Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 331 din 28 martie 2007

pentru aprobarea Amendamentului nr. 1, convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti prin Scrisoarea semnata la Luxemburg la 19 mai 2006 si la Bucuresti la 25 si 31 mai 2006, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educationale in Bucuresti,semnat la Bucuresti la 1 octombrie 2003 si la Luxemburg la 7 octombrie 2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 251 din 16 aprilie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 69/2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003,

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 1, convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 19 mai 2006 şi la Bucureşti la 25 şi 31   mai 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003, ratificat prin Legea nr. 69/2004.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul interimar al afacerilor externe,

Călin Popescu-Tăriceanu

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor 17, sectorul 5

RO-70060 Bucureşti

In atenţia:

Domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Doamnei Carmen Ghiţă

Primăria Municipiului Bucureşti

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5

RO-Bucureşti

In atenţia domnului Vladimir Sommer

Luxemburg, 19 mai 2006

JUII/MA&SEE/FBR/fb

Ref: ROMÂNIA - Reabilitarea infrastructurii şcolare din Bucureşti - Proiectul AFI (FI nr. 22.214)

Contract de finanţare (Contractul de finanţare) semnat pe 1/7 octombrie 2003 de România, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului Bucureşti

AMENDAMENTUL   Nr. 1*)

Stimate domnule Vlădescu,

Facem referire la scrisoarea primită prin poştă în data de 9 martie 2006, prin care Băncii Europene de Investiţii i s-a solicitat să revizuiască lista şcolilor din Descrierea tehnică a proiectului în cauză, aşa cum se descrie în anexa A la prezenta.

*) Traducere.

Având în vedere cele de mai sus, prin prezenta acceptăm solicitarea de a amenda Contractul de finanţare, în baza acceptului dumneavoastră, declarat mai jos.

Anexa A la Contractul de finanţare se înlocuieşte cu anexa A ataşată la prezenta scrisoare.

Toţi ceilalţi termeni şi condiţii din Contractul de finanţare vor rămâne neschimbaţi.

Termenii definiţi în Contractul de finanţare vor avea acelaşi înţeles atunci când sunt folosiţi în cadrul acestuia, cu excepţia cazurilor în care se menţionează altfel.

Pentru a putea confirma acceptul dumneavoastră asupra celor de mai sus, vă solicităm să iniţializaţi, să contrasemnaţi şi să daţi fiecare dintre cele 4 originale în locul arătat mai jos, să le transmiteţi Primăriei Municipiului Bucureşti pentru semnăturile respective şi apoi să returnati Băncii două dintre originalele semnate prin poştă înregistrată sau prin curier. Amendamentul va intra în vigoare la data primirii de către noi a copiilor originale ale acestei scrisori semnate de dumneavoastră.

Ai dumneavoastră,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

F. Bruni Roccia                         

G.P. Manzella

Agreat şi acceptat pentru şi în numele Ministerului Finanţelor Publice

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finanţelor publice

Data: 31 mai 2006

Agreat şi acceptat pentru şi în numele Primăriei Municipiului Bucureşti

Adriean Videanu,

primar general

Data: 25 mai 2006

ANEXA A

România - Reabilitarea infrastructurii şcolare din Bucureşti - Proiectul AFI

DESCRIEREA   TEHNICĂ

1.  Scop

Proiectul include mai multe scheme în sprijinul reabilitării infrastructurii şcolilor din Bucureşti.

2.  Descriere

Proiectul cuprinde 102 unităţi de învăţământ preuniversitar. Oraşul Bucureşti este împărţit în 6 sectoare. Unităţile de învăţământ sunt amplasate pe întregul teritoriu al municipiului Bucureşti. Lista unităţilor de învăţământ prezentate pentru finanţare, cu o descriere sumară, este inclusă în tabelul nr. 1.

Proiectul, cu diferenţieri de la şcoală la şcoală, se referă la: consolidarea clădirilor împotriva cutremurelor; construirea de clădiri noi şi de săli de sport multifuncţionale; reabilitarea   infrastructurii   sanitare   si   de   canalizare;reabilitarea utilităţilor (alimentare cu apă, încălzire, electricitate, telefon şi internet); asigurarea de mobilier şi echipamente (inclusiv calculatoare), pregătirea profesorilor pentru utilizarea echipamentelor de calcul (limitată la profesorii din şcolile care vor fi dotate în cadrul Proiectului) şi cheltuieli administrative ale Proiectului.

Proiectul cuprinde, de asemenea, proiectarea şcolilor şi supravegherea lucrărilor, incluzând toate serviciile de consultanţă necesare.

3. Program

Proiectul va fi finalizat în perioada 2003 - 2008. Schemele vor deveni funcţionale imediat ce sunt terminate. Un număr limitat de subproiecte ar putea deveni active începând cu 2006.

Tabelul nr. 1

România - Proiectul   de reabilitare a infrastructurii educaţionale în Bucureşti

Lista şcolilor

Numele şcolii

Adresa şcolii

Felul şcolii

Sectorul 1

Liceul de muzică „G. Enescu"

Str. Gheorghe Manu nr. 30

M

(7 şcoli)

Şcoala nr. 7

Str. Neagoe Vodă nr. 11

S

Şcoala nr. 13

Str. Petrila nr. 10-12

S

Şcoala de muzică şi arte nr. 3 „Cuibul cu barză"

Str. Ştirbei Vodă nr. 101

M

Numele şcolii

Adresa şcolii

Felul şcolii

RETRASĂ

Şcoala nr. 118

Str. Ştirbei Vodă nr. 32-34

S

Şcoala nr. 173

Str. Pavlov nr. 2-4

S

Grupul şcolar agricol „V. Harnaj"

Bd. Ficusului nr. 18

LT

Şcoala nr. 17 „Pia Brăteanu"

Str. Petoffi Sandor nr. 14-16

S

Sectorul 2

Şcoala nr. 30

Str. Lăptari nr. 23

S

(15 şcoli)

Şcoala nr. 50

Str. Ion Maiorescu nr. 32

S

Şcoala nr. 66

Str. Logofăt Dan nr. 1

S

Colegiul tehnic „Traian"

Str. Luigi Galvani nr. 20

LT

Şcoala nr. 62

Str. Potârnichii nr. 3

S

Şcoala nr. 23

Str. Oltarului nr. 11

S

Şcoala nr. 41

Str. Nicolae Apostol nr. 2

S

Colegiul Naţional „Spiru Haret" nr. 17

Str. Italiană nr. 17

L

Şcoala nr. 49*)

Str. Vatra Luminoasă nr. 99

S

Şcoala nr. 145

Str. Heliade între Vii nr. 36

S

Şcoala   nr. 40

Str. Periş nr. 27

S

Colegiul tehnic „Edmond Nicolau"

Bd. Dimitrie Pompei nr. 3

LT

Şcoala nr. 31

Bd. Lacul Tei nr. 116

S

Colegiul Naţional „Cantemir Vodă"

Str. Viitorului nr. 60

L

Şcoala Centrală

Str. Icoanei nr. 3-5

LE

Sectorul 3

Şcoala nr. 16

Intr. Constantin Brâncuşi nr. 7

S

(11 şcoli)

Şcoala Mexic nr. 22*)

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 28

S

Grupul şcolar industrial „Republica"

Bd. Basarabia nr. 256

LT

Şcoala nr. 87

Str. Râmnicu Vâlcea nr. 52

S

Şcoala nr. 47

Str. Vasile Lucaciu nr. 16

S

Şcoala nr. 81

Str. Nerva Traian nr. 33

S

Şcoala nr. 20

Str. Prevederii nr. 19

S

Grădiniţa nr. 160

Aleea Perişor nr. 9

G

Grupul Şcolar „Nichita Stănescu"

Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3

LT

Şcoala nr. 84

Calea Vitan nr. 135

S

Şcoala nr. 149

Aleea Petrişoru nr. 4

S

Sectorul 4

Şcoala nr. 102

Str. cpt. Eremia Popescu nr. 27

S

(20 de şcoli)

Şcoala nr. 79*)

Str. Cuza Vodă nr. 51

S

RETRASA

Şcoala nr. 100

Calea Văcăreşti nr. 167

S

Şcoala nr. 120

Str. Mărţişor nr. 39

S

Şcoala nr. 74

Calea Şerban Vodă nr. 62-64

S

Şcoala nr. 165

Aleea Slătioara nr. 8

S

Şcoala nr. 111

Str. Stoian Militaru nr. 72

S

Şcoala nr. 36

Str. Coştila nr. 2

S

Şcoala nr. 190

Str. serg. Niţu Vasile nr. 16

S

Şcoala nr. 93

Aleea Emil Racoviţă nr. 1

S

Şcoala nr. 133

Str. Stânjeneilor nr. 3

S

Şcoala nr. 194*)

Str. Alexandru Obregia nr. 3A

S

Şcoala nr. 129*)

Str. Izvorul Crişului nr. 6

S

Şcoala nr. 98*)

Str. Stupilor nr. 1

S

Şcoala nr. 109

Str. Petre Ţuţea nr. 3

S

Şcoala nr. 189

Aleea Ciceu nr. 12

S

Şcoala nr. 308

Str. Râul Şoimului nr. 8

S

Şcoala nr. 110

Str. Argeşului nr. 6

S

Şcoala nr. 97

Str. Viorele nr. 7

S

Numele şcolii

Adresa şcolii

Felul şcolii

Şcoala nr. 119

Str. Almaşul Mic nr. 4

S

Şcoala nr. 113

Str. Parincea nr. 4

S

Sectorul 5

(11 şcoli)

RETRASĂ

Şcoala nr. 146*)

Şos. Panduri nr. 42

S

Şcoala nr. 136*)

Prel. Ferentari nr. 68

S

Colegiul economic „Viilor"

Şos. Viilor nr. 38

LE

Şcoala nr. 2

Str. Lacul Bucura nr. 14

S

Colegiul tehnic energetic

Aleea Podul Giurgiului nr. 5

LT

RETRASĂ

Liceul teoretic „Dimitrie Bolintineanu"

Calea Rahovei nr. 311

L

Şcoala nr. 148

Str. Bachus nr. 42

S

RETRASĂ

Şcoala nr. 147

Str. Bacău nr. 1

S

Grupul industrial şcolar „Dimitrie Guşti"

Str. Samuil Vulcan nr. 35

LT

Şcoala nr. 141*)

Str. Amurgului nr. 35

S

Colegiul tehnic „Dumitru Motoc"

Str. Spătaru nr. 16

LT

Grădiniţa nr. 73

Splaiul Independenţei nr. 68

G

Grădiniţa nr. 205

Calea Ferentari nr. 2

G

Şcoala nr. 115

Calea 13 Septembrie nr. 177

S

Sectorul 6

Grupul şcolar industrial „Tehnometal"

Str. Porumbacu nr. 52

LT

(17 şcoli)

Şcoala nr. 153

Str. Săbăreni nr. 21

S

Şcoala nr. 198

Str. Apusului nr. 73-75

S

Şcoala nr. 202

Calea Crângaşi nr. 140

S

Şcoala nr. 161

Calea Giuleşti nr. 486A

S

Şcoala nr. 279 „Sf. Mihail şi Gavril"*)

Prel. Ghencea nr. 24

S

Şcoala nr. 167

Şos. Ciurel nr. 9-11

S

Şcoala nr. 174*)

Str. Roşia Montană nr. 41

S

Şcoala nr. 142

Str. Centurii nr. 4

S

Şcoala nr. 206

Aleea Ariniş nr. 5

S

Şcoala nr. 191

Aleea Poiana Muntelui nr. 1

S

Şcoala nr. 193*)

Str. M.R. Marcu nr. 3

S

Şcoala nr. 156

Str. Dealul Ţugulea nr. 35

S

Şcoala nr. 164*)

Str. Pravăţ nr. 22

S

Şcoala nr. 311

Str. Gârleni nr. 10

S

Grădiniţa nr. 250

Str. Dealul Ţugulea nr. 35

G

Şcoala nr. 310

Str. Roşia Montană nr. 42

S

Şcoli speciale

Şcoala pentru surzi nr. 1

Str. Neatârnării nr. 5, sectorul 1

SS

(18 şcoli)

Şcoala specială nr. 7

Str. Surorilor nr. 4, sectorul 1

SS

Şcoala specială nr. 8

Str. Victor Daimaca nr. 2, sectorul 1

SS

Şcoala specială nr. 10

Str. g-ral Berthelot nr. 20-25, sectorul 1

SS

Centrul de pedagogie curativă şi terapie socială Corabia

Str. Corabia nr. 57-59, sectorul 2

SS

Centrul şcolar nr. 1

Str. Vatra Luminoasă nr. 108, sectorul 2

SS

Centrul şcolar nr. 3

Str. Austrului nr. 37, sectorul 2

SS

Şcoala profesională specială nr. 2

Şos. Pantelimon nr. 299, sectorul 2

SS

Şcoala profesională specială nr. 3

Str. Iancu Marcel nr. 7, sectorul 2

SS

Şcoala pentru ambliopi

Str. Austrului nr. 33, sectorul 2

SS

RETRASĂ

Şcoala pentru hipoacuzici

Str. Busolei nr. 6, sectorul 2

SS

Numele şcolii

Adresa şcolii

Felul şcolii

Şcoala specială nr. 2

Str. Popa Petre nr. 31-41, sectorul 2

SS

Şcoala specială nr. 5

Str. Turturelelor nr. 13, sectorul 3

SS

RETRASĂ

Şcoala specială nr. 4

Şos. Olteniţei nr. 208, sectorul 4

SS

Şcoala specială nr. 6

Str. Sld. Enache Ion nr. 31, sectorul 4

SS

Şcoala specială nr. 9

Str. Trompetului nr. 34, sectorul 5

SS

Şcoala pentru surzi nr. 2

Aleea Istru nr. 6, sectorul 6

SS

Şcoala specială nr. 3

Str. Toporaşi nr. 10, sectorul 6

SS

Şcoala specială nr. 11  - Grădiniţa Specială nr. 2

Aleea Istru nr. 4, sectorul 6

SS

Şcoala specială nr. 1

Str. Popa Rusu nr. 13, sectorul 2

SS

Şcoli care

înlocuiesc

1.

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul"

Bd. Pache Protopopescu nr. 62, sectorul 2

2.

Şcoala generală 108 Alexandru Obregia

Str. Vatra Dornei nr. 8, sectorul 4

3.

Şcoala generală

Prel. Ghencea nr. 144-87, sectorul 5

S - şcoala cu clasele I-VIII.

L - liceu.

LT - liceu tehnic.

LE - liceu economic.

M - şcoală de muzică.

G - grădiniţă.

SS - şcoală specială.

*) Sală de sport a cărei construcţie este finanţată din alt program guvernamental.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 331/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 331 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu