Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2896 din  4 decembrie 1966

privind declararea, cercetarea si evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 2 din  4 ianuarie 1967


SmartCity3


    CAP. 1
    ACCIDENTE DE MUNCA

    A. Definitia si clasificarea accidentelor de munca
    Art. 1
    Prin accident de munca, in sensul prezentei hotarari, se intelege vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care se produc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin o zi, invaliditate ori deces.
    Art. 2
    Accidentele de munca se clasifica astfel:
    a) accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin o zi;
    b) accident care produce invaliditate;
    Accidentarea a cel putin 3 persoane in conditiile aratate la literele a, b si c, in acelasi timp si din aceeasi cauza, se considera accident colectiv.
    Art. 3
    Se considera de asemenea accident de munca in sensul art. 1:
    a) accidentul suferit in afara organizatiei socialiste, in timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu, de catre conducatorii mijloacelor de transport si insotitorii acestora, precum si accidentul suferit de tractoristi si mecanizatori, in timpul deplasarii pe drumuri publice de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu;
    b) accidentul produs inainte de inceperea sau dupa incetarea lucrului, daca lucratorul se afla in organizatia socialista unde isi are locul de munca sau in alta organizatie pentru interese legate de serviciu, precum si accidentul produs in timpul pauzelor ce au loc in desfasurarea procesului de munca;
    c) accidentul suferit de elevi, studenti sau ucenici, in timpul indeplinirii practicii profesionale in organizatiile productive;
    d) accidentul suferit de cei care indeplinesc sarcini de stat sau obstesti in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini.

    B. Declararea, cercetarea si evidenta accidentelor de munca
    1. Declararea accidentelor de munca
    Art. 4
    In caz de accident, conducatorul procesului de munca va instiinta de indata, prin orice mijloace, pe conducatorul organizatiei socialiste sau inlocuitorul sau, precum si comitetul sindicatului. Orice persoana care a luat cunostinta de accident sau accidentatul este obligat sa instiinteze despre accident pe conducatorul procesului de munca.
    Art. 5
    In cazul accidentelor de munca colective, mortale si al celor care au produs invaliditate, conducatorul organizatiei socialiste sau inlocuitorul sau va anunta imediat telefonic sau prin orice alte mijloace organele Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii, ale Procuraturii si Ministerului Afacerilor Interne, precum si organul ierarhic superior al organizatiei socialiste si consiliului local sau raional al sindicatului respectiv.
    De asemenea, in cazul cand accidentele produse sunt generate de instalatiile mecanice sub presiune sau de instalatiile de ridicat, se va anunta si inspectoratul regional pentru cazane si instalatii de ridicat al Directiei Generale pentru Metrologie, Standarde si Inventii, pe teritoriul caruia s-a produs accidentul.
    Accidentele de munca colective, mortale si cele care au produs invaliditate prevazute la art. 3 lit. a  vor fi anuntate de indata de catre organele Ministerului Afacerilor Interne organelor Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii, ale Procuraturii, precum si conducatorului organizatiei socialiste din care fac parte cei accidentati.
    Art. 6
    Conducatorul organizatiilor socialiste si al proceselor de munca sunt obligati sa ia masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din procedura accidentelor prevazute la art. 5 alineatul 1, afara de cazurile cand mentinerea acestei stari ar da loc la alte accidente, ar periclita viata sau sanatatea accidentatilor ori securitatea organizatiei socialiste.
    In cazul cand este necesar sa se modifice starea de fapt rezultata din producerea accidentului, se vor face schite ale locului de munca in care s-a produs accidentul, iar in masura posibilitatii, si fotografii sub supravegherea conducatorului organizatiei socialiste sau inlocuitorului sau.

    2.  Cercetarea accidentelor de munca
    Art. 7
    Accidentele de munca ce au produs incapacitate temporara de munca de cel putin o zi vor fi cercetate indata dupa anuntarea lor conducatorului organizatiei socialiste care raspunde de efectuarea cercetarii.
    Cercetarea nu poate fi facuta de acei care - potrivit dispozitiilor legii - aveau obligatia de a organiza, controla si conduce procesul de munca la locul unde a avut loc accidentul, precum si lucratorii subordonati direct acestora.
    Art. 8
    Accidentele de munca ce au produs invaliditate, accidentele mortale sau colective, vor fi cercetate de indata - potrivit dispozitiilor legii - sub aspectul cauzelor si raspunderilor, de organele Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii.
    Ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta si organele centrale ale organizatiilor cooperatiste si ale celorlalte organizatii obstesti sunt obligate sa urmareasca rezultatele si concluziile cercetarii cu privire la cauzele tehnico-organizatorice ale accidentelor de munca prevazute la alineatul precedent si vor stabili masuri corespunzatoare in vederea prevenirii altor accidente de munca.
    Art. 9
    Cu prilejul cercetarii tuturor accidentelor de munca, se vor stabili:
    - cauzele si imprejurarile in care a avut loc accidentul;
    - prevederile din normele de protectie a muncii si ale altor dispozitii legale, care nu au fost respectate;
    - persoanele care se fac raspunzatoare de incalcarea lor;
    - masurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente cu aratarea termenelor de executare.
    Rezultatul cercetarii se va consemna intr-un proces-verbal care se va intocmi conform instructiunilor de aplicare.
    Art. 10
    Accidentele de munca considerate initial ca accidente care produc incapacitate temporara de munca si care ulterior se constata ca au ca urmare validitate vor fi anuntate inspectoratului de stat pentru protectia muncii pe teritoriul caruia s-a produs accidentul si conducatorului organizatiei socialiste de care apartine accidentatul, de catre organul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, care emite decizia de incadrare a accidentatului intr-un grad de invaliditate.
    Pe aceasta baza, inspectoratul de stat pentru protectia muncii procedeaza la cercetarea accidentului.
    Cazurile de deces survenite ulterior producerii accidentului vor fi anuntate acelorasi organe, de catre unitatea medicala care elibereaza certificatul constatator de deces, in vederea cercetarii lor.
    Art. 11
    Accidentele de munca prevazute la art. 3 lit. a  vor fi cercetate, potrivit legii, de organele Ministerului Afacerilor Interne si ale Procuraturii, care - daca va fi necesar - vor solicita participarea organelor Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii in vederea stabilirii cauzelor tehnice si organizatorice care au dus la producerea accidentului.
    Art. 12
    Organizatiile socialiste sunt obligate, la cererea Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii sau inspectoratelor de stat pentru protectia muncii regionale, interraionale, raionale si orasenesti, sa puna la dispozitie specialisti solicitati de acestea pentru efectuarea unor expertize, precum si pentru lamurirea problemelor ce se ridica cu ocazia cercetarii unor accidente de munca sau imbolnaviri profesionale.

    3. Evidenta accidentelor de munca
    Art. 13.
    Accidentele de munca se inregistreaza de organizatia socialista unde s-a produs accidentul, prin completarea formularului tip, intocmit potrivit instructiunilor de aplicare.
    Formularul tip se completeaza pe baza procesului-verbal de cercetare a accidentului si se semneaza de conducatorul organizatiei socialiste sau inlocuitorul sau.
    Art. 14
    Daca cel accidentat provine de la o alta organizatie socialista, fiind trimis in interes de serviciu pentru practica sau schimb de experienta, accidentul se inregistreaza si se trece in evidenta organizatiei socialiste, care - potrivit normelor de protectie a muncii - avea obligatia sa-l instruiasca si sa ia masurile de protectie a muncii la locul de munca unde a avut loc accidentul.
    In acest caz, o copie a formularului tip de inregistrare a accidentului se trimite si organizatiei socialiste de la care provine accidentatul.
    Art. 15
    Accidentele de munca care au produs incapacitate de munca de cel putin o zi se vor inregistra in baza procesului-verbal de cercetare, efectuata potrivit prevederilor art. 7.
    Art. 16
    Accidentele de munca care au produs invaliditate se vor inregistra pe baza procesului-verbal de cercetare intocmit de organele Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii dupa incadrarea accidentului intr-un grad de invaliditate de catre comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, care emite decizia respectiva de incadrare.
    Accidentele de munca mortale sau colective se vor inregistra pe baza procesului-verbal de cercetare intocmit de organele Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii.
    Art. 17
    Accidentele de munca prevazute la art. 3 lit. a  vor fi inregistrate pe baza cercetarilor facute potrivit legii de organele Ministerului Afacerilor Interne si ale Procuraturii, care au obligatia de a trimite organizatiei socialiste al carei angajat sau membru cooperator este accidentatul si inspectoratului de stat pentru protectia muncii al regiunii sau orasului Bucuresti, pe teritoriul caruia se afla sediul organizatiei socialiste de care apartine accidentatul, concluziile cu privire la cercetarea efectuata.
    Pe baza acestor concluzii, inspectoratele de stat pentru protectia muncii respective hotarasc daca accidentele care au avut loc sunt accidente de munca si in acest caz dispun inregistrarea lor la organizatiile socialiste.
    Art. 18
    Pe baza formularelor tip pentru inregistrarea accidentelor de munca, organizatiile socialiste sunt obligate sa intocmeasca darile de seama statistice, potrivit instructiunilor emise de directorul general al Directiei Centrale de Statistica, cu consultarea Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii.
    Art. 19
    Accidentele de munca ce au loc in unitatile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si Ministerul Fortelor Armate vor fi cercetate prin organe proprii ale acestora.
    Declararea, cercetarea si evidenta atat a accidentelor de munca ce se produc in unitatile apartinand Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Fortelor Armate, cat si a accidentelor suferite in timpul muncii de persoanele aflate sub supravegherea ori controlul organelor acestor ministere sau cand persoanele respective presteaza munca in alte organizatii socialiste, se pot face potrivit instructiunilor emise in conformitate cu prevederile prezentei hotarari de Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Fortelor Armate si avizate de Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii.

    CAP. 2
    BOLILE PROFESIONALE

    Art. 20
    Bolile profesionale, in sensul prezentei hotarari, sunt afectiunile care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau unei profesiuni, cauzate de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.
    Art. 21
    Bolile profesionale a caror declarare este obligatorie sunt cele prevazute in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 22
    Declararea bolilor profesionale se face de catre medicii unitatii sanitare care acorda asistenta medicala lucratorilor din organizatia socialista respectiva. Acestea se declara inspectoratului sanitar de stat teritorial, indiferent daca sunt sau nu urmate de incapacitate temporara de munca.
    Art. 23
    Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale in vederea confirmarii sau infirmarii lor, precum si stabilirea de masuri pentru prevenirea altor imbolnaviri din aceleasi cauze, se efectueaza de catre inspectoratul sanitar de stat teritorial.
    Cercetarea se efectueaza impreuna cu medicul de intreprindere sau de institutie sau cu medicul de circumscriptie teritoriala la organizatiile socialiste fara medic, in prezenta conducatorului unitatii sau inlocuitorului acestuia.
    Cercetarea are drept scop:
    - stabilirea cauzelor care au provocat imbolnavirile profesionale si a masurilor care au fost incalcate;
    - stabilirea masurilor ce trebuie luate pentru prevenirea altor imbolnaviri profesionale, cu indicarea termenelor de executare.
    Art. 24
    Intoxicatia acuta profesionala se declara, se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala, cat si ca accident de munca.
    Art. 25
    Boala transmisibila profesionala se declara, se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala, cat si ca boala transmisibila.
    Art. 26
    Conducatorii organizatiilor socialiste sunt obligati sa organizeze evidenta bolilor profesionale conform instructiunilor de aplicare.
    Art. 27
    Ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta si organele centrale ale organizatiilor cooperatiste si ale celorlalte organizatii obstesti sunt obligate sa urmareasca rezultatele si concluziile cercetarii cu privire la cauzele bolilor profesionale si sa stabileasca masurile corespunzatoare in vederea prevenirii acestora.

    CAP. 3
    DISPOZITII FINALE

    Art. 28
    Prevederile prezentei hotarari se aplica angajatilor tuturor organizatiilor de stat, cooperatiste si ai celorlalte organizatii obstesti, membrilor cooperativelor de productie agricole si mestesugaresti, precum si elevilor, studentilor si ucenicilor, daca acestia se accidenteaza in timpul indeplinirii practicii profesionale in organizatiile productive.
    Art. 29
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari se sanctioneaza conform dispozitiilor legale.
    Art. 30
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1967.
    Pe aceeasi data, presedintele Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii si ministerul sanatatii si prevederilor sociale vor emite instructiuni de aplicare a prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 31
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Regulamentul privind inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si asigurarea si utilizarea fondurilor pentru protectia muncii aprobat prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 966/1964, publicata in Colectia de Hotarari si Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 56 din 4 decembrie 1964, cu exceptia art. 21-28, se abroga.

    ANEXA 1

               TABELUL BOLILOR PROFESIONALE DECLARABILE
--------------------------------------------------------------------------------
Denumirea bolii                            Noxele profesionale care
                                                      provoaca boala
--------------------------------------------------------------------------------
1. Intoxicatii (acutesubacute si cro-     Substante cu actiune toxica
    nice) si consecintele lor               cunoscuta

 2. Pneumoconioze (fibroze pulmonare        Pulberi de bioxid de siliciu, sili-
    cauzate de pulberi minerale, cum        cati, azbest, carbune si altele, in
    sunt: silicoza, azbestoza, alte si-     atmosfera locurilor de munca.
    licatoze, aluminoza, precum si
    forme mixte ca: silico-antracoza,
    silico-sideroza si altele) simple
    sau asociate cu tuberculoza.

 3. Imbolnaviri respiratorii cauzate de     Pulberi vegetale textile (bumbacin
    pulberile organice (bisinoza, bron-     canepa si altele) in atmosfera locu-
sita cronica)                               rilor de munca

 4. Imbolnaviri respiratorii cronice        Substante toxice iritante (bioxid de
cauzate de substante toxice iritante    sulf, clor, oxizi de azot si altele)
(iritatia cailor aeriene, emfizemul     in atmosfera locurilor de munca
pulmonar si fibroza pulmonara conse-
 cutive bronsitei cronice)

 5. Astm, bronsic, rinita vasomotorie       Substante de natura vegetala sau
                                            animala, precum si substantele chi-
                                            mice cu proprietati alergizante
                                            (praf de ursol, sidef, ricin, ipeca-
                                             cuana si altele)

 6. Boli infectioase si parazitare          a) contact cu bolnavii infectiosi
                                               sau cu materiale contaminate
                                            b) contact cu animalele bolnave sau
                                            cu produse contaminate de origine
                                            animala sau vegetala (carne, piele,
                                              lina, par, plante si altele)
                                            c) contact cu sol contaminat sau cu
                                             apa contaminata
                                            d) contact cu culturi de germeni,
                                            vaccinuri vii si altele

 7. Imbolnaviri datorite compresiunilor     Conditii de munca in care muncitorii
si decompresiunilor                         sunt expusi la compresiune si decom-
                                            presiune

 8. Tumori maligne, ale pielii si lezi-     a) actiunea radiatiilor ionizante si
uni precanceroase (hipercheratoze,          corpusculare produse de instalatiile
papiloame si altele)                        Rontgen, de acceleratorii de parti-
                                             cule elementare sau de materialele
radioactive; actiunea indelungata a                        radiatiilor
ultraviolete
                                            b) contact indelungat in timpul mun-
                                            cii cu produse de distilare a hui-
                                               lei, petrolului si sisturilor
                                             bituminoase (smoala, asfalt, ulei
                                             antracenic, derivate de antracen,
                                             fenan-
                                            tren, combinatii azoaminice, gudron,
                                            parafina, compusi ai arsenicului si
                                              altele)

    Tumori ale cailor urinare (papiloa-     Expuneri la compusi aminici canceri-
me, cancer)                                         geni
Cancer pulmonar, al cailor aeriene,        Inhalarea gazelor si pulberilor ra-
al mucoasei sinusurilor paranasale         dioactive, inhalarea vaporilor si
                                           pulberilor de compusi cancerigeni ai
                                            cromului si nichelului; inhalarea
                                             prafului sau vaporilor din grudroa-
                                             nele de huila

    Cancer pulmonar, mezotelion pleural     Inhalarea pulberilor de azbest
    si peritoneal

9. Nevroze de coordonare                    Miscari numeroase si frecvent repe-
                                               tate

 Miotendosinovite si tendinite cro-      Incordarea sistematica a muschilor
   nice                                 si ligamentelor respective, sau pre-
                                         siune pe tendoanele respective

10. Artroze cronice, periatrite, stilo-     Presiune sistematica in regiunea ar-
idite, necroze aseptice, osteo-condi-   ticulatiilor respective, supraincor-
lite, bursite, epicondilite             darea si traumatizarea lor, munca
                                         indelungata la temperatura scazuta
                                            si umiditate

11. Boala de vibratii (angionevroze si      Vibratii si trepidatii legate de
    modificari osteoarticulare)             munca cu instrumente care vibreaza
                        puternic

12. Varice foarte accentuate ale vene-      Pozitie ortostatica indelungata
    lor membrelor inferioare complicate
    cu tulburari trofice sau cu procese
    inflamatorii (tromboflebita)

    Tromboflebita de efort a membrelor      Efort cu miscari ample ale membre-
    superioare                              lor superioare

13. Dermite acute si cronice, ulceratii,    a) contact prelungit cu substante
    melanodermii si leucodermii             chimice iritante (lacuri, solventi,
                                            uleiuri minerale, hidrocarburi clo-
                                            rate, compusi ai arsenului, cromu-
                                            lui, acizi, baze si altele)
                                            b) contact cu substante sensibili-
                                            zante (nichel, ursol, fluor, compusi
                                            ai beriliului, dinitroclorbenzen,
                                            antibiotice, rasini formaldehidice,
                                            formalina, compusi ai mercului, no-
                                            vocaina, coloranti organici si
                                            altele)
                                            c) actiunea diferitelor radiatii
                                            ionizante

14.  Laringite cronice accentuate, no-      Incordarea indelungata a coardelor
     dulii cintaretilor                     vocale in exercitarea profesiunii

15. Hipoacuzie si surditate de percep-      Actiunea prelungita a zgomotului
    tie                                     intens

16. Astenomiopie acomodativa, agrava-       Incordarea permanenta a vederii in
    rea miopiei preexistente                munci cu solicitarea aparatului
                                            vizual

17. Cataracta                               a) actiunea indelungata si intensiva
a energiei radiante (radiatii infra-
rosii, radiatii ionizante penetran-
                                            te, unde electromagnetice de inalta
                                            frecventa)
                                            b) actiunea indelungata a unor sub-
                                            stante toxice (trinitrotoluenul,
                                            dinitrofenolul si altele)

18. Electrooftalmie                         Actiunea radiatiilor ultraviolete

19. Conjunctivite si cheratoconjunc-        Substante toxice iritante si pulberi
tivite                                  iritante in zonele de munca

20. Boala de iradiatie                      Actiunea radiatiilor ionizante

21. Sindrom cerebro-astenic si tul-         Actiunea prelungita a undelor elec-
    burari de termoreglare provocate        tromagnetice de inalta frecventa
    de undele electromagnetice de
    inalta frecventa

22. Nistagmus                               Incordarea indelungata a aparatului
                                            vizual in conditii defavorabile de
                                            iluminat

23. Soc caloric, colaps caloric,            Expunere la conditii meteorologice
    crampe calorice                         defavorabile care provoaca supra-
                                            incalzirea organismului

24. Psihonevroze                            Ingrijirea indelungata a bolnavilor
                                            psihici in unitati de psihiatrie

                                                                              
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2896/1966

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2896 din 1966
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu