Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.337 din 13.05.2015

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Bihor, Sibiu, Neamţ, Botoşani, Dâmboviţa, Satu Mare, Arad, Argeş, Mureş, Braşov, Alba, Tulcea, Bacău, Constanţa, Cluj şi municipiul Bucureşti în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 365 din 27 mai 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenurile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6 Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.__*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Ilie Botoş,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mircea Duşap. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de stat
ANEXA Nr. 1 DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1. Municipiul Buzău, Str. Unirii nr. 1-3, judeţul Buzău C.F. nr. 63797 Buzău, nr. cadastral 4605 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 5029 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106976 - parţial Construcţii: Pavilionul S 5: - suprafaţa construită = 98,00 mp; - valoarea contabilă = 5,90 lei. Total valoare contabilă Imobil 5029 - parţial = 5,90 lei
2. Municipiul Oradea, Str. Armatei Române nr. 24/A, judeţul Bihor C.F. nr. 171113 Oradea, nr. cadastral 171113 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3502 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 158896 - parţial Construcţii: Pavilionul L: - suprafaţa construită = 67,26 mp; - valoarea contabilă = 55.530,00 lei. Pavilionul O: - suprafaţa construită = 169,91 mp; - valoarea contabilă = 20.460,00 lei. Pavilionul X1: - suprafaţa construită = 13,12 mp; - valoarea contabilă = 15.257,00 lei. Pavilionul X4: - suprafaţa construită = 4,14 mp; - valoarea contabilă = 13,00 lei. Amenajare la teren: Împrejmuire beton din prefabricate: - suprafaţa construită = 100,00 ml; - valoarea contabilă = 100,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 3502 - parţial = 91.360,00 lei
3. Comuna Axente Sever, judeţul Sibiu C.F. nr. 100526 Axente Sever, nr. cadastral 100526 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1214 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103972 - parţial Construcţii: Pavilionul G1: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul G2: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul G3: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul G4: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul G5: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul D: - suprafaţa construită = 156,00 mp; - valoarea contabilă = 117.059,07 lei. Total valoare contabilă Imobil 1214 - parţial = 117.072,07 lei
0 1 2 3
4. Comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ C.F. 50200 Dumbrava Roşie, nr. cadastral 50200 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 604 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106940 - parţial Construcţii: Pavilionul B1: - suprafaţa construită = 114,00 mp; - valoarea contabilă = 3,10 lei. Pavilionul B3: - suprafaţa construită = 114,00 mp; - valoarea contabilă = 3,10 lei. Pavilionul B4: - suprafaţa construită = 114,00 mp; - valoarea contabilă = 3,10 lei. Total valoare contabilă Imobil 604 - parţial = 9,30 lei
5. Municipiul Botoşani, Str. Sucevei nr. 2, judeţul Botoşani C.F. 60709 Botoşani, nr. cadastral 60709; C.F. 60706 Botoşani, nr. cadastral 5718 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 378 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106879 - parţial Construcţii: Pavilionul E - construcţia C23: - suprafaţa construită = 12,57 mp; - valoarea contabilă = 1,40 lei. Pavilionul F - construcţia C 28: - suprafaţa construită = 230,75 mp; - valoarea contabilă = 9,40 lei. Pavilionul F1 - construcţia C 34: - suprafaţa construită = 138,55 mp; - valoarea contabilă = 5,10 lei. Pavilionul R - construcţia C 44: - suprafaţa construită = 580,85 mp; - valoarea contabilă = 30,80 lei. Pavilionul U - construcţia C 33: - suprafaţa construită = 85,01 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul U1 - construcţia C 30: - suprafaţa construită = 72,68 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul X - construcţia C 26: - suprafaţa construită = 62,85 mp; - valoarea contabilă = 0,80 lei. Pavilionul Z - construcţia C 35: - suprafaţa construită = 153,69 mp; - valoarea contabilă = 2,00 lei. Pavilionul Z3 - construcţia C 31: - suprafaţa construită = 102,63 mp; - valoarea contabilă = 83.685,12 lei. Total valoare contabilă Imobil 378 - parţial = 83.739,12 lei
6. Comuna I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa C.F. nr. 70473 I.L. Caragiale, nr. cadastral 70473 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1376 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103746 - parţial Construcţii: Pavilionul X1: - suprafaţa construită = 24,00 mp; - valoarea contabilă = 16.801,20 lei. Amenajare la teren: Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 4.500,00 ml; - valoarea contabilă = 270,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 1376 - parţial = 17.071,20 lei
7. Oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare C.F. nr. 101736 Tăşnad, nr. cadastral 101736 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3164 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106773 - parţial Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 11,00 mp; - valoarea contabilă = 18.781,79 lei. Total valoare contabilă Imobil 3164 - parţial = 18.781,79 lei
0 1 2 3
8. Municipiul Arad, judeţul Arad C.F. nr. 340947 Arad, nr. cadastral 16099; C.F. nr. 340951 Arad, nr. cadastral 340951 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1319 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104168 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 8,75 mp; - valoarea contabilă = 0,70 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită = 6,00 mp; - valoarea contabilă = 0,36 lei. Pavilionul D: - suprafaţa construită = 6,00 mp; - valoarea contabilă = 0,36 lei. Pavilionul E: - suprafaţa construită = 3,00 mp; - valoarea contabilă = 0,39 lei. Amenajări la teren: Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând: - suprafaţa construită = 60,00 ml; - valoarea contabilă = 0,60 lei. Reţea energie electrică subterană: - suprafaţa construită = 1.200,00 ml; - valoarea contabilă = 12,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 1319 - parţial = 14,41 lei
9. Municipiul Piteşti, str. Trivale nr. 15, judeţul Argeş C.F. nr. 87867 Piteşti, nr. cadastral 87867 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 301 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103765 - parţial Construcţii: Pavilionul D: - suprafaţa construită = 75,00 mp; - valoarea contabilă = 6.604,79 lei. Pavilionul D1: - suprafaţa construită = 39,00 mp; - valoarea contabilă = 9.246,56 lei. Pavilionul M1: - suprafaţa construită = 39,00 mp; - valoarea contabilă = 322,80 lei. Pavilionul P: - suprafaţa construită = 115,00 mp; - valoarea contabilă = 3.428,44 lei. Pavilionul P1: - suprafaţa construită = 21,00 mp; - valoarea contabilă = 7.881,49 lei. Pavilionul P4: - suprafaţa construită = 607,00 mp; - valoarea contabilă = 1.310.528,31 lei. Pavilionul S1: - suprafaţa construită = 273,00 mp; - valoarea contabilă = 298.162,84 lei. Pavilionul S2: - suprafaţa construită = 280,00 mp; - valoarea contabilă = 10.557,20 lei. Pavilionul S3: - suprafaţa construită = 280,00 mp; - valoarea contabilă = 10.557,20 lei. Pavilionul S4: - suprafaţa construită = 280,00 mp; - valoarea contabilă = 10.557,20 lei. Pavilionul S5: - suprafaţa construită = 280,00 mp; - valoarea contabilă = 10.557,20 lei. Pavilionul S6: - suprafaţa construită = 280,00 mp; - valoarea contabilă = 10.557,20 lei. Pavilionul S7: - suprafaţa construită = 280,00 mp; - valoarea contabilă = 10.557,20 lei.
0 1 2 3
Pavilionul Z4: - suprafaţa construită = 243,00 mp; - valoarea contabilă = 119.742,70 lei. Total valoare contabilă Imobil 301 - parţial = 1.819.261,13 lei
10. Comuna Ungheni, judeţul Mureş C.F. nr. 51445 Ungheni, nr. cadastral 51445 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2365 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104120 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 12,25 mp; - valoarea contabilă = 1,36 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită = 22,87 mp; - valoarea contabilă = 9.980,50 lei. Pavilionul F: - suprafaţa construită = 348,00 mp; - valoarea contabilă = 9,85 lei. Pavilionul G: - suprafaţa construită = 11,10 mp; - valoarea contabilă = 2,28 lei. Pavilionul H: - suprafaţa construită = 6,25 mp; - valoarea contabilă = 1,13 lei. Pavilionul I: - suprafaţa construită = 1,40 mp; - valoarea contabilă = 0,11 lei. Pavilionul J: - suprafaţa construită = 1,40 mp; - valoarea contabilă = 0,11 lei. Pavilionul K: - suprafaţa construită = 1,40 mp; - valoarea contabilă = 0,11 lei. Pavilionul K1: - suprafaţa construită = 185,00 mp; - valoarea contabilă = 4,20 lei. Pavilionul K2: - suprafaţa construită = 15,00 mp; - valoarea contabilă = 7,21 lei. Pavilionul L: - suprafaţa construită = 9,36 mp; - valoarea contabilă = 0,95 lei. Pavilionul M: - suprafaţa construită = 9,36 mp; - valoarea contabilă = 1,19 lei. Pavilionul M1: - suprafaţa construită = 20,70 mp; - valoarea contabilă = 23,79 lei. Pavilionul M2: - suprafaţa construită = 264,00 mp; - valoarea contabilă = 1,86 lei. Pavilionul M3: - suprafaţa construită = 68,96 mp; - valoarea contabilă = 6,04 lei. Pavilionul M4: - suprafaţa construită = 57,60 mp; - valoarea contabilă = 3,46 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită = 9,36 mp; - valoarea contabilă = 0,95 lei. Pavilionul O: - suprafaţa construită = 1,40 mp; - valoarea contabilă = 0,11 lei. Pavilionul P: - suprafaţa construită = 0,69 mp; - valoarea contabilă = 0,06 lei.
0 1 2 3
Pavilionul S: - suprafaţa construită = 10,56 mp; - valoarea contabilă = 1,13 lei. Pavilionul T4: - suprafaţa construită = 204,00 mp; - valoarea contabilă = 3,06 lei. Pavilionul T5: - suprafaţa construită = 41,00 mp; - valoarea contabilă = 17.519,20 lei. Pavilionul T6: - suprafaţa construită = 360,00 mp; - valoarea contabilă = 54,05 lei. Amenajare la teren: Reţea gaze naturale: - suprafaţa construită = 163,40 ml; - valoarea contabilă = 604,58 lei. Total valoare contabilă Imobil 2365 - parţial = 28.227,29 lei
11. Oraşul Roman, str. Profesor Dumitru Martinaş nr. 2, judeţul Neamţ C.F. 54439 Roman, nr. cadastral 3240 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 482 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106934 - parţial Construcţii: Pavilionul K - construcţia C 20: - suprafaţa construită = 70,59 mp; - valoarea contabilă = 28.350,00 lei. Pavilionul Q2 - construcţia C 28: - suprafaţa construită = 142,54 mp; - valoarea contabilă = 24.690,00 lei. Pavilionul Q3 - construcţia C 29: - suprafaţa construită = 142,54 mp; - valoarea contabilă = 24.690,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 482 - parţial = 77.730,00 lei.
12. Municipiul Braşov, judeţul Braşov C.F. 113303 Braşov, nr. cadastral 113303 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 527 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103978 - parţial Construcţii: Pavilionul K1 -suprafaţa construită = 35,00 mp; -valoarea contabilă = 5.084,98 lei. Pavilionul K2: - suprafaţa construită = 35,00 mp; - valoarea contabilă = 4.323,23 lei. Pavilionul O1: - suprafaţa construită = 241,00 mp; - valoarea contabilă = 20.445,21 lei. Pavilionul O2: - suprafaţa construită = 241,00 mp; - valoarea contabilă = 20.445,21 lei. Pavilionul O3: - suprafaţa construită = 65,00 mp; - valoarea contabilă = 14.563,77 lei. Pavilionul T: - suprafaţa construită = 352,00 mp; - valoarea contabilă = 7.486,70 lei. Pavilionul Y: - suprafaţa construită = 18,00 mp; - valoarea contabilă = 1.120,23 lei. Pavilionul X1: - suprafaţa construită = 104,00 mp; - valoarea contabilă = 280,13 lei. Total valoare contabilă Imobil 527 - parţial = 73.749,46 lei
13. Oraşul Sebeş, judeţul Alba C.F. 75908 Sebeş, nr. cadastral 75908 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 474 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104059 - parţial Construcţii: Pavilionul BC1 - suprafaţa construită = 60,00 mp; - valoarea contabilă = 2,40 lei.
0 1 2 3
Pavilionul BC2: - suprafaţa construită = 60,00 mp; - valoarea contabilă = 2,40 lei. Pavilionul BC3: - suprafaţa construită = 60,00 mp; - valoarea contabilă = 2,40 lei. Pavilionul BC4: - suprafaţa construită = 60,00 mp; - valoarea contabilă = 2,40 lei. Pavilionul BC5: - suprafaţa construită = 60,00 mp; - valoarea contabilă = 2,40 lei. Pavilionul BC6: - suprafaţa construită = 67,00 mp; - valoarea contabilă = 2,70 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită = 73,00 mp; - valoarea contabilă = 6,50 lei. Pavilionul E: - suprafaţa construită = 27,00 mp; - valoarea contabilă = 1.767,92 lei. Pavilionul F: - suprafaţa construită = 10,00 mp; - valoarea contabilă = 300,00 lei. Pavilionul F1: - suprafaţa construită = 10,00 mp; - valoarea contabilă = 300,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 474 - parţial = 2.389,12 lei
14. Comuna Jurilovca, judeţul Tulcea C.F. 30775 Jurilovca, nr. cadastral 491; C.F. 30778 Jurilovca, nr. cadastral 492; Comuna Sarichiol, judeţul Tulcea C.F. 34869 Sarichiol, nr. cadastral 881 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2519 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107184 - parţial Construcţii: Pavilionul C - construcţia C13: - suprafaţa construită = 34,66 mp; - valoarea contabilă = 15.840,00 lei. Pavilionul C 3 - construcţia C 12: - suprafaţa construită = 34,45 mp; - valoarea contabilă = 15.840,00 lei. Pavilionul C 4 - construcţia C 11: - suprafaţa construită = 34,48 mp; - valoarea contabilă = 15.840,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 2519 - parţial = 47.520,00 lei
15. Comuna Dobreni, judeţul Neamţ C.F. 50196 Dobreni, nr. cadastral 50196 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2516 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106950 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 25.162,23 lei. Total valoare contabilă Imobil 2516 - parţial = 25.162,23 lei
16. Comuna Tarcău, judeţul Neamţ C.F. 50196 Tarcău, nr. cadastral 50196 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2880 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106847 - parţial Construcţii: Pavilionul L2: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 0,10 lei. Pavilionul L3: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 0,10 lei. Pavilionul L4: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 0,10 lei.
0 1 2 3
Pavilionul L5: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 0,10 lei. Total valoare contabilă Imobil 2880 - parţial = 0,40 lei
17. Comuna Hemeiuş, judeţul Bacău C.F. nr. 61466 Hemeiuş, nr. cadastral 1340; Comuna Hemeiuş, Şoseaua Bacău-Piatra-Neamţ, judeţul Bacău C.F. nr. 61465 Hemeiuş, nr. cadastral 1341 Imobil 1215 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106929 - parţial Construcţii: Pavilionul J - construcţia C 15: - suprafaţa construită = 125,00 mp; - valoarea contabilă = 10.130,19 lei. Pavilionul M - construcţia C 30: - suprafaţa construită = 12,00 mp; - valoarea contabilă = 768,99 lei. Pavilionul T - construcţia C 13: - suprafaţa construită = 199,00 mp; - valoarea contabilă = 922,26 lei. Pavilionul V1 - construcţia C 2: - suprafaţa construită = 304,00 mp; - valoarea contabilă = 58.490,41 lei. Total valoare contabilă Imobil 1215 - parţial = 70.311,58 lei
18. Oraşul Medgidia, str. Lupeni nr. 51, judeţul Constanţa C.F. nr. 105376 Medgidia, nr. cadastral 105376 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 387 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107129 - parţial Construcţii: Pavilionul C15 (parţial): - suprafaţa construită = 213,00 mp; - valoarea contabilă = 320.930,95 lei. Pavilionul C 16: - suprafaţa construită = 272,00 mp; - valoarea contabilă = 175.013,28 lei. Total valoare contabilă Imobil 387 - parţial = 495.944,23 lei
19. Comuna Floreşti, judeţul Cluj C.F. 58170 Floreşti, nr. cadastral 58170; C.F. 58417 Floreşti, nr. cadastral 58417, C.F. 58169 Floreşti, nr. cadastral 58169 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2350 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106695 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 1.800,00 lei. Pavilionul B: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 900,00 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 50,00 lei. Pavilionul E: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 800,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 2350 - parţial = 3.550,00 lei
20. Bucureşti, str. Dâmbovicioara nr. 10, sectorul 2 C.F. 216168 Bucureşti, nr. cadastral 216168 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2301 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106817 - parţial Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 232,37 mp; - valoarea contabilă = 3.940,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 2301 - parţial = 3.940,00 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 103984 8.19.01 Imobil 5029 Municipiul Buzău, Str. Unirii nr. 1-3, judeţul Buzău C.F. nr. 63797 Buzău, nr. cadastral 4605
2. 158896 8.19.01 Imobil 3502 Municipiul Oradea, Str. Armatei Române nr. 24/A, judeţul Bihor C.F. nr. 171113 Oradea, nr. cadastral 171113
3. 103972 8.19.01 Imobil 1214 Comuna Axente Sever, judeţul Sibiu C.F. nr. 100526 Axente Sever, nr. cadastral 100526
4. 106940 8.19.01 Imobil 604 Comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ C.F. 50200 Dumbrava Roşie, nr. cadastral 50200
5. 106879 8.19.01 Imobil 378 Municipiul Botoşani, Str. Sucevei nr. 2, judeţul Botoşani C.F. 60709 Botoşani, nr. cadastral 60709 C.F. 60706 Botoşani, nr. cadastral 60706
6. 103746 8.19.01 Imobil 1376 Comuna I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa C.F. nr. 70473 I.L. Caragiale, nr. cadastral 70473
7. 106773 8.19.01 Imobil 3164 Oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare C.F. nr. 101736 Tăşnad, nr. cadastral 101736
8. 104168 8.19.01 Imobil 1319 Municipiul Arad, judeţul Arad C.F. nr. 340947 Arad, nr. cadastral 16099 C.F. nr. 340951 Arad, nr. cadastral 340951
9. 103765 8.19.01 Imobil 301 Municipiul Piteşti, str. Trivale nr. 15, judeţul Argeş C.F. nr. 87867 Piteşti, nr. cadastral 87867
10. 104120 8.19.01 Imobil 2365 Comuna Ungheni, judeţul Mureş C.F. nr. 51445 Ungheni, nr. cadastral 51445
11. 106934 8.19.01 Imobil 482 Oraşul Roman, str. Profesor Dumitru Martinaş nr. 2, judeţul Neamţ C.F. 54439 Roman, nr. cadastral 3240
12. 103978 8.19.01 Imobil 527 Municipiul Braşov, judeţul Braşov C.F. 113303 Braşov, nr. cadastral 113303
13. 104059 8.19.01 Imobil 474 Oraşul Sebeş, judeţul Alba C.F. 75908 Sebeş, nr. cadastral 75908
14. 107184 8.19.01 Imobil 2519 Comuna Jurilovca, judeţul Tulcea C.F. 30775 Jurilovca, nr. cadastral 491 C.F. 30778 Jurilovca, nr. cadastral 492 Comuna Sarichiol, judeţul Tulcea C.F. 34869 Sarichiol, nr. cadastral 881
15. 106950 8.19.01 Imobil 2516 Comuna Dobreni, judeţul Neamţ C.F. 50196 Dobreni, nr. cadastral 50196
16. 106847 8.19.01 Imobil 2880 Comuna Tarcău, judeţul Neamţ C.F. 50196 Tarcău, nr. cadastral 50196
17. 106929 8.19.01 Imobil 1215 Comuna Hemeiuş, judeţul Bacău C.F. nr. 61466 Hemeiuş, nr. cadastral 1340 Comuna Hemeiuş, Şoseaua Bacău-Piatra-Neamţ, judeţul Bacău C.F. nr. 61465 Hemeiuş, nr. cadastral 1341
18. 107129 8.19.01 Imobil 387 Oraşul Medgidia, str. Lupeni, nr. 51, judeţul Constanţa C.F. nr. 105376 Medgidia, nr. cadastral 105376
19. 106695 8.19.01 Imobil 2350 Comuna Floreşti, judeţul Cluj C.F. 58170 Floreşti, nr. cadastral 58170 C.F. 58417 Floreşti, nr. cadastral 58417 C.F. 58169 Floreşti, nr. cadastral 58169
20. 106817 8.19.01 Imobil 2301 Bucureşti, str. Dâmbovicioara nr. 10, sectorul 2 C.F. 216168 Bucureşti, nr. cadastral 216168


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 337/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 337 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu