Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2155 din 30 noiembrie 2004

privind reorganizarea unor unitati de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii si silviculturii prin preluarea lor prin absorbtie de catre institutii de invatamant superior de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1221 din 20 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 7 alin. (1^4) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2003, aprobata si modificata prin Legea nr. 147/2004, si al art. 41 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Pietroasa, cu sediul in localitatea Pietroasele, judetul Buzau, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 512,64 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (2) Se aproba preluarea Fermei Istrita a Statiunii de Dezvoltare Pomicola Buzau, cu sediul in localitatea Istrita, judetul Buzau, unitate de cercetare-dezvoltare din cadrul Statiunii de Cercetare si Productie Pomicola Buzau aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 292,14 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Se aproba preluarea Fermei de Cercetare si Productie Agricola Stoenesti, cu sediul in localitatea Stoenesti, judetul Prahova, unitate de cercetare-dezvoltare din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea aflat in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 460,14 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 2
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Jucu, cu sediul in localitatea Jucu, judetul Cluj, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 1.390,24 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Manastur nr. 3, judetul Cluj, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 3
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Lugoj, cu sediul in localitatea Lugoj, judetul Timis, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 542,00 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara, cu sediul in municipiul Timisoara, Calea Aradului nr. 119, judetul Timis, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 4
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Caracal, cu sediul in localitatea Caracal, judetul Olt, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 2.597,48 ha, de catre Universitatea din Craiova, cu sediul in municipiul Craiova, str. Al. I. Cuza nr. 13, judetul Dolj, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 5
    Datele de identificare a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt prevazute in anexele nr. 1 - 4*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 6
    Unitatile de cercetare-dezvoltare preluate vor fi finantate din venituri proprii si din alte surse legal constituite si vor functiona ca structuri fara personalitate juridica ale institutiilor de invatamant superior de stat care le-au preluat.
    Art. 7
    Institutiile de invatamant superior de stat preiau toate drepturile si obligatiile unitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea prevederilor art. 22^2 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Bunurile imobile si mobile ale unitatilor de cercetare-dezvoltare se preiau de catre fiecare institutie de invatamant superior de stat nominalizata in anexele nr. 1 - 4, pe baza de protocol de predare-preluare incheiat, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 2004.
    Art. 9
    (1) Personalul existent in unitatile de cercetare-dezvoltare este preluat de institutiile de invatamant superior de stat, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Salarizarea personalului se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|1|Localitatea  |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 117423 |Cladire caramida|
| |Pietroasele, |Agriculturii,|Educatiei si |                 |(S+P+1+etaj)    |
| |jud. Buzau   |Padurilor si |Cercetarii   |                 |S = 1438 mp     |
| |             |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 117428 |Cladire centrala|
| |             |Rurale,      |Universitatea|                 |termica         |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |                 |S = 143 mp      |
| |             |Stiinte      |Agronomice si|nr. M.F.: 117429 |Cladire atelier |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |mecanic         |
| |             |Silvice      |Veterinara   |                 |S = 363 mp      |
| |             |"Gheorghe    |Bucuresti    |nr. M.F.: 117431 |Cladire crama   |
| |             |Ionescu-     |             |                 |S = 550 mp      |
| |             |Sisesti"     |             |nr. M.F.: 117433 |Cladire cantina |
| |             |Statiunea de |             |                 |S = 399 mp      |
| |             |Cercetare-   |             |nr. M.F.: 117435 |Combinat        |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |vinificatie cu  |
| |             |pentru       |             |                 |utilaje         |
| |             |Viticultura  |             |                 |incorporate     |
| |             |si           |             |                 |S = 1236 mp     |
| |             |Vinificatie  |             |nr. M.F.: 117438 |Cladire         |
| |             |Pietroasa    |             |                 |distilare       |
| |             |             |             |                 |S = 60 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117447 |Complex         |
| |             |             |             |                 |imbuteliere     |
| |             |             |             |                 |S = 365 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117450 |Cladire dormitor|
| |             |             |             |                 |scolar          |
| |             |             |             |                 |S = 264 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117453 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |nefamilisti     |
| |             |             |             |                 |(3 nivele)      |
| |             |             |             |                 |S = 1728 mp     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117457 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |(2 nivele+      |
| |             |             |             |                 |subsol)         |
| |             |             |             |                 |S = 528 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117460 |Hala metalica   |
| |             |             |             |                 |S = 450 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117462 |Dormitor        |
| |             |             |             |                 |muncitori (P+1) |
| |             |             |             |                 |S = 384 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117465 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |locuit+cantina  |
| |             |             |             |                 |S = 420 384 mp  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117469 |Bloc familisti  |
| |             |             |             |                 |(P+1)           |
| |             |             |             |                 |S = 973 384 mp  |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|2|Comuna       |Ministerul   |             |nr. M.F.: 115465 |Cladire         |
| |Sahateni,    |Agriculturii,|             |                 |dormitoare      |
| |jud. Buzau   |Padurilor si |             |                 |S = 1728 mp     |
| |             |Dezvoltarii  |             |nr. M.F.: 115490 |Cladire         |
| |             |Rurale,      |             |                 |dormitoare      |
| |             |Academia de  |             |                 |S = 450 mp      |
| |             |Stiinte      |             |nr. M.F.: 115494 |Magazii         |
| |             |Agricole si  |             |                 |depozitare      |
| |             |Silvice      |             |                 |produse         |
| |             |"Gheorghe    |             |                 |S = 764 mp      |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 115498 |Cladire anexe   |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 350 mp      |
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 115503 |Hala depozitare |
| |             |Cercetare-   |             |                 |S = 975 mp      |
| |             |Dezvoltare   |             |nr. M.F.: 115405 |Laboratoare,    |
| |             |pomicola     |             |                 |Magazii         |
| |             |Buzau, ferma |             |                 |S = 648 mp      |
| |             |Istrita      |             |nr. M.F.: 115411 |Corp cladire    |
| |             |             |             |                 |S = 82 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115416 |Magazii         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |                 |S = 1000 mp     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115420 |Rezervoare      |
| |             |             |             |                 |metalice 3 buc. |
| |             |             |             |                 |S = 260 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115426 |Atelier mecanic |
| |             |             |             |                 |S = 570 mp      |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|3|Comuna       |Ministerul   |             |nr. M.F.: 112322 |Locuinta 3      |
| |Stoienesti,  |Agriculturii,|             |                 |apartamente     |
| |jud. Prahova |Padurilor si |             |                 |S = 195 mp      |
| |             |Dezvoltarii  |             |nr. M.F.: 112333 |Locuinta 2      |
| |             |Rurale,      |             |                 |apartamente     |
| |             |Academia de  |             |                 |S = 143 mp      |
| |             |Stiinte      |             |nr. M.F.: 112607 |Uscator         |
| |             |Agricole si  |             |                 |S = 300 mp      |
| |             |Silvice      |             |nr. M.F.: 112611 |Local scolar    |
| |             |"Gheorghe    |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 112612 |Local dormitor  |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 700 mp      |
| |             |ICCPT        |             |                 |                |
| |             |Fundulea     |             |                 |                |
| |             |ferma de     |             |                 |                |
| |             |cercetare si |             |                 |                |
| |             |productie    |             |                 |                |
| |             |agricola     |             |                 |                |
| |             |Stoienesti   |             |                 |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |   (ha)       |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol (ha)|__________________________________________________|       |
|    |              |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si          |       |
|    |Vinificatie Pietroasa                                            |       |
|    |Pietroasele    Buzau              USAMV* Bucuresti               |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.35        0.00 |  0.35 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
|  2 |Ferma ISTRITA a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Buzau          |       |
|    |Istrita        Buzau              USAMV* Bucuresti               |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
|  3 |Ferma de Cercetare si Productie Agricola - Stoienesti            |       |
|    |Stoienesti     Prahova            USAMV* Bucuresti               |       |
|    |       0.00        0.00    0.00     0.00        0.00        0.00 |       |
|    |       0.00        0.00    0.00     0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara.

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  1 |117472|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si   |       |
|    |      |Vinificatie Pietroasa                                     |       |
|    |      |Pietroasele    Buzau          USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  452.98    41.82    4.18    0.00     401.11        5.87  |       |
|    |      |   59.31     0.00    8.36   33.98      16.90        0.07  | 512.99|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
|  2 |115510|Ferma ISTRITA a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Buzau   |       |
|    |      |Istria         Buzau          USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  277.64   141.54    2.31    0.00       0.00      133.79  |       |
|    |      |   15.28     3.50    0.00    6.85       4.93        0.00  | 292.92|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
|  3 |112624|Ferma de Cercetare si Productie Agricola - Stoienesti     |       |
|    |      |Stoienesti     Prahova        USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  454.84   454.84    0.00    0.00       0.00        0.00  |       |
|    |      |    5.30     0.00    0.00    1.00       4.30        0.00  | 460.14|
|____|______|__________________________________________________________|_______|

    ANEXA 2

                        DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|1|Comuna Jucu, |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 117208 |Grajd nr. 9     |
| |Comuna       |Agriculturii,|Educatiei si |nr. M.F.: 117210 |Grajd nr. 4     |
| |Apahida,     |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 117212 |Grajd nr. 10    |
| |Comuna       |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 117214 |Grajd nr. 5     |
| |Bontida      |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 117215 |Magazie cereale |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |nr. M.F.: 117218 |Bloc locuinte   |
| |             |Stiinte      |Agricole si  |                 |nr. 2           |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |6 ap            |
| |             |Silvice      |Veterinara   |nr. M.F.: 117219 |Grajd tineret   |
| |             |"Gheorghe    |Cluj-Napoca  |                 |nr. 3           |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 117222 |Statie pompe    |
| |             |Sisesti"     |             |nr. M.F.: 117224 |Grajd vaci nr. 7|
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 117225 |Cladire post    |
| |             |Cercetare-   |             |                 |trafo           |
| |             |Dezvoltare   |             |nr. M.F.: 117228 |Magazie         |
| |             |pentru       |             |                 |insectofungicide|
| |             |Pajisti Jucu |             |nr. M.F.: 117231 |Saivan ovine    |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117232 |Cladire sef     |
| |             |             |             |                 |sector cercetare|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117234 |Depozit de      |
| |             |             |             |                 |alimente cantina|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117236 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117242 |Cladire adm.    |
| |             |             |             |                 |Centru          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117244 |Cladire locuinta|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117246 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |tehnician       |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117248 |Cladire sef     |
| |             |             |             |                 |sector          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117249 |Cladire pavilion|
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117252 |Cladire camin   |
| |             |             |             |                 |cantina         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117254 |Fanar           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117256 |Magazie cereale |
| |             |             |             |                 |2 nivele        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117257 |Bucatarie       |
| |             |             |             |                 |furajera        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117258 |Cabina portar   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117259 |Puiernita       |
| |             |             |             |                 |incubator       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117262 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117263 |Grajd control   |
| |             |             |             |                 |porcine         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117265 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 6           |
| |             |             |             |                 |12 ap.          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117266 |Grajd vaci nr. 1|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117268 |Grajd vaci nr. 2|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117270 |Grajd vaci nr. 6|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117271 |Grajd vaci nr. 8|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117273 |Laptarie, filtru|
| |             |             |             |                 |sanitar         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117274 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 1           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117276 |Anexe           |
| |             |             |             |                 |gospodaresti    |
| |             |             |             |                 |grup social     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117277 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |nr. 1           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117278 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |nr. 2           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117279 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117280 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 5           |
| |             |             |             |                 |12 ap.          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117281 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 3, 6 ap.    |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117282 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117283 |Stationar       |
| |             |             |             |                 |infirmerie      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117284 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 4, 12 ap.   |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti JUCU            |       |
|    |Jucu           Cluj               USAMV* Cluj-Napoca             |       |
|    |      1301,60       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  1 |117286|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti JUCU     |       |
|    |      |Jucu           Cluj           USAMV*) Cluj-Napoca         |       |
|    |      | 1301.60   660.32  312.15  329.13       0.00        0.00  |       |
|    |      |   88.64    17.51    2.46   12.10      51.38        5.19  |1390.24|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara.

    ANEXA 3

                           DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|2|Municipiul   |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 104235 |Sera inmultitor |
| |Caransebes,  |Agriculturii,|Educatiei si |                 |S = 540 mp      |
| |jud.         |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 104249 |Magazie seminte |
| |Caras-Severin|Dezvoltarii  |pentru       |                 |S = 36 mp       |
| |             |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 104266 |Sopron sortat   |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |                 |fructe          |
| |             |Stiinte      |Agricole si  |nr. M.F.: 104276 |Hala sortare,   |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |depozitare      |
| |             |Silvice      |Veterinara a |                 |fructe          |
| |             |"Gheorghe    |Banatului    |                 |S = 231 mp      |
| |             |Ionescu-     |Timisoara    |nr. M.F.: 104331 |Magazie         |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 104332 |Camin           |
| |             |Cercetare-   |             |                 |nefamilisti     |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |S = 336 mp      |
| |             |pentru       |             |nr. M.F.: 104356 |Cladire cantina |
| |             |Pomicultura  |             |                 |S = 325 mp      |
| |             |pentru       |             |nr. M.F.: 104365 |Atelier mecanic |
| |             |Lugoj        |             |nr. M.F.: 104366 |Grup social     |
| |             |(Caransebes) |             |                 |administrativ   |
| |             |             |             |                 |S = 374 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104395 |Grup social     |
| |             |             |             |                 |administrativ   |
| |             |             |             |                 |S = 80 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104399 |Pavilion        |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |S = 680 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 121453 |Hala sortare    |
| |             |             |             |                 |S = 608 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104230 |Hala sortare,   |
| |             |             |             |                 |depozitare      |
| |             |             |             |                 |fructe          |
| |             |             |             |                 |S = 707 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104271 |Hala de altoit  |
| |             |             |             |                 |S = 264 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104286 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |insectofungicide|
| |             |             |             |                 |S = 144 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104291 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |insectofungicide|
| |             |             |             |                 |S = 295 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104341 |Cladire cantina |
| |             |             |             |                 |S = 196 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104347 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |                 |cercetare-      |
| |             |             |             |                 |dezvoltare      |
| |             |             |             |                 |S = 380 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104373 |Dormitor        |
| |             |             |             |                 |S = 196 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104378 |Cladire sediu   |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |dezvoltare      |
| |             |             |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104389 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |                 |caramida        |
| |             |             |             |                 |S = 205 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 121454 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |S = 250 mp      |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura LUGOJ       |       |
|    |(Caransebes)                                                     |       |
|    |Lugoj          Caras-Severin      USAMV* Timisoara               |       |
|    |        43.72       0.00    0.27    1.74        0.00       41.71 |       |
|    |         6.28       0.00    0.00    0.99        0.27        5.02 | 50.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  6 |104402|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura      |       |
|    |      |LUGOJ (Caransebes)                                        |       |
|    |      |Lugoj          Caras-Severin  USAMV*) Timisoara           |       |
|    |      |  456.20   177.63    1.28   12.91       0.00      264.38  |       |
|    |      |   35.80     6.56    3.09   18.43       6.76        0.96  | 492.00|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului.

    ANEXA 4

                          DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea din Craiova

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|4|Comuna       |Ministerului |Ministerul   |nr. M.F.: 107568 |Dormitor comun  |
| |Caracal,     |Agriculturii,|Educatiei si |nr. M.F.: 107504 |Crama           |
| |jud. Olt     |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 107487 |Cladire club    |
| |             |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 107488 |Grup social     |
| |             |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 107493 |Cladire de      |
| |             |Agentia      |din Craiova  |                 |locuit          |
| |             |Domeniilor   |             |nr. M.F.: 107495 |Sediu ferma     |
| |             |Statului in  |             |                 |Farcasele       |
| |             |concesionarea|             |nr. M.F.: 107502 |Locuinta        |
| |             |Statiunii de |             |                 |familisti       |
| |             |Cercetare-   |             |nr. M.F.: 107696 |Cladire         |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |administrativa  |
| |             |Caracal      |             |nr. M.F.: 107431 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107607 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107704 |Baraj Parau     |
| |             |             |             |                 |Caracal         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107713 |Hala pentru     |
| |             |             |             |                 |altoit          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107621 |Magazie depozit |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107611 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107517 |Remiza caramida |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107712 |Dependinte      |
| |             |             |             |                 |cladire canton  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107614 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107616 |Grajd stabulatie|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107608 |Atelier mecanic |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107699 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107689 |Grajd crese     |
| |             |             |             |                 |vitei           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107609 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107414 |Grajd cresa     |
| |             |             |             |                 |vitei           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107615 |Grajd bovine    |
| |             |             |             |                 |grase           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107439 |Locuinta stupina|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107619 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107622 |Constructie     |
| |             |             |             |                 |caramida        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107692 |Remiza masini   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107703 |Dormitor camere |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107706 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107612 |Crese vitei     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107393 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107427 |Grajd de animale|
| |             |             |             |                 |munca           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107425 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107380 |Grajd           |
| |             |             |             |                 |scroafe - vieri |
| |             |             |             |                 |monta           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107400 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107491 |Sera fortat vita|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107382 |Filtru sanitar  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107571 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107392 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107403 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107390 |Grajd cabaline  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107709 |Casa de locuit  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107384 |Platforma uscat |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107690 |Atelier         |
| |             |             |             |                 |gospodaresc     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107573 |Cantina sediu   |
| |             |             |             |                 |statiune        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107572 |Cantina sala    |
| |             |             |             |                 |mese, dormitor  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107566 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107519 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107518 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107714 |Camera bascula  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107702 |Camera poarta   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107700 |Cladire pod     |
| |             |             |             |                 |bascula         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107387 |Grup sanitar-   |
| |             |             |             |                 |veterinar       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107500 |Magazie drumuri |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107434 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107514 |Magazie         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107435 |Magazie cu      |
| |             |             |             |                 |sopron          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107438 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107688 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107455 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107486 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107511 |Magazie furaje  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107697 |Garaje auto     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107710 |Canton CFR dublu|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107707 |Statie          |
| |             |             |             |                 |Cond. Seminte   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107694 |Magazie sopron  |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107402 |Laborator       |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107506 |Dormitor comun  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107508 |Magazie sopron  |
| |             |             |             |                 |200 mp          |
| |             |             |             |nr. M.F: 107394  |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107575 |Remiza caramida |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107693 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107498 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  7 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola CARACAL               |       |
|    |Caracal        Olt                Universitatea Craiova          |       |
|    |         2.48       2.48    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  2.48 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  7 |107715|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola CARACAL        |       |
|    |      |Caracal        Olt            Universitatea Craiova       |       |
|    |      | 2492.00  2481.00   11.00    0.00       0.00        0.00  |       |
|    |      |  103.00    16.00    3.00   37.00      43.00        4.00  |2595.00|
|____|______|__________________________________________________________|_______|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2155/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2155 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu