E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2408 din 21 decembrie 2004

privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 13 din  5 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Volumele de transport public de calatori ce trebuie realizate pe calea ferata romana pentru a se asigura libera circulatie a persoanelor constituie pachetul minim pentru serviciul public social in transportul feroviar, denumit in continuare pachet minim social, se stabilesc de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la propunerea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., si se aproba anual prin hotarare a Guvernului.
    (2) Pachetul minim social cuprinde numarul de perechi de trenuri pentru fiecare categorie de tren, care vor circula zilnic pe fiecare sectie de circulatie deschisa traficului feroviar public de calatori, precum si volumul anual de tren-km pentru fiecare sectie de circulatie si pentru toata reteaua feroviara.
    Art. 2
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului stabileste conditiile minimale privind calitatea serviciilor de transport feroviar public de calatori pentru fiecare categorie de tren, care se aproba prin ordin al ministrului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Pachetul minim social se determina de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pana la data de 1 iulie a fiecarui an pentru anul urmator, pentru intreaga retea de cale ferata.
    Art. 4
    (1) Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R. - S.A., in calitatea sa de administrator al infrastructurii feroviare, va asigura anual colectarea datelor privind pachetul minim social, in vederea transmiterii acestora la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in urmatoarele conditii:
    a) pana la data de 1 aprilie a fiecarui an calendaristic, C.F.R. - S.A. va inainta propuneri in scris la consiliile judetene implicate, privind pachetul minim social ce urmeaza sa fie executat in anul urmator; propunerile se vor baza pe pachetul minim social in executie in anul curent, corectat in functie de capacitatile de transport disponibile si de volumele de calatori transportati;
    b) pana la data de 1 mai a fiecarui an calendaristic, consiliile judetene vor transmite in scris la C.F.R. - S.A. propunerile proprii privind pachetul minim social; pentru orice solicitari care impun cresteri ale volumului de tren-km fata de pachetul minim social existent se vor anexa documentatii si fundamentari detaliate privind cresterea volumului de calatori; consiliile judetene vor inainta, de asemenea, la C.F.R. - S.A. si la Ministerul Finantelor Publice date privind eventuale contributii din bugetul local pentru subventionarea totala sau partiala a pachetului minim social solicitat;
    c) pana la data de 10 iunie a fiecarui an calendaristic, C.F.R. - S.A. va analiza propunerile consiliilor judetene in functie de capacitatile de transport existente pe reteaua de cale si va transmite la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului descrierea completa a pachetului minim social pentru anul urmator, mentionand inclusiv propunerile consiliilor judetene privind acordarea unor subventii prin bugetele locale, in vederea elaborarii propunerilor pentru proiectul legii bugetare pe anul urmator.
    (2) Partile implicate in stabilirea pachetului minim social vor avea in vedere, pentru fiecare sectie de circulatie, preluarea cu prioritate a cerintelor de transport feroviar de calatori la orele de trafic maxim, pentru a raspunde solicitarilor majoritatii publicului calator.
    Art. 5
    Anual, pana la data de 1 iulie, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va evalua nivelul subventiilor necesare pentru pachetul minim social, care urmeaza sa fie asigurate din bugetul de stat si/sau din bugetele locale astfel:
    a) stabileste pe baza datelor de bilant si a altor date statistice privind activitatea operatorilor feroviari pe ultimele 12 luni calendaristice, transmise de acestia in formatul solicitat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, nivelul costului mediu la nivelul retelei feroviare pe un tren-km pentru pachetul minim social si nivelul venitului mediu la nivelul retelei feroviare pe un tren-km pentru pachetul minim social, exclusiv valoarea subventiei pentru pachetul minim social primit pentru perioada analizata;
    b) diferenta dintre valoarea costului mediu pentru un tren-km si valoarea venitului mediu pentru un tren-km din pachetul minim social, la care se adauga cota de profit in limitele stabilite de lege, devine baza de evaluare a subventiei propuse pentru anul calendaristic urmator pentru pachetul minim social.
    Art. 6
    Fondurile necesare subventiilor pentru serviciile cuprinse in pachetul minim social in transportul feroviar se vor aloca din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau bugetele locale.
    Art. 7
    Dupa aprobarea bugetului de stat, repartizarea subventiei pe fiecare operator feroviar se realizeaza de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului proportional cu volumul de tren-km realizat in cadrul pachetului minim social contractat de acestia.
    Art. 8
    Aprobarea de catre Guvern a bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.F.R. - S.A. va cuprinde si aprobarea pachetului minim social pe anul respectiv, pentru care s-au aprobat subventii prin legea bugetului de stat.
    Art. 9
    Serviciile de transport feroviar public din pachetul minim social se mentioneaza in mod distinct in contractul de acces pe infrastructura feroviara interoperabila sau in contractul de inchiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, semnat de operatorii de transport feroviar cu C.F.R. - S.A., in calitate de administrator al infrastructurii feroviare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 10
    Acordarea subventiei de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, dupa caz, pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face pe baza inregistrarii la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau la autoritatea locala, dupa caz, a unui exemplar al contractului de acces pe infrastructura feroviara sau a contractului de inchiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, semnat de operatorul de transport feroviar cu C.F.R. - S.A., conform prevederilor art. 9.
    Art. 11
    (1) Operatorii de transport feroviar licentiati pentru servicii de transport de calatori pot semna cu C.F.R. - S.A. contracte de acces pe infrastructura feroviara interoperabila pentru orice alte servicii de transport feroviar de calatori, in afara celor stabilite prin pachetul minim social, cu plata tarifului corespunzator de utilizare a infrastructurii.
    (2) Operatorii de transport feroviar licentiati pentru servicii de transport de calatori pot semna cu C.F.R. - S.A. contracte de inchiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile pentru orice alte servicii de transport feroviar de calatori, in afara celor stabilite prin pachetul minim social.
    (3) Pentru serviciile de transport feroviar public de calatori desfasurate conform prevederilor alin. (1) si (2), operatorii de transport feroviar nu au dreptul de a primi subventie de la bugetul de stat.
    Art. 12
    Operatorii de transport feroviar licentiati in conditiile legii pot primi subventii de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale numai in conditiile in care incheie bilant contabil exclusiv pentru activitatile feroviare necesare pentru asigurarea transportului de calatori din pachetul minim social vizat de organele financiare competente, conform prevederilor legale.
    Art. 13
    Acordarea subventiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face lunar, pentru activitatea aferenta lunii anterioare, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
    Art. 14
    Pentru solicitarea subventiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale operatorul de transport feroviar trebuie sa prezinte la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau la autoritatea locala, dupa caz, urmatoarele documente:
    a) cerere de subventionare a serviciilor de transport efectuate in luna anterioara, cu mentiunea ca subventia solicitata asigura un nivel de rentabilitate de maximum 5%;
    b) o declaratie pe propria raspundere privind volumul de tren-km din pachetul minim social realizat in luna anterioara, confirmata de C.F.R. - S.A.;
    c) dovada platii la zi a tuturor obligatiilor la bugetul de stat si/sau la bugetele locale, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    d) dovada platii la zi a tarifului de acces pe infrastructura feroviara, daca este cazul, si/sau dovada platii oricaror alte eventuale chirii datorate C.F.R. - S.A., confirmate de C.F.R. - S.A.;
    e) balanta lunara avizata de organele financiare teritoriale, in conditiile legii.
    Art. 15
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va acorda subventia lunara pentru realizarea de servicii de transport feroviar de calatori din pachetul minim social fiecarui operator feroviar care a solicitat aceasta, in conditiile stabilite de prezenta hotarare, proportional cu activitatea desfasurata, prin inmultirea subventiei unitare pe tren-km cu volumul de tren-km realizat, fara a se depasi, dupa acordarea subventiei, un nivel de rentabilitate de maximum 5%, conform prevederilor legale.
    Art. 16
    Modificarea in cursul anului a pachetului minim social aprobat se poate face in functie de cerintele pietei de transport, fara depasirea volumului anual aprobat de tren-km, in urmatoarele conditii:
    a) pentru trenurile programate sa circule pe linii interoperabile, la propunerea operatorului de transport de calatori interesat, cu avizul C.F.R. - S.A. privind capacitatile disponibile si cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    b) pentru trenurile programate sa circule pe liniile neinteroperabile, la propunerea persoanei juridice care a preluat prin contract de inchiriere cu C.F.R. - S.A. serviciile de transport de calatori pe liniile respective, cu aprobarea consiliilor judetene implicate si a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 17
    Operatorii de transport feroviar de calatori vor utiliza tarife de transport maximale prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2002, cu modificarile ulterioare, si care pot fi ajustate cu aprobarea Consiliului Concurentei, in conditiile legii.
    Art. 18
    Facilitatile de calatorie pe calea ferata, acordate prin acte normative unor anumite categorii de calatori, se platesc de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre operatorii de transport feroviar de calatori in conformitate cu normele metodologice in vigoare si in limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 19
    Dispozitiile prezentei hotarari se aplica incepand cu anul 2005.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Ilie Stefan,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2408/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2408 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu