E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2408 din 21 decembrie 2004

privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 13 din  5 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Volumele de transport public de calatori ce trebuie realizate pe calea ferata romana pentru a se asigura libera circulatie a persoanelor constituie pachetul minim pentru serviciul public social in transportul feroviar, denumit in continuare pachet minim social, se stabilesc de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la propunerea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., si se aproba anual prin hotarare a Guvernului.
    (2) Pachetul minim social cuprinde numarul de perechi de trenuri pentru fiecare categorie de tren, care vor circula zilnic pe fiecare sectie de circulatie deschisa traficului feroviar public de calatori, precum si volumul anual de tren-km pentru fiecare sectie de circulatie si pentru toata reteaua feroviara.
    Art. 2
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului stabileste conditiile minimale privind calitatea serviciilor de transport feroviar public de calatori pentru fiecare categorie de tren, care se aproba prin ordin al ministrului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Pachetul minim social se determina de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pana la data de 1 iulie a fiecarui an pentru anul urmator, pentru intreaga retea de cale ferata.
    Art. 4
    (1) Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R. - S.A., in calitatea sa de administrator al infrastructurii feroviare, va asigura anual colectarea datelor privind pachetul minim social, in vederea transmiterii acestora la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in urmatoarele conditii:
    a) pana la data de 1 aprilie a fiecarui an calendaristic, C.F.R. - S.A. va inainta propuneri in scris la consiliile judetene implicate, privind pachetul minim social ce urmeaza sa fie executat in anul urmator; propunerile se vor baza pe pachetul minim social in executie in anul curent, corectat in functie de capacitatile de transport disponibile si de volumele de calatori transportati;
    b) pana la data de 1 mai a fiecarui an calendaristic, consiliile judetene vor transmite in scris la C.F.R. - S.A. propunerile proprii privind pachetul minim social; pentru orice solicitari care impun cresteri ale volumului de tren-km fata de pachetul minim social existent se vor anexa documentatii si fundamentari detaliate privind cresterea volumului de calatori; consiliile judetene vor inainta, de asemenea, la C.F.R. - S.A. si la Ministerul Finantelor Publice date privind eventuale contributii din bugetul local pentru subventionarea totala sau partiala a pachetului minim social solicitat;
    c) pana la data de 10 iunie a fiecarui an calendaristic, C.F.R. - S.A. va analiza propunerile consiliilor judetene in functie de capacitatile de transport existente pe reteaua de cale si va transmite la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului descrierea completa a pachetului minim social pentru anul urmator, mentionand inclusiv propunerile consiliilor judetene privind acordarea unor subventii prin bugetele locale, in vederea elaborarii propunerilor pentru proiectul legii bugetare pe anul urmator.
    (2) Partile implicate in stabilirea pachetului minim social vor avea in vedere, pentru fiecare sectie de circulatie, preluarea cu prioritate a cerintelor de transport feroviar de calatori la orele de trafic maxim, pentru a raspunde solicitarilor majoritatii publicului calator.
    Art. 5
    Anual, pana la data de 1 iulie, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va evalua nivelul subventiilor necesare pentru pachetul minim social, care urmeaza sa fie asigurate din bugetul de stat si/sau din bugetele locale astfel:
    a) stabileste pe baza datelor de bilant si a altor date statistice privind activitatea operatorilor feroviari pe ultimele 12 luni calendaristice, transmise de acestia in formatul solicitat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, nivelul costului mediu la nivelul retelei feroviare pe un tren-km pentru pachetul minim social si nivelul venitului mediu la nivelul retelei feroviare pe un tren-km pentru pachetul minim social, exclusiv valoarea subventiei pentru pachetul minim social primit pentru perioada analizata;
    b) diferenta dintre valoarea costului mediu pentru un tren-km si valoarea venitului mediu pentru un tren-km din pachetul minim social, la care se adauga cota de profit in limitele stabilite de lege, devine baza de evaluare a subventiei propuse pentru anul calendaristic urmator pentru pachetul minim social.
    Art. 6
    Fondurile necesare subventiilor pentru serviciile cuprinse in pachetul minim social in transportul feroviar se vor aloca din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau bugetele locale.
    Art. 7
    Dupa aprobarea bugetului de stat, repartizarea subventiei pe fiecare operator feroviar se realizeaza de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului proportional cu volumul de tren-km realizat in cadrul pachetului minim social contractat de acestia.
    Art. 8
    Aprobarea de catre Guvern a bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.F.R. - S.A. va cuprinde si aprobarea pachetului minim social pe anul respectiv, pentru care s-au aprobat subventii prin legea bugetului de stat.
    Art. 9
    Serviciile de transport feroviar public din pachetul minim social se mentioneaza in mod distinct in contractul de acces pe infrastructura feroviara interoperabila sau in contractul de inchiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, semnat de operatorii de transport feroviar cu C.F.R. - S.A., in calitate de administrator al infrastructurii feroviare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 10
    Acordarea subventiei de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, dupa caz, pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face pe baza inregistrarii la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau la autoritatea locala, dupa caz, a unui exemplar al contractului de acces pe infrastructura feroviara sau a contractului de inchiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, semnat de operatorul de transport feroviar cu C.F.R. - S.A., conform prevederilor art. 9.
    Art. 11
    (1) Operatorii de transport feroviar licentiati pentru servicii de transport de calatori pot semna cu C.F.R. - S.A. contracte de acces pe infrastructura feroviara interoperabila pentru orice alte servicii de transport feroviar de calatori, in afara celor stabilite prin pachetul minim social, cu plata tarifului corespunzator de utilizare a infrastructurii.
    (2) Operatorii de transport feroviar licentiati pentru servicii de transport de calatori pot semna cu C.F.R. - S.A. contracte de inchiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile pentru orice alte servicii de transport feroviar de calatori, in afara celor stabilite prin pachetul minim social.
    (3) Pentru serviciile de transport feroviar public de calatori desfasurate conform prevederilor alin. (1) si (2), operatorii de transport feroviar nu au dreptul de a primi subventie de la bugetul de stat.
    Art. 12
    Operatorii de transport feroviar licentiati in conditiile legii pot primi subventii de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale numai in conditiile in care incheie bilant contabil exclusiv pentru activitatile feroviare necesare pentru asigurarea transportului de calatori din pachetul minim social vizat de organele financiare competente, conform prevederilor legale.
    Art. 13
    Acordarea subventiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face lunar, pentru activitatea aferenta lunii anterioare, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
    Art. 14
    Pentru solicitarea subventiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale operatorul de transport feroviar trebuie sa prezinte la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau la autoritatea locala, dupa caz, urmatoarele documente:
    a) cerere de subventionare a serviciilor de transport efectuate in luna anterioara, cu mentiunea ca subventia solicitata asigura un nivel de rentabilitate de maximum 5%;
    b) o declaratie pe propria raspundere privind volumul de tren-km din pachetul minim social realizat in luna anterioara, confirmata de C.F.R. - S.A.;
    c) dovada platii la zi a tuturor obligatiilor la bugetul de stat si/sau la bugetele locale, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    d) dovada platii la zi a tarifului de acces pe infrastructura feroviara, daca este cazul, si/sau dovada platii oricaror alte eventuale chirii datorate C.F.R. - S.A., confirmate de C.F.R. - S.A.;
    e) balanta lunara avizata de organele financiare teritoriale, in conditiile legii.
    Art. 15
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va acorda subventia lunara pentru realizarea de servicii de transport feroviar de calatori din pachetul minim social fiecarui operator feroviar care a solicitat aceasta, in conditiile stabilite de prezenta hotarare, proportional cu activitatea desfasurata, prin inmultirea subventiei unitare pe tren-km cu volumul de tren-km realizat, fara a se depasi, dupa acordarea subventiei, un nivel de rentabilitate de maximum 5%, conform prevederilor legale.
    Art. 16
    Modificarea in cursul anului a pachetului minim social aprobat se poate face in functie de cerintele pietei de transport, fara depasirea volumului anual aprobat de tren-km, in urmatoarele conditii:
    a) pentru trenurile programate sa circule pe linii interoperabile, la propunerea operatorului de transport de calatori interesat, cu avizul C.F.R. - S.A. privind capacitatile disponibile si cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    b) pentru trenurile programate sa circule pe liniile neinteroperabile, la propunerea persoanei juridice care a preluat prin contract de inchiriere cu C.F.R. - S.A. serviciile de transport de calatori pe liniile respective, cu aprobarea consiliilor judetene implicate si a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 17
    Operatorii de transport feroviar de calatori vor utiliza tarife de transport maximale prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2002, cu modificarile ulterioare, si care pot fi ajustate cu aprobarea Consiliului Concurentei, in conditiile legii.
    Art. 18
    Facilitatile de calatorie pe calea ferata, acordate prin acte normative unor anumite categorii de calatori, se platesc de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre operatorii de transport feroviar de calatori in conformitate cu normele metodologice in vigoare si in limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 19
    Dispozitiile prezentei hotarari se aplica incepand cu anul 2005.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Ilie Stefan,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2408/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2408 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu