E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2403 din 21 decembrie 2004

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 40 din 12 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.089/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 5 august 2004.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Valentin Mocanu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari.
    Art. 2
    (1) Pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, denumiti in continuare pensionari, beneficiaza anual de un total de 6 calatorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile pe calea ferata cu trenuri personale, cu trenuri accelerate fara regim de rezervare, precum si cu trenuri rapide, clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de calatori clasa a II-a, la transportul intern in comun, intre localitati.
    (2) Diferenta dintre tariful stabilit pentru calatoriile pe calea ferata cu trenuri personale, cu trenuri accelerate fara regim de rezervare sau cu trenuri rapide, clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de calatori clasa a II-a si suma incasata de la pensionari se suporta din bugetul de stat, care se recupereaza de agentul economic care a efectuat transportul, conform prezentelor norme metodologice.
    (3) Calatoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenuri personale, trenuri accelerate fara regim de rezervare sau trenuri rapide, clasa a II-a, sau pentru mijloace de transport intern auto ori naval, denumite in continuare calatorii cu tarif redus, vor fi asigurate atat de unitatile cu capital de stat, cat si de societatile comerciale cu capital privat.
    (4) De facilitatile la transportul pe calea ferata prevazute la alin. (1) beneficiaza si sotul sau sotia, dupa caz, cu incadrarea in numarul total de calatorii la care are dreptul titularul.
    (5) De facilitatile prevazute la alin. (1) nu beneficiaza pensionarii care au dreptul la calatorii gratuite stabilite in baza altor reglementari legale.
    Art. 3
    Unitatile cu capital de stat, precum si societatile comerciale cu capital privat, care efectueaza transport public de calatori intre localitati, denumite in continuare operatori de transport, trebuie sa detina licenta pentru aceasta activitate conform prevederilor legale.
    Art. 4
    (1) Calatoriile prevazute la art. 2 alin. (1) se efectueaza cu legitimatiile de calatorie specifice mijloacelor de transport pe calea ferata, auto si naval, eliberate de catre operatorii de transport.
    (2) Pentru procurarea legitimatiilor prevazute la alin. (1) pensionarilor li se elibereaza anual taloane speciale de calatorie.
    Art. 5
    (1) Evidenta pensionarilor beneficiari de taloane speciale de calatorie cu reducere de 50% se asigura de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS), prin casele teritoriale de pensii (CTP), pentru pensionarii din sistemul public de pensii, si de catre celelalte sisteme de asigurari sociale, pentru pensionarii proprii.
    (2) Evidenta calatoriilor efectuate de catre pensionari (numarul total de calatorii, distanta medie kilometrica a calatoriilor, valoarea facilitatilor) se asigura de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin operatorii de transport.
    Art. 6
    (1) Taloanele speciale de calatorie se emit si se difuzeaza astfel:
    a) pentru pensionarii din sistemul public de pensii, prin grija CNPAS, respectiv prin CTP;
    b) pentru pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, prin grija sistemelor proprii de asigurari sociale.
    (2) Contravaloarea confectionarii taloanelor speciale de calatorie se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 7
    Legitimatiile de calatorie cu reducere de 50% sunt tiparite de operatorul care efectueaza transportul si au formatul si datele potrivit reglementarilor specifice ale acestuia.

    CAP. 2
    Taloanele speciale de calatorie

    Art. 8
    (1) Pana la data de 31 decembrie 2004 se folosesc taloanele speciale de calatorie eliberate pensionarilor pentru anul 2004, al caror model este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (2) Talonul special de calatorie prevazut la alin. (1), a carui valabilitate expira la data de 31 decembrie 2004, este format din corpul talonului si din 6 cupoane-talon detasabile, corespunzatoare celor 6 calatorii simple pentru transportul pe calea ferata, auto sau naval cu tarif redus de 50% .
    Art. 9
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, se va utiliza talonul special de calatorie prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    (2) Talonul special prevazut la alin. (1) este format din talonul de pensie, 6 cupoane-talon detasabile si 6 cupoane-anexa detasabile, corespunzatoare celor 6 calatorii simple pentru transportul pe calea ferata, auto sau naval cu tarif redus de 50% .
    (3) Cupoanele-anexa se folosesc numai pentru transportul pe calea ferata, in cazul in care calatoria deja inceputa va continua cu un tren de rang superior.
    (4) Pe cuponul-anexa se inscriu atat mentiunea "50% reducere supliment tren", cat si codul CTP, numarul dosarului de pensie si codul numeric personal (CNP), care vor fi completate de catre pensionar.
    Art. 10
    (1) Talonul de pensie din luna emiterii taloanelor speciale de calatorie cu reducere de 50% reprezinta talonul special de calatorie cu care pensionarul se legitimeaza in mijlocul de transport.
    (2) Talonul special de calatorie cuprinde datele de identificare a pensionarului, respectiv codul CTP, numarul dosarului de pensie, numele si prenumele pensionarului, CNP al pensionarului, domiciliul acestuia sau mentiunea "Cont curent personal deschis la ............ nr. .............", precum si codul de bare care permite identificarea precisa a beneficiarului.
    Art. 11
    (1) Un cupon-talon ofera dreptul la o singura calatorie cu un singur operator de transport, in conformitate cu reglementarile interne ale acestuia.
    (2) Cupoanele-talon neutilizate nu se detaseaza de corpul talonului special.

    CAP. 3
    Distribuirea taloanelor speciale de calatorie

    Art. 12
    (1) CNPAS, precum si celelalte sisteme proprii de asigurari sociale asigura transmiterea taloanelor speciale de calatorie la fiecare pensionar, pentru un nou an calendaristic, pana cel mai tarziu in luna decembrie a anului in curs, o data cu plata drepturilor de pensie pe luna respectiva, prin unitatile de posta, unitatile C.E.C. sau ale altor banci autorizate, la care pensionarii au deschis cont curent personal.
    (2) Pensionarii inscrisi la pensie in cursul unui an calendaristic vor primi taloane speciale de calatorie o data cu plata lunara a primei pensii din anul respectiv.
    Art. 13
    Pentru pensionarii care au primit taloane speciale de calatorie si ale caror date de identificare se modifica in cursul anului - schimbari de nume, de adresa, mutarea in alta localitate - nu se mai emit noi taloane, legitimarea facandu-se pe baza actelor respective.
    Art. 14
    (1) Pentru pensionarii repusi in drepturi in cursul anului calendaristic, precum si pentru pensionarii veniti prin transfer de la alte case teritoriale de pensii sau din alte sisteme de pensii si asigurari sociale, care nu figurau in evidenta CTP si care nu au primit taloane speciale de calatorie pentru anul respectiv, taloanele speciale de calatorie vor fi emise si distribuite o data cu efectuarea primei plati a drepturilor lunare de pensie.
    (2) In acest scop CTP vor comunica la CNPAS cazurile respective, pentru evidenta, in conformitate cu normele de lucru interne.
    Art. 15
    (1) Taloanele speciale de calatorie care se intorc la CTP o data cu mandatele de plata a pensiilor neachitate se vor pastra in evidenta CTP, pensionarii respectivi putandu-le ridica, in baza unei solicitari scrise, in cursul anului.
    (2) In cazul ivirii unor dificultati in tratarea acestor situatii, pensionarii in cauza se vor adresa CTP.

    CAP. 4
    Eliberarea legitimatiilor de calatorie cu 50% reducere

    Art. 16
    Calatoria cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile pe calea ferata, clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de calatori clasa a II-a se face in baza unei legitimatii de calatorie obtinute, dupa caz, de la punctele de vanzare a legitimatiilor de calatorie sau direct din mijlocul de transport, in conditiile stabilite de operatorii de transport.
    Art. 17
    Eliberarea legitimatiilor de calatorie de catre operatorii de transport feroviar, auto sau naval se face in baza cuponului-talon prezentat si a achitarii costului biletului redus cu 50% .
    Art. 18
    (1) Pensionarii vor completa cu pasta sau cu cerneala:
    a) pe cupoanele-talon si pe cupoanele-anexa rubricile "De la .............." si "Pana la ....................";
    b) pe cupoanele-anexa codul CTP, numarul dosarului de pensie si CNP.
    (2) Emitentul legitimatiei de calatorie va completa rubricile:
    a) pentru cupoanele-talon valabile pentru anul 2004 (anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice):
    - "Tip transport",
    - "Via ..........................",
    - "km ..........................." si
    - "Lei (50% tarif) ..............";
    b) pentru cupoanele-talon care intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2005 (anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice):
    - bareaza una dintre rubricile "CFR, AUTO, NAVAL" corespunzatoare modului de transport pentru care a optat pensionarul:
    - "Via ...............................",
    - "Lei 50% reducere .................." si
    - "km ................................".
    Art. 19
    Pentru fiecare calatorie simpla, efectuata cu mijloace de transport auto sau cu navele de calatori clasa a II-a, casierul sau vanzatorul de bilete care emite legitimatia de calatorie cu reducere de 50% detaseaza cate un cupon-talon dupa indeplinirea formalitatilor prevazute la art. 18, certifica corectitudinea inscrierilor facute prin aplicarea stampilei, incaseaza contravaloarea si elibereaza legitimatia de calatorie.
    Art. 20
    (1) In perioada 1 octombrie 2004 - 31 decembrie 2004 calatoria pe calea ferata a pensionarilor se efectueaza pe baza cupoanelor-talon cuprinse in cadrul taloanelor speciale de calatorie eliberate pentru anul 2004, prevazute la art. 8 alin. (1), prin achitarea a 50% din tariful trenului personal, 50% din tariful suplimentului de tren accelerat sau al suplimentului de tren rapid, clasa a II-a, diferenta dintre suplimentul de tren intercity si suplimentul de tren rapid clasa a II-a, plus tichetul de rezervare in cazul trenului accelerat sau rapid, dupa caz, pentru relatia solicitata. Casierul cf sau vanzatorul de bilete va retine cuponul-talon completat cu datele necesare si va elibera o legitimatie de calatorie cu 50% reducere (bilet de carton, bilet foaie 50% reducere sau bilet bianco).
    (2) In cazul schimbarii in parcurs a trenului personal sau accelerat cu un tren de rang superior, casierul cf sau vanzatorul de bilete va retine legitimatia de calatorie emisa in statia de plecare, eliberand o alta legitimatie de calatorie pentru care se va achita 50% din tariful suplimentului de tren accelerat sau suplimentului de tren rapid, clasa a II-a, pentru distanta solicitata, 50% din diferenta dintre suplimentul de tren rapid si suplimentul de tren accelerat, clasa a II-a, in cazul cand legitimatia prezentata este pentru tren accelerat, diferenta dintre suplimentul de tren intercity si suplimentul de tren rapid, clasa a II-a, plus tichetul integral de rezervare a locului pentru calatoria la tren rapid, dupa caz.
    (3) Pentru calatoria la clasa I se vor achita integral diferentele tarifare, conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 21
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, calatoria pe calea ferata a pensionarilor se efectueaza in baza cupoanelor-talon prevazute la art. 9 alin. (1), conform prevederilor art. 20 alin. (1).
    (2) Pentru calatoria cu tren accelerat cu regim de rezervare, rapid sau intercity, se vor achita tarifele prevazute la art. 20.
    (3) In cazul schimbarii in parcurs a trenului cu un tren de rang superior, casierul cf sau vanzatorul de bilete va retine un cupon-anexa completat cu datele necesare, eliberand o legitimatie de calatorie pentru care se achita tarifele prevazute la art. 20 alin. (2).
    (4) Pentru calatoria la clasa I a beneficiarilor de facilitati prevazute la art. 2 alin. (1) se vor achita integral diferentele tarifare, conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 22
    In cazul in care calatoria pe calea ferata incepe dintr-un punct de oprire unde nu este organizata activitatea de vanzare a legitimatiilor de calatorie, personalul de tren va retine un cupon-talon, dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art. 18, si va elibera o legitimatie de calatorie cu reducere 50% din costul calatoriei in conditiile prevazute la art. 20 si 21.
    Art. 23
    Cand pensionarul se urca in parcurs, fara a-si procura legitimatia de calatorie de la punctul de vanzare, in mijlocul de transport auto sau pe navele de calatori clasa a II-a, personalul stabilit pentru verificarea legitimatiilor de calatorie pe mijloacele auto sau pe navele de calatori clasa a II-a elibereaza contra cost biletul cu reducere de 50% pentru pensionari, retinand cuponul-talon, cu respectarea prevederilor privind legitimarea.
    Art. 24
    (1) Cupoanele-talon si cupoanele-anexa care prezinta stersaturi sau corecturi nu vor fi primite.
    (2) Pierderea sau deteriorarea talonului special de calatorie de catre pensionar atrage imposibilitatea efectuarii de catre acesta a calatoriilor cu reducere.
    Art. 25
    (1) Cand beneficiarul unui bilet cu reducere de 50% pentru pensionari renunta la calatorie, acesta poate solicita restituirea contravalorii biletului la unitatea emitenta, conform reglementarilor in vigoare ale operatorului de transport respectiv.
    (2) Daca restituirea se solicita pana la sfarsitul lunii pentru care s-a procurat legitimatia de calatorie, o data cu contravaloarea biletului se restituie si cuponul-talon. In cazul in care solicitarea se face dupa data de 1 a lunii urmatoare, cuponul-talon se elibereaza in baza unei cereri a pensionarului adresate operatorului de transport care a asigurat efectuarea transportului. Cuponul-talon restituit da dreptul la eliberarea unei noi legitimatii de calatorie cu reducere de 50% pe relatia inscrisa initial.
    (3) Trimestrial se va face regularizarea deconturilor corespunzator cererilor de restituire depuse de pensionar la operatorul de transport.

    CAP. 5
    Verificarea legitimatiilor de calatorie cu reducere de 50% din tariful stabilit

    Art. 26
    (1) La verificarea legitimatiilor de calatorie in mijlocul de transport, personalul de tren, respectiv personalul stabilit pentru verificarea legitimatiilor de calatorie, precum si organele de control specifice tipului de transport vor solicita persoanelor care prezinta bilete cu reducere de 50% pentru pensionari actul de identitate si talonul special de calatorie din care a fost detasat cuponul-talon.
    (2) Sotul sau sotia care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 2 alin. (1) poate calatori singur/singura sau impreuna cu titularul. In situatia in care calatoreste singur/singura, la verificarea legitimatiilor de calatorie se va solicita talonul special de calatorie al titularului.
    Art. 27
    Identificarea ori de cate ori este necesar a persoanelor beneficiare de legitimatii de calatorie eliberate conform prezentelor norme metodologice se face cu respectarea prevederilor legale privind identificarea.

    CAP. 6
    Decontarea legitimatiilor de calatorie

    Art. 28
    Cupoanele-talon, respectiv cupoanele-anexa, vor ramane la unitatea emitenta a legitimatiei de calatorie si pe baza lor se va recupera diferenta de 50% din tarif, de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004. Cupoanele-talon, respectiv cupoanele-anexa, se vor arhiva de catre operatorul de transport pe perioada unui an calendaristic care urmeaza anului in care a avut loc calatoria.
    Art. 29
    Operatorul de transport va intocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite Directiei generale economice si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, o singura data pe luna, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirata. Modelul de decont pentru operatorii de transport feroviar este prezentat in anexa nr. 3, modelul de decont pentru operatorii de transport auto este prezentat in anexa nr. 4, iar modelul de decont pentru operatorii de transport naval este prezentat in anexa nr. 5.
    Art. 30
    Operatorul de transport raspunde de realitatea, oportunitatea si de exactitatea datelor prezentate la decontare.
    Art. 31
    Dupa verificarea deconturilor pana la data de 20 a lunii in care au fost primite, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generala economica si buget va intocmi documentatia pentru solicitarea si obtinerea vizei controlorului delegat al Ministerului Finantelor Publice, in vederea deschiderii creditelor bugetare aferente.
    Art. 32
    Dupa aprobarea finantarii si primirii creditelor bugetare de la Ministerul Finantelor Publice, Directia generala economica si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului va efectua viramente catre operatorii de transport feroviar, rutier sau naval, cu incadrarea in limitele aprobate pentru aceasta destinatie prin bugetul de stat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 33
    (1) In cazul agentilor de transport feroviar public de calatori, altii decat cei proveniti din reorganizarea Societatii Nationale de Cai Ferate Romane, acestia vor completa lunar decontul prestatiilor efectuate in baza cupoanelor-talon, respectiv cupoanelor-anexa, pentru calatoriile efectuate cu mijloacele de transport proprii de catre pensionari, cu reducere de 50%, in aplicarea prevederilor Legii nr. 147/2000, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004, pe care le depun la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generala economica si buget pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirata, in vederea recuperarii diferentei de 50% din tarif.
    (2) Verificarea deconturilor, centralizarea, avizarea, obtinerea aprobarii finantarii si repartizarea fondurilor obtinute de la bugetul de stat de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generala economica si buget se fac in aceleasi conditii cu cele prevazute la art. 31 si 32.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 34
    In baza deconturilor prezentate de operatorii de transport feroviar de calatori, rutier sau naval, Directia generala economica si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului va intocmi si va prezenta spre aprobare ministrului, in calitate de ordonator principal de credite, o nota privind inregistrarea pe cheltuielile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului a sumelor platite de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.
    Art. 35
    In cazul in care in viitor vor aparea unele modificari organizatorice privind relatiile dintre unitatile care participa la aplicarea prezentelor norme metodologice, acestea vor fi tratate de comun acord intre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 36
    Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|1| Nr. dosar |2| Nr. dosar |3| Nr. dosar | C.N. Posta Romana - Mandat pentru  |
|_|           |_|           |_|           |           plata PENSII             |
|             |             |             |____________________________________|
|C            |C            |C            |Lei  Nr. sigiliu  Nr. dosar  Luna/An|
|U            |U            |U            |                                    |
|P            |P            |P            |                                    |
|O            |O            |O            |                                    |
|N  50%       |N  50%       |N  50%       |                                    |
|             |             |             |                                    |
|T  r         |T  r         |T  r         |                                    |
|A  e         |A  e         |A  e         | Loc.:                              |
|L  d         |L  d         |L  d         |                                    |
|O  u    Anul |O  u    Anul |O  u    Anul | Str.:                              |
|N  c         |N  c         |N  c         |                                    |
|   e         |   e         |   e         |                                    |
|c  r         |c  r         |c  r         |                                    |
|l  e         |l  e         |l  e         |                                    |
|s.           |s.           |s.           |                                    |
|             |             |             |                                    |
|a            |a            |a            |                                    |
|II-a         |II-a         |II-a         |                                    |
|        L.S. |        L.S. |        L.S. |Nr. casa  Bloc  Scara  Etaj  Apart. |
|_____________|_____________|_____________|____________________________________|
|4| Nr. dosar |5| Nr. dosar |6| Nr. dosar |                                    |
|_|           |_|           |_|           |                                    |
|             |             |             |Data ....... Am primit ..........   |
|C            |C            |C            |                                    |
|U            |U            |U            |Lei .............................   |
|P            |P            |P            |                                    |
|O            |O            |O            |.................................   |
|N  50%       |N  50%       |N  50%       |                                    |
|             |             |             |Semnatura de primire ............   |
|T  r         |T  r         |T  r         |                                    |
|A  e         |A  e         |A  e         |B.I. ............................   |
|L  d         |L  d         |L  d         |                                    |
|O  u    Anul |O  u    Anul |O  u    Anul |Emis de .........................   |
|N  c         |N  c         |N  c         |                                    |
|   e         |   e         |   e         |La data .........................   |
|c  r         |c  r         |c  r         |                                    |
|l  e         |l  e         |l  e         |Achitat de ......................   |
|s.           |s.           |s.           |                                    |
|             |             |             |                                    |
|a            |a            |a            |                                    |
|II-a         |II-a         |II-a         |                                    |
|        L.S. |        L.S. |        L.S. |                                    |
|_____________|_____________|_____________|____________________________________|
|Nr. sigiliu   Nr. dosar     Luna/An      |C.T.P. Nr. dosar  Luna/An  Total    |
|                                         |       pensie              drepturi |
|                                         |                                    |
|              M.M.S.S.F.                 |                                    |
|                                         |Pensie      S. Fixa        Retineri |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|Nr. casa   Bloc   Scara   Etaj   Apart.  |                                    |
|_________________________________________|                                    |
|M.T.C.T. - M.M.S.S.F.        |1|2|3|4|5|6|  Loc.:        Judet:               |
|_____________________________|_|_|_|_|_|_|____________________________________|

    Fata mandat plata pensie cu talon special de calatorie cu reducere 50%

 ______________________________________________________________________________
|                         |Tip transport:|3| Tip transport:|2| Tip transport:|1|
|                         |              |_|               |_|               |_|
|                         |________________|_________________|_________________|
|                         |De              |De               |De               |
|                         |la              |la               |la               |
|                         |________________|_________________|_________________|
|                         |Pana            |Pana             |Pana             |
|                         |la              |la               |la               |
|                         |________________|_________________|_________________|
|                         |Via ___________ |Via ____________ |Via ____________ |
|                         |Km ............ |Km ............. |Km ............. |
|                         |________________|_________________|_________________|
|                         |Lei ........... |Lei ............ | Lei ........... |
|                         |________________|_________________|_________________|
|                         |   (50% tarif)  |   (50% tarif)   |   (50% tarif)   |
|                         |________________|_________________|_________________|
|                         |Tip transport:|6| Tip transport:|5| Tip transport:|4|
|                         |              |_|               |_|               |_|
|                         |________________|_________________|_________________|
|                         |De              |De               |De               |
|                         |la              |la               |la               |
|                         |________________|_________________|_________________|
|                         |Pana            |Pana             |Pana             |
|                         |la              |la               |la               |
|                         |________________|_________________|_________________|
|                         |Via ___________ |Via ____________ |Via ____________ |
|                         |Km ............ |Km ............. |Km ............. |
|                         |________________|_________________|_________________|
|                         |Lei ........... |Lei ............ | Lei ........... |
|                         |________________|_________________|_________________|
|                         |   (50% tarif)  |   (50% tarif)   |   (50% tarif)   |
|_________________________|________________|_________________|_________________|
|C.N.P.A.S. Casa          |                                                    |
|           teritoriala   |                  M.T.C.T. - M.M.S.S.F.             |
|           de pensii     |                                                    |
|_________________________|                                                    |
|                         |             TALON pentru procurarea biletelor      |
| Numarul dosarului de    |             calatorie cu reducere 50% din tariful  |
| pensie se va inscrie pe |                                                    |
| orice cerere adresata   |- - - - - -  - feroviar legitimatie de calatorie    |
| Casei teritoriale de    |           | cls. a II-a tren persoane;             |
| pensii.                 |           | - auto;                                |
|                         |           | - naval;                               |
|                         |           | Valabil pentru pensionari in anul .... |
|                         |           | In caz de pierdere, distrugere sau     |
|                         |    L.S.   | deteriorare nu se emit alte taloane    |
|                         |           | speciale de calatorie cu reducere 50%  |
|                         |           | din tariful de transport (auto, naval, |
|                         |           | tren persoane, cls. a II-a)            |
|_________________________|           |________________________________________|
|CUPON MANDAT PLATA PENSII|           |           RAMANE LA PENSIONAR          |
|_________________________|___________|________________________________________|

    Verso mandat plata pensie cu talon special de calatorie cu reducere 50%

    ANEXA 2
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
| 4                                    | 1                                     |
|                                      |                                       |
|                                    20|05                                     |
|          REDUCERE 50% CLASA a II-a   |     REDUCERE 50% CLASA a II-a         |
|                                      |                                       |
| CTP - Nr. dosar                      | CTP - Nr. dosar                       |
|______________________________________|_______________________________________|
| 5                                    | 2                                     |
|                                      |                                       |
|                                    20|05                                     |
|          REDUCERE 50% CLASA a II-a   |     REDUCERE 50% CLASA a II-a         |
|                                      |                                       |
| CTP - Nr. dosar                      | CTP - Nr. dosar                       |
|______________________________________|_______________________________________|
| 6                                    | 3                                     |
|                                      |                                       |
|                                    20|05                                     |
|          REDUCERE 50% CLASA a II-a   |     REDUCERE 50% CLASA a II-a         |
|                                      |                                       |
| CTP - Nr. dosar                      | CTP - Nr. dosar                       |
|______________________________________|_______________________________________|
| C.N.P.A.S.  Casa judeteana de pensii |3.          |2.          |1.           |
|______________________________________|Cupon  ANEXA|Cupon  ANEXA|Cupon   ANEXA|
| C.T.P. Nr. dosar  CNP Total drepturi |50% REDUCERE|50% REDUCERE|50% REDUCERE |
|                                      |supliment   |supliment   |supliment    |
|            TALON SPECIAL             |tren        |tren        |tren         |
|                                      |Ctp - Nr.   |Ctp - Nr.   |Ctp - Nr.    |
| Pensie               S. fixa/Lg. 309 |dosar ......|dosar ......|dosar .......|
|                                      |CNP ........|CNP ........|CNP .........|
| Intregire/Indexare   Retineri        |            |            |             |
|                                      |Clasa a II-a|Clasa a II-a|Clasa a II-a |
|                              Luna/An |Beneficiar  |Beneficiar  |Beneficiar   |
|                                      |Lege        |Lege        |Lege         |
|                                      |nr. 147/2000|nr. 147/2000|nr. 147/2000 |
|                                      |____________|____________|_____________|
|                                      | C.N. Posta Romana  Mandat Plata PENSII|
|                                      |_______________________________________|
|______________________________________| Lei        Nr. sigiliu   Nr. dosar    |
|4.          |5.          |6.          |                                       |
|Cupon  ANEXA|Cupon  ANEXA|Cupon  ANEXA| Luna/An                               |
|50% REDUCERE|50% REDUCERE|50% REDUCERE|                                       |
|supliment   |supliment   |supliment   | Loc.                                  |
|tren        |tren        |tren        | Str.                                  |
|Ctp - Nr.   |Ctp - Nr.   |Ctp - Nr.   |                                       |
|dosar ......|dosar ......|dosar ......| Nr. casa     Bloc    Scara    Etaj    |
|CNP ........|CNP ........|CNP ........|                                       |
|Clasa a II-a|Clasa a II-a|Clasa a II-a| Apart.                                |
|Beneficiar  |Beneficiar  |Beneficiar  |                                       |
|Lege        |Lege        |Lege        |                                       |
|nr. 147/2000|nr. 147/2000|nr. 147/2000|                                       |
|____________|____________|____________|_______________________________________|

    Fata mandat plata pensie si talon special de calatorie cu reducere 50%

 ______________________________________________________________________________
|                ___   ____   _____    |                ___   ____   _____     |
| Tip transport |CFR| |AUTO| |NAVAL|   | Tip transport |CFR| |AUTO| |NAVAL|    |
|               |___| |____| |_____|   |               |___| |____| |_____|    |
| De la ......................  ____   | De la ......................  ____    |
| Pana la .................... |L.S.|  | Pana la .................... |L.S.|   |
| Via ........................ |____|  | Via ........................ |____|   |
| Lei 50% reducere .... Km ...         | Lei 50% reducere .... Km ...          |
|______________________________________|_______________________________________|
|                ___   ____   _____    |                ___   ____   _____     |
| Tip transport |CFR| |AUTO| |NAVAL|   | Tip transport |CFR| |AUTO| |NAVAL|    |
|               |___| |____| |_____|   |               |___| |____| |_____|    |
| De la ......................  ____   | De la ......................  ____    |
| Pana la .................... |L.S.|  | Pana la .................... |L.S.|   |
| Via ........................ |____|  | Via ........................ |____|   |
| Lei 50% reducere .... Km ...         | Lei 50% reducere .... Km ...          |
|______________________________________|_______________________________________|
|                ___   ____   _____    |                ___   ____   _____     |
| Tip transport |CFR| |AUTO| |NAVAL|   | Tip transport |CFR| |AUTO| |NAVAL|    |
|               |___| |____| |_____|   |               |___| |____| |_____|    |
| De la ......................  ____   | De la ......................  ____    |
| Pana la .................... |L.S.|  | Pana la .................... |L.S.|   |
| Via ........................ |____|  | Via ........................ |____|   |
| Lei 50% reducere .... Km ...         | Lei 50% reducere .... Km ...          |
|______________________________________|_______________________________________|
| Valabil in | Valabil in | Valabil in | Talon special de calatorie cu         |
| anul 2005  | anul 2005  | anul 2005  | reducere 50% pe anul 2005             |
| De la .....| De la .....| De la .....|_______________________________________|
| Pana la ...| Pana la ...| Pana la ...| TALON special de calatorie pentru     |
| Via .......| Via .......| Via .......| procurarea biletelor de calatorie cu  |
|      ____  |      ____  |      ____  | reducere 50%, clasa a II-a, pentru    |
|     |L.S.| |     |L.S.| |     |L.S.| | transportul feroviar (cu tren         |
|     |____| |     |____| |     |____| | persoane, tren accelerat sau tren     |
| Km ........| Km ........| Km ........| rapid), auto sau naval valabil in     |
| Lei 50%    | Lei 50%    | Lei 50%    | ANUL 2005                             |
| reducere   | reducere   | reducere   | La verificarea legitimatiilor de      |
| din tarif  | din tarif  | din tarif  | calatorie in mijloacele de transport  |
| Supliment  | Supliment  | Supliment  | este obligatorie prezentarea          |
|   tren     |   tren     |   tren     | Talonului special de calatorie cu     |
| .......... | .......... | .......... | reducere 50% si actul de identitate.  |
|____________|____________|____________| In caz de pierdere, distrugere sau    |
|                                      | deteriorare nu se emit alte taloane   |
|                                      | speciale de calatorie cu reducere 50% |
| C.N. Posta Romana Mandat Plata PENSII| din tariful de transport clasa a II-a.|
|                                      | Cupoanele talon neutilizate nu se     |
|______________________________________| detaseaza de corpul talonului special.|
|                                      |                _   _   _   _   _   _  |
| Data ..... Am primit ........... Lei |               |6| |5| |4| |3| |2| |1| |
| (in litere)                          |_______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| .................................... | Valabil in | Valabil in | Valabil in  |
| .................................... | anul 2005  | anul 2005  | anul 2005   |
|                                      | De la .....| De la .....| De la ..... |
|                                      | Pana la ...| Pana la ...| Pana la ... |
| Semnatura de primire ............... | Via .......| Via .......| Via ....... |
|                                      |      ____  |      ____  |      ____   |
|                                      |     |L.S.| |     |L.S.| |     |L.S.|  |
| Act identitate/Tip/................. |     |____| |     |____| |     |____|  |
|                                      | Km ........| Km ........| Km ........ |
| Seria .... Nr. ..................... | Lei 50%    | Lei 50%    | Lei 50%     |
|                                      | reducere   | reducere   | reducere    |
| Eliberat de ....... la data ........ | din tarif  | din tarif  | din tarif   |
|                                      | Supliment  | Supliment  | Supliment   |
| Achitat de ......................... |   tren     |   tren     |   tren      |
|                                      | .......... | .......... | ........... |
|______________________________________|____________|____________|_____________|

    Verso mandat plata pensie si talon special de calatorie cu reducere 50%

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Operator de Transport Feroviar
        (denumirea acestuia)

    Nr. ..../20..

                            DECONTUL PRESTATIILOR
efectuate de ................. (denumirea operatorului de transport feroviar) in baza cupoanelor talon respectiv cupoanele-anexa, pentru calatoriile efectuate cu mijloacele de transport proprii de catre pensionari, cu reducere de 50%, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 147/2000 cu modificarile ulterioare si OUG nr. 71/2004 in luna ........... 20..

 ______________________________________________________________________________
|    Unitatea   |   Calatori   |   Calatori   |       TOTAL SUMA (lei)*)       |
|               |   expediati  |   kilometri  |   50% din valoarea prestatiei  |
|_______________|______________|______________|________________________________|
|_______________|______________|______________|________________________________|
|_______________|______________|______________|________________________________|
|_______________|______________|______________|________________________________|
|_______________|______________|______________|________________________________|
|_______________|______________|______________|________________________________|
| TOTAL         |              |              |                                |
|_______________|______________|______________|________________________________|
    *) In valoarea exprimata in lei este inclus TVA.

                                     ......., data
                                   Director General,
                          ....................................
                          (Nume, prenume, semnatura, stampila)

        Director Economic,
    ..........................
    (nume, prenume, semnatura)

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Operator de Transport Auto
      (denumirea acestuia)

    Nr. ..../20..

                            DECONTUL PRESTATIILOR
efectuate de .................... (denumirea operatorului de transport auto) in baza cupoanelor talon respectiv cupoanele-anexa, pentru calatoriile efectuate cu mijloacele de transport proprii de catre pensionari, cu reducere de 50%, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 147/2000 cu modificarile ulterioare si OUG nr. 71/2004 in luna ........... 20..

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Nr. dosar  |  Kilometri  |  Valoarea totala   |   Valoare cu reducere  |
|crt.|  pensie     |             |    a biletului     |     50% a biletului    |
|    |             |             |     - lei -*)      |        - lei -*)       |
|____|_____________|_____________|____________________|________________________|
|____|_____________|_____________|____________________|________________________|
|____|_____________|_____________|____________________|________________________|
|____|_____________|_____________|____________________|________________________|
|____|_____________|_____________|____________________|________________________|
|    | TOTAL       |             |                    |                        |
|____|_____________|_____________|____________________|________________________|
    *) In valoarea exprimata in lei este inclus TVA.

                                     ......., data
                                   Director General,
                          ....................................
                          (Nume, prenume, semnatura, stampila)

        Director Economic,
    ..........................
    (nume, prenume, semnatura)

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    Operator de Transport Naval
       (denumirea acestuia)

    Nr. ..../20..

                            DECONTUL PRESTATIILOR
efectuate de .................... (denumirea operatorului de transport naval) in baza cupoanelor talon respectiv cupoanele-anexa, pentru calatoriile efectuate cu mijloacele de transport proprii de catre pensionari, cu reducere de 50%, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 147/2000 cu modificarile ulterioare si OUG nr. 71/2004 in luna ........... 20..

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Nr. dosar  |  Kilometri  |   Valoarea totala  |   Valoare cu reducere  |
|crt.|  pensie     |             |     a biletului    |     50% a biletului    |
|    |             |             |      - lei -*)     |        - lei -*)       |
|____|_____________|_____________|____________________|________________________|
|____|_____________|_____________|____________________|________________________|
|____|_____________|_____________|____________________|________________________|
|____|_____________|_____________|____________________|________________________|
|____|_____________|_____________|____________________|________________________|
|    | TOTAL       |             |                    |                        |
|____|_____________|_____________|____________________|________________________|
    *) In valoarea exprimata in lei este inclus TVA.

                                     ......., data
                                   Director General,
                          ....................................
                          (Nume, prenume, semnatura, stampila)

        Director Economic,
    ..........................
    (nume, prenume, semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2403/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2403 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu