Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 222 din 19 mai 1997

privind organizarea si conducerea actiunilor de evacuare in cadrul protectiei civile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 109 din  2 iunie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Constitutiei Romaniei, ale Legii protectiei civile nr. 106/1996, ale Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata, si ale Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Principii generale

    Art. 1
    In scopul asigurarii protectiei populatiei, a bunurilor materiale si a valorilor culturale pe timp de razboi sau in alte situatii speciale, pentru prevenirea si diminuarea pierderilor in conditiile intrebuintarii de catre agresor a armelor nucleare, biologice, chimice, conventionale, a mijloacelor incendiare si in cazul producerii unor calamitati naturale sau catastrofe, se executa evacuarea unei parti din personalul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, al institutiilor publice si al agentilor economici, a unor categorii de cetateni, bunuri materiale si obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural national.
    Art. 2
    Prin evacuare, ca masura de protectie, se intelege scoaterea din orasele resedinta de judet, precum si din alte localitati, la nevoie, in timp de razboi sau in caz de dezastre, a unor institutii publice si agenti economici, categorii de populatie si bunuri materiale, in zone si localitati care asigura conditii de protectie a personalului, de functionare a institutiilor publice si a agentilor economici respectivi si protejarea valorilor materiale si culturale.
    Art. 3
    Actiunea de evacuare se desfasoara tinand seama de actiunile militare pentru apararea tarii, in conformitate cu prevederile hotararilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si ale actelor normative de protectie civila.
    Evacuarea in caz de dezastre se desfasoara, in functie de tipul de dezastre, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 4
    Evacuarea se executa tinand seama de:
    a) prevederile legale si masurile stabilite, referitoare la pregatirea populatiei, a economiei si a teritoriului pentru aparare;
    b) particularitatile de relief, dispunerea geografica, importanta economico-sociala si militara a judetelor, localitatilor, institutiilor publice si agentilor economici;
    c) asigurarea functionarii institutiilor publice si necesitatea continuarii productiei de aparare si a unor activitati sociale pe timp de razboi sau in caz de dezastre;
    d) posibilitatile de care dispun localitatile pentru asigurarea protectiei populatiei si a bunurilor materiale impotriva efectelor armelor nucleare, biologice, chimice si conventionale;
    e) amploarea distrugerilor produse de atacurile agresorului sau de dezastre;
    f) evolutia actiunilor militare.
    Art. 5
    Evacuarea se poate executa din:
    a) unele localitati urbane importante prevazute in hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;
    b) localitatile stabilite de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea Ministerului Apararii Nationale;
    c) raioanele probabile ale actiunilor de lupta a trupelor, in functie de evolutia actiunilor militare;
    d) localitatile dispuse in raioanele de risc nuclear major, de accident chimic sau in aval de constructiile hidrotehnice care prezinta pericol in exploatare, in cazul unor dezastre;
    Art. 6
    Evacuarea poate fi efectuata partial, din una sau mai multe localitati, simultan sau succesiv, in functie de situatia trecerii de la starea de pace la starea de razboi, de evolutia actiunilor militare sau a dezastrelor, precum si de posibilitatile de asigurare cu mijloace de transport.
    Art. 7
    In actiunea de evacuare se cuprind:
    a) personalul Presedintiei, Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si din unele institutii publice si agenti economici importanti, cu membrii de familie, care nu sunt incadrati in munca, si bunurile materiale necesare asigurarii continuitatii activitatii acestora;
    b) copiii, batranii si bolnavii, precum si alte categorii de cetateni care nu pot participa la actiuni militare sau in sprijinul acestora;
    c) bunuri materiale din patrimoniul cultural national, tezaurul Romaniei, documente arhivistice, tehnice, unele sectii de productie, agregate, utilaje-unicat, laboratoare, institute de cercetare importante pentru economia nationala;
    d) institutii publice si agentii economici propusi de autoritatile de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, care isi pot continua activitatea in alte localitati;
    e) depozite de produse alimentare, industriale, petroliere, farmaceutice si cerealiere;
    f) material rulant, nave si avioane din noduri importante de comunicatii, porturi si aeroporturi.
    Institutiile publice, agentii economici si bunurile prevazute la lit. c)-f) se evacueaza impreuna cu personalul minim de deservire, exploatare si intretinere.
    In caz de dezastre, vor fi cuprinse in actiunea de evacuare toate persoanele si o parte din bunurile materiale din localitatile dispuse in zonele de producere a acestora.
    Art. 8
    Timpul maxim de evacuare este urmatorul:
    a) 3 zile pentru autoritatile publice centrale si locale;
    b) 6 zile pentru institutii publice, agenti economici si populatie.
    Pentru evacuarea din municipiul Bucuresti, termenul este de 8 zile.
    In caz de dezastre, actiunea de evacuare incepe imediat dupa identificarea pericolului ori dupa producerea acestora.
    Art. 9
    Evacuarea se executa, de regula, pe teritoriul judetului respectiv, cu exceptia municipiului Bucuresti si a localitatilor din zona de frontiera, care se evacueaza si pe teritoriul altor judete.
    In caz de dezastre, se trece la evacuare pe teritoriul judetului (localitatii) respectiv in afara zonei afectate.
    Art. 10
    Localitatile, din care si in care se executa evacuarea, pe timp de razboi, se avizeaza de Ministerul Apararii Nationale, iar in caz de dezastre, evacuarea se executa in raioanele stabilite de catre comisiile judetene de aparare impotriva dezastrelor, mai putin pentru municipiul Bucuresti si localitatile din zona de frontiera, pentru care raioanele se stabilesc de catre Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor.

    Organizarea evacuarii
    Art. 11
    In situatiile de trecere de la starea de pace la starea de razboi si pe timpul actiunilor militare, trecerea la executarea evacuarii si succesiunea activitatilor se hotarasc de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea ministrului apararii nationale.
    Din municipiul Bucuresti se evacueaza 1/3 din personalul stabilit a incadra statele de functii, la razboi, ale Presedintiei, Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritati publice importante, impreuna cu membrii de familie neincadrati in munca, precum si bunuri materiale ce apartin acestora, pentru care se prevad trei variante de evacuare, in localitatile stabilite de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea Ministerului Apararii Nationale.
    Actiunea de evacuare in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Directiei generale a penitenciarelor din Ministerul Justitiei se executa potrivit specificului acestora. Membrii de familie ai cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, neincadrati in munca, se evacueaza potrivit planurilor intocmite la nivel de garnizoana, in stransa concordanta cu masurile de evacuare luate la nivelul localitatii respective. Membrii de familie, neincadrati in munca, ai personalului din structurile organizatorice ale celorlalte institutii se includ in planurile de evacuare proprii.
    Art. 12
    Se evacueaza 1/3 din personalul autoritatilor administratiei publice locale, stabilit a incadra statul de functii la razboi, in principiu, pe doua variante pentru fiecare dintre acestea.
    Centrele militare judetene, inspectoratele judetene de politie, sectiile judetene ale Serviciului Roman de Informatii si institutiile publice de interes judetean se evacueaza, de regula, in aceeasi localitate cu prefectura sau in localitati apropiate.
    Art. 13
    Din randul cetatenilor neincadrati in munca, a caror protectie este greu de realizat in localitatile respective, se evacueaza:
    a) persoanele internate in camine (case) de copii si batrani, impreuna cu personalul incadrat in aceste unitati;
    b) elevii din clasele V-VIII, impreuna cu unitatea scolara sau cu unul dintre membrii de familie;
    c) elevii de liceu, impreuna cu unitatea scolara si cu o parte din personalul didactic.
    Art. 14
    Organizarea evacuarii in caz de dezastre se executa in functie de tipul dezastrelor: cutremure, alunecari si prabusiri de teren, inundatii, fenomene meteorologice periculoase, epidemii, epizootii, accident chimic, biologic, nuclear, in subteran, avarii la constructii hidrotehnice si la conducte magistrale si urbane, incendii de masa si explozii, accidente majore la utilaje si instalatii tehnologice, accidente majore pe caile de comunicatii, caderi de obiecte cosmice, accidente majore si avarii mari la retele de instalatii si telecomunicatii.
    Planul de evacuare va fi intocmit de catre comisiile judetene de evacuare si va fi avizat de Comisia Centrala de Evacuare.
    Evacuarea in caz de dezastre se hotaraste de catre Comisia Guvernamentala de Aparare impotriva Dezastrelor, la propunerea comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre sau a comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor.

    Asigurarea actiunilor de evacuare
    Art. 15
    Masurile principale de asigurare a actiunilor de evacuare, la razboi sau in caz de dezastre, se stabilesc in planurile intocmite din timp de pace si cuprind, in principal, urmatoarele:
    a) executarea recunoasterii cailor de comunicatii si a raioanelor (localitatilor) in care se va executa evacuarea, pe diferite variante de transport (auto, pe caile ferate, naval, aerian etc.);
    b) cercetarea si siguranta transportului pe timpul executarii actiunii de evacuare;
    c) stabilirea de puncte de adunare, puncte de imbarcare, puncte de debarcare, puncte de primire si puncte de repartitie;
    d) logistica actiunilor de evacuare la razboi, care se asigura de catre institutiile publice si agentii economici propusi de catre Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, respectiv de serviciile de mobilizare a economiei si pregatirea teritoriului pentru aparare, iar la dezastre, de catre comisiile judetene de evacuare;
    e) asigurarea medicala pe timpul evacuarii;
    f) aprovizionarea personalului care se evacueaza, cu produse alimentare si industriale de prima necesitate;
    g) asigurarea pazei bunurilor, ordinii publice, fluentei circulatiei, evidentei populatiei, pe toata durata actiunilor de evacuare;
    h) protectia populatiei pe timpul executarii evacuarii.
    Art. 16
    Pentru executarea cercetarii si sigurantei pe timpul actiunilor de evacuare, unitatile Ministerului de Interne, unitatile, subunitatile si formatiunile de protectie civila vor constitui elemente de cercetare si siguranta specifice, care vor actiona, independent sau in cooperare, in raioanele, punctele si pe directiile in care se executa evacuarea.
    Institutiile publice si agentii economici care desfasoara activitati de evacuare vor lua masuri proprii de asigurare a acestei activitati.
    Art. 17
    Necesarul de mijloace de transport pentru evacuare se planifica si se asigura, la cerere, de catre ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si se cuprind in Planul de mobilizare a economiei nationale. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale intocmesc cererile cu necesarul de mijloace de transport, pe care le transmit Comandamentului Protectiei Civile, care le centralizeaza si le transmite la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale. Organele autoritatilor administratiei publice locale, institutiile publice si agentii economici transmit cererile cu necesarul de mijloace de transport la inspectoratele de protectie civila judetene, respectiv la Inspectoratul de Protectie Civila al Municipiului Bucuresti, care le transmit Serviciului de mobilizare a economiei si pregatirea teritoriului pentru aparare judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Cantitatile de carburanti si lubrifianti se asigura in acelasi mod ca si mijloacele de transport.
    Art. 18
    Asistenta medicala pe timpul executarii evacuarii, cat si in localitatile de evacuare se asigura de catre Ministerul Sanatatii, prin unitatile sanitar-teritoriale, Societatea Nationala de Cruce Rosie si formatiunile de specialitate ale protectiei civile.
    Masurile privind organizarea si asigurarea asistentei medicale a fortelor participante la actiunea de evacuare se stabilesc de catre fiecare comisie de evacuare si sunt cuprinse in planurile de cooperare dintre directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Societatea Nationala de Cruce Rosie si inspectoratele de protectie civila judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 19
    Aprovizionarea cu produse alimentare si industriale a populatiei evacuate se asigura, contra cost, de catre agentii economici, in limita normelor stabilite de Comisia Centrala de Evacuare, astfel:
    a) produse alimentare de prima necesitate pentru 1-3 zile, in functie de distanta de evacuare;
    b) articole de imbracaminte, incaltaminte, igiena personala si alte produse industriale, in functie de sezon.
    Art. 20
    Masurile de paza si ordine pe timpul executarii actiunilor din si in localitatile unde se executa evacuarea se realizeaza de catre organele Ministerului de Interne si se refera la:
    a) reguli de acces si de comportare in punctele de adunare, de imbarcare, de debarcare, de primire si de repartitie;
    b) evidenta salariatilor si a populatiei care se evacueaza;
    c) masuri pentru dirijarea circulatiei, asigurarea prioritatii si sigurantei pe timpul deplasarii coloanelor de evacuati;
    d) paza bunurilor materiale importante;
    e) masuri pentru prevenirea panicii si indrumarea populatiei la alarma spre locurile de adapostire.
    Masurile de paza si de ordine la evacuare pentru Presedintie, Parlament si Guvern, cat si in localitatile de evacuare a acestora, se realizeaza de catre organele Ministerului de Interne, in cooperare cu Serviciul de Protectie si Paza.
    Art. 21
    Protectia populatiei impotriva armelor nucleare, biologice si chimice pe timpul desfasurarii evacuarii se organizeaza in scopul prevenirii pierderilor umane si materiale, in punctele de adunare, de imbarcare, de debarcare, de primire, de repartitie si pe timpul transportului, si se refera la:
    a) prevenirea cu privire la pericolul atacului din aer si a contaminarii nucleare, biologice si chimice, prin instiintare si alarmare, care se va executa de catre unitatile si formatiunile de protectie civila;
    b) asigurarea adapostirii si protectia impotriva contaminarii nucleare, biologice si chimice, prin folosirea mijloacelor individuale de protectie si a proprietatilor naturale ale terenului;
    c) realizarea masurilor de mascare a actiunilor de evacuare.
    Art. 22
    Legaturile de comunicatii necesare conducerii actiunii de evacuare, desfasurarii evacuarii si activitatilor economico-sociale in localitatile de evacuare se asigura de catre Ministerul Comunicatiilor, cu avizul Ministerului Apararii Nationale.
    Legaturile fir si radio pentru Presedintie, Parlament, Guvern si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate si ale administratiei publice locale vor fi asigurate si de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

    CAP. 2
    Structura si componenta comisiilor de evacuare

    Art. 23
    Pentru conducerea actiunilor de evacuare se constituie Comisia Centrala de Evacuare, condusa de ministrul delegat pe langa primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala, din care fac parte secretari de stat de la Ministerul Finantelor, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicatiilor, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Invatamantului, Ministerul Sanatatii, Ministerul Culturii, Ministerul de Interne, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si prim-loctiitorul sefului Statului Major General.
    Comisia Centrala de Evacuare isi constituie un secretariat tehnic permanent, condus de comandantul Comandamentului Protectiei Civile.
    In teritoriu se constituie comisii de evacuare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conduse de subprefecti, din care fac parte specialisti din aparatul descentralizat al ministerelor si din aparatul consiliilor judetene, respectiv ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    Comisiile de evacuare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, isi constituie secretariate tehnice permanente, conduse de catre sefii inspectoratelor de protectie civila judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 24
    Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, mai putin cele nominalizate la art. 11 alin. 3, institutiile publice si agentii economici, nominalizati de inspectoratele de protectie civila, indiferent de forma de proprietate, vor organiza comisii de evacuare formate din 5-9 persoane cu functii de conducere pe linie de organizare-personal, plan-dezvoltare, planificare-productie, transporturi, productie speciala si inspectorul de protectie civila.

    CAP. 3
    Atributiile specifice ale comisiilor de evacuare

    Art. 25
    In timp de pace, comisia centrala de evacuare are urmatoarele atributii principale:
    a) fundamenteaza si propune Consiliului Suprem de Aparare a Tarii conceptia privind organizarea actiunii de evacuare;
    b) urmareste, coordoneaza si verifica activitatea de intocmire a planurilor de evacuare ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale;
    c) prezinta primului-ministru - seful protectiei civile in Romania - propuneri privind desfasurarea unor aplicatii si exercitii, la ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, in vederea antrenarii comisiilor de evacuare si verificarii aplicabilitatii masurilor prevazute in planul de evacuare;
    d) asigura transmiterea hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind trecerea la executarea evacuarii, la ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale;
    e) intocmeste si prezinta periodic Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si primului-ministru, prin Secretariatul tehnic permanent, rapoarte si sinteze cu privire la stadiul pregatirii si desfasurarii actiunii de evacuare a populatiei si a bunurilor materiale pe teritoriul tarii, la razboi si in caz de dezastre;
    f) aproba planurile de evacuare ale ministerelor, ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si ale institutiilor publice.
    Art. 26
    Comisia de evacuare de la ministere si de la celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale indeplineste urmatoarele atributii:
    a) intocmeste si actualizeaza planul de evacuare propriu al unitatilor subordonate sau coordonate si al institutiilor publice si le transmite spre avizare Comisiei Centrale de Evacuare prin Secretariatul tehnic permanent al acesteia;
    b) elaboreaza studii privind modalitati de evacuare pe timp de razboi sau in caz de dezastre;
    c) asigura corelarea actiunii de evacuare a institutiilor publice si a agentilor economici, pe care ii coordoneaza, cu prevederile planului de mobilizare si cu masurile stabilite de prefecturi;
    d) coordoneaza activitatile de evacuare si urmareste realizarea masurilor de asigurare a acestei actiuni cu mijloace de transport, asistenta medicala, protectie, paza, legaturi fir si radio si cu produse alimentare de stricta necesitate pentru durata evacuarii;
    e) avizeaza planul de evacuare al unitatilor subordonate sau pe care le coordoneaza;
    f) urmareste realizarea masurilor de asigurare a primirii, repartitiei, cazarii personalului si depozitarii bunurilor materiale;
    g) organizeaza, incadreaza si asigura functionarea punctelor de adunare, de imbarcare, de debarcare, de primire si de repartitie;
    h) executa periodic exercitii practice pentru verificarea aplicabilitatii prevederilor planului de evacuare, potrivit programelor elaborate de Comandamentul Protectiei Civile.
    Art. 27
    Comisiile de evacuare judetene, a municipiului Bucuresti si ale sectoarelor acestuia indeplinesc urmatoarele atributii:
    a) intocmesc si actualizeaza documentele planului de evacuare sau ale planului de primire si de repartitie, potrivit hotararilor Comisiei Centrale de Evacuare;
    b) controleaza si indruma intocmirea planurilor de evacuare la autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice si agentii economici care au sarcini de productie militara, indiferent de forma de proprietate;
    c) executa periodic aplicatii si exercitii practice pentru antrenarea comisiilor de evacuare si verificarea aplicabilitatii prevederilor planurilor de evacuare, conform planului Comandamentului Protectiei Civile;
    d) organizeaza, conduc si indruma desfasurarea evacuarii institutiilor publice, agentilor economici, populatiei, colectivitatilor de animale, bunurilor materiale si obiectelor culturale din localitatile stabilite;
    e) urmaresc realizarea masurilor de pregatire si de desfasurare a actiunilor de evacuare, de primire, de repartitie si de cazare a populatiei si de depozitare a bunurilor materiale;
    f) organizeaza, incadreaza si asigura functionarea punctelor de adunare, de imbarcare, de debarcare, de primire si de repartitie;
    g) realizeaza masurile de asigurare privind transportul populatiei, bunurilor materiale, colectivitatilor de animale, asistenta medicala, protectia, paza, ordinea, legaturile fir si radio si evidenta populatiei pe timpul executarii evacuarii in raioanele din si in care se executa aceasta;
    h) informeaza periodic pe seful protectiei civile al judetului si Comisia Centrala de Evacuare despre stadiul desfasurarii actiunilor de evacuare.
    Comisiile de evacuare judetene organizeaza comisii de evacuare in localitati, institutii publice si agenti economici cuprinsi in planurile de evacuare (primire).
    Presedintii acestor comisii sunt viceprimarii sau directorii adjuncti ai institutiilor publice si ai agentilor economici.
    Art. 28
    In scopul trecerii, la ordin, in timp scurt si in mod organizat, la executarea evacuarii, in functie de situatie, Comisia Centrala de Evacuare, comisiile de evacuare de la ministere, de la celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si comisiile de evacuare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si ale sectoarelor acestuia, intensifica pregatirea actiunilor de evacuare, fiind in masura sa puna in aplicare, in orice moment, planurile intocmite in acest scop.
    Art. 29
    Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Evacuare are urmatoarele atributii:
    a) fundamenteaza si supune spre aprobare Comisiei Centrale de Evacuare strategia nationala de evacuare;
    b) asigura organizarea unitara pe intreg teritoriul tarii a activitatii de evacuare, conform Legii protectiei civile nr. 106/1996;
    c) propune Comisiei Centrale de Evacuare punerea in aplicare a planurilor de evacuare;
    d) dupa instituirea starii de urgenta, coordoneaza, la nivel national sau pe mai multe judete, actiunile de evacuare;
    e) propune Guvernului includerea in bugetul de stat anual a fondurilor necesare evacuarii;
    f) initiaza elaborarea de acte normative privind evacuarea;
    g) instiinteaza Comisia Centrala de Evacuare asupra situatiilor create in teritoriu, printr-un sistem informational-decizional propriu;
    h) urmareste respectarea conventiilor internationale in domeniul evacuarii;
    i) urmareste indeplinirea masurilor stabilite in zonele de evacuare;
    j) avizeaza regulamentele comisiilor de evacuare si le supune spre aprobare;
    k) coordoneaza programele nationale de pregatire si planurile de evacuare;
    l) asigura informarea populatiei prin mijloacele de informare in masa despre iminenta punerii in aplicare a planurilor de evacuare.

    CAP. 4
    Finantarea activitatilor comisiilor de evacuare

    Art. 30
    Fondurile banesti pentru realizarea si desfasurarea activitatilor de evacuare la nivel national, judetean, al municipiului Bucuresti si al sectoarelor acestuia, al oraselor si comunelor se asigura conform prevederilor art. 71 din Legea protectiei civile nr. 106/1996.
    Fondurile banesti necesare realizarii masurilor de evacuare la institutiile publice si la agentii economici se asigura conform art. 72 din Legea protectiei civile nr. 106/1996.

              PRIM-MINISTRU
             VICTOR CIORBEA

                    Contrasemneaza:
                    Ministru delegat pe
                    langa primul-ministru
                    pentru coordonarea
                    Secretariatului General
                    al Guvernului si a
                    Departamentului pentru
                    Administratie Publica Locala,
                    Remus Opris

                    p. Ministrul apararii nationale,
                    Constantin Degeratu,
                    secretar de stat

                    Ministru de interne,
                    Gavril DejeuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 222/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 222 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 222/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu