Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.240 din 02.04.2014

privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 08 aprilie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864, 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al acestuia şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a clasării, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2. 3. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 3. Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Attila Korodi Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Adriana Doina Pană Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt. Administratorul bunurilor Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică
Denumirea bunului/dangă; microcip Descriere tehnică Baza legală Administrare/ Concesiune
Sexul Anul naşterii Locaţia de bază - depozit de armăsari D sau herghelie H Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.07 mobil Incitato IV-16 (I 4-HB)/ 642019820439799 iapă mamă 2008 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
2 8.23.07 mobil Incitato IV-22 (I 4-HB)/ 642001982044179 armăsar montă publică 2010 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
3 8.23.07 mobil Maestoso XLVII-37 (M 47-37HB)/ 642001982044319 armăsar montă publică 2010 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
4 8.23.07 mobil Maestoso XLVII-40 (M 47-40 HB)/ 642001982037771 armăsar montă publică 2010 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
5 8.23.11 mobil Edi (Kc 6-HB)/642019820375920 armăsar montă publică 2010 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
6 8.23.11 mobil Efix (P 2-HB)/642019820377314 armăsar montă publică 2010 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
7 8.23.11 mobil Ebraic (NU 9-HB)/ 642019820377241 armăsar montă publică 2010 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.11 mobil Edip (NU 10-HB)/ 642019820440760 armăsar montă publică 2010 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
9 8.23.11 mobil Edvina (P 1-HB)/ 642019820322263 iapă mamă 2010 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2013 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
10 8.23.11 mobil Elba (NU 11-HB)/ 642019820376932 iapă mamă 2010 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2013 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
11 8.23.11 mobil Etica (Kc 8-HB)/ 642019820440617 iapă mamă 2010 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2013 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
12 8.23.11 mobil Emisia (P 4-HB)/ 642019820377834 iapă mamă 2010 H. Beclean Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45 2013 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
13 8.23.10 mobil Turneo (21 C/O)/ 642019820104424 armăsar montă publică 2010 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
14 8.23.10 mobil Bertina (22 C-O)/ 642019820054115 iapă mamă 2010 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
15 8.23.10 mobil Tibru (21 C-Va)/ 642019820102057 armăsar montă publică 2010 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
16 8.23.10 mobil Larina (1 C-Tl)/642019820063712 iapă mamă 2010 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
17 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.10 mobil Horatiu (2 C-Tl)/ 642019820102775 armăsar montă publică 2010 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
18 8.23.10 mobil Astru (17 C-Va)/ 642019820105460 armăsar montă publică 2010 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
19 8.23.10 mobil Devita (19 C-Va)/ 642019820105499 iapă mamă 2010 H. Cislău Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
20 8.23.11 mobil Elan (Ep 31-R)/ 642019820213399 armăsar montă publică 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
21 8.23.11 mobil Ilascu (Ag 5-R)/ 642019820213864 armăsar montă publică 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
22 8.23.11 mobil Imor (Ag 6-R)/ 64201982021955 armăsar montă publică 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
23 8.23.11 mobil Lipici (Ag 7-R)/ 642019820213606 armăsar montă publică 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
24 8.23.11 mobil Eliman (Ap 3-R)/ 642019820218724 armăsar montă publică 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
25 8.23.11 mobil Gologan (Fn 1-R)/ 642019820046868 armăsar montă publică 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
26 8.23.11 mobil Andrade (Us 32-R)/ 642019820226004 armăsar montă publică 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.11 mobil Eliot (Us 33-R)/ 642019820225013 armăsar montă publică 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
28 8.23.11 mobil Giacomo (I 42-R)/ 642019820059666 armăsar montă publică 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
29 8.23.11 mobil Maias (Fd -R)/ 642019820061335 armăsar montă publică 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
30 8.23.11 mobil Francesca (I 45-R)/ 642019820058512 iapă mamă 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
31 8.23.11 mobil Gepeta (I 46-R)/ 642019820059188 iapă mamă 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
32 8.23.11 mobil Onita (Ep 35-R)/ 642019820224781 iapă mamă 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
33 8.23.11 mobil Luxita (Ap 2-R)/ 642019820213616 iapă mamă 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
34 8.23.11 mobil Galata (I 40-R)/ 642019820058250 iapă mamă 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
35 8.23.11 mobil Iolanda (Ep 32-R)/ 642019820213639 iapă mamă 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
36 8.23.11 mobil Agera (Ep 33-R)/ 642019820225178 iapă mamă 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
37 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.11 mobil Lionioara (Ep 34-R)/ 642019820213585 iapă mamă 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
38 8.23.11 mobil Iolia (Ap 1-R)/642019820212396 iapă mamă 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
39 8.23.11 mobil Fabia (I 43-R)/642019820057794 iapă mamă 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
40 8.23.07 mobil Maestoso XLIX-37 (M 49-37 F)/ 642019820514985 armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
41 8.23.07 mobil Neapolitano XXIX-127 (N 29- 127 F)/642019820514798 armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
42 8.23.07 mobil Neapolitano XXIX-128 (N 29- 128 F)/642019820514372 armăsar montă publică 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
43 8.23.07 mobil Tulipan XX-13 (T 20-13 F)/642019820514439 iapă mamă 2009 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
44 8.23.07 mobil Favory XXXVI-5 (F 36-5 F)/642019820514463 armăsar montă publică 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
45 8.23.07 mobil Tulipan XX-15 (T 20-15 F)/642019820571547 armăsar montă publică 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
46 8.23.07 mobil Neapolitano XXIX-131 (N 29-131 F)/642019820515593 armăsar montă publică 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.07 mobil Favory XXXVI-6 (F 36-6)/ 642019820570114 iapă mamă 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
48 8.23.09 mobil Raisa/Ibn Galal II-51 (51 M-I 2)/ 642019820021168 iapă mamă 2009 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
49 8.23.09 mobil Simina/Siglavy Bagdady VIII-13 (13 M-SB 18)/642019820011692 iapă mamă 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
50 8.23.09 mobil Sara/Gazal XX-1 (11 M-G 20)/ 642019820013974 iapă mamă 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
51 8.23.09 mobil Saga/Gazal XIX-19 (19 M-G 19)/ 642019820020254 iapă mamă 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
52 8.23.09 mobil Semida/Cygaj I-6 (6 M-Cy 1)/ 642019820202083 iapă mamă 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
53 8.23.09 mobil Samuel/Cygaj 77 (77 M-Cy)/ 642019820006389 armăsar montă publică 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
54 8.23.09 mobil Sasha/Cygaj I-4 (4 M-Cy 1)/ 642019820198570 armăsar montă publică 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
55 8.23.09 mobil Simion/Siglavy Bagdady XVIII-16 (16 M-SB 18)/642019820201714 armăsar montă publică 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
56 8.23.02 mobil Gaman II-8 (G 2-8 L)/ 986000003703394 armăsar montă publică 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
57 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.02 mobil Molid II-2 (M 2-2 L)/ 98000003700538 armăsar montă publică 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
58 8.23.02 mobil Gaman II-9 (G 2-9 L)/ 98000003685275 armăsar montă publică 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
59 8.23.02 mobil Gaman II-10 (G 2-10 L)/ 98000003288713 iapă mamă 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
60 8.23.12 mobil Dahoman XXXIX-94 (D 39-94 R)/ 642019820469454 iapă mamă 2010 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
61 8.23.12 mobil Koheilan XL-18 (K 40-18 R)/ 642019820469590 iapă mamă 2010 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
62 8.23.12 mobil Koheilan XLII-15 (K 42-15 R)/ 642019820469602 iapă mamă 2010 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
63 8.23.12 mobil Siglavy Bagdady XVII-27 (SB 17-27 R)/642019820349666 iapă mamă 2010 H. Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
64 8.23.04 mobil Furioso LXVII-51 (F 67-51 S)/ 642019820449081 iapă mamă 2009 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
65 8.23.04 mobil Furioso LXIX-4 (F 69-4S)/ 64201982044532 iapă mamă 2009 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.04 mobil Furioso LXVII-50 (F 67-50S)/ 642019820275520 armăsar montă publică 2009 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
67 8.23.04 mobil Furioso LXV-46 (F 65-46S)/ 642019820448512 armăsar montă publică 2009 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
68 8.23.04 mobil North Star XLIV-3 (Z 44-3S)/ 642019820276503 armăsar montă publică 2009 H. Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a clasării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunurilor Adresa Anul dobândirii/ Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Tipul bunului Administratorul bunurilor
Baza legală În administrare/ concesionare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 146458 8.23.06 Calul PI IX-85 Ţara: România; judeţul: Suceava 1997 2250 OUG nr. 139/2002 în administrare mobil Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120
2 147910 8.23.11 KAJAN EN-1/92 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud 2002 475 OUG nr. 139/2002 în administrare mobil
3 149452 8.23.11 KIEL U-49/92 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud 1995 475 OUG nr. 139/2002 în administrare mobil
4 157482 8.23.06 OUSOR IX-74/O 9-74 L Ţara: România; judeţul: Suceava 2006 10.000 H.G. nr. 127/2012 în administrare mobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunurilor Adresa Anul dobândirii/ Anul dării in folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Tipul bunului Administratorul bunurilor
Baza legală În administrare/ concesionare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 145716 8.23.07 Calul 744 SC XIV-101 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud 2001 2.800 OUG nr. 139/2002 în administrare mobil Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120
2 146099 8.23.08 Calul 603 N 33-4 Ţara: România; judeţul: Timiş 2002 2.700 OUG nr. 139/2002 în administrare mobil
3 146108 8.23.08 Calul 614 N 33-15 Ţara: România; judeţul: Timiş 2002 4.000 OUG nr. 139/2002 în administrare mobil
4 146216 8.23.08 Calul NONIUS 34-15 Ţara: România; judeţul: Timiş 2002 2.700 OUG nr. 139/2002 în administrare mobil
5 146514 8.23.06 Calul 719 H XX-53 Ţara: România; judeţul: Suceava 1991 375 OUG nr. 139/2002 în administrare mobil
6 146527 8.23.06 Calul 721 PR IX-61 Ţara: România; judeţul: Suceava 1995 375 OUG nr. 139/2002 în administrare mobil
7 146720 8.23.07 Calul TULIPAN-XVII-2/1996 Ţara: România; judeţul: Brăila 2002 3.497 OUG nr. 139/2002 în administrare mobil
8 146958 8.23.13 Calul RUJ Ţara: România; judeţul: Călăraşi 2002 3.000 OUG nr. 139/2002 în administrare mobil
9 148747 8.23.10 TIFFANI Ţara: România; judeţul: Buzău 2003 7.220 OUG nr. 139/2002 în administrare mobil
10 156709 8.23.07 Neapolitano XXXI-11/N 31-11 HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud 2006 7.030 H.G. nr. 127/2012 în administrare mobil
11 156759 8.23.11 Acar/HB-20 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud 2009 9.400 H.G. nr. 127/2012 în administrare mobil
12 156784 8.23.11 AGAMITA/R-AI 58 Ţara: România; judeţul: Brăila 2005 6.802 H.G. nr. 127/2012 în administrare mobil
13 157207 8.23.09 Hadban XXXVIII-3/H 38- 3 M Ţara: România; judeţul: Constanţa 2010 9.400 H.G. nr. 127/2012 în administrare mobil
14 157604 8.23.08 NONIUS 31-43/N 31-43 I Ţara: România; judeţul: Timiş 2006 7.400 H.G. nr. 127/2012 în administrare mobil
15 158036 8.23.11 Garda (I 35/D) Ţara: România; judeţul: Buzău 2011 8.900 H.G. nr. 803/2012 în administrare mobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 240/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 240 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu