Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2155 din 30 noiembrie 2004

privind reorganizarea unor unitati de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii si silviculturii prin preluarea lor prin absorbtie de catre institutii de invatamant superior de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1221 din 20 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 7 alin. (1^4) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2003, aprobata si modificata prin Legea nr. 147/2004, si al art. 41 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Pietroasa, cu sediul in localitatea Pietroasele, judetul Buzau, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 512,64 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (2) Se aproba preluarea Fermei Istrita a Statiunii de Dezvoltare Pomicola Buzau, cu sediul in localitatea Istrita, judetul Buzau, unitate de cercetare-dezvoltare din cadrul Statiunii de Cercetare si Productie Pomicola Buzau aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 292,14 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Se aproba preluarea Fermei de Cercetare si Productie Agricola Stoenesti, cu sediul in localitatea Stoenesti, judetul Prahova, unitate de cercetare-dezvoltare din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea aflat in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 460,14 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 2
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Jucu, cu sediul in localitatea Jucu, judetul Cluj, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 1.390,24 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Manastur nr. 3, judetul Cluj, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 3
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Lugoj, cu sediul in localitatea Lugoj, judetul Timis, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 542,00 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara, cu sediul in municipiul Timisoara, Calea Aradului nr. 119, judetul Timis, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 4
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Caracal, cu sediul in localitatea Caracal, judetul Olt, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 2.597,48 ha, de catre Universitatea din Craiova, cu sediul in municipiul Craiova, str. Al. I. Cuza nr. 13, judetul Dolj, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 5
    Datele de identificare a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt prevazute in anexele nr. 1 - 4*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 6
    Unitatile de cercetare-dezvoltare preluate vor fi finantate din venituri proprii si din alte surse legal constituite si vor functiona ca structuri fara personalitate juridica ale institutiilor de invatamant superior de stat care le-au preluat.
    Art. 7
    Institutiile de invatamant superior de stat preiau toate drepturile si obligatiile unitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea prevederilor art. 22^2 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Bunurile imobile si mobile ale unitatilor de cercetare-dezvoltare se preiau de catre fiecare institutie de invatamant superior de stat nominalizata in anexele nr. 1 - 4, pe baza de protocol de predare-preluare incheiat, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 2004.
    Art. 9
    (1) Personalul existent in unitatile de cercetare-dezvoltare este preluat de institutiile de invatamant superior de stat, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Salarizarea personalului se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|1|Localitatea  |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 117423 |Cladire caramida|
| |Pietroasele, |Agriculturii,|Educatiei si |                 |(S+P+1+etaj)    |
| |jud. Buzau   |Padurilor si |Cercetarii   |                 |S = 1438 mp     |
| |             |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 117428 |Cladire centrala|
| |             |Rurale,      |Universitatea|                 |termica         |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |                 |S = 143 mp      |
| |             |Stiinte      |Agronomice si|nr. M.F.: 117429 |Cladire atelier |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |mecanic         |
| |             |Silvice      |Veterinara   |                 |S = 363 mp      |
| |             |"Gheorghe    |Bucuresti    |nr. M.F.: 117431 |Cladire crama   |
| |             |Ionescu-     |             |                 |S = 550 mp      |
| |             |Sisesti"     |             |nr. M.F.: 117433 |Cladire cantina |
| |             |Statiunea de |             |                 |S = 399 mp      |
| |             |Cercetare-   |             |nr. M.F.: 117435 |Combinat        |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |vinificatie cu  |
| |             |pentru       |             |                 |utilaje         |
| |             |Viticultura  |             |                 |incorporate     |
| |             |si           |             |                 |S = 1236 mp     |
| |             |Vinificatie  |             |nr. M.F.: 117438 |Cladire         |
| |             |Pietroasa    |             |                 |distilare       |
| |             |             |             |                 |S = 60 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117447 |Complex         |
| |             |             |             |                 |imbuteliere     |
| |             |             |             |                 |S = 365 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117450 |Cladire dormitor|
| |             |             |             |                 |scolar          |
| |             |             |             |                 |S = 264 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117453 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |nefamilisti     |
| |             |             |             |                 |(3 nivele)      |
| |             |             |             |                 |S = 1728 mp     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117457 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |(2 nivele+      |
| |             |             |             |                 |subsol)         |
| |             |             |             |                 |S = 528 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117460 |Hala metalica   |
| |             |             |             |                 |S = 450 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117462 |Dormitor        |
| |             |             |             |                 |muncitori (P+1) |
| |             |             |             |                 |S = 384 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117465 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |locuit+cantina  |
| |             |             |             |                 |S = 420 384 mp  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117469 |Bloc familisti  |
| |             |             |             |                 |(P+1)           |
| |             |             |             |                 |S = 973 384 mp  |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|2|Comuna       |Ministerul   |             |nr. M.F.: 115465 |Cladire         |
| |Sahateni,    |Agriculturii,|             |                 |dormitoare      |
| |jud. Buzau   |Padurilor si |             |                 |S = 1728 mp     |
| |             |Dezvoltarii  |             |nr. M.F.: 115490 |Cladire         |
| |             |Rurale,      |             |                 |dormitoare      |
| |             |Academia de  |             |                 |S = 450 mp      |
| |             |Stiinte      |             |nr. M.F.: 115494 |Magazii         |
| |             |Agricole si  |             |                 |depozitare      |
| |             |Silvice      |             |                 |produse         |
| |             |"Gheorghe    |             |                 |S = 764 mp      |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 115498 |Cladire anexe   |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 350 mp      |
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 115503 |Hala depozitare |
| |             |Cercetare-   |             |                 |S = 975 mp      |
| |             |Dezvoltare   |             |nr. M.F.: 115405 |Laboratoare,    |
| |             |pomicola     |             |                 |Magazii         |
| |             |Buzau, ferma |             |                 |S = 648 mp      |
| |             |Istrita      |             |nr. M.F.: 115411 |Corp cladire    |
| |             |             |             |                 |S = 82 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115416 |Magazii         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |                 |S = 1000 mp     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115420 |Rezervoare      |
| |             |             |             |                 |metalice 3 buc. |
| |             |             |             |                 |S = 260 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115426 |Atelier mecanic |
| |             |             |             |                 |S = 570 mp      |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|3|Comuna       |Ministerul   |             |nr. M.F.: 112322 |Locuinta 3      |
| |Stoienesti,  |Agriculturii,|             |                 |apartamente     |
| |jud. Prahova |Padurilor si |             |                 |S = 195 mp      |
| |             |Dezvoltarii  |             |nr. M.F.: 112333 |Locuinta 2      |
| |             |Rurale,      |             |                 |apartamente     |
| |             |Academia de  |             |                 |S = 143 mp      |
| |             |Stiinte      |             |nr. M.F.: 112607 |Uscator         |
| |             |Agricole si  |             |                 |S = 300 mp      |
| |             |Silvice      |             |nr. M.F.: 112611 |Local scolar    |
| |             |"Gheorghe    |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 112612 |Local dormitor  |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 700 mp      |
| |             |ICCPT        |             |                 |                |
| |             |Fundulea     |             |                 |                |
| |             |ferma de     |             |                 |                |
| |             |cercetare si |             |                 |                |
| |             |productie    |             |                 |                |
| |             |agricola     |             |                 |                |
| |             |Stoienesti   |             |                 |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |   (ha)       |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol (ha)|__________________________________________________|       |
|    |              |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si          |       |
|    |Vinificatie Pietroasa                                            |       |
|    |Pietroasele    Buzau              USAMV* Bucuresti               |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.35        0.00 |  0.35 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
|  2 |Ferma ISTRITA a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Buzau          |       |
|    |Istrita        Buzau              USAMV* Bucuresti               |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
|  3 |Ferma de Cercetare si Productie Agricola - Stoienesti            |       |
|    |Stoienesti     Prahova            USAMV* Bucuresti               |       |
|    |       0.00        0.00    0.00     0.00        0.00        0.00 |       |
|    |       0.00        0.00    0.00     0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara.

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  1 |117472|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si   |       |
|    |      |Vinificatie Pietroasa                                     |       |
|    |      |Pietroasele    Buzau          USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  452.98    41.82    4.18    0.00     401.11        5.87  |       |
|    |      |   59.31     0.00    8.36   33.98      16.90        0.07  | 512.99|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
|  2 |115510|Ferma ISTRITA a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Buzau   |       |
|    |      |Istria         Buzau          USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  277.64   141.54    2.31    0.00       0.00      133.79  |       |
|    |      |   15.28     3.50    0.00    6.85       4.93        0.00  | 292.92|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
|  3 |112624|Ferma de Cercetare si Productie Agricola - Stoienesti     |       |
|    |      |Stoienesti     Prahova        USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  454.84   454.84    0.00    0.00       0.00        0.00  |       |
|    |      |    5.30     0.00    0.00    1.00       4.30        0.00  | 460.14|
|____|______|__________________________________________________________|_______|

    ANEXA 2

                        DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|1|Comuna Jucu, |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 117208 |Grajd nr. 9     |
| |Comuna       |Agriculturii,|Educatiei si |nr. M.F.: 117210 |Grajd nr. 4     |
| |Apahida,     |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 117212 |Grajd nr. 10    |
| |Comuna       |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 117214 |Grajd nr. 5     |
| |Bontida      |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 117215 |Magazie cereale |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |nr. M.F.: 117218 |Bloc locuinte   |
| |             |Stiinte      |Agricole si  |                 |nr. 2           |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |6 ap            |
| |             |Silvice      |Veterinara   |nr. M.F.: 117219 |Grajd tineret   |
| |             |"Gheorghe    |Cluj-Napoca  |                 |nr. 3           |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 117222 |Statie pompe    |
| |             |Sisesti"     |             |nr. M.F.: 117224 |Grajd vaci nr. 7|
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 117225 |Cladire post    |
| |             |Cercetare-   |             |                 |trafo           |
| |             |Dezvoltare   |             |nr. M.F.: 117228 |Magazie         |
| |             |pentru       |             |                 |insectofungicide|
| |             |Pajisti Jucu |             |nr. M.F.: 117231 |Saivan ovine    |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117232 |Cladire sef     |
| |             |             |             |                 |sector cercetare|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117234 |Depozit de      |
| |             |             |             |                 |alimente cantina|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117236 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117242 |Cladire adm.    |
| |             |             |             |                 |Centru          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117244 |Cladire locuinta|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117246 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |tehnician       |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117248 |Cladire sef     |
| |             |             |             |                 |sector          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117249 |Cladire pavilion|
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117252 |Cladire camin   |
| |             |             |             |                 |cantina         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117254 |Fanar           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117256 |Magazie cereale |
| |             |             |             |                 |2 nivele        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117257 |Bucatarie       |
| |             |             |             |                 |furajera        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117258 |Cabina portar   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117259 |Puiernita       |
| |             |             |             |                 |incubator       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117262 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117263 |Grajd control   |
| |             |             |             |                 |porcine         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117265 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 6           |
| |             |             |             |                 |12 ap.          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117266 |Grajd vaci nr. 1|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117268 |Grajd vaci nr. 2|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117270 |Grajd vaci nr. 6|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117271 |Grajd vaci nr. 8|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117273 |Laptarie, filtru|
| |             |             |             |                 |sanitar         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117274 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 1           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117276 |Anexe           |
| |             |             |             |                 |gospodaresti    |
| |             |             |             |                 |grup social     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117277 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |nr. 1           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117278 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |nr. 2           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117279 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117280 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 5           |
| |             |             |             |                 |12 ap.          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117281 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 3, 6 ap.    |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117282 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117283 |Stationar       |
| |             |             |             |                 |infirmerie      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117284 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 4, 12 ap.   |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti JUCU            |       |
|    |Jucu           Cluj               USAMV* Cluj-Napoca             |       |
|    |      1301,60       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  1 |117286|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti JUCU     |       |
|    |      |Jucu           Cluj           USAMV*) Cluj-Napoca         |       |
|    |      | 1301.60   660.32  312.15  329.13       0.00        0.00  |       |
|    |      |   88.64    17.51    2.46   12.10      51.38        5.19  |1390.24|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara.

    ANEXA 3

                           DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|2|Municipiul   |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 104235 |Sera inmultitor |
| |Caransebes,  |Agriculturii,|Educatiei si |                 |S = 540 mp      |
| |jud.         |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 104249 |Magazie seminte |
| |Caras-Severin|Dezvoltarii  |pentru       |                 |S = 36 mp       |
| |             |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 104266 |Sopron sortat   |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |                 |fructe          |
| |             |Stiinte      |Agricole si  |nr. M.F.: 104276 |Hala sortare,   |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |depozitare      |
| |             |Silvice      |Veterinara a |                 |fructe          |
| |             |"Gheorghe    |Banatului    |                 |S = 231 mp      |
| |             |Ionescu-     |Timisoara    |nr. M.F.: 104331 |Magazie         |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 104332 |Camin           |
| |             |Cercetare-   |             |                 |nefamilisti     |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |S = 336 mp      |
| |             |pentru       |             |nr. M.F.: 104356 |Cladire cantina |
| |             |Pomicultura  |             |                 |S = 325 mp      |
| |             |pentru       |             |nr. M.F.: 104365 |Atelier mecanic |
| |             |Lugoj        |             |nr. M.F.: 104366 |Grup social     |
| |             |(Caransebes) |             |                 |administrativ   |
| |             |             |             |                 |S = 374 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104395 |Grup social     |
| |             |             |             |                 |administrativ   |
| |             |             |             |                 |S = 80 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104399 |Pavilion        |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |S = 680 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 121453 |Hala sortare    |
| |             |             |             |                 |S = 608 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104230 |Hala sortare,   |
| |             |             |             |                 |depozitare      |
| |             |             |             |                 |fructe          |
| |             |             |             |                 |S = 707 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104271 |Hala de altoit  |
| |             |             |             |                 |S = 264 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104286 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |insectofungicide|
| |             |             |             |                 |S = 144 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104291 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |insectofungicide|
| |             |             |             |                 |S = 295 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104341 |Cladire cantina |
| |             |             |             |                 |S = 196 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104347 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |                 |cercetare-      |
| |             |             |             |                 |dezvoltare      |
| |             |             |             |                 |S = 380 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104373 |Dormitor        |
| |             |             |             |                 |S = 196 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104378 |Cladire sediu   |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |dezvoltare      |
| |             |             |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104389 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |                 |caramida        |
| |             |             |             |                 |S = 205 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 121454 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |S = 250 mp      |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura LUGOJ       |       |
|    |(Caransebes)                                                     |       |
|    |Lugoj          Caras-Severin      USAMV* Timisoara               |       |
|    |        43.72       0.00    0.27    1.74        0.00       41.71 |       |
|    |         6.28       0.00    0.00    0.99        0.27        5.02 | 50.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  6 |104402|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura      |       |
|    |      |LUGOJ (Caransebes)                                        |       |
|    |      |Lugoj          Caras-Severin  USAMV*) Timisoara           |       |
|    |      |  456.20   177.63    1.28   12.91       0.00      264.38  |       |
|    |      |   35.80     6.56    3.09   18.43       6.76        0.96  | 492.00|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului.

    ANEXA 4

                          DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea din Craiova

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|4|Comuna       |Ministerului |Ministerul   |nr. M.F.: 107568 |Dormitor comun  |
| |Caracal,     |Agriculturii,|Educatiei si |nr. M.F.: 107504 |Crama           |
| |jud. Olt     |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 107487 |Cladire club    |
| |             |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 107488 |Grup social     |
| |             |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 107493 |Cladire de      |
| |             |Agentia      |din Craiova  |                 |locuit          |
| |             |Domeniilor   |             |nr. M.F.: 107495 |Sediu ferma     |
| |             |Statului in  |             |                 |Farcasele       |
| |             |concesionarea|             |nr. M.F.: 107502 |Locuinta        |
| |             |Statiunii de |             |                 |familisti       |
| |             |Cercetare-   |             |nr. M.F.: 107696 |Cladire         |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |administrativa  |
| |             |Caracal      |             |nr. M.F.: 107431 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107607 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107704 |Baraj Parau     |
| |             |             |             |                 |Caracal         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107713 |Hala pentru     |
| |             |             |             |                 |altoit          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107621 |Magazie depozit |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107611 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107517 |Remiza caramida |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107712 |Dependinte      |
| |             |             |             |                 |cladire canton  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107614 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107616 |Grajd stabulatie|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107608 |Atelier mecanic |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107699 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107689 |Grajd crese     |
| |             |             |             |                 |vitei           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107609 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107414 |Grajd cresa     |
| |             |             |             |                 |vitei           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107615 |Grajd bovine    |
| |             |             |             |                 |grase           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107439 |Locuinta stupina|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107619 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107622 |Constructie     |
| |             |             |             |                 |caramida        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107692 |Remiza masini   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107703 |Dormitor camere |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107706 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107612 |Crese vitei     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107393 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107427 |Grajd de animale|
| |             |             |             |                 |munca           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107425 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107380 |Grajd           |
| |             |             |             |                 |scroafe - vieri |
| |             |             |             |                 |monta           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107400 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107491 |Sera fortat vita|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107382 |Filtru sanitar  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107571 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107392 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107403 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107390 |Grajd cabaline  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107709 |Casa de locuit  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107384 |Platforma uscat |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107690 |Atelier         |
| |             |             |             |                 |gospodaresc     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107573 |Cantina sediu   |
| |             |             |             |                 |statiune        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107572 |Cantina sala    |
| |             |             |             |                 |mese, dormitor  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107566 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107519 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107518 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107714 |Camera bascula  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107702 |Camera poarta   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107700 |Cladire pod     |
| |             |             |             |                 |bascula         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107387 |Grup sanitar-   |
| |             |             |             |                 |veterinar       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107500 |Magazie drumuri |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107434 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107514 |Magazie         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107435 |Magazie cu      |
| |             |             |             |                 |sopron          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107438 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107688 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107455 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107486 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107511 |Magazie furaje  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107697 |Garaje auto     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107710 |Canton CFR dublu|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107707 |Statie          |
| |             |             |             |                 |Cond. Seminte   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107694 |Magazie sopron  |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107402 |Laborator       |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107506 |Dormitor comun  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107508 |Magazie sopron  |
| |             |             |             |                 |200 mp          |
| |             |             |             |nr. M.F: 107394  |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107575 |Remiza caramida |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107693 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107498 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  7 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola CARACAL               |       |
|    |Caracal        Olt                Universitatea Craiova          |       |
|    |         2.48       2.48    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  2.48 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  7 |107715|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola CARACAL        |       |
|    |      |Caracal        Olt            Universitatea Craiova       |       |
|    |      | 2492.00  2481.00   11.00    0.00       0.00        0.00  |       |
|    |      |  103.00    16.00    3.00   37.00      43.00        4.00  |2595.00|
|____|______|__________________________________________________________|_______|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2155/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2155 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu