E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 127 din 25 februarie 1991

cu privire la stabilirea salariilor pentru angajatii societatilor comerciale in anul 1991

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 45 din  7 martie 1991


SmartCity3


    In baza prevederilor Legii salarizarii,

    Guvernul Romaniei  hotaraste:

    Art. 1
    (1) Sistemul de salarizare pe baza caruia se fixeaza salariile individuale se stabileste prin contracte colective de munca negociate in conditiile prevazute in Legea privind contractul colectiv de munca, avandu-se in vedere posibilitatile financiare ale fiecarei societati comerciale.
    (2) Salariile individuale se stabilesc, fara a fi limitate, prin contracte individuale de munca, tinandu-se seama de rezultatul negocierilor prevazute la alin. (1).
    (3) Salariile conducatorilor de societati comerciale se stabilesc de catre organele imputernicite sa numeasca aceste persoane, nefiind negociate in conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 2
    (1) Pentru franarea procesului inflationist si a somajului, in vederea modelarii cresterii salariilor, in cazurile in care se stabilesc, prin contracte individuale de munca, salarii de baza peste nivelurile prevazute in anexa nr. 1, societatile comerciale suporta un impozit suplimentar calculat in raport cu gradul de depasire a acestora, conform prevederilor anexei nr. 2.
    (2) Salariile de baza orare sau zilnice se stabilesc de consiliile de administratie pe baza salariilor de baza lunare si a regimului legal de lucru.
    Art. 3
    (1) Pe langa salariile de baza, societatile comerciale pot acorda adaosuri si sporuri, stabilite prin contractul colectiv de munca.
    (2) Sporurile cuprinse in anexa nr. 3 se pot acorda cu respectarea nivelurilor maxime prevazute la fiecare dintre acestea.
    In cazul depasirii nivelurilor maxime se aplica sistemul de impozitare prevazut la art. 4 din prezenta hotarare.
    (3) Societatile comerciale vor pune in aplicare masurile de imbunatatire a conditiilor de munca stabilite impreuna cu organele teritoriale de protectie a muncii, urmand ca sporurile acordate sa fie preluate prin alte elemente ale sistemului de salarizare in cazurile in care conditiile de munca s-au normalizat si la aceasta a contribuit si personalul de la locul de munca respectiv.
    (4) Pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat, fondul pentru cointeresarea prin premiere a personalului se constituie din veniturile realizate, dupa acoperirea cheltuielilor, in limita a 10% din fondul lunar platit sub forma de salarii.
    Art. 4
    Pentru reducerea presiunii asupra preturilor prin acordarea unor adaosuri la salarii necorelate cu cresterea reala a productivitatii muncii, suma totala a adaosurilor nominalizate in anexa nr. 4, care depaseste pe ansamblul societatii comerciale 20% din suma salariilor de baza cuvenite tuturor angajatilor pentru timpul lucrat, se impune cumulat cu profitul impozabil al societatii comerciale.
    Art. 5
    Stabilirea sistemului de salarizare prin contractele colective de munca, precum si a salariilor individuale, se face astfel incat societatea comerciala sa poata asigura, pe toata durata aplicarii acestora, acordarea drepturilor respective numai din veniturile proprii, convenindu-se in acest scop, prin contractul colectiv de munca, asupra modalitatilor concrete de acordare a salariilor in toate situatiile care pot sa apara.
    Art. 6
    Drepturile si obligatiile reciproce ale partilor in ce priveste salarizarea ca parte integranta a contractului colectiv de munca, se pot negocia, pentru anul 1991, in mod distinct si pot fi aplicate inainte de incheierea intregului contract care se refera si la alte drepturi si obligatii.
    Art. 7
    In cazul in care, cu ocazia negocierii salariilor pentru anul 1991, apar divergente care nu pot fi solutionate in termen de 30 de zile calendaristice, se va aplica sistemul de arbitraj reglementat prin Legea privind solutionarea conflictelor colective de munca.
    Art. 8
    Prevederile prezentei hotarari se aplica si la regiile autonome, cu exceptia celor cu specific deosebit stabilite de Guvern, pentru care sistemul de salarizare se aproba prin hotarare a acestuia.
    Art. 9
    (1) La societatile comerciale cu sediul in Romania care desfasoara activitate in strainatate, salariile pentru personalul roman se stabilesc in valuta, prin negociere, in limita sumelor cu aceasta destinatie avute in vedere la contractarea lucrarii cu partenerul extern.
    (2) La stabilirea salariilor in valuta potrivit alin. (1) nu se aplica sistemul de impozitare prevazut la art. 2, 3 si 4 din prezenta hotarare.
    (3) In contractele colective de munca se poate stabili ca o parte din salariu sa fie platit in moneda tarii in care se executa lucrarile sau in care se incaseaza contravaloarea acestora, iar diferenta sa fie platita in tara, in lei, la cursul oficial in vigoare la data efectuarii platilor.
    Art. 10
    La societatile comerciale cu capital strain sau reprezentantele acestora, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 9.
    Art. 11
    Pentru sustragerea de la plata impozitelor prevazute in prezenta hotarare, precum si pentru achitarea cu intarziere a acestora, se suporta de catre societatea comerciala sanctiunile si majorarile prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 12
    Prezenta hotarare se aplica si unitatilor care sunt in curs de organizare ca societati comerciale sau regii autonome, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 si Legii nr. 31/1990.
    Art. 13
    (1) Salariile brute prevazute in prezenta hotarare se aplica in conditiile mentinerii prin Legea impozitului pe salarii a cotelor de impozit stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 52/1991.
    (2) Modificarea cotelor de impozitare prevazute in Hotararea Guvernului nr. 52/1991 atrage dupa sine corectarea corespunzatoare a salariilor prevazute in prezenta hotarare. Corectarea salariilor brute respective se va face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor da precizari in legatura cu modul de aplicare a masurilor prevazute la art. 2, 3 si 4 din prezenta hotarare.
    Art. 15
    Prezenta hotarare intra in vigoare o data cu Legea salarizarii nr. 14/1991.
    O data cu intrarea in vigoare a contractelor colective de munca isi inceteaza aplicarea orice reglementari contrare prezentei hotarari.

                   PRIM-MINISTRU
                    PETRE ROMAN


    ANEXA 1

                     SALARIILE DE BAZA BRUTE
pentru a caror depasire societatile comerciale suporta un impozit suplimentar
------------------------------------------------------
 Categorii de personal     Salariul     Coeficient
 sau functii               de baza      de ierarhizare
                           -lei/luna-   la salariul
                                        de baza
------------------------------------------------------
 A. Muncitori:
    1. necalificati           4.250        100
    2. calificati             8.750        206
 B. Functii de
    conducere si de
    executie
    1. Functii de
       executie:
       a) cu pregatire
          liceala sau
          postliceala
          - pentru
            activitati
            administrative
            (dactilograf,
            functionar etc.)  5.750        135
          - pentru
            activitati de
            specialitate
            (tehnician,
            contabil etc.)    8.750        206
       b) maistri             9.300        219
       c) cu pregatire
          superioara de
          subingineri si
          altele similare    10.750        253
       d) cu pregatire
          superioara         12.350        290
    2. Functii de
       conducere a
       compartimentelor
       functionale, de
       productie,
       cercetare,
       proiectare si
       altele similare
       (sef serviciu,
       birou, sectie,
       laborator etc.)       14.000        329
    3. Functii din
       conducerea
       societatii
       (director
       general,
       director,
       inginer sef,
       contabil sef
       etc.)                 18.450        434
-----------------------------------------------
    NOTA:
    1. La societatile comerciale care renunta la acordarea sporului de vechime neintrerupta in aceeasi unitate, incluzindu-l in salariul de baza, limitele salariilor de baza prevazute in prezenta hotarare sunt mai mari cu 10% .
    2. Salariile de baza pot fi stabilite peste limitele prevazute in prezenta anexa, fara a se aplica prevederile art. 2, pentru activitatea de salvare, inclusiv exercitiile din: minerit, foraj marin, metalurgie, transporturi navale si altele asemenea, pentru activitatea de foraj si extractie a titeiului de pe platformele marine, precum si pentru activitatea in imersiune.
    3. Functiile specifice din unele ramuri sau activitati care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari erau incadrate in categoria personalului operativ, cum ar fi: comandant aeronava, comandant nava si altele, se pot asimila de catre societatile comerciale cu functiile prevazute in prezenta anexa, avandu-se in vedere pregatirea si cerintele postului.

    ANEXA 2

                          IMPOZITUL
suportat de societatea comerciala pentru salariile de baza brute lunare individuale stabilite peste limitele prevazute in anexa nr. 1
-------------------------------------------------
 Gradul de depasire       Impozitul asupra sumei
 a salariilor de baza     stabilite in plus fata
 prevazute in anexa       de salariul de baza
 nr. 1                    prevazut in anexa nr. 1
-------------------------------------------------
 pana la 20 %                     40 %
 peste 20 %                       50 %
 peste 30 %                       65 %
 peste 40 %                       80 %
-------------------------------------------------

    ANEXA 3

                             SPORURI
la salariul de baza ce se pot acorda de societatile comerciale
----------------------------------------------------------
 Denumirea sporului                   Cuantumul maxim brut
----------------------------------------------------------
 A. Sporuri ce se pot acorda in
    functie de conditiile de munca,
    pentru timpul lucrat in aceste
    conditii:
    - spor pentru lucrul in
      subteran la: exploatari
      miniere, extractie titei,
      constructii hidro, constructii
      subteran metrou; pentru lucrul
      pe platformele marine de foraj
      si extractie                      40 % *); *)
    - indemnizatia de zbor              130 lei/ora
                                        de zbor *)
    - spor pentru conditii grele
      de munca                          15%
    - spor pentru conditii nocive       455 lei lunar
    - spor pentru conditii periculoase  15 %
      - pentru activitatea miniera
        in subteran                     Salariul de
                                        baza minim
                                        pe tara *)
      - pentru productia produselor
        explozive                       50 %
    - spor pentru timpul lucrat in
      cursul noptii                     25 %
    - spor de santier                   35 lei/zi
      - in industria miniera -
        lucrari de investitii in
        subteran -, industria
        extractiva de petrol si gaze    60 lei/zi
 B. Alte sporuri
    - spor pentru ore lucrate           100% din
      suplimentar peste programul       salariul de
      lunar de lucru, indiferent        baza pentru
      de modul de organizare a          aceste ore
      programului de lucru
    - spor pentru lucrul sistematic
      peste programul normal
      (in locul sporului pentru
      ore suplimentare)                 25 %
    - spor pentru exercitarea           30 % din
      unei functii suplimentare         salariul
                                        de baza al
                                        functiei
                                        inlocuite
    - spor pentru utilizarea cel        10 % din
      putin a unei limbi straine        salariul
      acolo unde necesitatile           de baza
      postului o impun
    - spor de vechime in munca
      (care se acorda si in functie
      de rezultatele obtinute).
      Acest spor inlocuieste sporul
      pentru vechime neintrerupta in
      aceeasi unitate, daca nu a
      fost inclus in salariul de baza
      in conditiile prevazute la
      pct. 1 din nota la anexa nr. 1    15%
----------------------------------------------------
    *) Se include in salariul de baza si constituie baza de calcul pentru toate sporurile care se acorda in raport cu aceasta.
    *) La exploatarile miniere se diferentiaza pe patru grade de periculozitate, potrivit criteriilor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1306/1990.
    NOTA:
    1. Limita maxima a sporurilor exprimata in suma fixa se corecteaza in aceeasi proportie in care se va aproba cresterea salariului de baza minim pe tara.
    2. Denumirea sporurilor, nominalizate in prezenta anexa, poate fi adaptata prin contractul colectiv de munca specificului diferitelor activitati, mentinindu-se continutul si cuantumul maxim al sporului respectiv.
    3. Pentru activitatile la care pana la aplicarea prezentei hotarari s-a prevazut prin legi sau hotarari speciale acordarea de sporuri avand alta natura decat cele cuprinse in prezenta anexa sau sporurile au fost aprobate la un nivel superior, cuantumul aprobat pentru acestea, in conditiile prevazute de reglementarile respective, constituie limita maxima fata de care se aplica prevederile art. 3 (2) din prezenta hotarare.
    4. a) Pana la adoptarea unor noi reglementari in domeniul asigurarilor sociale si pensiilor, la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca se iau in calcul, pe langa salariu de baza, si:
    - sporul pentru lucrul in subteran, precum si pentru lucrul pe platformele marine de foraj si extractie;
    - indemnizatia de zbor;
    - spor pentru conditii grele de munca;
    - spor pentru lucrul sistematic peste programul normal;
    - spor pentru exercitarea unei functii suplimentare;
    - spor de vechime in munca.
    Contributia pentru pensia suplimentara se retine avandu-se in vedere si sporurile prevazute mai sus.
    b) La calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pe langa sporurile prevazute la lit. a) de mai sus se mai iau in calcul si sporul pentru conditii nocive, precum si sporul pentru conditii periculoase.

    ANEXA 4

                 ADAOSURILE SI SPORURILE LA SALARIUL DE BAZA
care se iau in calcul la stabilirea impozitului pe profit, potrivit art. 4 din hotarare

    1. Premii care se platesc din fondurile constituite din veniturile realizate (cu exceptia celor acordate din fondul de participare a angajatilor la profitul societatii, precum si cele acordate inventatorilor).
    2. Adaosul de acord (diferenta dintre suma incasata potrivit formei de salarizare aplicate - acord direct, acord progresiv, acord indirect, cote procentuale etc. - si salariul de baza corespunzator timpului lucrat pe baza formei de salarizare respective).
    3. Sporul pentru ore lucrate suplimentar.
    4. Adaosuri in bani si sporuri   altele decat cele prevazute in anexa nr. 3  , stabilite prin contractul colectiv, precum si sumele corespunzatoare sporurilor cuprinse in anexa nr. 3, acordate peste cuantumul maxim prevazut.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 127/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 127 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu