Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 331 din 28 martie 2007

pentru aprobarea Amendamentului nr. 1, convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti prin Scrisoarea semnata la Luxemburg la 19 mai 2006 si la Bucuresti la 25 si 31 mai 2006, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educationale in Bucuresti,semnat la Bucuresti la 1 octombrie 2003 si la Luxemburg la 7 octombrie 2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 251 din 16 aprilie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 69/2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003,

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 1, convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 19 mai 2006 şi la Bucureşti la 25 şi 31   mai 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003, ratificat prin Legea nr. 69/2004.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul interimar al afacerilor externe,

Călin Popescu-Tăriceanu

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor 17, sectorul 5

RO-70060 Bucureşti

In atenţia:

Domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Doamnei Carmen Ghiţă

Primăria Municipiului Bucureşti

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5

RO-Bucureşti

In atenţia domnului Vladimir Sommer

Luxemburg, 19 mai 2006

JUII/MA&SEE/FBR/fb

Ref: ROMÂNIA - Reabilitarea infrastructurii şcolare din Bucureşti - Proiectul AFI (FI nr. 22.214)

Contract de finanţare (Contractul de finanţare) semnat pe 1/7 octombrie 2003 de România, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului Bucureşti

AMENDAMENTUL   Nr. 1*)

Stimate domnule Vlădescu,

Facem referire la scrisoarea primită prin poştă în data de 9 martie 2006, prin care Băncii Europene de Investiţii i s-a solicitat să revizuiască lista şcolilor din Descrierea tehnică a proiectului în cauză, aşa cum se descrie în anexa A la prezenta.

*) Traducere.

Având în vedere cele de mai sus, prin prezenta acceptăm solicitarea de a amenda Contractul de finanţare, în baza acceptului dumneavoastră, declarat mai jos.

Anexa A la Contractul de finanţare se înlocuieşte cu anexa A ataşată la prezenta scrisoare.

Toţi ceilalţi termeni şi condiţii din Contractul de finanţare vor rămâne neschimbaţi.

Termenii definiţi în Contractul de finanţare vor avea acelaşi înţeles atunci când sunt folosiţi în cadrul acestuia, cu excepţia cazurilor în care se menţionează altfel.

Pentru a putea confirma acceptul dumneavoastră asupra celor de mai sus, vă solicităm să iniţializaţi, să contrasemnaţi şi să daţi fiecare dintre cele 4 originale în locul arătat mai jos, să le transmiteţi Primăriei Municipiului Bucureşti pentru semnăturile respective şi apoi să returnati Băncii două dintre originalele semnate prin poştă înregistrată sau prin curier. Amendamentul va intra în vigoare la data primirii de către noi a copiilor originale ale acestei scrisori semnate de dumneavoastră.

Ai dumneavoastră,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

F. Bruni Roccia                         

G.P. Manzella

Agreat şi acceptat pentru şi în numele Ministerului Finanţelor Publice

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finanţelor publice

Data: 31 mai 2006

Agreat şi acceptat pentru şi în numele Primăriei Municipiului Bucureşti

Adriean Videanu,

primar general

Data: 25 mai 2006

ANEXA A

România - Reabilitarea infrastructurii şcolare din Bucureşti - Proiectul AFI

DESCRIEREA   TEHNICĂ

1.  Scop

Proiectul include mai multe scheme în sprijinul reabilitării infrastructurii şcolilor din Bucureşti.

2.  Descriere

Proiectul cuprinde 102 unităţi de învăţământ preuniversitar. Oraşul Bucureşti este împărţit în 6 sectoare. Unităţile de învăţământ sunt amplasate pe întregul teritoriu al municipiului Bucureşti. Lista unităţilor de învăţământ prezentate pentru finanţare, cu o descriere sumară, este inclusă în tabelul nr. 1.

Proiectul, cu diferenţieri de la şcoală la şcoală, se referă la: consolidarea clădirilor împotriva cutremurelor; construirea de clădiri noi şi de săli de sport multifuncţionale; reabilitarea   infrastructurii   sanitare   si   de   canalizare;reabilitarea utilităţilor (alimentare cu apă, încălzire, electricitate, telefon şi internet); asigurarea de mobilier şi echipamente (inclusiv calculatoare), pregătirea profesorilor pentru utilizarea echipamentelor de calcul (limitată la profesorii din şcolile care vor fi dotate în cadrul Proiectului) şi cheltuieli administrative ale Proiectului.

Proiectul cuprinde, de asemenea, proiectarea şcolilor şi supravegherea lucrărilor, incluzând toate serviciile de consultanţă necesare.

3. Program

Proiectul va fi finalizat în perioada 2003 - 2008. Schemele vor deveni funcţionale imediat ce sunt terminate. Un număr limitat de subproiecte ar putea deveni active începând cu 2006.

Tabelul nr. 1

România - Proiectul   de reabilitare a infrastructurii educaţionale în Bucureşti

Lista şcolilor

Numele şcolii

Adresa şcolii

Felul şcolii

Sectorul 1

Liceul de muzică „G. Enescu"

Str. Gheorghe Manu nr. 30

M

(7 şcoli)

Şcoala nr. 7

Str. Neagoe Vodă nr. 11

S

Şcoala nr. 13

Str. Petrila nr. 10-12

S

Şcoala de muzică şi arte nr. 3 „Cuibul cu barză"

Str. Ştirbei Vodă nr. 101

M

Numele şcolii

Adresa şcolii

Felul şcolii

RETRASĂ

Şcoala nr. 118

Str. Ştirbei Vodă nr. 32-34

S

Şcoala nr. 173

Str. Pavlov nr. 2-4

S

Grupul şcolar agricol „V. Harnaj"

Bd. Ficusului nr. 18

LT

Şcoala nr. 17 „Pia Brăteanu"

Str. Petoffi Sandor nr. 14-16

S

Sectorul 2

Şcoala nr. 30

Str. Lăptari nr. 23

S

(15 şcoli)

Şcoala nr. 50

Str. Ion Maiorescu nr. 32

S

Şcoala nr. 66

Str. Logofăt Dan nr. 1

S

Colegiul tehnic „Traian"

Str. Luigi Galvani nr. 20

LT

Şcoala nr. 62

Str. Potârnichii nr. 3

S

Şcoala nr. 23

Str. Oltarului nr. 11

S

Şcoala nr. 41

Str. Nicolae Apostol nr. 2

S

Colegiul Naţional „Spiru Haret" nr. 17

Str. Italiană nr. 17

L

Şcoala nr. 49*)

Str. Vatra Luminoasă nr. 99

S

Şcoala nr. 145

Str. Heliade între Vii nr. 36

S

Şcoala   nr. 40

Str. Periş nr. 27

S

Colegiul tehnic „Edmond Nicolau"

Bd. Dimitrie Pompei nr. 3

LT

Şcoala nr. 31

Bd. Lacul Tei nr. 116

S

Colegiul Naţional „Cantemir Vodă"

Str. Viitorului nr. 60

L

Şcoala Centrală

Str. Icoanei nr. 3-5

LE

Sectorul 3

Şcoala nr. 16

Intr. Constantin Brâncuşi nr. 7

S

(11 şcoli)

Şcoala Mexic nr. 22*)

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 28

S

Grupul şcolar industrial „Republica"

Bd. Basarabia nr. 256

LT

Şcoala nr. 87

Str. Râmnicu Vâlcea nr. 52

S

Şcoala nr. 47

Str. Vasile Lucaciu nr. 16

S

Şcoala nr. 81

Str. Nerva Traian nr. 33

S

Şcoala nr. 20

Str. Prevederii nr. 19

S

Grădiniţa nr. 160

Aleea Perişor nr. 9

G

Grupul Şcolar „Nichita Stănescu"

Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3

LT

Şcoala nr. 84

Calea Vitan nr. 135

S

Şcoala nr. 149

Aleea Petrişoru nr. 4

S

Sectorul 4

Şcoala nr. 102

Str. cpt. Eremia Popescu nr. 27

S

(20 de şcoli)

Şcoala nr. 79*)

Str. Cuza Vodă nr. 51

S

RETRASA

Şcoala nr. 100

Calea Văcăreşti nr. 167

S

Şcoala nr. 120

Str. Mărţişor nr. 39

S

Şcoala nr. 74

Calea Şerban Vodă nr. 62-64

S

Şcoala nr. 165

Aleea Slătioara nr. 8

S

Şcoala nr. 111

Str. Stoian Militaru nr. 72

S

Şcoala nr. 36

Str. Coştila nr. 2

S

Şcoala nr. 190

Str. serg. Niţu Vasile nr. 16

S

Şcoala nr. 93

Aleea Emil Racoviţă nr. 1

S

Şcoala nr. 133

Str. Stânjeneilor nr. 3

S

Şcoala nr. 194*)

Str. Alexandru Obregia nr. 3A

S

Şcoala nr. 129*)

Str. Izvorul Crişului nr. 6

S

Şcoala nr. 98*)

Str. Stupilor nr. 1

S

Şcoala nr. 109

Str. Petre Ţuţea nr. 3

S

Şcoala nr. 189

Aleea Ciceu nr. 12

S

Şcoala nr. 308

Str. Râul Şoimului nr. 8

S

Şcoala nr. 110

Str. Argeşului nr. 6

S

Şcoala nr. 97

Str. Viorele nr. 7

S

Numele şcolii

Adresa şcolii

Felul şcolii

Şcoala nr. 119

Str. Almaşul Mic nr. 4

S

Şcoala nr. 113

Str. Parincea nr. 4

S

Sectorul 5

(11 şcoli)

RETRASĂ

Şcoala nr. 146*)

Şos. Panduri nr. 42

S

Şcoala nr. 136*)

Prel. Ferentari nr. 68

S

Colegiul economic „Viilor"

Şos. Viilor nr. 38

LE

Şcoala nr. 2

Str. Lacul Bucura nr. 14

S

Colegiul tehnic energetic

Aleea Podul Giurgiului nr. 5

LT

RETRASĂ

Liceul teoretic „Dimitrie Bolintineanu"

Calea Rahovei nr. 311

L

Şcoala nr. 148

Str. Bachus nr. 42

S

RETRASĂ

Şcoala nr. 147

Str. Bacău nr. 1

S

Grupul industrial şcolar „Dimitrie Guşti"

Str. Samuil Vulcan nr. 35

LT

Şcoala nr. 141*)

Str. Amurgului nr. 35

S

Colegiul tehnic „Dumitru Motoc"

Str. Spătaru nr. 16

LT

Grădiniţa nr. 73

Splaiul Independenţei nr. 68

G

Grădiniţa nr. 205

Calea Ferentari nr. 2

G

Şcoala nr. 115

Calea 13 Septembrie nr. 177

S

Sectorul 6

Grupul şcolar industrial „Tehnometal"

Str. Porumbacu nr. 52

LT

(17 şcoli)

Şcoala nr. 153

Str. Săbăreni nr. 21

S

Şcoala nr. 198

Str. Apusului nr. 73-75

S

Şcoala nr. 202

Calea Crângaşi nr. 140

S

Şcoala nr. 161

Calea Giuleşti nr. 486A

S

Şcoala nr. 279 „Sf. Mihail şi Gavril"*)

Prel. Ghencea nr. 24

S

Şcoala nr. 167

Şos. Ciurel nr. 9-11

S

Şcoala nr. 174*)

Str. Roşia Montană nr. 41

S

Şcoala nr. 142

Str. Centurii nr. 4

S

Şcoala nr. 206

Aleea Ariniş nr. 5

S

Şcoala nr. 191

Aleea Poiana Muntelui nr. 1

S

Şcoala nr. 193*)

Str. M.R. Marcu nr. 3

S

Şcoala nr. 156

Str. Dealul Ţugulea nr. 35

S

Şcoala nr. 164*)

Str. Pravăţ nr. 22

S

Şcoala nr. 311

Str. Gârleni nr. 10

S

Grădiniţa nr. 250

Str. Dealul Ţugulea nr. 35

G

Şcoala nr. 310

Str. Roşia Montană nr. 42

S

Şcoli speciale

Şcoala pentru surzi nr. 1

Str. Neatârnării nr. 5, sectorul 1

SS

(18 şcoli)

Şcoala specială nr. 7

Str. Surorilor nr. 4, sectorul 1

SS

Şcoala specială nr. 8

Str. Victor Daimaca nr. 2, sectorul 1

SS

Şcoala specială nr. 10

Str. g-ral Berthelot nr. 20-25, sectorul 1

SS

Centrul de pedagogie curativă şi terapie socială Corabia

Str. Corabia nr. 57-59, sectorul 2

SS

Centrul şcolar nr. 1

Str. Vatra Luminoasă nr. 108, sectorul 2

SS

Centrul şcolar nr. 3

Str. Austrului nr. 37, sectorul 2

SS

Şcoala profesională specială nr. 2

Şos. Pantelimon nr. 299, sectorul 2

SS

Şcoala profesională specială nr. 3

Str. Iancu Marcel nr. 7, sectorul 2

SS

Şcoala pentru ambliopi

Str. Austrului nr. 33, sectorul 2

SS

RETRASĂ

Şcoala pentru hipoacuzici

Str. Busolei nr. 6, sectorul 2

SS

Numele şcolii

Adresa şcolii

Felul şcolii

Şcoala specială nr. 2

Str. Popa Petre nr. 31-41, sectorul 2

SS

Şcoala specială nr. 5

Str. Turturelelor nr. 13, sectorul 3

SS

RETRASĂ

Şcoala specială nr. 4

Şos. Olteniţei nr. 208, sectorul 4

SS

Şcoala specială nr. 6

Str. Sld. Enache Ion nr. 31, sectorul 4

SS

Şcoala specială nr. 9

Str. Trompetului nr. 34, sectorul 5

SS

Şcoala pentru surzi nr. 2

Aleea Istru nr. 6, sectorul 6

SS

Şcoala specială nr. 3

Str. Toporaşi nr. 10, sectorul 6

SS

Şcoala specială nr. 11  - Grădiniţa Specială nr. 2

Aleea Istru nr. 4, sectorul 6

SS

Şcoala specială nr. 1

Str. Popa Rusu nr. 13, sectorul 2

SS

Şcoli care

înlocuiesc

1.

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul"

Bd. Pache Protopopescu nr. 62, sectorul 2

2.

Şcoala generală 108 Alexandru Obregia

Str. Vatra Dornei nr. 8, sectorul 4

3.

Şcoala generală

Prel. Ghencea nr. 144-87, sectorul 5

S - şcoala cu clasele I-VIII.

L - liceu.

LT - liceu tehnic.

LE - liceu economic.

M - şcoală de muzică.

G - grădiniţă.

SS - şcoală specială.

*) Sală de sport a cărei construcţie este finanţată din alt program guvernamental.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 331/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 331 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu