E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 127 din 25 februarie 1991

cu privire la stabilirea salariilor pentru angajatii societatilor comerciale in anul 1991

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 45 din  7 martie 1991


SmartCity3


    In baza prevederilor Legii salarizarii,

    Guvernul Romaniei  hotaraste:

    Art. 1
    (1) Sistemul de salarizare pe baza caruia se fixeaza salariile individuale se stabileste prin contracte colective de munca negociate in conditiile prevazute in Legea privind contractul colectiv de munca, avandu-se in vedere posibilitatile financiare ale fiecarei societati comerciale.
    (2) Salariile individuale se stabilesc, fara a fi limitate, prin contracte individuale de munca, tinandu-se seama de rezultatul negocierilor prevazute la alin. (1).
    (3) Salariile conducatorilor de societati comerciale se stabilesc de catre organele imputernicite sa numeasca aceste persoane, nefiind negociate in conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 2
    (1) Pentru franarea procesului inflationist si a somajului, in vederea modelarii cresterii salariilor, in cazurile in care se stabilesc, prin contracte individuale de munca, salarii de baza peste nivelurile prevazute in anexa nr. 1, societatile comerciale suporta un impozit suplimentar calculat in raport cu gradul de depasire a acestora, conform prevederilor anexei nr. 2.
    (2) Salariile de baza orare sau zilnice se stabilesc de consiliile de administratie pe baza salariilor de baza lunare si a regimului legal de lucru.
    Art. 3
    (1) Pe langa salariile de baza, societatile comerciale pot acorda adaosuri si sporuri, stabilite prin contractul colectiv de munca.
    (2) Sporurile cuprinse in anexa nr. 3 se pot acorda cu respectarea nivelurilor maxime prevazute la fiecare dintre acestea.
    In cazul depasirii nivelurilor maxime se aplica sistemul de impozitare prevazut la art. 4 din prezenta hotarare.
    (3) Societatile comerciale vor pune in aplicare masurile de imbunatatire a conditiilor de munca stabilite impreuna cu organele teritoriale de protectie a muncii, urmand ca sporurile acordate sa fie preluate prin alte elemente ale sistemului de salarizare in cazurile in care conditiile de munca s-au normalizat si la aceasta a contribuit si personalul de la locul de munca respectiv.
    (4) Pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat, fondul pentru cointeresarea prin premiere a personalului se constituie din veniturile realizate, dupa acoperirea cheltuielilor, in limita a 10% din fondul lunar platit sub forma de salarii.
    Art. 4
    Pentru reducerea presiunii asupra preturilor prin acordarea unor adaosuri la salarii necorelate cu cresterea reala a productivitatii muncii, suma totala a adaosurilor nominalizate in anexa nr. 4, care depaseste pe ansamblul societatii comerciale 20% din suma salariilor de baza cuvenite tuturor angajatilor pentru timpul lucrat, se impune cumulat cu profitul impozabil al societatii comerciale.
    Art. 5
    Stabilirea sistemului de salarizare prin contractele colective de munca, precum si a salariilor individuale, se face astfel incat societatea comerciala sa poata asigura, pe toata durata aplicarii acestora, acordarea drepturilor respective numai din veniturile proprii, convenindu-se in acest scop, prin contractul colectiv de munca, asupra modalitatilor concrete de acordare a salariilor in toate situatiile care pot sa apara.
    Art. 6
    Drepturile si obligatiile reciproce ale partilor in ce priveste salarizarea ca parte integranta a contractului colectiv de munca, se pot negocia, pentru anul 1991, in mod distinct si pot fi aplicate inainte de incheierea intregului contract care se refera si la alte drepturi si obligatii.
    Art. 7
    In cazul in care, cu ocazia negocierii salariilor pentru anul 1991, apar divergente care nu pot fi solutionate in termen de 30 de zile calendaristice, se va aplica sistemul de arbitraj reglementat prin Legea privind solutionarea conflictelor colective de munca.
    Art. 8
    Prevederile prezentei hotarari se aplica si la regiile autonome, cu exceptia celor cu specific deosebit stabilite de Guvern, pentru care sistemul de salarizare se aproba prin hotarare a acestuia.
    Art. 9
    (1) La societatile comerciale cu sediul in Romania care desfasoara activitate in strainatate, salariile pentru personalul roman se stabilesc in valuta, prin negociere, in limita sumelor cu aceasta destinatie avute in vedere la contractarea lucrarii cu partenerul extern.
    (2) La stabilirea salariilor in valuta potrivit alin. (1) nu se aplica sistemul de impozitare prevazut la art. 2, 3 si 4 din prezenta hotarare.
    (3) In contractele colective de munca se poate stabili ca o parte din salariu sa fie platit in moneda tarii in care se executa lucrarile sau in care se incaseaza contravaloarea acestora, iar diferenta sa fie platita in tara, in lei, la cursul oficial in vigoare la data efectuarii platilor.
    Art. 10
    La societatile comerciale cu capital strain sau reprezentantele acestora, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 9.
    Art. 11
    Pentru sustragerea de la plata impozitelor prevazute in prezenta hotarare, precum si pentru achitarea cu intarziere a acestora, se suporta de catre societatea comerciala sanctiunile si majorarile prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 12
    Prezenta hotarare se aplica si unitatilor care sunt in curs de organizare ca societati comerciale sau regii autonome, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 si Legii nr. 31/1990.
    Art. 13
    (1) Salariile brute prevazute in prezenta hotarare se aplica in conditiile mentinerii prin Legea impozitului pe salarii a cotelor de impozit stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 52/1991.
    (2) Modificarea cotelor de impozitare prevazute in Hotararea Guvernului nr. 52/1991 atrage dupa sine corectarea corespunzatoare a salariilor prevazute in prezenta hotarare. Corectarea salariilor brute respective se va face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor da precizari in legatura cu modul de aplicare a masurilor prevazute la art. 2, 3 si 4 din prezenta hotarare.
    Art. 15
    Prezenta hotarare intra in vigoare o data cu Legea salarizarii nr. 14/1991.
    O data cu intrarea in vigoare a contractelor colective de munca isi inceteaza aplicarea orice reglementari contrare prezentei hotarari.

                   PRIM-MINISTRU
                    PETRE ROMAN


    ANEXA 1

                     SALARIILE DE BAZA BRUTE
pentru a caror depasire societatile comerciale suporta un impozit suplimentar
------------------------------------------------------
 Categorii de personal     Salariul     Coeficient
 sau functii               de baza      de ierarhizare
                           -lei/luna-   la salariul
                                        de baza
------------------------------------------------------
 A. Muncitori:
    1. necalificati           4.250        100
    2. calificati             8.750        206
 B. Functii de
    conducere si de
    executie
    1. Functii de
       executie:
       a) cu pregatire
          liceala sau
          postliceala
          - pentru
            activitati
            administrative
            (dactilograf,
            functionar etc.)  5.750        135
          - pentru
            activitati de
            specialitate
            (tehnician,
            contabil etc.)    8.750        206
       b) maistri             9.300        219
       c) cu pregatire
          superioara de
          subingineri si
          altele similare    10.750        253
       d) cu pregatire
          superioara         12.350        290
    2. Functii de
       conducere a
       compartimentelor
       functionale, de
       productie,
       cercetare,
       proiectare si
       altele similare
       (sef serviciu,
       birou, sectie,
       laborator etc.)       14.000        329
    3. Functii din
       conducerea
       societatii
       (director
       general,
       director,
       inginer sef,
       contabil sef
       etc.)                 18.450        434
-----------------------------------------------
    NOTA:
    1. La societatile comerciale care renunta la acordarea sporului de vechime neintrerupta in aceeasi unitate, incluzindu-l in salariul de baza, limitele salariilor de baza prevazute in prezenta hotarare sunt mai mari cu 10% .
    2. Salariile de baza pot fi stabilite peste limitele prevazute in prezenta anexa, fara a se aplica prevederile art. 2, pentru activitatea de salvare, inclusiv exercitiile din: minerit, foraj marin, metalurgie, transporturi navale si altele asemenea, pentru activitatea de foraj si extractie a titeiului de pe platformele marine, precum si pentru activitatea in imersiune.
    3. Functiile specifice din unele ramuri sau activitati care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari erau incadrate in categoria personalului operativ, cum ar fi: comandant aeronava, comandant nava si altele, se pot asimila de catre societatile comerciale cu functiile prevazute in prezenta anexa, avandu-se in vedere pregatirea si cerintele postului.

    ANEXA 2

                          IMPOZITUL
suportat de societatea comerciala pentru salariile de baza brute lunare individuale stabilite peste limitele prevazute in anexa nr. 1
-------------------------------------------------
 Gradul de depasire       Impozitul asupra sumei
 a salariilor de baza     stabilite in plus fata
 prevazute in anexa       de salariul de baza
 nr. 1                    prevazut in anexa nr. 1
-------------------------------------------------
 pana la 20 %                     40 %
 peste 20 %                       50 %
 peste 30 %                       65 %
 peste 40 %                       80 %
-------------------------------------------------

    ANEXA 3

                             SPORURI
la salariul de baza ce se pot acorda de societatile comerciale
----------------------------------------------------------
 Denumirea sporului                   Cuantumul maxim brut
----------------------------------------------------------
 A. Sporuri ce se pot acorda in
    functie de conditiile de munca,
    pentru timpul lucrat in aceste
    conditii:
    - spor pentru lucrul in
      subteran la: exploatari
      miniere, extractie titei,
      constructii hidro, constructii
      subteran metrou; pentru lucrul
      pe platformele marine de foraj
      si extractie                      40 % *); *)
    - indemnizatia de zbor              130 lei/ora
                                        de zbor *)
    - spor pentru conditii grele
      de munca                          15%
    - spor pentru conditii nocive       455 lei lunar
    - spor pentru conditii periculoase  15 %
      - pentru activitatea miniera
        in subteran                     Salariul de
                                        baza minim
                                        pe tara *)
      - pentru productia produselor
        explozive                       50 %
    - spor pentru timpul lucrat in
      cursul noptii                     25 %
    - spor de santier                   35 lei/zi
      - in industria miniera -
        lucrari de investitii in
        subteran -, industria
        extractiva de petrol si gaze    60 lei/zi
 B. Alte sporuri
    - spor pentru ore lucrate           100% din
      suplimentar peste programul       salariul de
      lunar de lucru, indiferent        baza pentru
      de modul de organizare a          aceste ore
      programului de lucru
    - spor pentru lucrul sistematic
      peste programul normal
      (in locul sporului pentru
      ore suplimentare)                 25 %
    - spor pentru exercitarea           30 % din
      unei functii suplimentare         salariul
                                        de baza al
                                        functiei
                                        inlocuite
    - spor pentru utilizarea cel        10 % din
      putin a unei limbi straine        salariul
      acolo unde necesitatile           de baza
      postului o impun
    - spor de vechime in munca
      (care se acorda si in functie
      de rezultatele obtinute).
      Acest spor inlocuieste sporul
      pentru vechime neintrerupta in
      aceeasi unitate, daca nu a
      fost inclus in salariul de baza
      in conditiile prevazute la
      pct. 1 din nota la anexa nr. 1    15%
----------------------------------------------------
    *) Se include in salariul de baza si constituie baza de calcul pentru toate sporurile care se acorda in raport cu aceasta.
    *) La exploatarile miniere se diferentiaza pe patru grade de periculozitate, potrivit criteriilor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1306/1990.
    NOTA:
    1. Limita maxima a sporurilor exprimata in suma fixa se corecteaza in aceeasi proportie in care se va aproba cresterea salariului de baza minim pe tara.
    2. Denumirea sporurilor, nominalizate in prezenta anexa, poate fi adaptata prin contractul colectiv de munca specificului diferitelor activitati, mentinindu-se continutul si cuantumul maxim al sporului respectiv.
    3. Pentru activitatile la care pana la aplicarea prezentei hotarari s-a prevazut prin legi sau hotarari speciale acordarea de sporuri avand alta natura decat cele cuprinse in prezenta anexa sau sporurile au fost aprobate la un nivel superior, cuantumul aprobat pentru acestea, in conditiile prevazute de reglementarile respective, constituie limita maxima fata de care se aplica prevederile art. 3 (2) din prezenta hotarare.
    4. a) Pana la adoptarea unor noi reglementari in domeniul asigurarilor sociale si pensiilor, la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca se iau in calcul, pe langa salariu de baza, si:
    - sporul pentru lucrul in subteran, precum si pentru lucrul pe platformele marine de foraj si extractie;
    - indemnizatia de zbor;
    - spor pentru conditii grele de munca;
    - spor pentru lucrul sistematic peste programul normal;
    - spor pentru exercitarea unei functii suplimentare;
    - spor de vechime in munca.
    Contributia pentru pensia suplimentara se retine avandu-se in vedere si sporurile prevazute mai sus.
    b) La calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pe langa sporurile prevazute la lit. a) de mai sus se mai iau in calcul si sporul pentru conditii nocive, precum si sporul pentru conditii periculoase.

    ANEXA 4

                 ADAOSURILE SI SPORURILE LA SALARIUL DE BAZA
care se iau in calcul la stabilirea impozitului pe profit, potrivit art. 4 din hotarare

    1. Premii care se platesc din fondurile constituite din veniturile realizate (cu exceptia celor acordate din fondul de participare a angajatilor la profitul societatii, precum si cele acordate inventatorilor).
    2. Adaosul de acord (diferenta dintre suma incasata potrivit formei de salarizare aplicate - acord direct, acord progresiv, acord indirect, cote procentuale etc. - si salariul de baza corespunzator timpului lucrat pe baza formei de salarizare respective).
    3. Sporul pentru ore lucrate suplimentar.
    4. Adaosuri in bani si sporuri   altele decat cele prevazute in anexa nr. 3  , stabilite prin contractul colectiv, precum si sumele corespunzatoare sporurilor cuprinse in anexa nr. 3, acordate peste cuantumul maxim prevazut.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 127/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 127 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu