Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr. din 23.04.2012

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 23 aprilie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Anexa nr. 3 se modifică în sensul eliminării bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Anexa nr. 12 se completează cu bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexă. Articolul IIPentru bunurile prevăzute la art. I, Administraţia Naţională „Apele Române“ va efectua lucrările de cadastru şi înscrierea în cartea funciară, în conformitate cu legislaţia în vigoare. PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Stelian Fuia Ministrul finanţelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi ANEXĂTABEL cu mijloacele fixe cu rol de apărare care se transferă de la ANIF la A.N. Apele Române conform O.U.G. nr. 82/2011
Nr. crt. Nr. MF (actual) Denumirea activului din care urmează a fi transferate active conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Denumirea activului care urmează a fi transferat Amplasamentul Caracteristicile tehnice Valoarea actualizată conform balanţei la data de 31.10.2011 (lei)
Cursul de apă Bazinul hidro Localitatea Judeţul Lungime (m) Înălţime (m) Anul PIF
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A.B.A. ARGEŞ - VEDEA
1 56994 (parţial) Liţa-Olt - judeţul Teleorman - utilitate publică Dig Olt Sâi (transversal)+teren aferent (suprafaţa 132.000 mp, zonă protecţie 84.000 mp) Dunărea Dunărea Liţa-Turnu Măgurele Teleorman 6.000 3,95 1965 33.207,07
2 Dig Seaca (compartimentare) şi teren aferent (suprafaţa 74.800 mp, zonă de protecţie 27.200 mp) Dunărea Dunărea Traian-Seaca Teleorman 3.400 3,66 1965 10.200,00
3 Dig Dunăre (Turnu Măgurele-Seaca) + teren aferent (suprafaţa 413.600 mp, zonă de protecţie 263.200 mp) Dunărea Dunărea Turnu Măgurele-Traian Teleorman 18.800 4,49 1965 165.316,07
4 151056 Clădire canton Seaca - utilitate publică Clădire canton Seaca + teren aferent (2.000 mp) Dunărea Dunărea Seaca Teleorman 1971 5.184,00
5 57065 (parţial) Viişoara - judeţul Teleorman - utilitate publică Dig longitudinal Suhaia - Zimnicea (amonte), cu stăvilar Gârla Iancului + teren aferent (suprafaţa 412.500 mp, zonă de protecţie 231.000 mp) Dunărea Dunărea Seaca-Lisa Teleorman 16.500 4,2 1983 7.517.953,31
6 Dig apărare Suhaia (est + vest) cu evacuare E1, E2 + teren aferent (370.000 mp, zonă de protecţie 185.000 mp) şi consolidări dig lac Suhaia Călmăţui Viişoara Lisa-Suhaia Teleorman 18.000 3,51 1973 320.811,90
7 Dig longitudinal Zimnicea - Seaca (aval) + teren aferent (suprafaţa 512.000 mp, zonă de protecţie 224.000 mp) Dunărea Dunărea Suhaia-Zimnicea Teleorman 16.000 4,01 1962 395.336,58
8 Dig transversal Zimnicea (compartimentare) şi teren aferent (suprafaţa 110.700 mp, zonă de protecţie 57.400 mp) Dunărea Dunărea Zimnicea Teleorman 1.400 4,25 1974 18.063,64
9 Dig longitudinal Zimnicea-Năsturelu + teren aferent (suprafaţa 380.700 mp, zonă de protecţie 197.400 mp) Dunărea + Vedea Dunărea Zimnicea - Năsturelu Teleorman 18.100 5,32 1962 176.315,92
10 151048 Canton nr. 1 Desecare Zimnicea - utilitate publică Canton nr. 1 desecare Zimnicea + teren aferent (4.910 mp) Dunărea Dunărea Zimnicea-Năsturelu Teleorman 1962 3.718,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 151049 Canton nr. 2 îndiguiri Zimnicea - utilitate publică Canton nr. 2 îndiguiri Zimnicea + teren aferent (7.800 mp) Dunărea Dunărea Zimnicea km dig 2 + 200 Teleorman 1962 3.813,00
12 151050 Canton nr. 3 îndiguiri Năsturelu - utilitate publică Canton nr. 3 îndiguiri Năsturelu + teren aferent (5.120 mp) Dunărea Dunărea Năsturelu km dig 11 + 300 Teleorman 1962 3.649,00
13 151051 Canton nr. 4 desecare Năsturelu - utilitate publică Canton nr. 4 desecare Năsturelu + teren aferent (4.600 mp) Dunărea Dunărea Năsturelu km dig 18 + 100 Teleorman 1962 3.719,00
14 60369 Clădire canton I Pietroşani - utilitate publică Canton I Dunărea Dunărea Pietroşani Giurgiu 1960 13.076,00
15 60370 Clădire canton II Vedea II - utilitate publică Canton II Dunărea Dunărea Pietroşani Giurgiu 1960 7.164,00
16 60245 (parţial) Vedea Pietroşani - judeţul Giurgiu - utilitate publică Dig longitudinal Vedea Pietroşani Dunărea Dunărea Vedea Giurgiu 18.000 4,23 1960 91.584,00
17 Dig transversal Vedea Pietroşani Dunărea Dunărea Vedea Giurgiu 4.000 4,8 1960 39.615,00
18 60371 Clădire canton III Vedea - utilitate publică Canton III Dunărea Dunărea Găujani Giurgiu 1960 6.907,00
19 60372 Clădire canton IV Vedea - utilitate publică Canton IV Dunărea Dunărea Vedea Giurgiu 1960 7.140,00
20 60373 Clădire canton V Vedea - utilitate publică Canton V Dunărea Dunărea Vedea Giurgiu 1960 4.856,00
21 60244 (parţial) Vedea Slobozia - judeţul Giurgiu - utilitate publică Dig Slobozia Mahâru Dunărea Dunărea Slobozia Giurgiu 13.400 4,52 1964 126.900,00
22 60375 Clădire canton cazemată SPE Cama - utilitate publică Canton cazemată Dunărea Dunărea Slobozia Giurgiu 1968 15.579,00
23 59525 (parţial) Malu Roşu Gostinu - judeţul Giurgiu - utilitate publică Dig apărare Dunăre (Gostinu) + teren aferent Dunărea Dunărea Gostinu Giurgiu 10.700 5 1965 306.280,00
24 Consolidare mal Dumescu Dunărea Dunărea Gostinu Giurgiu 180.910,00
25 Dig compartimentare şi teren aferent Dunărea Dunărea Gostinu Giurgiu 580 5 1980 80.233,00
26 Dig transversal Băneasa şi teren aferent Dunărea Dunărea Gostinu-Băneasa Giurgiu 7.500 5 1962 41.552,00
27 59539 (parţial) Gostinu Greaca Argeş - judeţul Giurgiu - utilitate publică Dig longitudinal (Greaca) + teren aferent Dunărea Dunărea Gostinu - Greaca Giurgiu 21.500 5 1967 73.195,00
28 60365 Clădire canton 16 + 300 Prundu - utilitate publică Clădire canton 16 + 300 Dunărea Dunărea Prundu Giurgiu 1968 16.568,00
29 60367 Clădire canton 3 Băneasa - utilitate publică Clădire canton 3 Băneasa Dunărea Dunărea Gostinu Giurgiu 1964 13.183,00
30 60368 (parţial) Clădire canton 4 Băneasa - utilitate publică Clădire canton 4 Băneasa Dunărea Dunărea Băneasa Giurgiu 1964 13.186,00
31 123774 Canton 4 + 500 Gostinu - utilitate publică Canton 4 + 500 Dunărea Dunărea Gostinu Giurgiu 1964 3.317,00
32 123773 Clădire canton I Oinacu - utilitate publică Canton 1 Oinacu Dunărea Dunărea Oinacu Giurgiu 1964 6.544,00
33 60364 Clădire canton II Gostinu - utilitate publică Canton 2 Gostinu Dunărea Dunărea Gostinu Giurgiu 1964 3.975,00
A.B.A. BANAT
34 52423 (parţial) Bocşa - Şoşdea - judeţul Caraş-Severin - utilitate publică Dig remuu mal stâng Valea Stancu Valea Stancu Timiş Comuna Măureni, sat Şoşdea Caraş-Severin 1.100 1,42 1988 111.902,18
35 Dig remuu Valea Şoşdea Valea Şoşdea Timiş Comuna Măureni, sat Şoşdea Caraş-Severin 430 1,10 1988 34.721,43
36 Dig remuu Valea Ramna Valea Ramna Timiş Comuna Berzovia Caraş-Severin 1.250 1,20 1988 93.135,27
37 Dig remuu Valea Berzovia Valea Berzovia Timiş Comuna Berzovia Caraş-Severin 400 1,00 1988 24.509,20
38 Dig remuu Valea Burău Valea Burău Timiş Comuna Ramna Caraş-Severin 300 1,10 1988 21.568,15
39 Dig remuu CCB2 CCB2 Timiş Comuna Ramna Caraş-Severin 420 1,10 1988 28.594,13
40 Dig remuu CCR2 CCR2 Timiş Oraş Bocşa Caraş-Severin 200 1,10 1988 37.580,92
41 66676 (parţial) Roiga - judeţul Timiş - utilitate publică Dig închidere Canal Roiga Timiş Comuna Denta Timiş 193 1971 146,00
42 67857 (parţial) Ţeba-Timişat - judeţul Timiş - utilitate publică Dig izolare mal drept Timişat Timiş Comuna Foieni, satul Cruceni Timiş 10.714 1986 42.860,75
43 Dig Timişat mal stâng Timişat Timiş Comuna Foieni, satul Cruceni Timiş 10.714 1986 47.968,59
A.B.A. BUZĂU - IALOMIŢA
44 14615 (parţial) Gostinu Greaca Argeş - judeţul Călăraşi - utilitate publică Dig longitudinal (Chirnogi) + consolidare şi teren aferent (1.570.000 mp) Dunărea Dunărea Greaca-Chirnogi Călăraşi 19.500 5 1967 178.132,00
45 Canton 2 Chirnogi, anexe Dunărea Dunărea Chirnogi Călăraşi 1956 10,77
46 Baraj Cataloi + teren aferent (10.200 mp) Valea Zboiului Dunăre Căscioarele Călăraşi 208 5,8 1970 6.345,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
47 14543 (parţial) Olteniţa Surlari Dorobanţu - judeţul Călăraşi - utilitate publică Dig longitudinal (Olteniţa-Tatina) + teren Dunărea Dunăre Olteniţa-Spanţov Călăraşi 20.060 5 1970 50.160.844,00
48 Canton 2 Olteniţa, anexe Dunărea Dunăre Olteniţa Călăraşi 1930 953,00
49 Canton 3 Olteniţa, anexe Dunărea Dunăre Olteniţa Călăraşi 1930 2.173,00
50 Canton 4 Olteniţa, anexe Dunărea Dunăre Olteniţa Călăraşi 1930 2.173,00
51 Canton 5 Olteniţa Dunărea Dunăre Ulmeni Călăraşi 1930 25,00
52 Dig longitudinal (Tatina-Dorobanţu) Dunărea Dunăre Spanţov-Dorobanţu Călăraşi 11.090 4,5 1970 2.352.050,00
53 Dig transversal Surlari şi teren aferent Dunărea Dunăre Chiselet Călăraşi 2.250 4,5 1970 2.204.360,00
54 Dig transversal Tatina şi teren aferent Dunărea Dunăre Spanţov Călăraşi 3.350 5,86 1970 2.252.867,00
55 Dig transversal Dorobanţu canal Dorobanţu Dunăre Dorobanţu Călăraşi 9.100 5,8 1970 3.658.248,00
56 Canton 6 Chiselet Dunărea Dunăre Chiselet Călăraşi 1930 14,00
57 Canton 7 Chiselet Dunărea Dunăre Spanţov Călăraşi 1930 26,00
58 Canton 8 Mânăstirea Dunărea Dunăre Dorobanţu Călăraşi 1930 15,00
59 Canton 9 Mânăstirea Dunărea Dunăre Dorobanţu Călăraşi 1930 2.328,00
60 Canton 10 Mânăstirea Dunărea Dunăre Dorobanţu Călăraşi 1930 2.328,00
61 Canton 11 Mânăstirea Dunărea Dunăre Dorobanţu Călăraşi 1930 2.042,00
62 14531 (parţial) Amenajarea Boianu Sticleanu - judeţul Călăraşi - utilitate publică Îndiguire Boianu Sticleanu + teren aferent (131.120 mp) Dunărea Dunăre Dorobanţi, Grădiştea, Călăraşi Călăraşi 20.800 4 1971 17.537,00
63 Îndiguire Boianu Sticleanu (Mostiştea) + teren aferent (96.600 mp) Dunărea Dunăre Grădiştea Călăraşi 21.400 4 1971 15.055,00
64 151289 Clădire canton Dunărica - utilitate publică Clădire canton Dunărica - utilitate publică + teren aferent (2.982,32 mp) Dunărea Dunăre Ciocăneşti Călăraşi 1965 1.589,00
65 151303 Clădire canton km 387 - utilitate publică Clădire canton km 387 + teren aferent (4.875,07 mp) Dunărea Dunăre Ciocăneşti Călăraşi 1965 4.223,00
66 14610 (parţial) Amenajare Călăraşi Răul - judeţul Călăraşi - utilitate publică Îndiguire Călăraşi Răul + teren aferent (1.619.700 mp) Br. Borcea Dunăre Călăraşi Călăraşi 3.000 3,5 1961 1.447.684,97
67 151374 Clădire canton km 27 - utilitate publică Clădire canton - km 27 + teren aferent (1.692,44 mp) Br. Borcea Dunăre Dichiseni Călăraşi 1968 696,00
68 151375 Clădire canton km 45 - utilitate publică Clădire canton - km 45 + teren aferent (1.885,01 mp) Br. Borcea Dunăre Călăraşi Călăraşi 1967 773,00
69 14506 (parţial) Amenajarea Borcea de Sus - judeţul Călăraşi - utilitate publică Dig longitudinal Dunăre 42 km + teren aferent (1.447.200 mp) Dunăre Dunăre Borcea, Jegălia, Unirea Călăraşi 42.000 3,8 1965 157.987,00
70 Dig longitudinal Borcea 31,2 km + teren aferent (1.287.000 mp) Br. Borcea Dunăre Borcea, Jegălia, Unirea Călăraşi 31.200 3 1965 133.223,00
71 Consolidare mal Borcea - SPE Cerbu M. şi terenul aferent Br. Borcea Dunăre Borcea Călăraşi 560 2004 16.605.268,38
72 Dig apărare pe traseu deviat 1.325 ml + teren aferent (47.700 mp) Br. Borcea Dunăre Borcea Călăraşi 1.328 1996 1.784.890,50
73 Protecţie dig incinta Borcea de Sus (zona Baital) + teren aferent (746 mp) Br. Borcea Dunăre Borcea Călăraşi 360 1998 2.744.053,58
74 Dig transversal compartimentare 9 km şi terenul aferent Br. Borcea Dunăre Borcea Călăraşi 9.000 2,5 1965 42.189,00
75 151331 Clădire canton - 5 - utilitate publică Clădire canton 5 şi terenul aferent Br. Borcea Dunăre Borcea Călăraşi 1965 16.967,73
76 151353 Clădire canton - 10 - utilitate publică Clădire canton 10 şi teren aferent (2.780,96 mp) Dunăre Feteşti Călăraşi 1938 2.038,00
77 151332 Clădire canton - 6 - utilitate publică Clădire canton 6 şi teren aferent (3.985 mp) Dunăre Borcea Călăraşi 1965 16.650,73
78 151333 Clădire canton - 7 - utilitate publică Clădire canton 7 şi teren aferent (4.344 mp) Dunăre Borcea Călăraşi 1965 16.794,73
79 151326 Clădire canton - 8 - utilitate publică Clădire canton 8 şi teren aferent (3.880 mp) Dunăre Jegălia Călăraşi 1965 18.293,51
80 151327 Clădire canton - 1 - utilitate publică Clădire canton 1 şi teren aferent (3.892 mp) Dunăre Unirea Călăraşi 1965 17.009,06
81 151328 Clădire canton - 2 - utilitate publică Clădire canton 2 şi teren aferent (5.075 mp) Dunăre Unirea Călăraşi 1965 17.482,06
82 151329 Clădire canton - 3 - utilitate publică Clădire canton 3 şi teren aferent (3.152 mp) Dunăre Jegălia Călăraşi 1965 16.641,75
83 151330 Clădire canton - 4 - utilitate publică Clădire canton 4 şi teren aferent (4.471 mp) Dunăre Borcea Călăraşi 1965 16.844,73
84 14538 (parţial) Amenajare Unirea Jegălia Gâldău - judeţul Călăraşi - utilitate publică Dig apărare Dunăre Gâldău 7,8 km şi teren aferent (393.700 mp) Br. Borcea Dunăre Unirea, Jegălia Călăraşi 7.816 2,5 1969 43.212,00
85 16784 (parţial) Amenajarea Borcea de Jos - judeţul Ialomiţa - utilitate publică Dig Dunăre km 0+00-25+100 (Comp. I) Dunăre Dunăre Stelnica - Borduşani Ialomiţa 25.100 4 1965 262.853,21
86 Dig transversal (25+100-30+800) Dunăre Dunăre Borduşani - Făcăeni Ialomiţa 8.700 4 1965 425.796,29
87 Dig Borcea km 31+800-51+700 (Comp. II) Br. Borcea Dunăre Stelnica Borduşani Ialomiţa 19.800 4 1965 805.658,23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
88 Clădire canton Ghindăreşti şi anexe şi terenul aferent Dunăre Făcăeni Ialomiţa 1965 50.698,48
89 Clădire canton Săltava şi anexe Dunăre Făcăeni Ialomiţa 1965 48.307,93
90 Clădire canton Făcăeni şi anexe Dunăre Făcăeni Ialomiţa 1965 36.701,79
91 Dig compart. III Borcea km 25 + 100 - 70+300 Br. Borcea Dunăre Făcăeni Ialomiţa 45.200 4 1965 363.154,99
92 Clădire canton Ceangâru şi anexe Dunăre Borduşani Ialomiţa 1965 53.003,46
93 Clădire canton Popovici şi anexe Dunăre Borduşani Ialomiţa 1965 52.852,46
94 16786 (parţial) Amenajarea Giurgeni - Vlădeni -judeţul Ialomiţa - utilitate publică Dig Giurgeni - Spiru Haret Dunăre Dunăre Giurgeni Ialomiţa 18.420 4 1960 388.765,86
95 Dig Piua Pietrei - Giurgeni Giurgeni-Berteşti Ialomiţa 4.400 3 1960 18.594,97
96 Clădire canton 3 Giurgeni şi anexe Giurgeni Ialomiţa 1965 34.649,61
97 Clădire canton 4 Giurgeni şi anexe Giurgeni Ialomiţa 1965 34.649,61
98 Dig Făcăeni Vlădeni Br. Borcea Dunăre Făcăeni-Vlădeni Ialomiţa 22.750 4 1965 2.557.859,71
99 Clădire canton 1 Făcăeni şi anexe Dunăre Făcăeni Ialomiţa 1965 47.617,77
100 Clădire canton 2 Vlădeni şi anexe Dunăre Vlădeni Ialomiţa 1965 63.465,25
101 Consolidare mal Borcea zona Luciu Giurgeni (lucrare recepţionată 2008) Dunăre Dunăre Giurgeni Ialomiţa 2008 3.513.775,72
102 16986 (parţial) Amenajarea Stelnica - Borduşani-judeţul Ialomiţa - utilitate publică Dig Borcea mal stâng Br. Borcea Dunăre Stelnica -Borduşani Ialomiţa 11.250 4 1965 1.098,82
103 95128 (parţial) Amenajarea Incinta Brăila-Dunăre-Siret-judeţul Brăila - utilitate publică Dig de apărare BDS şi teren aferent (264.100 mp) Dunăre şi Siret Dunăre şi Siret Brăila-Vădeni Brăila 14.700 4,5 şi 4 1965 102.502,62
104 151216 Clădire de locuit cu structură din zidărie C1 BDS (apărare) - utilitate publică Clădire de locuit cu structură din zidărie C1 BDS (apărare) + teren aferent (2.156 mp) Dunăre Vădeni Brăila 1950 199,91
105 151218 Clădire de locuit cu structură din zidărie C2 BDS (apărare) - utilitate publică Clădire de locuit cu structură din zidărie C2 BDS (apărare) şi teren aferent (1.562 mp) Dunăre Vădeni Brăila 1950 45.610,34
106 151217 Clădire de locuit cu structură din zidărie C4 BDS (apărare) - utilitate publică Clădire de locuit cu structură din zidărie C4 BDS (apărare) şi teren aferent (968 mp) Dunăre Vădeni Brăila 1950 174,78
107 95178 (parţial) Amenajare Incinta Călmăţui-Gropeni-Chişcani - judeţul Brăila - utilitate publică Dig apărare - incinta Chişcani (comp. III) şi teren aferent (195.000 mp) Dunăre Dunăre Tichileşti-Gropeni Brăila 20.000 4,2 1970 120.388,61
108 Dig apărare Călmăţui-Gropeni (comp. II) şi teren aferent (301.000 mp) Dunăre Dunăre Tufeşti Brăila 14.050 4 1969 266.209,98
109 Dig apărare Călmăţui-Gropeni (comp. I) şi teren aferent (152.000 mp) Dunăre Dunăre Stăncuţa-Berteşti Brăila 17.200 3,5 1969 176.289,25
110 Dig compartimentare Călmăţui-Gropeni şi teren aferent (156.300 mp) Dunăre Dunăre Stăncuţa Brăila 6.500 2,5 1969 103.099,56
111 151248 Sediu canton nr. 11 (apărare) - utilitate publică Sediu canton nr. 11 şi teren aferent (9.114 mp) Dunăre Tichileşti Brăila 1959 21.329,62
112 151247 Sediu canton nr. 10 (apărare) - utilitate publică Sediu canton nr. 10 şi teren aferent (6.115 mp) Dunăre Tichileşti Brăila 1958 20.722,19
113 151246 Sediu canton nr. 9 (apărare) - utilitate publică Sediu canton nr. 9 şi teren aferent (9.701 mp) Dunăre Gropeni Brăila 1957 21.294,51
114 151243 Sediu canton nr. 6 (apărare) - utilitate publică Sediu canton nr. 6 şi teren aferent (6.310 mp) Dunăre Tufeşti Brăila 1957 18.666,76
115 151244 Sediu canton nr.7 (apărare) - utilitate publică Sediu canton nr. 7 şi teren aferent (2.908 mp) Dunăre Tufeşti Brăila 1957 20.242,25
116 151245 Sediu canton nr.8 (apărare) - utilitate publică Sediu canton nr. 8 şi teren aferent (7.027 mp) Dunăre Tufeşti Brăila 1957 20.247,32
117 151253 Clădire de locuit cu structură din zidărie C1 (apărare) - utilitate publică Clădire de locuit cu structură din zidărie C1 (apărare) şi teren aferent (257 mp) Dunăre Berteşti Brăila 1952 521,75
118 151254 Clădire de locuit cu structură din zidărie C2 (apărare) - utilitate publică Clădire de locuit cu structură din zidărie C2 (apărare) şi teren aferent (369 mp) Dunăre Berteşti Brăila 1952 232,61
119 151255 Clădire de locuit cu structură din zidărie C3 (apărare) - utilitate publică Clădire de locuit cu structură din zidărie C3 şi teren aferent (369 mp) Dunăre Stăncuţa Brăila 1952 215,39
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120 151256 Clădire de locuit cu structură din zidărie C4 (apărare) - utilitate publică Clădire de locuit cu structură din zidărie C4 şi teren aferent (369 mp) Dunăre Stăncuţa Brăila 1952 274,74
121 95229 (parţial) Amenajare Incinta Insula Mare a Brăilei - judeţul Brăila - utilitate publică Dig apărare Braţ Măcin + dig apărare Braţ Vâlciu şi teren aferent (6.472.000 mp) Br. Măcin şi Br. Vâlciu Dunăre Frecăţei şi Măraşu Brăila 150.500 2,6-3,6 1971 6.107.913,11
122 Dig apărare şi compartimentare Salcia şi teren aferent (541.200 mp) Dunăre Frecăţei Brăila 12.300 3-3,5 1971 20.121,32
123 Dig apărare şi compartimentare Salcia şi teren aferent (536.800 mp) Dunăre Frecăţei Brăila 12.200 3-3,5 1971 22.294,31
124 151230 Sediu canton 2 Măcin km 13 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 2 Măcin km 13 şi teren aferent (1.340 mp) Dunăre Frecăţei Brăila 1970 38.332,00
125 151231 Sediu canton 3 Măcin km 17+100 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 3 Măcin km 17+100 şi teren aferent (2.960 mp) Dunăre Frecăţei Brăila 1960 6.008,00
126 151232 Sediu canton 4 Măcin km 21+500 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 4 Măcin km 21+500 şi teren aferent (7.900 mp) Dunăre Frecăţei Brăila 1960 42.690,00
127 151233 Sediu canton 5 Măcin km 22+800 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 5 Măcin km 22+800 şi teren aferent (1.820 mp) Dunăre Frecăţei Brăila 1960 2.229,00
128 151234 Sediu canton 6 Măcin km 35 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 6 Măcin km 35+000 şi teren aferent (4.252,5 mp) Dunăre Frecăţei Brăila 1971 78.805,00
129 151235 Sediu canton 7 Măcin km 42+200 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 7 Măcin km 42+200 şi teren aferent (2.294 mp) Dunăre Frecăţei Brăila 1972 62.679,00
130 151236 Sediu canton 8 Măcin km 51+100 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 8 Măcin km 51+100 şi teren aferent (4.201 mp) Dunăre Frecăţei Brăila 1972 22.905,00
131 151237 Sediu canton 9 Măcin km 57+800 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 9 Măcin km 57+800 şi teren aferent (2.398 mp) Dunăre Frecăţei Brăila 1970 32.050,00
132 151238 Sediu canton 10 Măcin km 68+800 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 10 Măcin km 68+800 şi teren aferent (2.593 mp) Dunăre Frecăţei Brăila 1968 42.869,00
133 151239 Sediu canton 11 Măcin km 75+800 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 11 Măcin km 75+800 şi teren aferent (932 mp) Dunăre Frecăţei Brăila 1971 51.721,00
134 151224 Sediu canton 1 Vâlciu km 1+500 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 1 Vâlciu km 1+500 şi teren aferent (4.492 mp) Dunăre Măraşu Brăila 1968 12.549,00
135 151223 Sediu sector Măraşu - utilitate publică Sediu sector Măraşu Canton 2 km 10+600 şi teren aferent (7.850 mp) Dunăre Măraşu Brăila 1968 124.833,00
136 151225 Sediu canton 3 Vâlciu km 19 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 3 Vâlciu km 19+000 şi teren aferent (2.570 mp) Dunăre Măraşu Brăila 1969 13.313,00
137 151226 Sediu canton 4 Vâlciu km 30+500 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 4 Vâlciu km 30+500 şi teren aferent (2.724 mp) Dunăre Măraşu Brăila 1970 64.564,00
138 151227 Sediu canton 5 Vâlciu km 37+800 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 5 Vâlciu km 37+800 şi teren aferent (5.318 mp) Dunăre Măraşu Brăila 1970 87.982,00
139 151228 Sediu canton 6 Vâlciu km 47+800 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 6 Vâlciu km 47+800 şi teren aferent (3.518 mp) Dunăre Măraşu Brăila 1971 41.062,00
140 151229 Sediu canton 7 Vâlciu km 54 (apărare) - utilitate publică Sediu canton 7 Vâlciu km 54+000 şi teren aferent (2.762 mp) Dunăre Măraşu Brăila 1970 72.616,00
141 94320 (parţial) Glodeanu Sărat - judeţul Buzău - utilitate publică Baraj Pitulicea, dig, consolidări pârâul Sărata Ialomiţa Pitulicea, comuna Glodeanu Sărat Buzău 290 6,5 1973 12.698,00
95110 (parţial) Terenuri neagricole - diguri Terenuri neagricole diguri Pitulicea (8.700 mp) pârâul Sărata Ialomiţa Buzău 8.700,00
95112 (parţial) Terenuri neagricole - ape, bălţi Terenuri neagricole ape, bălţi Pitulicea (1.250.000 mp) pârâul Sărata Ialomiţa Buzău 1.250.000,00
142 92313 (parţial) Ghighiu-Boldeşti-Grădiştea - judeţul Prahova - utilitate publică Diguri longitudinale Râiosu pârâu Râiosu pârâu Sărata Boldeşti, Dulbanu Prahova 5.550 1,5 1996 335.674,89
A.B.A. CRIŞURI
143 81383 (parţial) Valea Ierului - judeţul Satu Mare - utilitate publică Dig drept şi stâng Ier Aval CC Ier Crişuri-Ier Andrid, Pir Satu Mare 8.300 2,8 1971 4.092.983,65
144 Dig drept Ier Amonte CC Ier Crişuri-Ier Andrid, Vezendiu, Căuaş Satu Mare 16.550 2,6 1971 21.800,00
145 Dig stâng Ier Amonte CC Ier Crişuri-Ier Santău, Căuaş, Craidorolţ Satu Mare 16.550 2 1971 98.700,00
146 Dig canal colector Tiream-Dindeşti CC Tiream-Dindeşti Crişuri-Ier Tiream - Dindeşti Satu Mare 13.350 2 1971 4.700,00
147 Dig drept Cubic CC Cubic Crişuri-Ier satul Ghenci, comuna Căuaş Satu Mare 4.800 2 1971 3.100,00
148 Dig stâng Cubic CC Cubic Crişuri-Ier satul Ghenci, comuna Căuaş Satu Mare 4.800 2 1971 8.500,00
149 Dig drept Checheţ CC Checheţ Crişuri-Ier comuna Căuaş Satu Mare 7.800 2 1971 5.300,00
150 Dig stâng Checheţ CC Checheţ Crişuri-Ier comuna Căuaş Satu Mare 7.800 2 1971 6.300,00
151 Dig apărare Dindeşti CC Ier Crişuri-Ier satul Dindeşti, comuna Andrid Satu Mare 4.165 4 1970 12.000,00
152 Dig apărare Dindeşti CC Ier Crişuri-Ier satul Dindeşti, comuna Andrid Satu Mare 1998 581.200,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
153 Dig apărare Dindeşti CC Ier Crişuri-Ier satul Dindeşti, comuna Andrid Satu Mare 1999 71.000,00
154 Completare terasamente dig închidere Andrid Satu Mare 2000 205.000,00
155 Dig drept Sudurău CC Sudurău Crişuri-Ier satul Sudurău, comuna Santău Satu Mare 2.930 2 1971 1.200,00
156 Dig stâng Sudurău CC Sudurău Crişuri-Ier satul Sudurău, comuna Santău Satu Mare 4.250 2 1971 3.900,00
157 CC Ier CC Ier Crişuri-Ier comunele Andrid şi Pir Satu Mare 4.150 – 4 1971 153.900,00
158 Regularizare Valea Ier (consolidare pod) CC Ier Crişuri-Ier Satu Mare 1992 1.498.100,00
159 Regularizare Valea Ier CC Ier Crişuri-Ier Satu Mare 1995 1.269.100,00
160 CC Valea Ier CC Ier Crişuri-Ier Satu Mare 2000 23.900,00
161 CC Ier (Sector III) CC Ier Crişuri-Ier comunele Andrid, Vezendiu, Căuaş, Santău, Craidorolţ Satu Mare 37.850 – 4 1971 6.889.000,00
162 Baraj Andrid Valea Ier Crişuri-Ier Andrid Satu Mare 4.332 5 1970 813.300,00
Baraj Andrid Valea Ier Crişuri-Ier Andrid Satu Mare 1992 3.907.600,00
Baraj Andrid Valea Ier Crişuri-Ier Andrid Satu Mare 1995 307.200,00
163 Baraj Zimoiaş Valea Zimoiaş Crişuri-Ier comuna Andrid Satu Mare 175 3,7 1975 172.400,00
164 Baraj Becheni Valea Becheni Crişuri-Ier comuna Săuca-Becheni Satu Mare 360 4,5 1978 288.000,00
165 89623 Valea Ierului - judeţul Bihor - utilitate publică Dig drept Valea Ier CC Ier Crişuri-Ier Tarcea, Cherechiu, Săcueni, Diosig Bihor 48.000 3 1970 63.200,00
166 Dig stâng Valea Ier CC Ier Crişuri-Ier satul Văşad, comuna Curtuieşeni Bihor 48.000 3 1970 61.700,00
167 Dig apărare al comunei Şimian CC Şimian Crişuri-Ier Şimian Bihor 2.950 4 1970 13.700,00
168 Dig Canal Morilor mal stâng CC Morilor Crişuri-Ier Diosig Bihor 8.250 2 1971 7.000,00
169 Dig Canal Morilor mal drept CC Morilor Crişuri-Ier Diosig Bihor 820 2 1971 2.500,00
170 Dig Canal Galoşpetreu mal drept CC Galoşpetreu Crişuri-Ier satul Văşad, comuna Curtuieşeni Bihor 5.900 2 1971 5.700,00
171 Dig Canal Galoşpetreu mal stâng CC Galoşpetreu Crişuri-Ier satul Văşad, comuna Curtuieşeni Bihor 5.900 2 1971 5.500,00
172 Dig Canal Anticar mal stâng CC Anticar Crişuri-Ier satul Târguşor, comuna Terechiu Bihor 3.900 2 1971 2.700,00
173 Dig Canal Anticar mal drept CC Anticar Crişuri-Ier satul Târguşor, comuna Terechiu Bihor 3.450 2 1971 1.400,00
174 Dig Canal Şimian mal drept CC Şimian Crişuri-Ier satul Şilindru, comuna Şimian, oraşul Săcuieni Bihor 8.400 2 1971 7.700,00
175 Dig Canal Şimian mal stâng CC Şimian Crişuri-Ier satul Şilindru, comuna Şimian, satul Cheşereu, comuna Cherechiu Bihor 8.325 2 1971 6.400,00
176 CC Ier CC Ier Crişuri-Ier comunele Tarcea, Cherechiu, Săcueni, Diosig, Sălacea, Roşiori Bihor 48.000 – 4 1970 6.656.600,00
177 CC Şimian CC Şimian Crişuri-Ier comuna Şimian, satul Şilindru, oraşul Săcueni, comuna Cherechiu, satul Cheşereu Bihor 26.639 – 2,8 1971 1.521.400,00
178 CC Morilor CC Morilor Crişuri-Ier comuna Diosig Bihor 8.250 – 2,8 1971 400.000,00
179 CC Galoşpetreu II CC Galoşpetreu II Crişuri-Ier comuna Curtuieşeni, satul Văşad Bihor 24.200 – 2,8 1971 916.200,00
180 Baraj Galoşpetreu (Văşad) Valea Rât Crişuri-Ier satul Văşad, comuna Curtuieşeni Bihor 722 5 1970 570.100,00
181 Baraj Şimian I Valea Salcia Crişuri-Ier comuna Şimian Bihor 350 5 1970 287.500,00
182 Barajul Sălacea Valea Fancica Crişuri-Ier comuna Sălacea Bihor 467 5 1975 460.800,00
183 Barajul Diosig Valea Fazanilor Crişuri-Ier comuna Diosig Bihor 186 8,5 1975 526.500,00
184 Baraj acumulare Şilindru, construcţii anexe şi teren Valea Şilindru Crişuri-Ier comuna Şimian, satul Şilindru Bihor 288 4,8 1978 438.700,00
185 Baraj Acumulare Şimian II Valea Salcia Crişuri-Ier comuna Şimian Bihor 240 3 1980 1.824.700,00
186 Canton Galoşpetreu CC Galoşpetreu Crişuri-Ier Galoşpetreu Bihor 1970 47.400,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
187 90624 (parţial) Bazinul Hidrografic Valea Inot - judeţul Bihor - utilitate publică Baraj Inot (Osasaua) Valea Osasaua Barcău satul Pagaia, comuna Boianu Mare Bihor 177 6,75 1980 342.300,00
188 Baraj Boianu Mare Valea Hula Barcău Boianu Mare Bihor 146 6,8 1985 396.900,00
189 Baraj Pagaia 1 Valea Pagaia Barcău satul Pagaia, comuna Boianu Mare Bihor 112 6 1985 268.300,00
190 Baraj Dania Valea Inot Valea Dania Barcău comuna Viişoara Bihor 158 6,5 1985 730.000,00
191 Baraj Reghea Valea Reghea Barcău satul Reghea, comuna Viişoara Bihor 107 6,45 1986 296.900,00
192 89626 (parţial) Barcău mal stâng amonte Marghita - judeţul Bihor - utilitate publică Baraj Iertaş (Almaşu Mare) Valea Iertaş Barcău satul Almaşu, comuna Balc Bihor 108 7 1993 24.600,00
193 Baraj Săldăbagiu (Dolea) Valea Săldăbagiu Barcău satul Săldăbagiu de Barcău, comuna Balc Bihor 206 8 1996 182.800,00
194 150386 Canton Andrid - utilitate publică Canton Andrid CC Ier Crişuri-Ier Andrid Satu Mare 1970 44.000,00
195 150388 Canton Căuaş - utilitate publică Canton Căuaş CC Ier Crişuri-Ier Căuaş Satu Mare 1972 74.600,00
196 150418 Canton tip 2 Şimian - utilitate publică Canton tip 2 Şimian, anexe şi teren 2.157 mp CC Şimian Crişuri-Ier Şimian Bihor 1970 61.200,00
197 150416 Centru gospodăresc Săcuieni - utilitate publică Centru gospodăresc Săcueni, anexe şi teren 5.141 mp CC Ier Crişuri-Ier Săcuieni Bihor 1970 666.000,00
198 150419 Canton tip 1 Diosig frontieră - utilitate publică Canton tip 1 Diosig frontieră, anexe şi teren 1.080 mp CC Ier Crişuri-Ier Diosig Bihor 1970 42.800,00
199 150422 Canton tip 2 baraj Diosig Valea Fazanilor - utilitate publică Canton Diosig Valea Fazanilor, anexe şi teren 6.256 mp Valea Fazanilor Crişuri-Ier Diosig Bihor 1977 78.000,00
200 150420 Clădire canton baraj Sălacea - utilitate publică Canton baraj Sălacea, anexe şi teren 144 mp Valea Fancica Crişuri-Ier Sălacea Bihor 1975 16.700,00
201 89625 (parţial) Canal colector mal stâng - Inand - judeţul Bihor - utilitate publică Dig stâng C Colector 0+000-15+180 Canal colector Canal colector Ghiorac Bihor 15.180 2,5-4 1902 500,00
202 Dig stâng canal colector 15+180 - 24+080; 26+600-31+060 - 57+700; 59+900 - 61+100 Canal colector Canal colector Arpăşel, Tulca, Homorog, Inand, Cefa, Berechiu, Sânnicolau Român, Roit, Girişu de Criş, Tărian Bihor 4.170 2,5-4 1902 419.200,00
203 Dig drept Valea Berechiu 0+000 - 1+260 Valea Berechiu Canal colector Sânnicolau Român Bihor 1.260 4,7 1902 0,00
204 Dig stâng Valea Berechiu 0+000 - 1+450 Valea Berechiu Canal colector Sânnicolau Român Bihor 1.450 4,6 1902 0,00
205 Dig drept Valea Inand 0+000 - 1+335 Valea Inand Canal colector Cefa Bihor 335 4,8 1902 0,00
206 Dig stâng Valea Inand 0+000 - 1+670 Valea Inand Canal colector Cefa Bihor 1.670 5 1902 0,00
207 Dig drept Valea Anter 0+000 - 1+660 Valea Anter Canal colector Arpăşel Bihor 1.660 2 1902 17.800,00
208 Dig stâng Valea Anter 0+000 - 1+800 Valea Anter Canal colector Arpăşel Bihor 1.800 2 1902 14.000,00
209 Dig drept Valea Oprea 0+000 - 1+000 Valea Oprea Canal colector Homorog Bihor 1.000 3 1902 7.300,00
210 Dig stâng Valea Oprea 0+000 - 2+065 Valea Oprea Canal colector Homorog Bihor 2.065 3 1902 15.000,00
211 Dig drept Valea Ghepeş 0+000 - 4+700 Valea Ghepeş Canal colector Ghiorac Bihor 4.700 1 1912 50.200,00
212 Dig stâng Valea Ghepeş 0+000 - 6+620 Valea Ghepeş Canal colector Ghiorac Bihor 6.620 1 1953 43.700,00
213 Dig drept Valea Canal Culişer 0+000 - 7+250 Canal Culişer Canal colector Tulca Bihor 7.250 2 1948 33.300,00
214 Dig stâng Valea Canal Culişer 0+000 - 6+900 Canal Culişer Canal colector Arpăşel Bihor 6.900 2 1948 38.300,00
215 Dig Valea Toboliu 0+000 - 1+860 Valea Toboliu Canal colector Toboliu Bihor 1.860 2-2,5 1981 210.900,00
216 Dig Valea Alceu 0+000 - 2+100 Valea Alceu Canal colector Toboliu Bihor 2.100 4,5 1981 136.300,00
217 Dig Valea Ciur mal drept 0+000 - 1+100 Valea Ciur Canal colector Inand Bihor 1.100 1 m-3 m 1982 94.900,00
218 Dig Valea Ciur mal stâng 0+000 - 1+900 Valea Ciur Canal colector Inand Bihor 1.900 1 m-3 m 1982 137.200,00
219 Dig drept CP1 0+000-1+080 Canal CP1 Canal colector Ghiorac Bihor 1.080 2 1984 100.500,00
220 Dig stâng CP1 0+000-1+080 Canal CP1 Canal colector Ghiorac Bihor 1.080 2 1984 93.300,00
221 Dig drept C. Mixt 0+000-2+180 Canal mixt Canal colector Ghiorac Bihor 2.180 2 1984 145.400,00
222 Dig stâng C. Mixt 0+000-2+180 Canal mixt Canal colector Ghiorac Bihor 2.180 2 1984 142.200,00
223 Dig stâng Canal Cefa 1 0+000 - 1+000 Canal Cefa 1 Canal colector Cefa Bihor 1.000 1,5-2 1910 0,00
224 Dig drept Canal Cefa 3 0+000 - 2+015 Canal Cefa 3 Canal colector Cefa Bihor 2.015 1-1,5 1905 500,00
225 Dig stâng Canal Cefa 3 0+000 - 2+015 Canal Cefa 3 Canal colector Cefa Bihor 2.015 1-1,5 1905 500,00
226 Canal colector Canal colector Canal colector Bihor 46.000 -2.5÷-4 1953 182.700,00
227 Baraj Miersig Valea Sintitelec Canal colector comuna Husăsău de Tinca Bihor 310 9,4 1982 2.199.300,00
228 Baraj Şauaieu Valea Rădoi Canal colector comuna Nojorid Bihor 369 11,8 1983 4.515.800,00
229 Baraj Homorog Valea din Pustă Canal colector comuna Mădăraş Bihor 178 6,4 1983 1.190.800,00
230 Baraj Ianoşda Velju Pustei Canal colector comuna Mădăraş Bihor 66 7 1993 184.100,00
231 Baraj Filip Valea Filip Canal colector comuna Husăsău de Tinca Bihor 195 9,8 1983 1.292.900,00
232 Baraj Alceu Valea Alceu Canal colector comuna Nojorid Bihor 366 8,2 1981 1.708.700,00
233 Baraj Leş Valea Râturi Canal colector comuna Nojorid Bihor 327 9,5 1982 2.348.000,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
234 Baraj Gepiu Valea Gepiu Canal colector comuna Gepiu Bihor 824 8,15 1981 1.883.500,00
235 Baraj Bicaciu Valea Bicaciu Canal colector comuna Gepiu Bihor 709 7,6 1983 1.222.000,00
236 Baraj Velju Mare Valea Mare Canal colector comuna Cefa Bihor 203 6,4 1990 533.600,00
237 Acumulare Şes Inand Valea Inand Canal colector comuna Cefa Bihor 2.117 5,0 1982 767.000,00
238 91482 (parţial) Valea Noua Gurbediu - (2 grupuri motopompă) judeţul Bihor - utilitate publică Dig Valea Gurbediu 0+000 - 5+900 Valea Gurbediu Criş Negru Gurbediu Bihor 5.900 2 1901 32.600,00
239 Baraj priză Tăut Criş Negru Criş Negru Tăut Bihor 1964 2.613.200,00
240 Baraj Mădărăsău Valea Mădărăsău Criş Negru Lăzăreni Bihor 131 9 1986 504.300,00
241 Baraj Palincăriei Valea Palincăriei Criş Negru Lăzăreni Bihor 134 8 1986 382.800,00
242 Baraj Şipot Valea Şipot Criş Negru Lăzăreni Bihor 159 7 1986 501.600,00
243 89630 (parţial) Canal colector mal drept - Cefa - judeţul Bihor - utilitate publică Dig drept canal colector 0+000 - 10+690 Canal colector Canal colector Tămaşda Bihor 10.690 2,5-4 1902 400,00
244 Dig drept canal colector 10+690 - 56+680 Canal colector Canal colector Ghiorac, Salonta, Mădăraş, Toboliu Bihor 45.990 2,5-4 1902 410.900,00
245 Dig drept canal Cefa 1 0+000 - 1+000 Canal Cefa 1 Canal colector Cefa Bihor 1.000 1,5-2 1986 19.600,00
246 Canal colector Cefa Canal colector Canal colector Cefa Bihor 15.180 -2.5÷-5 1902 11.400,00
247 Baraj (priză) Tărian Canal colector Canal colector Cefa Bihor 1949 1.133.800,00
248 90625 (parţial) Barcău mal drept aval Sălard - judeţul Bihor - utilitate publică Dig drept canal descărcător 0+000 -2+200 Canal descărcător Barcău Tămăşeu Bihor 2.200 2.5-3 1996 16.900,00
249 Baraj Sântimreu Valea Nilos Barcău comuna Sălard Bihor 387 9,95 1978 1.074.700,00
250 90648 (parţial) Barcău mal stâng aval Sălard - judeţul Bihor - utilitate publică Dig stâng canal descărcător 0+000 -2+200 Canal descărcător Barcău Tămăşeu Bihor 2.200 2.5-3 1996 16.900,00
251 89673 (parţial) Valea Holod- judeţul Bihor - utilitate publică Baraj Vlad Valea Vlad Criş Negru Holod Bihor 182 7 1996 92.000,00
252 Baraj Domnului Valea Domnului Criş Negru Sâmbăta Bihor 164 8 1996 116.900,00
253 91395 (parţial) Valea Tăşad - judeţul Bihor - utilitate publică Baraj Tăşad Valea Tăşad Criş Repede Hidişelu de Sus Bihor 243 9 1986 1.238.900,00
254 91751 (parţial) Bazin Hidrografic Valea Danţa - judeţul Bihor - utilitate publică Baraj Csilagoş Pârâul Înstelat Barcău comuna Cetariu Bihor 213 10,6 1979 975.000,00
255 Baraj Viţeilor Valea Viţeilor Barcău comuna Cetariu Bihor 315 10,6 1979 1.140.200,00
256 Baraj Popii Valea Popii Barcău comuna Cetariu Bihor 220 11,6 1979 989.600,00
257 Baraj Fegernic Valea Almaşului Barcău comuna Sârbi Bihor 448 7,5 1985 1.321.000,00
258 89756 (parţial) Criş Repede mal drept amonte Oradea - judeţul Bihor - utilitate publică Baraj Botean Valea la Arini Criş Repede comuna Ineu Bihor 175 8 1984 531.600,00
259 89696 (parţial) Criş Repede mal stâng amonte Tileagd - judeţul Bihor- utilitate publică Baraj Hotar Valea Fâneaţă Criş Repede comuna Tetchea Bihor 315 6 1985 112.200,00
260 Baraj Tilecuş Valea Closcoi Criş Repede comuna Tileagd Bihor 220 7 1985 507.700,00
261 150688 Canton Tarian, anexe - utilitate publică Canton Tarian, anexe şi teren 11.369 mp Criş Repede Tarian (extravilan) Bihor 1982 317.500,00
262 150672 Canton Sânicolau, anexe - utilitate publică Canton Sânicolau Român, anexe şi teren 6.287 mp Criş Repede Sânicolau Român (extravilan) Bihor 1954 44.000,00
263 150674 (parţial) Canton Cefa, anexe - utilitate publică Canton Cefa, anexe şi teren 5.465 mp Criş Repede Cefa (extravilan) Bihor 1958 72.000,00
264 150612 Canton Homorg, magazie, anexe - utilitate publică Canton Homorog, anexe şi teren 6.102 mp Criş Repede Homorog (extravilan) Bihor 1942 156.000,00
265 150605 Canton Tulca, anexe - utilitate publică Canton Tulca, anexe şi teren 5.547 mp Criş Repede Tulca (extravilan) Bihor 1900 93.000,00
266 150609 Canton Mociar, anexe, şopron, împrejmuire - utilitate publică Canton Mociar, anexe şi teren 11.863 mp Criş Repede Tămaşda (extravilan) Bihor 1940 65.000,00
267 150683 Canton Miersig, împrejmuire, anexe - utilitate publică Canton Miersig, anexe şi teren 546 mp Criş Repede Miersig (extravilan) Bihor 1982 42.200,00
268 150692 Canton Şauaieu, anexe - utilitate publică Canton Şauaieu, anexe şi teren 2.124 mp Criş Repede Şauaieu (extravilan) Bihor 1984 96.700,00
269 150691 Canton Leş, anexe - utilitate publică Canton Leş, anexe şi teren 581 mp Criş Repede Leş (extravilan) Bihor 1983 23.000,00
270 150690 Canton Alceu, anexe - utilitate publică Canton Alceu, anexe şi teren 620 mp Criş Repede Livada (extravilan) Bihor 1983 23.000,00
271 150617 Canton Gurbediu, împrejmuire, anexe - utilitate publică Canton Gurbediu, anexe şi teren 5.356 mp Criş Repede Tăut (extravilan) Bihor 1900 25.000,00
272 150682 Canton Sântimreu - utilitate publică Canton Sântimreu şi teren 572 mp Criş Repede Sântimreu (extravilan) Bihor 1978 22.000,00
273 150693 Canton Fegernic, anexe, wc, fântână - utilitate publică Canton Fegernic, anexe şi teren 1.008 mp Criş Repede Fegernic (extravilan) Bihor 1985 24.000,00
274 150604 Canton Hodoş, cocină, wc, fântână, împrejmuire, anexe - utilitate publică Canton Hodoş, anexe şi teren 5.400 mp Criş Repede Hodoş (intravilan) Bihor 1918 120.000,00
275 150694 Canton Ineu de Criş, anexă - utilitate publică Canton Ineu de Criş, anexe şi teren 1.439 mp Criş Repede Ineu de Criş (intravilan) Bihor 1985 203.200,00
276 150671 Depozit Salonta, anexe, amenajare, rezervor carburanţi - utilitate publică Centru de apărare Salonta, anexe şi teren 3.717 mp Criş Repede Salonta (intravilan) Bihor 1973 673.000,00
277 150676 Canton Tămaşda, anexă - utilitate publică Canton Tămaşda, anexe şi teren 6.166 mp Criş Repede Tămaşda (intravilan) Bihor 1959 52.700,00
278 150675 Canton Tăut, împrejmuire, anexe - utilitate publică Canton Tăut, anexe şi teren 1.851 mp Criş Repede Tăut Bihor 1958 21.000,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
279 90300 (parţial) Cermei - Tăut - judeţul Bihor - utilitate publică Dig mal drept Cermei Tăut Canalul Cermei-Tăut Teuz Batăr-Tăut Bihor 6.100 0,25-3,25 05.01.1978 23.893,42
280 Dig mal drept Valea Răchestru Valea Răchestru Teuz Batăr-Tăut Bihor 1.100 0,25-3,25 05.01.1978 1.967,36
281 Dig mal stâng Valea Răchestru Valea Răchestru Teuz Batăr-Tăut Bihor 1.100 1,00-4,15 05.01.1978 2.831,62
282 48714 (parţial) Gut - judeţul Arad - utilitate publică Baraj Rovina Gut Cigher Ineu Arad 2.042 7 1969 99.196,53
283 152813 Clădire canton Rovina Clădire canton Rovina, anexe Gut Cigher Ineu Arad 1970 42.815,41
A.B.A. DOBROGEA - LITORAL
284 23557 (parţial) Gârlicu - Dăieni - judeţul Tulcea - utilitate publică Dig longitudinal Gârliciu-Dăeni şi teren aferent Dunăre Dunăre Gârliciu, Dăeni Tulcea 8.550 2-3 1959 89.833,14
Dig compartimentare Gârliciu-Dăeni Dunăre Dunăre Gârliciu, Dăeni Tulcea 26.000
285 152930 Canton dublu Dăeni Canton dublu Dăeni Dunăre Dunăre Dăeni Tulcea 1961 795,41
286 23556 (parţial) Ostrov - judeţul Tulcea A - utilitate publică Dig longitudinal Ostrov - Peceneaga şi teren aferent Dunăre Dunăre Ostrov - Peceneaga Tulcea 9.500 5-5,5 1958 13.138.533,06
287 23574 (parţial) Peceneaga-Turcoaia - judeţul Tulcea - utilitate publică Dig longitudinal Peceneaga-Turcoaia Dunăre Dunăre Peceneaga-Turcoaia Tulcea 13.800 3,6 1956 113.685,31
288 Baraj Peceneaga şi teren aferent Valea Diorman Dunăre Peceneaga Tulcea 910 6,5 1973 507.617,15
289 Baraj Traianu şi teren aferent Valea Cernei Dunăre Traianu Tulcea 1.569 4 1974 571.450,90
290 152914 Canton 1 sector Turcoaia Canton 1 Turcoaia Dunăre Turcoaia Tulcea 1960 595,18
291 152915 Canton 2 Canton 2 Turcoaia Dunăre Turcoaia Tulcea 1960 595,18
292 152916 Canton 3 Canton 3 Turcoaia Dunăre Turcoaia Tulcea 1960 676,40
293 23575 (parţial) Igliţa - Carcaliu - judeţul Tulcea - utilitate publică Dig longitudinal Igliţa-Carcaliu Dunăre Dunăre Carcaliu Tulcea 4.750 2,0-2,5 1965 41.791,49
294 Dig Calistru Dunăre Dunăre Calistru Tulcea 3.450 2,0-2,5 1965 16.200,61
295 152911 Canton 2 sector Măcin Canton 2 Măcin Dunăre Dunăre Măcin Tulcea 1960 487,96
296 23576 (parţial) Măcin - Carcaliu - judeţul Tulcea - utilitate publică Dig longitudinal Măcin-Carcaliu Dunăre Dunăre Carcaliu Tulcea 8.000 2-2,5 1965 68.184,00
297 Dig compartimentare Igliţa-Carcaliu Dunăre Dunăre Carcaliu Tulcea 1.700 2,5 1965
298 152913 Canton 4 sector Măcin Canton 4 Măcin Dunăre Dunăre Măcin Tulcea 1960 546,58
299 23577 (parţial) Măcin - 23 August - judeţul Tulcea - utilitate publică Dig longitudinal Smârdan - 23 August şi teren aferent Dunăre Dunăre Smârdan - 23 August Tulcea 16.200 2,5-3 1968 75.658,58
300 Dig compartimentare 23 August lăţime şi teren aferent Dunăre Dunăre 23 August Tulcea 8.200 78.725,01
301 152909 Canton Smârdan Canton Smârdan şi teren aferent Dunăre Dunăre Smârdan Tulcea 1972 29.000,00
302 23573 (parţial) Tulcea-Nufăru - judeţul Tulcea - utilitate publică Dig longitudinal Tulcea-Nufăru şi teren aferent Dunăre Dunăre Nufăru Tulcea 11.632 2-2,5 1962 4.580,22
303 Dig compartimentare Tulcea-Nufăru (Dig retenţie Malcoci) Dunăre Dunăre Nufăru Tulcea 2.700 1,5 1962 1.112,23
304 152908 Sector mecanic Zaghen Sediu mecanic Zaghen Dunăre Zaghen Tulcea 1967 4.249,95
305 23488 (parţial) Apărare cordon litoral - utilitate publică Cordon litoral - Consolidare dig Cosma; dig Grindul Lupilor canal 2; dig izolare Lac Goloviţa; dig apărare Cherhana; închidere Gura Portiţei; stăvilar canal Leahora; stăvilar canal Periteaşca şi teren aferent Complex lagunar Razelm-Sinoe Tulcea 59.000 2,3 1972 113.911,58
306 152918 Canton 5 Canton 5 Baraj Peceneaga Peceneaga Tulcea 1960 484,70
307 152919 Canton 6 Canton 6 Tulcea 1960 870,94
308 24253 Baraj Horia - utilitate publică Baraj Horia şi teren aferent Taiţa Horia Tulcea 424 10 1971 200.000,00
309 12750 (parţial) Ciobanu-Gârliciu - judeţul Constanţa - utilitate publică Dig longitudinal Ciobanu-Gârliciu, dig compartimentare Ciobanu-Gârlciciu, dig longitudinal Gârliciu-Dăeni (Hotar TL), teren aferent Dunăre Dunăre Constanţa 10.250 3,5 1960 154.811,32
310 Baraj Hazarlâc şi teren aferent Valea Topolog Dunăre Ciobanu Constanţa 980 6 1961 1.434.288,88
311 Baraj Pietriş şi teren aferent Valea Nămoleşti Dunăre Gârliciu Constanţa 225 5 1960 5.207,12
312 12665 (parţial) Hârşova-Ciobanu - judeţul Constanţa - utilitate publică Dig longitudinal Hârşova-Ciobanu + dig de compartimentare Hârşova-Ciobanu şi teren aferent Dunăre Dunăre Hârşova, Ciobanu Constanţa 21.650 4 2.775.396,00
313 152896 Canton dublu 6 Vadu Oii Canton dublu 6 Vadu Oii şi teren aferent Dunăre Dunăre Vadu Oii Constanţa 1967 18.000,00
314 152898 Canton 7 Vadu Oii (Canton 4 Ciobanu) Canton 7 Vadu Oii (Canton 4 Ciobanu) şi teren aferent Dunăre Dunăre Vadu Oii Constanţa 1961 300,00
315 12715 (parţial) Seimeni - judeţul Constanţa - utilitate publică Dig longitudinal Seimenii Mici şi teren aferent Dunăre Dunăre Seimeni Constanţa 1.200 3 1952 8.149,72
316 Baraj Ţibrinu şi teren aferent Valea Ţibrinului Dunăre Seimeni Constanţa 158 6 1952 18.019,20
317 12444 (parţial) Topalu - judeţul Constanţa - utilitate publică Dig longitudinal Zăvalu şi teren aferent Dunăre Dunăre Capidava - Dunărea Constanţa 3.875 3 1976 2.798,58
318 152890 Canton simplu 5 Baraj Hazarlâc Canton Baraj Hazarlâc şi teren aferent Constanţa 1962 12.200,00
A.B.A. JIU
319 18265 (parţial) Ciuperceni-Desa - judeţul Dolj - utilitate publică Dig apărare Jdegla Dunăre Dunăre Ciuperceni Dolj 5.800 4 1987 13.637,05
320 Dig apărare Duvalmu Dunăre Dunăre Desa Dolj 5.400 4 1988 3.255.602,95
321 17871 (parţial) Ghidici-Rasta-Bistreţ - judeţul Dolj - utilitate publică Dig apărare Ghidici-Rast-Bistreţ Dunăre Dunăre Bistreţ Dolj 18.600 1964 23.217.655,85
322 Dig Negoi-Bistreţ compartimentare Dunăre Dunăre Bistreţ Dolj 5.600 4 1966 26.223,12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
323 150934 Clădire canton Ţifaru - utilitate publică Clădire canton 1 Ţifaru; St = 1.399,57 mp, Sc = 114,04 mp Dunăre Dunăre Rast Dolj 1964 96.950,51
324 150935 Clădire canton Butoi - utilitate publică Clădire canton 2 Butoi; St = 3.635,66 mp; Sc = 115,07 mp Dunăre Dunăre Rast Dolj 1964 28.834,43
325 150937 Clădire canton Bistreţ - utilitate publică Canton 4 Bistreţ, anexe, St = 1.936,63 mp, Sc = 116,05 mp Dunăre Dunăre Bistreţ Dolj 1964 41.174,84
326 17820 (parţial) Bistreţ-Nedeia-Jiu - judeţul Dolj - utilitate publică Dig Polder Desnăţui Desnăţui Cârna Dolj 5.250 3,5 1990 14.109.143,54
327 Dig agropiscicol Lac Bistreţ Desnăţui Bistreţ Dolj 15.560 2,05 1973 73.099,92
328 Dig Bistreţ-Mălăieni Dunăre Dunăre Bistreţ Dolj 9.000 4 1966 83.672,87
329 Dig Mălăieni-Nedeia Dunăre Dunăre Nedeia Dolj 30.130 4 1966 5.119.793,05
330 150961 (parţial) Canton 1 Mălăieni - utilitate publică Canton 1 Mălăieni, anexe, St = 1.467,68 mp; Sc = 377,82 mp Dunăre Dunăre Bistreţ Dolj 1971 92.727,36
331 150967 Canton 2 Ocniţa - utilitate publică Canton 2 Ocniţa, anexe, St = 1.351,02 mp; Sc = 240,65 mp Dunăre Dunăre Bistreţ Dolj 1974 83.512,95
332 150963 Canton 3 Stejaru - utilitate publică Canton 3 Stejaru, anexe; St = 2.010,67 mp, Sc = 266,47 mp Dunăre Dunăre Măceşu de Sus Dolj 1971 20.791,45
333 150965 Canton 4 Haşu - utilitate publică Canton 4 Haşu, anexe, St = 1.119,44 mp, Sc = 239,18 mp Dunăre Dunăre Nedeia Dolj 1971 83.439,70
334 150960 Canton 5 Irimescu - utilitate publică Canton 5 Irimescu, anexe, St = 1.241,75 mp, Sc = 373,26 mp Dunăre Dunăre Nedeia Dolj 1971 134.368,00
335 150962 Canton 6 Zăval - utilitate publică Canton 6 Zăval, anexe, St = 1.065,0 mp, Sc = 244,43 mp Dunăre Dunăre Zăval Dolj 1971 46.581,00
336 18449 (parţial) Bechet-Dăbuleni - judeţul Dolj - utilitate publică Dig Bechet balta Potelu Dunăre Dunăre Bechet Dăbuleni Dolj 13.650 4 1964 8.427.395,19
337 18038 (parţial) Jiu-Bechet - judeţul Dolj - utilitate publică Dig Bechet - Lişteava Dunăre Dunăre Lişteava Dolj 19.600 4 1961 3.853,00
338 Dig Bechet - Lişteava transversal Dunăre Dunăre Lişteava Dolj 2.200 4 1961 7.439,64
339 18305 Rojişte - Lişteava - judeţul Dolj - utilitate publică Dig Jieţ Jieţ Dunăre Lişteava Dolj 5.700 3 1976 37,30
340 150973 Canton Lişteava - utilitate publică Canton 1 Lişteava, anexe, St = 1.749.37 mp, Sc = 184,13 mp Dunăre Dunăre Lişteava Dolj 1961 4.963,73
341 150975 Canton Ostroveni - utilitate publică Canton 2 Ostroveni, anexe, St = 1.257 mp, Sc = 122,36 mp Dunăre Dunăre Ostroveni Dolj 1961 4.967,20
342 150976 Canton Zăval - utilitate publică Canton 3 Zăval, anexe, St = 2.835,79 mp, Sc = 308,87 mp Dunăre Dunăre Zăval Dolj 1961 4.967,20
343 150978 Canton Sărata - utilitate publică Canton 1 Sărata, anexe, St = 5.294,81 mp, Sc = 178,46 mp Dunăre Dunăre Sărata Dolj 1964 2.331,35
344 150979 Canton Dăbuleni - utilitate publică Canton 2 Dăbuleni, anexe, St = 5.975,71 mp, Sc = 160,30 mp Dunăre Dunăre Dăbuleni Dolj 1964 2.277,99
345 150980 Canton Silvestru - utilitate publică Canton 3 Silvestru, anexe, St = 4.360,28 mp, Sc = 133,13 mp Dunăre Dunăre Dăbuleni Dolj 1964 2.294,47
346 18541 (parţial) Atenuare Fântânele - judeţul Dolj - utilitate publică Baraj Fântânele, anexe Desnăţui Dunăre Fântânele Dolj 768 13,5 1972 1.701.053,91
347 Dig apărare Ciutura Desnăţui Desnăţui Ciutura Dolj 2.630 5,5 1972 24.348,20
348 19717 (parţial) Horezu - judeţul Dolj - utilitate publică Baraj Răchita CES Horezu Răchita Răchita Bulzeşti Dolj 150 10 1984 700,80
349 141889 Clădire canton - utilitate publică Canton Fântânele + anexe, St = 749,40 mp, Sc = 103,43 mp Desnăţui Desnăţui Fântânele Dolj 1974 1.037,00
350 150964 Canton Dunăreni - utilitate publică Canton Dunăreni, anexe, St = 1.106,52 mp, Sc = 242,9 mp Dunăre Dunăre Dunareni Dolj 1971 159.637,25
351 150966 Canton Bistreţ lac piscicol - utilitate publică Canton Mălăieni, anexe, St = 1.146,36 mp, Sc = 240,74 mp Dunăre Dunăre Mălăieni Dolj 1974 133.365,02
352 150941 Clădire secţie Bistreţ - utilitate publică Canton Bistreţul Nou şi spaţii anexe Dunăre Dunăre Bistreţ Dolj 1966 35.524,91
353 150977 Canton Bechet - utilitate publică Canton Bechet şi anexe, St = 3.525,6 mp, Sc = 123,93 mp Dunăre Dunăre Bechet Dolj 1964 4.967,20
354 150919 Canton Cioroboreni - utilitate publică Canton Cioroboreni Sc = 117,92 mp Jiviţa Dunăre Cioroboreni Mehedinţi P +1 1976 5.788,35
355 52058 (parţial) Crivina Vânju Mare - judeţul Mehedinţi - utilitate publică Consolidări regularizare Blahniţa - Jiana Blahniţa Blahniţa - Mehedinţi 31.500 Hmed = 1,5 1978 15.629,32
356 Consolidare Blahniţa sistem Jiana Blahniţa Blahniţa - Mehedinţi 31.500 Hmed = 1,5 1983 11.675,01
357 Consolidări mal sistem Jiana (mal stâng+drept) Jiviţa Jiviţa - Mehedinţi 26.400 2,4 1983 31.446,62
358 Canal Blahniţa I+II+III+IV+V+VI Blahniţa Blahniţa - Mehedinţi 31.500 – 2.8 1976 133.991,45
359 Canal Jiviţa tr. I–II Jiana Jiviţa Jiviţa - Mehedinţi 13.200 – 2,4 1976 36.937,92
360 Dig apărare staţie pompare Ostrovul Mare Dunăre Dunăre Ostrovul Mare Mehedinţi 630 5 m 1995 40.267,04
361 155296 Baraj pământ Rocşoreni-Dumbrava Baraj pământ Rocşoreni-Dumbrava Valea Brăgleasa Pârâul Argetoaia satul Rocşoreni, comuna Dumbrava Mehedinţi 242 10 1977 219.011,00
362 54271 (parţial) Halânga - judeţul Mehedinţi - utilitate publică Baraj C.E.S. Şuşiţa Tamna Şuşiţa Şuşiţa satul Cârceni, comuna Grozeşti Mehedinţi 150 9,8 1977 12.768,00
A.B.A. OLT
363 78010 (parţial) Bârsa Vulcăniţa - judeţul Braşov - utilitate publică Dig Bârsa mal stâng Bârsa Olt Hălchiu Braşov 3.473 2 1975 260.613,57
364 Dig Bârsa mal drept Bârsa Olt Braşov Braşov 3.473 2 1975 260.613,57
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
365 Dig Rogoazele Rogoazele Olt Braşov Braşov 830 2 1975 62.283,12
366 Dig Vulcăniţa mal stâng şi trecerile aferente Vulcăniţa Olt Hălchiu Braşov 6.840 2,5 1975 513.272,92
367 Dig Vulcăniţa mal drept şi trecerile aferente Vulcăniţa Olt Hălchiu Braşov 6.840 2,5 1975 513.272,92
368 Dig Hamaradea mal stâng şi trecerile aferente Hamaradea Olt Vlădeni-Dumbrăviţa Braşov 2.820 2,0 1,5 1975 211.612,52
Dig Hamaradea mal drept şi trecerile aferente Hamaradea Olt Vlădeni-Dumbrăviţa Braşov 2.820 2,0 1,5 1975 211.612,52
369 Dig Ciucaş mal drept şi trecerile aferente Ciucaş Olt Satu Nou - Hălchiu Braşov 3.665 1 1973 275.021,23
Dig Ciucaş mal stâng şi trecerile aferente Ciucaş Olt Satu Nou-Hălchiu Braşov 2.315 1 1973 173.717,37
370 77978 (parţial) Homorodul Mare - judeţul Braşov - utilitate publică Dig Pârâul Homorodul Mare mal stâng şi trecerile aferente Homorodul Mare Olt Homorod-Cata-Drăuşeni-Ioneşti Braşov 8.102 1,5 1,0 1985 98.410,94
371 Dig Pârâul Homorodul Mare mal drept şi trecerile aferente Homorodul Mare Olt Homorod-Cata-Drăuşeni-Ioneşti Braşov 11.718 1,5 1,0 1985 142.332,69
372 Dig CP5 mal stâng canal CP5 Olt Homorod Braşov 210 1,5 1985 2.550,77
373 Dig CP7 mal stâng canal CP7 Olt Homorod Braşov 380 1,5 1985 4.615,67
374 Dig CP7 mal drept canal CP7 Olt Homorod Braşov 180 1,5 1985 2.186,37
375 Dig CP9 mal stâng canal CP9 Olt Homorod Braşov 120 1,5 1985 1.457,58
376 Dig CP9 mal drept canal CP9 Olt Homorod Braşov 120 1,5 1985 1.457,58
377 Dig CP11 mal drept canal CP11 Olt Caţa Braşov 136 1,5 1985 1.651,92
378 Dig CP12 mal stâng canal CP12 Olt Caţa Braşov 350 1,5 1985 4.251,28
379 Dig CP12 mal drept canal CP12 Olt Caţa Braşov 400 1,5 1985 4.858,60
380 Dig CP13 A mal drept canal CP13A Olt Caţa Braşov 100 1,5 1985 1.214,65
381 Dig CP15 mal stâng canal CP15 Olt Caţa Braşov 770 1,5 1985 9.352,81
382 Dig CP15 mal drept canal CP15 Olt Caţa Braşov 770 1,5 1985 9.352,81
383 Dig Valea Paloş mal stâng Valea Paloş Olt Caţa Braşov 1.530 1,5 1985 18.584,15
384 Dig Valea Paloş mal drept Valea Paloş Olt Caţa Braşov 1.600 1,5 1985 19.434,40
385 Dig CP17 mal stâng canal CP17 Olt Caţa Braşov 520 1,5 1985 6.316,18
386 Dig CP19 mal stâng canal CP19 Olt Caţa Braşov 370 1,5 1985 4.494,21
387 Dig CP23 mal drept canal CP 23 Olt Caţa Braşov 436 1,5 1985 5.295,87
388 Dig Valea Ţiganilor mal stâng Valea Ţiganilor Olt Drăuşeni Braşov 460 1 1985 5.587,39
389 Dig Valea Ţiganilor mal drept Valea Ţiganilor Olt Drăuşeni Braşov 460 1 1985 5.587,39
390 Dig CP31 mal stâng canal CP31 Olt Drăuşeni Braşov 350 1 1985 4.251,28
391 Dig CP32 mal drept canal CP32 Olt Drăuşeni Braşov 500 1 1985 6.073,25
392 Dig CP36 mal stâng canal CP36 Olt Caţa Braşov 480 1 1985 5.830,32
393 Dig CP36 mal drept canal CP36 Olt Caţa Braşov 480 1 1985 5.830,32
394 Dig CP37 mal stâng canal CP37 Olt Caţa Braşov 350 1 1985 4.251,28
395 Dig CP37 mal drept canal CP37 Olt Caţa Braşov 250 1 1985 3.036,63
396 Dig Pârâu Ioneşti mal stâng Pârâul Ioneşti Olt Ioneşti Braşov 370 1 1985 4.494,21
397 Dig Pârâu Ioneşti mal drept Pârâul Ioneşti Olt Ioneşti Braşov 364 1 1985 4.421,33
398 Dig CP41 mal stâng canal CP 41 Olt Ioneşti Braşov 224 1 1985 2.720,82
399 Dig CP42 mal stâng canal CP 42 Olt Ioneşti Braşov 600 1 1985 7.287,90
400 150865 Canton Caţa - utilitate publică Clădire canton Caţa şi anexe Homorodul Mare Olt Caţa Braşov 1975 201.125,00
401 78202 (parţial) Cincu Cincşor - judeţul Braşov - utilitate publică Dig Pârâu Cincu mal stâng Cincu Olt Cincşor Braşov 1.500 1 1975 42.949,65
402 Dig Pârâu Cincu mal drept şi trecerile aferente Cincu Olt Cincşor Braşov 2.000 1 1975 57.266,20
403 78016 (parţial) Hârseni Luţa - judeţul Braşov - utilitate publică Dig Pârâu Hurezu mal drept Hurezu Olt Hurezu-Beclean Braşov 2.300 2 1984 857.762,00
404 78092 (parţial) Viştea Ucea - judeţul Braşov - utilitate publică Dig Pârâu Ruginosu mal stâng Ruginosu Olt Viştea Braşov 1.050 2 1988 72.418,50
405 Dig Pârâu Ruginosu mal drept şi trecerile aferente Ruginosu Olt Viştea Braşov 1.050 2 1988 72.418,50
406 Dig Pârâul Viştea mal stâng Viştea Olt Viştea Braşov 1.200 2 1988 38.624,00
407 Dig Pârâul Viştea mal drept Viştea Olt Viştea Braşov 1.200 2 1988 38.624,00
408 77974 (parţial) Cozd Lovnic - judeţul Braşov - utilitate publică Dig Valea Cozd mal stâng Valea Cozd Olt Lovnic Braşov 1.164 1 1960 31.662,55
409 Dig Valea Cozd mal drept Valea Cozd Olt Lovnic Braşov 950 1 1960 25.841,43
410 77990 (parţial) Hamaradea Holboşel - judeţul Braşov - utilitate publică Baraj constr. + accesorii Pârâul Hamaradea Olt Dumbrăviţa Braşov 822 4,5 1981 3.000.000,00
411 150874 Canton Hamaradea - utilitate publică Clădire canton Hamaradea şi anexe Pârâul Hamaradea Olt Dumbrăviţa Braşov 1983 263.430,00
412 150884 Canton Târlung - utilitate publică Clădire canton Târlung şi anexe Pârâul Târlung Olt Săcele Braşov 1983 112.500,00
413 78128 (parţial) Boroşneu Mare - judeţul Covasna - utilitate publică Dig pârâul Covasna Pârâul Covasna Râul Negru localitatea Reci-Boroşneu Mare-Brateş Covasna 19.880 2,6 1983 1.108.891,00
414 Dig pârâul Zagon Pârâul Zagon Râul Negru localitatea Boroşneu Mare-Zagon Covasna 12.800 1,97 1983 84.919,60
415 Dig pârâul Păpăuţi Pârâul Păpăuţi Râul Negru localitatea Brateş-Păpăuţi Covasna 10.800 1,55 1983 71.650,92
416 Dig pârâul Chiuruş Pârâul Chiuruş Râul Negru localitatea Pachia-Chiuruş Covasna 7.940 1,76 1983 52.676,69
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
417 Dig pârâul Valea Mare Pârâul Valea Mare Râul Negru localitatea Boroşneu Mare Covasna 500 1,6 1983 3.317,17
418 Dig pârâul Saciova Pârâul Saciova Râul Negru localitatea Bita-localitatea Aninoasa Covasna 1.080 1,3 1983 7.165,09
419 Dig pârâul Sălciilor Pârâul Sălciilor Râul Negru localitatea Boroşneu Mare-Zagon Covasna 10.300 1,45 1983 68.333,74
420 28 buc. subtraversări la dig Covasna 4 buc., Saciova 1 buc., Zagon 4 buc., Sălciilor 10 buc., Păpăuţi 6 buc., Chiuruş 3 buc. Râul Negru Boroşneu Mare-Zagon-Brateş Covasna 1986 36.628,00
421 78126 (parţial) Lunga-Ghelinţa - judeţul Covasna - utilitate publică Dig pârâul Breţcu Pârâul Breţcu Râul Negru localitatea Lemnia-localitatea Breţcu Covasna 8.100 1,67 1987 4.045.897,03
422 Dig pârâul Ojdula Pârâul Ojdula Râul Negru Târgu Secuiesc-Ojdula Covasna 7.800 1,8 1987 2.404.622,10
423 Dig pârâul Mărtănuş Pârâul Mărtănuş Râul Negru localitatea Breţcu-Mărtănuş Covasna 4.300 1,45 1987 429.842,79
424 Dig pârâul Căpâlna Pârâul Căpâlna Râul Negru localitatea Tinoasa-Ojdula Covasna 11.000 1,65 1987 1.158.171,83
425 Dig pârâul Racilor Pârâul Racilor Râul Negru localitatea Catalina-Ghelinţa Covasna 5.900 1,94 1987 34.489,00
426 Dig pârâul Stânca Uriaşului Pârâul Stânca Uriaşului Râul Negru localitatea Lunga-Ojdula-Mărtănuş Covasna 8.000 1,56 1987 46.765,00
427 41 buc. subtraversări la dig Pârâul Racilor 10 buc., Ojdula 7 buc., Căpâlna 12 buc., Stânca Uriaşului 5 buc., Breţcu 3 buc., Mărtănuş 2 buc., Râul Negru 2 buc. Râul Negru Ghelinţa, Ojdula, Lemnia, Breţcu, Târgu Secuiesc, Catalina Covasna 1983 47.952,00
428 78125 (parţial) Poian-Estelnic - judeţul Covasna - utilitate publică Dig pârâul Estelnic Pârâul Estelnic Râul Negru localitatea Poian-Estelnic Covasna 13.300 1,45 1987 92.686,10
429 Dig pârâul Poian Pârâul Poian Râul Negru localitatea Poian Covasna 2.600 1,27 1987 18.119,09
430 Dig pârâul Mereni I Pârâul Mereni I Râul Negru localitatea Mereni Covasna 300 1,1 1987 2.090,66
431 Dig pârâul Mereni II Pârâul Mereni II Râul Negru localitatea Mereni Covasna 300 1,1 1987 2.090,66
432 Dig pârâul Mereni III Pârâul Mereni III Râul Negru localitatea Mereni Covasna 400 1,1 1987 2.787,55
433 Dig pârâul Lutoasa Pârâul Lutoasa Râul Negru localitatea Lunga-Mereni-Lutoasa Covasna 11.700 1,3 1987 81.535,90
434 7 buc. subtraversări la dig Pârâul Estelnic 4 buc., Poian 2 buc., Valea Scurtă 1 buc. Râul Negru Poian, Estelnic Covasna 1986 31.462,00
435 123678 (parţial) Chichiş-Ilieni - judeţul Covasna - utilitate publică 1 buc. subtraversare la dig Râul Olt Râul Olt Chichiş Covasna 1989 1.841,00
436 78337 (parţial) Apaţa mal drept - judeţul Covasna - utilitate publică 6 buc. subtraversări la dig Râul Olt Râul Olt Araci, Haghig, Belin Covasna 1988 195.759,00
437 78127 (parţial) Ghelinţa-Brateş - judeţul Covasna - utilitate publică 1 buc. subtraversare la dig Pârâul Borviz Râul Negru Zăbala Covasna 2000 134.927,00
438 2 buc. subtraversări la dig Râul Negru 1 buc., Pârâul Borviz 1 buc. Râul Negru Tufalău, Zăbala Covasna 1988 140.917,00
439 1 buc. subtraversare la dig Pârâul Ghelinţa Râul Negru Imeni Covasna 1989 41.969,00
440 5 buc. subtraversări la dig Pârâul Zăbala 2 buc., Harale 3 buc. Râul Negru Zăbala Covasna 1992 432.311,00
441 78338 (parţial) Sâmpetru-Racoş - judeţul Covasna - utilitate publică 12 buc. subtraversări la dig Râul Olt 10 buc., Pârâul Baraolt 2 buc. Râul Olt Aita Mare, Baraolt, Căpeni, Racoş Covasna 1988 41.336,00
442 78382 (parţial) Râul Negru - judeţul Covasna - utilitate publică 29 buc. subtraversări la dig Pârâul Satului 3 buc., Beldie 1 buc., Lisnau 1 buc., Râul Negru 24 buc. Râul Negru Chichiş, Ozun, Reci, Let, Catalina, Târgu Secuiesc, Lemnia Covasna 1980 13.005,00
443 Acumulare Moacşa-Pădureni (suprafaţa la NNR 78 ha, volum brut total = 6,4 mil mc), echipament hidromecanic, priză de apă cu baraj Pârâul Pădureni Râul Negru Moacşa Covasna 1983 3.445.664,00
444 78109 (parţial) Hărman-Prejmer - judeţul Braşov - utilitate publică 3 buc. subtraversări la dig Pârâul Târlung 2 buc., Râul Negru 1 buc. Râul Negru Chichiş, Dobârlau Covasna 1986 28.327,00
445 150902 Canton Moacşa - utilitate publică Clădiri Canton Moacşa Râul Negru Covasna 1983 234.307,00
446 57392 (parţial) Dăbuleni-Potelu - judeţul Olt - utilitate publică Lucrări îndiguire Potelu Corabia Dunăre Dunăre Potelu-Corabia Olt 32.400 4 1969 17.056.928,11
447 151000 Canton tip II - utilitate publică Canton tip II Dunăre Orlea Olt Si = 1.759 mp, Sc = 131 mp 1975 21.050,41
448 150999 Canton tip II - utilitate publică Canton tip II Dunăre Orlea Olt Si = 1.759 mp, Sc = 136 mp 1975 21.626,81
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
449 150998 Canton tip II - utilitate publică Canton tip II Dunăre Grojdibodu Olt Si = 1.455 mp, Sc = 131 mp 1975 22.364,40
450 150997 Canton tip II - utilitate publică Canton tip II Dunăre Ianca Olt Si = 2.891 mp, Sc = 136 mp 1975 19.721,81
451 58196 (parţial) Zănoaga-Apele Vii - judeţul Olt - utilitate publică Baraj Vlădila 1 Valea Vlădila Olt Vlădila Olt 240 14 1980 8.885,14
452 Baraj Redişoara Valea Redea Olt Comanca Olt 450 11 1980 16.659,64
453 Baraj Redea Valea Redea Olt Redea Olt 290 11,2 1980 10.736,21
A.B.A. PRUT - BÂRLAD
454 46169 (parţial) Sculeni Tutora Gorban - judeţul Iaşi - utilitate publică Dig apărare Bohotin Prut Prut Gorban Iaşi 1.000 4 2007 718.069,04
455 24451 (parţial) Bazin hidrografic Bârlad - judeţul Vaslui - utilitate publică Baraj şi acumulare Dumeşti Găureni Bârlad Dumeşti Vaslui 305 9 1971 335.445,00
456 Canton Dumeşti 1B-B.A.DUME Găureni Bârlad Dumeşti Vaslui 1974 21.247,00
457 Baraj Corodeşti apărare Studineţ Bârlad Corodeşti Vaslui 220 10 1976 483.670,00
458 24559 (parţial) Vasluieţ - judeţul Vaslui - utilitate publică Baraj şi acumulare Moara Domnească Fereşti Vasluieţ Moara Domnească Vaslui 319 7 1964 478.726,00
459 Baraj acumulare Rediu Galian Rediu Vasluieţ Codăieşti Vaslui 370 9,5 1974 939.663,00
460 Canton Rediu Galian 1B-BA Rediu Rediu Vasluieţ Codăieşti Vaslui 1977 39.118,00
461 Baraj şi acumulare Tăcuta Rediu Vasluieţ Tăcuta Vaslui 323 10,5 1974 804.954,00
462 Canton Tăcuta 1B-B.A.TACU Rediu Vasluieţ Tăcuta Vaslui 1972 35.032,00
463 24461 (parţial) Albiţa-Fălciu - judeţul Vaslui - utilitate publică Baraj Suletea P4 pământ şi beton Jigalia Albiţa Fălciu Giurcani Vaslui 289 7 1973 406.822,00
464 Baraj Şopârleni SRP1 Albiţa-Fălciu Şopârleni Albiţa Fălciu Şopârleni Vaslui 473 7 1969 118.842,00
465 Baraj Gura Văii SRP1 Albiţa-Fălciu Draslavăţ Albiţa Fălciu Gura Văii Vaslui 430 8,4 1969 39.074,00
466 Canton Gura Văii Draslavăţ Albiţa Fălciu Gura Văii Vaslui 1970 30.706,00
467 Baraj Sărata SRP1 Albiţa-Fălciu Sărata Albiţa Fălciu Berezeni Vaslui 447 10,4 1969 849.068,00
468 Baraj Muşata SRP1 Albiţa-Fălciu Muşata Albiţa Fălciu Berezeni Vaslui 398 10,5 1969 1.095.066,00
469 Baraj Bozia SRP1 Albiţa-Fălciu Bozia Albiţa Fălciu Fălciu Vaslui 1.955 3,65 1969 62.154,00
470 93206 (parţial) Cucorani-Botoşani - judeţul Botoşani - utilitate publică Acumulare Curteşti şi teren zonă de protecţie acumulare Curteşti şi teren aferent acumulare Curteşti Dresleuca Prut Curteşti Botoşani 237 8,1 1979 2.213.884,00
471 40508 (parţial) Berheci - judeţul Bacău - utilitate publică Baraj acumulare Găiceana (Berheci) şi teren aferent (30.000 mp) Ghilăveşti Bârlad Găiceana Bacău 262,5 7,18 1983 1.426.806,00
A.B.A. SOMEŞ-TISA
472 78514 (parţial) CES Jichiş-Buneşti - judeţul Cluj - utilitate publică Dig de apărare Nima-Dej Someşul Mic Someş Nima, Buneşti, Sălăţiu Cluj 4.225 m 1.675 m 2.300 m 2,20 m 1,50 m 1,54 m 1967 1972 1967 262.000,00
Construcţii hidrotehnice Someşul Mic Someş Nima, Buneşti, Sălăţiu Cluj 70.000,00
473 80897 (parţial) Someş-Crasna - judeţul Satu Mare - utilitate publică Dig închidere Căpleni Mirgheş Crasna Căpleni Satu Mare 1.800 5 1996 858.412,00
474 80953 (parţial) Homorod mal drept - judeţul Satu Mare - utilitate publică Baraj Hodişa Valea Hodişa Someş Tisa Socond Satu Mare 244 5 1974 177.951,00
A.B.A. SIRET
475 92666 (parţial) Rădăuţi - judeţul Suceava - utilitate publică Diguri la canal Pozen şi Voitinel Pozen şi Voitinel Siret Horodnicu de Jos, Rădăuţi, Frătăuţii Vechi, Gălăneşti Suceava 26.600 1,5 1971 33.638,00
476 Consolidare pârâu Pozen şi Voitinel şi consolidare pâraie cu gabioane Pozen şi Voitinel Siret Horodnicu de Jos, Rădăuţi, Frătăuţii Vechi, Gălăneşti Suceava 1971 638,41
477 92665 (parţial) Grăniceşti-Calafindeşti - judeţul Suceava - utilitate publică Baraj şi acumulare Grăniceşti, teren zonă de protecţie (10.000 mp) şi teren acumulare Grăniceşti (670.000 mp) Horaiţ Siret Grăniceşti Suceava 230 8 1975 2.073.317,16
478 Clădire exploatare acumulare Grăniceşti Horaiţ Siret Grăniceşti Suceava 2008 85.569,84
479 92674 (parţial) Şomuzu Mare - judeţul Suceava - utilitate publică Acumulare Liteni M teras (baraj) şi teren zonă protecţie CH Şomuz I acumulare (20.000 mp) şi teren acumulare Şomuz I (410.000 mp) Şomuzu Mare Siret Liteni-Moară Suceava 315 11,6 1975 6.312.870,82
480 94343 (parţial) Crângu Ursului - judeţul Buzău - utilitate publică Baraj Crângu Ursului pârâul Viroaga Râmnicu Sărat Fotinu, comuna Râmnicelu Buzău 652 8,0 1976 13.201,00
95110 (parţial) Terenuri neagricole - diguri terenuri baraj Crângu Ursului (19.600 mp) pârâul Viroaga Râmnicu Sărat Fotinu, comuna Râmnicelu Buzău 19.600,00
95112 (parţial) Terenuri neagricole - ape, bălţi terenuri neagricole ape bălţi Crângu Ursului (900.000 mp) pârâul Viroaga Râmnicu Sărat Fotinu, comuna Râmnicelu Buzău 900.000,00SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 271/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 271 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu