Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 25 din 9 ianuarie 2008

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 45 din 21 ianuarie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Breaza", secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gornet-Cricov":

a) secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

-  la poziţia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Fântână cu cişmea pentru adăpat animale";

-  la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „situată în satul Ţărculeşti pe latura sudică a DJ 102N la distanţă de 1.045 m faţă de DJ 102 C; fântâna este construită din zid de piatră, având la suprafaţă tub de beton şi fiind prevăzută cu cumpănă şi găleată din lemn; cişmeaua este situată la 20 m de fântână, fiind alimentată printr-o conductă de legătură; teren aferent = 203 mp; vecini: E,V şi S - moştenitor Dincă Ana, N - DJ 102N";

- la poziţia nr. 10, coloana 3 avea următorul cuprins: „situat în satul Gornet-Cricov; suprafaţa: 1.200 mp; vecini: E - Cămin Cultural, V - DJ 102 C, N - Grădiniţa Gornet-Cricov, S - Primăria";

-  la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent Grădiniţei de copii din satul Gornet-Cricov; suprafaţa: 537 mp; vecini: E - Cămin Cultural; V - DJ 102 C; S - Parc; N - Cooperativa de Consum";

-  la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent Grădiniţei de Copii din satul Priseaca; suprafaţa: 630 m2; vecini: E - Şcoala Priseaca; V - Radu Paraschiva, N - Şcoala Priseaca, S - Drum Local";

b) secţiunea I „Bunuri imobile" se completează cu poziţiile nr. 60-111, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

Insuşit de Consiliul Local al Oraşului Breaza prin Hotărârea nr. 56/31.05.2007

JUDEŢUL PRAHOVA

ORAŞUL BREAZA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BREAZA

INVENTARUL

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Breaza

Nr.

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

0

1

2

3

4

5

6

CAP. Clădiri, construcţii speciale şi terenuri aferente

1

1.6.4

Clădire Primăria Breaza

Teren aferent clădirii şi anexelor Primăriei

Str. Republicii, nr. 78

Sediu administrativ în

suprafaţă construită de 300 mp

Cărămidă, lemn, acoperită cu

tablă

Str. Republicii nr.78, în suprafaţă de 2.014 mp

1910

19.798,73

Investiţie proprie - reparaţii 2002

Proprietate publică

2

1.3.1

Remiza PSI

Str. Republicii, nr. 78 Clădire din cărămidă acoperită cu ţiglă în supr. constr. de 20 mp

1930

44.910,50

Investiţie proprie

3

1.3.1.

Garaj ARO Consiliul Local

Str. Republicii nr. 78

Clădire din cărămidă acoperită cu tablă,

Sc = 20 mp

1994

472974,69

Investiţie proprie

4

1.5.3

Magazie materiale

Str. Republicii nr. 78 Construită din beton, acoperită cu azbociment,

Sc = 40 mp

1987

23.370,79

Investiţie proprie

5

1.3.1

Atelier garaj auto

Str. Republicii nr. 78

Construit din bolţari de beton, acoperit cu carton în

Sc = 40 mp

1977

511.726,68

Investiţie proprie

6

1.5.3

Magazie pentru materiale

Str. Republicii nr. 78 Construită din beton şi cărămidă, acoperită cu tablă,

Sc = 60 mp

1994

261.718,24

Investiţie proprie

7

1.5.3

Birou gospodărie

Str. Republicii nr. 78 Construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă;

Sc = 8 mp

1976

58,1

Investiţie proprie

8

Clădire WC Piaţă

Str. Naţiunii, f.n.

Supr. construită = 50 mp Clădire din cărămidă acoperită cu tablă

1996

48.400,00

Investiţie proprie

9

Clădire WC gospodărie şi parc auto

Str. Republicii, nr. 78

Clădire din lemn acoperită cu carton; supr. constr. = 1 mp

1.815,61

Sponsorizare

10

1.6.3.2

Gard cu soclu de piatră şi Imprejmuire plasă parc oraş Breaza

Str. Ocinei

1951

3,7

Decret 111/1951 fostă proprietate a Principelui Constantin Brâncoveanu

0

1

2

3

4

5

6

11

1.6.6

Poarta de intrare în Parcul Central al oraşului

Str. Ocinei, 63

Supr. Construită - 100 mp

Teren aferent - 200 mp

1951

5,98

Decret 111/1951 fostă proprietate a Principelui Constantin Brâncoveanu

12

1.6.3.2.

Zid cărămidă protecţie gunoi

Str. Naţiunii

1995

1.979,36

Investiţie proprie

13

1.6.2

Liceul Aurel Vlaicu - Breaza

Str. Republicii, 69, P+2, 28 încăperi

- supr. construită = 900 mp

- supr. desfăşurată = 2.700mp

- teren aferent = 0,946 ha

1964

1.556.550,15

Investiţie proprie

14

1.6.2

Liceul Aurel Vlaicu - Breaza

str. Republicii, 94,P, 16 încăperi

- supr. construită = 768 mp

- teren aferent = 0,538 ha

1890

29,47

Investiţie proprie

15

1.6.3.2

Imprejmuire aferentă Liceului Aurel Vlaicu

Str. Republicii, nr. 69 - gard din piatră, plasă, sârmă şi prefabricate; L=343ml

1964

1,81

Investiţie proprie

16

1.6.3.2

Imprejmuire aferentă Liceului Aurel Vlaicu

Str. Republicii, nr. 94

- gard din plasă de sârmă şi

stâlpi din ţeava; L=77 ml

1964

0,71

Investiţie proprie

17

1.6.3.2

Imprejmuire aferentă Liceului Aurel Vlaicu

Str. Republicii, nr. 94

- gard din plasă de sârmă şi

stâlpi din ţeava;

L = 64 ml

1964

0,61

Investiţie proprie

18

1.6.3.2

Imprejmuire aferentă Liceului Aurel Vlaicu

Str. Republicii, nr. 94 - gard zid piatră cu stâlpi metalici şi plasă din sârmă;

L=50 ml

1964

0,63

Investiţie proprie

19

1.6.2

Şcoala de Arte si Meserii Podu- Vadului, Breaza

Str. 23 August, 128-130, P+1, 11 încăperi

- supr. construită = 674 mp supr. desfăşurată = 1.348 mp teren aferent = 0,3.569 mp

1961

580.520,25

Investiţie proprie

20

1.6.1.1

Construcţie Şcoală de Arte si Meserii Podu-Vadului

Str. 23 August, 128-130 WC cu cadre din beton armat Supr. = 40 mp

1964

11.283,15

Investiţie proprie

21

1.6.3.2

Imprejmuire Şcoala Podu-Vadului

Str. 23 August, 128-130

Gard zid L=

1978

14.754,94

Investiţie proprie

22

1.6.2

Atelier Şcoală

str. 23 August, 132, P, 2 încăperi

- supr. construită = 107 mp

- teren aferent = 0,033 ha

1954

73.434,00

Investiţie proprie

23

1.6.2

Şcoala Generală nr.3 Breaza de Sus

Str. Republicii, nr. 214, P, 6 încăperi

- supr. construită = 980 mp Teren aferent, inclusiv teren fotbal -1.300 mp

- Magazie lemne P, 1 încăpere

supr. construită = 15 mp

1933

1978

investiţie proprie

24

1.6.3.2

Imprejmuire Şcoala Breaza de Sus

Str. Republicii, nr. 214

Gard din piatră

L = 40 ml

1964

0,70

Investiţie proprie

25

1.6.3.2

Imprejmuire Şcoala Breaza de Sus

Str. Republicii, nr. 214 Gard din beton

1978

1.705,27

Investiţie proprie

26

1.6.3.2

Imprejmuire Şcoala Breaza de Sus

Str. Republicii, nr. 214 Gard din beton

L = 74 ml

1978

12.226,30

Investiţie proprie

0

1

2

3

4

5

6

27

1.6.6

Construcţie Şcoala Breaza de Sus

Str. Republicii, nr. 214 Fântână

1978

0,12

Investiţie proprie

28

1.6.2

Grădiniţă Breaza de Sus cu Atelier

Intr. Zimbrului, 14, P+1

- supr. construită = 175,63 mp

- supr. desf = 304.13 mp Parter: 5 săli pentru Grădiniţă; Atelier - 1 sală - 32,68 mp Etaj: 1 sala clasă, 1 sala calculatoare şi 2 camere folosite de Şcoala Breaza de Sus

1999

42.062

AC nr. 162/23.11.1999

29

1.6.2

Şcoala Generală nr. 2 Breaza de Jos

Str. Libertăţii, 14, P, 7 încăperi

- supr. construită = 698

1922

42,49

Investiţie proprie

30

1.6.3.2

Imprejmuire Şcoala Breaza de Jos

Str. Libertăţii, 14 Gard piatră si plasă

L = 40 ml

1961

2,11

Investiţie proprie

31

1.6.1.1

Construcţie Şcoala Breaza de Jos

Str. Libertăţii, 14

WC cu cadre din beton armat

Supr. = 40 mp

1964

24822,93

Investiţie proprie

32

1.6.2

Atelier Şcoală

Str. Libertăţii, 14 P, 1 încăpere - supr. construită = 40 mp;

teren aferent = 0,584 ha

1971

27324,53

Investiţie proprie

33

1.6.2

Şcoala Generală Nistoreşti

DN1, P, 4 încăperi

- supr. construită = 570 mp;

- teren aferent = 0,3 ha

1962

257.508,56

Investiţie proprie

34

1.6.3.2

Imprejmuire Şcoala Nistoreşti

DN1

gard metalic,

L= 80ml

1964

0,80

Investiţie proprie

35

1.6.3.2

Imprejmuire Şcoala Nistoreşti

DN1

gard plasă,

L= 140ml

1964

0,15

Investiţie proprie

36

1.6.6

Construcţie Şcoala Nistoreşti

DN1 fântână

1964

0,30

Investiţie proprie

37

1.6.2

Şcoala Generală Frăsinet

Str. Frunzelor, 13, P, 2 încăperi

- supr. construită = 250 mp;

- teren aferent = 0,08 ha

1954

97.912

Investiţie proprie

38

1.6.1.1

Clădire Şcoala Frăsinet

WC cu cadre din beton armat Suprafaţă = 20 mp

1956

0,38

Investiţie proprie

39

1.6.3.1

Imprejmuire Şcoala Frăsinet

DN1

Gard scândură

L= 30 ml

1960

0,38

Investiţie proprie

40

1.6.2

Şcoala Valea Tarsei

Str. Ocinei, 181, P, 7 încăperi - supr. construită = 843 mp

1902

247.752,24

Investiţie proprie

41

1.5.1.2

Teren sport

Str. Ocinei, 174 C

- teren sport = 900 mp

1970

-

Investiţie proprie

42

1.6.2

Şcoala Generală nr. 5 Gura Beliei

Str. 30 Decembrie, 26P-6 încăperi

- supr. construită = 606 mp

- teren aferent = 0,12 ha

1970

48,56

Investiţie proprie

43

1.6.3.2

Imprejmuire Şcoala Belia

Str. 30 Decembrie, 26 gard beton

L = 20 ml

1978

4.088,75

Investiţie proprie

44

1.6.3.2

Imprejmuire Şcoala Belia

Str. 30 Decembrie, 26

Gard fier

L=10 ml

1978

2.192,49

Investiţie proprie

0

1

2

3

4

5

6

45

1.6.1.1

Construcţie Şcoala Belia

Str. 30 Decembrie, 26

WC cu cadre din beton armat

Supr. = 40 mp

1964

8.281,08

Investiţie proprie

46

1.6.2

Grădiniţă nr.1 Centru

Str. Republicii, 92, p+1, 8 încăperi

- supr. construită = 242 mp

- supr. desfăşurată = 367 mp; teren aferent = 0,09 ha

1987

134.607,28

Investiţie proprie

47

1.6.3.2

Imprejmuire Grădiniţă Centru

Str. Republicii, 92

Gard din sârmă

1987

709,20

Investiţie proprie

48

1.6.2

Grădiniţă nr.2 Breaza de Jos

Str. Libertăţii, 14, P, 2 încăperi

- supr. construită = 180 mp

1922

16,74

Investiţie proprie

49

1.6.2

Grădiniţă Valea Tarsei

Str. Ocinei, 174 C, 2 încăperi

- supr. construită = 200 mp

- teren aferent = 0,05 ha

1967

234.988,80

Investiţie proprie

50

1.6.2

Grădiniţă Gura Beliei

Str. 30 Decembrie, 57, P, 2

încăperi

supr. construită = 150 mp;

teren aferent = 0,04 ha

1967

108.682,32

Investiţie proprie

51

1.6.2

Clădire Şcoala Irimeşti

Irimeşti, P, 2 încăperi

Supr. construită = 180 mp

1963

84.204,32

Investiţie proprie

52

1.6.3.2

Imprejmuire Grădiniţă Belia

Str. 30 Decembrie, 57

Gard din zid

L=15 ml

1964

0,75

Investiţie proprie

53

1.6.3.2

Imprejmuire Grădiniţă Belia

Str. 30 decembrie, 57

Gard scândura

1964

0,11

Investiţie proprie

54

1.6.2

Grădiniţă nr. 4 Podu-Vadului

Str. 23 August, 156, 3 încăperi supr. construită = 136 mp

teren aferent = 0,07 ha

1931

17,30

Investiţie proprie

55

1.6.2

Grădiniţă cu program prelungit

Fdt. Liliacului, 21, P+1 E supr. construită = 980,56 mp 6 săli de clasă + dependinţe

1976

720.699,86

Sentinţa civilă nr. 1.464/2002

56

1.5.8

Depozit

Fdt. Liliacului, 21

Depozit din elemente prefabricate

1978

42.959,38

Sentinţa civila nr. 1.464/2002

57

2.1.1.7.1 .1.1

Pompa

Fdt. Liliacului, 21 Pompa centrală termică

2003

939,03

Sentinţa civila nr. 1.464/2002

58

1.6.2

Casa de Cultură clădire (sediul instituţiei)

Str. Republicii, 88, P+1, 18 încăperi

- sală spectacole = 400 locuri

- biblioteca 1 încăpere

- cărămidă+ beton, învelitoare ţiglă

1961

1496646,86

Din fonduri buget+ contribuţia bănească a cetăţenilor

59

Sistem de încălzire

Casa de cultura „Ion Manolescu"

Breaza

Sistem de încălzire spaţii

2006

92766,854

Investiţie proprie

60

3.1.3

Bust actor „Ion Manolescu"

Autor „A. Călinescu"

1,10

Notă transfer 391/1983

61

3.1.3

Colecţia de artă plastică

Casa de cultura „Ion Manolescu" Breaza

- pictură diversă = 305 bucăţi

- sculptură diverse materiale = 11 bucăţi

- grafică (tuş desene, creion, acuarele) = 16 bucăţi

1983

92,81

5,05

2,33

Notă transfer 391/1983

0

1

2

3

4

5

6

62

1.6.2

Clădire cămin Cultural filiala Podu Vadului

Str. 23 August, 120, P, 7 încăperi

- supr. construită = 430 mp

- sală spectacole 200 de locuri

cărămidă + beton, învelitoare tablă

1957

500.230,27

Preluat 1969 de la fosta comuna Podu Vadului

63

1.6.2

Grup sanitar

Cămin Cultural Podu-Vadului Str. 23 August, nr. 12

1.586,62

Investiţie

64

1.6.2

Terasa exterioară

Cămin Cultural Podu-Vadului Str.23 August, nr. 120

2.801,62

Investiţie

65

1.6.2

Gard Cămin

Cămin Cultural Podu- Vadului Str. 23 August, nr.120

1.868,93

Investiţie

66

1.6.2

Clădire Complex social-cultural filiala Nistoreşti

DN1, cartier Nistoreşti

P+11=215+290 mp, 8 încăperi

- cărămidă+ beton, învelitoare tablă;

- sală spectacole 150 locuri teren aferent = 1.903 mp

1957

400.123,52

Dec. 108/1982

67

1.6.2

Dispensar veterinar

Bdul Eroilor, 13, imobil compus din:

- supr. construită = 213 mp

- teren aferent = 900 mp

1959

HCM 585/1959

68

Investiţie „Sediul Primăriei şi Poliţiei" Breaza

Republicii, 82 B

- Supr. construită = 1.436 mp Supr. desfăşurată = 4.485 mp Teren aferent = 1.873.924 mp

Investiţie proprie AC nr. 326/03.10.2003

69

1.8.12

Staţie de pompare SP2

Str. Republicii, nr.

Utilităţi

Post trafo SP2

Instalaţii tehnologice SP2

2003

1408406,77

Investiţie proprie

70

Imobil Staţie pompe Nistoreşti (anexe şi teren aferent)

Nistoreşti, Breaza

- 2 pavilioane supr. constr. = 55mp;

supr. desfăş. = 79 mp

- drumuri şi alei interioare supr. de 80 mp

- împrejmuire din sârmă ghimpată pe 1 rând cu o lungime de 350 ml

- reţea de alimentare cu apă în lungime de 1.825 ml

- reţea de energie electrică aeriană

L=200 ml

- teren cu construcţii supr. = 2.991 mp

2005

8.750,70

87,50

81,70

22.703,90

3.867,40

24.799,50

HG nr. 377/2005

Protocol cu Ministerul Apărării Naţionale

71

1.6.2

Vila Popic cu anexe (garaj, magazie, bazin de apă)

Str. Miron Căproiu, nr. 46 Supr. construită = 246 mp Teren aferent = 1.684 mp

1940

12,50

Decizia nr.1396/2002; Decizia nr. 2196/1999 Vilă cu anexe + teren 967 mp dat în administrare către Spitalul de Boli Pulmonare   Breaza (HCL nr. 28/ 31.03. 2005)

CAP. Sisteme de infrastructură privind administraţia domeniului public cu terenurile aferente

Nr.

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

0

1

2

3

4

5

6

1

0.1.1

Teren vegetaţie forestieră Perdele protecţie (pin)

Cartier Frasinet

N = Ocolul Silvic

E = Islazul Frasinet

V = proprietate particulară

S = proprietate particulară

Supr. = 35 ha

Proprietate publică a oraşului

2.

0.1.1

Pieţe

Piaţa agroalimentară Breaza

Centru

Str. Victoriei, 3

N = str. Victoriei;

E = blocuri;

V = proprietate particulară

S = S.C. „Prahova" - SA

Supr. = 2.102 mp

Proprietate publică a oraşului

3

1.5.1.2

Copertina piaţa agro

Piaţa agroalimentară

2004

2.818,86

Investiţie proprie

4

0.1.1

Parcuri şi zone de agrement - cuprinde şi baza sportivă, inclusiv terenul de fotbal

Str. Republicii, 63

N = Uzin Group

E = str. Republicii

V = valcel

S = str. Ocinei

Supr. = 24.790 mp

1951

Proprietate publică a oraşului

5

0.1.1

Parc

Str. Republicii, nr.82

N =AI. Nucilor

E = str. Copenhaga

V = str. Republicii

S = str. Vasile Alecsandri Supr. = 8.887 mp

Proprietate publică a oraşului

6.

0.1.1

Spaţii verzi

Bd. Eroilor

N = zona blocuri

E = dispensar veterinar

V = alee de acces

S = Bd. Eroilor

Supr. = 116 mp

1951

HCM nr. 585/1959

7

0.1.1

Spaţii verzi

Str. Republicii, nr. 53

N = Poliţia Breaza

E = str. Republicii

V = Arta casnică

S = Marin Maria

Supr. = 507,5 mp

Proprietate publică a oraşului

8

0.1.1

Spaţii verzi

Str. Republicii

N = str. Gen. Ion Manolescu

E = zona blocuri,9,11,12

V = str. Republicii

S = Bd. Eroilor

Supr. = 634 mp

Proprietate publică a oraşului

9

0.1.1

Spaţii verzi

Str. Republicii, 30 (Poşta)

N = proprietate publică

E = Poşta Română

V = str. Republicii

S = str. Jupan Neagoe Draghicescu Supr. = 72,2 mp

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

10

0.1.1

Spaţii verzi (Pct. Farmaciei)

Str. Republicii, 27

N = str. Victoriei

E = str. Republicii

V = blocuri

S = S.C. Prahova -S.A.

Supr. = 83,5 mp

Proprietate publică a oraşului

11

0.1.1

Spaţii verzi

Str. Victoriei, 1

N = str. Victoriei

E = str. Republicii

V = Piaţa agroalimentară

S = blocuri

Supr. = 185 mp

Proprietate publică a oraşului

12

0.1.1

Spaţii verzi

Zona Piaţa

N = bloc N4

E = bloc N6

V = Piaţa agroalimentară

S = bloc N2

Supr. = 190 mp

Proprietate publică a oraşului

13

0.1.1

Spaţii verzi

Str. Republicii, 69

N = Fdt. Liliacului

E = str. Republicii

V = bloc 23

S = Uzin Group

Supr. 762 mp

Proprietate publică a oraşului

14

0.1.1

Spaţii verzi

Intre blocurile 22 si 23

N = Fdt. Liliacului

E = bloc 23

V = bloc 22

S = Uzin Grup

Supr. = 375 mp

Proprietate publică a oraşului

15

0.1.1

Spaţii verzi

Fdt. Liliacului - lângă Liceul

Aurel Vlaicu

N = Liceul Aurel Vlaicu

E = str. Republicii

V = teren joacă copii

S = Fdt. Liliacului

Supr = 141 mp

Proprietate publică a oraşului

16

0.1.1

Spaţii verzi

Intre blocurile 17-19

N = Fdt. Liliacului

E = zonă blocuri

V = zonă blocuri

S = Uzin Grup

Supr. = 896 mp

Proprietate publică a oraşului

17

0.1.1

Spaţii verzi

Blocurile 17-19

N = Fdt. Liliacului

E = bloc 17

V = bloc 12

S = zona blocuri

Supr. = 330 mp

Proprietate publică a oraşului

18

0.1.1

Spaţii verzi

Bloc 12

N = bloc 12

E = bloc 17

V = bloc 14

S = Uzin Grup

Supr. 1715 mp

Proprietate publică a oraşului

19

0.1.1

Spaţii verzi

Blocurile 14A şi 13

N = Fdt. Liliacului

E = bloc 12B

V = cresă

S = bloc 14

Supr. = 630 mp

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

20

0.1.1

Spaţii verzi

Bloc 27

N = Colegiul Militar „Dimitrie

Cantemir"

E = str. Republicii

V = bloc 27

S = Aleea Parcului

Supr. = 1595 mp

Proprietate publică a oraşului

21

0.1.1

Spaţii verzi

Zona S.C. „Breazaimpex" -

S.R.L.

N = zona blocuri 25-26

V = Alee acces

S=Al. Parcului

Supr = 204 mp

Proprietate publică a oraşului

22

0.1.1

Spaţii verzi

Blocurile 25-26

N = Colegiul Militar „Dimitrie

Cantemir"

E= alee acces

V = alee acces

S = blocuri 25-26

Supr. = 60 mp

Proprietate publică a oraşului

23

0.1.1

Spaţii verzi

Bloc 6

N = bloc 6

E = alee acces

V = bloc 5

S = Fdt. Parcului

Supr. = 116 mp

Proprietate publică a oraşului

24

0.1.1

Spaţii verzi

Bloc 5

N = bloc 5

E = alee acces

V = alee acces

S=Al. Parcului

Supr. = 92 mp

Proprietate publică a oraşului

25

0.1.1

Spaţii verzi

Bloc 5

N = Colegiul Militar „Dimitrie

Cantemir"

E = alee acces

V = alee acces

S = bloc 5

Supr. = 270 mp

Proprietate publică a oraşului

26

0.1.1

Spaţii verzi

Bloc 4

N = bloc 4

E = alee acces

V = alee acces

S = Aleea Parcului

Supr. = 736 mp

Proprietate publică a oraşului

27

0.1.1

Spaţii verzi

Bloc 4 Nord

N = Colegiul Militar „Dimitrie

Cantemir"

E = alee acces

V = alee acces

S = bloc 4

Supr. = 210 mp

Proprietate publică a oraşului

28

0.1.1

Spaţii verzi

Blod

N = bloc 1

E = zona verde

V = alee acces

S = Aleea Parcului

Supr. = 123 mp

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

29

0.1.1

Spaţii verzi

Bloc 1 Nord

N = Colegiul Militar „Dimitrie

Cantemir"

E = alee acces

V = alee acces

S = bloc 1

Supr. = 630 mp

Proprietate publică a oraşului

30

0.1.1

Spaţii verzi

Bloc 13 A

N = Aleea Parcului

E = zona verde

V = alee acces

S = alee acces

Supr. = 160 mp

Proprietate publică a oraşului

31

0.1.1

Spaţii verzi

Bloc 12 A

N = Aleea Parcului

E = alee acces

V = S.C. „Priorg Impex"-

S.R.L.

S = alee acces

Supr. = 160 mp

Proprietate publică a oraşului

32

0.1.1

Spaţii verzi

Blocurile 10B, 13, 13 A

N = alee acces

E = blocurile 10-13

V = bloc13A

S = bloc 13

Proprietate publică a oraşului

33

0.1.1

Spaţii verzi

Terenuri joacă copii - zonă

blocuri

Liceul „Aurel Vlaicu"

N = Liceul „Aurel Vlaicu"

E= Liceul „Aurel Vlaicu"

V = alee acces

S = Fdt. Liliacului

Supr. = 385 mp

Proprietate publică a oraşului

34

0.1.1

Teren Fdt. Florilor

N= Fdt. Florilor

S = propr. particulară

E = acces auto

V = proprietate particulară

Supr. = 78 mp

Inventariat prin HCL nr. 111/21.12.2006

35

0.1.1

Teren Fdt. Florilor

N= Fdt. Florilor

S = propr. particulară

E = acces auto

V = acces auto

Supr. = 83 mp

Inventariat prin HCL nr. 111/21.12.2006

36

0.1.1

Teren str. Colinei f.n.

Supr. = 233,45 mp

Proprietate publică a oraşului

37

Teren aferent grădiniţei cu program prelungit nr.6

Fdt. Liliacului, nr.21

Supr. = 6.928,55 mp

1976

148.076,28

Sentinţa civilă nr. 1.464/2002

38

Teren aferent vilei Popic

str. Miron Caproiu, nr. 46 Supr. 1.684 mp

1940

0,35

39

Teren pct. Mihai Opris

Str. Mihai Opris

Supr. = 42 mp

2005

-

Act de donaţie 1.629/2005 (HCL nr. 21/2004)

40

1.3.7.1

Semne circulaţie

55

Proprietate publică a oraşului

41

2.2.8

Lămpi intermitente de trecere pentru pietoni

10

1996

19.922,99

Investiţie proprie

42

1.6.6

Firmă metalică Breaza

Soclu piatră şi inscripţie metal

2000

4.282,20

Investiţie proprie

CAP. Inventarul drumurilor (străzi, alei) din oraşul Breaza

Nr.

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.1

Aleea Albinei

L=100 m

l = 3 m

pământ

3.000

Proprietate publică a oraşului

2

1.3.7.1

Aleea Agriculturii

L= 435 m

l=4 m Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

17.100

Proprietate publică a oraşului

3

1.3.7.1

Aleea Aviatorilor

L = 324 m

l=4 m Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

12.960

Proprietate publică a oraşului

4

1.3.7.1

Str. Ardealului

L = 490 m

l=5 m

Imbrăcăminte: balast Conductă de apă şi gaze Iluminat public

24.500

Proprietate publică a oraşului

5

1.3.7.1

Str. Alexandru Ioan Cuza

L = 570 m

l=4 m Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

22.800

Proprietate publică a oraşului

6

1.3.7.1

Str. Armata Poporului

L = 600 m

Imbrăcăminte: balast Conductă de apă şi gaze Iluminat public

36.000

Proprietate publică a oraşului

7

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Armoniei

L = 976 m

l=6 m

Imbrăcăminte:

- 500 m pavaj

- 300 m traverse

- 176m balast

- trotuar = 800m

Conductă de apă şi gaze Iluminat public

108.880

Proprietate publică a oraşului

8

1.3.7.1

Str. Aurora

L=170 m

l=6 m

Imbrăcăminte: balast Conductă de apă şi gaze Iluminat public

10.200

Proprietate publică a oraşului

9

1.3.7.1

Aleea Bujorilor

L=180 m

l=54 m

Imbrăcăminte: balast Conductă de apă şi gaze Iluminat public

7.200

Proprietate publică a oraşului

10

1.3.7.1

Aleea Brazilor

L=120 m

l=3 m Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

1.800

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

11

1.3.7.1

Aleea Bicaz

L=110m

l=3m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

3.300

Proprietate publică a oraşului

12

1.3.7.1

Aleea Berzei

L=120m

l=3m Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

3.600

Proprietate publică a oraşului

13

1.3.7.1

Str. Banatului

L = 450 m

l=5m

Imbrăcăminte:

- 120m beton

- 330 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

33.300

Proprietate publică a oraşului

14

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Bucegi

L = 910m

Imbrăcăminte:

- 200 m beton

- 200 m traverse

- 510 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

159.196,64

Proprietate publică a oraşului

15

1.3.7.1

Str. Busuiocului

L=120 m

l = 3 m

Imbrăcăminte: balast

Iluminat public

1.800

Proprietate publică a oraşului

16

1.3.7.1

Bdul Nou

L = 384 m

l=7 m

Imbrăcăminte:

-100 m asfalt

- 284 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

21.404

Proprietate publică a oraşului

17

1.3.7.1

Aleea Cerna

L=140m

l = 4m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

5.600

Proprietate publică a oraşului

18

1.3.7.1

Aleea Călugăreni

L = 354 m

l=5m

Imbrăcăminte:balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

17.700

Proprietate publică a oraşului

19

1.3.7.1

Fdt. Coştilei

L = 220 m

l=3m Imbrăcăminte:balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

6.600

Proprietate publică a oraşului

20

1.3.7.1

Intrarea Crângaşi

L = 60m

l=3m Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

1.800

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

21

1.3.7.1

Intrarea Crinului

L=74m

l=4m Imbrăcăminte: balast

Iluminat public

2.960

Proprietate publică a oraşului

22

1.3.7.1

Str. Coacăzelor

L = 675 m

l=4m Imbrăcăminte: balast

Iluminat public

27.000

Proprietate publică a oraşului

23

1.3.7.1

Str. Carpaţi

L = 230 m

l=3m Imbrăcăminte:

- 200 m balast

- 30 m pământ

Iluminat public

6.900

Proprietate publică a oraşului

24

1.3.7.2

Str. Câmpului

L = 460 m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de gaze

Iluminat public

27.600

Proprietate publică a oraşului

25

1.3.7.1

Fdt. Cocora

L=180m

l=3m Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

5.400

Proprietate publică a oraşului

26

1.3.7.1

Str. Caporal Dumitrache

L = 612m

Imbrăcăminte:

-312 m balast

- 300 m beton

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

36.720

Proprietate publică a oraşului

27

1.3.7.1 1.3.7.3

Str. Caraiman

L= 1.060 m

Imbrăcăminte:

- 250 m beton

- 400 m asfalt

- 410 m balast

Conductă de apă şi gaze Iluminat public

90.500

Proprietate publică a oraşului

28

1.3.7.1

Str. Colinei

L= 1.273 m

Imbrăcăminte:

- 200 m asfalt

- 550 m balast

- 773 traverse

Conductă de apă şi gaze Iluminat public

323.662,33

Proprietate publică a oraşului

29

1.3.7.1

Str. Carierei

L = 700 m

Imbrăcăminte:

- 300 m traverse

- 100 m beton

- 300 m balast

Conductă de apă şi gaze Iluminat public

53.000

Proprietate publică a oraşului

30

1.3.7.1

Str Cerbului

L = 350 m

l=4m Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

14.000

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

31

1.3.7.1

Str. Cheia Provitei

L = 740 m

Imbrăcăminte: pământ

Iluminat public

11.100

Proprietate publică a oraşului

32

1.3.7.1

Str. Crizantemelor

L =350 m

l=4m Imbrăcăminte:

- 200 m traverse;

- 150 m balast superficial

Iluminat public

Conductă de apă şi gaze

11.400

Proprietate publică a oraşului

33

1.3.7.1

Str. Crişului

L = 390 m

l =3m Imbrăcăminte:

Balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

1.850

Proprietate publică a oraşului

34

1.3.7.1

Str. Căprioarelor

L = 950 m

l =54 m

Imbrăcăminte:

- 550 m pământ

- 400 m balast

Iluminat public

27.000

Proprietate publică a oraşului

35

1.3.7.1

Str. Cireşului

L = 345 m

l=4m

Imbrăcăminte:

balast

Iluminat public

13.800

Proprietate publică a oraşului

36

1.3.7.1

Str. Crăiţelor

L = 375 m

l=3m

Imbrăcăminte:

balast

Iluminat public

11.250

Proprietate publică a oraşului

37

1.3.7.1

Str. Duzilor

L = 284 m

l=3m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă

Iluminat public

8.500

Proprietate publică a oraşului

38

1.3.7.1

Str. Dorobanţi

L=1.815m

Imbrăcăminte:

- 500 m traverse

- 1315 m balast

Iluminat public

94.700

Proprietate publică a oraşului

39

1.3.7.1

Str. Daliilor

L = 320 m

l=3m

Imbrăcăminte:

balast

Iluminat public

9.600

Proprietate publică a oraşului

40

1.3.7.1

Str. Drum Nou

L=1800 m

l=5l71

Imbrăcăminte:

- 50 m traverse balast+pământ

Iluminat public

72.000

Proprietate publică a oraşului

41

1.3.7.1

Str. Dunării

L = 625 m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

26.250

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

42

1.3.7.1

Str. Dumbrava Roşie

L = 230 m

l=4m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

9.200

Proprietate publică a oraşului

43

1.3.7.1

B-dul Eroilor

L = 554 m

l = 6m

Imbrăcăminte:

-534 m piatră cubică

- 20 m asfalt

Trotuare-1200 m

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

66.480

Proprietate publică a oraşului

44

1.3.7.1

Str. Eternităţii

L = 370 m

Imbrăcăminte:

Piatră cubică

Trotuare: 740 m

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

44.400

Proprietate publică a oraşului

45

1.3.7.1

Aleea George Coşbuc

L = 265 m

l=4m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

10.600

Proprietate publică a oraşului

46

1.3.7.1

Aleea George Enescu

L=154 m

l=4 m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

6.160

Proprietate publică a oraşului

47

1.3.7.1

Aleea Grausor

L=150 m

l=3 m

Imbrăcăminte:

balast

Iluminat public

4.500

Proprietate publică a oraşului

48

1.3.7.1

Intrarea Garofiţei

L=140 m

l = 6 m

Imbrăcăminte:

- beton

Trotuar

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

25.600

Proprietate publică a oraşului

49

1.3.7.1

Fdt. Goarnei

L=120 m

l = 6 m

Imbrăcăminte:

Balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

4.800

Proprietate publică a oraşului

50

1.3.7.1

Str. Ghindei

L = 225 m

l=3 m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

6.750

Proprietate publică a oraşului

51

1.3.7.1

Str. Gurga

L = 710 m

l=4 m

Imbrăcăminte:

- 510 m balast

- 200 m traverse

Conductă de apă şi gaze Iluminat public

28.400

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

52

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Griviţei

L= 1.270 m

l=5m

Imbrăcăminte:

- 300 m traverse

-300 m asfalt

- 670 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

Plombe si

covoare

asfaltice 2006

Proprietate publică a oraşului

53.

1.3.7.1

Drum Irimesti

L = 4.100 m

Imbrăcăminte: pământ

82.000

Proprietate publică a oraşului

In prezent degradat 95% din cauza alunecărilor de teren

54

1.3.7.1

Str. Gării

L= 1.533 m

Imbrăcăminte:

Asfalt

Trotuare - 1.950 m

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

405.002,19

Proprietate publică a oraşului

55

1.3.7.1

Intrarea Izvor

L = 70m

l=3 m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

2.100

Proprietate publică a oraşului

56

1.3.7.1

Str. Ion Creangă

L = 303 m

l=10m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

30.300

Proprietate publică a oraşului

57

1.3.7.1

Str. Jiului

L =200 m

l=4 m

Imbrăcăminte:

-150 m balast

- 50 m traverse

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

8.000

Proprietate publică a oraşului

58

1.3.7.1

Str. Lalelelor

L=120m

l=3 m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

3.600

Proprietate publică a oraşului

59

1.3.7.1

Str. Jupan Neagoe Drăghicescu

L = 270 m

l=3,5 m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

9.450

Proprietate publică a oraşului HCL nr. 65/25.09.2003

60

1.3.7.1

Fdt. Liliacului

L = 200 m

Imbrăcăminte:

Asfalt

Trotuar; 200 m

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

28.000

Proprietate publică a oraşului

61

1.3.7.1

Intrarea Luceafărului

L=120 m

l=4 m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

4.800

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

62

1.3.7.1

Intrarea Lăcrămioarei

L = 80 m

l=4m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

3.200

Proprietate publică a oraşului

63

1.3.7.2

Str. Libertăţii

L = 2.800 m

l = 8 m

Imbrăcăminte:

Asfalt

Trotuar = 2.000 m

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

536.994,82

Proprietate publică a oraşului

64

1.3.7.1

Str. Liniştei

L = 385 m

l=4m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

15.400

Proprietate publică a oraşului

65

1.3.7.1

Str. Lazului

L = 700 m

l=5m

Imbrăcăminte:

- 250 m traverse

- 450 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

41.000

Proprietate publică a oraşului

66

1.3.7.1

Str. Livezi

L = 310m

l=3 m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

9.300

Proprietate publică a oraşului

67

1.3.7.1

Intrarea Macului

L = 60 m

l=3 m

Imbrăcăminte:

balast

Iluminat public

1.800

Proprietate publică a oraşului

68

1.3.7.1

Intrarea Măgurei

L = 75 m

l=3 m

Imbrăcăminte:

balast

Iluminat public

2.250

Proprietate publică a oraşului

69

1.3.7.1

Str. Mălinului

L = 540 m

l=4 m

Imbrăcăminte:

-100 m traverse

- 440 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

2.160

Proprietate publică a oraşului

70

1.3.7.1

Str. Mierlei

L=160 m

l=3 m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

4.800

Proprietate publică a oraşului

71

1.3.7.1

Str. Mărului

L = 720 m

l=4m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

28.800

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

72

1.3.7.1

DC2

L= 1.340 m

l=6m

Imbrăcăminte:

pământ balast

Iluminat public

80.400

Proprietate publică a oraşului

73

1.3.7.1

Str. Margaretelor

L = 720 m

l=4m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă

Iluminat public

28.800

Proprietate publică a oraşului

74

1.3.7.1

Str. Murelor

L = 650 m

l=4m

Imbrăcăminte:

- 350 m balast

- 300 m pământ

Conductă de apă

Iluminat public

13.000

Proprietate publică a oraşului

75

1.3.7.1

DC 1D

L= 2.480 m

Imbrăcăminte:

- 400 m traverse

- 1.000 m asfalt

-1.980 m balast

Conductă de apă

Iluminat public

153.000

Proprietate publică a oraşului

76

1.3.7.1

Str. Micşunelelor

L = 700 m

l=4m

Imbrăcăminte:

- 400 m traverse

- 300 m balast superficial Conductă de gaze

Iluminat public

52.000

Proprietate publică a oraşului

77

1.3.7.1

Str. Munteniei

L=195m

l=4m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

7.800

Proprietate publică a oraşului

78

1.3.7.1

Str. Mărăşeşti

L = 360 m

l=4m Imbrăcăminte:

260 m balast

-100 m traverse

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

14.400

Proprietate publică a oraşului

79

1.3.7.1

Str. Moldovei

L = 345 m

l=4m Imbrăcăminte:

- 250 m beton

- 400 m asfalt

- 410 m balast

Conductă de apă şi gaze Iluminat public

13.800

Proprietate publică a oraşului

80

1.3.7.1

Str. Muncii

L= 1.650 m

Imbrăcăminte:

traverse

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

82.500

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

81

1.3.7.1

Str. Miron Căproiu

L= 1.500 m

l=6m

Imbrăcăminte:

- 700 m asfalt

800 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

410.565,48

Proprietate publică a oraşului

82

1.3.7.1

Str. Slt. Erou Mihai Opriş

L = 600 m

l=5m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

30.000

Proprietate publică a oraşului

83

1.3.7.1

Str. Morii

L= 873 m

l=6m

Imbrăcăminte:

- 200 m piatră cubică

- 673 m balast

Trotuar: 500 m

Conductă de apă şi gaze Iluminat public

82.300

Proprietate publică a oraşului

84

1.3.7.1

Str. Mihai Eminescu

L= 208 m

l=6m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

12.480

Proprietate publică a oraşului

85

1.3.7.1

Aleea Nucilor

L = 390 m

l=4m

Imbrăcăminte:

-100 m asfalt

- 290 m balast mărunt

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

26.720

Proprietate publică a oraşului

86

1.3.7.1

Str. Naţiunii

L = 350 m

l=7m

Imbrăcăminte:

Beton

Trotuar =700 m

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

98.000

Proprietate publică a oraşului

87

1.3.7.1

Intrarea Narcisei

L=60m

l=4m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de gaze

Iluminat public

2.400

Proprietate publică a oraşului

88

1.3.7.1

Drum Ograda

L = 2.700 m

l=3m

Imbrăcăminte:

- 500 m balast

2.200 m pământ

Iluminat public

81.000

Proprietate publică a oraşului

89

1.3.7.1

Intrarea Oiţelor

L=140m

l=3m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

4.200

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

90

1.3.7.1

Str. Oradia

L = 510m

l = 3m

Imbrăcăminte:

Balast superficial

Iluminat stradal

7.650

Proprietate publică a oraşului

91

1.3.7.1

Str. Orizontului

L = 325 m

l=4m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

13.000

Proprietate publică a  oraşului

92

1.3.7.1

Str. Oituz

L = 386 m

l=4m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

15.460

Proprietate publică a oraşului

93

1.3.7.1

Str. Oltului

L=150m

l = 5m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

7.500

Proprietate publică a oraşului

94

1.3.7.2

Str. Ocinei

Lx l = 400 mx14m

Lx l = 3.600 mx6m

Imbrăcăminte:

asfalt

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

1.090.230,2

Proprietate publică a oraşului

95

1.3.7.2

Aleea Parcului

L = 343 m

l=6m

Imbrăcăminte:

Asfalt

Trotuare = 343 m

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

57.624

Proprietate publică a oraşului

96

1.3.7.1

Intrarea Petuniei

L=100m

l=3m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă

Iluminat public

3.000

Proprietate publică a oraşului

97

1.3.7.1

Intrarea Pajurei

L=150m

l=3m

Imbrăcăminte:

balast

Iluminat public

9.000

Proprietate publică a oraşului

98

1.3.7.1

Intrarea Parfumului

L = 300 m

l=3m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

3.000

Proprietate publică a oraşului

99

1.3.7.1

Str. Plopilor

L = 956 m

l=4m

Imbrăcăminte: balast

Iluminat public

38.240

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

100

1.3.7.1

Str. Privighetorilor

L = 800 m

Imbrăcăminte:

Balast superficial

Iluminat public

32.510

Proprietate publică a oraşului

101

1.3.7.1

Str. Pescăruş

L = 590 m

Imbrăcăminte:

200 m traverse

390 m balast

Iluminat public

42.500

Proprietate publică a oraşului

102

1.3.7.1

Str. Prundului

L = 659 m

l=4m Imbrăcăminte:

400 m traverse

259 balast

Iluminat public

32.000

Proprietate publică a  oraşului

103

1.3.7.1

Str. Porumbarilor

L = 235 m

l=4m

Imbrăcăminte:

Balast

Iluminat public

9.400

Proprietate publică a oraşului

104

1.3.7.1

Str. Piatră Arsă

L=148m

Imbrăcăminte:

Balast

Iluminat public

5.920

Proprietate publică a oraşului

105

1.3.7.1

Str. Peştişori

L = 275 m

Imbrăcăminte:

Balast

Iluminat public

8.250

Proprietate publică a oraşului

106

1.3.7.1

Str. Panselelor

L = 345 m

l=4m

Imbrăcăminte:

Balast

Iluminat public

13.800

Proprietate publică a oraşului

107

1.3.7.1

Str. Primăverii

L = 880 m

Imbrăcăminte:

Balast

Iluminat public

513.240,13

Proprietate publică a oraşului

108

1.3.7.1

Str. Parâng

L = 530 m

Imbrăcăminte:

Balast

Iluminat public

26.500

Proprietate publică a oraşului

109

1.3.7.1

Str. Col. Dr. Popovici

L = 990 m

l=5,5 m

Imbrăcăminte:

Balast

- 200 m Piatră cubică,

- 500 m beton

- 490 m balastru

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

185.438,9

Proprietate publică a oraşului

110

1.3.7.1

Str. Păcii

L = 490 m

Imbrăcăminte:

Balast

- 250 m traverse

- 240 m balastru

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

41.500

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

111

1.3.7.1

Str. Putna

L = 554 m

l=4m

Imbrăcăminte:

250 m balast

304 m asfalt

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

27.760

Proprietate publică a oraşului

112

1.3.7.1

Str. Plaiului

L= 1.700 m

Imbrăcăminte:

- 600 m traverse balast si pământ

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

203.107,26

Proprietate publică a oraşului

113

1.3.7.1

Str. Pandurilor

L = 220 m

l=5,5m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

12.100

Proprietate publică a oraşului

114

1.3.7.2

Str. Plantelor

L = 300 m l=3,5m Imbrăcăminte:

balast superficial

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

10500

Proprietate publică a oraşului

115

1.3.7.1

Str. Pădurii

L = 650 m

l=4m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de gaze

Iluminat public

32.000

Proprietate publică a oraşului

116

1.3.7.1

Str. Plevnei

L = 505 m

Imbrăcăminte: asfalt

Trotuar

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

84.800

Proprietate publică a oraşului

117

1.3.7.1

Str. Plt. Rădulescu

L = 1.274 m

l=7m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

168.365,19

Proprietate publică a oraşului

118

1.3.7.1

Str. Pajiştei

L = 320 m

l=3m

Imbrăcăminte:

- 50 m traverse

170 m balast

Conductă de gaze

Iluminat public

9.600

Proprietate publică a oraşului

119

1.3.7.1

Str. Rândunelelor

L = 310m

l=4m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

12.400

Proprietate publică a oraşului

120

1.3.7.1

Str. Rucăreni

L = 400 m

Imbrăcăminte:

- 30 m traverse

- 370 m balast

Conductă de gaze

Iluminat public

26.000

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

121

1.3.7.1

Str. Retezat

L = 320 m

Imbrăcăminte:

- 50 m traverse

- 270 m balast

- Conductă de gaze

Iluminat public

16.800

Proprietate publică a oraşului

122

1.3.7.1

Str. Rugului

L = 320 m

l=4m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

12.800

Proprietate publică a oraşului

123

1.3.7.1

Str. Răsăritului

L = 250 m

l=9m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

10.000

Proprietate publică a oraşului

124

1.3.7.1

Str. Rafacea

L = 800 m

l=4m

Imbrăcăminte:

-100 m traverse

- 700 m balast superficial

Conductă de gaze

Iluminat public

16.000

Proprietate publică a oraşului

125

1.3.7.2

Str. Republicii

L = 4.100 m

Imbrăcăminte: asfalt Trotuar = 8,20 m

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

1.066.169

Proprietate publică a oraşului

126

1.3.7.1

Str. Războieni

L = 324 m

l=5,5m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

71.200

Proprietate publică a oraşului

127

1.3.7.1

Aleea Som

L = 500 m

l=4m

Imbrăcăminte:

-150 m traverse

- 350 m balast

Conductă de gaze

Iluminat public

20.000

Proprietate publică a oraşului

128

1.3.7.1

Fdt. Şipot

L = 500 m

l=6m

Imbrăcăminte:

- 600 m traverse balast şi pământ

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

52.500

Proprietate publică a oraşului

129

1.3.7.1

Str. Salcâmilor

L = 910m

l=4m

Imbrăcăminte:

- 50 m traverse

- 760 m balast

Iluminat public

28.200

Proprietate publică a oraşului

130

1.3.7.1

Str. Şcolii

L = 240 m

l=3m

Imbrăcăminte: balast

Iluminat public

7.800

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

131

1.3.7.1

Str. Sulfinelor

L = 590 m

l=3m

Imbrăcăminte:

- 50 m traverse

- 540 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

17700

Proprietate publică a oraşului

132

1.3.7.1

Str. Stejarului

L = 310m

l=4m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

34.720

Proprietate publică a oraşului

133

1.3.7.1 1.3.7.3

Str. Sunătorii

L = 2.150 m

Imbrăcăminte:

-100 m traverse

- 2.050 m balast

- Trotuar =30 m

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

81.951,9

Proprietate publică a oraşului

134

1.3.7.1

Str. Surdeşti

L = 980 m

Imbrăcăminte:

- 150 m traverse balast şi pământ

Iluminat public

30.000

Proprietate publică a oraşului

135

1.3.7.1

Str. Ştefan cel Mare

L= 1.080 m

l=6m

Imbrăcăminte:

- 40 m traverse

- 400 m beton

- 640 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

274.270,54

Proprietate publică a oraşului

136

1.3.7.1

Aleea Teilor

L=156m

L=4m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

6.240

Proprietate publică a oraşului

137

1.3.7.1

Aleea Toporaşi

L=150m

l=4m

Imbrăcăminte: asfalt

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

6.000

Proprietate publică a oraşului

138

1.3.7.1

Fdt. Ţurlea

L = 470 m

l=3m

Imbrăcăminte:

- 50 m traverse balast şi pământ

Iluminat public

18.800

Proprietate publică a oraşului

139

1.3.7.1

Fdt. Trandafirilor

L=100m

l=3m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

3.000

Proprietate publică a oraşului

140

1.3.7.1

Str. Tineretului

L = 345 m

l=4m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

13.800

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

141

1.3.7.1

Str. Tudoseşti

L = 540 m

l=4m

Imbrăcăminte: balast superficial

Conductă de gaze

Iluminat public

21.600

Proprietate publică a oraşului

142

1.3.7.1

Str. Teilor

L = 200 m

l=3m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

3.000

Proprietate publică a oraşului

143

1.3.7.2

DC 118

L= 1.480 m

l = 5m

Iluminat public

207.200

Proprietate publică a oraşului

144

1.3.7.2

Str. Tudor Vladimirescu

L = 380 m

l=5m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

53.200

Proprietate publică a oraşului

145

1.3.7.1

Str. Unirii

L = 410m

l=4m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

16.400

Proprietate publică a oraşului

146

1.3.7.1

Intrarea Vântului

L=100m

l=3m

Imbrăcăminte:

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

3.000

Proprietate publică a oraşului

147

1.3.7.1

Intrarea Vânători

L=150m

l=4m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

6.000

Proprietate publică a oraşului

148

1.3.7.1

Str. Vişinului

L = 620 m

Imbrăcăminte: balast

Iluminat public

24.800

Proprietate publică a oraşului

149

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Viitorului

L=1.150m

l=6m

Imbrăcăminte:

- 800 m asfalt

- 350 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

168.178,21

Proprietate publică a oraşului

150

1.3.7.1

Str. Valea Căruntei

L = 650 m

l=5m

Imbrăcăminte:

- 50 m traverse

- 600 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

85.000

Proprietate publică a oraşului

151

1.3.7.1

Str. Victoriei

L= 1.050 m

l=5m

Imbrăcăminte:

- 260 m traverse

- 710 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

215.951,9

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

152

1.3.7.1

Str. Valea cu Apa

L = 530 m

l=3m

Imbrăcăminte:

balast şi pământ

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

15.300

Proprietate publică a oraşului

153

1.3.7.1

Str. Valea Morii

L = 900 m

l=3m

Imbrăcăminte: balast şi pămân

Iluminat public

13.500

Proprietate publică a oraşului

154

1.3.7.1

Str. Vasile Alecsandri

L = 395m

Imbrăcăminte: Asfalt

Trotuar= 790 m

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

66.360

Proprietate publică a oraşului

155

1.3.7.1

Str. Valea Onei

L = 525 m

l=4m

Imbrăcăminte:

- 50 m traverse balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

59.000

Proprietate publică a oraşului

156

1.3.7.1

Aleea Zimbrului

L=150m

l=4m

Imbrăcăminte: balast şi pământ

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

6.000

Proprietate publică a oraşului

157

1.3.7.1

Aleea Zambilei

L = 55m

l=4m

Imbrăcăminte: balast şi pământ

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

2.200

Proprietate publică a oraşului

158

1.3.7.1

Str. Zorile

L = 200 m

l=3m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

6.000

Proprietate publică a oraşului

159

1.3.7.2

Str. Copenhaga

L=180m

l=4m

Imbrăcăminte: asfalt

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

30.240

Proprietate publică a oraşului

160

1.3.7.1

Fdt. 1 Mai

L = 270 m

l=3m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

8.100

Proprietate publică a oraşului

161

1.3.7.1

Str. 1 Mai

L = 890 m

Imbrăcăminte:

-100 m traverse

- 790 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

191.618,76

Proprietate publică a oraşului

162

1.3.7.2

Str. 23 August

L = 2.400 m

l=8m

Imbrăcăminte: asfalt

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

559.394,82

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

163

1.3.7.2

Str. 30 Decembrie

L = 2.700 m

l=8m

Imbrăcăminte: asfalt

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

453.794,82

Proprietate publică a oraşului

164

1.3.7.1

Str. Crângului

L = 700 m

l=7m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

28.000

Proprietate publică a oraşului

165

1.3.7.1

Str. Frunzelor

L = 1.620 m

l=6m

Imbrăcăminte:

- 300 m traverse

- 1.320 m balast

Iluminat public

136.200

Proprietate publică a oraşului

166

1.3.7.1

Str. Prundului

L = 385 m

l=4m

Imbrăcăminte:

- 300 m traverse

- 85 m balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

15.400

Proprietate publică a oraşului

167.

1.3.7.1

Str. Poieniţei

L= 1.455 m

l=6m

Imbrăcăminte:

- 300 m beton

balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

198.977,85

Proprietate publică a oraşului

168

1.3.7.1

Fdt. Florilor

L = 200 m

l=3,5m

Imbrăcăminte: pământ

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

Proprietate publică a oraşului

169

1.3.7.1

Aleea Fagului

L=150m

l=3,5m

Imbrăcăminte: pământ+travers

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

Proprietate publică a oraşului Decizia Consiliului Popular al Judeţului Prahova 29.12.1971

170

1.3.7.1

Str. Gen. Ion Manolescu

L = 400 m

l=5m

Imbrăcăminte: asfalt

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

Proprietate publică a oraşului HCL nr. 81/21.12.1997

171

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Frăsinetului

L = 600 m

l=5m

Imbrăcăminte: beton şi balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

Proprietate publică a oraşului

172

1.3.7.2

Intr. Magnoliei

L= 300 m

l= 3,5 m

Imbrăcăminte: pământ

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

Proprietate publică a oraşului

173

1.3.7.1

Str Fragilor

L = 400 m

l=4m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

174

1.3.7.1

Al. Fluturaşi

L=100m

l=3m

Imbrăcăminte: pământ

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

Proprietate publică a oraşului

175

1.3.7.1

Intrarea Lalelelor

din str. Armata Poporului

L=103m

l=3m

Imbrăcăminte: pământ

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

Proprietate publică a oraşului

176

1.3.7.1

Str. Mesteacănului

L = 3.000 m

l=4m

Imbrăcăminte: balast şi traverse

Iluminat public

Proprietate publică a oraşului

177

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Talii

L = 5.000 m

l=6m

Imbrăcăminte: asfalt

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

Proprietate publică a oraşului

178

1.3.7.1 1.3.7.2

Str. Mureşului

L = 3.000 m

l=4m

Imbrăcăminte: asfalt, balast şi traverse

Iluminat public

Proprietate publică a oraşului

179

1.3.7.1

Intrarea Cătinei

(Str. Ocinei nr. 130-132)

L= 350 m

l=4m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

HCL nr. 21/27.05.1999 Proprietate publică a oraşului

180

1.3.7.1

Intrarea Prieteniei (Str. Republicii nr. 194)

L=150m

l=3,5m

Imbrăcăminte: balast

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

HCL nr. 51/21.12.2000 Proprietate publică a oraşului

181

1.3.7.1

Intrarea Nufărului (Str. Gării nr. 21)

L=150m

l=3m

Imbrăcăminte: pământ

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

HCL nr. 51/26.10.1993 Proprietate publică a oraşului

182

1.3.7.1

Aleea Viorelelor (Republicii 169)

L = 250 m

l=3m

Imbrăcăminte: pământ

Conductă de apă şi gaze

Iluminat public

Proprietate publică a oraşului

183

2.2.2

Drum acces la Coop. Arta casnică Breaza

Str. Republicii

-supr. = 299 mp

1959

HCM 585/1959

CAP. Drumuri agricole

Nr.

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.1

Drum agricol

L = 800 m

l = 4m

pământ

160.000

Proprietate publică a oraşului

2

1.3.7.1

Drum agricol

L = 750 m

l = 4m

pământ

15.000

Proprietate publică a oraşului

0

1

2

3

4

5

6

3

1.3.7.1

Drum agricol

L=1.500m

l = 4m

pământ

30.000

Proprietate publică a oraşului

4

1.3.7.1

Drum agricol

L= 1.000 m

l = 3m

pământ

15.000

Proprietate publică a oraşului

5

1.3.7.1

Drum agricol

L = 200 m

l=3m

pământ

3.000

Proprietate publică a oraşului

CAP. Statui şi monumente de interes local

Nr.

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.7

Crucea Eroilor de pe Dealul Gurga

Inălţime = 7 m

Executată din beton

Placă din bronz cu text Imprejmuire iluminat

1930

construită de Societatea Naţională ,,Cultul Eroilor"

7.461,06 reparaţii 2002

Proprietate publică a oraşului

2

1.6.6

Monument al Eroilor Obelisc cu Vulturul

Str. Libertăţii 15

Teren = 476 mp

1927

construit de Societatea Naţională "Cultul Eroilor"

0,16

Proprietate publică a oraşului

3.

1.6.6

Monument al Eroilor Obelisc cu vultur

Str. 30 Decembrie 105

1937 construită de Societatea Naţională ,,Cultul Eroilor"

Proprietate publică a oraşului

4

1.6.7

Monument al Eroilor Obelisc cu vultur

Situat în curtea şcolii din Valea Tarsei

1930 construită de Societatea Naţională ,,Cultul Eroilor"

Proprietate publică a oraşului

5

1.6.7

Monument al Eroilor Troiţă lemn

Amplasat cimitir Podu

Vadului

Executat din lemn cu

sculpturi

1932

construită de Societatea Naţională "Cultul Eroilor"

Proprietate publică a oraşului

6

1.6.7

Monument triptic „Fruntaşii Satului"

Str. Gării 4

3 efigii din bronz

1929

construită de Societatea Naţională "Cultul Eroilor"

Proprietate publică a oraşului

7

1.6.7

Monument triptic „Fruntaşii Satului"

Str. Col. Popovici Amplasat lângă Biserica „Sfântu Gheorghe" 3 efigii din bronz Teren= 45 mp

1937

construită de Societatea Naţională "Cultul Eroilor"

Proprietate publică a oraşului