Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.231 din 02.04.2015

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 22 aprilie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 şi 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Sibiu“: a)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 57, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Sediul Consiliului Judeţean Sibiu cu Sală de conferinţe şi spaţii conexe“, la coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Corp A: Teren intravilan în suprafaţă de 1.381 mp (din acte) şi suprafaţă măsurată de 1.349 mp, situat în Sibiu, strada General Magheru nr. 14, înscris în CF 112807 Sibiu, nr. cadastral 112807; construcţie înscrisă în CF 112807 Sibiu, nr. cadastral 112807 - C1, reprezentând construcţie administrativă D+P+2E compusă din: - demisol: hol cu casa scării, hol, 2 magazii, centrală termică, 5 încăperi arhivă; - parter: gang acces, hol cu casa scării, casa scării, 2 holuri, cabină portar, 7 birouri, centrală telefonică - 2 încăperi, grup sanitar; - etajul 1: 2 casa scării, 1 hol, 7 birouri, sală şedinţă, grup sanitar; - etajul 2: 2 casa scării, 4 holuri, 10 birouri, grup sanitar; adaos P+E+M, compus din: parter: hol, 3 birouri; etaj: hol, 3 birouri, grup sanitar; - mansardă: - hol, 3 birouri; pod. Corp B: CF 112807 Sibiu, nr. cadastral 112807 - C2 reprezentând construcţie administrativă D+P+M - Etapa I = demisol: arhivă, hol cu casa scării, depozit, coridor, spaţiu ventilaţie, tablou electric, centrală termică şi curte aerisire; parter: hol acces, încăpere şoferi, hol cu casa scării, cameră lift, foaier, sală conferinţe, oficiu, garderobă, grup sanitar femei şi bărbaţi; etaj: 2 coridoare, hol cu casa scării, cameră, lift, 4 birouri, grup sanitar persoane cu handicap, grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, culoar acces, cabină tehnică şi cabină traduceri; mansardă: 2 coridoare, hol cu casa scării, 4 birouri, grup sanitar femei şi bărbaţi; Etapa a II-a: demisol: cameră servere, arhivă; parter: gang trecere şi parcare; etaj: 3 birouri; mansardă: 2 birouri, iar coloana „valoare de inventar“ va avea următorul cuprins: „Corp A = 7715581,66 lei; Corp B = 6.599.598,20 lei“;

la poziţia nr. 208, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „CF Tălmaciu nr. 4031 (nr. nou CF 100959) nr. cad. 5321/3/1/2, S = 30.000 mp, teren construcţii, pavilion administrativ, cantină, spălătorie, ateliere, centrală termică - demisol parter pavilion 1= 44 locuri; pavilion 2 = 36 locuri; 8 căsuţe, cabină poartă, staţie epurare şi tratare; construcţie - spaţiu de depozitare S + P: - subsol 96,90 mp (hol acces subsol, hol, depozitare 1, depozitare 2) şi parter 96,90 mp (hol acces parter, hol, depozitare 3, depozitare 4)“; b)se completează cu două noi poziţii, poziţiile nr. 255 şi 256, conform anexei nr. 1. 2. Anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chirpăr“ se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 246, conform anexei nr. 2. 3. Anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârţa“ se completează, la secţiunea bunuri imobile, cu o nouă poziţie, poziţia nr. 351, conform anexei nr. 3. 4. Anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Loamneş“: a)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 58, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Stradă intravilan Alămor“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Str. 855, S = 0,2488 ha, lungime = 250 ml, modernizare rigole trapezoidale pe partea dreaptă, vecinătăţi construcţii“, coloana „Anul dobândirii sau al dării în folosinţă“ va avea următorul cuprins: „2011“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „421.753 lei“;

la poziţia nr. 63, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Stradă intravilan Alămor“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Str. 965 cu suprafaţa de 0,3150 ha, lungime carosabil = 300 ml, modernizare rigole trapezoidale pe partea dreaptă, vecinătăţi construcţii“, coloana „Anul dobândirii sau al dării în folosinţă“ va avea următorul cuprins: „2011“, iar coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „506.100 lei“;

la poziţia nr. 64, coloana „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Stradă intravilan Alămor“, coloana „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Str. 995, cu suprafaţa de 0,0575 ha, lungime carosabil = 100 ml, modernizare rigole trapezoidale pe partea dreaptă, vecinătăţi construcţii“, coloana „Anul dobândirii sau al dării în folosinţă“ va avea următorul cuprins: „2011“, iar coloana „valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „168.700 lei“; b)se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu şase noi poziţii, poziţiile nr. 2739-27314, conform anexei nr. 4. 5. Anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păuca“ se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 98, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „482.312,40 lei“.6. Anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Porumbacu de Jos“ se completează la secţiunea bunuri imobile cu două noi poziţii, poziţiile nr. 1356 şi 1357, conform anexei nr. 5. 7. Anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sadu“ se completează cu trei noi poziţii, poziţiile nr. 110-112, conform anexei nr. 6. 8. Anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Slimnic“ se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu două noi poziţii, poziţiile nr. 114 şi 115, conform anexei nr. 7. 9. Anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şeica Mare“ se completează la secţiunea „Bunuri imobile“ cu o nouă poziţie, poziţia nr. 690, conform anexei nr. 8. 10. Anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şura Mică“: a)se modifică după cum urmează:

la poziţia nr. 1, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „72.400 lei“;

la poziţia nr. 2, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „98.960 lei“;

la poziţia nr. 3, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „16.400 lei“;

la poziţia nr. 4, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „12.280 lei“;

la poziţia nr. 5, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „38.040 lei“;

la poziţia nr. 6, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „13.080 lei“;

la poziţia nr. 7, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „61.000 lei“;

la poziţia nr. 8, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „22.600 lei“;

la poziţia nr. 9, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „96.880 lei“;

la poziţia nr. 10, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „12.800 lei“;

la poziţia nr. 11, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „217.120 lei“;

la poziţia nr. 12, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „69.640 lei“;

la poziţia nr. 13, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „70.126,53 lei“;

la poziţia nr. 14, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „24.840 lei“;

la poziţia nr. 15, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „49.545 lei“;

la poziţia nr. 16, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „60.210 lei“;

la poziţia nr. 17, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „618.410 lei“;

la poziţia nr. 18, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „40.995 lei“;

la poziţia nr. 19, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „34.335 lei“;

la poziţia nr. 20, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „88.110 lei“;

la poziţia nr. 21, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „327.915 lei“;

la poziţia nr. 22, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „151.605 lei“;

la poziţia nr. 23, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „51.705 lei“;

la poziţia nr. 24, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „93.120 lei“;

la poziţia nr. 25, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „71.370 lei“;

la poziţia nr. 26, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „47.440 lei“;

la poziţia nr. 27, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „69.880 lei“;

la poziţia nr. 28, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „61.740 lei“;

la poziţia nr. 29, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „75.465 lei“;

la poziţia nr. 30, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „78.615 lei“;

la poziţia nr. 31, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „34.110 lei“;

la poziţia nr. 32, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „30.960 lei“;

la poziţia nr. 33, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „16.650 lei“;

la poziţia nr. 34, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „13.500 lei“;

la poziţia nr. 35, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „63.810 lei“;

la poziţia nr. 36, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „51.660 lei“;

la poziţia nr. 37, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „42.435 lei“;

la poziţia nr. 38, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „32.960 lei“;

la poziţia nr. 39, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „43.360 lei“;

la poziţia nr. 40, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „20.335 lei“;

la poziţia nr. 41, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „44.310 lei“;

la poziţia nr. 42, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „743.615,05 lei“;

la poziţia nr. 43, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „139.230 lei“;

la poziţia nr. 44, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „198.675 lei“;

la poziţia nr. 45, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „70.720 lei“;

la poziţia nr. 46, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „23.130 lei“;

la poziţia nr. 47, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „27.160 lei“;

la poziţia nr. 48, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „39.600 lei“;

la poziţia nr. 49, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „19.620 lei“;

la poziţia nr. 50, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „26.880 lei“;

la poziţia nr. 51, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „21.880 lei“;

la poziţia nr. 52, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „18.760 lei“;

la poziţia nr. 53, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „60.800 lei“;

la poziţia nr. 54, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „63.760 lei“;

la poziţia nr. 55, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „19.520 lei“;

la poziţia nr. 56, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „20.240 lei“;

la poziţia nr. 57, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „10.240 lei“;

la poziţia nr. 58, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „11.900 lei“;

la poziţia nr. 59, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „15.120 lei“;

la poziţia nr. 60, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „45.500 lei“;

la poziţia nr. 61, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „16.765 lei“;

la poziţia nr. 62, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „72.065 lei“;

la poziţia nr. 63, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „56.385 lei“;

la poziţia nr. 64, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „65.765 lei“;

la poziţia nr. 65, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „68.880 lei“;

la poziţia nr. 66, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „50.575 lei“;

la poziţia nr. 67, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „52.500 lei“;

la poziţia nr. 68, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „49.525 lei“;

la poziţia nr. 69, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „26.775 lei“;

la poziţia nr. 70, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „62.880 lei“;

la poziţia nr. 71, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „28.140 lei“;

la poziţia nr. 72, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „13.195 lei“;

la poziţia nr. 73, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „22.855 lei“;

la poziţia nr. 74, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „74.350 lei“;

la poziţia nr. 75, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „9.590 lei“;

la poziţia nr. 76, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „123.865 lei“;

la poziţia nr. 77, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „41.335 lei“;

la poziţia nr. 78, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „70.105 lei“;

la poziţia nr. 79, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „37.695 lei“;

la poziţia nr. 80, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „37.205 lei“;

la poziţia nr. 81, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „29.995 lei“;

la poziţia nr. 82, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „80.640 lei“;

la poziţia nr. 83, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „23.765 lei“;

la poziţia nr. 84, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „29.225 lei“;

la poziţia nr. 85, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „59.430 lei“;

la poziţia nr. 86, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „74.935 lei“;

la poziţia nr. 87, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „13.370 lei“;

la poziţia nr. 88, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „106.715 lei“;

la poziţia nr. 89, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „112.945 lei“;

la poziţia nr. 90, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „114.170 lei“;

la poziţia nr. 91, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „38.940 lei“;

la poziţia nr. 92, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „71.430 lei“;

la poziţia nr. 93, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „4.471.250 lei“;

la poziţia nr. 94, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2.298.100 lei“;

la poziţia nr. 95, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.000 lei“;

la poziţia nr. 96, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.000 lei“;

la poziţia nr. 97, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.000 lei“;

la poziţia nr. 98, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.000 lei“;

la poziţia nr. 99, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.000 lei“;

la poziţia nr. 100, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.000 lei“;

la poziţia nr. 101, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.000 lei“;

la poziţia nr. 102, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.000 lei“;

la poziţia nr. 103, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.000 lei“;

la poziţia nr. 104, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.000 lei“;

la poziţia nr. 105, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.000 lei“;

la poziţia nr. 106, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „500 lei“;

la poziţia nr. 107, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „500 lei“;

la poziţia nr. 108, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „500 lei“;

la poziţia nr. 113, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.177.567,5 lei“;

la poziţia nr. 114, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „4.000 lei“;

la poziţia nr. 119, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „192.461 lei“;

la poziţia nr. 121, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „89.933,51 lei“;

la poziţia nr. 124, coloana „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „5.758.100 lei“; b)se completează la secţiunea „Bunuri imobileˮ cu unsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 1243-12413, conform anexei nr. 9.11. Anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Viilor“ se completează la secţiunea „Bunuri imobileˮ cu o nouă poziţie, poziţia nr. 4685, conform anexei nr. 10. Articolul IIAnexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
ANEXA Nr. 1JUDEŢUL SIBIU COMPLETĂRI la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Sibiu Bunuri imobile

Nr. crt. Poz. în reg. Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor Nr. act Dată act
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 255 1.6.2. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul - Junii“ Sibiu Sibiu, str. Tudor Arghezi, nr. 13, S + P + 2E + Mezanin edificat pe terenul din C.F. 104450 Sibiu, nr. top vechi 1819/1/2, 1820/2, nr. cad. 104450 a. subsol - casa scării, hol, garderobă, sală reparaţii, călcătorie-spălătorie, 2 grupuri sanitare, zonă recuperare (saună bărbaţi, saună femei), depozit materiale auto, centrală termică; b. parter - casa scării, hol, 2 grupuri sanitare publice, cameră duşuri bărbaţi, vestiar bărbaţi, grup sanitar bărbaţi, hol mic, grup sanitar femei, vestiar femei, cameră duşuri femei, cameră repetiţii orchestră, studio, birou referent artistic, depozit tehnic, coridor 1, coridor 2, sală repetiţii dansuri; c. etaj 1 - casa scării, coridor, birou contabil-şef, birou secretariat, birou director, oficiu, sală de şedinţe, grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, birou contabilitate, arhivă, coridor, spaţiu destinat revistă, terasă circulabilă; d. etaj 2 - casa scării, coridor, 5 camere, 5 băi, terasă, hol mic, oficiu, debara; e. mezanin - casa scării, hol expoziţie, coridor, laborator, grup sanitar bărbaţi, grup sanitar femei, 4 birouri referenţi 2012 5.008.653,7 Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu 87 26.04.2012
2 256 1.6.4. Canton nr. 1 Păltiniş Staţiunea Păltiniş CF Sibiu nr. 116777 nr. top 182/1/50/2 cu provenienţă din CF 490 Cristian III, - teren de construcţii cu canton Păltiniş nr. 1, amplasat pe DJ 106 A Sibiu - Păltiniş Suprafaţa = 2.140 mp 1998 407.452,36 Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu 244 20.12.2012

ANEXA Nr. 2JUDEŢUL SIBIU COMPLETĂRI la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Chirpăr Bunuri imobile

Nr. crt. Poz. în reg. Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor Nr. act Dată act
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 246 1.6.2. Centru de asistenţă pentru copii, tip afterschool Chirpăr nr. 443, CF Chirpăr nr. 100075, nr. top. 510, casă din piatră şi curte Suprafaţa = 1.469 mp 2013 34.568 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chirpăr 38 18.06.2013

ANEXA Nr. 3JUDEŢUL SIBIU COMPLETĂRI la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Cârţa Bunuri imobile

Nr. crt. Poz. în reg. Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor Nr. act Dată act
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 351 1.8.13. Reţea canalizare apă menajeră cu staţie de epurare, Reţea alimentare apa potabilă Cârţa, lungime reţea canalizare de 7.952 ml; lungime reţea apă de 9.295 ml; 1 staţie de epurare, 1 staţie de tratare a apei; 2 staţii de pompare; 151 cămine canal; 16 cămine apă CF Cârţa nr. 100254 CF Cârţa nr. 100222 2011 8.529.785 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cârţa PV recepţie 36 860 26.07.2011 20.07.2011

ANEXA Nr. 4JUDEŢUL SIBIU COMPLETĂRI la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Loamneş Bunuri imobile

Nr. crt. Poz. în reg. Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor Nr. act Dată act
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2739 1.8.13 Reţea canalizare şi staţie de epurare în localităţile Mândra şi Loamneş CF Loamneş nr. 100260, nr. cad.100260 - reţele stradale de canalizare PVC KGM 250 mm, L = 5.398 ml; - reţele polietilenă pentru transport ape uzate sub presiune, L = 5.379 ml; - 5 staţii de pompare ape uzate; 1 staţie de epurare cu o capacitate = 300 mc/zi 2012 7.046.857,47 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Loamneş 39 27.06.2013
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 27310 1.8.13 Reţea distribuţie apă în localităţile Mândra şi Loamneş - 1 staţie de pompare a apei poziţionată în Ocna Sibiului; - 1 conductă de aducţiune ce preia apa potabilă din reţeaua de apă a oraşului Ocna Sibiului cu L = 8.350 ml; - 1 rezervor apă capacitate 200 mc cu instalaţie de clorinare a apei cu clor gazos; - reţea stradală de distribuţie de apă pentru Loamneş şi Mândra pozată de-a lungul DJ 106 B, cu lungimea totală = 5.471 ml 2012 5.446.951,88 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Loamneş 39 27.06.2013
3 27311 1.6.2. Dispensar medical Alămor Sat Alămor nr. 330 A, CF Loamneş nr. 100401, nr. cadastral 101401 construcţie P+M, cărămidă şi beton, suprafaţa = 330 mp 2013 235.091,90 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Loamneş 39 27.06.2013
4 27312 1.6.4. Teren intravilan Alămor Curte Cămin cultural Alămor Suprafaţa = 3.582 mp CF Loamneş nr. 100308, nr. top. 100308 1968 15.000 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Loamneş 46 2.08.2013
5 27313 1.6.4. Teren intravilan Alămor Curte Şcoala Generală Alămor Suprafaţa = 2.040 mp CF Loamneş nr. 100400, nr. cad. 100400 1968 13.000 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Loamneş 46 2.08.2013
6 27314 1.3.7.1 Drum de exploatare De 2832 tarla 103 S = 0,7700 ha, L = 1.925 ml, l = 4 ml, localitatea Mândra - limita intravilan din PUG - lacuri piscicole - vecinătăţi construcţii extravilan 1870 12.400 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Loamneş 5 31.01.2014

ANEXA Nr. 5JUDEŢUL SIBIU COMPLETĂRI la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Porumbacu de Jos Bunuri imobile

Nr. crt. Poz. în reg. Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor Nr. act Dată act
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1356 1.3.7.1. Teren intravilan CF Porumbacu de Jos nr. 102704, nr. cad. 102704 Suprafaţa = 10.457 mp 2013 236.537 Hotărârea Consiliului Local Porumbacu de Jos 81 10.12.2013
2 1357 1.3.7.1. Teren intravilan CF Porumbacu de Jos nr. 102703, nr. cad. 102703 Suprafaţa = 7.235 mp 2013 163.656 Hotărârea Consiliului Local Porumbacu de Jos 81 10.12.2013

ANEXA Nr. 6JUDEŢUL SIBIU COMPLETĂRI la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Sadu Bunuri imobile

Nr. crt. Poz. în reg. Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor Nr. act Dată act
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 110 1.3.7.2. Piaţă intravilan CF nr. 101605, Sadu, nr. cadastral 101605, cu suprafaţa de 2.385 mp (din acte) şi 2.379 mp (măsurată) 2013 23.314 Hotărârea Consiliului Local Sadu 94 22 12.11.2013 27.03.2014
2 111 1.3.7.2. Piaţă intravilan CF nr. 101603 Sadu, nr. cadastral 101603, cu suprafaţa de 938 mp (din acte) şi 911 mp (măsurată) 2013 8.928 Hotărârea Consiliului Local Sadu 96 23 12.11.2013 27.03.2014
3 112 1.3.7.2. Piaţă intravilan CF nr. 101601 Sadu (provenienţă CF nr. 2699), nr. top. 635/2/2/2, suprafaţa = 2.005 mp 2013 19.649 Hotărârea Consiliului Local Sadu 97 24 12.11.2013 27.03.2014

ANEXA Nr. 7JUDEŢUL SIBIU COMPLETĂRI la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Slimnic Bunuri imobile

Nr. crt. Poz. în reg. Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor Nr. act Dată act
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 114 1.3.7.2. Canalizare şi staţie epurare în localitatea Slimnic, etapa I, investiţie nouă 7,5 km Slimnic, Str. Mediaşului, Str. Văii (partea stângă), Str. Ruşilor (partea dreaptă nr. adm. 2-46 şi partea stângă nr. adm. 70 la nr. 101) Str. Câmpului (partea dreaptă) Tub PVC KGEM Dn. 250 mm 7 staţii pompare, 1 staţie epurare şi tratare ape uzate 2009 4.039.791,58 Hotărârea Consiliului Local Slimnic 15 17.02.2014
2 115 1.3.7.2. Drum comunal DC3 Ruşi Veseud Drum comunal pietruit Lungime = 4,45 km 2000 150.899,31 Hotărârea Guvernului Hotărârea Consiliului Local Slimnic 540 15 22.06.2000 17.02.2014

ANEXA Nr. 8JUDEŢUL SIBIU COMPLETĂRI la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Şeica Mare Bunuri imobile

Nr. crt. Poz. în reg. Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor Nr. act Dată act
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 690 1.8.7. Sistem de canalizare ape uzate menajere Lungime colectoare = 17.369 ml; PVC DN 250 mm = 12.027 ml; PVC DN 315 = 4.725 ml; Cămine = 413 bucăţi 2009 4.916.336,45 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şeica Mare 38 30.09.2013

ANEXA Nr. 9JUDEŢUL SIBIU COMPLETĂRI la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Şura Mică Bunuri imobile

Nr. crt. Poziţie în reg. Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor Nr. act Dată act
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1243 1.6.2. Teren sport Amplasat în intravilanul localităţii Şura Mică, în vecinătatea sălii de sport. CF nr. 100226, nr. cad 100226, S = 16.641 mp 2009 98.346 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şura Mică 20 27.03.2014
2 1244 1.6.2. Sală de sport Şura Mică Construcţie compusă din P cu suprafaţă de joc de 800 mp, 4 vestiare, 4 grupuri sanitare, 2 holuri acces public, cabinet medical, depozit. Aria construită = 1.667,53 mp. Amplasată pe teren identificat în CF 100227 Şura Mică, nr. cad 100227, S = 4.600 mp 2011 3.312.658 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şura Mică 20 27.03.2014
3 1245 1.6.2. Teren Situat administrativ în localitatea Şura Mică, în vecinătatea Cartierului Sud-Vest, înscris în CF 102049 Şura Mică, nr. cad. 787/1, nr. top. 2350/8/1, S = 12.500 mp 2006 168.750 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şura Mică 20 27.03.2014
4 1246 1.6.2. Teren Situat administrativ în localitatea Şura Mică, în vecinătatea Cartierului Sud-Vest, identificat în CF nr. 100686 Şura Mică, nr. cad. 100686, nr. top. 2350/8/2, S = 29.400 mp 2006 396.900 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şura Mică 20 27.03.2014
5 1247 1.6.2. Teren Situat în intravilanul satului Şura Mică, cu destinaţia de cimitir, identificat în CF nr. 100741 Şura Mică, nr. top. 85, S = 590 mp 1902 17.700 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şura Mică 20 27.03.2014
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 1248 1.6.2. Teren Situat în intravilanul satului Rusciori, identificat în CF 102436 Şura Mică, nr. top. 4792, S = 1.944 mp 2012 22.356 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şura Mică 20 27.03.2014
7 1249 1.6.2. Teren de construcţii Situat în intravilanul satului Rusciori, aferent construcţiei Şcoala primară Rusciori, identificat în CF 104352, nr. top. 279/3, 280/2/3, nr. cad. 104352, S = 1.891 mp 2012 11.500 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şura Mică 20 27.03.2014
8 12410 1.3.7.1. Drum Drum intravilan spre Şcoala nouă Rusciori, identificat în CF 104351 Şura Mică, nr. top. 279/2, 280/2/2, S = 1.421 mp 2012 8.700 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şura Mică 20 27.03.2014
9 12411 1.6.2. Teren de construcţii Teren aferent bazin de apă sat Rusciori, identificat în CF 104355 Şura Mică, nr. top. 2686/2/1, S = 1.010 mp, scos din circuitul agricol 2012 864 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şura Mică 20 27.03.2014
10 12412 1.6.2. Teren Teren arabil situat în extravilanul localităţii Rusciori, identificat în CF 104356 Şura Mică, nr. top. 2686/2/2, S = 1.150 mp 2012 864 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şura Mică 20 27.03.2014
11 12413 1.7.1. Reţea de iluminat public stradal Cartier „Eva Residence“ Compusă din 26 de stâlpi de iluminat stradal a câte două corpuri de iluminat, cablu acyy 3 x 35 + 16, contor trifazic, placă distribuţie, punct de aprindere stâlp cu echipamente şi instalaţii specifice 2013 129.385,38 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şura Mică 20 27.03.2014

ANEXA Nr. 10JUDEŢUL SIBIU COMPLETĂRI la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Valea Viilor Bunuri imobile

Nr. crt. Poz. în reg. Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor Nr. act Dată act
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4685 1.6.2. Teren intravilan teren de joacă pentru copii Valea Viilor CF Valea Viilor nr. 100354 (provenit din conversia CF 2073.I) curţi construcţii, top. 394, S = 1.084 mp, casă piatră, arabil top. 395/1, S = 3.920 mp grădină 1968 67.300 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Valea Viilor 20 23 30.05.2013 30.05.2013


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 231/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 231 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu