Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.297 din 29.04.2015

privind schimbarea regimului juridic al unei părţi dintr-un imobil, constituită din construcţii şi amenajări la terenuri, situată în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 311 din 07 mai 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 106.647 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adresei poştale la care este situat imobilul, în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, constituită din construcţii şi amenajări la terenuri, situate pe un teren în suprafaţă de 56 ha aflat în proprietatea municipiului Bistriţa, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.(2) Transmiterea imobilului prevăzut la alin. (1) se face în vederea realizării unor obiective de interes public local. Articolul 3 (1) Consiliul Local al Municipiului Bistriţa va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, conform legii, un număr de 120 de unităţi locative, situate în 3 blocuri, împreună cu terenul aferent acestora, realizate prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe un teren pus la dispoziţie de către Primăria Municipiului Bistriţa, identificat în CF Bistriţa nr. 52581, nr. cadastral 14850, în termen de 7 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Transmiterea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se va face etapizat într-un procent anual de 25% din numărul total de locuinţe după primii 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 4Predarea-preluarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 5Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din
Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi adresa poştală la care este situat acesta, în urma intabulării în cartea funciară

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului înscrisă în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei) Administratorul bunului/CUI
106.647 8.19.01 Imobil 3009 Judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa CF 61296 Nr. cad. 61296 Construcţii şi teren* 58.865.555 96.624.687,82 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. ANEXA Nr. 2 DATELE DE IDENTIFICARE ale unei părţi dintr-un imobil, constituită din construcţii şi amenajări la terenuri, situată în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru care se schimbă regimul juridic

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică/ capacitate/bucăţi/valoare contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
106.647 8.19.01 Imobil 3009 - parţial Judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa CF 61245 nr. cad. 61245 - C1 nr. cad. 61245 - C2 nr. cad. 61245 - C3 nr. cad. 61245 - C4 nr. cad. 61245 - C5 nr. cad. 61245 - C6 nr. cad. 61245 - C7 6.971.468,23 1. Construcţii: Pavilionul A1: - Suprafaţă construită – 73 mp - Suprafaţă desfăşurată - 105 mp - Valoare contabilă - 8,94 lei Pavilionul A2: - Suprafaţă construită - 95 mp - Suprafaţă desfăşurată - 128 mp - Valoare contabilă - 10,82 lei Pavilionul B: - Suprafaţă construită - 45 mp - Suprafaţă desfăşurată - 45 mp - Valoare contabilă – 8.779,19 lei Pavilionul C: - Suprafaţă construită - 33 mp - Suprafaţă desfăşurată - 33 mp - Valoare contabilă - 4.815,67 lei Pavilionul C1: - Suprafaţă construită - 33 mp - Suprafaţă desfăşurată - 33 mp - Valoare contabilă - 4.815,67 lei Pavilionul C2: - Suprafaţă construită - 33 mp - Suprafaţă desfăşurată - 33 mp - Valoare contabilă - 4.815,67 lei Pavilionul F: - Suprafaţă construită - 352 mp - Suprafaţă desfăşurată - 352 mp - Valoare contabilă - 12,46 lei Total suprafaţă construită - 664 mp Total suprafaţă desfăşurată - 729 mp Total valoare contabilă - 23.258,42 lei 2. Amenajări la terenuri: - Reţea energie electrică aeriană - 1.280 ml - Valoare contabilă - 26.240 lei - Reţea energie electrică subterană - 1.250 ml - Valoare contabilă - 36.000 lei - Platou betonat sau asfaltat - 8.000 mp - Valoare contabilă - 120.320 lei - Platouri pavate sau cu macadam - 38.112 mp - Valoare contabilă - 2.939.578,56 lei - Platforme pavate sau cu macadam - 24.600 mp - Valoare contabilă - 1.897.398 lei - Drumuri şi alei asfaltate - 6.500 mp - Valoare contabilă - 876.330 lei - Drumuri şi alei interioare cu macadam - 13.636 mp - Valoare contabilă - 1.051.744,68 lei - Poligon instrucţie tancuri - 1 complet (cpl.) - Valoare contabilă - 352,34 lei - Poligon infanterie E.F.M. - 1 cpl. - Valoare contabilă - 245,2 lei - Poligon antrenament aruncare grenadă mână şi tragere cu grenadă război - 1 cpl. - Valoare contabilă - 0,5 lei - Locaşuri individuale de tragere - 12 buc. - Valoare contabilă - 0,12 lei - Cale poligon (pistă) - 126 m - Valoare contabilă - 0,01 lei - Poziţii de tragere din beton - 3 buc. - Valoare contabilă - 0,3 lei - Amplasament motor - 1 buc. - Valoare contabilă - 0,1 lei Total valoare contabilă - 6.948.209,81 lei Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Domeniul public al municipiului Bistriţa, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistriţa CUI - 4347569


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 297/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 297 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu