E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 261 din  2 aprilie 1999

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 164 din 19 aprilie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND prin reorganizarea Institutului de Cercetari si Proiectari pentru Epurarea Apelor Reziduale Bucuresti care se desfiinteaza.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND este persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 90 - 92, sectorul 5, si functioneaza dupa modelul regiilor autonome in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea in domeniul protectiei mediului, si anume controlul si evaluarea poluarii industriale, tehnologiile de tratare si de depoluare, precum si managementul de mediu in industrie.
    Art. 3
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND se preia prin transfer de la Institutul de Cercetari si Proiectari pentru Epurarea Apelor Reziduale Bucuresti si isi pastreaza salariile avute la data transferului pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    (2) Noul contract colectiv de munca va fi inregistrat la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 5
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND are doua sucursale fara personalitate juridica, cu sediile in municipiul Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea si, respectiv, in municipiul Timisoara, Piata Victoriei nr. 2, judetul Timis.
    Art. 6
    Imobilul, anexele si terenul aferent, situate in municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 90 - 92, sectorul 5, in care a functionat Institutul de Cercetari si Proiectari pentru Epurarea Apelor Reziduale Bucuresti, trec din administrarea acestuia in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND.
    Art. 7
    (1) Activul si pasivul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND, stabilite pe baza situatiei patrimoniului la data de 30 iunie 1998, se preiau pe baza de protocol de predare-preluare intre Institutul de Cercetari si Proiectari pentru Epurarea Apelor Reziduale Bucuresti si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND.
    (2) Activul total este 1.616.543 mii lei, din care 357.225 mii lei inregistrati drept capital social al Institutului de Cercetari si Proiectari pentru Epurarea Apelor Reziduale Bucuresti.
    Art. 8
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 9
    Ministerul Industriei si Comertului, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii.
    Art. 10
    Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 23 iulie 1997, se modifica corespunzator prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

              p. PRIM-MINISTRU,
                VALERIU STOICA

                        Contrasemneaza:
                        p. Ministrul industriei
                        si comertului,
                        Sorin Potanc,
                        secretar de stat

                        Presedintele Agentiei Nationale
                        pentru Stiinta, Tehnologie
                        si Inovare,
                        Laniy Szabolcs

                        Ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        Ministrul apelor, padurilor
                        si protectiei mediului,
                        Romica Tomescu

                        Ministrul finantelor,
                        Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
    PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA - ECOIND

                        STRUCTURA ORGANIZATORICA
                       __________________________
                      |CONSILIUL DE ADMINISTRATIE|
                      |__________________________|
                                   |
  _______________           _______|________          ____________________
 |OFICIUL JURIDIC|_________|DIRECTOR GENERAL|________|CONSILIUL STIINTIFIC|
 |_______________|         |________________|        |____________________|
                                   |
                          _________|_________
                         |COMITET DE DIRECTIE|
                         |___________________|
            _______________________|______________________________
  _________|_________                       |           |     _____|______
 |DIRECTOR STIINTIFIC|                      |           |    |CONTABIL-SEF|
 |___________________|               _______|_______    |    |____________|
           |                        |BIROU ASIGURARE|   |           |
 ..........|........................|    CALITATE   |...|...........|.........
 :         |                        |_______________|   |           |        :
 :       __|_________________________________           |           |        :
 :  ____|____   ____|____  |     |     |     |    ______|__    _____|___     :
 : |         | |         | |     |     |     |   |         |  |         |    :
 : | MODUL 1 | | MODUL 2 | |     |     |     |   | MODUL 3 |  | MODUL 4 |    :
 : |_________| |_________| |     |     |     |   |_________|  |_________|    :
 :                         |     |     |     |________________               :
 :               __________|     |     |_________             |              :
 :       _______|_______   ______|_______   _____|_____   ____|_____         :
 :      |Laborator      | |Colectiv      | |Sucursala  | |Sucursala |        :
 :      |bioteste,      | |programe      | |Timisoara -| |Ramnicu   |        :
 :      |cercetari      | |internationale| |- Laborator| |Valcea -  |        :
 :      |ecotoxicologice| |              | |cercetare  | |Laborator |        :
 :      |_______________| |______________| |control,   | |cercetare |        :
 :                                         |evaluare,  | |control,  |        :
 :                                         |tehnologii | |evaluare, |        :
 :                                         |de mediu   | |tehnologii|        :
 :                                         |___________| |de mediu  |        :
 :                                                       |__________|        :
 :...........................................................................:

    MODUL 1
                         _____________________
                        |     DEPARTAMENT     |
                        |TEHNOLOGII, EVALUARE,|
                        |      MANAGEMENT     |
                        |_____________________|
                                   |
                 __________________|_________________
         _______|______    ________|________    _____|_____
        |Laborator     |  |Laborator        |  |Colectiv   |
        |cercetare     |  |evaluare poluare,|  |management |
        |tehnologii    |  |cercetari        |  |de mediu   |
        |fizico-chimice|  |de teren,        |  |si calitate|
        |si biologice, |  |monitorizare     |  |           |
        |transfer      |  |                 |  |           |
        |tehnologic    |  |                 |  |           |
        |______________|  |_________________|  |___________|

    MODUL 2
                         ______________
                        | DEPARTAMENT  |
                        |   CONTROL    |
                        |   POLUARE    |
                        |______________|
                    ___________|___________
           ________|________          _____|_____
          |Laborator analize|        |Laborator  |
          |instrumentale    |        |poluare aer|
          |(apa, aer, sol   |        |           |
          |deseuri)         |        |           |
          |_________________|        |___________|

    MODUL 3
                         ____________________
                        |    DEPARTAMENT     |
                        |TEHNIC-ADMINISTRATIV|
                        |____________________|
                                  |
           _______________________|_________________________________
   _______|______   ______|______   ____|___   ______|_____   ______|______
  |Compartiment  | |Colectiv     | |Colectiv| |Atelier     | |Serviciu     |
  |marketing,    | |documentare, | |editare,| |prototipuri,| |administrativ|
  |plan - tehnic,| |banca de date| |tiparire| |intretinere,| |             |
  |resurse umane | |             | |        | |transporturi| |             |
  |______________| |_____________| |________| |____________| |_____________|

    MODUL 4
                         _______________________
                        |      DEPARTAMENT      |
                        |FINANCIAR-CONTABILITATE|
                        |_______________________|
                     _______________|___________________
             _______|_____    ______|_______    ________|________
            |Serviciu     |  |Birou         |  |Birou analiza    |
            |aprovizionare|  |contabilitate,|  |economica - buget|
            |             |  |financiar     |  |                 |
            |_____________|  |______________|  |_________________|

    ANEXA 2

                                  REGULAMENT
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND, denumit in continuare institut, este persoana juridica aflata in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, care functioneaza in conformitate cu prevederile art. 17 - 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea conform prevederilor legale in vigoare si ale prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Structura organizatorica a institutului este prevazuta in anexa nr. 1 la hotarare.
    (2) Institutul are in cadrul structurii organizatorice doua sucursale fara personalitate juridica, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate:
    a) Sucursala Timisoara - Laborator cercetare control, evaluare, tehnologii de mediu, cu sediul in municipiul Timisoara, Piata Victoriei nr. 2, judetul Timis;
    b) Sucursala Ramnicu Valcea - Laborator cercetare control, evaluare, tehnologii de mediu, cu sediul in municipiul Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea.
    (3) Institutul poate infiinta in cadrul structurii sale sucursale, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul stimularii activitatii de cercetare stiintifica si de dezvoltare tehnologica in domeniul propriu de activitate, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.095/1995, si ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 8/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 95/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare
    1. In cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare institutul efectueaza, cu o pondere majoritara, cercetari fundamentale si aplicative de interes national si public, care privesc protectia mediului in conformitate cu prevederile Legii mediului nr. 137/1995, ale Legii apelor nr. 107/1996 si cu celelalte reglementari privind mediul inconjurator, in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile, constand, in principal, in:
    a) prevenirea si combaterea poluarii si a riscurilor ecologice ca urmare a activitatilor industriale;
    b) conservarea biodiversitatii si a ecosistemelor specifice prin combaterea poluarii;
    c) identificarea punctelor fierbinti si a principalelor surse de poluare industriala, in vederea dezvoltarii tehnologiilor de depoluare si de reabilitare a starii factorilor de mediu afectati;
    d) evaluarea efectelor poluarii industriale asupra factorilor de mediu, in baza atestarii acordate de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    e) controlul poluarii pe factori de mediu;
    f) colaborarea la elaborarea standardelor nationale specifice domeniului (limite privind calitatea, metode de determinare a poluantilor din apa, aer, sol), in vederea unificarii metodologiilor pe plan national si a alinierii la reglementarile internationale intr-un interval de timp cat mai scurt;
    g) participarea la actiunea de monitorizare a factorilor de mediu, in special de monitorizare interna a poluarii pe platformele agentilor economici cu activitate industriala;
    h) colaborarea, in domeniul propriu de activitate, cu organizatii nationale si internationale care au atributii in domeniul protectiei mediului.
    2. In afara de activitatile desfasurate in cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare institutul efectueaza cercetari aplicative pentru solutionarea unor probleme concrete din domeniul sau de activitate:
    a) caracterizarea unor surse de poluare;
    b) stabilirea eficientei de tratare si epurare a instalatiilor existente si elaborarea parametrilor in vederea perfectionarii, modernizarii si extinderii;
    c) elaborarea tehnologiilor pentru noi statii de tratare si epurare (ape, gaze, deseuri, sol);
    d) elaborarea studiilor de impact si a bilanturilor de mediu pentru unitati industriale noi sau existente, evaluarea riscului ecologic in conformitate cu certificatele de atestare eliberate de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    e) activitati de implementare a managementului calitatii si al mediului in unitati industriale;
    f) testarea si participarea la omologarea de produse si echipamente specifice domeniului protectiei mediului in unitati industriale, in conformitate cu prevederile legale;
    g) studii ecotoxicologice;
    h) cercetari pentru intocmirea fiselor de biodegradabilitate si toxicologice de produs;
    i) studii si documentare tehnico-stiintifica.
    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare
    a) asistenta tehnica si de consultanta privind protectia mediului in industrie, furnizare de servicii stiintifice si tehnologice agentilor economici, organismelor nationale si locale de control si supraveghere a poluarii industriale sau oricaror beneficiari interni sau externi interesati;
    b) expertize privind starea poluarii in unitatile industriale;
    c) solutii tehnice si programe de calcul, metodologii de experimentare, omologare si recomandari privind utilizarea eficienta a aparaturii de laborator si a prototipurilor industriale;
    d) indrumare privind organizarea si dotarea laboratoarelor pentru controlul calitatii mediului, conducerea si urmarirea proceselor din statiile de tratare.
    In acest scop institutul efectueaza:
    1. cercetare fundamentala de baza si orientata in vederea dezvoltarii stiintei mediului, in special in domeniul tehnologiilor de mediu, al tehnicilor de control si al metodologiilor de evaluare a poluarii industriale si in scopul dezvoltarii durabile a societatii;
    2. cercetare aplicativa de tip precompetitiv pentru dezvoltarea si perfectionarea tehnicilor experimentale de laborator si pilot, in domeniul controlului, prevenirii si al combaterii poluarii, prin:
    a) analize si studii fizico-chimice si ecotoxicologice asupra apelor de suprafata si subterane, apelor potabile, apelor uzate, emisiilor si imisiilor gazoase, deseurilor si solului, precum si stabilirea influentelor asupra factorilor de mediu;
    b) elaborarea de tehnologii de epurare a apelor uzate, cu precadere industriale, precum si municipale sau din alte sectoare;
    c) elaborarea de tehnologii de tratare a apelor, in vederea utilizarii ca apa industriala sau pentru potabilizare, in special surse cu impurificare nespecifica;
    d) elaborarea de tehnologii de conditionare, prelucrare si valorificare a unor namoluri si reziduuri si de depoluare si reabilitare a solului poluat prin activitati industriale;
    e) elaborarea de tehnologii pentru denocivizarea unor emisii gazoase industriale;
    f) realizarea, testarea si omologarea unor produse, echipamente si instalatii utilizate in combaterea poluarii industriale;
    g) evaluarea impactului (studii de impact, bilant de mediu, risc ecologic, metodologie, criterii de evaluare a starii de poluare) activitatilor industriale asupra mediului inconjurator pe baza atestarii acordate de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    3. participarea la elaborarea strategiilor si a planurilor de actiune privind protectia mediului inconjurator pe ramuri ale economiei nationale, studii, diagnoze, prognoze privind poluarea provocata de sursele industriale;
    4. realizarea bancii de date privind poluarea industriala (nivel, tehnologii, evaluare);
    5. realizarea activitatilor pentru implementarea managementului de calitate si mediu in activitatile industriale.
    C. Activitati de formare si de specializare profesionala in domeniul propriu de activitate
    a) formarea si specializarea cercetatorilor;
    b) cursuri de specializare a personalului cu studii superioare si medii cu preocupari in prevenirea si combaterea poluarii mediului din cadrul organismelor de control si supraveghere, agentilor economici, institutelor de cercetare, de invatamant superior etc., in domeniile legislatiei, inspectiei, controlului si asigurarii calitatii in laboratoarele de mediu, productiilor mai curate, managementului de calitate si mediu, tehnologiilor de mediu, exploatarii statiilor de tratare etc;
    c) pregatire profesionala la nivel postuniversitar (cursuri postuniversitare, master, doctorat), in colaborare cu unitatile de invatamant superior in domeniul propriu de activitate.
    D. Activitati de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate
    a) revista "Industria si mediul";
    b) lucrari de cercetare;
    c) studii, rapoarte, sinteze si alte publicatii in domeniul propriu de activitate.
    E. Activitate de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii in domeniul tehnologiilor de mediu, conform reglementarilor in vigoare
    F. Valorificarea rezultatelor cercetarilor din domeniul protectiei mediului prin brevetarea solutiilor originale, publicarea rezultatelor, organizarea si participarea la expozitii, manifestari stiintifice, realizarea unor instalatii experimentale-model la nivel pilot sau semiindustrial
    In cadrul obiectului sau de activitate institutul poate colabora si la realizarea unor activitati de cercetare-dezvoltare privind apararea nationala. Institutul poate efectua activitati de comert interior si activitati de import-export, potrivit legii, exclusiv pentru realizarea obiectului sau de activitate.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Institutul detine active totale in valoare de 1.616.543 mii lei, conform situatiei patrimoniului la data de 30 iunie 1998, din care patrimoniul propriu inregistrat drept capital social al Institutului de Cercetari si Proiectari pentru Epurarea Apelor Bucuresti are o valoare de 357.225 mii lei.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica aflate in administrarea institutului, precum si cele dobandite din fonduri publice se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului si cu avizul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, departamente, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori in colaborare cu alte unitati de cercetare, de invatamant superior, cu societati comerciale etc., din tara sau din strainatate.
    Art. 8
    (1) Modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului se propune de catre directorul general, cu avizul consiliului de administratie, si se aproba de catre Ministerul Industriei si Comertului.
    (2) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si poate acorda conducatorilor acestora imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 9
    Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si a competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurata de catre:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice a institutului sunt asigurate de consiliul stiintific.

    Consiliul de administratie
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri numiti pentru un mandat de 4 ani, iar cel mult jumatate din numarul membrilor pot fi inlocuiti la fiecare 2 ani.
    (2) Consiliul de administratie este alcatuit din:
    - un presedinte;
    - un vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - presedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Industriei si Comertului;
    - un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Celalalt membru al consiliului de administratie poate fi inginer, economist, jurist, alt specialist din institut, precum si reprezentant al agentilor economici de profil.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului industriei si comertului, cu avizul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, pe baza propunerii directorului general si a conducatorilor institutiilor de la care provin.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de catre acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 13
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si:
    a) isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau in unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara, stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie si nu pot participa, in aceasta calitate, la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese concurente.
    (2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal sau sotul (sotia), copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in legatura cu problemele care privesc activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin 3 membri ai consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de catre presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin 4 dintre membrii sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramata intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de 4 din numarul total al acestora.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie este invitat si reprezentantul sindicatului, conform legii.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensata material conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori in conditiile legii de indeplinirea atributiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris despre aceasta organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 alin. (2) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura acestuia;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune Programul anual de cercetare-dezvoltare pe care il inainteaza spre aprobare Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare din cadrul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la Ministerul Industriei si Comertului, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerului Industriei si Comertului, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea semestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza sa fie realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta organului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    n) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    o) executa orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an consiliul de administratie prezinta Ministerului Industriei si Comertului un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.

    Comitetul de directie
    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie compus din directorul general si din directorii care fac parte din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie executa actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare;
    - bugetul de venituri si cheltuieli;
    - programul de investitii;
    - sistemul de asigurare a calitatii;
    - alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal si ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 26
    Comitetul de directie exercita atributii si are raspundere in limita competentelor stabilite de conducerea institutului si aprobate de consiliul de administratie.

    Directorul general
    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de catre directorul general, care este numit prin ordin al ministrului industriei si comertului, cu acordul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, dintre cercetatorii stiintifici principali care lucreaza in domeniu si care au pregatire manageriala, pe baza rezultatelor concursului organizat conform conditiilor si criteriilor stabilite de catre consiliul stiintific al institutului.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu autoritatile publice, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice a institutului;
    d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    e) numeste si revoca conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    f) angajeaza si concediaza personalul institutului;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe functii, la propunerea consiliului stiintific;
    h) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996;
    i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior prin compartimentele proprii specializate;
    k) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin conform prevederilor legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    l) exercita orice alte atributii care ii sunt delegate de catre consiliul de administratie;
    m) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.

    Consiliul stiintific
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este format din 13 membri care reprezinta toate compartimentele stiintifice din institut.
    (2) Consiliul stiintific poate fi alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, din cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pentru o perioada de 2 ani prin vot secret de catre membrii consiliului. Din consiliul stiintific fac parte de drept directorul general si directorul stiintific al institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica si a Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare in domeniul propriu de activitate;
    b) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului;
    c) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale programului anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului;
    d) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    e) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii;
    f) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    g) stabileste criteriile si conditiile de organizare a concursului pentru functia de director general;
    h) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului;
    i) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirma rezultatele concursului;
    j) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    k) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    l) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 31
    Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit Normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. Bilantul contabil anual se avizeaza de consiliul de administratie, se supune spre aprobare Ministerului Industriei si Comertului, se transmite Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern la propunerea Ministerului Industriei si Comertului, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli stabilit potrivit legii.
    Art. 35
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care in cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu bancile comerciale in valoare de cel mult 20% din veniturile brute in termeni reali realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea ministrului finantelor.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare al acestora, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite care depasesc limita admisa prin legea anuala a bugetului de stat, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutare stabilite prin reglementarile actelor normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitatile bancare specializate cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Solutionarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului si cu avizul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
    Art. 41
    Prevederile prezentului regulament se completeaza, in cazul unor aspecte nereglementate in continutul acestuia, cu dispozitiile legale aplicabile regiilor autonome.
    Art. 42
    Statutul de institut national de cercetare dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care trebuie obtinuta periodic, la intervale de maximum 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 261/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 261 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu