E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.27 din 18.01.2012

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I“, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1“, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14“, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15“ şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15“, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1-DN 11 şi Tronson III - DN13-DN1“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 25 ianuarie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I“, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1“, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14“, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15“ şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 18 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexa nr. 1 se face din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Articolul 3Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, tronson I - DN 1-DN 11 şi tronson III - DN13-DN1“, judeţul Braşov, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 2*).*) Anexa nr. 2 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 4(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, tronson I - DN 1-DN 11 şi tronson III - DN13-DN1“, judeţul Braşov, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Braşov, Ghimbav, Săcele, Hărman, Sânpetru, judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 5Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 4, situate pe raza localităţilor Braşov, Ghimbav, Săcele, Hărman, Sânpetru, judeţul Braşov, sunt în cuantum total de 37.000 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, poziţia „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“. Articolul 6Sumele individuale prevăzute la art. 5 se virează de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 4, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul 7Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004) INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE Varianta de ocolire a municipiului Braşov, tronson I - DN 1- DN 11 şi tronson III - DN13 - DN1 Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Amplasament: judeţul Braşov
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 414.160 mii lei
(1 euro = 4,2048, la data de 11 martie 2011),
- din care: construcţii-montaj (C+M) 327.907 mii lei
Eşalonarea investiţiei INV
C+M
• Anul I mii lei 226.257
mii lei 168.865
• Anul II mii lei 187.903
mii lei 159.042
- Capacităţi:
Lungime totală drum 13,632 km
Profil transversal
• Parte carosabilă 2 x 7,00 m
• Separator fluxuri de circulaţie 1,50 m
• Acostamente 2 x 1,50 m
• Platformă 18,50 m
Poduri şi pasaje 5/723,30 buc./m
Intersecţii denivelate fără acces 1/85,60 buc./m
Pasaje la noduri 4/540,22 buc./m
Durata de realizare a investiţiei:
- Tronson I - DN 1- DN 11 18 luni
- Tronson III - DN 13 - DN 1 12 luni

Finanţarea investiţiei Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. ANEXA Nr. 3LISTA cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, tronson I - DN1 - DN11 şi tronson III - DN13 - DN1“, situate pe raza localităţilor Braşov, Ghimbav, Săcele, Hărman, Sânpetru, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
1 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/2/1 intravilan 118976 118976 263 39.310
2 Braşov Voicu Vulcanean Aurica A 904/1/3 intravilan 2924 118260 3.405 508.937
3 Braşov Municipiul Braşov A 904/2/23 intravilan 118885 118885 2.440 187.560
4 Braşov Municipiul Braşov A 904/2/24 intravilan TP - 5.700 438.153
5 Braşov Municipiul Braşov A 904/2/25 intravilan 119815 (iniţial) 119815 823 63.263
6 Braşov Municipiul Braşov A 904/2/55 intravilan 119770 119770 124 9.532
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
7 Braşov Dobrescu Liana, Voicu Adrian A 904/2/56 intravilan 114625 (iniţial) 114625 1.919 147.512
8 Braşov Roth Rada Roth Erich A 904/2/57 intravilan 119745 118014 3.834 294.716
9 Braşov Municipiul Braşov A 904/2/58 intravilan 120113 120113 2.285 175.646
10 Braşov Municipiul Braşov A 904/2/59 intravilan 119151 119151 368 28.288
11 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/79/3 intravilan 119962 115233 553 42.509
12 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/80 intravilan 120100 115029 1.248 95.933
13 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/81 intravilan 119951 112325 486 37.358
14 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/82 intravilan 120326 120326 728 55.961
15 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/83 intravilan 119088 119088 744 57.191
16 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/84 intravilan 120329 119173 988 75.947
17 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/85 intravilan 119301 119301 967 74.332
18 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/86 intravilan 118859 118859 493 37.896
19 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/87 intravilan 119074 119074 247 18.987
20 Braşov Municipiul Braşov 119065 119065 742 57.037
21 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/89 intravilan 120085 120085 496 38.127
22 Braşov Iorga Ana A 904/1/90/3 intravilan 100749 (iniţial) 100749 394 30.286
23 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/90/2 intravilan 119078 119078 860 66.107
24 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/90/1 intravilan 119057 119057 972 74.717
25 Braşov Voicu Ioan 10445/2/1 106177 1.202 92.397
Marcu Claudia Viorica
Marcu Ioan Adrian
Tunea Ana
26 Braşov Municipiul Braşov A 904/1/91 intravilan 10444/2/1/1 118064 2.141 164.577
27 Braşov Municipiul Braşov 10444/2/1/2 118053 1.493 114.765
28 Braşov Municipiul Braşov 10444/2/1/3 118068 437 33.592
29 Braşov Municipiul Braşov A 900/1/3 intravilan 10444/1/2/3 22582 802 119.873
30 Braşov Municipiul Braşov 10444/1/2/4 22582 4.736 707.878
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
31 Braşov Municipiul Braşov A 984/1/7 intravilan 118864 118061 2.531 378.302
32 Braşov Municipiul Braşov A 984/1/8 intravilan 1170/1/8/1 13224 5.000 747.338
33 Braşov Municipiul Braşov 1170/1/8/2/1/1 118296 155 23.167
34 Braşov Bungardean Gligore 1170/1/8/2/1/2 118364 281 42.000
35 Braşov Municipiul Braşov 1170/1/8/2/2 13224 696 104.029
36 Braşov Municipiul Braşov 119468 119468 112 16.740
37 Braşov Municipiul Braşov 1170/1/8/2/4 13224 92 13.751
38 Braşov Municipiul Braşov Ps 1000 intravilan 118908 118908 3.146 470.225
39 Braşov Municipiul Braşov 118909 118909 243 36.321
40 Braşov Municipiul Braşov 108242 108242 608 90.876
41 Braşov Municipiul Braşov A 1016/1/1 intravilan 120055 120055 101 12.940
42 Braşov Municipiul Braşov A 1016/1/2 intravilan (11162/1/4, 11163)/1 4*1/9/1/1/2/12 118285 900 115.304
43 Braşov Municipiul Braşov A 1016/1/3 intravilan 118900 118900 974 124.784
44 Braşov Municipiul Braşov 118868 118868 53 6.790
45 Braşov Municipiul Braşov 118870 118870 177 22.676
46 Braşov Municipiul Braşov A 1016/1/4 intravilan 119242 119242 2.317 296.842
47 Braşov Municipiul Braşov A.1016/1/5 intravilan 118898 118898 1.124 144.001
48 Braşov Municipiul Braşov 8013 114 14.605
49 Braşov Municipiul Braşov A 1016/2/3 intravilan 118866 118866 974 124.784
50 Braşov Municipiul Braşov A.1016/2/2 intravilan 118896 118896 666 85.325
51 Braşov Municipiul Braşov A.1016/2/1/2 119635 119635 1.422 182.180
52 Braşov Municipiul Braşov A.1016/2/1/2 intravilan (11162/1/ 4,11163,11165)/1*14/3/3/8 118012 1.000 128.115
53 Braşov Municipiul Braşov A.1016/2/1/2 intravilan 118912 118912 365 46.762
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
54 Braşov Municipiul Braşov A.1016/2/1/2 intravilan 118906 118906 392 50.221
55 Braşov Municipiul Braşov A 1016/2/1/1/3 intravilan 118893 118893 1.538 197.041
56 Braşov Municipiul Braşov A 1016/2/1/1/2 intravilan 118766 118766 568 72.769
57 Braşov Pitis Ioan A 1016/2/1/1/1 intravilan TP nr. 672/13.07.2000 neintabulat 194 24.854
58 Braşov Ghimbasan Ion, Ghimbasan Floarea A 1016/3/1 intravilan (11162/1/4, 11163,11165)/ 14*1/8 (iniţial) 114375 1.331 170.521
59 Braşov Municipiul Braşov A 1016/3/2 intravilan 119305 119305 291 37.281
60 Braşov Municipiul Braşov (11162/1/4, 11163,11165)/ 6*1/2/7- cad 3406 118336 195 24.982
61 Braşov Poparad Rodica Duca Paraschivu Florica Strat Elena Francu Ana Paraschiv Gabriel Ticusan Corina Ioana Paraschiv Nicolae, Paraschiv Ileana Tamas Geraldina Bojte Ildico Cojocaru Daniela prin curator Cojocariu Dan Bojte Maria Ecaterina Bojte Mircea Bojte Sorin Mircea A 1016/3/3 intravilan TP nr. 680/19.07.2000 neintabulat 435 55.730
62 Braşov Municipiul Braşov A 1016/3/4 119299 119299 5.125 656.589
A 1016/3/5
A 1016/3/6 intravilan
63 Braşov Municipiul Braşov A. 1016/4/4 intravilan 118767 118767 241 30.876
64 Braşov Poparad Rodica Duca Paraschivu Florica Strat Elena Francu Ana Paraschiv Gabriel Ticusan Corina Ioana Paraschiv Nicolae, Paraschiv Ileana Tamas Geraldina Bojte Ildico Cojocaru Daniela, prin curator Cojocariu Dan, Bojte Maria Ecaterina Bojte Mircea Bojte Sorin Mircea A.1016/4/5 intravilan TP nr. 680/19.07.2000 neintabulat 186 23.829
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
65 Braşov Municipiul Braşov A 1016/4/6 intravilan 119140 119140 392 50.221
119142 119142 2.872 367.946
66 Braşov Municipiul Braşov A 1016/4/7 intravilan 118889 118889 15.881 2.034.594
67 Braşov Turcan Vasile, Turcan Elena, Todor Mariana, Todor Adrian A.1178/4 intravilan top.11147/32/2-cad.5587 (iniţial) 45065 982 125.809
68 Braşov S.C. TELURO INVESTMENTS - S.R.L. (RVA Bucureşti av. Dragoş Moldoveanu) A.1178/3 intravilan 6640 (iniţial) 103602 7.185 920.506
S.C. LUCFOREST - S.R.L. (Casa de Insolvenţă Transilvania)
69 Braşov Municipiul Braşov A.1178/2/2 intravilan 119245 119245 2.391 306.323
70 Braşov Municipiul Braşov A.1178/2/1 intravilan 119081 119081 2.040 261.355
71 Braşov Municipiul Braşov A.1178/1/2 intravilan 118654 118654 2.597 332.715
72 Braşov Poparad Rodica Duca Paraschiva Florica Strat Elena Francu Ana Paraschiv Gabriel Ticusan Corina Ioana Paraschiv Nicolae, Paraschiv Ileana Tamas Geraldina Bojte Ildico Cojocaru Daniela, prin curator Cojocariu Dan, Bojte Maria Ecaterina Bojte Mircea Bojte Sorin Mircea A.1178/1/1 intravilan TP nr. 680/19.07.2000 neintabulat 572 73.282
73 Braşov Mureşan Adrian, Mureşan Elena Maria, Adams Arthur, Carstoc Sorin A.1154/1 intravilan 119682 119682 114 14.605
74 Braşov Municipiul Braşov A.1156/2/1 intravilan 118966 118966 5.262 674.141
75 Braşov Municipiul Braşov A.1156/2/2 intravilan 118971 118971 1.714 219.589
76 Braşov Municipiul Braşov A.1156/1/2 intravilan 118769 118769 1.613 206.649
77 Braşov Municipiul Braşov A.1156/1/1 intravilan 118903 118903 3.217 412.146
78 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/129-199 intravilan 102296 102296 8.750 2.428.847
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
79 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/102-128 intravilan 102398 102398 1.662 461.342
80 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/102-128 intravilan 102400 102400 3.220 893.816
81 Ghimbav Municipiul Braşov A 298/1/88-101 intravilan 102235 102235 848 235.390
82 Ghimbav Municipiul Braşov A 298/1/88-101 intravilan 102237 102237 1.498 415.819
83 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/75-77-79-81-83-85-87 intravilan 102179 102179 852 236.500
84 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/75-77- 79-81-83-85-87, intravilan 102181 102181 1.556 431.918
85 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/74 intravilan 102155 102155 121 20.669
86 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/74 intravilan 102157 102157 223 38.093
87 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/72 intravilan 101922 101922 121 20.669
88 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/72 intravilan 101924 101924 223 38.093
89 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/70 intravilan 102114 102114 121 20.669
90 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/70 intravilan 102116 102116 221 37.751
91 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/68 intravilan 101962 101962 121 20.669
92 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/68 intravilan 101964 101964 220 37.580
93 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/66 intravilan 102151 102151 60 10.249
94 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/66 intravilan 102153 102153 110 18.790
95 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/65 intravilan 101974 101974 60 10.249
96 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/65 intravilan 101976 101976 110 18.790
97 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/64 intravilan 102130 102130 60 10.249
98 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/64 intravilan 102132 102132 109 18.619
99 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/63 intravilan 102002 102002 60 10.249
100 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/63 intravilan 102004 102004 109 18.619
101 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/62 intravilan 102095 102095 60 10.249
102 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/62 intravilan 102097 102097 109 18.619
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
103 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/61 intravilan 102183 102183 61 10.420
104 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/61 intravilan 102185 102185 109 18.619
105 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/60 intravilan 102079 102079 61 10.420
106 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/60 intravilan 102081 102081 108 18.449
107 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/59 intravilan 102138 102138 62 10.591
108 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/59 intravilan 102140 102140 108 18.449
109 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/58 intravilan 102091 102091 62 10.591
110 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/58 intravilan 102093 102093 108 18.449
111 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/57 intravilan 102220 102220 62 10.591
112 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/57 intravilan 102222 102222 108 18.449
113 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/56 intravilan 102043 102043 62 10.591
114 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/56 intravilan 102045 102045 108 18.449
115 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/55 intravilan 101978 101978 62 10.591
116 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/55 intravilan 101980 101980 107 18.278
117 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/54 intravilan 101914 101914 83 14.178
118 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/54 intravilan 101916 101916 107 18.278
119 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/53 intravilan 101998 101998 83 14.178
120 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/53 intravilan 102000 102000 107 18.278
121 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/52 intravilan 102259 102259 323 55.175
122 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/51 intravilan 101831 101831 323 55.175
123 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/50 intravilan 101874 101874 302 51.588
124 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/49 intravilan 102029 102029 62 10.591
125 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/49 intravilan 102031 102031 118 20.157
126 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/48 intravilan 102014 102014 62 10.591
127 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/48 intravilan 102016 102016 113 19.303
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
128 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/47 intravilan 102059 102059 62 10.591
129 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/47 intravilan 102061 102061 107 18.278
130 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/46 intravilan 102175 102175 62 10.591
131 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/46 intravilan 102177 102177 107 18.278
132 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/43-44-45 intravilan 102122 102122 183 31.260
133 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/43-44-45 intravilan 102124 102124 323 55.175
134 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/42 intravilan 102063 102063 60 10.249
135 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/42 intravilan 102065 102065 108 18.449
136 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/41 intravilan 101910 101910 60 10.249
137 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/41 intravilan 101912 101912 109 18.619
138 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/40 intravilan 101894 101894 60 10.249
139 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/40 intravilan 101896 101896 109 18.619
140 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/39 intravilan 101898 101898 60 10.249
141 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/39 intravilan 101900 101900 109 18.619
142 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/38 intravilan 102033 102033 60 10.249
143 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/38 intravilan 102035 102035 110 18.790
144 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/37 intravilan 102083 102083 60 10.249
145 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/37 intravilan 102085 102085 110 18.790
146 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/36 intravilan 102037 102037 60 10.249
147 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/36 intravilan 102039 102039 109 18.619
148 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/28 intravilan 102199 102199 60 10.249
149 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/28 intravilan 102201 102201 109 18.619
150 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/27 intravilan 101990 101990 60 10.249
151 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/27 intravilan 101992 101992 109 18.619
152 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/26 intravilan 102216 102216 60 10.249
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
153 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/26 intravilan 102218 102218 109 18.619
154 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/25 intravilan 101934 101934 60 10.249
155 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/25 intravilan 101936 101936 109 18.619
156 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/24 intravilan 101970 101970 60 10.249
157 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/24 intravilan 101972 101972 108 18.449
158 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/23 intravilan 101950 101950 60 10.249
159 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/23 intravilan 101952 101952 108 18.449
160 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/22 intravilan 102171 102171 60 10.249
161 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/22 intravilan 102173 102173 108 18.449
162 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/21 intravilan 101946 101946 60 10.249
163 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/21 intravilan 101948 101948 107 18.278
164 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/20 intravilan 102118 102118 60 10.249
165 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/20 intravilan 102120 102120 107 18.278
166 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/19 intravilan 102100 102100 60 10.249
167 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/19 intravilan 102102 102102 107 18.278
168 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/18 intravilan 102025 102025 60 10.249
169 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/18 intravilan 102027 102027 107 18.278
170 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/17 intravilan 102051 102051 60 10.249
171 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/17 intravilan 102053 102053 106 18.107
172 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/16 intravilan 101902 101902 60 10.249
173 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/16 intravilan 101904 101904 106 18.107
174 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/15 intravilan 102010 102010 60 10.249
175 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/15 intravilan 102012 102012 106 18.107
176 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/14 intravilan 102071 102071 60 10.249
177 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/14 intravilan 102073 102073 106 18.107
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
178 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/13 intravilan 102075 102075 60 10.249
179 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/13 intravilan 102077 102077 106 18.107
180 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/12 intravilan 102047 102047 60 10.249
181 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/12 intravilan 102049 102049 106 18.107
182 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/11 intravilan 101958 101958 60 10.249
183 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/11 intravilan 101960 101960 106 18.107
184 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/10 intravilan 101966 101966 60 10.249
185 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/10 intravilan 101968 101968 106 18.107
186 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/9 intravilan 102159 102159 60 10.249
187 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/9 intravilan 102161 102161 106 18.107
188 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/8 intravilan 102163 102163 60 10.249
189 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/8 intravilan 102165 102165 105 17.936
190 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/7 intravilan 102195 102195 60 10.249
191 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/7 intravilan 102197 102197 105 17.936
192 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/6 intravilan 101942 101942 60 10.249
193 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/6 intravilan 101944 101944 105 17.936
194 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/5 intravilan 101930 101930 60 10.249
195 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/5 intravilan 101932 101932 105 17.936
196 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/4 intravilan 102191 102191 60 10.249
197 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/4 intravilan 102193 102193 105 17.936
198 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/3 intravilan 101982 101982 60 10.249
199 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/3 intravilan 101984 101984 105 17.936
200 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/2 intravilan 102187 102187 60 10.249
201 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/2 intravilan 102189 102189 104 17.765
202 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/1 intravilan 101994 101994 60 10.249
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
203 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/35/1 intravilan 101996 101996 104 17.765
204 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/34 intravilan 102018 102018 60 10.249
205 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/34 intravilan 102020 102020 104 17.765
206 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/33 intravilan 101926 101926 60 10.249
207 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/33 intravilan 101928 101928 104 17.765
208 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/32 intravilan 101986 101986 60 10.249
209 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/32 intravilan 101988 101988 104 17.765
210 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/31 intravilan 101938 101938 60 10.249
211 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/31 intravilan 101940 101940 104 17.765
212 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/30 intravilan 101954 101954 60 10.249
213 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/30 intravilan 101956 101956 104 17.765
214 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/29 intravilan 102067 102067 60 10.249
215 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/29 intravilan 102069 102069 104 17.765
216 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/28 intravilan 102055 102055 60 10.249
217 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/28 intravilan 102057 102057 104 17.765
218 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/27 intravilan 102006 102006 59 10.078
219 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/27 intravilan 102008 102008 104 17.765
220 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/26 intravilan 102087 102087 59 10.078
221 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/26 intravilan 102089 102089 103 17.594
222 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/25/1 intravilan 101918 101918 59 10.078
223 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/25/1 intravilan 101920 101920 103 17.594
224 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/25/2 intravilan 101890 101890 238 40.655
225 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/25/2 intravilan 101892 101892 412 70.378
226 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/24 intravilan 102302 102302 593 101.296
227 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/24 intravilan 102304 102304 1.024 174.920
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
228 Ghimbav Dragoi Claudiu Dragoi Gabriela Emilia 298/1/23 intravilan nr. cad. 102291 top11684/19/4 102291 2.323 644.824
229 Ghimbav Dragoi Claudiu Dragoi Gabriela Emilia 298/1/23 intravilan nr. cad. 102291 top11684/19/4 102291 4.017 1.115.049
230 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/22 intravilan 102385 102385 58 9.908
231 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/22 intravilan 102387 102387 104 17.765
232 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/21 intravilan 102207 102207 58 9.908
233 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/21 intravilan 102209 102209 104 17.765
234 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/20 intravilan 102147 102147 59 10.078
235 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/20 intravilan 102149 102149 104 17.765
236 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/19 intravilan 102167 102167 59 10.078
237 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/19 intravilan 102169 102169 104 17.765
238 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/18 intravilan 102252 102252 59 10.078
239 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/18 intravilan 102254 102254 105 17.936
240 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/17 intravilan 102203 102203 59 10.078
241 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/17 intravilan 102205 102205 105 17.936
242 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/16 intravilan 102241 102241 60 10.249
243 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/16 intravilan 102243 102243 105 17.936
244 Ghimbav UAT Ghimbav 298/1/15 intravilan top 11684/19/1/3 118257/BV 60 10.249
245 Ghimbav UAT Ghimbav 298/1/15 intravilan top 11684/19/1/3 118257/BV 106 18.107
246 Ghimbav UAT Ghimbav 298/1/14 intravilan top 11684/19/1/4 118270/BV 61 10.420
247 Ghimbav UAT Ghimbav 298/1/14 intravilan top 11684/19/1/4 118270/BV 106 18.107
248 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/13 intravilan 102143 102143 62 10.591
249 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/13 intravilan 102145 102145 106 18.107
250 Ghimbav UAT Ghimbav 298/1/12 intravilan top 11684/19/1/6 118279/BV 63 10.762
251 Ghimbav UAT Ghimbav 298/1/12 intravilan top 11684/19/1/6 118279/BV 106 18.107
252 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/11 intravilan 102211 102211 64 10.932
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
253 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/11 intravilan 102213 102213 107 18.278
254 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/10 intravilan 102261 102261 66 11.274
255 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/10 intravilan 102263 102263 107 18.278
256 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/9 intravilan 102126 102126 67 11.445
257 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/9 intravilan 102128 102128 107 18.278
258 Ghimbav Gavriliu Lucian 298/1/8 intravilan - FCF 70 11.957
259 Ghimbav Gavriliu Lucian 298/1/8 intravilan - FCF 107 18.278
260 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/7 intravilan 102369 102369 72 12.299
261 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/7 intravilan 102371 102371 107 18.278
262 Ghimbav Gavriliu Lucian 298/1/6 intravilan - FCF 76 12.982
263 Ghimbav Gavriliu Lucian 298/1/6 intravilan - FCF 108 18.449
264 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/5 intravilan 102110 102110 81 13.836
265 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/5 intravilan 102112 102112 111 18.961
266 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/4 intravilan 101861 101861 7.611 1.300.111
267 Ghimbav Municipiul Braşov 298/1/3 intravilan 101865 101865 129 22.036
268 Braşov Constantin Marilena, Constantin Marius Florin, Constantin Razvan A 904/1/2/1 intravilan 118975 118975 1.825 262.303
269 Braşov Voicu Vulcanean Aurica A 904/1/3 intravilan 2924 118260 2.495 358.600
270 Braşov Truta Marian, Truta Rodica A 904/1/4 intravilan 2925/1 38567 947 100 150.483
271 Braşov Puiu Ghe. Elena A 904/2/22 intravilan T 41511 1.209 89.366
272 Braşov Gaitanaru Maria, Sipos Elisabeta, Fuzi Ianos A 904/2/23 intravilan 118884 118884 1.059 78.278
273 Braşov Toth Coloman A 904/2/25 intravilan 119771 - 1.442 106.588
274 Braşov Grosos Mihaela, Grosos Raul-Emanuel intravilan (11162/1/4, 11163,11164)/ 13*1/2/1/1/3 Nr.cad.4807 - 123 15.153
intravilan -
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
275 Braşov Olteanu Maria intravilan (11162/1/4, 11163,11164)/ 13*1/2/1/1/11 - 77 9.486
276 Braşov Olteanu Maria intravilan (11162/1/4, 11163,11164)/ 13*1/2/1/1/1 - 408 50.264
277 Braşov Olteanu Ioan-Razvan intravilan cad.7480 - 198 24.393
278 Braşov Olteanu Ioan-Razvan intravilan cad.7479 - 53 6.529
279 Braşov Olteanu Maria intravilan cad.3571 - 126 15.523
280 Braşov Sorin Olteanu intravilan cad.3563 - 761 93.751
281 Braşov Cathi George-Vicentiu intravilan cad.109077 - 299 36.835
282 Braşov Cathi George-Vicentiu intravilan cad.109066 - 635 78.229
283 Braşov Duca Paraschivu Florica A. 1016/4/4 intravilan cad.118768 - 1.083 133.420
284 Braşov Poparad Rodica, Duca Paraschivu Florica, Strat Elena, Francu Ana, Paraschiv Gabriel, Ticusan Corina Ioana, Paraschiv Nicolae, Paraschiv Ileana, Tamas Geraldina, Bojte Ildico, Cojocaru Daniela, prin curator Cojocariu Dan, Bojte Maria Ecaterina, Bojte Mircea, Bojte Sorin Mircea A.1016/4/5 intravilan - - 506 62.337
285 Braşov Vorovencii Iosif, Schiopu Liviu, S. Gabriela, Cuciureanu Viorica Cuciureanu Titi, Buse Deluta, Buse Marin Ioan A 1016/4/6 intravilan nr. cad.119141 - 767 153 113.339
286 Braşov Dobrescu Liana-Maria A 1016/4/7 intravilan nr. cad.118890 - 2.388 294.190
287 Braşov Duca Paraschivu Florica intravilan cad.9093 - 215 26.487
288 Braşov Duca Paraschivu Florica intravilan cad.10443 - 191 23.530
289 Braşov Olteanu Sorin intravilan top. 11153/3/a/2/1 - 425 52.358
290 Braşov Balan Efrosina 1443/1/1/19 intravilan - - 6 767
291 Braşov Tomos Irina, Tomos Mihai 1443/1/1/20 intravilan - - 74 9.462
292 Braşov Pall Ioan, Pall Mihai, Pall Andrei, Pall Alexandru, Nagy Ana 1443/1/1/21 intravilan - - 85 10.868
293 Braşov Moise Vasile 1443/1/1/22 intravilan - - 89 11.380
294 Braşov Maroti Mihai 1443/1/1/23 intravilan - - 149 19.052
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
295 Braşov Dold Katalin 1443/1/1/24 intravilan - - 108 13.809
296 Braşov Korodi Maria 1443/1/1/25 intravilan - - 101 12.914
297 Braşov Istok Irma, Istok Iudita 1443/1/1/26 intravilan - - 165 21.097
298 Braşov Gyerko Tiberiu, Gyerko Ana 1443/1/1/27 intravilan - - 123 15.727
299 Braşov Magdo Ioan, Ghergher Vilma 1443/1/1/28 intravilan - - 76 9.718
300 Braşov Clinciu Ioan 1443/1/1/29 intravilan - - 31 3.964
301 Braşov Godri Janos, Zaharia Constantin 1443/1/1/30 intravilan - - 28 3.580
302 Braşov Sarbu Ioan, Ionescu Maria 1443/1/1/31 intravilan - - 13 1.662
303 Braşov Antal Biro Andrei 1443/1/1/32 intravilan - - 11 1.406
304 Braşov Simion Gheorghe 1443/1/1/33 intravilan - - 16 2.046
305 Braşov Heghi Margit, Vajda Vilmos, Vajda Andrei 1443/1/1/34 intravilan - - 2 256
306 Braşov Candidatu Valentin şi soţia Candidatu Georgeta F1424/11 intravilan 8179/8/1/1/1/1 id cad.1883 36554 788 100.756
307 Braşov Candidatu Valentin şi soţia Candidatu Georgeta F1424/11 intravilan 8179/8/1/1/1/3 id cad.1885 36554 838 107.149
308 Braşov Candidatu Valentin şi soţia Candidatu Georgeta intravilan 8179/8/1/2/1 47981 765 97.815
309 Braşov Candidatu Valentin şi soţia Candidatu Georgeta intravilan 8179/8/1/2/3 47982 866 110.729
310 Braşov Sarbu P. Corneliu intravilan 8179/8/1/1/3/3 (A+33) 1548 336 42.962
311 Braşov Sarbu P. Corneliu intravilan 8179/8/1/1/3/1 (A+31) 1548 245 31.326
312 Săcele Ghioca A. Anişoara-Iuliana F 288/17 intravilan top 2268/3 105231 141 13.822
313 Săcele Todor I. Viorel F 288/16 intravilan top 2268/4 105255 3.246 318.200
314 Săcele Vajda Ioan, Vajda Ştefan A 283/1/67 extravilan - - 234 3.989
315 Săcele Szekely I. Ioan, Szekely Ana A 283/1/68 extravilan - - 367 6.257
316 Săcele Jakab Anna, Szekely Maria A 283/1/69 extravilan - - 2.389 40.729
317 Săcele Vlej Liviu-Sebastian A 283/1/70 extravilan 3491 103446 2.456 41.871
318 Săcele Vajda Ioan, Vajda Ştefan A 283/1/71 extravilan - - 509 8.678
319 Săcele Kopecske M. Andrei A 283/1/72 extravilan - - 3.004 51.213
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
320 Săcele Partin A. Ştefan A 283/1/73 extravilan - - 949 16.179
321 Săcele Partin A. Ştefan A 283/1/74 extravilan - - 1.166 19.878
322 Săcele Szasz Bacso N. Mihail A 283/1/75 extravilan - - 999 17.031
323 Săcele Buna Mihail A 283/1/76 extravilan 3493 100834 1.185 20.202
324 Săcele Calin Claudiu Florian A 283/1/77 extravilan 104127 104127 1.213 20.680
325 Săcele Balint Ida, Erenyi Sara A 283/1/78 extravilan - - 739 12.599
326 Săcele Marothi A. Ana A 283/1/79 extravilan - - 1.705 29.068
327 Săcele Zoldi Elvira A 283/1/80 extravilan - - 1.224 20.867
328 Săcele Zold S. Ştefan A 283/1/81 extravilan - - 1.612 27.482
329 Săcele Mezei A. Ioan, Mezei Ana A 283/1/82 extravilan - - 281 4.791
330 Săcele Balint Izabella1/2, Balint Eniko 1/2 cetăţean român şi maghiar 268/65 extravilan 103777 103777 Săcele 324 5.524
331 Săcele Farkas Alexandru, Farcas Andrei, Katana Iuliu 268/64 extravilan 188 3.205
332 Săcele Giras Iolanda soţie 2/8, Molnar Eniko fiică 3/8, Giras Lehel nepot de fiu predecedat, minor 3/8 268/63 extravilan 105428 105428 Săcele 312 5.319
333 Săcele Koradi Elena 268/62 extravilan - - 161 2.745
334 Săcele Giras Iolanda soţie 2/8, Molnar Eniko fiică 3/8, Giras Lehel nepot de fiu predecedat, minor 3/8 268/61 extravilan 105424 105424 Săcele 371 6.325
335 Săcele Godrich I. Iulius 268/60 extravilan 103307 103307 Săcele 659 11.235
336 Săcele Hegyi Margit, Vajda Andrei 268/59 extravilan - - 357 6.086
337 Săcele Stoica Filota 268/58 extravilan - - 308 5.251
338 Săcele Zombati Lenke 268/57 extravilan - - 420 7.160
339 Săcele Benedek Ioan 268/56 extravilan - - 546 9.308
340 Săcele Balint Gavrila 268/55 extravilan 103344 103344 Săcele 674 11.491
341 Săcele Stoica-Boros Vasile Stefan 1/2 Bajko Emilia- Ana 1/2 268/54 extravilan 103774 103774 Săcele 282 4.808
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
342 Săcele Kapitany Andrei 268/53 extravilan - - 126 2.148
343 Săcele Stoica Vasile 268/52 extravilan 103787 103787 Săcele 220 3.751
344 Săcele Bulea Voica 268/51 extravilan 103278 103278 Săcele 264 4.501
345 Săcele Papp Dezideriu fiu 1/2, Lutsch Paraschiva fiica 1/2 268/50 extravilan 105227 105227 Săcele 1.169 19.930
346 Săcele Papp Dezideriu fiu 1/2, Lutsch Paraschiva fiica 1/2 268/49 extravilan 105170 105170 Săcele 493 8.405
347 Săcele Kovacs Andrei 268/48 extravilan - - 233 3.972
348 Săcele Rakoczi Vilma 268/47 extravilan - - 571 9.735
349 Săcele Denes Anna 268/46 extravilan - - 95 1.620
350 Săcele Denes Anna 268/45 extravilan - - 1.061 18.088
351 Săcele Simon Ida, Cocosi Ianos 268/44 extravilan - - 220 3.751
352 Săcele Gyorgy Adalbert 268/43 extravilan - - 313 5.336
353 Săcele Tomos Elena, Godri Sara 268/42 extravilan - - 262 4.467
354 Săcele Miklos Lenke 268/41 extravilan 104979 104979 Săcele 310 5.285
355 Săcele Miklos Ioan 268/40 extravilan - - 310 5.285
356 Săcele Barbu Gheorghe, Barbu Maria 268/39 extravilan - - 155 2.643
357 Săcele Antal-Peter Ecaterina 268/38 extravilan - - 236 4.023
358 Săcele Antal-Peter Istvan 268/37 extravilan - - 372 6.342
359 Săcele Antal-Peter Ioan 268/36 extravilan - - 551 9.394
360 Săcele Antal Peter Ianos 268/35 extravilan - - 647 11.030
361 Săcele Farcas Ana 268/34 extravilan - - 411 7.007
362 Săcele Buna Magdolna nepoată de fiu 1/12, Szen Klara nepoată de fiu 1/12, Ionas Tibor nepot de fiu 1/12, Vasile Paraschiva 6/12, Tamas Dobre Stefan fiu 3/12 268/33 extravilan 104057 104057 Săcele 2.677 45.639
363 Săcele Tomos Ioan, Kiss Budai Vilma, Peter Ecaterina 268/32 extravilan - - 260 4.433
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
364 Săcele Kiss Bela 268/31 extravilan - - 1.945 33.159
365 Săcele Nagy Anna 268/30 extravilan - - 722 12.309
366 Săcele Nagy Anna 268/29 extravilan - - 329 5.609
367 Săcele Ionas Erszebet identic cu Ionas Elisabeta 268/26, 268/27, 268/28 extravilan 103318 103318 Săcele 839 14.304
368 Săcele Ionas Stefan 268/25/1 extravilan 2105/2/2 - 157 2.677
369 Săcele Papp Stefan 268/24 extravilan - - 1.167 19.895
370 Săcele Balint Tunde-Sara ns. Gem 1/2 Sipos Eniko-Maria ns. Gem 1/2 268/23 extravilan 103224 103224 Săcele 277 4.722
371 Săcele Kovacs Laszlo, Bela şi Izabella 268/22 extravilan - - 134 2.284
372 Săcele S.C. ANUTTARA SOFTWARE - S.R.L. 268/21 extravilan - - 123 2.097
373 Săcele S.C. ANUTTARA SOFTWARE - S.R.L. 268/20 extravilan - - 1.199 20.441
374 Săcele Kapitan Iuliu, Kapitan Andrei 268/19 extravilan - - 405 6.905
375 Săcele Kapitan Elena 268/18 extravilan - - 683 11.644
376 Săcele Papp Ioan 268/17 extravilan - - 234 3.989
377 Săcele Ionescu Ecaterina, Balazs Iuliana 268/16 extravilan - - 246 4.194
378 Săcele Benedek S. Elena soţie 1/4, Biro Ildiko ns. Benedek fiica 1/4, Benedek A. Elena fiica 1/4, Benedek A. Alexandru fiu 1/4 268/15 extravilan 103622 103622 Săcele 828 14.116
379 Săcele Benedek Alexandru, Benedek Stefan, Benedek Maria 268/14 extravilan - - 134 2.284
380 Săcele Benedek S. Elena soţie 1/4, Biro Ildiko ns. Benedek fiica 1/4, Benedek A. Elena fiica 1/4, Benedek A. Alexandru fiu 1/4 268/13 extravilan 103564 103564 Săcele 141 2.404
381 Săcele Tomos Anna, Godri Sara, Godri Andrei 268/12 extravilan - - 237 4.040
382 Săcele Lorincz-Konya Ioan 268/11 extravilan - - 386 6.581
383 Săcele Obeala Emil, Obeala Elena 268/10 extravilan 103052 103052 Săcele 820 13.980
384 Săcele Denes Anna 268/9 extravilan - - 1.089 18.566
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
385 Săcele Cioban Magdalena- Ghina 1/2, Rosu Maria-Victoria 1/2 268/8 extravilan 103437 103437 Săcele 546 9.308
386 Săcele Menn Elena 268/7 extravilan - - 466 7.945
387 Săcele Gabor Arpad 268/6 extravilan - - 312 5.319
388 Săcele Gabor Stefan, Gabor Ferencz, Gabor Arpad, Iakab Anna 268/5 extravilan - - 316 5.387
389 Săcele Munteanu Ioan, Ghiza Eleonora 268/4 extravilan - - 128 2.182
390 Săcele Ivanov Elena, Groza Stefan 268/3 extravilan - - 408 6.956
391 Săcele Tosa Mirela-Adriana 268/2 extravilan, adiacent DJ 103A top 2124/1/2 rt 84926/2009 8154 Săcele 478 14.261
392 Săcele Rusza Mihaly 268/1 extravilan, adiacent DJ 103A - - 2.531 75.512
393 Săcele Magdo Ianos cas. cu Magdo Mariana 40/5/21 extravilan, adiacent DJ 103A 3258 105801 Săcele 1.849 55.164
394 Săcele Magdo Ianos cas. cu Magdo Mariana 40/5/20 extravilan, adiacent DJ 103A cad 2338 103025 Săcele 1.339 39.949
395 Săcele Magdo Ianos cas. cu Magdo Mariana 40/5/19 extravilan cad 3219/4 1737 Săcele 1.724 29.391
396 Săcele Jinga N. Nicolae TP 2564 40/5/18 extravilan - - 104 1.773
397 Săcele Toth Ecaterina TP 2015 40/5/35 extravilan - - 133 2.267
398 Săcele Tamas E. Sara TP 1659 40/5/34 extravilan - - 733 12.496
399 Săcele Szekely N. Berta TP 2048 40/5/33 extravilan - - 2.078 35.427
400 Săcele Szekely N. Berta TP 2041 40/5/32 extravilan - - 236 4.023
401 Săcele Urezu B. Gheorghe TP 399 40/5/31 extravilan - - 353 6.018
402 Săcele Sipos Paraschiva 40/5/29 extravilan - - 2.333 39.774
403 Săcele Dragoi Claudiu cas. cu Dragoi Emilia-Gabriela 40/5/28 extravilan cad 2352/2 1119 Săcele 1.539 26.237
404 Săcele Saszet Otto cas. cu Saszet Eva 1/2, Turiac Vasile Isvoranu cas. cu Turiac Cornelia 1/2 extravilan cad 2352/1 105446 Săcele 744 12.684
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
405 Săcele Sipos Sara TP 1214 40/5/27 extravilan - - 1.467 25.010
406 Săcele Rab Ilidiko, Rab Janos, Rab Elena, Rab Stefan 40/5/26 extravilan cad 2457 doc 96223/07 1.634 27.857
407 Săcele Cazacu Remus-Bogdan, Cazacu Anca 50%, Ioana Stefan, Ioana Camelia 16,5%, Neamu Cristian-Gheorghe, Neamu Alexandra 16,5%, Mezei Dorel-Liviu, Mezei Adriana-Emilia 17% 40/5/25 extravilan cad 2301 848 Săcele 619 10.553
408 Săcele Pari Istvan şi Rozalia Catalin 40/5/38 extravilan - - 6 102
409 Săcele Eftimie Ioan cas. cu Eftimie Rodica-Doina 1/2 Rosculet Claudiu cas. cu Rosculet Emilia-Mirela 1/2 40/5/39 extravilan - - 14 239
410 Săcele Horvath Aniko 1/2, Horvath Andreea 1/2 46/2/30 extravilan cad 3146 103028 Săcele 26 443
411 Săcele Veres Stefan, Cseke Ana, Bedo Pirosca 46/2/31 extravilan cad 3222 103008 Săcele 84 1.432
412 Săcele Veres A. Olga 1/2, Veres Stefan fiu 1/2 46/2/32 extravilan cad 149 103024 Săcele 138 2.353
413 Săcele Zoldi Elvira 46/2/33 extravilan cad 3223/2 29094/2009 1768 973 16.588
414 Săcele Cazacu Remus-Bogdan, Cazacu Anca 50%, Ioana Stefan, Ioana Camelia 16,5%, Neamu Cristian-Gheorghe, Neamu Alexandra 16,5%, Mezei Dorel-Liviu, Mezei Adriana-Emilia17% 46/2/34 extravilan cad 2880 1450 Săcele 1.568 26.732
415 Săcele Cazacu Remus-Bogdan, Cazacu Anca 3/6, Ioana Stefan, Ioana Camelia 1/6, Neamu Cristian-Gheorghe, Neamu Alexandra 1/6, Mezei Dorel-Liviu, Mezei Adriana-Emilia 1/6 46/2/35 extravilan cad 2895 1464 744 12.684
416 Săcele Cazacu Remus-Bogdan, Cazacu Anca 3/6, Ioana Stefan, Ioana Camelia 1/6, Neamu Cristian-Gheorghe, Neamu Alexandra 1/6, Mezei Dorel-Liviu, Mezei Adriana-Emilia 1/6 46/2/36 extravilan cad 2869 1443 741 12.633
417 Săcele Cazacu Remus-Bogdan, Cazacu Anca 3/6, Ioana Stefan, Ioana Camelia 1/6, Neamu Cristian-Gheorghe, Neamu Alexandra 1/6, Mezei Dorel-Liviu, Mezei Adriana-Emilia 1/6 46/2/37 extravilan cad 2889 1471 Săcele 621 10.587
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
418 Săcele Cazacu Remus-Bogdan, Cazacu Anca 3/6, Ioana Stefan, Ioana Camelia 1/6, Neamu Cristian-Gheorghe, Neamu Alexandra 1/6, Mezei Dorel-Liviu, Mezei Adriana-Emilia 1/6 46/2/38 extravilan cad 2870 1446 Săcele 394 6.717
419 Săcele Szen Ana, Szasz Ecaterina 46/2/39 extravilan - - 1.086 18.515
420 Săcele Ileana N. Elena 46/2/40 extravilan - - 780 13.298
421 Săcele Rusu Vasile-Sorin 46/2/41 extravilan 105488 105488 Săcele 887 15.122
422 Săcele Rusu Vasile-Sorin 1/2, Cerneschi Amania 1/2 46/2/42 extravilan 105492 105492 Săcele 906 15.446
423 Săcele Balogh Mihai 46/2/43 extravilan - - 630 10.740
424 Săcele Cazacu Remus-Bogdan, Cazacu Anca 3/6, Ioana Stefan, Ioana Camelia 1/6, Neamu Cristian-Gheorghe, Neamu Alexandra 1/6, Mezei Dorel-Liviu, Mezei Adriana-Emilia 1/6 46/2/44 extravilan cad 2888 1488 Săcele 953 16.247
425 Săcele Soos Andrea (Andrei) 46/2/45 extravilan - - 725 12.360
426 Săcele Fulop N. Ana si Miklos 46/2/46 extravilan 100938 100938 Săcele 771 13.144
427 Săcele Beke M. Ana, Gyulai Nagy K. Stefan 46/2/47 extravilan cad 3622 2053 Săcele 978 16.673
428 Săcele Simon Arpad 1/2, Simon Maria 1/2 46/2/48/1 extravilan cad 3270/1 2074 Săcele 2 34
429 Săcele Simon Bela 46/2/48/2 extravilan cad 3270/2 2075 Săcele 50 852
430 Săcele Gyor Irina 46/2/48/3 extravilan cad 3270/3 2076 Săcele 392 6.683
431 Săcele Nagy Simon Viorica ns. Simon fiica 2/8 Gyor Irina ns. Simon fiica 2/8, Simon Bela fiu 2/8, Simon Maria nepoata de fiu predecedat 1/8, Simon Arpad nepot de fiu predecedat 1/8 46/2/48/4 extravilan cad 3270/4 1842 Săcele 500 8.524
432 Săcele Mirica Elena legatară universală 46/2/49 extravilan 102213 102213 Săcele 582 9.922
433 Săcele Godri A. Ghe. 46/2/50 extravilan - - 583 9.939
434 Săcele Papp Ioan 46/2/51 extravilan - - 985 16.793
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
435 Săcele Bencze Ileana 46/2/52 extravilan - - 1.102 18.787
436 Săcele Rauchman Ana 46/2/53 extravilan - - 557 9.496
437 Săcele Gyurca Ecaterina 46/2/54 extravilan - - 1.216 20.731
438 Săcele Balogh Mihaly 46/2/55 extravilan - - 608 10.365
439 Săcele Domokos M. Mihail 46/2/56 extravilan - - 614 10.468
440 Săcele Domokos I. Mihail 46/2/57 extravilan cad 327 102576 Săcele 613 10.451
441 Săcele Csiki Iolanda, Bakar Attila 46/2/58 extravilan - - 583 9.939
442 Săcele Csavar Imre 46/2/59 extravilan - - 583 9.939
443 Săcele Popa Ion Sorin cas. cu Popa Alina Luminita 1/3 Asaftei Gheorghe cas. cu Asaftei Carmen Viorica 1/3 Costin Mihai 1/3 46/2/60 extravilan cad 3174 104982 Săcele 472 8.047
444 Săcele Bobes Gheorghe cas. cu Bobes Iolana 46/2/61 extravilan cad 3224 102151 Săcele 595 10.144
445 Săcele Popa Ion Sorin cas. cu Popa Alina Luminita 1/3, Asaftei Gheorghe cas. cu Asaftei Carmen Viorica 1/3, Costin Mihai 1/3 46/2/62 extravilan cad 2935 105330 Săcele 600 10.229
446 Săcele Popa Ion Sorin cas. cu Popa Alina Luminita 1/3, Asaftei Gheorghe cas. cu Asaftei Carmen Viorica 1/3, Costin Mihai 1/3 46/2/63 extravilan cad 2965 105328 Săcele 606 10.331
447 Săcele Popa Ion Sorin cas. cu Popa Alina Luminita 1/3, Asaftei Gheorghe cas. cu Asaftei Carmen Viorica 1/3, Costin Mihai 1/3 46/2/64 extravilan cad 2926 105329 Săcele 609 10.382
448 Săcele Miklos Ecaterina 46/2/65 extravilan - - 3.228 55.032
449 Săcele Kope Falnagy Mihai 46/1/1 extravilan - - 126 2.148
450 Săcele Kope Falnagy Mihai 46/1/1/1 extravilan - - 253 4.313
451 Săcele Sipos Istvan, Sipos Andrei 46/1/2 extravilan - - 382 6.512
452 Săcele Mezei Etelka, Peter I. Ioan 46/1/4 extravilan - - 363 6.189
453 Săcele Tomos Ilona 46/1/4 extravilan - - 668 11.388
454 Săcele Pari I. Ana 46/1/4/1 extravilan - - 407 6.939
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
455 Săcele Mezei Arpad 46/1/4/2 extravilan - - 309 5.268
456 Săcele Szasz Bacso A. Andrei 46/1/5 extravilan 103722 103722 Săcele 423 7.211
457 Săcele Marton A. Elena, Borbely A. Andrei 46/1/6 extravilan - - 498 8.490
458 Săcele Simon I. Ioan 46/1/7 extravilan - - 213 3.631
459 Săcele Magdo I. Janos 46/1/8 extravilan - - 820 13.980
460 Săcele Jonas Stefan, Magdo Ana, Jonas Berta 46/1/8/1 extravilan - - 408 6.956
461 Săcele Benedek Ana 46/1/9 extravilan - - 641 10.928
462 Săcele Szekely Andrei, Szekely Stefan, Magdo Iosif, Benedek K. Andrei, Benedek K. Paraschiva 46/1/10 extravilan - - 441 7.518
463 Săcele Gosuly M. Ion 46/1/11 extravilan - - 444 7.569
464 Săcele Fazakas A. Ioan, Hanzi Elena, Sandi Karol, Sandi Stefan 46/1/12 extravilan - - 223 3.802
465 Săcele Deaconescu Ion 1/4 şi Pop Daniela 3/4 46/1/13 extravilan - - 224 3.819
466 Săcele Nissler I. Elena, Parche I. Paraschiva 46/1/14 extravilan - - 220 3.751
467 Săcele Kope Roza 46/1/15 extravilan - - 852 14.525
468 Săcele Szornyi Berta 46/1/16 extravilan - - 662 11.286
469 Săcele Benedek Bella, Nagy Ana 46/1/17 extravilan - - 203 3.461
470 Săcele Antal S. Berta 46/1/18 extravilan - - 614 10.468
471 Săcele Donga Lenka 1/2 şi Csere Alexandru jr. 1/2 46/1/19 extravilan - - 668 11.388
472 Săcele Szekely Pajor Arpad fiu 46/1/20 extravilan 103471 103471 Săcele 782 13.332
473 Săcele Szekely Pajor I. Ianos, Balint S. Stefan, Szekely P. Andrei 46/1/20/1 extravilan - - 436 7.433
474 Săcele Ionas Ioan 46/1/21 extravilan - - 690 11.763
475 Săcele Iakab Peter Ioan (Idem A 46/1/23) 46/1/22 extravilan - - 1.106 18.856
476 Săcele Iakab P. Ana, Kiss Gh. Elena, Mathe Stefan 46/1/23 extravilan - - 191 3.256
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
477 Săcele Barko I. Ioan 46/1/24 extravilan - - 422 7.194
478 Săcele Simon S. Iuliu 46/1/25 extravilan - - 526 8.967
479 Săcele Simon S. Iuliu 46/1/25 extravilan - - 58 989
480 Săcele Raduly Gh. Gheorghe 46/1/26 extravilan - - 72 1.227
481 Săcele Kope M. Stefan 46/1/27 extravilan - - 63 1.074
482 Săcele Savescu Mihail 46/1/28 extravilan - - 54 921
483 Săcele Kiss Istok I. Arpad, Kiss Istok I. Stefan, Bencze Etelka, Tomos I Aurelia 46/1/29 extravilan - - 98 1.671
484 Săcele Lorincz Koblos A. Andrei, Erdely A. Ecaterina, Lorincz Koblos A. Alexandru 46/1/30 extravilan - - 50 852
485 Săcele Fazakas S. Ana 46/1/31 extravilan - - 53 904
486 Săcele Buda Alexandru şi Balint Irina A 53/34 extravilan - - 32 546
487 Săcele Szekely S. Ana A 53/35/1 extravilan 103339 103339 Săcele 80 1.364
488 Săcele Szekely Ana A 53/35/2 extravilan 103304 103304 Săcele 799 13.622
489 Săcele Balasz Bela, Stanciu Ioan A 53/36 extravilan - - 1.015 17.304
490 Săcele Benedek Stefan A 53/37 extravilan - - 1.043 17.781
491 Săcele Rethi Suto Ana A 53/38 extravilan - - 1.054 17.969
492 Săcele Rethi Suto Ana, Kope Elena, Savescu Etelka A 53/38/2 extravilan - - 2.072 35.324
493 Săcele Magdo Bencze Mihai A 53/39 extravilan - - 1.013 17.270
494 Săcele Szekely P. Mihail A 53/40 extravilan - - 1.964 33.483
495 Săcele Bute Sana, Aros Irina, Giroszasz Elena A 53/41 extravilan - - 1.854 31.608
496 Săcele Kapitan P. Elisabeta, Szekely Ioan A 53/42 extravilan - - 3.091 52.697
497 Săcele Bencze Mihai A 53/43 extravilan - - 5.364 91.448
498 Săcele Szorny Andrei şi Elena A 53/44 extravilan - - 2.568 43.780
499 Săcele Schuster Irina, Szorny Stefan, Szorny Ioan A 53/45 extravilan - - 873 14.883
500 Săcele Schuster Irina, Szorny Stefan, Szorny Ioan A 53/46 extravilan - - 712 12.138
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
501 Săcele Forsner Vilelmina A 53/47 extravilan - - 262 4.467
502 Săcele Tana Anna A 53/48 extravilan - - 104 1.773
503 Săcele Soos Etelka, Tana Sara A 53/49 extravilan - - 156 2.660
504 Săcele Ionas Gizella A 53/50 extravilan - - 57 972
505 Săcele Ionas Alexandru, Ionas M. Andrei A 53/51 extravilan - - 50 852
506 Săcele Giro Dani Ianos A 53/52 extravilan - - 36 614
507 Săcele Boldisteanu Alexandru Ciprian A 70/1/1 extravilan 2273 992 Sacele 400 6.819
508 Săcele Balint Irina Vasile Luiza A 70/1/2 extravilan - - 100 1.705
509 Săcele Benedek Etelka şi Patrulescu Paraschiva A 70/1/3 extravilan - - 46 784
510 Hărman Municipiul Săcele - domeniu privat A 895/39 extravilan - - 921 15.702
511 Hărman Veres Partin Ida A 895/38 extravilan - CM 28/24.04.2009 1.806 30.789
512 Hărman Popa Marius Cristian A 895/37 extravilan - CM 53/10.04.2002 1.899 32.375
513 Hărman Russu Berta, Cotovitchi Elisabeta, Slamnoi Ilie A 895/36 extravilan - CM 70/26.10.2010 2.062 35.154
514 Hărman Kiss S. Mihai, Fabich S. Aurelia, Ronyek S. Ana-Viorica, Kiss S. Punkosti Gavril A 895/35 extravilan - TP 177/15.12.1993/ CM 41/6.7.2005 1.874 31.949
515 Hărman Punkosti M. Mihaly A 895/34 extravilan - TP 169/15.12.1993 1.808 30.824
516 Hărman Nitescu Adrian Valentin, Bucsa Livia A 895/33 extravilan - TP 176/26.1.1994 1.076 18.344
517 Hărman Punkosti Mihaly, Borath Susana A 895/32 extravilan - TP 175/15.12.1993/ CM 151/23.10.2002 1.786 30.448
518 Hărman Parohia Unitariană Braşov I A 895/31 extravilan 3216 11327 Hărman 1.785 30.431
519 Hărman Jakab A. Andrei A 895/30 extravilan - TP 168/15.12.1993 1.799 30.670
520 Hărman Czimbor S. Samuila A 895/29 extravilan - TP 167/15.02.1993 1.814 30.926
521 Hărman Cocioaba Cecilia Marta A 895/28 extravilan 3842 11894 Hărman 1.867 31.829
522 Hărman Csere Gh. Iren A 895/27 extravilan - TP 165/15.02.1993 1.910 32.562
523 Hărman Szasz I. Vilma A 895/26 extravilan - TP 164/15.12.1993 1.117 19.043
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
524 Hărman Sova Viorica A 895/25 extravilan - CM 61/24.08.2010 1.620 27.618
525 Hărman Turkosi A. Ioan A 895/24 extravilan - TP 162/15.12.1993 1.150 19.606
526 Hărman Godri Alexandru, Godri Petre, Godri Pavel A 895/23 extravilan 103215 103215 553 9.428
527 Hărman Kajcsa Andras, Kajcsa Janos A 895/22 extravilan - CM 122/10.08.2005 163 2.779
528 Hărman Magdo Mariana A 895/21 extravilan 102149 102149 93 1.586
529 Hărman Velican Matilda şi Duck Gheorghe A 895/1/6 extravilan - ANEXA 38/7 9.493 161.840
530 Hărman Luca Eugen, Craciunescu Elena, Ciuca Elena, Luca Ana A 895/1/5 extravilan 103582 103582 327 5.575
531 Hărman Bong Apafi Ioan şi Vranceanu Florica A 895/1/4 extravilan - ANEXA 50/427 78 1.330
532 Hărman S.C. Agrar Invest - S.R.L. A 895/1/3/1 extravilan 3461/1 11630 Hărman 42 716
533 Hărman Velican Matilda şi Duck Gheorghe A 893/1/11 extravilan - ANEXA 38/7 11.020 187.873
534 Hărman Plesa Gheorghe A 893/1/10 extravilan - TP 31986/28.2.2003 7.175 122.322
535 Hărman Parohia Evanghelică Hărman A 893/1/6 extravilan 3480 11598 7.745 132.040
536 Hărman Cristolovean I. Susana A 779/26/3 extravilan - TP 33229/8.5.2003 26 443
537 Hărman Benea S. Maria, Plesa S. Eugenia A 779/26/2 extravilan 2266 10681 20 341
538 Hărman Tica I. Ioan A 779/26/1 extravilan - TP 33228/8.5.2003 136 2.319
539 Hărman Batranu Niculina, Baditoi Carolina, Dragan Maria, Velican Andrei, Velican Mircea A 779/27 extravilan - TP 31967/28.2.2003 487 8.303
540 Hărman Masariu Elena, Alexa Anca, Bularca Marilena A 779/28 extravilan - TP 31966/28.2.2003 571 9.735
541 Hărman Toderica Maria A 779/29 extravilan - TP 31965/28.2.2003 893 15.224
542 Hărman Popa Ioan Sorin, Popa Luminita, Asaftei Gheorghe, Asaftei Carmen Viorica, Burducea Andrei, Burducea Elena Mariana A 779/30 extravilan 2372 103045 1.711 29.170
543 Hărman Birk Ervin A 779/31 extravilan - TP 31963/28.2.2003 1.856 31.642
544 Hărman Duck Claudia, Hedwig Anna A 779/32 extravilan - TP 31962/5.9.2007 5.041 85.941
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
545 Hărman Duck Matilda A 779/33 extravilan - TP 31961/28.2.2003 4.089 69.711
546 Hărman Farsch Hanelure Martha A 779/34 extravilan 1287 + (1297/1/104) 101075 6.821 116.287
547 Hărman Gutt M. Mihai A 779/35 extravilan 3355 11469 647 11.030
548 Hărman Iancu Bogdan Cristian A 779/36 extravilan - TP 31958/2003 + CM 35/2009 2.879 49.082
549 Hărman Kaufmes Hans A 779/37 extravilan - TP 31957/28.2.2003 2.145 36.569
550 Hărman Kaufmes Anna A 779/38 extravilan - TP 31956/28.2.2003 98 1.671
551 Hărman Burcai Gh. Gheorghe, Fota Eugenia Camelia, Popescu Gh. Lucia Georgeta, Buleandra Gh. Livia, Toma I. Ioan A 776/17 extravilan - TP 31043/ 16.12.2002 81 1.381
552 Hărman Perietianu Cristina A 776/18 extravilan 474 (1326/1/2) 7340/N 69 1.176
553 Hărman Ravar Teodor, Ravar Lucian, Ravar Ovidiu A 776/19/1 extravilan 1326/1/1/1 9820 326 5.558
554 Hărman Ravar Vasile, Ravar Eugen, Ravar Victoria A 776/19/2 extravilan 1326/1/1/2 9821 258 4.398
555 Hărman Ravar Vasile, Ravar Eugen, Ravar Victoria A 776/19/3 extravilan 1326/1/1/3 9822 364 6.206
556 Hărman Benea S. Maria, Plesa S. Eugenia A 776/19/4 extravilan 2526 10858 111 1.892
557 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/5 extravilan - CVC 2054/7.8.2003 1.685 28.727
558 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/6 extravilan 2384 10783 386 6.581
559 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/7 extravilan 2287 10721 994 16.946
560 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/8 extravilan 2288 10684 787 13.417
561 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/9 extravilan 1676 (1297/1/13) 10177 1.439 24.533
562 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/10 extravilan 1669 (1297/1/14) 10159 881 15.020
563 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/11 extravilan 2296 10714 1.088 18.549
564 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/12 extravilan 2386 10754 1.101 18.770
565 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/13 extravilan 2289 10722 702 11.968
566 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/14 extravilan 2383 10734 883 15.054
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
567 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/15 extravilan 2196 10587 1.122 19.128
568 Hărman Nan Gh. Eugeniu, Nan Gh. Gheorghe, Popescu P. Ioan Nicolae A 776/19/16 extravilan - TP 34466/8.1.2004 609 10.382
569 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/17 extravilan 2297 Cf 10703 868 14.798
570 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/18 extravilan 2286 10712 1.147 19.555
571 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/19 extravilan 2387 10746 1.139 19.418
572 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/20 extravilan 2295 10713 1.153 19.657
573 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/21 extravilan 2290 10687 792 13.502
574 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/22 extravilan - CVC 390/6.2.2004 1.298 22.129
575 Hărman Benea Ioan, Benea Viorica A 776/19/23 extravilan 2303 10743 1.102 18.787
576 Hărman Nan M. Maria A 776/19/24 extravilan - TP 35121/ 11.11.2003 1.092 18.617
577 Hărman Hritcan Stelian, Hritcan Valeria, Mitu Elena A 776/19/25 extravilan - TP 44203/ 14.3.2008 1.084 18.480
578 Hărman Cristolovean Elena A 776/19/26 extravilan - TP 35124 349 5.950
579 Hărman Cristolovean M. Ioan, Cristolovean M. Gheorghe, Cristolovean M. Mircea, Cristolovean M. Matei, Lazar Ionica Elena A 776/19/27 extravilan - TP 35123 649 11.064
580 Hărman Buturuga Mircea Gabriel şi Viorica, Badin Petrica şi Corina A 776/19/28 extravilan 1285 (1297/1/32) 8339 615 10.485
581 Hărman Radu Razvan Andrei, Radu Miruna A 776/19/29 extravilan - CVC nr. 1502/2004 1.090 18.583
582 Hărman Muerth I. Ioan A 776/20 extravilan - TP 34470/ 11.9.2003 1.857 31.659
583 Hărman Hedwig Mihail A 776/21 extravilan - TP 31045/ 28.2.2003 396 6.751
584 Hărman Bularca Nicolae, Bularca Ioan A 810/21/26 extravilan - TP 35674 138 1.176
585 Hărman Bruss I. Werner, Bruss I. Otto, Balacian Helga, Pacurariu Herta, Ionut Churchel I. Emma, Ruxandra I. Hilda Ilse, Bruss I. Anna, Bruss I. Adolf A 810/21/27 extravilan - TP 35675/ 2.736 23.322
586 Hărman Radu Razvan Andrei, Radu Miruna A 810/21/28 extravilan 3904 11923 4.501 38.367
Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
587 Hărman Guess I. Mihai, Guess I. Willi, Neda I. Anna, Rujoi Luisa A 810/21/29 extravilan - TP 35676 2.315 19.734
588 Hărman Hosu Renate, Kloos Hans A 810/21/30 extravilan - TP 35677 CM 1365/ 17.09.2009 6.774 57.743
589 Hărman Radu Razvan Andrei şi Miruna A 810/21/31 extravilan 914 (1449/9) 7912/N 13.000 110.815
590 Hărman Wagner M. Mihail, Wagner M. Rosa A 810/21/32 extravilan - TP 35679 3.224 27.482
591 Hărman Cristolovean Constantin A 810/21/33/4 extravilan 2825/4 10952 236 2.012
592 Hărman Cufaiote Carmen, Cufaiote Stefan A 810/21/33/3 extravilan 2825/3 10951 21 179
593 Sânpetru Iosif Maria A 556/3/2 intravilan 1190/4/1/1 100521 890 60.692
594 Sânpetru Iosif Maria A 556/3/1 intravilan 909 (1190/4/1/2/1) 100511 1.214 82.787
595 Sânpetru Iosif Maria 911 (1190/4/1/2/3) 100507 4.040 275.502
596 Sânpetru Gherman Adrian Marius şi Maria A 556/5 intravilan 2486 9202 891 60.760
597 Sânpetru Gherman Adrian Marius şi Maria 2488 9202 1.041 70.990
598 Sânpetru Scheianu Maria A556/6 intravilan 912 101161 629 42.894
599 Sânpetru Scheianu Maria 914 101159 879 59.942
600 Sânpetru Creanga N. Nicolae şi Draguescu V. Vichente A556/6 intravilan 1106/1 8479 633 43.167
601 Sânpetru Bart Bogdan-Dragos şi Irma Claudia 4172 100152 1.200 81.832
602 Sânpetru Gavrila Dumitru-Cornel şi Eugenia A 556/2/2 intravilan 934/1 101077 1.413 96.358
603 Sânpetru Bart Bogdan-Dragos şi Irma Claudia 4174 100225 2.071 141.229
604 Sânpetru Musina Tania şi Alexandru A 556/2/3 intravilan 915 10680 1.806 123.158
605 Sânpetru Musina Tania şi Alexandru 917 10682 1.786 121.794
606 Sânpetru David D. Maria A 556/2/4 intravilan A 556/2/4 TP 587 102 6.956
607 Sânpetru Tudorache Viorel şi Marilena A 556/2/5 intravilan 1897 8583 1.190 81.150
608 Sânpetru Tudorache Viorel şi Marilena 1899 8583 244 16.639
609 Sânpetru Spataroiu N. Virgil A 556/2/6 intravilan 848/3 7764/N 903 61.579
610 Sânpetru Spataroiu N. Virgil 848/1 7764/N 1.546 105.427

Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafaţa de expropriat [mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
611 Sânpetru Marothi Simona-Stela A 553/1/6 intravilan 856/1/1 102120 1.251 85.310
612 Sânpetru Giangu Gheorghe şi Iustina 856/2/1 100244 1.020 69.557
613 Sânpetru Municipiul Braşov - domeniu privat A 553/1/7 intravilan 1225/3/3/1 7378 16.021 1.092.530
614 Sânpetru S.C. LUKOIL DOWNSTREAM - S.R.L. 1225/3/3/2 7793 6.775 462.012
TOTAL: 534.942 36.842.751SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 27/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 27 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu