Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 251 din  5 aprilie 1991

privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor in alte scopuri decat pentru productia vegetala, agricola sau silvica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 90 din 25 aprilie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pentru folosirea cat mai eficienta a suprafetelor de teren si pentru inlaturarea risipei sau degradarii acestuia, se instituie o taxa anuala, potrivit anexei la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Taxa prevazuta la art. 1 se datoreaza de catre regiile autonome, societatile comerciale cu capital de stat, precum si de celelalte persoane juridice, pentru terenurile aflate in administrarea sau in folosinta acestora si care sunt utilizate in alte scopuri decat productia vegetala, agricola sau silvica.
    Art. 3
    Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1991. Unitatile platitoare prevazute la art. 2 vor varsa la buget prima rata din taxa datorata pe acest an, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei hotarari. In acelasi termen, vor varsa diferentele de taxa, ce rezulta, potrivit prezentei hotarari, si cei care au efectuat varsamintele in baza reglementarii anterioare.
    Art. 4
    Constituie contraventii de la dispozitiile prezentei hotarari urmatoarele fapte, daca potrivit legii penale nu sunt considerate infractiuni:
    a) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control documentele privind calculul si varsarea taxei;
    b) intocmirea unor documente eronate cu privire la suprafata de teren, care conduc la diminuarea taxei legal datorate.
    Contraventia de la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei, iar contraventia de la lit. b), de la 5.000 lei la 10.000 lei.
    Contraventiilor mentionate la alin. 1 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/ 1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.
    Art. 5
    Ministerul Finantelor va elabora instructiuni de aplicare a prezentei hotarari.

                    PRIM-MINISTRU
                     PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                             TAXA
pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru productia vegetala, agricola sau silvica

    I. Taxa se datoreaza pentru terenurile proprietate de stat, aflate in administrarea sau folosinta agentilor economici, utilizate in alte scopuri decat productia vegetala, agricola sau silvica.
    Taxa este anuala, stabilita in lei pe metru patrat de teren, diferentiata pe categorii de localitati, iar in cadrul localitatilor pe zone, dupa cum urmeaza:
    A. Pentru localitatile urbane:
                                                           - lei/mp -
---------------------------------------------------------------------------
  Zona in cadrul                       Categoria localitatii
    localitatii       -----------------------------------------------------
                           I             II             III            IV
----------------------------------------------------------------------------
       A                 30,00          20,00           8,00           4,00
       B                 16,00          11,00           4,50           3,00
       C                  9,00           6,00           3,00            -
       D                  6,00           4,00            -              -
----------------------------------------------------------------------------
    Incadrarea localitatilor urbane in categoriile de mai sus se face in functie de gradul de dezvoltare economica si sociala, dupa cum urmeaza:
    1. Municipiul Bucuresti se incadreaza in categoria I de localitati.
    2. Municipiile resedinta de judet, precum si municipiul Hunedoara se incadreaza in categoria a II-a de localitati.
    3. Celelalte localitati urbane fac parte din categoriile III si IV. Incadrarea acestora in categoriile III sau IV de localitati se face de prefecturi si de Primaria municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Incadrarea terenurilor pe zone in cadrul localitatilor urbane se face de catre primariile municipiilor si oraselor, in functie de pozitia terenurilor fata de centrul localitatilor, de caracterul zonei respective (zona de locuit sau industriala), apropierea sau departarea fata de caile de comunicatie, precum si in functie de alte elemente care sa asigure aplicarea unei taxe mai ridicate pentru folosirea terenurilor situate in zonele centrale de locuit ale localitatilor.
    Primariile vor efectua incadrarea localitatilor in categoriile III sau IV si, respectiv, a terenurilor pe zone in cadrul localitatilor, in termen de 90 de zile de la data prezentei hotarari.
    Pe masura dezvoltarii economice si sociale a localitatilor, prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti vor reexamina incadrarea localitatilor in categoriile a III-a si a IV-a, in vederea incadrarii lor intr-o categorie superioara.
    Trecerea localitatilor din categoria a IV-a in categoria a III-a este de competenta prefecturilor si Primariei municipiului Bucuresti.
    Modificarea incadrarii terenurilor pe zone in cadrul localitatilor se face de catre primariile municipiilor si oraselor.
    Modificarile prevazute in cele doua alineate precedente se pot face anual, pana la 1 august, cu aplicare de la 1 ianuarie al anului urmator.
    Schimbarea incadrarii localitatilor de la categoriile III sau IV la categoria a II-a se aproba prin hotarare a Guvernului.
    In cazul in care o localitate rurala trece in categoria celor urbane, taxa corespunzatoare noii incadrari se aplica incepand cu 1 ianuarie al anului urmator celui in care a survenit aceasta modificare.
    B. Pentru localitatile rurale
                                                                - lei/mp -
-------------------------------------------------------------------------------
                                    Zona de fertilitate
  Specificare  ----------------------------------------------------------------
                     I         II           III            IV             V
-------------------------------------------------------------------------------
 Taxa lei/metru
     patrat         7,50       6,00         4,50           3,00           2,00
-------------------------------------------------------------------------------
    Incadrarea localitatilor rurale in zone de fertilitate este aceea prevazuta de normale legale privind impunerea veniturilor realizate din activitati agricole in vigoare la data de 31 decembrie 1990.
    II. Taxa pentru terenurile ocupate de linii ferate si drumuri este anuala, in lei/km de drum si cale ferata, diferentiata dupa cum urmeaza:
  - pentru linii ferate normale               2.000 lei/km
  - pentru linii ferate inguste               1.000 lei/km
  - pentru drumuri                            1.000 lei/km
    Unitatile de transport feroviar datoreaza numai taxa in functie de lungimea caii ferate. La stabilirea taxei se are in vedere lungimea totala a caii ferate, inclusiv lungimea desfasurata a retelei de linii ferate din depouri, statii de cale ferata, rampe, triaje, precum si alte obiective de exploatare feroviara.
    Ceilalti agenti economici datoreaza aceasta taxa numai pentru liniile ferate si drumurile pana la accesul in incinta unitatii.
    III. Taxa anuala pentru folosirea terenurilor proprietate de stat nu se datoreaza pentru:
    - terenurile aflate in administrarea sau folosinta institutiilor publice, definite potrivit legii;
    - terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, inclusiv cele ocupate de iazuri, balti sau lacuri de acumulare, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului. Incadrarea terenurilor in aceste categorii se face de organele de specialitate competente;
    - terenurile pe care sunt in curs de executie obiective de investitii.
    IV. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat se datoreaza in functie de situatia terenurilor existente la 1 ianuarie al fiecarui an, pe baza declaratiei depusa de platitor.
    Plata taxei se face in patru rate trimestriale egale, pana la 15 (inclusiv) a ultimei luni a fiecarui trimestru.
    Obligatia calcularii si raspunderea pentru achitarea in termen a taxei revine platitorilor.
    Pentru neplata in termen a taxei se datoreaza majorari de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere la plata.
    Taxa nestabilita la timp se datoreaza pe o perioada de doi ani in urma celui in care are loc constatarea.
    V. Contestatiile privind stabilirea si incasarea taxei, precum si a majorarilor de intarziere aferente, se depun in termen de 30 de zile de la data instiintarii unitatii platitoare si se rezolva de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrare.
    Impotriva deciziei date se poate face contestatie in termen de 30 de zile la Ministerul Finantelor, care in cel mult 40 de zile de la inregistrare este obligat sa o solutioneze.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 251/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 251 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu