E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2408 din 21 decembrie 2004

privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 13 din  5 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Volumele de transport public de calatori ce trebuie realizate pe calea ferata romana pentru a se asigura libera circulatie a persoanelor constituie pachetul minim pentru serviciul public social in transportul feroviar, denumit in continuare pachet minim social, se stabilesc de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la propunerea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., si se aproba anual prin hotarare a Guvernului.
    (2) Pachetul minim social cuprinde numarul de perechi de trenuri pentru fiecare categorie de tren, care vor circula zilnic pe fiecare sectie de circulatie deschisa traficului feroviar public de calatori, precum si volumul anual de tren-km pentru fiecare sectie de circulatie si pentru toata reteaua feroviara.
    Art. 2
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului stabileste conditiile minimale privind calitatea serviciilor de transport feroviar public de calatori pentru fiecare categorie de tren, care se aproba prin ordin al ministrului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Pachetul minim social se determina de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pana la data de 1 iulie a fiecarui an pentru anul urmator, pentru intreaga retea de cale ferata.
    Art. 4
    (1) Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R. - S.A., in calitatea sa de administrator al infrastructurii feroviare, va asigura anual colectarea datelor privind pachetul minim social, in vederea transmiterii acestora la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in urmatoarele conditii:
    a) pana la data de 1 aprilie a fiecarui an calendaristic, C.F.R. - S.A. va inainta propuneri in scris la consiliile judetene implicate, privind pachetul minim social ce urmeaza sa fie executat in anul urmator; propunerile se vor baza pe pachetul minim social in executie in anul curent, corectat in functie de capacitatile de transport disponibile si de volumele de calatori transportati;
    b) pana la data de 1 mai a fiecarui an calendaristic, consiliile judetene vor transmite in scris la C.F.R. - S.A. propunerile proprii privind pachetul minim social; pentru orice solicitari care impun cresteri ale volumului de tren-km fata de pachetul minim social existent se vor anexa documentatii si fundamentari detaliate privind cresterea volumului de calatori; consiliile judetene vor inainta, de asemenea, la C.F.R. - S.A. si la Ministerul Finantelor Publice date privind eventuale contributii din bugetul local pentru subventionarea totala sau partiala a pachetului minim social solicitat;
    c) pana la data de 10 iunie a fiecarui an calendaristic, C.F.R. - S.A. va analiza propunerile consiliilor judetene in functie de capacitatile de transport existente pe reteaua de cale si va transmite la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului descrierea completa a pachetului minim social pentru anul urmator, mentionand inclusiv propunerile consiliilor judetene privind acordarea unor subventii prin bugetele locale, in vederea elaborarii propunerilor pentru proiectul legii bugetare pe anul urmator.
    (2) Partile implicate in stabilirea pachetului minim social vor avea in vedere, pentru fiecare sectie de circulatie, preluarea cu prioritate a cerintelor de transport feroviar de calatori la orele de trafic maxim, pentru a raspunde solicitarilor majoritatii publicului calator.
    Art. 5
    Anual, pana la data de 1 iulie, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va evalua nivelul subventiilor necesare pentru pachetul minim social, care urmeaza sa fie asigurate din bugetul de stat si/sau din bugetele locale astfel:
    a) stabileste pe baza datelor de bilant si a altor date statistice privind activitatea operatorilor feroviari pe ultimele 12 luni calendaristice, transmise de acestia in formatul solicitat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, nivelul costului mediu la nivelul retelei feroviare pe un tren-km pentru pachetul minim social si nivelul venitului mediu la nivelul retelei feroviare pe un tren-km pentru pachetul minim social, exclusiv valoarea subventiei pentru pachetul minim social primit pentru perioada analizata;
    b) diferenta dintre valoarea costului mediu pentru un tren-km si valoarea venitului mediu pentru un tren-km din pachetul minim social, la care se adauga cota de profit in limitele stabilite de lege, devine baza de evaluare a subventiei propuse pentru anul calendaristic urmator pentru pachetul minim social.
    Art. 6
    Fondurile necesare subventiilor pentru serviciile cuprinse in pachetul minim social in transportul feroviar se vor aloca din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau bugetele locale.
    Art. 7
    Dupa aprobarea bugetului de stat, repartizarea subventiei pe fiecare operator feroviar se realizeaza de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului proportional cu volumul de tren-km realizat in cadrul pachetului minim social contractat de acestia.
    Art. 8
    Aprobarea de catre Guvern a bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.F.R. - S.A. va cuprinde si aprobarea pachetului minim social pe anul respectiv, pentru care s-au aprobat subventii prin legea bugetului de stat.
    Art. 9
    Serviciile de transport feroviar public din pachetul minim social se mentioneaza in mod distinct in contractul de acces pe infrastructura feroviara interoperabila sau in contractul de inchiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, semnat de operatorii de transport feroviar cu C.F.R. - S.A., in calitate de administrator al infrastructurii feroviare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 10
    Acordarea subventiei de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, dupa caz, pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face pe baza inregistrarii la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau la autoritatea locala, dupa caz, a unui exemplar al contractului de acces pe infrastructura feroviara sau a contractului de inchiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, semnat de operatorul de transport feroviar cu C.F.R. - S.A., conform prevederilor art. 9.
    Art. 11
    (1) Operatorii de transport feroviar licentiati pentru servicii de transport de calatori pot semna cu C.F.R. - S.A. contracte de acces pe infrastructura feroviara interoperabila pentru orice alte servicii de transport feroviar de calatori, in afara celor stabilite prin pachetul minim social, cu plata tarifului corespunzator de utilizare a infrastructurii.
    (2) Operatorii de transport feroviar licentiati pentru servicii de transport de calatori pot semna cu C.F.R. - S.A. contracte de inchiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile pentru orice alte servicii de transport feroviar de calatori, in afara celor stabilite prin pachetul minim social.
    (3) Pentru serviciile de transport feroviar public de calatori desfasurate conform prevederilor alin. (1) si (2), operatorii de transport feroviar nu au dreptul de a primi subventie de la bugetul de stat.
    Art. 12
    Operatorii de transport feroviar licentiati in conditiile legii pot primi subventii de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale numai in conditiile in care incheie bilant contabil exclusiv pentru activitatile feroviare necesare pentru asigurarea transportului de calatori din pachetul minim social vizat de organele financiare competente, conform prevederilor legale.
    Art. 13
    Acordarea subventiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face lunar, pentru activitatea aferenta lunii anterioare, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
    Art. 14
    Pentru solicitarea subventiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale operatorul de transport feroviar trebuie sa prezinte la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau la autoritatea locala, dupa caz, urmatoarele documente:
    a) cerere de subventionare a serviciilor de transport efectuate in luna anterioara, cu mentiunea ca subventia solicitata asigura un nivel de rentabilitate de maximum 5%;
    b) o declaratie pe propria raspundere privind volumul de tren-km din pachetul minim social realizat in luna anterioara, confirmata de C.F.R. - S.A.;
    c) dovada platii la zi a tuturor obligatiilor la bugetul de stat si/sau la bugetele locale, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    d) dovada platii la zi a tarifului de acces pe infrastructura feroviara, daca este cazul, si/sau dovada platii oricaror alte eventuale chirii datorate C.F.R. - S.A., confirmate de C.F.R. - S.A.;
    e) balanta lunara avizata de organele financiare teritoriale, in conditiile legii.
    Art. 15
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va acorda subventia lunara pentru realizarea de servicii de transport feroviar de calatori din pachetul minim social fiecarui operator feroviar care a solicitat aceasta, in conditiile stabilite de prezenta hotarare, proportional cu activitatea desfasurata, prin inmultirea subventiei unitare pe tren-km cu volumul de tren-km realizat, fara a se depasi, dupa acordarea subventiei, un nivel de rentabilitate de maximum 5%, conform prevederilor legale.
    Art. 16
    Modificarea in cursul anului a pachetului minim social aprobat se poate face in functie de cerintele pietei de transport, fara depasirea volumului anual aprobat de tren-km, in urmatoarele conditii:
    a) pentru trenurile programate sa circule pe linii interoperabile, la propunerea operatorului de transport de calatori interesat, cu avizul C.F.R. - S.A. privind capacitatile disponibile si cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    b) pentru trenurile programate sa circule pe liniile neinteroperabile, la propunerea persoanei juridice care a preluat prin contract de inchiriere cu C.F.R. - S.A. serviciile de transport de calatori pe liniile respective, cu aprobarea consiliilor judetene implicate si a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 17
    Operatorii de transport feroviar de calatori vor utiliza tarife de transport maximale prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2002, cu modificarile ulterioare, si care pot fi ajustate cu aprobarea Consiliului Concurentei, in conditiile legii.
    Art. 18
    Facilitatile de calatorie pe calea ferata, acordate prin acte normative unor anumite categorii de calatori, se platesc de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre operatorii de transport feroviar de calatori in conformitate cu normele metodologice in vigoare si in limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 19
    Dispozitiile prezentei hotarari se aplica incepand cu anul 2005.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Ilie Stefan,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2408/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2408 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu