nord - proprietăţi private, sud - proprietăţi private, est - drum naţional 52, vest - dig separaţie

4. tarlaua 44, parcela Hs 400, în suprafaţă de 13,64 ha, cu vecinătăţile: nord - proprietăţi private, sud - pădure, est - dig separaţie, vest - drum naţional 52

5. tarlaua 44, parcela Hb 398, în suprafaţă de 21,53 ha, cu vecinătăţile: nord - proprietăţi private, sud - pădure, est - limită Alexandria, vest - dig separaţie", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2009";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia 102 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 103-106, conform anexei nr. 8.

16. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nasturelu", la poziţia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Centru social de zi After school".

17. Anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Olteni" se modifică după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 59;

b) la poziţia nr. 61, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala cu clasele I-VIII Perii Broşteni", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "„Str. Libertăţii nr. 102, parcela 650, suprafaţa terenului - 6.658 mp, Est - Str. Libertăţii, Vest - drum de exploatare, Sud - Lazăr Anghel, Nord - Belcin Nicolae, clădire Şcoală, suprafaţa construită 513 mp, fundaţie - beton, pereţii - cărămidă, acoperiş - tablă zincată, energie electrică - da, încălzire - combustibil solid; atelier şcoală, suprafaţa construită - 95 mp, fundaţie - beton, pereţii - cărămidă, acoperiş - tablă zincată, energie electrică - da, încălzire - combustibil solid; cămin cultural suprafaţă, construită - 156 mp, fundaţie - beton, pereţi - cărămidă, acoperiş - tablă zincată, energie electrică - da, încălzire - combustibil solid; clădire WC, suprafaţa construită - 33 mp, fundaţie - beton, pereţii - cărămidă, acoperiş - tablă zincată".

18. Anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Peretu" se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „1. clădire grădiniţă de copii, 2. clădire Centrul social de zi pentru supravegherea şi educarea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„1. teren aferent grădiniţei de copii în suprafaţă de 2.919 mp, suprafaţa construită - 890 mp, fundaţie beton, pereţi - cărămidă, acoperiş - şarpantă lemn, învelitoare tablă lindab, vecini: N - Lazăr Marin, uliţă, la E - Centrul social de zi pentru supravegherea şi educarea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, la S - DE 70, la V - uliţă, energie electrică, încălzire - centrală termică cu lemne şi cărbuni;

2. teren aferent Centrului social de zi în suprafaţă de 1.178 mp, suprafaţa construită - 366 mp, fundaţie beton, pereţi cărămidă, acoperiş - şarpantă lemn, învelitoare tablă lindab, vecini: N - Zamfir Lucica, la E - Ionescu Daniel, la S - DE 70, la V - Grădiniţa de copii, energie electrică, încălzire - centrală termică cu lemne şi cărbuni", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1946", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1. - 613.860, 2. - 252.440"; iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2009".

19. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroşani" după poziţia 108 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 109, conform anexei nr. 9.

20. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Plopii Slăviteşti", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 214 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 215, conform anexei nr. 10.

21. Anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poroschia" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 5, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa construită: 450 mp, teren aferent construcţiei 6.700 mp, vecini: N - Socol Gheorghe, E - Mitran Marin, S - Grosu Gheorghe, V - DN51. Clădirea este construită din cărămidă arsă, iar acoperişul tip şarpantă cu învelitoare din ţiglă.", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2009";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia 134 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 135-141, conform anexei nr. 11.

22. Anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scrioaştea" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 83, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa de teren = 2.202 mp; tarlaua 27, parcela 1443, N - Şcoala Scrioaştea, S - drum sătesc, E - Cristea Petre, V - DN 65A, fundaţie beton, pereţi din cărămidă, acoperiş şarpantă lemn, învelit cu tablă, suprafaţa construită = 450 mp, anexe: suprafaţa construită = 120 mp, cu fundaţie din beton şi pereţi din cărămidă, acoperită cu tablă.", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2009";

b) la „Satul Cucueţi", după poziţia nr. 53 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 54-60, conform anexei nr. 12.

23. La anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Seaca", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 144 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 145, conform anexei nr. 13.

24. Anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Siliştea Gumeşti" se modifică şi se completează după cum urmează:

- la poziţia nr. 8, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Şcoala Generală cu clasele I-IV Măgura: comuna Siliştea Gumeşti, fundaţie - beton, pereţi - cărămidă, şarpantă - lemn, învelitoare - tablă, suprafaţă construită - 268 mp, suprafaţă aferentă - 5.985 mp, dotări: alimentare - energie electrică, încălzire - combustibil solid. Vecinătăţi: la Nord - teren arabil - Dobrescu Alexandru, la Sud - drum sătesc nr. 1827, la Est - teren grădiniţă de copii, la Vest - drum sătesc nr. 1846, împrejmuire gard prefabricate beton. Teren aferent construcţiei de grădiniţă: comuna Siliştea Gumeşti, suprafaţă aferentă - 1.400 mp, vecinătăţi: la Nord - teren domeniul public aferent Şcolii Generale cu clasele I-IV Măgura, la Sud - drum sătesc - 1827, la Est - Matei AS Marin, la Vest - teren domeniul public aferent Şcolii Generale cu clasele I-IV Măgura", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009".

25. Anexa nr. 73 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Slobozia Mândra" se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural. Cvartal 57, parcela 3. N - Teren intravilan primărie, S - CEC Bank - S.A. Slobozia Mândra şi Bunoaica Florian, E - Cazangiu Tudorina, V - DJ 546. Suprafaţa construcţie = 744 mp, fundaţie beton, pereţi: ZP. Acoperiş: L. Invelitoare: TB; Suprafaţă totală teren = 5.193 mp, compusă din: suprafaţa de 3.373 mp, categoria de folosinţă CC şi suprafaţa de 1.820 mp, categoria de folosinţă CC", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009";

- la poziţia nr. 5, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Primăria Comunei Slobozia Mândra şi terenul aferent", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009";

- la poziţia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan. Cvartal 57, parcela 47. N - drum stradal, S - cămin cultural, E - drum stradal, V - magazin mixt. Suprafaţă teren: 3.339 mp", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009";

- la poziţia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren de interes public", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Teren extravilan. Tarlaua 36, parcela 262. Suprafaţa = 7.308 mp, teren intravilan, tarlaua 36, parcela 262/a, suprafaţa = 16.392 mp", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009";

- la poziţia nr. 87, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Drum stradal. De la Burtea Emil până la Alin Florea. L= 366 m, I = 9 m. Pământ", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009";

- la poziţia nr. 88, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Drum stradal. De la Neicu Emilian până la lorga Florea. L= 337 m, I = 9 m. Pământ", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009";

- la poziţia nr. 96, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Drum stradal. De la Mihăilă Voicu până la Drăghici Tudor. L = 690 m, I = 11 m. Pământ", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009";

- la poziţia nr. 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum stradal. De la Mitru Gheorghe până la Moroiu Vasile. L = 464 m, I = 13 m. Pământ", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009";

- la poziţia nr. 116, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum stradal. De la Minea Ştefan până la Jâlcă Ştefan. L = 157 m, I = 10 m. Pământ", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009";

- la poziţia nr. 122, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Drum stradal. De la Andrei Petre până la Jâlcă Tudor. L = 267 m, I = 9 m. Pământ", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009";

- la poziţia nr. 123, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Drum stradal. De la Geampalia Ion până la Dobrescu Marin. L = 304 m, I = 9 m. Pământ", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009";

- la poziţia nr. 136, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Drum stradal. De la Mişu Florea până la Ştefan Stan. L = 129 m, I = 9 m. Pământ", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009";

- la poziţia nr. 148, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Drum stradal. De la Ştefan Mihail până la DJ 546. L = 743 m, I = 10 m. Pământ", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009";

- la poziţia nr. 149, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum stradal. De la DJ 546 până la Lazăr Marin. L = 243 m, I = 8 m. Pământ", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009".

26. Anexa nr. 75 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stejaru" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 5, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Clădire situată pe o suprafaţă de teren de 571,17 mp în intravilanul satului Stejaru, la parterul + etajul adăugirii făcute la clădirea Şcolii Generale Stejaru, fundaţia = beton; pereţi = cărămidă; acoperiş = şarpantă lemn + învelitoare tablă. Suprafaţa construită = 208 mp. Vecinătăţi: est - Primăria Stejaru, vest - Şcoala Stejaru, nord - DJ 679B, sud - Şcoala Stejaru";

- la poziţia nr. 80, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Istrate Ioana-Stănică Anghel - Staţia de epurare. Lungime = 310 ml, lăţime = 10 ml, suprafaţa totală = 3.100 mp";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 219 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 220 şi 221, conform anexei nr. 14.

27. Anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Traian" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent - 9.287 mp, structura de rezistenţă: zid cărămidă, planşeu din beton, fundaţie beton, Vecini: N - DN 51A, V - uliţă, E - Stroe Ioana, S - Odovîncă Petre + loniţă Constantin, corpul A - suprafaţa construită - 470 mp, corpul B = P + 1, suprafaţa construită - 470 mp, corpul C - suprafaţa construită - 301 mp";

- la poziţia nr. 10, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „T 38, A- 165, suprafaţa 1,30 ha, vecini: N, S, E - teren primărie, V - drum exploatare", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2008";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia 93 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 94-97, conform anexei nr. 15.

28. La anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Troianul", la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 189-195.

29. Anexa nr. 85 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vedea" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 1, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa de teren - 1.274 mp. Suprafaţa construită -119 mp. Fundaţie beton, pereţi cărămidă, acoperiş şarpantă lemn, învelitoare tablă. Vecini: N - DS 466, Sud - Neagu Constantin, Est - Pişcaru Marin, Vest - DJ 601F, dispensar uman Vedea", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2009";

- la poziţia nr. 62, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Porneşte din DJ 601F, Miu Anica - teren agricol Moraru Sevastian. Lungime - 300 m, lăţime 6 m"; iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2009";

- la poziţia nr. 83, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Miu Veta - Staţie epurare. Lungime - 405 m, lăţime 8 m", iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2009";

- la poziţia nr. 84, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Porneşte din DJ 601F, Miu Eugenia-Ciufu Maria. Lungime - 400 m, lăţime 15,25 m"; iar coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2009";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 108 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 109-115, conform anexei nr. 16.

30. Anexa nr. 88 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vităneşti" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Clădire şcoala generală, atelier şcolar, microcentrală încălzire şi grup sanitar, sat Vităneşti, comuna Vităneşti", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Clădire şcoală construită din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din 10 săli şi două holuri în suprafaţă de 750 mp, clădire atelier şcolar din cărămidă acoperită cu tablă compusă din 3 încăperi şi un hol, în suprafaţă de 750 mp, clădire microcentrală construită din cărămidă acoperită cu plăci de azbociment, compusă dintr-o încăpere, în suprafaţă totală de 105 mp, grup sanitar construit din zidărie BCA acoperit cu şindrilă bituminoasă, alcătuită din 5 încăperi, în suprafaţă de 32 mp, teren aferent 5.191 mp, vecinătăţi: N - Bunea Micşunel; S - Stancu Nicolae; E - limita intravilan; V - DJ 506", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins:

„Clădire şcoală - 1932-1979

Atelier şcolar- 1975

Microcentrală - 1979

Grup sanitar - 2007";

coloana nr. 5 va avea următorul cuprins:

„Clădire şcoală -531.601 lei

Atelier şcolar - 131.600 lei

Microcentrală - 150.000 lei

Grup sanitar- 149.999,40"; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2009";

- la poziţia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Clădire şcoala generală, atelier şcolar şi grup sanitar, sat Siliştea, comuna Vităneşti", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Clădire şcoală construită din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din 12 săli şi 3 holuri în suprafaţă de 827 mp, situate în Cv. 22; P1094-1095, vecini: N - DJ 506A; S - cămin cultural; E - DC 22; V - Leafu Ion; clădire atelier şcolar din cărămidă acoperită cu planşeu de beton, compusă din 3 încăperi şi un hol, în suprafaţă de 177 mp, situate în Cv. 22; P1096, vecini: N - şcoala generală; S - teren arabil şcoală; E - cămin cultural; V - teren de sport, Grup sanitar construit din cărămidă, acoperit cu planşeu de beton, în suprafaţă de 32 mp, suprafaţă totală aferentă - 4.817 mp", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins:

„Clădire şcoală - 1927-1970

Atelier şcolar- 1977

Grup sanitar - 1970";

coloana nr. 5 va avea următorul cuprins:

„Clădire şcoală - 478.882 lei

Atelier şcolar- 172.500 lei

Grup sanitar- 1.500", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2009";

- la poziţia nr. 13, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din 6 încăperi şi un hol în suprafaţă de 416 mp. Teren aferent - 1.640 mp situat în Cv. 22, P 1092-1093. Vecini: N - Şcoala Generală Siliştea; S - Lică V. Dobre; E - DC 22; V - teren şcoală Siliştea", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2009";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia 272 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 273-279, conform anexei nr. 17.

31. La anexa nr. 90 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Beciu", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia 122 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 123 şi 124, conform anexei nr. 18.

32. La anexa nr. 93 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fântânele", se abrogă poziţiile nr. 3 şi 6.

33. La anexa nr. 94 „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Frăsinet", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia 227 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 228-234, conform anexei nr. 19.

34. Anexa nr. 97 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Saelele" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 61, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Incepe de la Ciopâcă Florea şi Pietreanu Crăciun până la Bondoc Nicolae şi Stăicuţ Dumitru. Are lungime de 132 m şi lăţimea de 12,5 m";

- la poziţia nr. 63, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Incepe de la Simion Gheorghe şi Condeescu Ştefan până la Stăicuţ Dumitru şi Dan Ion. Are lungimea de 225 m şi lăţimea de10m";

- la poziţia nr. 93, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Incepe de la «Malul Bălţii» până la Rusca Pleaşov. Are lungimea de 1.300 m şi lăţimea de 6 m";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia 96 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 97-100, conform anexei nr. 20.

Art. II. - Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

*) Anexele nr. 1-20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 348/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 348 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu