E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 127 din 25 februarie 1991

cu privire la stabilirea salariilor pentru angajatii societatilor comerciale in anul 1991

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 45 din  7 martie 1991


SmartCity3


    In baza prevederilor Legii salarizarii,

    Guvernul Romaniei  hotaraste:

    Art. 1
    (1) Sistemul de salarizare pe baza caruia se fixeaza salariile individuale se stabileste prin contracte colective de munca negociate in conditiile prevazute in Legea privind contractul colectiv de munca, avandu-se in vedere posibilitatile financiare ale fiecarei societati comerciale.
    (2) Salariile individuale se stabilesc, fara a fi limitate, prin contracte individuale de munca, tinandu-se seama de rezultatul negocierilor prevazute la alin. (1).
    (3) Salariile conducatorilor de societati comerciale se stabilesc de catre organele imputernicite sa numeasca aceste persoane, nefiind negociate in conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 2
    (1) Pentru franarea procesului inflationist si a somajului, in vederea modelarii cresterii salariilor, in cazurile in care se stabilesc, prin contracte individuale de munca, salarii de baza peste nivelurile prevazute in anexa nr. 1, societatile comerciale suporta un impozit suplimentar calculat in raport cu gradul de depasire a acestora, conform prevederilor anexei nr. 2.
    (2) Salariile de baza orare sau zilnice se stabilesc de consiliile de administratie pe baza salariilor de baza lunare si a regimului legal de lucru.
    Art. 3
    (1) Pe langa salariile de baza, societatile comerciale pot acorda adaosuri si sporuri, stabilite prin contractul colectiv de munca.
    (2) Sporurile cuprinse in anexa nr. 3 se pot acorda cu respectarea nivelurilor maxime prevazute la fiecare dintre acestea.
    In cazul depasirii nivelurilor maxime se aplica sistemul de impozitare prevazut la art. 4 din prezenta hotarare.
    (3) Societatile comerciale vor pune in aplicare masurile de imbunatatire a conditiilor de munca stabilite impreuna cu organele teritoriale de protectie a muncii, urmand ca sporurile acordate sa fie preluate prin alte elemente ale sistemului de salarizare in cazurile in care conditiile de munca s-au normalizat si la aceasta a contribuit si personalul de la locul de munca respectiv.
    (4) Pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat, fondul pentru cointeresarea prin premiere a personalului se constituie din veniturile realizate, dupa acoperirea cheltuielilor, in limita a 10% din fondul lunar platit sub forma de salarii.
    Art. 4
    Pentru reducerea presiunii asupra preturilor prin acordarea unor adaosuri la salarii necorelate cu cresterea reala a productivitatii muncii, suma totala a adaosurilor nominalizate in anexa nr. 4, care depaseste pe ansamblul societatii comerciale 20% din suma salariilor de baza cuvenite tuturor angajatilor pentru timpul lucrat, se impune cumulat cu profitul impozabil al societatii comerciale.
    Art. 5
    Stabilirea sistemului de salarizare prin contractele colective de munca, precum si a salariilor individuale, se face astfel incat societatea comerciala sa poata asigura, pe toata durata aplicarii acestora, acordarea drepturilor respective numai din veniturile proprii, convenindu-se in acest scop, prin contractul colectiv de munca, asupra modalitatilor concrete de acordare a salariilor in toate situatiile care pot sa apara.
    Art. 6
    Drepturile si obligatiile reciproce ale partilor in ce priveste salarizarea ca parte integranta a contractului colectiv de munca, se pot negocia, pentru anul 1991, in mod distinct si pot fi aplicate inainte de incheierea intregului contract care se refera si la alte drepturi si obligatii.
    Art. 7
    In cazul in care, cu ocazia negocierii salariilor pentru anul 1991, apar divergente care nu pot fi solutionate in termen de 30 de zile calendaristice, se va aplica sistemul de arbitraj reglementat prin Legea privind solutionarea conflictelor colective de munca.
    Art. 8
    Prevederile prezentei hotarari se aplica si la regiile autonome, cu exceptia celor cu specific deosebit stabilite de Guvern, pentru care sistemul de salarizare se aproba prin hotarare a acestuia.
    Art. 9
    (1) La societatile comerciale cu sediul in Romania care desfasoara activitate in strainatate, salariile pentru personalul roman se stabilesc in valuta, prin negociere, in limita sumelor cu aceasta destinatie avute in vedere la contractarea lucrarii cu partenerul extern.
    (2) La stabilirea salariilor in valuta potrivit alin. (1) nu se aplica sistemul de impozitare prevazut la art. 2, 3 si 4 din prezenta hotarare.
    (3) In contractele colective de munca se poate stabili ca o parte din salariu sa fie platit in moneda tarii in care se executa lucrarile sau in care se incaseaza contravaloarea acestora, iar diferenta sa fie platita in tara, in lei, la cursul oficial in vigoare la data efectuarii platilor.
    Art. 10
    La societatile comerciale cu capital strain sau reprezentantele acestora, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 9.
    Art. 11
    Pentru sustragerea de la plata impozitelor prevazute in prezenta hotarare, precum si pentru achitarea cu intarziere a acestora, se suporta de catre societatea comerciala sanctiunile si majorarile prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 12
    Prezenta hotarare se aplica si unitatilor care sunt in curs de organizare ca societati comerciale sau regii autonome, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 si Legii nr. 31/1990.
    Art. 13
    (1) Salariile brute prevazute in prezenta hotarare se aplica in conditiile mentinerii prin Legea impozitului pe salarii a cotelor de impozit stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 52/1991.
    (2) Modificarea cotelor de impozitare prevazute in Hotararea Guvernului nr. 52/1991 atrage dupa sine corectarea corespunzatoare a salariilor prevazute in prezenta hotarare. Corectarea salariilor brute respective se va face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor da precizari in legatura cu modul de aplicare a masurilor prevazute la art. 2, 3 si 4 din prezenta hotarare.
    Art. 15
    Prezenta hotarare intra in vigoare o data cu Legea salarizarii nr. 14/1991.
    O data cu intrarea in vigoare a contractelor colective de munca isi inceteaza aplicarea orice reglementari contrare prezentei hotarari.

                   PRIM-MINISTRU
                    PETRE ROMAN


    ANEXA 1

                     SALARIILE DE BAZA BRUTE
pentru a caror depasire societatile comerciale suporta un impozit suplimentar
------------------------------------------------------
 Categorii de personal     Salariul     Coeficient
 sau functii               de baza      de ierarhizare
                           -lei/luna-   la salariul
                                        de baza
------------------------------------------------------
 A. Muncitori:
    1. necalificati           4.250        100
    2. calificati             8.750        206
 B. Functii de
    conducere si de
    executie
    1. Functii de
       executie:
       a) cu pregatire
          liceala sau
          postliceala
          - pentru
            activitati
            administrative
            (dactilograf,
            functionar etc.)  5.750        135
          - pentru
            activitati de
            specialitate
            (tehnician,
            contabil etc.)    8.750        206
       b) maistri             9.300        219
       c) cu pregatire
          superioara de
          subingineri si
          altele similare    10.750        253
       d) cu pregatire
          superioara         12.350        290
    2. Functii de
       conducere a
       compartimentelor
       functionale, de
       productie,
       cercetare,
       proiectare si
       altele similare
       (sef serviciu,
       birou, sectie,
       laborator etc.)       14.000        329
    3. Functii din
       conducerea
       societatii
       (director
       general,
       director,
       inginer sef,
       contabil sef
       etc.)                 18.450        434
-----------------------------------------------
    NOTA:
    1. La societatile comerciale care renunta la acordarea sporului de vechime neintrerupta in aceeasi unitate, incluzindu-l in salariul de baza, limitele salariilor de baza prevazute in prezenta hotarare sunt mai mari cu 10% .
    2. Salariile de baza pot fi stabilite peste limitele prevazute in prezenta anexa, fara a se aplica prevederile art. 2, pentru activitatea de salvare, inclusiv exercitiile din: minerit, foraj marin, metalurgie, transporturi navale si altele asemenea, pentru activitatea de foraj si extractie a titeiului de pe platformele marine, precum si pentru activitatea in imersiune.
    3. Functiile specifice din unele ramuri sau activitati care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari erau incadrate in categoria personalului operativ, cum ar fi: comandant aeronava, comandant nava si altele, se pot asimila de catre societatile comerciale cu functiile prevazute in prezenta anexa, avandu-se in vedere pregatirea si cerintele postului.

    ANEXA 2

                          IMPOZITUL
suportat de societatea comerciala pentru salariile de baza brute lunare individuale stabilite peste limitele prevazute in anexa nr. 1
-------------------------------------------------
 Gradul de depasire       Impozitul asupra sumei
 a salariilor de baza     stabilite in plus fata
 prevazute in anexa       de salariul de baza
 nr. 1                    prevazut in anexa nr. 1
-------------------------------------------------
 pana la 20 %                     40 %
 peste 20 %                       50 %
 peste 30 %                       65 %
 peste 40 %                       80 %
-------------------------------------------------

    ANEXA 3

                             SPORURI
la salariul de baza ce se pot acorda de societatile comerciale
----------------------------------------------------------
 Denumirea sporului                   Cuantumul maxim brut
----------------------------------------------------------
 A. Sporuri ce se pot acorda in
    functie de conditiile de munca,
    pentru timpul lucrat in aceste
    conditii:
    - spor pentru lucrul in
      subteran la: exploatari
      miniere, extractie titei,
      constructii hidro, constructii
      subteran metrou; pentru lucrul
      pe platformele marine de foraj
      si extractie                      40 % *); *)
    - indemnizatia de zbor              130 lei/ora
                                        de zbor *)
    - spor pentru conditii grele
      de munca                          15%
    - spor pentru conditii nocive       455 lei lunar
    - spor pentru conditii periculoase  15 %
      - pentru activitatea miniera
        in subteran                     Salariul de
                                        baza minim
                                        pe tara *)
      - pentru productia produselor
        explozive                       50 %
    - spor pentru timpul lucrat in
      cursul noptii                     25 %
    - spor de santier                   35 lei/zi
      - in industria miniera -
        lucrari de investitii in
        subteran -, industria
        extractiva de petrol si gaze    60 lei/zi
 B. Alte sporuri
    - spor pentru ore lucrate           100% din
      suplimentar peste programul       salariul de
      lunar de lucru, indiferent        baza pentru
      de modul de organizare a          aceste ore
      programului de lucru
    - spor pentru lucrul sistematic
      peste programul normal
      (in locul sporului pentru
      ore suplimentare)                 25 %
    - spor pentru exercitarea           30 % din
      unei functii suplimentare         salariul
                                        de baza al
                                        functiei
                                        inlocuite
    - spor pentru utilizarea cel        10 % din
      putin a unei limbi straine        salariul
      acolo unde necesitatile           de baza
      postului o impun
    - spor de vechime in munca
      (care se acorda si in functie
      de rezultatele obtinute).
      Acest spor inlocuieste sporul
      pentru vechime neintrerupta in
      aceeasi unitate, daca nu a
      fost inclus in salariul de baza
      in conditiile prevazute la
      pct. 1 din nota la anexa nr. 1    15%
----------------------------------------------------
    *) Se include in salariul de baza si constituie baza de calcul pentru toate sporurile care se acorda in raport cu aceasta.
    *) La exploatarile miniere se diferentiaza pe patru grade de periculozitate, potrivit criteriilor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1306/1990.
    NOTA:
    1. Limita maxima a sporurilor exprimata in suma fixa se corecteaza in aceeasi proportie in care se va aproba cresterea salariului de baza minim pe tara.
    2. Denumirea sporurilor, nominalizate in prezenta anexa, poate fi adaptata prin contractul colectiv de munca specificului diferitelor activitati, mentinindu-se continutul si cuantumul maxim al sporului respectiv.
    3. Pentru activitatile la care pana la aplicarea prezentei hotarari s-a prevazut prin legi sau hotarari speciale acordarea de sporuri avand alta natura decat cele cuprinse in prezenta anexa sau sporurile au fost aprobate la un nivel superior, cuantumul aprobat pentru acestea, in conditiile prevazute de reglementarile respective, constituie limita maxima fata de care se aplica prevederile art. 3 (2) din prezenta hotarare.
    4. a) Pana la adoptarea unor noi reglementari in domeniul asigurarilor sociale si pensiilor, la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca se iau in calcul, pe langa salariu de baza, si:
    - sporul pentru lucrul in subteran, precum si pentru lucrul pe platformele marine de foraj si extractie;
    - indemnizatia de zbor;
    - spor pentru conditii grele de munca;
    - spor pentru lucrul sistematic peste programul normal;
    - spor pentru exercitarea unei functii suplimentare;
    - spor de vechime in munca.
    Contributia pentru pensia suplimentara se retine avandu-se in vedere si sporurile prevazute mai sus.
    b) La calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pe langa sporurile prevazute la lit. a) de mai sus se mai iau in calcul si sporul pentru conditii nocive, precum si sporul pentru conditii periculoase.

    ANEXA 4

                 ADAOSURILE SI SPORURILE LA SALARIUL DE BAZA
care se iau in calcul la stabilirea impozitului pe profit, potrivit art. 4 din hotarare

    1. Premii care se platesc din fondurile constituite din veniturile realizate (cu exceptia celor acordate din fondul de participare a angajatilor la profitul societatii, precum si cele acordate inventatorilor).
    2. Adaosul de acord (diferenta dintre suma incasata potrivit formei de salarizare aplicate - acord direct, acord progresiv, acord indirect, cote procentuale etc. - si salariul de baza corespunzator timpului lucrat pe baza formei de salarizare respective).
    3. Sporul pentru ore lucrate suplimentar.
    4. Adaosuri in bani si sporuri   altele decat cele prevazute in anexa nr. 3  , stabilite prin contractul colectiv, precum si sumele corespunzatoare sporurilor cuprinse in anexa nr. 3, acordate peste cuantumul maxim prevazut.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 127/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 127 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu