Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.239 din 02.04.2014

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 08 aprilie 2014SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coşoveni“, secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 58 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 59, potrivit anexei nr. 1. 2. La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mischii“, secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 56 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 57, potrivit anexei nr. 2. 3. La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Moţăţei“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 142; clădire şcoală cu parter şi etaj Sc = 507 mp, Sd = 998 mp; platformă betonată (sport); centrală termică Sc = 14 mp; alee betonată; atelier şcoală Sc = 89 mp; gard scândură L = 60 ml; gard scândură lese L = 30 ml; gard fier L = 145 ml; gard plăci beton L = 35 ml; porţi şi gard de fier L = 15 ml; WC cărămidă Sc = 39 mp; magazie combustibil (seră dezafectată) Sc=113 mp; fântână forată cu instalaţie; copertină intrare şcoală 2 bucăţi; balustrade pod şcoală 2 bucăţi; fântână arteziană“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „239.363,48 lei“;

la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 142; vecini: N - drum comunal, E - Velică Ştefan, Buzatu Alexandru, S - Consiliul Local Moţăţei, Glăvan Traian, V - DJ 561A; suprafaţă = 6.247 mp“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.285,61 lei“;

la poziţia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa nr. 1 (Mucica fostă nr. 3)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 151; clădire grădiniţă cu parter Sc = Sd = 134 mp şi centrală termică Sc = 16 mp; alee betonată; WC grădiniţă Sc = 7 mp; gard metalic împrejmuire grădiniţă L = 62 ml; gard plăci prefabricate împrejmuire grădiniţă L = 20 ml; platformă betonată în faţa grădiniţei“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „43.593,63 lei“;

la poziţia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Grădiniţa nr. 1 (Mucica fostă nr. 3)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 151; vecini: N - pârâul Balasan; E - DJ 561A; S - Consiliul Local Moţăţei, dispensar, V - Consiliul Local Moţăţei; suprafaţă = 844 mp“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.413,32 lei“;

la poziţia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa nr. 2 Moţăţei (fostă nr. 1)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 103; clădire grădiniţă cu parter Sc = Sd = 167 mp; magazie combustibil Sc = 34 mp; platformă dale beton; gard metalic împrejmuire grădiniţă L = 68 ml; WC Sc = 14 mp; alei betonate; locuri de joacă şi spaţii verzi“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „338.353,51 lei“;

la poziţia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Grădiniţa nr. 2 Moţăţei (fostă nr. 1)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 103; vecini: N - drum comunal; E - DJ 561A, S - Banca Cooperatistă Moţăţei, V - Dîlgoci Ion; suprafaţă = 1.265 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „551.474,49 lei“;

la poziţia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa nr. 3 Moţăţei (fostă nr. 2)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 183; clădire grădiniţă cu parter Sc = Sd = 195 mp; centrală termică şi magazie Sc = 23 mp; platformă beton; gard metalic împrejmuire grădiniţă L = 84 ml; platformă dalată; trotuar grădiniţă; WC Sc = 13 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „466.923,81 lei“;

la poziţia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Grădiniţa nr. 3 Moţăţei (fostă nr. 2)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 183; vecini: N - drum comunal, E - DJ 561A, S - Consiliul Local Moţăţei (puţ apă), V - Mladin Gheorghe; suprafaţă = 1.492 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.121.324,73 lei“.4. La anexa nr. 112 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârcea“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 31 se introduc 12 noi poziţii, poziţiile nr. 32-43, potrivit anexei nr. 3. Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
ANEXA Nr. 1Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coşoveni Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
59 Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Coşoveni - gospodărie apă - lungime conductă 20.921 m - puţuri 3 bucăţi 2011 2.809.603 Domeniul public al comunei Coşoveni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2012

ANEXA Nr. 2Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mischii Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
57 1.7.1.2. Reţea electrică aeriană pe stâlpi din beton armat - 7 stâlpi din beton - suprafaţa ocupată de aceştia 10 mp - lungime 350 ml 2012 10.000 Domeniul public al comunei Mischii, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2012

ANEXA Nr. 3Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârcea Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
32 1.6.2. Dispensar uman şi farmacie P+1 Cârcea, Strada Aeroportului nr. 124 Sc = 182 mp Scd = 361 mp 2012 1.495.316 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2013
33 2.5. Teren intravilan cu destinaţia drum acces Cârcea, aleea 3 Craiovei Suprafaţă = 1.556 mp 2009 26.500 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012
34 2.5. Teren intravilan cu destinaţia drum acces Cârcea, strada Diana Suprafaţă = 3.471 mp 2012 25.000 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
35 1.7.1.2. Reţea electrică Gospodăria de apă Strada Aeroportului nr. 118 Compusă din: - Racord aerian 20 kV în lungime de aproximativ 40 m, format din conductoare OLAL 50/8 mmp - PTA 20/0,4 kV, 63 kVA - cablu tip ACYAbY 3 x 150 + 95 mmp, în lungime de 20 m 2011 55.000 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012
36 1.7.1.2. Reţea electrică Satul Nou, comuna Cârcea Compusă din: Racord 20 kV, format din: - racord 20 kV din stâlpul nr. 22-1 buc. - linie aeriană cu cablu tip TA2X (F1)2Y3 x 1 x 35 mmp - separator 20 kV - 1 buc. - descărcător cu oxid de zinc - 1 set - cutii terminale - 1 set - stâlp SC 15014 - LES 20 kV de tip A2XS (FL)2Y3X1X70 mmp - 1000 m Post TRAFO, compus din: - transformator aerian 20/0,4 kV - 63 kVA - 1 buc. - cutie de distribuţie CD 1-4-1 buc. - separator tripolar de exterior cu izolaţie compozită pentru PTA în montaj orizontal - 1 buc. - cutii terminale - 1 set - cadru de siguranţe MT cu descărcători - 1 set - priză de pământ - 1 buc. - stâlp SC 15014 - 1 buc. Reţea electrică aeriană 0,4 kV, compusă din: - circuitul 1 LES 0,4 kV - 50 m LEA 0,4 kV - 540 m stâlp SE 4 - 4 buc. stâlp SE 10 - 9 buc. descărcători JT - 3 seturi scurtcircuitoare LEA JT - 3 seturi 2012 150.201,20 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
priză de pământ - 3 buc. - circuitul 2 LES 0,4 kV - 50 m LEA 0,4 kV - 240 m stâlp SE 4 - 2 buc. stâlp SE 10 - 4 buc. descărcători JT - 2 seturi scurtcircuitoare LEA JT - 2 seturi priză de pământ - 2 buc.
37 2.5. Teren intravilan pentru platforma de precolectare deşeuri menajere Cârcea, Strada Sergentului nr. 69 Suprafaţă = 20 mp 2004 1.287,36 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011
38 2.5. Teren intravilan pentru platforma de precolectare deşeuri menajere Cârcea, strada Profesor Truică Vasile nr. 18A Suprafaţă = 20 mp 2004 1.287,36 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011
39 2.5. Teren intravilan pentru platforma de precolectare deşeuri menajere Cârcea, Strada Viaductului nr. 58A Suprafaţă=20 mp 2004 1.287,36 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011
40 2.5. Teren intravilan pentru platforma de precolectare deşeuri menajere Cârcea, Strada Muncitorului nr. 27 Suprafaţă = 20 mp 2004 1.287,36 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011
41 2.5. Teren intravilan pentru parc Cârcea, strada Mihai Viteazu nr. 69 Suprafaţă = 1.159 mp 2004 56.965,68 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011, modificată prin Hotărârea nr. 8/2013
42 2.5. Teren intravilan aferent magazin sătesc Cârcea, Strada Aeroportului nr. 40 Suprafaţă = 374 mp 2004 24.073,63 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011
43 2.5. Teren intravilan pentru piaţă publică Cârcea, Strada Primăriei nr. 2A Suprafaţă = 214 mp 2004 13.774,75 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 239/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 239 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu