Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.239 din 02.04.2014

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 08 aprilie 2014SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coşoveni“, secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 58 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 59, potrivit anexei nr. 1. 2. La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mischii“, secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 56 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 57, potrivit anexei nr. 2. 3. La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Moţăţei“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 142; clădire şcoală cu parter şi etaj Sc = 507 mp, Sd = 998 mp; platformă betonată (sport); centrală termică Sc = 14 mp; alee betonată; atelier şcoală Sc = 89 mp; gard scândură L = 60 ml; gard scândură lese L = 30 ml; gard fier L = 145 ml; gard plăci beton L = 35 ml; porţi şi gard de fier L = 15 ml; WC cărămidă Sc = 39 mp; magazie combustibil (seră dezafectată) Sc=113 mp; fântână forată cu instalaţie; copertină intrare şcoală 2 bucăţi; balustrade pod şcoală 2 bucăţi; fântână arteziană“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „239.363,48 lei“;

la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 142; vecini: N - drum comunal, E - Velică Ştefan, Buzatu Alexandru, S - Consiliul Local Moţăţei, Glăvan Traian, V - DJ 561A; suprafaţă = 6.247 mp“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1972“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.285,61 lei“;

la poziţia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa nr. 1 (Mucica fostă nr. 3)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 151; clădire grădiniţă cu parter Sc = Sd = 134 mp şi centrală termică Sc = 16 mp; alee betonată; WC grădiniţă Sc = 7 mp; gard metalic împrejmuire grădiniţă L = 62 ml; gard plăci prefabricate împrejmuire grădiniţă L = 20 ml; platformă betonată în faţa grădiniţei“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „43.593,63 lei“;

la poziţia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Grădiniţa nr. 1 (Mucica fostă nr. 3)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 151; vecini: N - pârâul Balasan; E - DJ 561A; S - Consiliul Local Moţăţei, dispensar, V - Consiliul Local Moţăţei; suprafaţă = 844 mp“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.413,32 lei“;

la poziţia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa nr. 2 Moţăţei (fostă nr. 1)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 103; clădire grădiniţă cu parter Sc = Sd = 167 mp; magazie combustibil Sc = 34 mp; platformă dale beton; gard metalic împrejmuire grădiniţă L = 68 ml; WC Sc = 14 mp; alei betonate; locuri de joacă şi spaţii verzi“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „338.353,51 lei“;

la poziţia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Grădiniţa nr. 2 Moţăţei (fostă nr. 1)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 103; vecini: N - drum comunal; E - DJ 561A, S - Banca Cooperatistă Moţăţei, V - Dîlgoci Ion; suprafaţă = 1.265 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „551.474,49 lei“;

la poziţia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa nr. 3 Moţăţei (fostă nr. 2)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 183; clădire grădiniţă cu parter Sc = Sd = 195 mp; centrală termică şi magazie Sc = 23 mp; platformă beton; gard metalic împrejmuire grădiniţă L = 84 ml; platformă dalată; trotuar grădiniţă; WC Sc = 13 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „466.923,81 lei“;

la poziţia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Grădiniţa nr. 3 Moţăţei (fostă nr. 2)“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Moţăţei, strada Calea Unirii nr. 183; vecini: N - drum comunal, E - DJ 561A, S - Consiliul Local Moţăţei (puţ apă), V - Mladin Gheorghe; suprafaţă = 1.492 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.121.324,73 lei“.4. La anexa nr. 112 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârcea“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 31 se introduc 12 noi poziţii, poziţiile nr. 32-43, potrivit anexei nr. 3. Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
ANEXA Nr. 1Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coşoveni Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
59 Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Coşoveni - gospodărie apă - lungime conductă 20.921 m - puţuri 3 bucăţi 2011 2.809.603 Domeniul public al comunei Coşoveni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2012

ANEXA Nr. 2Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mischii Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
57 1.7.1.2. Reţea electrică aeriană pe stâlpi din beton armat - 7 stâlpi din beton - suprafaţa ocupată de aceştia 10 mp - lungime 350 ml 2012 10.000 Domeniul public al comunei Mischii, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2012

ANEXA Nr. 3Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârcea Secţiunea IBunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
32 1.6.2. Dispensar uman şi farmacie P+1 Cârcea, Strada Aeroportului nr. 124 Sc = 182 mp Scd = 361 mp 2012 1.495.316 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2013
33 2.5. Teren intravilan cu destinaţia drum acces Cârcea, aleea 3 Craiovei Suprafaţă = 1.556 mp 2009 26.500 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012
34 2.5. Teren intravilan cu destinaţia drum acces Cârcea, strada Diana Suprafaţă = 3.471 mp 2012 25.000 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
35 1.7.1.2. Reţea electrică Gospodăria de apă Strada Aeroportului nr. 118 Compusă din: - Racord aerian 20 kV în lungime de aproximativ 40 m, format din conductoare OLAL 50/8 mmp - PTA 20/0,4 kV, 63 kVA - cablu tip ACYAbY 3 x 150 + 95 mmp, în lungime de 20 m 2011 55.000 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012
36 1.7.1.2. Reţea electrică Satul Nou, comuna Cârcea Compusă din: Racord 20 kV, format din: - racord 20 kV din stâlpul nr. 22-1 buc. - linie aeriană cu cablu tip TA2X (F1)2Y3 x 1 x 35 mmp - separator 20 kV - 1 buc. - descărcător cu oxid de zinc - 1 set - cutii terminale - 1 set - stâlp SC 15014 - LES 20 kV de tip A2XS (FL)2Y3X1X70 mmp - 1000 m Post TRAFO, compus din: - transformator aerian 20/0,4 kV - 63 kVA - 1 buc. - cutie de distribuţie CD 1-4-1 buc. - separator tripolar de exterior cu izolaţie compozită pentru PTA în montaj orizontal - 1 buc. - cutii terminale - 1 set - cadru de siguranţe MT cu descărcători - 1 set - priză de pământ - 1 buc. - stâlp SC 15014 - 1 buc. Reţea electrică aeriană 0,4 kV, compusă din: - circuitul 1 LES 0,4 kV - 50 m LEA 0,4 kV - 540 m stâlp SE 4 - 4 buc. stâlp SE 10 - 9 buc. descărcători JT - 3 seturi scurtcircuitoare LEA JT - 3 seturi 2012 150.201,20 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
priză de pământ - 3 buc. - circuitul 2 LES 0,4 kV - 50 m LEA 0,4 kV - 240 m stâlp SE 4 - 2 buc. stâlp SE 10 - 4 buc. descărcători JT - 2 seturi scurtcircuitoare LEA JT - 2 seturi priză de pământ - 2 buc.
37 2.5. Teren intravilan pentru platforma de precolectare deşeuri menajere Cârcea, Strada Sergentului nr. 69 Suprafaţă = 20 mp 2004 1.287,36 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011
38 2.5. Teren intravilan pentru platforma de precolectare deşeuri menajere Cârcea, strada Profesor Truică Vasile nr. 18A Suprafaţă = 20 mp 2004 1.287,36 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011
39 2.5. Teren intravilan pentru platforma de precolectare deşeuri menajere Cârcea, Strada Viaductului nr. 58A Suprafaţă=20 mp 2004 1.287,36 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011
40 2.5. Teren intravilan pentru platforma de precolectare deşeuri menajere Cârcea, Strada Muncitorului nr. 27 Suprafaţă = 20 mp 2004 1.287,36 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011
41 2.5. Teren intravilan pentru parc Cârcea, strada Mihai Viteazu nr. 69 Suprafaţă = 1.159 mp 2004 56.965,68 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011, modificată prin Hotărârea nr. 8/2013
42 2.5. Teren intravilan aferent magazin sătesc Cârcea, Strada Aeroportului nr. 40 Suprafaţă = 374 mp 2004 24.073,63 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011
43 2.5. Teren intravilan pentru piaţă publică Cârcea, Strada Primăriei nr. 2A Suprafaţă = 214 mp 2004 13.774,75 Domeniul public al comunei Cârcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2011


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 239/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 239 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu