E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 387 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 387 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000 modifica articolul 6 din actul Hotărârea 387 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000 modifica articolul 7 din actul Hotărârea 387 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000 modifica articolul 8 din actul Hotărârea 387 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000 modifica articolul 9 din actul Hotărârea 387 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000 modifica articolul 10 din actul Hotărârea 387 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000 modifica articolul 13 din actul Hotărârea 387 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 29 2000 abrogă articolul 2 din actul Hotărârea 387 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 29 din 17 ianuarie 2000

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 17 din 18 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 20 mai 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
    Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In scopul asigurarii sediului prevazut la alin. (1) se aproba transmiterea, fara plata, a imobilului, proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1, identificat conform anexei la prezenta hotarare, din administrarea Fondului Proprietatii de Stat in administrarea agentiei."
    2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) In vederea indeplinirii rolului sau agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) preia, cu plata, de la bancile la care statul este actionar majoritar active bancare din categoria celor prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul valorificarii lor. Preluarea cu plata se face in conditiile prevazute la art. 12^1 din aceeasi ordonanta de urgenta;
    b) valorifica activele bancare la valoarea de piata a acestora, rezultata din raportul dintre cerere si oferta, prin:
    - initierea si/sau finalizarea procedurilor de executare silita;
    - vanzarea creantelor prin licitatii publice sau prin alte proceduri prevazute de lege;
    - negocierea creantelor si esalonarea scadentelor;
    - reesalonarea scadentelor, cu actualizarea, dupa caz, a valorii garantiilor;
    - conversia creantelor in actiuni sau in parti sociale;
    - operatiuni specifice pietei de capital ori alte mecanisme reglementate legal;
    - alte masuri de natura sa faciliteze valorificarea optima a creantelor."
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Finantarea agentiei este asigurata in primul an calendaristic de activitate, partial, prin alocatii de la bugetul de stat si, in completare, din sursele prevazute la alin. (2).
    (2) In urmatorii ani de activitate a agentiei finantarea cheltuielilor de functionare si de operare se asigura din urmatoarele surse si se gestioneaza in regim extrabugetar:
    a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garantia statului, contractate de agentie pe piata interna sau externa;
    b) comisioane aferente serviciilor de consultanta prestate de agentie, pe baza de contract;
    c) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agentie;
    d) alte surse prevazute de lege.
    (3) Agentia aplica dispozitiile legale in materie cu privire la controlul intern, auditul intern si controlul financiar preventiv la institutiile publice.
    (4) Agentia poate, potrivit legii, sa beneficieze de audit extern."
    4. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Structura organizatorica a agentiei se aproba de Consiliul de supraveghere si indrumare, la propunerea secretarului de stat.
    (2) Statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale agentiei se aproba prin ordin al secretarului de stat.
    (3) In structura organizatorica a agentiei pot functiona directii, servicii si birouri.
    (4) In cadrul agentiei, prin ordin al secretarului de stat, se pot organiza, dupa caz, servicii, birouri si colective temporare de lucru.
    (5) Atributiile personalului si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia."
    5. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Secretarul de stat este ordonator principal de credite, potrivit legii, pentru sumele alocate de la bugetul de stat."
    6. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Secretarul de stat al agentiei are urmatoarele atributii:
    a) reprezinta agentia in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii, cu persoanele juridice si fizice, romane si straine, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale;
    b) elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului de supraveghere si indrumare politica si strategia in domeniul valorificarii activelor bancare aflate in portofoliul agentiei;
    c) supune spre aprobare Consiliului de supraveghere si indrumare directiile principale de actiune ale agentiei si instituirea raspunderilor ce revin personalului acesteia;
    d) asigura elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al agentiei, pe care il remite spre avizare Consiliului de supraveghere si indrumare. Incepand cu anul 2000 bugetul de venituri si cheltuieli se elaboreaza si se aproba potrivit legii, avand in vedere dispozitiile privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare;
    e) dispune masuri operative pentru executarea dispozitiilor legale privind agentia, precum si pentru indeplinirea politicii si strategiei in domeniul valorificarii activelor bancare din portofoliul agentiei;
    f) aproba statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale agentiei;
    g) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul agentiei;
    h) prezinta primului-ministru, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual de activitate a agentiei, aprobat de Consiliul de supraveghere si indrumare;
    i) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege."
    7. Alineatul (2) al articolului 9 se abroga.
    8. Alineatul (3) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Salariatii agentiei, membrii Consiliului de supraveghere si indrumare si membrii Comitetului de coordonare a restructurarii au obligatia de a pastra secretul profesional, fiind interzisa folosirea sau dezvaluirea, in timpul activitatii in cadrul agentiei si apoi pe o perioada de 5 ani de la incetarea acesteia, de date sau de fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor agentiei sau ale bancilor carora li se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile si completarile ulterioare."
    9. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarare."
    10. Anexa nr. 2 se abroga.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Agentia de Valorificare
                       a Activelor Bancare
                       Dan I. Pazara,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 29/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 29 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu