Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.337 din 13.05.2015

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Bihor, Sibiu, Neamţ, Botoşani, Dâmboviţa, Satu Mare, Arad, Argeş, Mureş, Braşov, Alba, Tulcea, Bacău, Constanţa, Cluj şi municipiul Bucureşti în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 365 din 27 mai 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenurile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea. Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6 Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.__*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Ilie Botoş,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mircea Duşap. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de stat
ANEXA Nr. 1 DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
0 1 2 3
1. Municipiul Buzău, Str. Unirii nr. 1-3, judeţul Buzău C.F. nr. 63797 Buzău, nr. cadastral 4605 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 5029 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106976 - parţial Construcţii: Pavilionul S 5: - suprafaţa construită = 98,00 mp; - valoarea contabilă = 5,90 lei. Total valoare contabilă Imobil 5029 - parţial = 5,90 lei
2. Municipiul Oradea, Str. Armatei Române nr. 24/A, judeţul Bihor C.F. nr. 171113 Oradea, nr. cadastral 171113 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3502 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 158896 - parţial Construcţii: Pavilionul L: - suprafaţa construită = 67,26 mp; - valoarea contabilă = 55.530,00 lei. Pavilionul O: - suprafaţa construită = 169,91 mp; - valoarea contabilă = 20.460,00 lei. Pavilionul X1: - suprafaţa construită = 13,12 mp; - valoarea contabilă = 15.257,00 lei. Pavilionul X4: - suprafaţa construită = 4,14 mp; - valoarea contabilă = 13,00 lei. Amenajare la teren: Împrejmuire beton din prefabricate: - suprafaţa construită = 100,00 ml; - valoarea contabilă = 100,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 3502 - parţial = 91.360,00 lei
3. Comuna Axente Sever, judeţul Sibiu C.F. nr. 100526 Axente Sever, nr. cadastral 100526 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1214 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103972 - parţial Construcţii: Pavilionul G1: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul G2: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul G3: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul G4: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul G5: - suprafaţa construită = 42,00 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul D: - suprafaţa construită = 156,00 mp; - valoarea contabilă = 117.059,07 lei. Total valoare contabilă Imobil 1214 - parţial = 117.072,07 lei
0 1 2 3
4. Comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ C.F. 50200 Dumbrava Roşie, nr. cadastral 50200 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 604 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106940 - parţial Construcţii: Pavilionul B1: - suprafaţa construită = 114,00 mp; - valoarea contabilă = 3,10 lei. Pavilionul B3: - suprafaţa construită = 114,00 mp; - valoarea contabilă = 3,10 lei. Pavilionul B4: - suprafaţa construită = 114,00 mp; - valoarea contabilă = 3,10 lei. Total valoare contabilă Imobil 604 - parţial = 9,30 lei
5. Municipiul Botoşani, Str. Sucevei nr. 2, judeţul Botoşani C.F. 60709 Botoşani, nr. cadastral 60709; C.F. 60706 Botoşani, nr. cadastral 5718 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 378 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106879 - parţial Construcţii: Pavilionul E - construcţia C23: - suprafaţa construită = 12,57 mp; - valoarea contabilă = 1,40 lei. Pavilionul F - construcţia C 28: - suprafaţa construită = 230,75 mp; - valoarea contabilă = 9,40 lei. Pavilionul F1 - construcţia C 34: - suprafaţa construită = 138,55 mp; - valoarea contabilă = 5,10 lei. Pavilionul R - construcţia C 44: - suprafaţa construită = 580,85 mp; - valoarea contabilă = 30,80 lei. Pavilionul U - construcţia C 33: - suprafaţa construită = 85,01 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul U1 - construcţia C 30: - suprafaţa construită = 72,68 mp; - valoarea contabilă = 2,60 lei. Pavilionul X - construcţia C 26: - suprafaţa construită = 62,85 mp; - valoarea contabilă = 0,80 lei. Pavilionul Z - construcţia C 35: - suprafaţa construită = 153,69 mp; - valoarea contabilă = 2,00 lei. Pavilionul Z3 - construcţia C 31: - suprafaţa construită = 102,63 mp; - valoarea contabilă = 83.685,12 lei. Total valoare contabilă Imobil 378 - parţial = 83.739,12 lei
6. Comuna I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa C.F. nr. 70473 I.L. Caragiale, nr. cadastral 70473 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1376 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103746 - parţial Construcţii: Pavilionul X1: - suprafaţa construită = 24,00 mp; - valoarea contabilă = 16.801,20 lei. Amenajare la teren: Reţea alimentare cu apă: - suprafaţa construită = 4.500,00 ml; - valoarea contabilă = 270,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 1376 - parţial = 17.071,20 lei
7. Oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare C.F. nr. 101736 Tăşnad, nr. cadastral 101736 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3164 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106773 - parţial Construcţii: Pavilionul P: - suprafaţa construită = 11,00 mp; - valoarea contabilă = 18.781,79 lei. Total valoare contabilă Imobil 3164 - parţial = 18.781,79 lei
0 1 2 3
8. Municipiul Arad, judeţul Arad C.F. nr. 340947 Arad, nr. cadastral 16099; C.F. nr. 340951 Arad, nr. cadastral 340951 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1319 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104168 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 8,75 mp; - valoarea contabilă = 0,70 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită = 6,00 mp; - valoarea contabilă = 0,36 lei. Pavilionul D: - suprafaţa construită = 6,00 mp; - valoarea contabilă = 0,36 lei. Pavilionul E: - suprafaţa construită = 3,00 mp; - valoarea contabilă = 0,39 lei. Amenajări la teren: Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând: - suprafaţa construită = 60,00 ml; - valoarea contabilă = 0,60 lei. Reţea energie electrică subterană: - suprafaţa construită = 1.200,00 ml; - valoarea contabilă = 12,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 1319 - parţial = 14,41 lei
9. Municipiul Piteşti, str. Trivale nr. 15, judeţul Argeş C.F. nr. 87867 Piteşti, nr. cadastral 87867 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 301 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103765 - parţial Construcţii: Pavilionul D: - suprafaţa construită = 75,00 mp; - valoarea contabilă = 6.604,79 lei. Pavilionul D1: - suprafaţa construită = 39,00 mp; - valoarea contabilă = 9.246,56 lei. Pavilionul M1: - suprafaţa construită = 39,00 mp; - valoarea contabilă = 322,80 lei. Pavilionul P: - suprafaţa construită = 115,00 mp; - valoarea contabilă = 3.428,44 lei. Pavilionul P1: - suprafaţa construită = 21,00 mp; - valoarea contabilă = 7.881,49 lei. Pavilionul P4: - suprafaţa construită = 607,00 mp; - valoarea contabilă = 1.310.528,31 lei. Pavilionul S1: - suprafaţa construită = 273,00 mp; - valoarea contabilă = 298.162,84 lei. Pavilionul S2: - suprafaţa construită = 280,00 mp; - valoarea contabilă = 10.557,20 lei. Pavilionul S3: - suprafaţa construită = 280,00 mp; - valoarea contabilă = 10.557,20 lei. Pavilionul S4: - suprafaţa construită = 280,00 mp; - valoarea contabilă = 10.557,20 lei. Pavilionul S5: - suprafaţa construită = 280,00 mp; - valoarea contabilă = 10.557,20 lei. Pavilionul S6: - suprafaţa construită = 280,00 mp; - valoarea contabilă = 10.557,20 lei. Pavilionul S7: - suprafaţa construită = 280,00 mp; - valoarea contabilă = 10.557,20 lei.
0 1 2 3
Pavilionul Z4: - suprafaţa construită = 243,00 mp; - valoarea contabilă = 119.742,70 lei. Total valoare contabilă Imobil 301 - parţial = 1.819.261,13 lei
10. Comuna Ungheni, judeţul Mureş C.F. nr. 51445 Ungheni, nr. cadastral 51445 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2365 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104120 - parţial Construcţii: Pavilionul B: - suprafaţa construită = 12,25 mp; - valoarea contabilă = 1,36 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită = 22,87 mp; - valoarea contabilă = 9.980,50 lei. Pavilionul F: - suprafaţa construită = 348,00 mp; - valoarea contabilă = 9,85 lei. Pavilionul G: - suprafaţa construită = 11,10 mp; - valoarea contabilă = 2,28 lei. Pavilionul H: - suprafaţa construită = 6,25 mp; - valoarea contabilă = 1,13 lei. Pavilionul I: - suprafaţa construită = 1,40 mp; - valoarea contabilă = 0,11 lei. Pavilionul J: - suprafaţa construită = 1,40 mp; - valoarea contabilă = 0,11 lei. Pavilionul K: - suprafaţa construită = 1,40 mp; - valoarea contabilă = 0,11 lei. Pavilionul K1: - suprafaţa construită = 185,00 mp; - valoarea contabilă = 4,20 lei. Pavilionul K2: - suprafaţa construită = 15,00 mp; - valoarea contabilă = 7,21 lei. Pavilionul L: - suprafaţa construită = 9,36 mp; - valoarea contabilă = 0,95 lei. Pavilionul M: - suprafaţa construită = 9,36 mp; - valoarea contabilă = 1,19 lei. Pavilionul M1: - suprafaţa construită = 20,70 mp; - valoarea contabilă = 23,79 lei. Pavilionul M2: - suprafaţa construită = 264,00 mp; - valoarea contabilă = 1,86 lei. Pavilionul M3: - suprafaţa construită = 68,96 mp; - valoarea contabilă = 6,04 lei. Pavilionul M4: - suprafaţa construită = 57,60 mp; - valoarea contabilă = 3,46 lei. Pavilionul N: - suprafaţa construită = 9,36 mp; - valoarea contabilă = 0,95 lei. Pavilionul O: - suprafaţa construită = 1,40 mp; - valoarea contabilă = 0,11 lei. Pavilionul P: - suprafaţa construită = 0,69 mp; - valoarea contabilă = 0,06 lei.
0 1 2 3
Pavilionul S: - suprafaţa construită = 10,56 mp; - valoarea contabilă = 1,13 lei. Pavilionul T4: - suprafaţa construită = 204,00 mp; - valoarea contabilă = 3,06 lei. Pavilionul T5: - suprafaţa construită = 41,00 mp; - valoarea contabilă = 17.519,20 lei. Pavilionul T6: - suprafaţa construită = 360,00 mp; - valoarea contabilă = 54,05 lei. Amenajare la teren: Reţea gaze naturale: - suprafaţa construită = 163,40 ml; - valoarea contabilă = 604,58 lei. Total valoare contabilă Imobil 2365 - parţial = 28.227,29 lei
11. Oraşul Roman, str. Profesor Dumitru Martinaş nr. 2, judeţul Neamţ C.F. 54439 Roman, nr. cadastral 3240 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 482 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106934 - parţial Construcţii: Pavilionul K - construcţia C 20: - suprafaţa construită = 70,59 mp; - valoarea contabilă = 28.350,00 lei. Pavilionul Q2 - construcţia C 28: - suprafaţa construită = 142,54 mp; - valoarea contabilă = 24.690,00 lei. Pavilionul Q3 - construcţia C 29: - suprafaţa construită = 142,54 mp; - valoarea contabilă = 24.690,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 482 - parţial = 77.730,00 lei.
12. Municipiul Braşov, judeţul Braşov C.F. 113303 Braşov, nr. cadastral 113303 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 527 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103978 - parţial Construcţii: Pavilionul K1 -suprafaţa construită = 35,00 mp; -valoarea contabilă = 5.084,98 lei. Pavilionul K2: - suprafaţa construită = 35,00 mp; - valoarea contabilă = 4.323,23 lei. Pavilionul O1: - suprafaţa construită = 241,00 mp; - valoarea contabilă = 20.445,21 lei. Pavilionul O2: - suprafaţa construită = 241,00 mp; - valoarea contabilă = 20.445,21 lei. Pavilionul O3: - suprafaţa construită = 65,00 mp; - valoarea contabilă = 14.563,77 lei. Pavilionul T: - suprafaţa construită = 352,00 mp; - valoarea contabilă = 7.486,70 lei. Pavilionul Y: - suprafaţa construită = 18,00 mp; - valoarea contabilă = 1.120,23 lei. Pavilionul X1: - suprafaţa construită = 104,00 mp; - valoarea contabilă = 280,13 lei. Total valoare contabilă Imobil 527 - parţial = 73.749,46 lei
13. Oraşul Sebeş, judeţul Alba C.F. 75908 Sebeş, nr. cadastral 75908 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 474 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104059 - parţial Construcţii: Pavilionul BC1 - suprafaţa construită = 60,00 mp; - valoarea contabilă = 2,40 lei.
0 1 2 3
Pavilionul BC2: - suprafaţa construită = 60,00 mp; - valoarea contabilă = 2,40 lei. Pavilionul BC3: - suprafaţa construită = 60,00 mp; - valoarea contabilă = 2,40 lei. Pavilionul BC4: - suprafaţa construită = 60,00 mp; - valoarea contabilă = 2,40 lei. Pavilionul BC5: - suprafaţa construită = 60,00 mp; - valoarea contabilă = 2,40 lei. Pavilionul BC6: - suprafaţa construită = 67,00 mp; - valoarea contabilă = 2,70 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită = 73,00 mp; - valoarea contabilă = 6,50 lei. Pavilionul E: - suprafaţa construită = 27,00 mp; - valoarea contabilă = 1.767,92 lei. Pavilionul F: - suprafaţa construită = 10,00 mp; - valoarea contabilă = 300,00 lei. Pavilionul F1: - suprafaţa construită = 10,00 mp; - valoarea contabilă = 300,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 474 - parţial = 2.389,12 lei
14. Comuna Jurilovca, judeţul Tulcea C.F. 30775 Jurilovca, nr. cadastral 491; C.F. 30778 Jurilovca, nr. cadastral 492; Comuna Sarichiol, judeţul Tulcea C.F. 34869 Sarichiol, nr. cadastral 881 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2519 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107184 - parţial Construcţii: Pavilionul C - construcţia C13: - suprafaţa construită = 34,66 mp; - valoarea contabilă = 15.840,00 lei. Pavilionul C 3 - construcţia C 12: - suprafaţa construită = 34,45 mp; - valoarea contabilă = 15.840,00 lei. Pavilionul C 4 - construcţia C 11: - suprafaţa construită = 34,48 mp; - valoarea contabilă = 15.840,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 2519 - parţial = 47.520,00 lei
15. Comuna Dobreni, judeţul Neamţ C.F. 50196 Dobreni, nr. cadastral 50196 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2516 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106950 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 25.162,23 lei. Total valoare contabilă Imobil 2516 - parţial = 25.162,23 lei
16. Comuna Tarcău, judeţul Neamţ C.F. 50196 Tarcău, nr. cadastral 50196 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2880 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106847 - parţial Construcţii: Pavilionul L2: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 0,10 lei. Pavilionul L3: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 0,10 lei. Pavilionul L4: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 0,10 lei.
0 1 2 3
Pavilionul L5: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 0,10 lei. Total valoare contabilă Imobil 2880 - parţial = 0,40 lei
17. Comuna Hemeiuş, judeţul Bacău C.F. nr. 61466 Hemeiuş, nr. cadastral 1340; Comuna Hemeiuş, Şoseaua Bacău-Piatra-Neamţ, judeţul Bacău C.F. nr. 61465 Hemeiuş, nr. cadastral 1341 Imobil 1215 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106929 - parţial Construcţii: Pavilionul J - construcţia C 15: - suprafaţa construită = 125,00 mp; - valoarea contabilă = 10.130,19 lei. Pavilionul M - construcţia C 30: - suprafaţa construită = 12,00 mp; - valoarea contabilă = 768,99 lei. Pavilionul T - construcţia C 13: - suprafaţa construită = 199,00 mp; - valoarea contabilă = 922,26 lei. Pavilionul V1 - construcţia C 2: - suprafaţa construită = 304,00 mp; - valoarea contabilă = 58.490,41 lei. Total valoare contabilă Imobil 1215 - parţial = 70.311,58 lei
18. Oraşul Medgidia, str. Lupeni nr. 51, judeţul Constanţa C.F. nr. 105376 Medgidia, nr. cadastral 105376 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 387 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107129 - parţial Construcţii: Pavilionul C15 (parţial): - suprafaţa construită = 213,00 mp; - valoarea contabilă = 320.930,95 lei. Pavilionul C 16: - suprafaţa construită = 272,00 mp; - valoarea contabilă = 175.013,28 lei. Total valoare contabilă Imobil 387 - parţial = 495.944,23 lei
19. Comuna Floreşti, judeţul Cluj C.F. 58170 Floreşti, nr. cadastral 58170; C.F. 58417 Floreşti, nr. cadastral 58417, C.F. 58169 Floreşti, nr. cadastral 58169 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2350 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106695 - parţial Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 1.800,00 lei. Pavilionul B: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 900,00 lei. Pavilionul C: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 50,00 lei. Pavilionul E: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 800,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 2350 - parţial = 3.550,00 lei
20. Bucureşti, str. Dâmbovicioara nr. 10, sectorul 2 C.F. 216168 Bucureşti, nr. cadastral 216168 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2301 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106817 - parţial Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 232,37 mp; - valoarea contabilă = 3.940,00 lei. Total valoare contabilă Imobil 2301 - parţial = 3.940,00 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
1. 103984 8.19.01 Imobil 5029 Municipiul Buzău, Str. Unirii nr. 1-3, judeţul Buzău C.F. nr. 63797 Buzău, nr. cadastral 4605
2. 158896 8.19.01 Imobil 3502 Municipiul Oradea, Str. Armatei Române nr. 24/A, judeţul Bihor C.F. nr. 171113 Oradea, nr. cadastral 171113
3. 103972 8.19.01 Imobil 1214 Comuna Axente Sever, judeţul Sibiu C.F. nr. 100526 Axente Sever, nr. cadastral 100526
4. 106940 8.19.01 Imobil 604 Comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ C.F. 50200 Dumbrava Roşie, nr. cadastral 50200
5. 106879 8.19.01 Imobil 378 Municipiul Botoşani, Str. Sucevei nr. 2, judeţul Botoşani C.F. 60709 Botoşani, nr. cadastral 60709 C.F. 60706 Botoşani, nr. cadastral 60706
6. 103746 8.19.01 Imobil 1376 Comuna I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa C.F. nr. 70473 I.L. Caragiale, nr. cadastral 70473
7. 106773 8.19.01 Imobil 3164 Oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare C.F. nr. 101736 Tăşnad, nr. cadastral 101736
8. 104168 8.19.01 Imobil 1319 Municipiul Arad, judeţul Arad C.F. nr. 340947 Arad, nr. cadastral 16099 C.F. nr. 340951 Arad, nr. cadastral 340951
9. 103765 8.19.01 Imobil 301 Municipiul Piteşti, str. Trivale nr. 15, judeţul Argeş C.F. nr. 87867 Piteşti, nr. cadastral 87867
10. 104120 8.19.01 Imobil 2365 Comuna Ungheni, judeţul Mureş C.F. nr. 51445 Ungheni, nr. cadastral 51445
11. 106934 8.19.01 Imobil 482 Oraşul Roman, str. Profesor Dumitru Martinaş nr. 2, judeţul Neamţ C.F. 54439 Roman, nr. cadastral 3240
12. 103978 8.19.01 Imobil 527 Municipiul Braşov, judeţul Braşov C.F. 113303 Braşov, nr. cadastral 113303
13. 104059 8.19.01 Imobil 474 Oraşul Sebeş, judeţul Alba C.F. 75908 Sebeş, nr. cadastral 75908
14. 107184 8.19.01 Imobil 2519 Comuna Jurilovca, judeţul Tulcea C.F. 30775 Jurilovca, nr. cadastral 491 C.F. 30778 Jurilovca, nr. cadastral 492 Comuna Sarichiol, judeţul Tulcea C.F. 34869 Sarichiol, nr. cadastral 881
15. 106950 8.19.01 Imobil 2516 Comuna Dobreni, judeţul Neamţ C.F. 50196 Dobreni, nr. cadastral 50196
16. 106847 8.19.01 Imobil 2880 Comuna Tarcău, judeţul Neamţ C.F. 50196 Tarcău, nr. cadastral 50196
17. 106929 8.19.01 Imobil 1215 Comuna Hemeiuş, judeţul Bacău C.F. nr. 61466 Hemeiuş, nr. cadastral 1340 Comuna Hemeiuş, Şoseaua Bacău-Piatra-Neamţ, judeţul Bacău C.F. nr. 61465 Hemeiuş, nr. cadastral 1341
18. 107129 8.19.01 Imobil 387 Oraşul Medgidia, str. Lupeni, nr. 51, judeţul Constanţa C.F. nr. 105376 Medgidia, nr. cadastral 105376
19. 106695 8.19.01 Imobil 2350 Comuna Floreşti, judeţul Cluj C.F. 58170 Floreşti, nr. cadastral 58170 C.F. 58417 Floreşti, nr. cadastral 58417 C.F. 58169 Floreşti, nr. cadastral 58169
20. 106817 8.19.01 Imobil 2301 Bucureşti, str. Dâmbovicioara nr. 10, sectorul 2 C.F. 216168 Bucureşti, nr. cadastral 216168


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 337/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 337 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu