Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2155 din 30 noiembrie 2004

privind reorganizarea unor unitati de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii si silviculturii prin preluarea lor prin absorbtie de catre institutii de invatamant superior de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1221 din 20 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 7 alin. (1^4) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2003, aprobata si modificata prin Legea nr. 147/2004, si al art. 41 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Pietroasa, cu sediul in localitatea Pietroasele, judetul Buzau, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 512,64 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (2) Se aproba preluarea Fermei Istrita a Statiunii de Dezvoltare Pomicola Buzau, cu sediul in localitatea Istrita, judetul Buzau, unitate de cercetare-dezvoltare din cadrul Statiunii de Cercetare si Productie Pomicola Buzau aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 292,14 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Se aproba preluarea Fermei de Cercetare si Productie Agricola Stoenesti, cu sediul in localitatea Stoenesti, judetul Prahova, unitate de cercetare-dezvoltare din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea aflat in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 460,14 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 2
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Jucu, cu sediul in localitatea Jucu, judetul Cluj, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 1.390,24 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Manastur nr. 3, judetul Cluj, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 3
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Lugoj, cu sediul in localitatea Lugoj, judetul Timis, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 542,00 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara, cu sediul in municipiul Timisoara, Calea Aradului nr. 119, judetul Timis, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 4
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Caracal, cu sediul in localitatea Caracal, judetul Olt, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 2.597,48 ha, de catre Universitatea din Craiova, cu sediul in municipiul Craiova, str. Al. I. Cuza nr. 13, judetul Dolj, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 5
    Datele de identificare a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt prevazute in anexele nr. 1 - 4*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 6
    Unitatile de cercetare-dezvoltare preluate vor fi finantate din venituri proprii si din alte surse legal constituite si vor functiona ca structuri fara personalitate juridica ale institutiilor de invatamant superior de stat care le-au preluat.
    Art. 7
    Institutiile de invatamant superior de stat preiau toate drepturile si obligatiile unitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea prevederilor art. 22^2 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Bunurile imobile si mobile ale unitatilor de cercetare-dezvoltare se preiau de catre fiecare institutie de invatamant superior de stat nominalizata in anexele nr. 1 - 4, pe baza de protocol de predare-preluare incheiat, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 2004.
    Art. 9
    (1) Personalul existent in unitatile de cercetare-dezvoltare este preluat de institutiile de invatamant superior de stat, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Salarizarea personalului se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|1|Localitatea  |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 117423 |Cladire caramida|
| |Pietroasele, |Agriculturii,|Educatiei si |                 |(S+P+1+etaj)    |
| |jud. Buzau   |Padurilor si |Cercetarii   |                 |S = 1438 mp     |
| |             |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 117428 |Cladire centrala|
| |             |Rurale,      |Universitatea|                 |termica         |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |                 |S = 143 mp      |
| |             |Stiinte      |Agronomice si|nr. M.F.: 117429 |Cladire atelier |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |mecanic         |
| |             |Silvice      |Veterinara   |                 |S = 363 mp      |
| |             |"Gheorghe    |Bucuresti    |nr. M.F.: 117431 |Cladire crama   |
| |             |Ionescu-     |             |                 |S = 550 mp      |
| |             |Sisesti"     |             |nr. M.F.: 117433 |Cladire cantina |
| |             |Statiunea de |             |                 |S = 399 mp      |
| |             |Cercetare-   |             |nr. M.F.: 117435 |Combinat        |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |vinificatie cu  |
| |             |pentru       |             |                 |utilaje         |
| |             |Viticultura  |             |                 |incorporate     |
| |             |si           |             |                 |S = 1236 mp     |
| |             |Vinificatie  |             |nr. M.F.: 117438 |Cladire         |
| |             |Pietroasa    |             |                 |distilare       |
| |             |             |             |                 |S = 60 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117447 |Complex         |
| |             |             |             |                 |imbuteliere     |
| |             |             |             |                 |S = 365 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117450 |Cladire dormitor|
| |             |             |             |                 |scolar          |
| |             |             |             |                 |S = 264 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117453 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |nefamilisti     |
| |             |             |             |                 |(3 nivele)      |
| |             |             |             |                 |S = 1728 mp     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117457 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |(2 nivele+      |
| |             |             |             |                 |subsol)         |
| |             |             |             |                 |S = 528 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117460 |Hala metalica   |
| |             |             |             |                 |S = 450 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117462 |Dormitor        |
| |             |             |             |                 |muncitori (P+1) |
| |             |             |             |                 |S = 384 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117465 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |locuit+cantina  |
| |             |             |             |                 |S = 420 384 mp  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117469 |Bloc familisti  |
| |             |             |             |                 |(P+1)           |
| |             |             |             |                 |S = 973 384 mp  |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|2|Comuna       |Ministerul   |             |nr. M.F.: 115465 |Cladire         |
| |Sahateni,    |Agriculturii,|             |                 |dormitoare      |
| |jud. Buzau   |Padurilor si |             |                 |S = 1728 mp     |
| |             |Dezvoltarii  |             |nr. M.F.: 115490 |Cladire         |
| |             |Rurale,      |             |                 |dormitoare      |
| |             |Academia de  |             |                 |S = 450 mp      |
| |             |Stiinte      |             |nr. M.F.: 115494 |Magazii         |
| |             |Agricole si  |             |                 |depozitare      |
| |             |Silvice      |             |                 |produse         |
| |             |"Gheorghe    |             |                 |S = 764 mp      |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 115498 |Cladire anexe   |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 350 mp      |
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 115503 |Hala depozitare |
| |             |Cercetare-   |             |                 |S = 975 mp      |
| |             |Dezvoltare   |             |nr. M.F.: 115405 |Laboratoare,    |
| |             |pomicola     |             |                 |Magazii         |
| |             |Buzau, ferma |             |                 |S = 648 mp      |
| |             |Istrita      |             |nr. M.F.: 115411 |Corp cladire    |
| |             |             |             |                 |S = 82 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115416 |Magazii         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |                 |S = 1000 mp     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115420 |Rezervoare      |
| |             |             |             |                 |metalice 3 buc. |
| |             |             |             |                 |S = 260 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115426 |Atelier mecanic |
| |             |             |             |                 |S = 570 mp      |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|3|Comuna       |Ministerul   |             |nr. M.F.: 112322 |Locuinta 3      |
| |Stoienesti,  |Agriculturii,|             |                 |apartamente     |
| |jud. Prahova |Padurilor si |             |                 |S = 195 mp      |
| |             |Dezvoltarii  |             |nr. M.F.: 112333 |Locuinta 2      |
| |             |Rurale,      |             |                 |apartamente     |
| |             |Academia de  |             |                 |S = 143 mp      |
| |             |Stiinte      |             |nr. M.F.: 112607 |Uscator         |
| |             |Agricole si  |             |                 |S = 300 mp      |
| |             |Silvice      |             |nr. M.F.: 112611 |Local scolar    |
| |             |"Gheorghe    |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 112612 |Local dormitor  |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 700 mp      |
| |             |ICCPT        |             |                 |                |
| |             |Fundulea     |             |                 |                |
| |             |ferma de     |             |                 |                |
| |             |cercetare si |             |                 |                |
| |             |productie    |             |                 |                |
| |             |agricola     |             |                 |                |
| |             |Stoienesti   |             |                 |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |   (ha)       |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol (ha)|__________________________________________________|       |
|    |              |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si          |       |
|    |Vinificatie Pietroasa                                            |       |
|    |Pietroasele    Buzau              USAMV* Bucuresti               |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.35        0.00 |  0.35 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
|  2 |Ferma ISTRITA a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Buzau          |       |
|    |Istrita        Buzau              USAMV* Bucuresti               |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
|  3 |Ferma de Cercetare si Productie Agricola - Stoienesti            |       |
|    |Stoienesti     Prahova            USAMV* Bucuresti               |       |
|    |       0.00        0.00    0.00     0.00        0.00        0.00 |       |
|    |       0.00        0.00    0.00     0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara.

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  1 |117472|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si   |       |
|    |      |Vinificatie Pietroasa                                     |       |
|    |      |Pietroasele    Buzau          USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  452.98    41.82    4.18    0.00     401.11        5.87  |       |
|    |      |   59.31     0.00    8.36   33.98      16.90        0.07  | 512.99|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
|  2 |115510|Ferma ISTRITA a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Buzau   |       |
|    |      |Istria         Buzau          USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  277.64   141.54    2.31    0.00       0.00      133.79  |       |
|    |      |   15.28     3.50    0.00    6.85       4.93        0.00  | 292.92|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
|  3 |112624|Ferma de Cercetare si Productie Agricola - Stoienesti     |       |
|    |      |Stoienesti     Prahova        USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  454.84   454.84    0.00    0.00       0.00        0.00  |       |
|    |      |    5.30     0.00    0.00    1.00       4.30        0.00  | 460.14|
|____|______|__________________________________________________________|_______|

    ANEXA 2

                        DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|1|Comuna Jucu, |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 117208 |Grajd nr. 9     |
| |Comuna       |Agriculturii,|Educatiei si |nr. M.F.: 117210 |Grajd nr. 4     |
| |Apahida,     |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 117212 |Grajd nr. 10    |
| |Comuna       |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 117214 |Grajd nr. 5     |
| |Bontida      |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 117215 |Magazie cereale |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |nr. M.F.: 117218 |Bloc locuinte   |
| |             |Stiinte      |Agricole si  |                 |nr. 2           |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |6 ap            |
| |             |Silvice      |Veterinara   |nr. M.F.: 117219 |Grajd tineret   |
| |             |"Gheorghe    |Cluj-Napoca  |                 |nr. 3           |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 117222 |Statie pompe    |
| |             |Sisesti"     |             |nr. M.F.: 117224 |Grajd vaci nr. 7|
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 117225 |Cladire post    |
| |             |Cercetare-   |             |                 |trafo           |
| |             |Dezvoltare   |             |nr. M.F.: 117228 |Magazie         |
| |             |pentru       |             |                 |insectofungicide|
| |             |Pajisti Jucu |             |nr. M.F.: 117231 |Saivan ovine    |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117232 |Cladire sef     |
| |             |             |             |                 |sector cercetare|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117234 |Depozit de      |
| |             |             |             |                 |alimente cantina|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117236 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117242 |Cladire adm.    |
| |             |             |             |                 |Centru          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117244 |Cladire locuinta|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117246 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |tehnician       |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117248 |Cladire sef     |
| |             |             |             |                 |sector          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117249 |Cladire pavilion|
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117252 |Cladire camin   |
| |             |             |             |                 |cantina         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117254 |Fanar           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117256 |Magazie cereale |
| |             |             |             |                 |2 nivele        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117257 |Bucatarie       |
| |             |             |             |                 |furajera        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117258 |Cabina portar   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117259 |Puiernita       |
| |             |             |             |                 |incubator       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117262 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117263 |Grajd control   |
| |             |             |             |                 |porcine         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117265 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 6           |
| |             |             |             |                 |12 ap.          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117266 |Grajd vaci nr. 1|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117268 |Grajd vaci nr. 2|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117270 |Grajd vaci nr. 6|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117271 |Grajd vaci nr. 8|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117273 |Laptarie, filtru|
| |             |             |             |                 |sanitar         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117274 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 1           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117276 |Anexe           |
| |             |             |             |                 |gospodaresti    |
| |             |             |             |                 |grup social     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117277 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |nr. 1           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117278 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |nr. 2           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117279 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117280 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 5           |
| |             |             |             |                 |12 ap.          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117281 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 3, 6 ap.    |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117282 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117283 |Stationar       |
| |             |             |             |                 |infirmerie      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117284 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 4, 12 ap.   |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti JUCU            |       |
|    |Jucu           Cluj               USAMV* Cluj-Napoca             |       |
|    |      1301,60       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  1 |117286|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti JUCU     |       |
|    |      |Jucu           Cluj           USAMV*) Cluj-Napoca         |       |
|    |      | 1301.60   660.32  312.15  329.13       0.00        0.00  |       |
|    |      |   88.64    17.51    2.46   12.10      51.38        5.19  |1390.24|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara.

    ANEXA 3

                           DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|2|Municipiul   |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 104235 |Sera inmultitor |
| |Caransebes,  |Agriculturii,|Educatiei si |                 |S = 540 mp      |
| |jud.         |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 104249 |Magazie seminte |
| |Caras-Severin|Dezvoltarii  |pentru       |                 |S = 36 mp       |
| |             |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 104266 |Sopron sortat   |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |                 |fructe          |
| |             |Stiinte      |Agricole si  |nr. M.F.: 104276 |Hala sortare,   |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |depozitare      |
| |             |Silvice      |Veterinara a |                 |fructe          |
| |             |"Gheorghe    |Banatului    |                 |S = 231 mp      |
| |             |Ionescu-     |Timisoara    |nr. M.F.: 104331 |Magazie         |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 104332 |Camin           |
| |             |Cercetare-   |             |                 |nefamilisti     |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |S = 336 mp      |
| |             |pentru       |             |nr. M.F.: 104356 |Cladire cantina |
| |             |Pomicultura  |             |                 |S = 325 mp      |
| |             |pentru       |             |nr. M.F.: 104365 |Atelier mecanic |
| |             |Lugoj        |             |nr. M.F.: 104366 |Grup social     |
| |             |(Caransebes) |             |                 |administrativ   |
| |             |             |             |                 |S = 374 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104395 |Grup social     |
| |             |             |             |                 |administrativ   |
| |             |             |             |                 |S = 80 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104399 |Pavilion        |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |S = 680 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 121453 |Hala sortare    |
| |             |             |             |                 |S = 608 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104230 |Hala sortare,   |
| |             |             |             |                 |depozitare      |
| |             |             |             |                 |fructe          |
| |             |             |             |                 |S = 707 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104271 |Hala de altoit  |
| |             |             |             |                 |S = 264 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104286 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |insectofungicide|
| |             |             |             |                 |S = 144 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104291 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |insectofungicide|
| |             |             |             |                 |S = 295 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104341 |Cladire cantina |
| |             |             |             |                 |S = 196 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104347 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |                 |cercetare-      |
| |             |             |             |                 |dezvoltare      |
| |             |             |             |                 |S = 380 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104373 |Dormitor        |
| |             |             |             |                 |S = 196 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104378 |Cladire sediu   |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |dezvoltare      |
| |             |             |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104389 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |                 |caramida        |
| |             |             |             |                 |S = 205 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 121454 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |S = 250 mp      |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura LUGOJ       |       |
|    |(Caransebes)                                                     |       |
|    |Lugoj          Caras-Severin      USAMV* Timisoara               |       |
|    |        43.72       0.00    0.27    1.74        0.00       41.71 |       |
|    |         6.28       0.00    0.00    0.99        0.27        5.02 | 50.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  6 |104402|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura      |       |
|    |      |LUGOJ (Caransebes)                                        |       |
|    |      |Lugoj          Caras-Severin  USAMV*) Timisoara           |       |
|    |      |  456.20   177.63    1.28   12.91       0.00      264.38  |       |
|    |      |   35.80     6.56    3.09   18.43       6.76        0.96  | 492.00|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului.

    ANEXA 4

                          DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea din Craiova

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|4|Comuna       |Ministerului |Ministerul   |nr. M.F.: 107568 |Dormitor comun  |
| |Caracal,     |Agriculturii,|Educatiei si |nr. M.F.: 107504 |Crama           |
| |jud. Olt     |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 107487 |Cladire club    |
| |             |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 107488 |Grup social     |
| |             |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 107493 |Cladire de      |
| |             |Agentia      |din Craiova  |                 |locuit          |
| |             |Domeniilor   |             |nr. M.F.: 107495 |Sediu ferma     |
| |             |Statului in  |             |                 |Farcasele       |
| |             |concesionarea|             |nr. M.F.: 107502 |Locuinta        |
| |             |Statiunii de |             |                 |familisti       |
| |             |Cercetare-   |             |nr. M.F.: 107696 |Cladire         |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |administrativa  |
| |             |Caracal      |             |nr. M.F.: 107431 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107607 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107704 |Baraj Parau     |
| |             |             |             |                 |Caracal         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107713 |Hala pentru     |
| |             |             |             |                 |altoit          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107621 |Magazie depozit |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107611 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107517 |Remiza caramida |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107712 |Dependinte      |
| |             |             |             |                 |cladire canton  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107614 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107616 |Grajd stabulatie|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107608 |Atelier mecanic |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107699 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107689 |Grajd crese     |
| |             |             |             |                 |vitei           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107609 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107414 |Grajd cresa     |
| |             |             |             |                 |vitei           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107615 |Grajd bovine    |
| |             |             |             |                 |grase           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107439 |Locuinta stupina|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107619 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107622 |Constructie     |
| |             |             |             |                 |caramida        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107692 |Remiza masini   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107703 |Dormitor camere |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107706 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107612 |Crese vitei     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107393 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107427 |Grajd de animale|
| |             |             |             |                 |munca           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107425 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107380 |Grajd           |
| |             |             |             |                 |scroafe - vieri |
| |             |             |             |                 |monta           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107400 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107491 |Sera fortat vita|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107382 |Filtru sanitar  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107571 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107392 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107403 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107390 |Grajd cabaline  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107709 |Casa de locuit  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107384 |Platforma uscat |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107690 |Atelier         |
| |             |             |             |                 |gospodaresc     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107573 |Cantina sediu   |
| |             |             |             |                 |statiune        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107572 |Cantina sala    |
| |             |             |             |                 |mese, dormitor  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107566 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107519 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107518 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107714 |Camera bascula  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107702 |Camera poarta   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107700 |Cladire pod     |
| |             |             |             |                 |bascula         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107387 |Grup sanitar-   |
| |             |             |             |                 |veterinar       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107500 |Magazie drumuri |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107434 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107514 |Magazie         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107435 |Magazie cu      |
| |             |             |             |                 |sopron          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107438 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107688 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107455 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107486 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107511 |Magazie furaje  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107697 |Garaje auto     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107710 |Canton CFR dublu|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107707 |Statie          |
| |             |             |             |                 |Cond. Seminte   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107694 |Magazie sopron  |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107402 |Laborator       |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107506 |Dormitor comun  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107508 |Magazie sopron  |
| |             |             |             |                 |200 mp          |
| |             |             |             |nr. M.F: 107394  |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107575 |Remiza caramida |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107693 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107498 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  7 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola CARACAL               |       |
|    |Caracal        Olt                Universitatea Craiova          |       |
|    |         2.48       2.48    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  2.48 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  7 |107715|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola CARACAL        |       |
|    |      |Caracal        Olt            Universitatea Craiova       |       |
|    |      | 2492.00  2481.00   11.00    0.00       0.00        0.00  |       |
|    |      |  103.00    16.00    3.00   37.00      43.00        4.00  |2595.00|
|____|______|__________________________________________________________|_______|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2155/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2155 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu