Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2155 din 30 noiembrie 2004

privind reorganizarea unor unitati de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii si silviculturii prin preluarea lor prin absorbtie de catre institutii de invatamant superior de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1221 din 20 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 7 alin. (1^4) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2003, aprobata si modificata prin Legea nr. 147/2004, si al art. 41 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Pietroasa, cu sediul in localitatea Pietroasele, judetul Buzau, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 512,64 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (2) Se aproba preluarea Fermei Istrita a Statiunii de Dezvoltare Pomicola Buzau, cu sediul in localitatea Istrita, judetul Buzau, unitate de cercetare-dezvoltare din cadrul Statiunii de Cercetare si Productie Pomicola Buzau aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 292,14 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Se aproba preluarea Fermei de Cercetare si Productie Agricola Stoenesti, cu sediul in localitatea Stoenesti, judetul Prahova, unitate de cercetare-dezvoltare din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea aflat in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 460,14 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 2
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Jucu, cu sediul in localitatea Jucu, judetul Cluj, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 1.390,24 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Manastur nr. 3, judetul Cluj, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 3
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Lugoj, cu sediul in localitatea Lugoj, judetul Timis, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 542,00 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara, cu sediul in municipiul Timisoara, Calea Aradului nr. 119, judetul Timis, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 4
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Caracal, cu sediul in localitatea Caracal, judetul Olt, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 2.597,48 ha, de catre Universitatea din Craiova, cu sediul in municipiul Craiova, str. Al. I. Cuza nr. 13, judetul Dolj, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 5
    Datele de identificare a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt prevazute in anexele nr. 1 - 4*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 6
    Unitatile de cercetare-dezvoltare preluate vor fi finantate din venituri proprii si din alte surse legal constituite si vor functiona ca structuri fara personalitate juridica ale institutiilor de invatamant superior de stat care le-au preluat.
    Art. 7
    Institutiile de invatamant superior de stat preiau toate drepturile si obligatiile unitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea prevederilor art. 22^2 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Bunurile imobile si mobile ale unitatilor de cercetare-dezvoltare se preiau de catre fiecare institutie de invatamant superior de stat nominalizata in anexele nr. 1 - 4, pe baza de protocol de predare-preluare incheiat, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 2004.
    Art. 9
    (1) Personalul existent in unitatile de cercetare-dezvoltare este preluat de institutiile de invatamant superior de stat, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Salarizarea personalului se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|1|Localitatea  |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 117423 |Cladire caramida|
| |Pietroasele, |Agriculturii,|Educatiei si |                 |(S+P+1+etaj)    |
| |jud. Buzau   |Padurilor si |Cercetarii   |                 |S = 1438 mp     |
| |             |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 117428 |Cladire centrala|
| |             |Rurale,      |Universitatea|                 |termica         |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |                 |S = 143 mp      |
| |             |Stiinte      |Agronomice si|nr. M.F.: 117429 |Cladire atelier |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |mecanic         |
| |             |Silvice      |Veterinara   |                 |S = 363 mp      |
| |             |"Gheorghe    |Bucuresti    |nr. M.F.: 117431 |Cladire crama   |
| |             |Ionescu-     |             |                 |S = 550 mp      |
| |             |Sisesti"     |             |nr. M.F.: 117433 |Cladire cantina |
| |             |Statiunea de |             |                 |S = 399 mp      |
| |             |Cercetare-   |             |nr. M.F.: 117435 |Combinat        |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |vinificatie cu  |
| |             |pentru       |             |                 |utilaje         |
| |             |Viticultura  |             |                 |incorporate     |
| |             |si           |             |                 |S = 1236 mp     |
| |             |Vinificatie  |             |nr. M.F.: 117438 |Cladire         |
| |             |Pietroasa    |             |                 |distilare       |
| |             |             |             |                 |S = 60 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117447 |Complex         |
| |             |             |             |                 |imbuteliere     |
| |             |             |             |                 |S = 365 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117450 |Cladire dormitor|
| |             |             |             |                 |scolar          |
| |             |             |             |                 |S = 264 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117453 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |nefamilisti     |
| |             |             |             |                 |(3 nivele)      |
| |             |             |             |                 |S = 1728 mp     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117457 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |(2 nivele+      |
| |             |             |             |                 |subsol)         |
| |             |             |             |                 |S = 528 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117460 |Hala metalica   |
| |             |             |             |                 |S = 450 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117462 |Dormitor        |
| |             |             |             |                 |muncitori (P+1) |
| |             |             |             |                 |S = 384 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117465 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |locuit+cantina  |
| |             |             |             |                 |S = 420 384 mp  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117469 |Bloc familisti  |
| |             |             |             |                 |(P+1)           |
| |             |             |             |                 |S = 973 384 mp  |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|2|Comuna       |Ministerul   |             |nr. M.F.: 115465 |Cladire         |
| |Sahateni,    |Agriculturii,|             |                 |dormitoare      |
| |jud. Buzau   |Padurilor si |             |                 |S = 1728 mp     |
| |             |Dezvoltarii  |             |nr. M.F.: 115490 |Cladire         |
| |             |Rurale,      |             |                 |dormitoare      |
| |             |Academia de  |             |                 |S = 450 mp      |
| |             |Stiinte      |             |nr. M.F.: 115494 |Magazii         |
| |             |Agricole si  |             |                 |depozitare      |
| |             |Silvice      |             |                 |produse         |
| |             |"Gheorghe    |             |                 |S = 764 mp      |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 115498 |Cladire anexe   |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 350 mp      |
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 115503 |Hala depozitare |
| |             |Cercetare-   |             |                 |S = 975 mp      |
| |             |Dezvoltare   |             |nr. M.F.: 115405 |Laboratoare,    |
| |             |pomicola     |             |                 |Magazii         |
| |             |Buzau, ferma |             |                 |S = 648 mp      |
| |             |Istrita      |             |nr. M.F.: 115411 |Corp cladire    |
| |             |             |             |                 |S = 82 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115416 |Magazii         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |                 |S = 1000 mp     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115420 |Rezervoare      |
| |             |             |             |                 |metalice 3 buc. |
| |             |             |             |                 |S = 260 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115426 |Atelier mecanic |
| |             |             |             |                 |S = 570 mp      |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|3|Comuna       |Ministerul   |             |nr. M.F.: 112322 |Locuinta 3      |
| |Stoienesti,  |Agriculturii,|             |                 |apartamente     |
| |jud. Prahova |Padurilor si |             |                 |S = 195 mp      |
| |             |Dezvoltarii  |             |nr. M.F.: 112333 |Locuinta 2      |
| |             |Rurale,      |             |                 |apartamente     |
| |             |Academia de  |             |                 |S = 143 mp      |
| |             |Stiinte      |             |nr. M.F.: 112607 |Uscator         |
| |             |Agricole si  |             |                 |S = 300 mp      |
| |             |Silvice      |             |nr. M.F.: 112611 |Local scolar    |
| |             |"Gheorghe    |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 112612 |Local dormitor  |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 700 mp      |
| |             |ICCPT        |             |                 |                |
| |             |Fundulea     |             |                 |                |
| |             |ferma de     |             |                 |                |
| |             |cercetare si |             |                 |                |
| |             |productie    |             |                 |                |
| |             |agricola     |             |                 |                |
| |             |Stoienesti   |             |                 |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |   (ha)       |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol (ha)|__________________________________________________|       |
|    |              |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si          |       |
|    |Vinificatie Pietroasa                                            |       |
|    |Pietroasele    Buzau              USAMV* Bucuresti               |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.35        0.00 |  0.35 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
|  2 |Ferma ISTRITA a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Buzau          |       |
|    |Istrita        Buzau              USAMV* Bucuresti               |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
|  3 |Ferma de Cercetare si Productie Agricola - Stoienesti            |       |
|    |Stoienesti     Prahova            USAMV* Bucuresti               |       |
|    |       0.00        0.00    0.00     0.00        0.00        0.00 |       |
|    |       0.00        0.00    0.00     0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara.

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  1 |117472|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si   |       |
|    |      |Vinificatie Pietroasa                                     |       |
|    |      |Pietroasele    Buzau          USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  452.98    41.82    4.18    0.00     401.11        5.87  |       |
|    |      |   59.31     0.00    8.36   33.98      16.90        0.07  | 512.99|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
|  2 |115510|Ferma ISTRITA a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Buzau   |       |
|    |      |Istria         Buzau          USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  277.64   141.54    2.31    0.00       0.00      133.79  |       |
|    |      |   15.28     3.50    0.00    6.85       4.93        0.00  | 292.92|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
|  3 |112624|Ferma de Cercetare si Productie Agricola - Stoienesti     |       |
|    |      |Stoienesti     Prahova        USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  454.84   454.84    0.00    0.00       0.00        0.00  |       |
|    |      |    5.30     0.00    0.00    1.00       4.30        0.00  | 460.14|
|____|______|__________________________________________________________|_______|

    ANEXA 2

                        DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|1|Comuna Jucu, |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 117208 |Grajd nr. 9     |
| |Comuna       |Agriculturii,|Educatiei si |nr. M.F.: 117210 |Grajd nr. 4     |
| |Apahida,     |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 117212 |Grajd nr. 10    |
| |Comuna       |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 117214 |Grajd nr. 5     |
| |Bontida      |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 117215 |Magazie cereale |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |nr. M.F.: 117218 |Bloc locuinte   |
| |             |Stiinte      |Agricole si  |                 |nr. 2           |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |6 ap            |
| |             |Silvice      |Veterinara   |nr. M.F.: 117219 |Grajd tineret   |
| |             |"Gheorghe    |Cluj-Napoca  |                 |nr. 3           |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 117222 |Statie pompe    |
| |             |Sisesti"     |             |nr. M.F.: 117224 |Grajd vaci nr. 7|
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 117225 |Cladire post    |
| |             |Cercetare-   |             |                 |trafo           |
| |             |Dezvoltare   |             |nr. M.F.: 117228 |Magazie         |
| |             |pentru       |             |                 |insectofungicide|
| |             |Pajisti Jucu |             |nr. M.F.: 117231 |Saivan ovine    |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117232 |Cladire sef     |
| |             |             |             |                 |sector cercetare|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117234 |Depozit de      |
| |             |             |             |                 |alimente cantina|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117236 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117242 |Cladire adm.    |
| |             |             |             |                 |Centru          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117244 |Cladire locuinta|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117246 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |tehnician       |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117248 |Cladire sef     |
| |             |             |             |                 |sector          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117249 |Cladire pavilion|
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117252 |Cladire camin   |
| |             |             |             |                 |cantina         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117254 |Fanar           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117256 |Magazie cereale |
| |             |             |             |                 |2 nivele        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117257 |Bucatarie       |
| |             |             |             |                 |furajera        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117258 |Cabina portar   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117259 |Puiernita       |
| |             |             |             |                 |incubator       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117262 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117263 |Grajd control   |
| |             |             |             |                 |porcine         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117265 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 6           |
| |             |             |             |                 |12 ap.          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117266 |Grajd vaci nr. 1|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117268 |Grajd vaci nr. 2|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117270 |Grajd vaci nr. 6|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117271 |Grajd vaci nr. 8|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117273 |Laptarie, filtru|
| |             |             |             |                 |sanitar         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117274 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 1           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117276 |Anexe           |
| |             |             |             |                 |gospodaresti    |
| |             |             |             |                 |grup social     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117277 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |nr. 1           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117278 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |nr. 2           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117279 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117280 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 5           |
| |             |             |             |                 |12 ap.          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117281 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 3, 6 ap.    |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117282 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117283 |Stationar       |
| |             |             |             |                 |infirmerie      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117284 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 4, 12 ap.   |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti JUCU            |       |
|    |Jucu           Cluj               USAMV* Cluj-Napoca             |       |
|    |      1301,60       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  1 |117286|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti JUCU     |       |
|    |      |Jucu           Cluj           USAMV*) Cluj-Napoca         |       |
|    |      | 1301.60   660.32  312.15  329.13       0.00        0.00  |       |
|    |      |   88.64    17.51    2.46   12.10      51.38        5.19  |1390.24|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara.

    ANEXA 3

                           DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|2|Municipiul   |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 104235 |Sera inmultitor |
| |Caransebes,  |Agriculturii,|Educatiei si |                 |S = 540 mp      |
| |jud.         |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 104249 |Magazie seminte |
| |Caras-Severin|Dezvoltarii  |pentru       |                 |S = 36 mp       |
| |             |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 104266 |Sopron sortat   |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |                 |fructe          |
| |             |Stiinte      |Agricole si  |nr. M.F.: 104276 |Hala sortare,   |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |depozitare      |
| |             |Silvice      |Veterinara a |                 |fructe          |
| |             |"Gheorghe    |Banatului    |                 |S = 231 mp      |
| |             |Ionescu-     |Timisoara    |nr. M.F.: 104331 |Magazie         |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 104332 |Camin           |
| |             |Cercetare-   |             |                 |nefamilisti     |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |S = 336 mp      |
| |             |pentru       |             |nr. M.F.: 104356 |Cladire cantina |
| |             |Pomicultura  |             |                 |S = 325 mp      |
| |             |pentru       |             |nr. M.F.: 104365 |Atelier mecanic |
| |             |Lugoj        |             |nr. M.F.: 104366 |Grup social     |
| |             |(Caransebes) |             |                 |administrativ   |
| |             |             |             |                 |S = 374 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104395 |Grup social     |
| |             |             |             |                 |administrativ   |
| |             |             |             |                 |S = 80 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104399 |Pavilion        |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |S = 680 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 121453 |Hala sortare    |
| |             |             |             |                 |S = 608 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104230 |Hala sortare,   |
| |             |             |             |                 |depozitare      |
| |             |             |             |                 |fructe          |
| |             |             |             |                 |S = 707 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104271 |Hala de altoit  |
| |             |             |             |                 |S = 264 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104286 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |insectofungicide|
| |             |             |             |                 |S = 144 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104291 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |insectofungicide|
| |             |             |             |                 |S = 295 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104341 |Cladire cantina |
| |             |             |             |                 |S = 196 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104347 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |                 |cercetare-      |
| |             |             |             |                 |dezvoltare      |
| |             |             |             |                 |S = 380 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104373 |Dormitor        |
| |             |             |             |                 |S = 196 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104378 |Cladire sediu   |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |dezvoltare      |
| |             |             |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104389 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |                 |caramida        |
| |             |             |             |                 |S = 205 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 121454 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |S = 250 mp      |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura LUGOJ       |       |
|    |(Caransebes)                                                     |       |
|    |Lugoj          Caras-Severin      USAMV* Timisoara               |       |
|    |        43.72       0.00    0.27    1.74        0.00       41.71 |       |
|    |         6.28       0.00    0.00    0.99        0.27        5.02 | 50.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  6 |104402|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura      |       |
|    |      |LUGOJ (Caransebes)                                        |       |
|    |      |Lugoj          Caras-Severin  USAMV*) Timisoara           |       |
|    |      |  456.20   177.63    1.28   12.91       0.00      264.38  |       |
|    |      |   35.80     6.56    3.09   18.43       6.76        0.96  | 492.00|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului.

    ANEXA 4

                          DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea din Craiova

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|4|Comuna       |Ministerului |Ministerul   |nr. M.F.: 107568 |Dormitor comun  |
| |Caracal,     |Agriculturii,|Educatiei si |nr. M.F.: 107504 |Crama           |
| |jud. Olt     |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 107487 |Cladire club    |
| |             |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 107488 |Grup social     |
| |             |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 107493 |Cladire de      |
| |             |Agentia      |din Craiova  |                 |locuit          |
| |             |Domeniilor   |             |nr. M.F.: 107495 |Sediu ferma     |
| |             |Statului in  |             |                 |Farcasele       |
| |             |concesionarea|             |nr. M.F.: 107502 |Locuinta        |
| |             |Statiunii de |             |                 |familisti       |
| |             |Cercetare-   |             |nr. M.F.: 107696 |Cladire         |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |administrativa  |
| |             |Caracal      |             |nr. M.F.: 107431 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107607 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107704 |Baraj Parau     |
| |             |             |             |                 |Caracal         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107713 |Hala pentru     |
| |             |             |             |                 |altoit          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107621 |Magazie depozit |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107611 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107517 |Remiza caramida |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107712 |Dependinte      |
| |             |             |             |                 |cladire canton  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107614 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107616 |Grajd stabulatie|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107608 |Atelier mecanic |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107699 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107689 |Grajd crese     |
| |             |             |             |                 |vitei           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107609 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107414 |Grajd cresa     |
| |             |             |             |                 |vitei           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107615 |Grajd bovine    |
| |             |             |             |                 |grase           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107439 |Locuinta stupina|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107619 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107622 |Constructie     |
| |             |             |             |                 |caramida        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107692 |Remiza masini   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107703 |Dormitor camere |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107706 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107612 |Crese vitei     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107393 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107427 |Grajd de animale|
| |             |             |             |                 |munca           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107425 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107380 |Grajd           |
| |             |             |             |                 |scroafe - vieri |
| |             |             |             |                 |monta           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107400 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107491 |Sera fortat vita|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107382 |Filtru sanitar  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107571 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107392 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107403 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107390 |Grajd cabaline  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107709 |Casa de locuit  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107384 |Platforma uscat |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107690 |Atelier         |
| |             |             |             |                 |gospodaresc     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107573 |Cantina sediu   |
| |             |             |             |                 |statiune        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107572 |Cantina sala    |
| |             |             |             |                 |mese, dormitor  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107566 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107519 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107518 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107714 |Camera bascula  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107702 |Camera poarta   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107700 |Cladire pod     |
| |             |             |             |                 |bascula         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107387 |Grup sanitar-   |
| |             |             |             |                 |veterinar       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107500 |Magazie drumuri |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107434 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107514 |Magazie         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107435 |Magazie cu      |
| |             |             |             |                 |sopron          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107438 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107688 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107455 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107486 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107511 |Magazie furaje  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107697 |Garaje auto     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107710 |Canton CFR dublu|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107707 |Statie          |
| |             |             |             |                 |Cond. Seminte   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107694 |Magazie sopron  |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107402 |Laborator       |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107506 |Dormitor comun  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107508 |Magazie sopron  |
| |             |             |             |                 |200 mp          |
| |             |             |             |nr. M.F: 107394  |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107575 |Remiza caramida |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107693 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107498 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  7 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola CARACAL               |       |
|    |Caracal        Olt                Universitatea Craiova          |       |
|    |         2.48       2.48    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  2.48 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  7 |107715|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola CARACAL        |       |
|    |      |Caracal        Olt            Universitatea Craiova       |       |
|    |      | 2492.00  2481.00   11.00    0.00       0.00        0.00  |       |
|    |      |  103.00    16.00    3.00   37.00      43.00        4.00  |2595.00|
|____|______|__________________________________________________________|_______|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2155/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2155 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu