E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 21 din 18 ianuarie 1992

cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, in anul 1992

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 24 ianuarie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Incepand cu data de 1 ianuarie 1992, la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, stabilirea salariilor si modului de indexare a acestora se face prin contractele colective de munca sau, dupa caz, contractele individuale, in conditiile prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 2
    Negocierea salariilor si indexarea acestora se fac in limita unui fond total destinat platii salariilor, stabilit in functie de posibilitatile financiare ale fiecarei societati comerciale, astfel incat plata drepturilor de salarii sa poata fi asigurata din veniturile proprii.
    Art. 3
    Salariile individuale se stabilesc prin contractele individuale de munca, fara a fi limitate.
    Art. 4
    Salariile conducatorilor de societati comerciale se stabilesc de catre organele imputernicite sa numeasca aceste persoane.
    Art. 5
    Pe langa salariile de baza, societatile comerciale pot acorda adaosuri si sporuri, stabilite prin contractul colectiv de munca, in raport cu posibilitatile financiare si conditiile specifice in care se desfasoara activitatea.
    Art. 6
    (1) Fondul total destinat platii salariilor, pentru care societatile comerciale nu platesc un impozit suplimentar, se stabileste lunar, pe baza fondului de salarii de referinta, corectat cu o parte din cresterea preturilor de consum fata de luna octombrie 1991.
    (2) Modul de stabilire a fondului de salarii de referinta se face potrivit prevederilor din anexa nr. 1.
    Art. 7
    (1) Partea din cresterea preturilor de consum fata de luna octombrie 1991, care se va lua in calcul la stabilirea fondului total destinat platii salariilor, se stabileste periodic, cu consultarea sindicatelor si patronatului, in functie de evolutia preturilor de consum si a productiei la nivelul economiei nationale, astfel incat sa se asigure mentinerea salariului real in limitele convenite.
    (2) Indicele de crestere a preturilor de consum care va fi luat in calcul la inceputul perioadei este cel prognozat fata de luna octombrie 1991, urmand ca la sfarsitul perioadei sa se ia in calcul indicele de crestere a preturilor de consum efectiv realizat.
    Art. 8
    Indicele prognozat al preturilor de consum determinat fata de luna octombrie 1991 se comunica de Ministerul Economiei si Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 9
    (1) Societatile comerciale care au posibilitati financiare ce le permit utilizarea unui fond total destinat platii salariilor, mai mare decat cel stabilit potrivit prevederilor art. 6, platesc lunar un impozit suplimentar determinat in raport cu gradul de depasire, cumulat de la 1 ianuarie 1992, conform anexei nr. 2.
    (2) Impozitul suplimentar se stabileste ca diferenta intre impozitul pentru depasirea fondului total destinat platii salariilor, cumulat de la 1 ianuarie 1992, si cel efectiv platit pana in luna respectiva.
    (3) Pentru societatile comerciale la care datorita sezonalitatii activitatii, in anumite perioade, durata zilei de lucru este mai mare, iar incadrarea in durata normala a zilei de lucru se realizeaza, in medie, trimestrial, semestrial sau anual, impozitul suplimentar se calculeaza si se evidentiaza lunar, iar plata acestuia se face la sfarsitul fiecarui semestru dupa regularizarile prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 10
    (1) Fondul total destinat platii salariilor, stabilit potrivit prevederilor art. 6 se recalculeaza pe parcursul anului 1992, in functie de indicele preturilor de consum efectiv si de partea din cresterea preturilor stabilita potrivit art. 7. In mod corespunzator, daca este cazul, se face si regularizarea impozitului suplimentar.
    (2) Indicele de crestere a preturilor de consum efectiv se comunica de Comisia Nationala pentru Statistica pana la data de 20 a lunii urmatoare si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 11
    (1) Fondul total destinat platii salariilor, stabilit potrivit art. 6, poate fi majorat daca:
    a) unitatile isi dezvolta activitatea si pentru aceasta este necesar un numar de personal mai mare decat cel avut in vedere la stabilirea fondului de salarii de referinta;
    b) unitatile au realizat o sporire a eficientei activitatii, prin cresterea productivitatii muncii.
    2) Conditiile in care fondul total destinat platii salariilor poate fi majorat potrivit prevederilor alin. (1), precum si modul de calcul al mojorarii se stabilesc prin norme metodologice elaborate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 12
    (1) Fondul de salarii de referinta pentru societatile comerciale care nu au functionat sau, dupa caz, nu erau infiintate in luna octombrie 1991 se stabileste in raport cu numarul si structura personalului, profilul unitatii si salariile medii obtinute in alte unitati cu activitate asemanatoare.
    (2) Fondul de salarii de referinta in conditiile alin. (1) se stabileste  de catre Ministerul Economiei si Finantelor impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pe baza documentatiei prezentate de agentii economici.
    Art. 13
    (1) Societatile comerciale pot constitui un fond de stimularea a salariatilor de pana la 10% din profitul ramas dupa plata impozitului datorat potrivit legii.
    (2) Din fondul constituit potrivit alin. (1), pana la 50% poate fi acordat salariatilor in cursul anului, iar diferenta se acorda la sfarsitul acestuia.
    (3) Stimulentele ce se acorda in cursul anului din profitul net realizat se adauga la fondul de salarii ce se plateste lunar in vederea stabilirii impozitului suplimentar datorat in raport cu gradul de depasire a fondului total destinat platii salariilor, determinat potrivit art. 6.
    (4) La sfarsitul anului, fondul de stimulare determinat prin aplicarea cotei de pana la 10% asupra profitului net realizat se adauga la fondul total destinat platii salariilor stabilit potrivit art. 6, cumulat de la inceputul anului, rezultand fondul in limita caruia, pe intregul an, nu se plateste impozit suplimentar.
    (5) In cazul in care fondul de salarii determinat potrivit alin. (4) este mai mare decat fondul de salarii consumat de la inceputul anului, inclusiv stimulentele platite din profitul net, impozitul retinut in cursul anului se restituie. In mod corespunzator, in cazul in care fondul de salarii determinat potrivit alin. (4) este mai mic decat fondul de salarii consumat de la inceputul anului, inclusiv stimulentele platite din profitul net, impozitul se recalculeaza si se face regularizarea cu cel platit in cursul anului.
    Art. 14
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica si regiilor autonome cu exceptia celor cu specific deosebit stabilite de Guvern.
    (2) Regiile autonome constituie si acorda fondul de participare la profit in conditiile prevazute le Legea nr. 15/1990.
    Art. 15
    (1) La societatile comerciale cu sediul in Romania care desfasoara activitate in strainatate, salariile pentru personalul roman in valuta, prin negociere, in limita sumelor avute in vedere cu aceasta destinatie la contractarea lucrarii cu partenerul extern.
    (2) La stabilirea salariilor in valuta potrivit alin. (1) nu se aplica sistemul de impozitare prevazut la art. 9 din prezenta hotarare.
    (3) In contractele colective de munca se poate stabili ca o parte din salariu sa fie platit in moneda tarii in care se executa lucrarile sau in care se incaseaza contravaloarea acestora, iar diferenta sa fie platita in tara, in lei, la cursul oficial in vigoare la data efectuarii platilor.
    Art. 16
    (1) Fondul de salarii de referinta din luna octombrie 1991 si numarul de personal existent in evidente in ultima zi a lunii octombrie se inregistreaza la directiile de munca si protectie sociala, judetene si a municipiului Bucuresti, de catre fiecare societate comerciala, pana la data de 31 ianuarie 1992.
    (2) Directiile de munca si protectie sociala, judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu directiile generale ale finantelor publice, judetene si a municipiului Bucuresti, vor efectua verificarea datelor prezentate de societatile comerciale cu capital majoritar de stat, conform alin. (1), pana la sfarsitul trimestrului I/1992.
    Art. 17
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor vor elabora precizari in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 18
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea dupa caz, disciplinara, materiala sau penala, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 19
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1992. Pe aceeasi data, Hotararea Guvernului nr. 127 din 1991 cu exceptia pct. 4 din Nota la anexa nr. 3, precum si orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.


    ANEXA 1

                        MODUL
de stabilire a fondului de salarii de referinta

    Stabilirea fondului de salarii de referinta se face astfel:
    1. Se insumeaza salariile de baza lunare negociate prin contractele individuale de munca pentru personalul existent in evidente in ultima zi a lunii octombrie 1991.
    a) Salariile de baza sunt cele care cuprind compensarile si indexarile pentru cresterea preturilor acordate efectiv pana la sfarsitul lunii octombrie 1991.
    Agentii economici care nu au avut posibilitatea sa acorde indexarea salariilor pana la nivelul prevazut in Hotararea Guvernului nr. 579/1991 vor majora suma salariilor de baza cu diferenta dintre procentul de 13,43% si cel efectiv acordat.
    b) In numarul de personal existent in evidente in ultima zi a lunii octombrie se cuprinde intregul personal incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata. Pentru personalul incadrat cu contract de munca pe durata determinata, cu exceptia celor angajati pentru inlocuirea unor salariati incadrati cu contract de munca pe durata nedeterminata, care lipsesc din unitate din diferite motive, se vor aplica prevederile art. 11 din hotarare.
    2. La suma salariilor de baza, determinata conform pct. 1, se adauga valoarea sporurilor stabilita la nivelul celor prevazute in contractele individuale de munca pentru luna octombrie 1991.
    3. Adaosurile si premiile medii realizate in perioada august - octombrie 1991 se vor determina astfel:
    a) diferenta dintre suma incasata potrivit formei de salarizare aplicate si salariul de baza corespunzator timpului lucrat pe baza formei de salarizare respective, premiile stabilite potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 127/1991, constituite si prelevate pe costuri, precum si sumele platite ca sporuri pentru orele suplimentare efectuate se determina ca medie procentuala lunara fata de salariile de baza corespunzatoare timpului efectiv lucrat in lunile august, septembrie si octombrie 1991.
    Procentul rezultat se aplica la suma salariilor de baza determinata potrivit pct. 1, iar valoarea respectiva se adauga la fondul de referinta stabilit potrivit pct. 1 si 2;
    b) sumele platite in lunile august-octombrie 1991, pentru perioade anterioare, nu se iau in calcul la stabilirea fondului de referinta.
    4. Fondul de salarii de referinta determinat potrivit prevederilor de la pct. 1-3 de mai sus se diminueaza cu:
    - valoarea intregului fond de salarii de baza pentru care se datora impozit suplimentar in luna octombrie 1991, conform anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 127/1991;
    - valoarea medie lunara a fondului de salarii din lunile august-octombrie 1991, pentru care se datora impozit suplimentar, potrivit anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 127/1991.
    5. Fondul rezultat potrivit pct. 1-4 constituie fondul de salarii de referinta.
    6. In cazul in care salariul de baza minim brut pe tara va creste intr-o proportie mai mare decat cresterea mai mare decat cresterea stabilita pentru intregul fond destinat platii salariilor, fondul de referinta se majoreaza cu diferenta de fond salarii pe care agentul economic este obligat sa o plateasca in plus pentru respectarea salariului de baza minim stabilit.


    ANEXA 2

                      COTE DE IMPOZIT
aplicate asupra depasirii fondului total destinat platii salariilor, stabilit potrivit art. 9 din hotarare
-----------------------------------------------------------------------
Cote de impozit         Transe de depasire a fondului total destinat
                                         platii salariilor
-----------------------------------------------------------------------
    20%            Pentru fondul corespunzator depasirii cu pana la 5 %
    50%            Pentru fondul corespunzator depasirii intre   5-10 %
   100%            Pentru fondul corespunzator depasirii intre  10-15 %
   200%            Pentru fondul corespunzator depasirii intre  15 20 %
   500%            Pentru fondul corespunzator depasirii cu peste  20 %
                                                                      


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 21/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 21 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 21/1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu