Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 310 din 20 martie 2003

privind darea in folosinta gratuita a unor imobile proprietate publica a statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 210 din 31 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu completarile ulterioare, precum si al art. 80 alin. (14) si art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, unor federatii sportive nationale, persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, fara scop lucrativ, a unor bunuri imobile proprietate publica a statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, reprezentand spatii cu destinatie de sediu al acestora.
    Art. 2
    Spatiile cu destinatie de sediu si federatiile sportive nationale care le primesc in folosinta gratuita sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    Predarea-preluarea bunurilor prevazute la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 4
    Cheltuielile aferente consumului de energie electrica, gaze, apa, canal, telefon, precum si celelalte cheltuieli privind folosinta si intretinerea bunurilor prevazute la art. 1, inclusiv impozitele si taxele locale corespunzatoare, se suporta de federatiile sportive nationale pe baza de contract incheiat cu Ministerul Tineretului si Sportului sau cu unitatile subordonate acestuia, prevazute in anexa.
    Art. 5
    Dreptul de folosinta gratuita al federatiilor sportive nationale asupra bunurilor primite conform art. 1 inceteaza in situatia in care Ministerul Tineretului si Sportului constata ca bunurile nu sunt folosite potrivit destinatiei lor.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul tineretului si sportului,
                         Georgiu Gingaras

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile (spatii cu destinatia de birouri), aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, date in folosinta gratuita unor federatii sportive nationale

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Nr. Ministerul Finantelor Publice
    C - Cod clasificare
________________________________________________________________________________
N       N      C    Adresa        Persoana     Persoana         Caracteristicile
r.                  bunurilor     juridica     juridica         tehnice
                    imobile       de la        la care          ale bunurilor
c                   care se       care se      se dau           imobile
r                   dau in        dau in       in
t.                  folosinta     folosinta    folosinta
                                  bunurile     bunurile
                                  imobile      imobile
________________________________________________________________________________
 0      1      2        3             4               5               6
________________________________________________________________________________
 1.  34.228 8.29.04 Municipiul    Ministerul   Federatia Romana  Camerele 503,
                    Bucuresti,    Tineretului  de Volei          505, 506, 507 =
                    str. Vasile   si                             66,52 mp
                    Conta         Sportului    Federatia Romana  Camerele 508,
                    nr. 16,                    de Tenis de Masa  509, 510 =
                    sectorul 2                                   62,15 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 511,
                                               de Schi-Biatlon   512 = 33,30 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 513,
                                               de Canotaj        514, 515 =
                                                                 60,69 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 516,
                                               de Bob si Sanie   517 = 27,40 mp
                                               Federatia         Camera 518 =
                                               Aeronautica       15,13 mp
                                               Romana
                                               Federatia Romana  Camerele 521,
                                               de Polo           522, 523 =
                                                                 41,67 mp
                                               Federatia Romana  Camera 525 =
                                               de Karate         20,59 mp
                                               Traditional
                                               Federatia Romana  Camera 603 =
                                               de Dans Sportiv   19,21 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 604,
                                               de Gimnastica     605, 606, 607,
                                                                 608 = 109,92 mp
                                               Federatia Romana  Camera 609 =
                                               de Yachting       10,90 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 610,
                                               de Caiac-Canoe    611, 612 =
                                                                 58,80 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 613,
                                               de Lupte          617, 618 =
                                                                 78,92 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 614,
                                               de Haltere        615, 616 =
                                                                 47,18 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 619,
                                               de Popice         620 = 51,30 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 621,
                                               Sportul pentru    622 = 46,96 mp
                                               Toti
                                               Federatia Romana  Camera 703 =
                                               de Gimnastica     19,21 mp
                                               Ritmica
                                               Federatia Romana  Camerele 704,
                                               de Tenis          705, 706 =
                                                                 55,10 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 707,
                                               de Sah            708, 709 =
                                                                 67,90 mp
                                               Federatia Romana  Camera 710 =
                                               de Biliard        16,61 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 711,
                                               de Ciclism        712 = 41,98 mp
                                               Federatia Romana  Camera 713 =
                                               de Fotbal-Tenis   21,05 mp
                                               Federatia Romana  Camera 714 =
                                               de Badminton      18,81 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 715,
                                               de Box            716, 717, 718 =
                                                                 86,26 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 719,
                                               de Baschet        720, 721, 722 =
                                                                 98,26 mp
                                               Federatia Romana  Camerele 9, 18
                                               Sportul pentru    (parter) =
                                               Persoane cu       38,45 mp
                                               Handicap

 2.  34.224 8.29.04 Municipiul    Ministerul   Federatia Romana  1 camera =
                    Bucuresti,    Tineretului  de Arte Martiale  20,50 mp
                    bd. Basarabia si           Federatia Romana  1 camera =
                    nr. 37 - 39,  Sportului -  de Arte Martiale  20,50 mp
                    sectorul 2    Complexul    de Contact
                                  Sportiv      Federatia Romana  2 camere =
                                  National     de Baseball si    38,08 mp
                                  "Lia         Softball
                                  Manoliu"     Federatia Romana  1 camera =
                                  (Sediul      de Culturism si   20,50 mp
                                  central)     Fitness
                                               Federatia Romana  1 camera =
                                               de Karate Modern  20,50 mp
                                               Federatia Romana  1 camera =
                                               de Taekwondo      19,04 mp
                                               Federatia Romana  1 camera =
                                               de Karate         20,50 mp
                                               Traditional
                                               Federatia Romana  1 camera =
                                               de Alpinism si    20,50 mp
                                               Escalada

     34.188 8.29.04 Municipiul    Ministerul   Federatia Romana  2 camere =
                    Bucuresti,    Tineretului  de Patinaj        44,14 mp
                    bd. Basarabia si           Federatia Romana  1 camera =
                    nr. 37 - 39,  Sportului -  de Motociclism    50,37 mp
                    sectorul 2    Complexul    Federatia Romana  1 camera =
                                  Sportiv      de Oina           11,84 mp
                                  National     Federatia Romana  2 camere =
                                  "Lia         de Radioamatorism 23,66 mp
                                  Manoliu"     Federatia Romana  1 camera =
                                  (Patinoar)   de Bridge         11,84 mp
                                               Federatia Romana  1 camera =
                                               de Scrabble       11,84 mp
                                               Federatia Romana  1 camera =
                                               de Orientare      11,84 mp
                                               Federatia Romana  au in folosinta
                                               de Oina,          gratuita
                                                                 exclusiva:
                                               Federatia Romana  - 2 holuri =
                                               de                131,74 mp
                                               Radioamatorism,   - grupuri
                                               Federatia Romana  sanitare =
                                               de Bridge si      31,25 mp
                                               Federatia Romana
                                               de Orientare

     34.210 8.29.04 Municipiul    Ministerul   Federatia Romana  Birouri =
                    Bucuresti,    Tineretului  de Natatie si     116,15 mp
                    bd. Basarabia si           Pentatlon
                    nr. 37 - 39,  Sportului -  (inclusiv holuri
                    sectorul 2    Complexul    si grupuri
                                  Sportiv      sanitare)
                                  National
                                  "Lia
                                  Manoliu"
                                  (Complexul
                                  de natatie
                                  si
                                  atletism)

 3. 101.319 8.29.04 Municipiul    Ministerul   Federatia Romana  Camera 203 =
                    Bucuresti,    Tineretului  de Go             20,80 mp
                    Parcul        si           Federatia         Camera 219 =
                    Tineretului,  Sportului -  Ecvestra Romana   28,16 mp
                    sectorul 4    Complexul    Federatia Romana  Camera 210 =
                                  Sportiv      de Modelism       28,60 mp
                                  National     Federatia Romana  Camera 220 =
                                  "Sala        de Tir cu Arcul   22,60 mp
                                  Polivalenta"
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 310/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 310 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu