Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.216 din 20.03.2012

privind accelerarea implementării obiectivelor de referinţă prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 29 martie 2012SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IComisia de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei Articolul 1(1) Pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor de referinţă cuprinse în Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 14 decembrie 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se înfiinţează Comisia de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei, denumită în continuare Comisia MCV.(2) Comisia MCV se înfiinţează prin reorganizarea comisiei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 79/2010 privind înfiinţarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei.(3) Comisia MCV prevăzută la alin. (1) este un organism interinstituţional, fără personalitate juridică, în coordonarea ministrului justiţiei. Articolul 2Comisia MCV are ca atribuţie evaluarea modalităţii în care toate instituţiile implicate în realizarea obiectivelor Mecanismului de cooperare şi verificare (MCV) îşi îndeplinesc sarcinile, potrivit competenţelor acestora, armonizarea eforturilor în cadrul MCV şi asigurarea dialogului şi cooperării între instituţiile implicate. Articolul 3(1) Comisia MCV este alcătuită din reprezentanţi ai următoarelor instituţii:a)Ministerul Justiţiei, la nivel de ministru; b)Ministerul Administraţiei şi Internelor, la nivel de ministru sau secretar de stat; c)Ministerul Afacerilor Externe, la nivel de ministru sau secretar de stat; d)Ministerul Finanţelor Publice, la nivel de ministru sau secretar de stat; e)Ministerul Afacerilor Europene, la nivel de ministru sau secretar de stat; f)Consiliul Superior al Magistraturii, la nivel de preşedinte sau vicepreşedinte; g)Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la nivel de preşedinte sau vicepreşedinte; h)Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la nivel de procuror general sau prim-adjunct al procurorului general; i)Direcţia Naţională Anticorupţie, la nivel de procuror-şef sau procuror-şef adjunct; j)Agenţia Naţională de Integritate, la nivel de preşedinte sau secretar general. (2) Lucrările Comisiei MCV sunt conduse de ministrul justiţiei şi au loc la sediul Ministerului Justiţiei.(3) Ministrul justiţiei poate invita la lucrările Comisiei MCV şi reprezentanţi din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, respectiv din cadrul Aparatului propriu de lucru al primului-ministru, reprezentanţi ai oricăror autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), precum şi reprezentanţi ai asociaţiilor de magistraţi, ai profesiilor juridice şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în problematica justiţiei sau a MCV. Articolul 4(1) Comisia MCV este convocată de ministrul justiţiei, din oficiu sau la cererea unui reprezentant al uneia din instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).(2) Comisia MCV se consideră întrunită în prezenţa reprezentanţilor a cel puţin 7 dintre instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1). Articolul 5(1) În realizarea atribuţiei prevăzute la art. 2, Comisia MCV poate adopta recomandări, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.(2) Recomandările se consemnează în minuta reuniunii Comisiei MCV în care au fost discutate.(3) Recomandările adoptate de Comisie vor fi puse în aplicare, cu celeritate, de instituţiile competente.(4) Instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) au obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei stadiul punerii în aplicare a recomandărilor adoptate la alin. (1). Articolul 6(1) Rapoartele de progres anuale şi interimare întocmite de instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi transmise Ministerului Justiţiei, în calitate de coordonator al Comisiei MCV, pentru a fi comunicate Comisiei Europene.(2) Ministrul justiţiei transmite Preşedintelui României şi primului-ministru rapoarte cu privire la activitatea Comisiei MCV, după fiecare şedinţa a acesteia. Capitolul IIGrupul de lucru interministerial pentru implementarea codurilor Articolul 7(1) Se înfiinţează Grupul de lucru interministerial pentru evaluarea şi monitorizarea pregătirii condiţiilor necesare aplicării Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, şi pregătirea intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi a legilor privind executarea pedepselor, denumit în continuare Grupul de lucru.(2) Grupul de lucru este constituit din:a)ministrul justiţiei; b)ministrul finanţelor publice; c)ministrul administraţiei şi internelor; d)un secretar de stat din cadrul Ministerului Justiţiei; e)un secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; f)un secretar de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Articolul 8(1) Grupul de lucru se întruneşte în şedinţă lunară şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea oricăruia dintre miniştri, la sediul ministerului care a solicitat convocarea şedinţei, pentru a stabili, a monitoriza şi a evalua măsurile logistice şi financiare necesare pentru asigurarea aplicării, respectiv pregătirea intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 7 alin. (1), precum şi pentru a evalua implementarea măsurilor stabilite în cadrul reuniunilor anterioare.(2) La reuniunile grupului, ministrul justiţiei va invita preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al României, cu statut de observatori, precum şi conducători ai altor instituţii cu competenţe în implementarea actelor normative prevăzute la art. 7 alin. (1).(3) Primul-ministru este informat de ministrul justiţiei cu privire la concluziile şedinţelor Grupului de lucru. Capitolul IIIDispoziţii comune Articolul 9(1) Secretariatul Comisiei MCV este asigurat de directorul Direcţiei afaceri europene, din cadrul Ministerului Justiţiei.(2) Secretariatul Grupului de lucru este asigurat de secretarul general al Ministerului Justiţiei.(3) Secretariatul transmite convocările instituţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 7 alin. (2).(4) Secretariatul întocmeşte minutele reuniunilor şi le transmite membrilor. Articolul 10Ministrul justiţiei are obligaţia de a-i informa ori de câte ori este necesar, în scris, pe Preşedintele României şi pe primul-ministru cu privire la recomandările adoptate de Comisia MCV şi de Grupul de lucru, precum şi la modalitatea de punere în aplicare a acestora. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 11Hotărârea Guvernului nr. 79/2010 privind înfiinţarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 15 februarie 2010, se abrogă. PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul justiţiei, Cătălin Marian Predoiu Ministrul administraţiei şi internelor, Gabriel Berca Ministrul afacerilor externe, Cristian Diaconescu Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban Ministrul finanţelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi
ANEXĂOBIECTIVELE DE REFERINŢĂ instituite în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare Potrivit art. 1 din Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 14 decembrie 2006, „în fiecare an, până la 31 martie cel târziu, iar în primul an la 31 martie 2007, România prezintă Comisiei un raport privind progresele realizate în vederea atingerii fiecăruia dintre obiectivele de referinţă enumerate în anexă“. Obiectivele de referinţă pe care România trebuie să le atingă, potrivit anexei la Decizia Comisiei 2006/928/CE sunt următoarele: 1. garantarea unui proces judiciar mai transparent şi mai eficient totodată, în special prin consolidarea capacităţilor şi a responsabilizării Consiliului Superior al Magistraturii. Raportarea şi evaluarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi penală; 2. înfiinţarea, conform celor prevăzute, a unei agenţii pentru integritate cu responsabilităţi în domeniul verificării patrimoniului, al incompatibilităţilor şi al potenţialelor conflicte de interese, precum şi cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor sancţiuni disuasive; 3. continuarea, în baza progreselor realizate deja, a unor anchete profesioniste şi imparţiale cu privire la acuzaţiile de corupţie la nivel înalt; 4. adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 216/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 216 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu