E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2408 din 21 decembrie 2004

privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 13 din  5 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Volumele de transport public de calatori ce trebuie realizate pe calea ferata romana pentru a se asigura libera circulatie a persoanelor constituie pachetul minim pentru serviciul public social in transportul feroviar, denumit in continuare pachet minim social, se stabilesc de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la propunerea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., si se aproba anual prin hotarare a Guvernului.
    (2) Pachetul minim social cuprinde numarul de perechi de trenuri pentru fiecare categorie de tren, care vor circula zilnic pe fiecare sectie de circulatie deschisa traficului feroviar public de calatori, precum si volumul anual de tren-km pentru fiecare sectie de circulatie si pentru toata reteaua feroviara.
    Art. 2
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului stabileste conditiile minimale privind calitatea serviciilor de transport feroviar public de calatori pentru fiecare categorie de tren, care se aproba prin ordin al ministrului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Pachetul minim social se determina de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pana la data de 1 iulie a fiecarui an pentru anul urmator, pentru intreaga retea de cale ferata.
    Art. 4
    (1) Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R. - S.A., in calitatea sa de administrator al infrastructurii feroviare, va asigura anual colectarea datelor privind pachetul minim social, in vederea transmiterii acestora la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in urmatoarele conditii:
    a) pana la data de 1 aprilie a fiecarui an calendaristic, C.F.R. - S.A. va inainta propuneri in scris la consiliile judetene implicate, privind pachetul minim social ce urmeaza sa fie executat in anul urmator; propunerile se vor baza pe pachetul minim social in executie in anul curent, corectat in functie de capacitatile de transport disponibile si de volumele de calatori transportati;
    b) pana la data de 1 mai a fiecarui an calendaristic, consiliile judetene vor transmite in scris la C.F.R. - S.A. propunerile proprii privind pachetul minim social; pentru orice solicitari care impun cresteri ale volumului de tren-km fata de pachetul minim social existent se vor anexa documentatii si fundamentari detaliate privind cresterea volumului de calatori; consiliile judetene vor inainta, de asemenea, la C.F.R. - S.A. si la Ministerul Finantelor Publice date privind eventuale contributii din bugetul local pentru subventionarea totala sau partiala a pachetului minim social solicitat;
    c) pana la data de 10 iunie a fiecarui an calendaristic, C.F.R. - S.A. va analiza propunerile consiliilor judetene in functie de capacitatile de transport existente pe reteaua de cale si va transmite la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului descrierea completa a pachetului minim social pentru anul urmator, mentionand inclusiv propunerile consiliilor judetene privind acordarea unor subventii prin bugetele locale, in vederea elaborarii propunerilor pentru proiectul legii bugetare pe anul urmator.
    (2) Partile implicate in stabilirea pachetului minim social vor avea in vedere, pentru fiecare sectie de circulatie, preluarea cu prioritate a cerintelor de transport feroviar de calatori la orele de trafic maxim, pentru a raspunde solicitarilor majoritatii publicului calator.
    Art. 5
    Anual, pana la data de 1 iulie, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va evalua nivelul subventiilor necesare pentru pachetul minim social, care urmeaza sa fie asigurate din bugetul de stat si/sau din bugetele locale astfel:
    a) stabileste pe baza datelor de bilant si a altor date statistice privind activitatea operatorilor feroviari pe ultimele 12 luni calendaristice, transmise de acestia in formatul solicitat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, nivelul costului mediu la nivelul retelei feroviare pe un tren-km pentru pachetul minim social si nivelul venitului mediu la nivelul retelei feroviare pe un tren-km pentru pachetul minim social, exclusiv valoarea subventiei pentru pachetul minim social primit pentru perioada analizata;
    b) diferenta dintre valoarea costului mediu pentru un tren-km si valoarea venitului mediu pentru un tren-km din pachetul minim social, la care se adauga cota de profit in limitele stabilite de lege, devine baza de evaluare a subventiei propuse pentru anul calendaristic urmator pentru pachetul minim social.
    Art. 6
    Fondurile necesare subventiilor pentru serviciile cuprinse in pachetul minim social in transportul feroviar se vor aloca din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau bugetele locale.
    Art. 7
    Dupa aprobarea bugetului de stat, repartizarea subventiei pe fiecare operator feroviar se realizeaza de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului proportional cu volumul de tren-km realizat in cadrul pachetului minim social contractat de acestia.
    Art. 8
    Aprobarea de catre Guvern a bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.F.R. - S.A. va cuprinde si aprobarea pachetului minim social pe anul respectiv, pentru care s-au aprobat subventii prin legea bugetului de stat.
    Art. 9
    Serviciile de transport feroviar public din pachetul minim social se mentioneaza in mod distinct in contractul de acces pe infrastructura feroviara interoperabila sau in contractul de inchiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, semnat de operatorii de transport feroviar cu C.F.R. - S.A., in calitate de administrator al infrastructurii feroviare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 10
    Acordarea subventiei de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, dupa caz, pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face pe baza inregistrarii la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau la autoritatea locala, dupa caz, a unui exemplar al contractului de acces pe infrastructura feroviara sau a contractului de inchiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, semnat de operatorul de transport feroviar cu C.F.R. - S.A., conform prevederilor art. 9.
    Art. 11
    (1) Operatorii de transport feroviar licentiati pentru servicii de transport de calatori pot semna cu C.F.R. - S.A. contracte de acces pe infrastructura feroviara interoperabila pentru orice alte servicii de transport feroviar de calatori, in afara celor stabilite prin pachetul minim social, cu plata tarifului corespunzator de utilizare a infrastructurii.
    (2) Operatorii de transport feroviar licentiati pentru servicii de transport de calatori pot semna cu C.F.R. - S.A. contracte de inchiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile pentru orice alte servicii de transport feroviar de calatori, in afara celor stabilite prin pachetul minim social.
    (3) Pentru serviciile de transport feroviar public de calatori desfasurate conform prevederilor alin. (1) si (2), operatorii de transport feroviar nu au dreptul de a primi subventie de la bugetul de stat.
    Art. 12
    Operatorii de transport feroviar licentiati in conditiile legii pot primi subventii de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale numai in conditiile in care incheie bilant contabil exclusiv pentru activitatile feroviare necesare pentru asigurarea transportului de calatori din pachetul minim social vizat de organele financiare competente, conform prevederilor legale.
    Art. 13
    Acordarea subventiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face lunar, pentru activitatea aferenta lunii anterioare, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
    Art. 14
    Pentru solicitarea subventiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale operatorul de transport feroviar trebuie sa prezinte la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau la autoritatea locala, dupa caz, urmatoarele documente:
    a) cerere de subventionare a serviciilor de transport efectuate in luna anterioara, cu mentiunea ca subventia solicitata asigura un nivel de rentabilitate de maximum 5%;
    b) o declaratie pe propria raspundere privind volumul de tren-km din pachetul minim social realizat in luna anterioara, confirmata de C.F.R. - S.A.;
    c) dovada platii la zi a tuturor obligatiilor la bugetul de stat si/sau la bugetele locale, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    d) dovada platii la zi a tarifului de acces pe infrastructura feroviara, daca este cazul, si/sau dovada platii oricaror alte eventuale chirii datorate C.F.R. - S.A., confirmate de C.F.R. - S.A.;
    e) balanta lunara avizata de organele financiare teritoriale, in conditiile legii.
    Art. 15
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va acorda subventia lunara pentru realizarea de servicii de transport feroviar de calatori din pachetul minim social fiecarui operator feroviar care a solicitat aceasta, in conditiile stabilite de prezenta hotarare, proportional cu activitatea desfasurata, prin inmultirea subventiei unitare pe tren-km cu volumul de tren-km realizat, fara a se depasi, dupa acordarea subventiei, un nivel de rentabilitate de maximum 5%, conform prevederilor legale.
    Art. 16
    Modificarea in cursul anului a pachetului minim social aprobat se poate face in functie de cerintele pietei de transport, fara depasirea volumului anual aprobat de tren-km, in urmatoarele conditii:
    a) pentru trenurile programate sa circule pe linii interoperabile, la propunerea operatorului de transport de calatori interesat, cu avizul C.F.R. - S.A. privind capacitatile disponibile si cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    b) pentru trenurile programate sa circule pe liniile neinteroperabile, la propunerea persoanei juridice care a preluat prin contract de inchiriere cu C.F.R. - S.A. serviciile de transport de calatori pe liniile respective, cu aprobarea consiliilor judetene implicate si a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 17
    Operatorii de transport feroviar de calatori vor utiliza tarife de transport maximale prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2002, cu modificarile ulterioare, si care pot fi ajustate cu aprobarea Consiliului Concurentei, in conditiile legii.
    Art. 18
    Facilitatile de calatorie pe calea ferata, acordate prin acte normative unor anumite categorii de calatori, se platesc de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre operatorii de transport feroviar de calatori in conformitate cu normele metodologice in vigoare si in limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 19
    Dispozitiile prezentei hotarari se aplica incepand cu anul 2005.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Ilie Stefan,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2408/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2408 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu