E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.318 din 23.03.2011

pentru reglementarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 04 aprilie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după punctul 42 se introduc trei noi puncte, punctele 43 , 44 și 45 , cu următorul cuprins: 43. gestionează asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României pentru domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate; 44. desfăşoară activităţi specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităţilor şi liniilor directoare ale acţiunilor preconizate în domeniul reţelelor de transport transeuropene; 45. asigură implementarea acţiunilor specifice necesare interoperabilităţii reţelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice. 2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 74 , cu următorul cuprins: 74. îndeplineşte funcţia de autoritate de management în sectorul transporturi pentru proiectele finanţate din asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României. 3. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Ministrul transporturilor şi infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat. 4. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Numărul maxim de posturi este de 516, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. 5. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, litera d) va avea următorul cuprins: d)Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţiile de specialitate desemnate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, cu responsabilităţi în coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezintă nivelul intermediar de monitorizare a implementării proiectelor ex-ISPA şi de verificare a cheltuielilor; 2. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctul 5 va avea următorul cuprins: 5. Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, desemnate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii; PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Secretarul general al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Ioan Nelu Botiş Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 11 ) (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009) Numărul maxim de posturi = 516, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009) A. UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează de la bugetul de stat

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
1. Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER Bugetul de stat Bucureşti

N O T Ă: Unitatea prevăzută la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 200 de posturi. B. UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
1. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Bucureşti
2. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Bucureşti
3. Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Iaşi Judeţul Iaşi
4. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Cluj-Napoca Judeţul Cluj
5. Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Timişoara Judeţul Timiş
6. Spitalul General Căi Ferate Ploieşti Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Ploieşti Judeţul Prahova
7. Spitalul General Căi Ferate Galaţi Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Galaţi Judeţul Galaţi
8. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Constanţa Judeţul Constanţa
9. Spitalul General Căi Ferate Braşov Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Braşov Judeţul Braşov
10. Spitalul General Căi Ferate Paşcani Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Paşcani Judeţul Iaşi
11. Spitalul General Căi Ferate Simeria Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Simeria Judeţul Hunedoara
12. Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Oradea Judeţul Bihor
13. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Craiova Judeţul Dolj
14. Spitalul General Căi Ferate Sibiu Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Sibiu Judeţul Sibiu
15. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat Drobeta-Turnu Severin Judeţul Mehedinţi

NOTĂ: Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activităţile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi şi pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finanţate de la bugetul de stat se stabileşte pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. C. UNITĂŢILE*) care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
1. Clubul Sportiv „Rapid“ Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Bucureşti
2. Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Constanţa Judeţul Constanţa
3. Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă Venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Bucureşti
4. Aeroclubul României Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Bucureşti

*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 2 este de 145, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 3 este de 120, iar pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 4 este de 327. D. UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
1. Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV Venituri proprii Constanţa Judeţul Constanţa
2. Autoritatea Navală Română Venituri proprii Constanţa Judeţul Constanţa
3. Autoritatea Feroviară Română - AFER Venituri proprii Bucureşti
4. Autoritatea Rutieră Română - ARR Venituri proprii Bucureşti
5. Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - CIAS Venituri proprii Bucureşti

E. UNITĂŢILE care funcţionează în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Denumirea unităţii Localitatea
Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Bucureşti

F. UNITĂŢILE care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
1. Societatea Naţională a Căilor Ferate Române – S.N.C.F.R. - R.A. Bucureşti
2. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. Bucureşti
3. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă“ - S.A. Bucureşti
4. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători“ - S.A. Bucureşti
5. Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.“ - S.A. Bucureşti
6. Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. - C.F.R.“ - S.A. Bucureşti
7. Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A. Bucureşti
8. Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti“ - S.A. Otopeni
Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
9. Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A. Comuna Mihail Kogălniceanu Judeţul Constanţa
10. Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia“ - S.A. Timişoara Judeţul Timiş
11. Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“ Bucureşti
12. Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ Bucureşti
13. Societatea Comercială „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM“ - S.A. Otopeni Judeţul Ilfov
14. Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa Constanţa Judeţul Constanţa
15. Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanţa Judeţul Constanţa
16. Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav“ - S.A. Constanţa Judeţul Constanţa
17. Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi Judeţul Galaţi
18. Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi Judeţul Galaţi
19. Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A. Giurgiu Judeţul Giurgiu
20. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Bucureşti
21. Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ Bucureşti
22. Societatea Comercială „Maritime Training Centre Television“ - S.A. Constanţa Constanţa Judeţul Constanţa
23. Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS“ - S.A. Bucureşti
24. Societatea Comercială „Via Star“ - S.A. BucureştiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 318/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 318 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu