E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.318 din 23.03.2011

pentru reglementarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 04 aprilie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după punctul 42 se introduc trei noi puncte, punctele 43 , 44 și 45 , cu următorul cuprins: 43. gestionează asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României pentru domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate; 44. desfăşoară activităţi specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităţilor şi liniilor directoare ale acţiunilor preconizate în domeniul reţelelor de transport transeuropene; 45. asigură implementarea acţiunilor specifice necesare interoperabilităţii reţelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice. 2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 74 , cu următorul cuprins: 74. îndeplineşte funcţia de autoritate de management în sectorul transporturi pentru proiectele finanţate din asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României. 3. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Ministrul transporturilor şi infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat. 4. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Numărul maxim de posturi este de 516, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. 5. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, litera d) va avea următorul cuprins: d)Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţiile de specialitate desemnate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, cu responsabilităţi în coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezintă nivelul intermediar de monitorizare a implementării proiectelor ex-ISPA şi de verificare a cheltuielilor; 2. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctul 5 va avea următorul cuprins: 5. Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, desemnate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii; PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Secretarul general al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Ioan Nelu Botiş Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 11 ) (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009) Numărul maxim de posturi = 516, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009) A. UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează de la bugetul de stat

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
1. Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER Bugetul de stat Bucureşti

N O T Ă: Unitatea prevăzută la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 200 de posturi. B. UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
1. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Bucureşti
2. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Bucureşti
3. Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Iaşi Judeţul Iaşi
4. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Cluj-Napoca Judeţul Cluj
5. Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Timişoara Judeţul Timiş
6. Spitalul General Căi Ferate Ploieşti Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Ploieşti Judeţul Prahova
7. Spitalul General Căi Ferate Galaţi Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Galaţi Judeţul Galaţi
8. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Constanţa Judeţul Constanţa
9. Spitalul General Căi Ferate Braşov Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Braşov Judeţul Braşov
10. Spitalul General Căi Ferate Paşcani Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Paşcani Judeţul Iaşi
11. Spitalul General Căi Ferate Simeria Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Simeria Judeţul Hunedoara
12. Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Oradea Judeţul Bihor
13. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Craiova Judeţul Dolj
14. Spitalul General Căi Ferate Sibiu Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Sibiu Judeţul Sibiu
15. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Drobeta-Turnu Severin Judeţul Mehedinţi

NOTĂ: Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activităţile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi şi pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finanţate de la bugetul de stat se stabileşte pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. C. UNITĂŢILE*) care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
1. Clubul Sportiv „Rapid“ Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Bucureşti
2. Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Constanţa Judeţul Constanţa
3. Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă Venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Bucureşti
4. Aeroclubul României Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Bucureşti

*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 2 este de 145, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 3 este de 120, iar pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 4 este de 327. D. UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
1. Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV Venituri proprii Constanţa Judeţul Constanţa
2. Autoritatea Navală Română Venituri proprii Constanţa Judeţul Constanţa
3. Autoritatea Feroviară Română - AFER Venituri proprii Bucureşti
4. Autoritatea Rutieră Română - ARR Venituri proprii Bucureşti
5. Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - CIAS Venituri proprii Bucureşti

E. UNITĂŢILE care funcţionează în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Denumirea unităţii Localitatea
Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Bucureşti

F. UNITĂŢILE care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
1. Societatea Naţională a Căilor Ferate Române – S.N.C.F.R. - R.A. Bucureşti
2. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. Bucureşti
3. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă“ - S.A. Bucureşti
4. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători“ - S.A. Bucureşti
5. Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.“ - S.A. Bucureşti
6. Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. - C.F.R.“ - S.A. Bucureşti
7. Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A. Bucureşti
8. Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti“ - S.A. Otopeni
Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
9. Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A. Comuna Mihail Kogălniceanu Judeţul Constanţa
10. Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia“ - S.A. Timişoara Judeţul Timiş
11. Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“ Bucureşti
12. Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ Bucureşti
13. Societatea Comercială „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM“ - S.A. Otopeni Judeţul Ilfov
14. Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa Constanţa Judeţul Constanţa
15. Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa Judeţul Constanţa
16. Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav“ - S.A. Constanţa Judeţul Constanţa
17. Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi Judeţul Galaţi
18. Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi Judeţul Galaţi
19. Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A. Giurgiu Judeţul Giurgiu
20. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Bucureşti
21. Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ Bucureşti
22. Societatea Comercială „Maritime Training Centre Television“ - S.A. Constanţa Constanţa Judeţul Constanţa
23. Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS“ - S.A. Bucureşti
24. Societatea Comercială „Via Star“ - S.A. BucureştiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 318/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 318 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu