E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 244 din 7 martie 2007

privind autoritatile competente responsabile cu aplicarea legislatiei din domeniul protectiei consumatorilor si cooperarea dintre autoritatile nationale in acest domeniu

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 187 din 19 martie 2007In scopul asigurării aplicării în România, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor în scopul întăririi cooperării dintre autorităţile cu atribuţii în aplicarea legislaţiei la nivel european în acest domeniu.

Art. 2. - (1) Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ca birou unic de legătură responsabil cu aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004.

(2) Autorităţile competente să asigure aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*

Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 364 din 9 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

Marian Zlotea,

secretar de stat

ANEXA

AUTORITĂŢILE   NAŢIONALE   COMPETENTE

desemnate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului

Directive transpuse

Legislaţie naţională

Autorităţi competente

1.

Directiva 84/450/CEE a Consiliului

din 10 septembrie 1984 de apropiere

a actelor cu putere de lege şi a actelor

administrative din statele membre referitoare la publicitatea înşelătoare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 250 din 19 septembrie 1984, directivă consolidată prin Directiva 97/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 290 din 23 octombrie 1997)

Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată   în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia

Consumatorilor

Ministerul Finanţelor Publice

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Ministerul Sănătăţii Publice

2.

Directiva 85/577/CEE a Consiliului din

20 decembrie 1985 privind protecţia

consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene nr. L 372 din 31 decembrie 1985

Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2002

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Directive transpuse

Legislaţie naţională

Autorităţi competente

3.

Directiva 87/102/CEE a Consiliului

din 22 decembrie 1986 de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre privind creditul de consum, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 12 februarie 1987, directivă consolidată prin Directiva 98/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 101 din 1 aprilie 1998)

Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, publicată   în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004

Autoritatea Naţională pentru Protecţia

Consumatorilor

Banca Naţională a României

4.

Directiva 89/552/CEE a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziţii legale, de reglementare şi administrative ale statelor membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 298 din 17 octombrie 1989, de la art. 10 la art. 21; directiva consolidată prin Directiva 97/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 202 din 30 iulie 1997)

Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Naţional al Audiovizualului

5.

Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 23 iunie 1990

Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările si completările ulterioare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia

Consumatorilor

Autoritatea Naţională pentru Turism

din subordinea Ministerului

Transporturilor, Construcţiilor şi

Turismului

6.

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 95 din 21 aprilie 1993, directiva modificată prin Decizia Comisiei 2002/995/CE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353 din 30 decembrie 2002)

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.014 din 20 decembrie 2006

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

7.

Directiva 94/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind protecţia cumpărătorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale contractelor privind cumpărarea dreptului de folosinţă a bunurilor imobile în regim de indiviziune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 280 din 29 octombrie 1994

Legea nr. 282/2004 privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 30 iunie 2004

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

8.

Directiva 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor în cazul contractelor la distanţă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 4 iunie 1997, directiva modificată prin Directiva 2002/65/CE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 271 din 9 octombrie 2002)

Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/2003

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Directive transpuse

Legislaţie naţională

Autorităţi competente

9.

Directiva 98/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1988 privind protecţia consumatorului prin indicarea preţurilor produselor oferite consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 80 din 18 martie 1998

Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 25 octombrie 2000

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

10.

Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 171 din 7 iulie 1999

Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 18 noiembrie 2003

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

11.

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă („Directiva privind comerţul electronic"), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 17 iulie 2000

Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Ministerul Administraţiei şi Internelor

12.

Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 311 din 28 noiembrie 2001. De la art. 86 la 100, directiva consolidată prin Directiva 2004/27/CE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 136 din 30 aprilie 2004)

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare

Ministerul Sănătăţii Publice

13.

Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum şi de modificare a Directivei Consiliului 90/619/CEE şi a directivelor 97/7/CE şi 98/27/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 271 din 9 octombrie 2002

Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004

privind protecţia consumatorilor

la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 27 august 2004, aprobată prin Legea nr. 399/2004

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

14.

Regulamentul (CE) nr. 261/2004

al Parlamentului European şi al Consiliului

din 11 februarie 2004 de stabilire a unor

norme comune în materie de compensare

şi de asistenţă a pasagerilor în

eventualitatea refuzului la îmbarcare

şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor

şi de abrogare a Regulamentului (CEE)

nr. 295/91, publicat în Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene nr. L 46 din

17 februarie 2004

Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.050 din 29 decembrie 2006

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 244/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 244 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu