Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 231 din 29 martie 1991

privind infiintarea regiilor autonome "Monetaria statului" si "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 87 din 23 aprilie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste;

    Art. 1
    Pe data prezentei hotariri se infiinteaza Regia autonoma "Monetaria statului", cu sediul in municipiul Bucuresti, strada Fabrica de Chibrituri nr. 30, sectorul 5, si Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei", cu sediul in Bucuresti, strada Smirdan nr. 2, sectorul 3.
    Regiile autonome se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si cu regulamentele de organizare si functionare (anexele nr. 1 si 2), care fac parte integranta din prezenta hotarire.
    Regiile autonome "Monetaria statului" si "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" sint persoane juridice si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara in subordinea Bancii Nationale a Romaniei.
    Banca Nationala a Romaniei este imputernicita sa reprezinte interesele statului in consiliul de administratie al Regiei autonome "Monetaria statului" si in consiliul de administratie al Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei".
    Art. 2
    Patrimoniul Regiei autonome "Monetaria statului" este in valoare de 55.575 mii lei, iar al Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" de 46.693 mii lei, stabilite pe baza de bilant contabil incheiat la 31 decembrie 1990. Valoarea patrimoniului fiecarei regii va fi corectata dupa finalizarea completa a evaluarii acestuia conform Hotaririi Guvernului nr. 945/1990.
    Art. 3
    Obiectul de activitate al Regiei autonome "Monetaria statului" il constituie:
    - fabricarea de monede metalice pentru satisfacerea nevoilor de numerar ale tarii, pentru vinzari la export in scop numismatic de catre Banca Nationala a Romaniei, precum si de monede metalice pentru alte tari;
    - fabricarea de moneda nationala tip briliant si prouf pentru export in scop numismatic de catre Banca Nationala a Romaniei;
    - prelucrarea aurului dentar in cantitatile si sortimentele solicitate de Banca Nationala a Romaniei;
    - fabricarea de laminate si trefilate din metale pretioase si aliajele acestora pentru nevoile industriei electronice si electrotehnice;
    - fabricarea de bijuterii din aur si argint pentru populatie cu metalul pretios al acesteia sau al statului;
    - fabricarea de ordine, medalii, decoratii, plachete si insemne ale statului roman;
    - fabricarea stampilelor din cauciuc, a sigiliilor metalice, a pieselor si matritelor timbru sec ce poarta pe ele stema Romaniei si alte semne specifice fiecarei institutii solicitante;
    - fabricarea masinilor si dispozitivelor pentru numerotarea biletelor de banca imprimate de Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei", a libretelor C.E.C., precum si pentru orice activitate, carora le trebuie asigurata autenticitatea insemnelor statului si securitatea contrafacerii;
    - fabricarea de poansoane gravate pentru marcarea bijuteriilor din aur si argint, precum si a poansoanelor si marcilor necesare activitatii de metrologie;
    - fabricarea insemnelor pentru uniformele militare si uniformele altor institutii;
    - alte produse specifice domeniului de activitate al Regiei autonome "Monetaria statului".
    Art. 4
    Obiectul de activitate al Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" este urmatorul:
    - fabricarea biletelor de banca pentru acoperirea nevoilor de numerar ale tarii si pentru vinzari la export in scop numismatic de catre Banca Nationala a Romaniei, precum si de bancnote pentru alte tari;
    - fabricarea din hirtii speciale filigranate a unor imprimate cu valoare (cecuri bancare, actiuni si hirtii cu valoare pentru bancile de stat sau particulare si pentru societatile comerciale, librete si obligatiuni C.E.C., alte inscrisuri de stat, precum si a bonurilor cantitati fixe pentru PECO);
    - tiparirea altor hirtii cu valoare si cu regim special, precum si diverse lucrari poligrafice specifice domeniului de activitate al Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei".
    Art. 5
    Regiile autonome vor fabrica suplimentar cantitati de bilete de banca si monede metalice aflate sau retrase din circulatie in vederea vinzarii la export in scop numismatic de catre Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 6
    Regia autonoma "Monetaria statului" poate infiinta retea de magazine proprii pentru confectionarea si vinzarea de bijuterii din aur si argint pentru populatie cu metalul pretios al acesteia sau al statului.
    Art. 7
    Regiile autonome "Monetaria statului" si "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" isi acopera toate cheltuielile, inclusiv dobinzile, amortizarea investitiilor si rambursarea creditelor cu veniturile provenite din activitatea proprie si prin subventii de la buget, acordate potrivit legii.
    Art. 8
    Conducerea regiilor este asigurata de consiliile de administratie constituite, potrivit legii, din 7 persoane la Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" si 9 persoane la Regia autonoma "Monetaria statului".
    Din consiliul de administratie fac parte un reprezentant al Ministerului Finantelor si 3 reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 9
    Activitatea curenta a fiecarei regii autonome este condusa de un director numit de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, care este si presedintele consiliului de administratie.
    Art. 10
    Structurile organizatorice si functionale ale regiilor autonome "Monetaria statului" si "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" se stabilesc de conditiile de administratie ale acestora.
    Art. 11
    Personalul trecut la regiile autonome "Monetaria statului" si "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" se considera transferat in interesul serviciului.
    Art. 12
    Orice dispozitie contrara prezentei hotariri se abroga.

                           PRIM-MINISTRU
                            PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de organizare si functionare a Regiei autonome "Monetaria statului"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia autonoma "Monetaria statului" functioneaza in subordinea Bancii Nationale a Romaniei si asigura fabricarea monedei metalice pentru satisfacerea nevoilor de numerar ale statului, emiterea si fabricarea de ordine, medalii, decoratii, plachete si insemne ale statului roman, sigiliilor metalice, prelucrarea aurului, argintului si aliajelor sale pentru intreaga industrie, pentru bijuterii cu metalele pretioase puse la dispozitie de catre stat, sau de populatie, a stampilelor din cauciuc cu stema tarii si a insemnelor heraldice specifice.
    Art. 2
    Regia autonoma "Monetaria statului" este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, activitatea acesteia se desfasoara in baza prezentului regulament, precum si a altor prevederi legale.
    Art. 3
    Sediul Regiei autonome "Monetarie statului" este in municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, sectorul 5.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Regia autonoma "Monetaria statului" are ca obiect de activitate:
    4.1. fabricarea monedei metalice pentru satisfacerea necesarului de numerar al tarii;
    4.2. fabricarea de moneda nationala tip briliant si prouf pentru vinzare la export in scop numismatic de catre Banca Nationala a Romaniei;
    4.3. fabricarea de moneda metalica pentru alte tari la solicitarile acestora si cu aprobarea institutiilor legale ale statului roman;
    4.4. fabricarea suplimentar a unor cantitati de monede metalice aflate sau retrase din circulatie in vederea vinzarii la export in scop numismatic de catre Banca Nationala a Romaniei;
    4.5 fabricarea de ordine, medalii, decoratii, plachete si insemne ale statului roman;
    4.6. fabricarea stampilelor din cauciuc, a sigiliilor metalice pentru ceara, pentru tus, a pieselor si matritelor timbru sec, ce poarta pe ele stema Romaniei si alte semne specifice fiecarei institutii de stat solicitante;
    4.7. fabricarea masinilor si dispozitivelor pentru numerotarea libretelor C.E.C., a bancnotelor nationale, precum si pentru orice activitate, carora le trebuie asigurata autentificarea statului si securitatea contrafacerii;
    4.8. fabricarea de poansoane gravate pentru marcarea bijuteriilor din aur si argint ce se produc pe teritoriul Romaniei, precum si a poansoanelor si marcilor necesare activitatii de metrologie;
    4.9. prelucrarea aurului dentar in cantitatile si sortimentele solicitate de Banca Nationala a Romaniei;
    4.10. fabricarea de laminate si trefilate din metale pretioase si aliajele acestora pentru nevoile industriei electronice si electrotehnice;
    4.11. fabricarea de bijuterii din aur si argint pentru populatie cu metalul pretios al statului, precum si cu metalul pretios adus de populatie;
    4.12. fabricarea insemnelor metalice pentru uniformele militare si pentru uniformele altor institutii;
    4.13. alte produse specifice domeniului de activitate:
    4.13.1. fabricarea sigiliilor metalice conform STAS 5891 - 88 utilizate la sigilarea vagoanelor C.F.R., conteinerelor si autovehiculelor destinate transportului de marfuri si produse, mai ales in traficul international;
    4.13.2. fabricarea de masini de numerotat, inregistrat, compostat, cu placi gravate manual si mecanic;
    4.13.3. fabricarea de distinctii (medalii si plachete) pentru activitatile sportive, aniversari si comemorari;
    4.13.4. fabricarea de insigne, insemne heraldice, materiale numismatice, brelocuri pentru unitatile economice si pentru formatiunile politice;
    4.13.5. efectuarea de expertize tehnice privind calitatea metalelor pretioase in laboratoarele Regiei autonome "Monetaria statului";
    4.13.6. efectuarea de expertize a falsurilor monetare, cooperarea cu organele de specialitate ale statului pentru prevenirea si eliminarea contrafacerilor monetare si de obiecte din metale pretioase;
    4.13.7. executarea de acoperiri galvanice-auriri, argintari, folosind metalul pretios al statului si al clientilor;
    4.13.8. executarea de produse presate si acoperite galvanic (eloxari, alamiri, nichelari, cromari, brunari etc.);
    4.13.9. executarea de obiecte de arta si de podoaba, emailate artistic manual la cald cu una pina la 8 culori din metale comune si metale pretioase;
    4.13.10. executarea de laminate din metale feroase si neferoase folosind procedeul de placare bimetalica la cald (ex. otelul placat cu nichel pentru moneda);
    4.13.11. executarea de proiecte de monede, medalii, ordine, decoratii, distinctii sportive, scolare, insigne etc.;
    4.13.12. executarea de lucrari de gravura pe obiecte reprezentative ale institutiilor administratiei de stat;
    4.13.13. operatiuni speciale de metalizare a masei plastice pentru lucrari speciale;
    4.13.14. fabricarea emblemelor si monogramelor folosite la echiparea autoturismelor Dacia, Oltcit, Aro, TV etc.
    Art. 5
    Atributii principale ale Regiei autonome "Monetaria statului" pentru realizarea obiectului sau de activitate:
    5.1. asigura orientarea activitatii pentru dotarea cu prese, dispozitive monetare de cea mai inalta tehnica si materiale monetare folosite pe plan mondial;
    5.2. coordoneaza si asigura realizarea tuturor lucrarilor de intretinere si reparatii a instalatiilor si utilajelor din dotare in vederea mentinerii capacitatii de productie;
    5.3. stabileste si raspunde de aplicarea masurilor pentru protectia mediului inconjurator, precum si pentru protectia si securitatea muncii;
    5.4. urmareste si verifica modul de realizare a lucrarilor de investitii in vederea respectarii proiectelor de executie si asigura conditiile de punere in functiune a noilor utilaje si instalatii;
    5.5. pregateste executarea noilor obiective, retehnologizarea capacitatilor existente potrivit reglementarilor legale;
    5.6. realizeaza importul de masini, utilaje si instalatii pentru retehnologizarea capacitatilor existente;
    5.7. pregateste si negociaza cu reprezentantii organelor competente volumul si structura sortimentala a productiei si contractarea acesteia in conditiile asigurarii resurselor materiale prin repartitii sau direct pe piata libera si din import;
    5.8. asigura urmarirea productiei contractate cu beneficiarii de stat si cu agentii economici privati pentru respectarea termenelor contractuale;
    5.9. organizeaza desfasurarea activitatilor de formare profesionala a cadrelor de gravori manuali, gravori mecanici, bijutieri, artisti modelatori - pentru moneda, matriteri, emailatori artistici, monetaristi si alte meserii specifice activitatii Regiei autonome "Monetaria statului";
    5.10. asigura respectarea disciplinei muncii, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de catre intregul personal, pe baza statutului personalului Regiei autonome "Monetaria statului" care se va elabora si aproba de catre consiliul de administratie al regiei autonome avind in vedere prezentul regulament;
    5.11. asigura elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de credite si a altor surse de finantare, inclusiv pentru fond valutar;
    5.12. se ocupa de programarea si executarea activitatii economico-financiare, intocmirea proiectelor de bugete, analiza executiei acestora si stabileste destinatia veniturilor conform legislatiei in vigoare;
    5.13. redacteaza instructiunile de recunoastere a falsului monetar si executa analiza monedelor banuite a fi false. Buletinele de analiza eliberate de laboratorul Monetariei statului si avizate de Banca Nationala a Romaniei reprezinta acte de expertiza oficiala pentru organele politienesti sau judiciare;
    5.14. organizeaza, in Bucuresti si orasele mai mari din tara, magazine proprii pentru confectionarea si vinzarea de bijuterii din aur si argint.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 6
    Regia autonoma "Monetaria statului" are un patrimoniu in valoare de 55,575 mii lei, conform datelor din bilantul incheiat la 31 decembrie 1990, ce se va corecta ulterior conform Hotaririi Guvernului nr. 945/1990.
    Art. 7
    Regia autonoma "Monetaria statului" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate ea se foloseste si dispune in mod autonom, in conditiile legii, de bunurile pe care le are in patrimoniu, pentru realizarea obiectului sau de activitate si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.

    CAP. 4
    Structura Regiei autonome "Monetaria statului"

    Art. 8
    Regia autonoma "Monetaria statului" isi aproba structura organizatorica si stabileste atributiile compartimentelor prin consiliul de administratie. De asemenea, consiliul de administratie stabileste relatiile dintre serviciile regiei, dintre regie si terti si acorda imputernicire de reprezentare in domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice si altele.
    Art. 9
    In cadrul regiei se pot constitui ateliere, formatii de lucru, servicii, precum si alte forme de organizare, in functie de necesitatea si volumul activitatilor, asigurindu-se prin aceasta bunul mers al activitatii de productie.

    CAP. 5
    Organele de conducere ale Regiei autonome "Monetaria statului"

    Art. 10
    Conducerea Regiei autonome "Monetaria statului" se asigura prin:
    - consiliul de administratie;
    - director.
    Art. 11
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Monetaria statului" se numeste prin ordin al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si este compus din 9 persoane, dupa cum urmeaza:
    - directorul Regiei autonome "Monetaria statului" - presedinte;
    - trei reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - ingineri, economisti, tehnicieni si juristi specializati in domeniul de activitate al regiei.
    Art. 12
    Una si aceeasi persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administratie sau sa participe la societati comerciale cu care Regia autonoma "Monetaria statului" intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
    Art. 13
    Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie, persoanele care au suferit condamnari pentru delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de incredere comis in dauna avutului obstesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala si cercetare abuziva si infractiuni contra pacii si omenirii.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare si hotaraste in toate problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sint date in competenta altor organe.
    Art. 15
    Membrii consiliului de administratie se numesc pentru o perioada de 4 ani, iar jumatate din ei pot fi inlocuiti la fiecare doi ani.
    Art. 16
    Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile decurgind din aceasta calitate, ei sint platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate.
    Art. 17
    Atributiile, raspunderile si competentele consiliului de administratie sint urmatoarele:
    17.1. aproba structura organizatorica si functionala a Regiei autonome "Monetaria statului";
    17.2. raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
    17.3. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la buget;
    17.4. propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;
    17.5. aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei autonome "Monetaria statului". In situatiile in care cheltuielile depasesc veniturile, dispune promovarea documentatiei prevazute de legislatia in vigoare catre organele competente spre aprobare;
    17.6. stabileste nivelurile de salarizare a personalului in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    17.7. stabileste imprumuturile pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora, impreuna cu banca creditoare;
    17.8. aproba instrainarea bunurilor mobile apartinind regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei;
    17.9. propune, negociaza si, dupa caz, stabileste preturi si tarife pentru produsele si prestatiile sale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    17.10. pregateste si aproba documentatia pentru obtinerea fondului valutar necesar pentru importul de masini, utilaje, instalatii si materiale specifice activitatii monetare;
    17.11. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara si strainatate;
    17.12. asigura si raspunde de respectarea reglementarilor legale privind protectia mediului inconjurator;
    17.13. stabileste masuri pentru respectarea statutului personalului, disciplinei tehnologice, protectiei si securitatii muncii;
    17.14. asigura legatura permanenta cu sindicatele libere din cadrul regiei si cu reprezentantii salariatilor pentru rezolvarea operativa a problemelor ce apar in scopul desfasurarii optime a procesului de productie;
    17.15. ia masuri, potrivit legii, pentru imputarea si recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajatilor regiei;
    17.16. adopta orice alta hotarire si dispune masuri privind activitatea Regiei autonome "Monetaria statului" cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
    Art. 18
    Consiliul de administratie se intruneste in sesiuni ordinare o data pe luna sau, la cererea presedintelui ori a unei treimi din membrii sai, ori de cite ori este nevoie.
    Art. 19
    Pentru luarea unor anumite decizii, consiliul de administratie poate sa apeleze la consilieri, consultanti sau experti din diferite sectoare. Activitatea va fi compensata material conform intelegerii pe baza de contract.
    Art. 20
    Directorul Regiei autonome "Monetaria statului" este numit prin ordin al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 21
    Directorul Regiei autonome "Monetaria statului" conduce activitatea curenta a acesteia si reprezinta regia in relatiile cu organele statului, precum si cu persoanele fizice sau juridice.
    Art. 22
    Anual, consiliul de administratie prezinta Bancii Nationale a Romaniei un raport asupra activitatii desfasurate de regie in perioada expirata si asupra programului de activitate pentru perioada in curs.

    CAP. 6
    Bugetul si administrarea acestuia, relatii financiare

    Art. 23
    Regia autonoma "Monetaria statului" determina anual volumul venitului realizat, cheltuielile totale de efectuat si cota de impozit pe profit datorata bugetului statului, conform legii.
    Art. 24
    Partea de cheltuieli care depaseste nivelul veniturilor realizate se subventioneaza de la bugetul de stat, conform legii.
    Art. 25
    Veniturile si cheltuielile Regiei autonome "Monetaria statului" se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar si cuprind la "Venituri" sumele provenind din activitatea curenta, iar la "Cheltuieli" valorile consumate pentru contractarea, aprovizionarea, manipularea, depozitarea, transportul si distribuirea produselor ce fac obiectul activitatii, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investitiilor si reparatiilor capitale, cu intretinerea si exploatarea utilajelor si instalatiilor, precum si rambursarea creditelor si dobinzilor.
    Art. 26
    Regia autonoma "Monetaria statului" intocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa modelul stabilit de Ministerul Finantelor. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 27
    Din veniturile realizate dupa acoperirea cheltuielilor, Regia autonoma "Monetaria statului" constituie fondul de rezerva si fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare pentru perfectionarea si recalificarea personalului angajat, precum si pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plateste impozitele, taxele, cotele de asigurari si securitate sociala si celelalte varsaminte prevazute de lege.
    Consiliul de administratie poate hotari si crearea altor fonduri in afara celor mentionate la alineatul precedent. Partea de venituri ramasa dupa constituirea fondurilor proprii si efectuarea platilor prevazute de lege reprezinta profitul net. Din acest profit o parte se utilizeaza pentru constituirea fondului de participare a angajatilor la profit in limita prevederilor legale.
    Art. 28
    In situatia in care, in cursul exercitiului financiar, veniturile nu sint suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia autonoma "Monetaria statului", pe baza calculelor de fundamentare, determina volumul imprumuturilor necesare activitatilor sale, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonoma poate beneficia, in conditiile legii, de subventii de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.
    Art. 29
    Regia autonoma "Monetaria statului" hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate in limita competentelor ce ii sint acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare si determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investitii.
    Art. 30
    Operatiunile de incasari si plati ale Regiei autonome "Monetaria statului" se efectueaza prin conturi deschise la Banca Comerciala Romana. Pentru necesitatile directe, Regia autonoma "Monetaria statului", poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si valuta, prin casieria proprie.

    CAP. 7
    Relatii comerciale

    Art. 31
    Relatiile comerciale dintre Regia autonoma "Monetaria statului" si terti se vor desfasura pe baze contractuale, in contracte se vor stipula clauze speciale de incheiere, executie si raspundere. Livrarea unor produse si efectuarea unor prestatii se pot face si direct catre populatie.
    Art. 32
    Preturile si tarifele pentru produsele si prestatiile executate de Regia autonoma "Monetaria statului" se supun legilor si reglementarilor privind preturile.

    CAP. 8
    Dispozitii referitoare la personal

    Art. 33
    Personalul Regiei autonome "Monetaria statului" este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administratie, precum si prevederilor regulamentelor si instructiunilor specifice anumitor locuri de munca. Prin statut se reglementeaza in principal:
    - sistemul de ocupare a posturilor si de promovare;
    - formele de calificare si perfectionare a personalului;
    - sistemul de incetare a raporturilor de munca;
    - indatoririle personalului pe niveluri ierarhice;
    - modul de aplicare a sanctiunilor;
    - sistemul propriu de salarizare;
    - sistemul de recompense;
    - alte prevederi specifice referitoare la protectia sociala a personalului.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 34
    Pentru asigurarea securitatii productiei, a productiei de moneda, laminate, trefilate din aur si argint, a tezaurelor de moneda si a celor de metale pretioase, a depozitelor de materiale, produselor finite, precum si pentru preintimpinarea oricaror sustrageri, Regia autonoma "Monetaria statului" va organiza paza inarmata proprie.
    Accesul persoanelor straine in cadrul regiei se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administratie si cu respectarea legislatiei actuale.
    Art. 35
    Litigiile de orice fel in care este implicata Regia autonoma "Monetaria statului" sint de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Art. 36
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.

    ANEXA 2

                           REGULAMENT
de organizare si functionare a Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" functioneaza in subordinea Bancii Nationale a Romaniei si asigura fabricarea biletelor de banca pentru satisfacerea nevoilor de numerar ale statului, fabricarea altor imprimate cu valoare si diverse tiparituri specifice domeniului sau de activitate.
    Art. 2
    Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Activitatea acesteia se desfasoara in baza prezentului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 3
    Sediul Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" este in municipiul Bucuresti, str. Smirdan nr. 2, sectorul 3.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" are urmatorul obiect de activitate:
    - fabricarea biletelor de banca pentru acoperirea nevoilor de numerar ale tarii, pentru vinzari la export in scop numismatic de catre Banca Nationala a Romaniei, precum si de bancnote pentru alte tari;
    - fabricarea suplimentar a unor cantitati de bilete de banca aflate sau retrase din circulatie pentru livrare la export in scop numismatic de catre Banca Nationala a Romaniei;
    - fabricarea din hirtii speciale, filigranate a urmatoarelor hirtii de valoare;
    - cecuri bancare;
    - actiuni si hirtii de valoare pentru banci de stat sau particulare si societati comerciale;
    - bonuri cantitati fixe pentru comercializarea produselor petroliere;
    - librete si obligatiuni C.E.C.;
    - tiparirea altor hirtii de valoare si cu regim special;
    - tiparirea altor lucrari poligrafice specifice domeniului de activitate.
    Art. 5
    Atributiile principale ale Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" pentru realizarea obiectului sau de activitate:
    5.1. asigura orientarea activitatii pentru dotarea cu masini si utilaje de inalta tehnicitate, in vederea realizarii biletelor de banca si hirtiilor de valoare la un nivel calitativ superior, asigurind totodata si protectia acestora contra falsificarilor;
    5.2. coordoneaza si asigura realizarea tuturor lucrarilor de intretinere si reparatii ale masinilor, utilajelor si instalatiilor din dotare in vederea asigurarii bunei desfasurari a activitatii de productie;
    5.3. pregateste si negociaza cu reprezentantii organelor competente, volumul si structura sortimentala a productiei si contractarea acesteia in conditiile asigurarii resurselor materiale prin repartitii sau direct de pe piata libera si din import;
    5.4. asigura programarea si urmarirea productiei contractate cu beneficiarii de stat si cu agentii economici privati, pentru respectarea termenelor contractuale;
    5.5. asigura desfacerea produselor realizate catre beneficiarii contractelor, conform clauzelor contractuale si a prevederilor legale;
    5.6. realizeaza importul de masini, utilaje si instalatii pentru retehnologizarea capacitatilor existente;
    5.7. pregateste executarea noilor obiective, retehnologizarea capacitatilor existente potrivit reglementarilor legale;
    5.8. urmareste si verifica modul de realizare a lucrarilor de investitii in vederea respectarii proiectelor de executie si asigura conditiile de punere in functiune a noilor utilaje si instalatii;
    5.9. stabileste si raspunde de aplicarea masurilor pentru protectia mediului inconjurator, precum si pentru protectia si securitatea muncii;
    5.10. organizeaza desfasurarea activitatilor de formare si perfectionare profesionala a salariatilor, cu precadere pentru meseriile si specialitatile unde exista un deficit de cadre calificate;
    5.11. asigura respectarea disciplinei muncii, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de catre intreg personalul, pe baza statutului personalului Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei", care se va elabora si aproba de catre consiliul de administratie al regiei autonome, avind in vedere prezentul regulament;
    5.12. asigura elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de credite si a altor surse de finantare, inclusiv pentru fonduri valutare;
    5 13. se ocupa de programarea si desfasurarea activitatii economico-financiare, intocmirea proiectelor de bugete, analiza executiei acestora si stabileste destinatia veniturilor conform legislatiei in vigoare;
    5.14. Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" efectueaza expertize privind autenticitatea bancnotelor romanesti si straine, care cu avizul Bancii Nationale a Romaniei se pun la dispozitia organelor judiciare sau de politie.

    CAP. 3
    Patrimoniul Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei"

    Art. 6
    Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" are un patrimoniu in valoare de 46.693 mii lei, conform datelor din bilantul incheiat la 31 decembrie 1990, ce se va corecta ulterior conform Hotaririi Guvernului nr. 945/1990.
    Art. 7
    Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate ea foloseste si dispune in mod autonom, in conditiile legii, de bunurile pe care le are in patrimoniu, pentru realizarea obiectului sau de activitate si beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.

    CAP. 4
    Structura Regiei autonome  "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei"

    Art. 8
    Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" isi aproba structura organizatorica si stabileste atributiile compartimentelor sale prin consiliul sau de administratie. De asemenea, consiliul de administratie stabileste relatiile dintre serviciile regiei, dintre regie si terti si acorda imputernicire de reprezentare in domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice si altele.
    Art. 9
    In cadrul regiei se pot constitui ateliere, formatii de lucru, servicii, precum si alte forme de organizare, in functie de necesitatea si volumul activitatilor, asigurindu-se prin aceasta bunul mers al activitatii de productie.

    CAP. 5
    Organele de conducere ale Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei"

    Art. 10
    Conducerea Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" se asigura prin:
    - consiliul de administratie;
    - director.
    Art. 11
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" se numeste prin ordin al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si este compus, conform prevederilor legii, din 7 persoane:
    - director - presedinte;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - 3 reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei;
    - ingineri, economisti, tehnicieni si juristi din domeniul de activitate al regiei.
    Art. 12
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare si hotaraste in toate problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sint date in competenta altor organe.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie se numesc pentru o perioada de 4 ani, iar jumatate din ei pot fi inlocuiti la fiecare doi ani.
    Art. 14
    Una si aceeasi persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administratie sau sa participe la societati comerciale cu care Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
    Art. 15
    Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile decurgind din aceasta calitate, ei sint platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate.
    Art. 16
    Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie, persoanele care au suferit condamnari pentru delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de incredere comis in dauna avutului obstesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala si cercetare abuziva si infractiuni contra pacii si omenirii.
    Art. 17
    Atributiile, raspunderile si competentele consiliului de administratie sint urmatoarele:
    17.1. aproba structura organizatorica si functionala a Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei";
    17.2. raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
    17.3. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la buget;
    17.4. propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;
    17.5. aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei". In situatiile in care cheltuielile depasesc veniturile, dispune promovarea documentatiei prevazute de legislatia in vigoare catre organele competente, spre aprobare;
    17.6. stabileste nivelurile de salarizare a personalului in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    17.7. stabileste imprumuturile pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora, impreuna cu banca creditoare;
    17.8. aproba instrainarea bunurilor mobile apartinind regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei;
    17.9. propune, negociaza si, dupa caz, stabileste preturi si tarife pentru produsele si prestatiile sale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    17.10. aproba documentatia pentru obtinerea fondului valutar necesar pentru importul de masini, utilaje, instalatii si materiale specifice activitatii de fabricare a biletelor de banca si altor hirtii de valoare;
    17.11. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice din tara si strainatate;
    17.12. asigura si raspunde de respectarea reglementarilor legale privind protectia mediului inconjurator;
    17.13. stabileste masuri pentru respectarea statutului personalului, disciplinei tehnologice, protectiei si securitatii muncii;
    17.14. asigura legatura permanenta cu sindicatele libere din cadrul regiei si cu reprezentantii salariatilor pentru rezolvarea operativa a problemelor ce apar, in scopul desfasurarii optime a procesului de productie;
    17.15. ia masuri, potrivit legii, pentru imputarea si recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajatilor unitatii;
    17.16. adopta orice alte hotariri si dispune masuri privind activitatea Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
    Art. 18
    Consiliul de administratie se intruneste in sesiuni ordinare o data pe luna, sau la cererea presedintelui ori a unei treimi din membrii sai, ori de cite ori este nevoie.
    Art. 19
    Pentru luarea anumitor decizii, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii pe baza de contract civil.
    Art. 20
    Directorul Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" este numit prin ordin al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 21
    Directorul Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" conduce activitatea curenta a acesteia si reprezinta regia in relatiile cu organele statului, precum si cu persoanele fizice sau juridice.
    Art. 22
    Anual, consiliul de administratie prezinta Bancii Nationale a Romaniei un raport asupra activitatii desfasurate de regie in perioada expirata si asupra programului de activitate pentru perioada in curs.

    CAP. 6
    Bugetul si administrarea acestuia, relatii financiare

    Art. 23
    Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" intocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor, care se comunica factorilor specializati si se publica in Monitorul Oficial.
    Art. 24
    Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" determina anual volumul de venit realizat, cheltuielile totale de efectuat si cota de impozit pe profit datorata bugetului statului, conform legii.
    Art. 25
    Partea de cheltuieli care depaseste nivelul veniturilor realizate se subventioneaza de la bugetul statului, conform prevederilor in vigoare.
    Art. 26
    Veniturile si cheltuielile Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar si cuprind la "Venituri" sumele provenite din activitatea curenta, iar la "Cheltuieli" valorile consumate pentru contractarea, aprovizionarea, manipularea, depozitarea, transportul si distribuirea produselor ce fac obiectul activitatii, incluzind cheltuielile cu amortizarea investitiilor si reparatiilor capitale, cu intretinerea si exploatarea utilajelor si instalatiilor, precum si rambursarea creditelor si dobinzilor.
    Art. 27
    Din veniturile realizate dupa acoperirea cheltuielilor Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" constituie fondul de rezerva si fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare pentru perfectionarea si recalificarea personalului angajat, precum si pentru constituirea fondului de premiere a personalului angajat, plateste impozitele, taxele, cotele de asigurari si securitate sociala si celelalte varsaminte prevazute de lege.
    Consiliul de administratie poate hotari si crearea altor fonduri in afara celor mentionate la alineatul precedent.
    Partea de venituri ramasa dupa constituirea fondurilor proprii si efectuarea platilor prevazute de lege reprezinta profitul net. Din acest profit o parte se utilizeaza pentru constituirea fondului de participare a angajatilor la profit, in limita prevederilor legale.
    Art. 28
    In situatia in care in cursul exercitiului financiar, veniturile nu sint suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei", pe baza calculelor de fundamentare, determina valoarea imprumuturilor necesare, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent.
    Art. 29
    Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate in limita competentelor ce-i sint acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finantare si determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investitii.
    Art. 30
    Operatiunile de incasari si plati ale Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" se efectueaza prin conturi deschise la Banca Comerciala Romana. Pentru necesitatile directe, Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" poate efectua operatiuni de incasari in lei si valuta prin casieria proprie.

    CAP. 7
    Relatii comerciale

    Art. 31
    Relatiile comerciale dintre Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" si terti se vor desfasura pe baze contractuale. In contracte se vor stipula clauze speciale de incheiere, executie si raspundere. Livrarea unor produse si efectuarea unor prestatii se pot face si direct catre populatie.
    Art. 32
    Preturile si tarifele pentru produsele si prestatiile executate de Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" se supun legilor si reglementarilor privind preturile.

    CAP. 8
    Dispozitii referitoare la personal

    Art. 33
    Personalul Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" este supus prevederilor statutului personalului aprobat de consiliul de administratie, precum si prevederilor regulamentelor si instructiunilor specifice anumitor locuri de munca.
    Prin statutul personalului se reglementeaza in principiu:
    - sistemul de ocupare a posturilor si de promovare;
    - formele de calificare si perfectionare ale personalului;
    - sistemul de incetare a raporturilor de munca;
    - indatoririle personalului pe niveluri ierarhice;
    - modul de aplicare a sanctiunilor;
    - sistemul propriu de salarizare;
    - sistemul de recompense;
    - alte prevederi specifice referitoare la protectia sociala a personalului.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 34
    Pentru asigurarea securitatii tezaurelor de bilete de banca si altor hirtii de valoare, precum si tezaurelor de hirtie speciala pentru tiparirea biletelor de banca si hirtiilor speciale filigranate, a materiilor prime si materialelor, precum si pentru preintimpinarea oricaror sustrageri, Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" va organiza paza inarmata proprie.
    Accesul persoanelor straine in cadrul Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administratie si cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 35
    Litigiile de orice fel in care este implicata Regia autonoma "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" sint de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Art. 36
    Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 231/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 231 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 231/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu