Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2155 din 30 noiembrie 2004

privind reorganizarea unor unitati de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii si silviculturii prin preluarea lor prin absorbtie de catre institutii de invatamant superior de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1221 din 20 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 7 alin. (1^4) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2003, aprobata si modificata prin Legea nr. 147/2004, si al art. 41 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Pietroasa, cu sediul in localitatea Pietroasele, judetul Buzau, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 512,64 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (2) Se aproba preluarea Fermei Istrita a Statiunii de Dezvoltare Pomicola Buzau, cu sediul in localitatea Istrita, judetul Buzau, unitate de cercetare-dezvoltare din cadrul Statiunii de Cercetare si Productie Pomicola Buzau aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 292,14 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Se aproba preluarea Fermei de Cercetare si Productie Agricola Stoenesti, cu sediul in localitatea Stoenesti, judetul Prahova, unitate de cercetare-dezvoltare din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea aflat in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 460,14 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 59, sectorul 1, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 2
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Jucu, cu sediul in localitatea Jucu, judetul Cluj, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 1.390,24 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Manastur nr. 3, judetul Cluj, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 3
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Lugoj, cu sediul in localitatea Lugoj, judetul Timis, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 542,00 ha, de catre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara, cu sediul in municipiul Timisoara, Calea Aradului nr. 119, judetul Timis, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 4
    Se aproba preluarea prin absorbtie a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Caracal, cu sediul in localitatea Caracal, judetul Olt, unitate de cercetare-dezvoltare aflata in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu suprafata totala de 2.597,48 ha, de catre Universitatea din Craiova, cu sediul in municipiul Craiova, str. Al. I. Cuza nr. 13, judetul Dolj, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 5
    Datele de identificare a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt prevazute in anexele nr. 1 - 4*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 6
    Unitatile de cercetare-dezvoltare preluate vor fi finantate din venituri proprii si din alte surse legal constituite si vor functiona ca structuri fara personalitate juridica ale institutiilor de invatamant superior de stat care le-au preluat.
    Art. 7
    Institutiile de invatamant superior de stat preiau toate drepturile si obligatiile unitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea prevederilor art. 22^2 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Bunurile imobile si mobile ale unitatilor de cercetare-dezvoltare se preiau de catre fiecare institutie de invatamant superior de stat nominalizata in anexele nr. 1 - 4, pe baza de protocol de predare-preluare incheiat, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 2004.
    Art. 9
    (1) Personalul existent in unitatile de cercetare-dezvoltare este preluat de institutiile de invatamant superior de stat, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Salarizarea personalului se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|1|Localitatea  |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 117423 |Cladire caramida|
| |Pietroasele, |Agriculturii,|Educatiei si |                 |(S+P+1+etaj)    |
| |jud. Buzau   |Padurilor si |Cercetarii   |                 |S = 1438 mp     |
| |             |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 117428 |Cladire centrala|
| |             |Rurale,      |Universitatea|                 |termica         |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |                 |S = 143 mp      |
| |             |Stiinte      |Agronomice si|nr. M.F.: 117429 |Cladire atelier |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |mecanic         |
| |             |Silvice      |Veterinara   |                 |S = 363 mp      |
| |             |"Gheorghe    |Bucuresti    |nr. M.F.: 117431 |Cladire crama   |
| |             |Ionescu-     |             |                 |S = 550 mp      |
| |             |Sisesti"     |             |nr. M.F.: 117433 |Cladire cantina |
| |             |Statiunea de |             |                 |S = 399 mp      |
| |             |Cercetare-   |             |nr. M.F.: 117435 |Combinat        |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |vinificatie cu  |
| |             |pentru       |             |                 |utilaje         |
| |             |Viticultura  |             |                 |incorporate     |
| |             |si           |             |                 |S = 1236 mp     |
| |             |Vinificatie  |             |nr. M.F.: 117438 |Cladire         |
| |             |Pietroasa    |             |                 |distilare       |
| |             |             |             |                 |S = 60 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117447 |Complex         |
| |             |             |             |                 |imbuteliere     |
| |             |             |             |                 |S = 365 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117450 |Cladire dormitor|
| |             |             |             |                 |scolar          |
| |             |             |             |                 |S = 264 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117453 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |nefamilisti     |
| |             |             |             |                 |(3 nivele)      |
| |             |             |             |                 |S = 1728 mp     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117457 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |(2 nivele+      |
| |             |             |             |                 |subsol)         |
| |             |             |             |                 |S = 528 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117460 |Hala metalica   |
| |             |             |             |                 |S = 450 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117462 |Dormitor        |
| |             |             |             |                 |muncitori (P+1) |
| |             |             |             |                 |S = 384 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117465 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |locuit+cantina  |
| |             |             |             |                 |S = 420 384 mp  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117469 |Bloc familisti  |
| |             |             |             |                 |(P+1)           |
| |             |             |             |                 |S = 973 384 mp  |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|2|Comuna       |Ministerul   |             |nr. M.F.: 115465 |Cladire         |
| |Sahateni,    |Agriculturii,|             |                 |dormitoare      |
| |jud. Buzau   |Padurilor si |             |                 |S = 1728 mp     |
| |             |Dezvoltarii  |             |nr. M.F.: 115490 |Cladire         |
| |             |Rurale,      |             |                 |dormitoare      |
| |             |Academia de  |             |                 |S = 450 mp      |
| |             |Stiinte      |             |nr. M.F.: 115494 |Magazii         |
| |             |Agricole si  |             |                 |depozitare      |
| |             |Silvice      |             |                 |produse         |
| |             |"Gheorghe    |             |                 |S = 764 mp      |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 115498 |Cladire anexe   |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 350 mp      |
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 115503 |Hala depozitare |
| |             |Cercetare-   |             |                 |S = 975 mp      |
| |             |Dezvoltare   |             |nr. M.F.: 115405 |Laboratoare,    |
| |             |pomicola     |             |                 |Magazii         |
| |             |Buzau, ferma |             |                 |S = 648 mp      |
| |             |Istrita      |             |nr. M.F.: 115411 |Corp cladire    |
| |             |             |             |                 |S = 82 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115416 |Magazii         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |                 |S = 1000 mp     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115420 |Rezervoare      |
| |             |             |             |                 |metalice 3 buc. |
| |             |             |             |                 |S = 260 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 115426 |Atelier mecanic |
| |             |             |             |                 |S = 570 mp      |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|3|Comuna       |Ministerul   |             |nr. M.F.: 112322 |Locuinta 3      |
| |Stoienesti,  |Agriculturii,|             |                 |apartamente     |
| |jud. Prahova |Padurilor si |             |                 |S = 195 mp      |
| |             |Dezvoltarii  |             |nr. M.F.: 112333 |Locuinta 2      |
| |             |Rurale,      |             |                 |apartamente     |
| |             |Academia de  |             |                 |S = 143 mp      |
| |             |Stiinte      |             |nr. M.F.: 112607 |Uscator         |
| |             |Agricole si  |             |                 |S = 300 mp      |
| |             |Silvice      |             |nr. M.F.: 112611 |Local scolar    |
| |             |"Gheorghe    |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 112612 |Local dormitor  |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 700 mp      |
| |             |ICCPT        |             |                 |                |
| |             |Fundulea     |             |                 |                |
| |             |ferma de     |             |                 |                |
| |             |cercetare si |             |                 |                |
| |             |productie    |             |                 |                |
| |             |agricola     |             |                 |                |
| |             |Stoienesti   |             |                 |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |   (ha)       |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol (ha)|__________________________________________________|       |
|    |              |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si          |       |
|    |Vinificatie Pietroasa                                            |       |
|    |Pietroasele    Buzau              USAMV* Bucuresti               |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.35        0.00 |  0.35 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
|  2 |Ferma ISTRITA a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Buzau          |       |
|    |Istrita        Buzau              USAMV* Bucuresti               |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
|  3 |Ferma de Cercetare si Productie Agricola - Stoienesti            |       |
|    |Stoienesti     Prahova            USAMV* Bucuresti               |       |
|    |       0.00        0.00    0.00     0.00        0.00        0.00 |       |
|    |       0.00        0.00    0.00     0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara.

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  1 |117472|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si   |       |
|    |      |Vinificatie Pietroasa                                     |       |
|    |      |Pietroasele    Buzau          USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  452.98    41.82    4.18    0.00     401.11        5.87  |       |
|    |      |   59.31     0.00    8.36   33.98      16.90        0.07  | 512.99|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
|  2 |115510|Ferma ISTRITA a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Buzau   |       |
|    |      |Istria         Buzau          USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  277.64   141.54    2.31    0.00       0.00      133.79  |       |
|    |      |   15.28     3.50    0.00    6.85       4.93        0.00  | 292.92|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
|  3 |112624|Ferma de Cercetare si Productie Agricola - Stoienesti     |       |
|    |      |Stoienesti     Prahova        USAMV*) Bucuresti           |       |
|    |      |  454.84   454.84    0.00    0.00       0.00        0.00  |       |
|    |      |    5.30     0.00    0.00    1.00       4.30        0.00  | 460.14|
|____|______|__________________________________________________________|_______|

    ANEXA 2

                        DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|1|Comuna Jucu, |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 117208 |Grajd nr. 9     |
| |Comuna       |Agriculturii,|Educatiei si |nr. M.F.: 117210 |Grajd nr. 4     |
| |Apahida,     |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 117212 |Grajd nr. 10    |
| |Comuna       |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 117214 |Grajd nr. 5     |
| |Bontida      |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 117215 |Magazie cereale |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |nr. M.F.: 117218 |Bloc locuinte   |
| |             |Stiinte      |Agricole si  |                 |nr. 2           |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |6 ap            |
| |             |Silvice      |Veterinara   |nr. M.F.: 117219 |Grajd tineret   |
| |             |"Gheorghe    |Cluj-Napoca  |                 |nr. 3           |
| |             |Ionescu-     |             |nr. M.F.: 117222 |Statie pompe    |
| |             |Sisesti"     |             |nr. M.F.: 117224 |Grajd vaci nr. 7|
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 117225 |Cladire post    |
| |             |Cercetare-   |             |                 |trafo           |
| |             |Dezvoltare   |             |nr. M.F.: 117228 |Magazie         |
| |             |pentru       |             |                 |insectofungicide|
| |             |Pajisti Jucu |             |nr. M.F.: 117231 |Saivan ovine    |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117232 |Cladire sef     |
| |             |             |             |                 |sector cercetare|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117234 |Depozit de      |
| |             |             |             |                 |alimente cantina|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117236 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117242 |Cladire adm.    |
| |             |             |             |                 |Centru          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117244 |Cladire locuinta|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117246 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |tehnician       |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117248 |Cladire sef     |
| |             |             |             |                 |sector          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117249 |Cladire pavilion|
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117252 |Cladire camin   |
| |             |             |             |                 |cantina         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117254 |Fanar           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117256 |Magazie cereale |
| |             |             |             |                 |2 nivele        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117257 |Bucatarie       |
| |             |             |             |                 |furajera        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117258 |Cabina portar   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117259 |Puiernita       |
| |             |             |             |                 |incubator       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117262 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117263 |Grajd control   |
| |             |             |             |                 |porcine         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117265 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 6           |
| |             |             |             |                 |12 ap.          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117266 |Grajd vaci nr. 1|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117268 |Grajd vaci nr. 2|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117270 |Grajd vaci nr. 6|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117271 |Grajd vaci nr. 8|
| |             |             |             |nr. M.F.: 117273 |Laptarie, filtru|
| |             |             |             |                 |sanitar         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117274 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 1           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117276 |Anexe           |
| |             |             |             |                 |gospodaresti    |
| |             |             |             |                 |grup social     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117277 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |nr. 1           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117278 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |nr. 2           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117279 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117280 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 5           |
| |             |             |             |                 |12 ap.          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117281 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 3, 6 ap.    |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117282 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117283 |Stationar       |
| |             |             |             |                 |infirmerie      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 117284 |Bloc locuinte   |
| |             |             |             |                 |nr. 4, 12 ap.   |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti JUCU            |       |
|    |Jucu           Cluj               USAMV* Cluj-Napoca             |       |
|    |      1301,60       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  0.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  1 |117286|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti JUCU     |       |
|    |      |Jucu           Cluj           USAMV*) Cluj-Napoca         |       |
|    |      | 1301.60   660.32  312.15  329.13       0.00        0.00  |       |
|    |      |   88.64    17.51    2.46   12.10      51.38        5.19  |1390.24|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara.

    ANEXA 3

                           DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|2|Municipiul   |Ministerul   |Ministerul   |nr. M.F.: 104235 |Sera inmultitor |
| |Caransebes,  |Agriculturii,|Educatiei si |                 |S = 540 mp      |
| |jud.         |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 104249 |Magazie seminte |
| |Caras-Severin|Dezvoltarii  |pentru       |                 |S = 36 mp       |
| |             |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 104266 |Sopron sortat   |
| |             |Academia de  |de Stiinte   |                 |fructe          |
| |             |Stiinte      |Agricole si  |nr. M.F.: 104276 |Hala sortare,   |
| |             |Agricole si  |Medicina     |                 |depozitare      |
| |             |Silvice      |Veterinara a |                 |fructe          |
| |             |"Gheorghe    |Banatului    |                 |S = 231 mp      |
| |             |Ionescu-     |Timisoara    |nr. M.F.: 104331 |Magazie         |
| |             |Sisesti"     |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |Statiunea de |             |nr. M.F.: 104332 |Camin           |
| |             |Cercetare-   |             |                 |nefamilisti     |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |S = 336 mp      |
| |             |pentru       |             |nr. M.F.: 104356 |Cladire cantina |
| |             |Pomicultura  |             |                 |S = 325 mp      |
| |             |pentru       |             |nr. M.F.: 104365 |Atelier mecanic |
| |             |Lugoj        |             |nr. M.F.: 104366 |Grup social     |
| |             |(Caransebes) |             |                 |administrativ   |
| |             |             |             |                 |S = 374 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104395 |Grup social     |
| |             |             |             |                 |administrativ   |
| |             |             |             |                 |S = 80 mp       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104399 |Pavilion        |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |S = 680 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 121453 |Hala sortare    |
| |             |             |             |                 |S = 608 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104230 |Hala sortare,   |
| |             |             |             |                 |depozitare      |
| |             |             |             |                 |fructe          |
| |             |             |             |                 |S = 707 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104271 |Hala de altoit  |
| |             |             |             |                 |S = 264 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104286 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |insectofungicide|
| |             |             |             |                 |S = 144 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104291 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |insectofungicide|
| |             |             |             |                 |S = 295 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104341 |Cladire cantina |
| |             |             |             |                 |S = 196 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104347 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |                 |cercetare-      |
| |             |             |             |                 |dezvoltare      |
| |             |             |             |                 |S = 380 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104373 |Dormitor        |
| |             |             |             |                 |S = 196 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104378 |Cladire sediu   |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |                 |dezvoltare      |
| |             |             |             |                 |S = 200 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 104389 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |                 |caramida        |
| |             |             |             |                 |S = 205 mp      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 121454 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |S = 250 mp      |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  1 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura LUGOJ       |       |
|    |(Caransebes)                                                     |       |
|    |Lugoj          Caras-Severin      USAMV* Timisoara               |       |
|    |        43.72       0.00    0.27    1.74        0.00       41.71 |       |
|    |         6.28       0.00    0.00    0.99        0.27        5.02 | 50.00 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  6 |104402|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura      |       |
|    |      |LUGOJ (Caransebes)                                        |       |
|    |      |Lugoj          Caras-Severin  USAMV*) Timisoara           |       |
|    |      |  456.20   177.63    1.28   12.91       0.00      264.38  |       |
|    |      |   35.80     6.56    3.09   18.43       6.76        0.96  | 492.00|
|____|______|__________________________________________________________|_______|
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului.

    ANEXA 4

                          DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor - constructii si terenuri aferente -, proprietate publica a statului, care se transfera din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului, in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea din Craiova

 ______________________________________________________________________________
|N|Locul unde   |Persoana     |Persoana     |Pozitia din      |Caracteristicile|
|r|este situat  |juridica de  |juridica la  |inventarul       |tehnice ale     |
| |imobilul     |la care se   |care se      |bunurilor        |imobilelor care |
|c|             |transmite    |transmite    |apartinand       |se transmit     |
|r|             |imobilul     |imobilul     |domeniului       |                |
|t|             |             |             |public al        |                |
| |             |             |             |statului, conform|                |
| |             |             |             |Hotararii        |                |
| |             |             |             |Guvernului       |                |
| |             |             |             |nr. 45/2003      |                |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|
|4|Comuna       |Ministerului |Ministerul   |nr. M.F.: 107568 |Dormitor comun  |
| |Caracal,     |Agriculturii,|Educatiei si |nr. M.F.: 107504 |Crama           |
| |jud. Olt     |Padurilor si |Cercetarii   |nr. M.F.: 107487 |Cladire club    |
| |             |Dezvoltarii  |pentru       |nr. M.F.: 107488 |Grup social     |
| |             |Rurale,      |Universitatea|nr. M.F.: 107493 |Cladire de      |
| |             |Agentia      |din Craiova  |                 |locuit          |
| |             |Domeniilor   |             |nr. M.F.: 107495 |Sediu ferma     |
| |             |Statului in  |             |                 |Farcasele       |
| |             |concesionarea|             |nr. M.F.: 107502 |Locuinta        |
| |             |Statiunii de |             |                 |familisti       |
| |             |Cercetare-   |             |nr. M.F.: 107696 |Cladire         |
| |             |Dezvoltare   |             |                 |administrativa  |
| |             |Caracal      |             |nr. M.F.: 107431 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107607 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107704 |Baraj Parau     |
| |             |             |             |                 |Caracal         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107713 |Hala pentru     |
| |             |             |             |                 |altoit          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107621 |Magazie depozit |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107611 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107517 |Remiza caramida |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107712 |Dependinte      |
| |             |             |             |                 |cladire canton  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107614 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107616 |Grajd stabulatie|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107608 |Atelier mecanic |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107699 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107689 |Grajd crese     |
| |             |             |             |                 |vitei           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107609 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107414 |Grajd cresa     |
| |             |             |             |                 |vitei           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107615 |Grajd bovine    |
| |             |             |             |                 |grase           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107439 |Locuinta stupina|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107619 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107622 |Constructie     |
| |             |             |             |                 |caramida        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107692 |Remiza masini   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107703 |Dormitor camere |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107706 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107612 |Crese vitei     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107393 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107427 |Grajd de animale|
| |             |             |             |                 |munca           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107425 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107380 |Grajd           |
| |             |             |             |                 |scroafe - vieri |
| |             |             |             |                 |monta           |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107400 |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107491 |Sera fortat vita|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107382 |Filtru sanitar  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107571 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107392 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107403 |Maternitate     |
| |             |             |             |                 |scroafe         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107390 |Grajd cabaline  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107709 |Casa de locuit  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107384 |Platforma uscat |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107690 |Atelier         |
| |             |             |             |                 |gospodaresc     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107573 |Cantina sediu   |
| |             |             |             |                 |statiune        |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107572 |Cantina sala    |
| |             |             |             |                 |mese, dormitor  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107566 |Cladire         |
| |             |             |             |                 |administrativa  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107519 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107518 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107714 |Camera bascula  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107702 |Camera poarta   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107700 |Cladire pod     |
| |             |             |             |                 |bascula         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107387 |Grup sanitar-   |
| |             |             |             |                 |veterinar       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107500 |Magazie drumuri |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107434 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107514 |Magazie         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107435 |Magazie cu      |
| |             |             |             |                 |sopron          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107438 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107688 |Magazie cereale |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107455 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107486 |Magazie         |
| |             |             |             |                 |materiale       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107511 |Magazie furaje  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107697 |Garaje auto     |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107710 |Canton CFR dublu|
| |             |             |             |nr. M.F.: 107707 |Statie          |
| |             |             |             |                 |Cond. Seminte   |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107694 |Magazie sopron  |
| |             |             |             |                 |seminte         |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107402 |Laborator       |
| |             |             |             |                 |cercetare       |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107506 |Dormitor comun  |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107508 |Magazie sopron  |
| |             |             |             |                 |200 mp          |
| |             |             |             |nr. M.F: 107394  |Grajd tineret   |
| |             |             |             |                 |porcin          |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107575 |Remiza caramida |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107693 |Grajd vaci      |
| |             |             |             |nr. M.F.: 107498 |Locuinta        |
| |             |             |             |                 |familisti       |
|_|_____________|_____________|_____________|_________________|________________|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul privat al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Denumirea unitatii de CD care se preia           |Total  |
|crt.|                                                                 |general|
|    |                                                                 | (ha)  |
|    |_________________________________________________________________|       |
|    | Localitatea  |      Judetul     | Denumirea unitatii care preia |       |
|    |______________|__________________|_______________________________|       |
|    |Total agricol |                   Din care:                      |       |
|    |(ha)          |__________________________________________________|       |
|    |              |  arabil  |pasuni |fanete |   vie     |  livezi   |       |
|    |              |   (ha)   |(ha)   |(ha)   |   (ha)    |   (ha)    |       |
|    |______________|__________|_______|_______|___________|___________|       |
|    |Total         |                  Din care:                       |       |
|    |neagricol     |__________________________________________________|       |
|    |(ha)          |  paduri  | ape   |drumuri|curti      |neproductiv|       |
|    |              |          | balti |       |constructii|           |       |
|____|______________|__________|_______|_______|___________|___________|_______|
|  7 |Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola CARACAL               |       |
|    |Caracal        Olt                Universitatea Craiova          |       |
|    |         2.48       2.48    0.00    0.00        0.00        0.00 |       |
|    |         0.00       0.00    0.00    0.00        0.00        0.00 |  2.48 |
|____|_________________________________________________________________|_______|

    Situatia suprafetelor de teren din domeniul public al statului aflate in administrarea ADS, care se preiau in administrarea institutiilor de invatamant superior agricol de stat conform Legii nr. 147/2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr.  |Denumirea unitatii de CD care se preia                    |Total  |
|crt.| M.F. |__________________________________________________________|general|
|    |      |  Localitatea |   Judetul   |Denumirea unitatii care preia| (ha)  |
|    |      |______________|_____________|_____________________________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |agricol  |________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |arabil | pasuni| fanete |    vie    |   livezi  |       |
|    |      |         | (ha)  |  (ha) |  (ha)  |    (ha)   |    (ha)   |       |
|    |      |_________|_______|_______|________|___________|___________|       |
|    |      |Total    |                   Din care:                    |       |
|    |      |neagricol|________________________________________________|       |
|    |      |  (ha)   |paduri | ape   |drumuri |curti      |neproductiv|       |
|    |      |         |       | balti |        |constructii|           |       |
|____|______|_________|_______|_______|________|___________|___________|_______|
|  7 |107715|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola CARACAL        |       |
|    |      |Caracal        Olt            Universitatea Craiova       |       |
|    |      | 2492.00  2481.00   11.00    0.00       0.00        0.00  |       |
|    |      |  103.00    16.00    3.00   37.00      43.00        4.00  |2595.00|
|____|______|__________________________________________________________|_______|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2155/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2155 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu