E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 21 din 18 ianuarie 1992

cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, in anul 1992

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 24 ianuarie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Incepand cu data de 1 ianuarie 1992, la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, stabilirea salariilor si modului de indexare a acestora se face prin contractele colective de munca sau, dupa caz, contractele individuale, in conditiile prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 2
    Negocierea salariilor si indexarea acestora se fac in limita unui fond total destinat platii salariilor, stabilit in functie de posibilitatile financiare ale fiecarei societati comerciale, astfel incat plata drepturilor de salarii sa poata fi asigurata din veniturile proprii.
    Art. 3
    Salariile individuale se stabilesc prin contractele individuale de munca, fara a fi limitate.
    Art. 4
    Salariile conducatorilor de societati comerciale se stabilesc de catre organele imputernicite sa numeasca aceste persoane.
    Art. 5
    Pe langa salariile de baza, societatile comerciale pot acorda adaosuri si sporuri, stabilite prin contractul colectiv de munca, in raport cu posibilitatile financiare si conditiile specifice in care se desfasoara activitatea.
    Art. 6
    (1) Fondul total destinat platii salariilor, pentru care societatile comerciale nu platesc un impozit suplimentar, se stabileste lunar, pe baza fondului de salarii de referinta, corectat cu o parte din cresterea preturilor de consum fata de luna octombrie 1991.
    (2) Modul de stabilire a fondului de salarii de referinta se face potrivit prevederilor din anexa nr. 1.
    Art. 7
    (1) Partea din cresterea preturilor de consum fata de luna octombrie 1991, care se va lua in calcul la stabilirea fondului total destinat platii salariilor, se stabileste periodic, cu consultarea sindicatelor si patronatului, in functie de evolutia preturilor de consum si a productiei la nivelul economiei nationale, astfel incat sa se asigure mentinerea salariului real in limitele convenite.
    (2) Indicele de crestere a preturilor de consum care va fi luat in calcul la inceputul perioadei este cel prognozat fata de luna octombrie 1991, urmand ca la sfarsitul perioadei sa se ia in calcul indicele de crestere a preturilor de consum efectiv realizat.
    Art. 8
    Indicele prognozat al preturilor de consum determinat fata de luna octombrie 1991 se comunica de Ministerul Economiei si Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 9
    (1) Societatile comerciale care au posibilitati financiare ce le permit utilizarea unui fond total destinat platii salariilor, mai mare decat cel stabilit potrivit prevederilor art. 6, platesc lunar un impozit suplimentar determinat in raport cu gradul de depasire, cumulat de la 1 ianuarie 1992, conform anexei nr. 2.
    (2) Impozitul suplimentar se stabileste ca diferenta intre impozitul pentru depasirea fondului total destinat platii salariilor, cumulat de la 1 ianuarie 1992, si cel efectiv platit pana in luna respectiva.
    (3) Pentru societatile comerciale la care datorita sezonalitatii activitatii, in anumite perioade, durata zilei de lucru este mai mare, iar incadrarea in durata normala a zilei de lucru se realizeaza, in medie, trimestrial, semestrial sau anual, impozitul suplimentar se calculeaza si se evidentiaza lunar, iar plata acestuia se face la sfarsitul fiecarui semestru dupa regularizarile prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 10
    (1) Fondul total destinat platii salariilor, stabilit potrivit prevederilor art. 6 se recalculeaza pe parcursul anului 1992, in functie de indicele preturilor de consum efectiv si de partea din cresterea preturilor stabilita potrivit art. 7. In mod corespunzator, daca este cazul, se face si regularizarea impozitului suplimentar.
    (2) Indicele de crestere a preturilor de consum efectiv se comunica de Comisia Nationala pentru Statistica pana la data de 20 a lunii urmatoare si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 11
    (1) Fondul total destinat platii salariilor, stabilit potrivit art. 6, poate fi majorat daca:
    a) unitatile isi dezvolta activitatea si pentru aceasta este necesar un numar de personal mai mare decat cel avut in vedere la stabilirea fondului de salarii de referinta;
    b) unitatile au realizat o sporire a eficientei activitatii, prin cresterea productivitatii muncii.
    2) Conditiile in care fondul total destinat platii salariilor poate fi majorat potrivit prevederilor alin. (1), precum si modul de calcul al mojorarii se stabilesc prin norme metodologice elaborate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 12
    (1) Fondul de salarii de referinta pentru societatile comerciale care nu au functionat sau, dupa caz, nu erau infiintate in luna octombrie 1991 se stabileste in raport cu numarul si structura personalului, profilul unitatii si salariile medii obtinute in alte unitati cu activitate asemanatoare.
    (2) Fondul de salarii de referinta in conditiile alin. (1) se stabileste  de catre Ministerul Economiei si Finantelor impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pe baza documentatiei prezentate de agentii economici.
    Art. 13
    (1) Societatile comerciale pot constitui un fond de stimularea a salariatilor de pana la 10% din profitul ramas dupa plata impozitului datorat potrivit legii.
    (2) Din fondul constituit potrivit alin. (1), pana la 50% poate fi acordat salariatilor in cursul anului, iar diferenta se acorda la sfarsitul acestuia.
    (3) Stimulentele ce se acorda in cursul anului din profitul net realizat se adauga la fondul de salarii ce se plateste lunar in vederea stabilirii impozitului suplimentar datorat in raport cu gradul de depasire a fondului total destinat platii salariilor, determinat potrivit art. 6.
    (4) La sfarsitul anului, fondul de stimulare determinat prin aplicarea cotei de pana la 10% asupra profitului net realizat se adauga la fondul total destinat platii salariilor stabilit potrivit art. 6, cumulat de la inceputul anului, rezultand fondul in limita caruia, pe intregul an, nu se plateste impozit suplimentar.
    (5) In cazul in care fondul de salarii determinat potrivit alin. (4) este mai mare decat fondul de salarii consumat de la inceputul anului, inclusiv stimulentele platite din profitul net, impozitul retinut in cursul anului se restituie. In mod corespunzator, in cazul in care fondul de salarii determinat potrivit alin. (4) este mai mic decat fondul de salarii consumat de la inceputul anului, inclusiv stimulentele platite din profitul net, impozitul se recalculeaza si se face regularizarea cu cel platit in cursul anului.
    Art. 14
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica si regiilor autonome cu exceptia celor cu specific deosebit stabilite de Guvern.
    (2) Regiile autonome constituie si acorda fondul de participare la profit in conditiile prevazute le Legea nr. 15/1990.
    Art. 15
    (1) La societatile comerciale cu sediul in Romania care desfasoara activitate in strainatate, salariile pentru personalul roman in valuta, prin negociere, in limita sumelor avute in vedere cu aceasta destinatie la contractarea lucrarii cu partenerul extern.
    (2) La stabilirea salariilor in valuta potrivit alin. (1) nu se aplica sistemul de impozitare prevazut la art. 9 din prezenta hotarare.
    (3) In contractele colective de munca se poate stabili ca o parte din salariu sa fie platit in moneda tarii in care se executa lucrarile sau in care se incaseaza contravaloarea acestora, iar diferenta sa fie platita in tara, in lei, la cursul oficial in vigoare la data efectuarii platilor.
    Art. 16
    (1) Fondul de salarii de referinta din luna octombrie 1991 si numarul de personal existent in evidente in ultima zi a lunii octombrie se inregistreaza la directiile de munca si protectie sociala, judetene si a municipiului Bucuresti, de catre fiecare societate comerciala, pana la data de 31 ianuarie 1992.
    (2) Directiile de munca si protectie sociala, judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu directiile generale ale finantelor publice, judetene si a municipiului Bucuresti, vor efectua verificarea datelor prezentate de societatile comerciale cu capital majoritar de stat, conform alin. (1), pana la sfarsitul trimestrului I/1992.
    Art. 17
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor vor elabora precizari in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 18
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea dupa caz, disciplinara, materiala sau penala, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 19
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1992. Pe aceeasi data, Hotararea Guvernului nr. 127 din 1991 cu exceptia pct. 4 din Nota la anexa nr. 3, precum si orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.


    ANEXA 1

                        MODUL
de stabilire a fondului de salarii de referinta

    Stabilirea fondului de salarii de referinta se face astfel:
    1. Se insumeaza salariile de baza lunare negociate prin contractele individuale de munca pentru personalul existent in evidente in ultima zi a lunii octombrie 1991.
    a) Salariile de baza sunt cele care cuprind compensarile si indexarile pentru cresterea preturilor acordate efectiv pana la sfarsitul lunii octombrie 1991.
    Agentii economici care nu au avut posibilitatea sa acorde indexarea salariilor pana la nivelul prevazut in Hotararea Guvernului nr. 579/1991 vor majora suma salariilor de baza cu diferenta dintre procentul de 13,43% si cel efectiv acordat.
    b) In numarul de personal existent in evidente in ultima zi a lunii octombrie se cuprinde intregul personal incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata. Pentru personalul incadrat cu contract de munca pe durata determinata, cu exceptia celor angajati pentru inlocuirea unor salariati incadrati cu contract de munca pe durata nedeterminata, care lipsesc din unitate din diferite motive, se vor aplica prevederile art. 11 din hotarare.
    2. La suma salariilor de baza, determinata conform pct. 1, se adauga valoarea sporurilor stabilita la nivelul celor prevazute in contractele individuale de munca pentru luna octombrie 1991.
    3. Adaosurile si premiile medii realizate in perioada august - octombrie 1991 se vor determina astfel:
    a) diferenta dintre suma incasata potrivit formei de salarizare aplicate si salariul de baza corespunzator timpului lucrat pe baza formei de salarizare respective, premiile stabilite potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 127/1991, constituite si prelevate pe costuri, precum si sumele platite ca sporuri pentru orele suplimentare efectuate se determina ca medie procentuala lunara fata de salariile de baza corespunzatoare timpului efectiv lucrat in lunile august, septembrie si octombrie 1991.
    Procentul rezultat se aplica la suma salariilor de baza determinata potrivit pct. 1, iar valoarea respectiva se adauga la fondul de referinta stabilit potrivit pct. 1 si 2;
    b) sumele platite in lunile august-octombrie 1991, pentru perioade anterioare, nu se iau in calcul la stabilirea fondului de referinta.
    4. Fondul de salarii de referinta determinat potrivit prevederilor de la pct. 1-3 de mai sus se diminueaza cu:
    - valoarea intregului fond de salarii de baza pentru care se datora impozit suplimentar in luna octombrie 1991, conform anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 127/1991;
    - valoarea medie lunara a fondului de salarii din lunile august-octombrie 1991, pentru care se datora impozit suplimentar, potrivit anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 127/1991.
    5. Fondul rezultat potrivit pct. 1-4 constituie fondul de salarii de referinta.
    6. In cazul in care salariul de baza minim brut pe tara va creste intr-o proportie mai mare decat cresterea mai mare decat cresterea stabilita pentru intregul fond destinat platii salariilor, fondul de referinta se majoreaza cu diferenta de fond salarii pe care agentul economic este obligat sa o plateasca in plus pentru respectarea salariului de baza minim stabilit.


    ANEXA 2

                      COTE DE IMPOZIT
aplicate asupra depasirii fondului total destinat platii salariilor, stabilit potrivit art. 9 din hotarare
-----------------------------------------------------------------------
Cote de impozit         Transe de depasire a fondului total destinat
                                         platii salariilor
-----------------------------------------------------------------------
    20%            Pentru fondul corespunzator depasirii cu pana la 5 %
    50%            Pentru fondul corespunzator depasirii intre   5-10 %
   100%            Pentru fondul corespunzator depasirii intre  10-15 %
   200%            Pentru fondul corespunzator depasirii intre  15 20 %
   500%            Pentru fondul corespunzator depasirii cu peste  20 %
                                                                      


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 21/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 21 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 21/1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu